dinsdag, april 23, 2024
HomeFotoVereniging van Inheemse Dorpshoofden bij minister

Vereniging van Inheemse Dorpshoofden bij minister

-

Does Travel - naar Suriname

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (m) heeft vorige week donderdag samen met een deel van zijn staf een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) ontvangen in zijn vergaderzaal. De vergadering ging hoofdzakelijk over de nieuwe structuur van het ministerie, de afspraken met betrekking tot het nieuw ingesteld directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, en het grondenrechtenvraagstuk. Tijdens dit bezoek heeft het traditioneel gezag van de Inheemsen in Suriname ook een officiële kennismaking gehad met de directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, Nielton Grootfaam (links van de minister).

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

10 REACTIES
 1. Opdoeken deze comedie !!De inheemsen zijn surinamers en ze moeten zich gedragen als een surinamer.Ze leveren geen enkele bijdrage aan de economie en alles is gratis voor ze!! Kijk hoe de ndp hun vertroeteld want hey ze gaan voor hem stemmen. Zij voelen het niet wij die werken ,naar school gaan wij voelen het,wij die voor alles moeten betalen.Wij die werken en tot in onze huizen door de inheemsen kapot geschoten worden ,verkracht worden.Deze inheemsen moeten een visum aanvragen om de stad te bezoeken en na zoveel dagen van verblijf weer verdwijnen of deporteren.Er moet een ministerie bij komen ..ministerie van inheemse zaken! Er is niks aan deze inheemsen dat hun bijzonder maakt.


  Maak melding
 2. ik ga ook een vereniging of stichting oprichten.
  Stichting Alleen Buitenvrouwen Suriname.

  SABS
  gaat zich bezighouden met het hard maken van de buitenvrouw rechten!


  Maak melding
 3. De vergadering ging hoofdzakelijk over de nieuwe structuur van het ministerie, de afspraken met betrekking tot het nieuw ingesteld directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, en het grondenrechtenvraagstuk.

  Ai boi, ding ingi disie ai nanga jesi no opo ete? Sinds 2010, neks notie, niets, nada, nunca, never baas gi gehoor aan deze paars verarmde groep. Soso tijdens verkiezing baas e beloof loze belofte op loze belofte, terwijl corrupte stinkend elite paarse poepvliegen en parasieten grote lappen grond en concessies krijgen tegen flinke betalingen onder de paars misdadig corrupte tafel van didibri en rovende trawanten. Ingi sma culuru na een zijn met de natuur. Ze hebben veel te lijden sinds 2010 van het verder vernietigen van het ecosysteem, vervuiling en kwikafgval. 90% Door djoekas en stinkend corrupt rijke ndp goud-en hout concessiehouders die zichzelf en woongebieden verderven om hun goudzucht te stillen. Ijdele hoop, na wang gratis uitje baas en zijn roverheid gi deng dong paars gestemde ingi sma disie. Efoe baas no mang garandeer rust, vrede en voorspoed, ma soso onrust, onvrede, armoede, misdaad, roof, moord, drugs etc kari kong alla sanie sa de paars misdadig vervloekt dan na soso lasi teng foe go arki deng valse paarse belofte foe baas en roverheid. Ndp nooit nada, never, nunca e go tja a volk en land voorspoed en zegen, ma soso armoede en misdaad/moord/roof/drugsvloek. Srefi zoon en stiefzoon, leki het gros van al die oerdomme paarse debiele dwaze idiote dididbri bezeten foe a mmp didibri kongtrong misdadigers. Zelf Meye Anus en Misjiesosoka en Dodsombololi deng preek nanga gebed Gado no e go verhoor neks, nade never, want ze aanbidden de Mammon tegelijk. En men kan geen twee heren dienen. Of God Of de Mammon en aan de vruchten is te herkennen wie men werkelijk dient. De een zal men haten de andere zoals overduidelijk Stef Anus En misjieka dat publiek doen aanbidden, vereren en de handen boven het hoofd houden en de zegen uitspreken. Nogmaals mense blijf weg uit de kerk van deze paarse awariedomries. De Heilige Geest is de ware Leraar en de Christus de ware Meester. Geen enkel sterfelijk mens. Weg dus met al die mpp paarse awariedomries van in dienst van baas Mammom die medeoorzaak zijn van het grote misdadig geestelijk en immoreel verval vnl onder de paarse jongeren. Didibri bawta is geen zegen gebleken vo land, volk en oliedomme paars verarmde rovende aanhangers, nope, maar alleen voor mr I’m Nasty zelve, zijn rijke vrienden, familie en paars bigi foefoermang dagoes die hem in het zadel houden om zo verder te roven en te stelen. Kondre klarie met ndp en lijder aan de macht, wo ka het gehele land is in de greep van de paarse misdaadvloek mede dankzij deze oerdomme ingi aanhangers. Ze gaan weer met lege handen en loze beloften naar huis.


  Maak melding
 4. Ontevreden militairen vertellen Wantoestanden leger bereiken dieptepunt

  Lees en huiver; onderstaande artikel geeft een helder beeld hoe de vernietiger van Suriname alleen aan zichzlef denkt en niets met het volk wil, dan hun stem bij de verkiezingen. Desnoods door de staatskas leeg te roven en ze vol te stouwen met alcohol, drugs en BB met R.

  Het verval binnen het Surinaamse leger heeft een ongekend dieptepunt bereikt. Leden van het Nationaal Leger (NL) willen dat ook de samenleving op de hoogte is van wat er zich afspeelt. Middels enkele feitelijkheden willen leden van het NL het aanstootgevende gedrag van de huidige minister bekend maken.

  Manschappen vertellen ons dat binnen een goed gestructureerd leger, commandanten die leiding geven aan ondergeschikten, kunnen doorgroeien tot de functie van bevelhebber. Ook geven zij aan, dat de hoofdtaak van het leger conform de grondwet door de militairen uitgevoerd wordt. Het aantreden van Ronny Benschop als bevelhebber werd toentertijd door de korporaal Souda aan de kaak gesteld, omdat hij vond dat een verbindingsman geen bevelhebber kon worden. Dit werd de president ook voorgehouden bij zijn bezoek aan de kazerne. Echter werd de desbetreffende korporaal meteen na het vertrek van de president door leden van Faya Blo aangehouden en in opdracht van de nieuwe bevelhebber Benschop vervoerd naar Zanderij om aldaar tien dagen in de cel te zitten, zonder enige vorm van proces. Ook werd in samenwerking met de toenmalige minister, Lamure Latour, de korporaal Souda met ontslag gestuurd na 22 jaar trouwe dienst.

  Echter werd dit besluit als niet wettig beoordeeld door de rechter en werd het teruggedraaid. Maar Benschop weigert naar verluidt de korporaal Souda zijn bevroren tegoeden uit te betalen onder het excuus van ‘een trage administratie’.

  Ook willen leden van het leger dat de samenleving weet, dat de huidige minister en bevelhebber Benschop samen met Latour ervoor zorgde, dat ze een keuken voor de Naschoolse Opvang toegewezen kregen. Personeel werd uit de kazerne gehaald, waaronder de meest ervaren koks. Onopgeleide jonge militairen werden in de keuken ingezet om voeding voor manschappen klaar te maken.

  Benschop zorgde met instemming van Latour ervoor, dat er een negatief advies van de interne controle werd genegeerd waardoor steeds meer gunningen voor leveringen van goederen naar zijn bedrijf (Community Service (CS)) gingen. Wat opviel, was dat dit de staat veel duurder uitkwam en dat de kwaliteit van de geleverde goederen vaak ver beneden peil was. Hierover werd Benschop ook aangeschreven door de toenmalige onderdirecteur Truideman van materieel en logistiek. Hij werd meteen door Benschop na zijn aantreden als minister, aan de kant gezet. Haar vervanger werd een zeer jonge persoon die een (schoon-) familierelatie met de huidige minister heeft. Zij is bovendien slechts twee jaar in dienst en heeft geen volledige officiersopleiding gevolgd. Behalve dat zij behoort tot een van de jongste officieren in de organisatie, is er een regeling voor haar getroffen, dat op het moment dat zij OD af is, zij aanspraak maakt op de rang van luitenant kolonel, de op twee na hoogste rang binnen het leger. Zij werd vooruitlopend daarop binnen een paar weken bevorderd. De ontevreden militairen benadrukken dat de administratie voor deze bedenkelijke bevordering niet traag was.

  Verder haalt de groep militairen aan dat er langer dan vier jaar gewerkt werd aan een monument voor de gevallenen uit de strijd in het binnenland. Het excuus hiervoor was dat de middelen daarvoor schaars waren. Echter geeft men aan dat er binnen drie maanden een monument in de kazerne is gebouwd en ingericht, dat honderdduizenden euro is heeft gekost. De uitvoerder van dit project is naar verluidt Benschop geweest. Dit allemaal, terwijl manschappen in de Memre Buku kazerne wacht moeten kloppen onder erbarmelijke omstandigheden. Zo vertellen ze dat ze het werk moeten verrichten, terwijl het sanitair defect is, er geen ventilatie is, er al jarenlang een muggenplaag heerst en de cellenhuizen al lang afgekeurd zijn. “Hiervoor waren er geen middelen, wel werden de kazerne en het ministerie van Defensie overspoeld met computers die door Benschop zijn bedrijf werden geleverd”, aldus de bron.

  Ook haalt de groep militairen aan dat een kapitein onder wiens leiding jaren geleden een grote partij AK 47 geweren verdween en wiens bevoegdheid als MP’er op te treden door de procureur-generaal werd ingetrokken, van Benschop alle ruimte heeft gekregen om buiten alle structuren om personeel naar zich toe te trekken en vaak in te zetten in het binnenland voor de beveiliging of het beveiligen van waardetransport. Ook is Caswiniza een informele, doch lucratieve post geworden. De bovengenoemde kapitein is inmiddels tot majoor bevorderd, zonder aan de vereisten, behorende bij die rang te voldoen, terwijl anderen bijkans drie jaar hun opleiding hebben gevolgd en afgerond en als zodanig functioneren.

  Onder leiding van Benschop zijn er volgens onze bron honderdduizenden kilo’s afvalijzer, staal en galvaan van NL ‘opgeruimd’, echter hebben de inkomsten de kas van defensie nooit bereikt.

  Daarnaast zegt de groep militairen dat met goedkeuring van Benschops een helikopterpiloot, die een vrij duistere reputatie heeft, een vrijbrief heeft gehad om het terrein van de luchtmacht te betreden wanneer hij dat nodig acht, voorts heeft hij de volledige controle op wat er gebeurt met het luchtwaardig materieel. Met andere worden kan deze heer bepalen wanneer en waarnaar toe de helikopters vliegen en door wie en zelfs hoe ze onderhouden worden. Naar verluidt wordt de commandant van de luchtmacht in deze totaal overgeslagen.

  De luitenant kolonel Anthonius wiens benoeming in 2011 tot commandant van de MP wegens negatieve rapportages nationaal en internationaal onder politieke druk van de toenmalige coalitiepartners geen voortgang vond, is door zijn persoonlijke vriend Benschop voorgedragen voor de post van bevelhebber.

  De huidige minister heeft vrijwel alle bevoegdheden van het leger naar zich toegetrokken en bekleedt in feite de functies van minister en bevelhebber. Deze samensmelting van functies is naar verluidt in strijd met de wet, aangezien die de positie en bevoegdheden van de bevelhebber en een minister duidelijk afbakent.

  De minachting van het totale officierenkorps enerzijds en de totale organisatie anderzijds door Benschop is niet mis te verstaan. Dit uit zich regelmatig onder andere door de denigrerende wijze waarop hij het personeel bejegent. Hierdoor ontstaat heel vaak de indruk dat de minister/bevelhebber zich in deze niet zelden in zijn bedrijf, CS, waant. Daarnaast legt Benschop alle bestaande protocollen naast zich neer. Dit heeft hij gedaan door bij zowel de kerst- als nieuwjaarsviering 2015/2016 op een, voor een minister/bevelhebber, onwaardige manier dreigende taal naar het personeel te uiten, hetgeen een totale domper zette op de viering. Dit is ongekend, onbehoorlijk en werd als zeer beledigend ervaren door de gelovigen, des te meer omdat deze schoffering aan de aanwezigen volstrekt onterecht was.

  De militaire klokkenluiders hopen dat de gemeenschap hiermede wat meer inzage gegeven is voor wat betreft de toestand binnen het leger. Zij doen een beroep op alle relevante belanghebbenden in deze om de zaken die door hen aangekaart zijn onder een vergrootglas te plaatsen en voor een koersomslag te zorgen. De situatie heeft volgens hen onacceptabele proporties aangenomen welke onze natie niet ten goede komt. “In het verleden ligt het heden, de steen is zeer bekend bij de ezel”, aldus de ontevreden militairen die niet langer wensen te zwijgen


  Maak melding
 5. Mokro:
  Dat is een ‘nijdig’ verhaal!!!
  Het moreel verval blijft in een niet te stuiten neerwaartse spiraal. Er zijn mij, door een insider, gelijkluidende verhalen verteld. Op een gegeven moment zal er ééntje zijn die het lontje echt aansteekt i.p.v. de lucifer er alleen maar bij te houden!


  Maak melding
 6. Volgens mij zijn er twee Ray’s actief op dit Forum.
  Reden: de ene zijn reacties zijn zeer helder en duidelijk en de reacties van die andere zeer wazig en onbegrijpelijk. Dit heb ik vaker gezien op dit forum .

  Toelichting: Ik wil niet racistisch overkomen, maar van alle kanten hoor ik dat Marrons geen lievertjes zijn. Kijk maar naar Brunswijk. Indianen (inheemsen) daarentegen zijn gemoedelijke mensen en gaan pas moeilijk doen als ze veel casirie hebben gedronken.
  Als je dus Inheemsen met marrons gaat verwarren kan jij niet de echte Ray zijn.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES