woensdag, april 10, 2024
HomeOnderwerpenEconomieCentrale Bank van Suriname: financiële situatie verbetert

Centrale Bank van Suriname: financiële situatie verbetert

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 30 mrt – De financiële situatie van het land is aan het verbeteren. Dit stelt de Centrale Bank van Suriname, CBvS, Er worden enkele voorbeelden genoemd die de verbetering moeten illustreren. De monetaire reserves zijn toegenomen tot bijna vierhonderd miljoen dollar. Het had zelfs aanmerkelijk meer kunnen zijn.

Maar de CBvS dekt nog de maandelijkse brandstofimporten. Loslaten en de prijs laten bepalen door de markt, is voorlopig geen optie. “De valutamarkt is nog te fragiel om de betaling voor invoer van brandstof met een gerust hart daaraan over te laten”, meldt de bank. De monetaire reserves groeien gestaag. Eind vorig jaar bedroegen deze reserves nog iets meer dan driehonderd en tachtig miljoen dollar.

Behalve het betalen van de brandstofrekening, heeft de bank ook voor andere doeleinden dollars moeten reserveren. “Vandaag de dag bevinden de reserves zich op het niveau van driehonderd en vijf en tachtig miljoen dollar en dit nadat in de afgelopen weken aan enkele forse buitenlandse verplichtingen is voldaan”, aldus de CBvS. De vinger blijft ook ferm op de knip, Nog altijd geldt het akkoord met het ministerie van Financiën om geen geld te lenen aan de overheid.

opening
Fernandes Express
BODO Party

17 REACTIES
 1. Leugen en bedrog

  Beste lezers,

  In weerwil wat er allemaal word geroepen dat de situatie in Suriname is verbeterd moge bemerkt worden dat dit ver bezijden de waarheid is. Iedere student sociale economie die z’n propedeuse heeft weet dat er sprake is van het kunstmatig in stand houden van de koers. Er staat namelijk geen enkele toegenomen productie daartegenover dus het is onjuist dat de koers zich heeft gestabiliseerd door marktmechanismen. Governor Gersie van de CBVS wilt die indruk wel verschaffen en dat is vals. Er is, nogmaals, geen enkele toegenomen productie gerealiseerd in deze periode. Integendeel!

  Macro-economen weten dat de komende periode het land gebukt zal gaan onder rente lasten en aflossingen op leningen. Alleen die obligatielening al zal aan rentelasten bijkans USD 55 miljoen bedragen. Maar ook op andere leningen zal afgelost moeten c.q. rente lasten dienen te worden betaald. Vrijwel de gehele winst die behaald hoopt te worden inzake de Merian Gold Mine, zal besteed moeten worden aan het aflossen van schulden. De buffers zijn geslonken vanwege het zeer verkwistend en en niet prudent beleid. Deze lui hebben binnen 5 jaar meer dan USD 2 miljard gebost, over de balk gejaagd. Veel meer dan de hele ontwikkelingshulp die Henck Arron cs hadden bedongen bij Nederland en die een looptijd van 25 jaar had.

  Aks’deng sa deng du na a moni! Telkenmale weer verzinnen ze andere smoesjes. Hoeveel huizen heeft men in de afgelopen zeven jaren gebouwd? Wat zijn de resultaten van het project Naschoolse Opvang? Wat is het rendement? Wat is het rendement van die drie sociale verzekeringswetten? Wat is de basis gezondheidszorg nog waard in vergelijking met hetgeen gerealiseerd was voor de paarse boevenbende aan de macht kwam in 2010? Wat is een minimumloon nog waard als sindsdien de inflatie met meer bijkans 80% is gestegen. Vrijwel al hun zogenaamde verworvenheden zijn uitgelopen op een faliekante mislukking. De DA’91 Voorzitter Angelique Del Castillo heeft 100% gelijk met haar bemerking dat de regeringen Bouterse steeds maar weer falen.

  Voor de verkiezingen hadden ze een grote mond hoe de economische basis verbreed zou worden. Hoe ze particulier initiatief zouden bevorderen middels leningen. Naderhand bleek dat ze de voorwaarden dusdanig hadden opgesteld zodat niemand in aanmerking kwam voor een lening uit dat fonds. Te fu k’ba deng abani nyam a moni fu a fonds nanga deng krabita mofo.

  Als de zaken zo door blijven gaan is het slechts een kwestie van tijd dat het financieel systeem van het land in zal storten. Hoefdraad weet dit als geen ander. Zijn doel is om middels pappen en nathouden de 5 jaren te overbruggen. De problemen worden niet aangepakt doch verschoven naar de toekomst, ieder jaar weer. Ten langen leste moeten anderen de paarse puinhopen opruimen. Dat is altijd zo gegaan en gelet op de loop der gebeurtenissen heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat het thans wederom niet hetzelfde zal zijn. Integendeel!

  De leider van de Surinaamse revolutie is er nimmer in geslaagd een deugdelijk financieel-economisch beleid te voeren. In de periode 1980-1987 had hij het rijk voor zichzelf. Er was geen Parlement, noch een Rekenkamer. De Grondwet was buitenwerking geplaatst. Nochtans of misschien juist daarom is er een desastreus beleid gevoerd. Zodra deze mensen aan de macht zijn neemt het fenomeen corruptie meer dan evenredig toe. Aan de handelwijze kun je bemerken dat het op geld beluste wolven zijn. Tweebenige wolven kortom. Als je al kijkt naar al die DNA leden en prominente ndp-ers die belang hadden in het Project naschoolse Opvang en zelfs de woordvoerders waren op dit beleidsgebied dan vraag je je toch verontwaardigd af waar het heen moet met de natie?

  Wie hun werkwijze goed analyseert zal beamen dat er een zichtbaar patroon van leugen en bedrog kenbaar is. Ze hebben gelogen dat ze de landbouw zouden verbeteren en het land zouden transformeren tot de voedselschuur van het Caribisch Gebied. Ze hebben schromelijk gelogen dat ze 18.000 huizen zouden bouwen. Teneinde deze leugenachtig belofte te maskeren hebben ze via samenweefsels van verdichtsels(het fenomeen waarbij de ene leugen de andere dekt) gepoogd het volk op allerlei manieren te overtuigen van hun duivelse beloften. Het aantal van 18.000 huizen zou niet gehaald worden doch wel 7.500. Later werd gesteld dat een fabriek jaarlijks 4000 prefabhuizen zou kunnen produceren. Waar deze huizen precies zullen komen te staan werd vreemd genoeg verzwegen.

  Er zou tram komen. Pe a loko de? Pe? Er zouden fly overs komen. Pe wan fly over de? Er zouden brugge over de Marowijne en Corantijn worden gebouwd. Pe deng broki de? Er zouden vierbaanswegen naar de Braziliaanse oerwouden worden aangelegd zodat we op het Trans-Amazone wegennet zouden worden aangesloten. Pe deng passi dat de? We zouden een gloed nieuwe diepzeehaven krijgen bij Belwaarde. Pe a diepzeehaven dat de?Het is een aaneenschakeling van onvervulde beloften. Het volk ziet met lede ogen aan hoe figuren die verkeerde beslissingen hebben genomen welke hebben geleid tot grote verliezen voor het land toch gehandhaafd blijven. Een van de raadsadviseurs van de president was ten nauwste betrokken bij de mislukte aankoop van ondeugdelijke schoolboeken(schadepost Eur. 10 miljoen, exclusief opslag en ontschepingskosten) en het dito mislukte tramproject. Ook hier is sprake van een schade post van enkele miljoenen Euro’s. Deze man is trouwens ook een van de oorzaken dat het onderling niet botert binnen de marrongemeenschap. Niet alleen tussen de verschillende stammen, doch ook binnen de stammen zelf. Hij is een kwade genius maar wordt niettemin gehandhaafd. Zelfs de immer volgzame ndp prominenten koesteren argwaan tegen deze man. Ook tegen de zogeheten DNP kliek. Deze mensen schijnen tegenwoordig de meeste invloed op het paleis te hebben. Ze worden beschuldigd dat ze de pres afhouden van zijn ndp-achterban. Ze vinden dat de stoottroepen van de partij buitenspel gezet worden door bepaalde functionarissen rondom de pres.

  Intussen verzuipt het land in de economische blubber. De monetaire autoriteiten falen om de economie op het juiste spoor te zetten. De president oogt futloos. Hij praat zelfs helemaal niet over de economie. Hij moet zijn belofte om de DNA tekst en uitleg te geven omtrent de onderhandelingen met Suralco nog invullen. Het is duidelijk dat hij daar totaal geen zin aan heeft. Hij schijnt niet van plan te zijn die gewraakte MOU in te trekken. Het schijnt dat de hoofdlijnen van een akkoord met Suralco reeds zijn beklonken.

  De president vertoont de trekken van iemand die problemen verdringt. Hij doet alsof die problemen er niet zijn. Maar dat is uiteraard slechts schijn. Hij weet en beseft als geen ander dat hij verzeild is in een meedogenloze economische malaise. Hij weet dat hij er niet zomaar uit zal geraken. Sterker nog: hij weet dat het hem niet zal lukken.

  W.g.,

  Johan, alias Jopie


  Maak melding
 2. Wat een onzin. Bijna 400 miljoen zegt Gersie. Verderop lezen we dat het sinds 31/12 gegroeid is van 380 naar 385 miljoen. Dus 5 miljoen in zeg maar 3 maanden.
  Maar hoeveel is de stapel onbetaalde rekeningen gegroeid?? Denk daarbij ook aan de 100 srd voor de gepensioneerden, andere verhogingen die nog steeds uitbetaald moeten worden, onbetaalde subsidies aan zorginstellingen, het feit dat er geen investeringen plaats vinden, etc.
  En erger nog. Straks komen daar de rekeningen voor de vele afgesloten leningen bij. Dan stijgen de maandelijkse lasten met vel 10-talle miljoenen per maand.
  .
  En boven al bestaat de indruk dat het reserve van 385 miljoen gewoon het geld is dat opgenomen is van de buitenlandse rekeningen.
  Gersie moet een overzicht geven van de verwacht geldstromen voor de komende 8 kwartalen. Zo een cash-flow statement geeft meer inzicht dan dit onvolledige en twijfelachtige verhaal.


  Maak melding
 3. Vanwaar is deze lening gehaald,of wie zijn de grote exporteurs van bonafide goederen geweest om dit te bewerkstelligen? Dromen overdag met de grote ogen open blijft het goed doen.Men blijft het volk steeds voor de gek houden met allerlei goedkope verhalen die nergens kloppen. In welke van de dagboeken van [a]Gersie is dit telezen?? is het een [a]gersie verhaal uit een van de dichters???


  Maak melding
 4. Als de regering zegt gaat beter zou ik het niet gelijk geloven .
  Kom met voorbeelden en harde cijvers komen. Is net als wij van wc eend zeggen dat wc eend goed is.


  Maak melding
 5. Voor alle duidelijkheid. De monetaire reserves zijn niet van de staat.
  Het zegt dan ook niets over staatzfinanci”en
  Deze zin ronduit beroerd.
  Hoe durft Gersie zich op de borst te kloppen voor dit zwaar vertekent getal.
  Begrijpt hij het zelf niet of wil hij de bevolking in de maling nemen.


  Maak melding
 6. L E U G E N A A R S…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…. De beloofde 1000 SRD voor de bejaarden, wat deze maand uitbetaald zou worden volgens pathologische leugenaar Hoefdraad, wordt uitgesteld tot eind van het jaar omdat er geen geld is. Wie hecht er nog enige waarde aan de uitspraken van een Surinamer. Surinamers en geld…altijd gezeik.


  Maak melding
 7. Neus, vraag aan jou Plee-sident in jou VS – Vieze Staten waar hij al die MILJARDEN vandaan haalt Het is allemaal ONGEDEKT GELD. Dat interesseert je niet. Met jou MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX zie je alleen maar SURINAME. Dat BOEVEN-systeem met betrekking tot de WERELDECONOMIE geschiedt LETTERLIJK vlak voor (je) NEUS.Daar moet je verhaal gaan halen.

  Dat Nederlandse studenten ALLEEN, gezamenlijk 19 MILJARD Euro aan schulden hebben zegt jou ZEKER ook NIETS. Dat Suriname niet GOED op gang komt, heeft te maken met CONSERVATIEVELINGEN als jij die geloven dat SINTERKLAAS bestaat.

  Volgens jou gaat de PLEE-sident in jou VS – Vieze Staten elk moment van de dag kunnen komen met de FINANCIËLE stand van zaken in zijn Vieze Staten. Jou PLEE-sident ofwel VROUWENVERKRACHTER heeft eerder in z’n KOP, hoe hij de volgende vrouw bij haar PUSSY pakt. Begin daarnaar te kijken. Van SURINAME verwacht jij dat op elk ZIEKELIJK MOMENT van jou in SURINAME zal worden gereageerd. Neus, het heeft SIMPELWEG te maken met jou MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX.

  Jou CRIMINELE PLEE-sident en VROUWENVERKRACHTER factureert Merkel voor 345 MILJARD EURO. Waarom vraag je niet aan Merkel waar dat geld gebleven is. ZEUREN en nog eens ZEUREN over SURINAME vanuit jou SLAVERNIJ – en ONDERDANIGE houding is jezelf aan te rekenen. Door mensen van de SURINAAMSE REGERING uit te schelden, is wat jij geleerd hebt als SLAAFSE ONDERKRUIPER. Wat de ‘witte’ man doet is geweldig, al wordt er in je mond gesch………., jij als HOUSE_NIGGER vindt het allemaal PRACHTIG.

  Vraag jou CRIMINELE PLEE-sident uit jou VS – Vieze Staten hoeveel Yankee-dollars ONGEDEKT vandaag de deur uit zijn gegaan. Dat durf je als MODERNE SLAAF zeker NIET, dus hou daarom jou WAFFEL.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 8. No wang monie de, na a monie foe a IMF lening. Wie ndp elite geboefte en elite paarse gangasta criminelen geloven zijn alleen de oerdomme verarmde paarse debiele idioten die stemden op misdadigers. No wang kentering e go kong, ma moro ka. Ndper ’s leven in een omgekeerde wereld. Eerlijk is voor hen oneerlijkheid. Stelen is werken. Leugens zijn voor hen de waarheid. Amnestie is voor hen bescherming van een misdadiger. Kondre klarie en de komende paarse generatie domkoppen gaan letterlijk en figuurlijk een grote paarse schijt vol mega schulden te vreten krijgen. Na didibri deng ben wani leki lijdsman, ai poeroe ka gi heri volk. Wie moordenaars, drugscriminelen en bankrovers geloven zijn als levende zombies en dat zijn alle na dedesma partij aanhangers, met of zonder titel voor hun naam, jong en oud, van mini ster tot paars verslaafde junk. Ndp en lijder no tja geen enkele rust, vrede, voorspoed noch zegen zoals beloofd door die valse paarse awariedomries Meye Anus, Misjieka, en Brefi. No boi, na soso misdaad vol paarse vloek. Wo ka. Wahahahaha


  Maak melding
 9. Do the RIGHT thing!@
  Gefrustreerde kikker stop met snuiven, je tussen schotjes gaan stuk ,het is ook slecht voor hersens ,en als je met groote
  Letter schrijft dan ben je echt gefrustreerd ,boven dien goed lezen voor je reageerd, het is je misschien omgaan maar we hadden het over Suriname,doei ding


  Maak melding
 10. Een grotere leugen bestaat niet.

  Stuur die hele NDP kliek nu maar naar huis, in afwachting van hun vervolging. Ze hebben stuk voor stuk het land over de hoofden van het volk leeggeroofd.

  Te misdadig voor woorden, het land had zoveel meer kunnen zijn…sari torie….


  Maak melding
 11. @ Do the RIGHT thing!,…Jou reactie op die PANNENKOEK NEUS ,klopt als een bus,wat een spaansbokko zeg.dat zal hij niet zo snel vergeten,deze oliebol roept maar wat..zelf schuld nu ligt ie K.O. zijn wonden te likken die EZEL.,…..af en toe moeten deze omhooggevallen boeriekies een flinke beurt krijgen met de lange zweep.,..en dat heb jij bij deze gedaan !..hij heeft er een flinke bloedneus aan over gehouden.reken maar.


  Maak melding
 12. @ hmolenaar2016
  Do the RIGHT thing!

  Vuilnisman, kan deze Paarse Zak ook mee…..?
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  EZEL MOLENAAR,…balk maar wat je wil,Suriname komt er toch weer langzaam maar zeker boven op ,..dat frustreert jou/jullie !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES