vrijdag, april 19, 2024
HomeNieuws uit SurinameEnergie Bedrijven Suriname: we zijn op de goede weg

Energie Bedrijven Suriname: we zijn op de goede weg

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 24 mrt – “We zijn op de goede weg en gaan door met de grote uitdaging!” Dit stelt de Energie Bedrijven Suriname, EBS, in de nasleep van de schorsing en het eerherstel van directeur Rabin Parmessar. De intussen vervangen raad van commissarissen had het aan het verkeerde eind. Van gebrek aan financiële transparantie is beslist geen sprake.

Integendeel, binnen de bedrijfsvoering bestaat een afgestemd inkoopproces. Er zijn daarbij “verschillende mechanismen ingebouwd voor een ordentelijke en transparante procesgang.” Ook heeft EBS een evaluatiecommissie. Deze evalueert bij elke aanbesteding de inschrijvingen en beoordeelt of de juiste procedures in acht zijn genomen. Het resultaat wordt door de directie voorgehouden aan de raad van commissarissen.

Daar wordt beslist. “De EBS heeft, gelet op de vele misslagen in het verleden en haar financiële situatie, bewust voor dit proces gekozen en vanuit de directie wordt nog steeds extra aandacht hieraan besteed. In dit kader draagt de directie transparantie hoog in het vaandel en zijn alle documenten met betrekking tot gedane aankopen vanaf haar aantreden voor een ieder, inclusief de accountant, toegankelijk”, aldus de EBS-directie.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

33 REACTIES
 1. Een pluim voor de aanpak van Parmesar. Er wordt niet meer afgeweken van de bedrijfsmatige aanpak van de totale bedrijfsvoering. De RVC dacht dat de tijden van de mega bonussen terug zou keren als men Parmesar zou bedanken en dat de oude tijden van de Frontverspilling weer kwamen. Mooi niet………! De trein zit thans op de goede rail en geen enkele Fronter kan de koers wijzigen.De tijden van verspilling zijn voorbij.


  Maak melding
 2. Robg@
  Waar is de rails dan, jij staat buiten enige realiteitszin, het ziekelijke dat jij altijd naar een ander wijst, terwijl paars alles heeft verkloot wat maar verkloot kon worden, wees er maar trots op dat je ziende blind en horend doof bent, en deze regering willens en wetens blijft steunen.
  Sari Tori


  Maak melding
 3. @Trabniest, alles is beter voor mij en de totale gemeenschap zolang het niet komt uit de roversnest van VHP en NPS. Jullie wekken de indruk alsof de puinhopen bij EBS van recente datum zijn. Gij staat er niet bij stil dat er structureel veel mis is in de Surinaamse samenleving. De fundamenten van deze misstanden zijn gelegd door de politiek van VHP en NPS. Gij kan de NDP niet de schuld van de crisis in het land geven. HOE DURFT GIJ……………!


  Maak melding
 4. RobG RobG RobG
  Mijn broek zakt van jou beweringen. Dit slaat nergens op.
  De rehabilitatie van Parmessar is niet gestoeld op de uitvoering van de werkzaamheden van de directeur maar is gestoeld op de wijze waarop het besluit is genomen namelijk dat de eigenaar van de EBS niet op voorhand is ingelicht door de RvC van het genomen besluit.

  Lezen en behoorlijk en fatsoenlijk informatie verzamelen is kennelijk bij jou zoiets als regen in de woestijn.
  Al 6 jaar is het rotzooi bij de EBS
  Al 6 jaar lang worden vrienden vetgemest,
  Al 6 jaar ie het bekend dat corruptie hoogtij viert (Vasseur e.a.)
  Al 3 jaar loopt het onderzoek naar de generatoren en nog steeds kan er niemand worden aangeklaagd noch het terugvragen van geleden financiële schade.

  RobG onze econoom docent en IT’er moet weten dat corruptie één van de peilers is om een land ten gronde te richten.
  Waar heb jij je opleiding genoten? Op welke hogeschool geef jij college? Wat is een IT’er die niet weet wat bijvoorbeeld een audit trail binnen een 3 way matching methodiek is?


  Maak melding
 5. Parmessar heeft uitstekende werk verricht. Het moge duidelijk zijn dat de heilige huisjes om ver worden geschopt. De oude RVC rekende zich rijk echter kwamen ze van de koude kermis thuis. Deze Front mindset is hun fataal geworden. Zaak is om de boel te consolideren en te werken gaan een gezonde financieel bedrijf. De bevolking heeft jarenlang te weinig betaald voor elektra (met dank aan Front). Nu moet men pijnlijke maatregelen doorvoeren om de dienstverlening toch te garanderen. Aan de andere kan moet de bevolking ook bewuster omgaan met stroom gebruik. Desalniettemin hulde voor de EBS directie.


  Maak melding
 6. Robg@
  Dat er cultureel veel mis is Suriname is waarheid als een koe ,
  Als je met een vinger naar iemand wijst ,wijzen er altijd nog 3 vingers naar naar jezelf.
  De misstanden in Suriname worden instandhouding gehouden door mensen zoals jij, niet persoonlijk bedoeld,zoek een dialoog,en ga van daar uit je land opbouwen ,het helpt niet om elkaar de schuld te geven, zo ben je over 800 jaar nog bezig.


  Maak melding
 7. Beste RobG

  Natuurlijk is er iets wat men als een Surinaams probleem kan zien, veel te grote overheid, te luxe politieke regelingen, clientisme, gebrek aan kennis en vooral autoriteitsvrees (koloniale erfenis)

  Tot 2010 konden de subsidies aan EBS etc. betaald worden uit een sluitende begroting van ruim SRD 3.000.000.000 en vonden planmatige investeringen plaats in oa. EPAR en capaciteitsvergroting.

  Toen Bouterse ging begroten verdubbelde de begroting en is alles geëxplodeerd omdat er geen rekening gehouden werd met de verdiencapaciteit en er daarna alle voordelen van de hoge grondstoffen door gejaagd zijn.
  Het gevolg is betalingsachterstand, te korte, schulden explosie, geen investering in verdiencapaciteit en implosie van de economie (is gehalveerd onder Bouterse0

  Toen de bakkens verzet moesten worden is er enorm verspilt (met sociale wetten zonder basis en bodem) om de verkiezingen te kunnen winnen.

  Deze kaal slag heeft slechts tot doel de heer Bouterse te dienen en een vonnis te voorkomen.

  Ik haat niemand en rationeel gezien (sorry nabestaanden) zie ik 8 december als een politiek bedrijfsongeval. Want er zijn daders en ook de daders zullen het niet zo gewild hebben binnen een zo kleine maatschappij. Echter de verantwoordelijke is niet mans genoeg om de waarheid op te biechten en zijn lot te ondergaan.


  Maak melding
 8. @Trabniest, met verbazing moet ik gadeslaan hoe beperkt jouw beeldvorming is over de oude politiek in Suriname. Jij kent de geschiedenis van de oude politieke partijen in Suriname niet. Jij raaskalt maar wat zonder er inhoudelijk op de problematiek in te gaan op de problematiek. Er kan helemaal geen dialoog gevoerd worden met de wortels van de oude politiek. Zij zitten vastgeroest in het oude denken.

  Vroeger had ik ook sympathieën voor de oude politiek maar ik kwam tot inzicht. De huidige machthebbers doen hun uiterste best om oude structuren te doorbreken. Maar deze structuren zijn hardnekkig omdat ze hun fundamenten hebben in het oude denken van VHP en NPS. Dit oude denken moet uit de Surinaamse samenleving verbannen worden. Voor jou zijn VHP en NPS heilig of je hebt ze heilig verklaard. Wat een hopeloze toestand. ONTKEN DIT NIET …………!

  @Bigi Sma, dat jouw familie het voor het zeggen had bij EBS is duidelijk. Jammer voor jou dat zij hun extraatjes zijn kwijtgeraakt. Nu kan jij ook niet meer profiteren van de extraatjes. Ik begrijp je verontwaardiging en walging voor de veranderingen die bij EBS op gang zijn gezet.ONTKEN DIT NIET…………..!


  Maak melding
 9. @Jojo,

  Gij verteld een ander verhaal over de problematiek bij EBS. Gij gaat voorbij aan het proces van marktwerking dat op gang is gezet. Heel veel subsidies zijn afgebouwd. Er moet thans bij EBS conform te marktwerking gewerkt worden. De overheid hoeft niet voor de geneugten van anderen op te draaien. EBS moet efficiënter gaan draaien. Ook de overheid zal moeten bezuinigen vanwege de tegenvallers in de economie. De oude politieke partijen moeten geen praatjes aan de bevolking verkopen omdat zij de oorzaak zijn van de zwakke basis van de Surinaamse economie.


  Maak melding
 10. @RobG
  Heb jij geen zelfrespect?!
  Hoelang nog ga je de ndp criminelen nog goedpraten?!

  Het feit dat de president het schorsingsbesluit van Parmessar terugdraait zegt de samenleving niets, omdat de al jaren gevraagde transparantie en duidelijkheid niet naar boven zijn gekomen. Dit is typisch hoe de regeringen Bouterse vanaf hun aantreden in 2010 te werk zijn gegaan bij de EBS’, aldus Gajadien.

  Gajadien voert aan, dat hij niet veel verwacht van de Raad van Commissarissen onder leiding van Rusland. ‘Ook Parmessar heeft de misstanden binnen het bedrijf niet willen aanpakken, waardoor ik niets van de nieuwe RvC hoef te verwachten’, stelt hij. Volgens de parlementariër is een powerplay-situatie bij het staatsbedrijf ontstaan waar familieleden van de president zich hebben gemengd in deze kwestie om het besluit van de RvC terug te draaien. ‘Dat geeft alleen maar aan wat voor belangenverstrengeling rondom de EBS plaatsvindt’, aldus Gajadien.


  Maak melding
 11. RobG
  Weet jij wel, als econoom en docent economie, wat marktwerking is?
  Welnu, volgens mij is marktwerking in de eerste plaats je broek proberen op te houden en een zo goed mogelijke prijs doorberekenen van je diensten en producten.
  Je hebt geen marktwerking als je 40% van je omzet gratis verstrekt aan de overheid waardoor je zelfs je onderbroek niet op kunt houden.
  Tot slot
  Mijn familie zijn nagenoeg allen hooggeschoold en een heel goed inkomen waarbij sommigen reeds op middelbare leeftijd in beursgenoteerde bedrijven respectabele functionarissen zijn in hun vak. Ik heb niemand bij de EBS noch in de politiek in Suriname hebben wij niet nodig om gerespecteerd te zijn.

  Ik denk, zonder jou persoonlijk te kennen, dat jou niveau bij lange na niet dat van het gemiddelde is noch jou inkomen.
  .Kan dit opmaken uit je taalgebruik en voorbeelden van intellectueel discussiëren want daar ontbreekt het aan.


  Maak melding
 12. @Ray,

  Jij en Bigi Sma gaan uit van de verkeerde aannames die kant noch wal raken. Jij en Bigi Sma maken gebruik van verkeerde wijsheden omdat jullie hersenen door de jaren heen verkeerd zijn afgericht.Met name Bigi Sma denkt met een A4-tje aan kleuterklas-kennis-in-huis de wereld te kunnen veranderen.Waar gaat het naartoe met de zelfbenoemde woordvoerders van het Front. Foei toch………….!


  Maak melding
 13. Whahaha de domste surinamer,geef mij een voorbeeld wat wel goed is gegaan of goed gaat in Suriname. Jij voelt de bui al hangen NDP is aan het zinken en reddings boeien zijn er niet!


  Maak melding
 14. Wat een gezwets!
  ‘We zijn op de goede weg en gaan door met de grote uitdaging!’
  Het grootste probleem is dat de leningen gebruikt worden om de eigen zakken te vullen. Zie oa Obilis; generatoren, 1 geleverd; betaald voor 4!
  Wat hebben het front; subsidies hiermee te maken. Alle Raden van Commissarissen hebben allemaal meegegeten!


  Maak melding
 15. Ai RobG
  Kun jij bogen op meer dan een A4 te presenteren?
  Ja zelfs een fruitvlieg kan in staat worden geacht meer dan in een A4 te zijn intellect te weergeven.
  Als jij RobG dus beweer dat een A4 representatief is voor dom dan neem ik aan dat de jouwe de grootte is van een mini postzegel ja zelfs een memo plakkertje is te groot voor jou.

  Daar weergeef jij steeds”a no mi ma na deng” meer ruimte heb je niet nodig


  Maak melding
 16. Voor het oog van de gehele wereld speelt zich voor de zoveelste keer een paars duister drama achtig dom scenario zich af olv de paars elite kliek der paars verdoemden. Het draait hun alleen maar om macht en geldzucht. De hele wereld, behalve die paarse idiote ndp volgers, weet dat de paarse roverheid olv van de paarse verderver alles voorover hebben om aan de macht te blijven, en dat allemaal om de paarse misdadige vloek die het volk sinds 1980 teistert, didibri in het zadel te houden. Oerdom tot op het bot zijnde paarse debiele slaafse zombies, met of zonder titel voor hun naam, hebben hun zielen verkocht aan didibri voor paars aards corrupt stinkende schijt. Veel paars verderf is nog komende en geen enkele awariedomrie in dienst van didibri zal dit kunnen tegenhouden geen Meye Anus, geen Misjiesosoka, noch Dodsombololi, want geldzuchtig als ze zijn, troggelen ze met de bijbel in hun handen, arme paars dom gelovige ndper’s hun tienden af en profeteren paars koeterwaals, zgn als offer voor de Heer. Maar hun duistere werken en valse profetien zijn aan het licht gekomen. Het oerdom paar volk verdiend de paars komende zeer duistere scenario’s die komen gaan en die haar oorsprong zal hebben in het duivelse hart van hun geliefde didibri. Wo ka. Schaarste van A tot Z, naast armoede, paarse wroeging, fa mi kang dong stem bribi didibri, misdaad en nog meer paarse verloedering vol kommer en wel, onvrede en onrust. Die paarse ezels en geiten verdienen hun lijdende herder.


  Maak melding
 17. @ RobG

  Ik ben geen voorstander van geen enkele regering. U blijft in feitenloze theorie hangen en reageert niet op de inhoud.

  U stelt EBS moet marktconform handelen. Ja prima gedachte.
  Markt werking is echter gebaseerd op creatieve destructie en vergt heel iets anders dan wat de laatste regeringen van EBS gemaakt hebben namelijk een subsidie slurper die misbruikt werd om geld weg te sluizen uit Staatsolie en de staat.

  Waar voor 2011 de subsidies marginaal waren, zijn ze onder Bouterse en Co opgelopen naar meer dan SRD 800.000.000 (25% van de hele begroting van Venetiaan).

  Ik wijs u graag op het gegeven dat EBS door de staat uitgewoond is door het veel te duur energie in te laten kopen bij SPCS (staatsolie) en de subsidie als lening te boeken en niet te betalen voor de straatverlichting en nu de veel te dure Brokopondo stroom door te belasten.

  De laatste investeringen in EBS (de upgrade Sarammaca straat door een Deens bedrijf) was nog gepland door de regering Venetiaan. De regering Bouterse was vergeten bij opening de aansluiting aan het netwerk goed te regelen.

  Best RobG
  Onder Permassar heeft men in 13 maanden tijd nog geen kans gezien, ondanks alle ingehuurde consultants, om een kostprijs per KiloWattuur te berekenen.

  De Subsidies zijn niet afgebouwd omdat dan Bouterse door het volk naar huis gestuurd wordt (eigen woorden).

  Ik hoop dat u wel eens van de opdrachten aan van der Kanten gehoord heeft $ 8.000.000 betaald (volgens en EBS directeur in opdracht van de President). Wat is er nu jaren later geleverd NIETS.
  Ik hoop dat u wel eens gehoord heeft van de leveringen door de onderneming Olibis ofwel de familie Sibilo waarbij de 22,5% rente betaald werd plus boete rente over bedragen die 200% hoger waren dan als EBS rechtstreeks bij MAN zou inkopen en gebruik zou kunnen maken van de faciliteiten die de Deutsch entwicklungsgesellschaft beschikbaar stelt voor export naar landen als Suriname..

  Beste RobG van bedrijfsvoering heeft u geen kaas gegeten en uw feitenkennis is nihil


  Maak melding
 18. @RobG
  Bigi Sma en ik danken voor de ndp wijsheden!Wij vragen niet om amnestie en vergiffenis,Deze wijsheden hebben wij niet nodig omdat wij geen zonden begaan Jou hersenen hebben een upgrade nodig . het is blijven stilstaan in de stenen tijdperk.Wij leven in 2017 Doe wat aan je verroeste hersenen als je die bezit tenminste.


  Maak melding
 19. @Jojo, ik sta ook achter jou mening. Triest om te lezen hoe men de Front weer de schuld geeft van alles en nog wat.

  Niet de Front is nu aan de macht
  Niet de Front laat al die corruptie en fraude gevoelige zaken liggen.
  Niet de Front heeft de rechtstaat vertrapt zoals Bouterse dit wel doet.
  Niet de Front heeft amnestie aangevraagd en nog zoveel meer.

  Gelukkig was de Front leider geen moordenaar en kon zich op de hele wereld vrij bewegen.

  NDP Bouterse kan haast nergens naar toe, behalve naar zijn vrienden.

  Ik heb geen partij, maar ik wens het volk van Suriname het beste toe.


  Maak melding
 20. Rob,
  je weet net als ieder ander dat je er voortdurend naast zit, maar je zal ieder keer van alles proberen om er tegen in te gaan.
  Iedereen ziet dit en ook jij weet dat je er naast zit, maar het is nu eenmaal je werk (of je taak, die je jezelf hebt opgelegd), om het beleid te verdedigen..
  Zo zal je bijv een minister of directeur de hemel in schrijven, totdat hij/zij bij het grof vuil wordt gezet. Dan deugt er niets meer van hem/haar.
  Maar, goed jij hebt hier voor gekozen.
  Wat geen pas geeft is,
  dat je, zodra het je teveel wordt, gaat schelden.
  Ik ken Bigi Sma bijvoorbeeld niet, maar kan uit zijn postings opmaken dat hij hooggeschoold is,of zichzelf dusdanig heeft opgewerkt dat hij voor niemand hier onder doet.
  Ik ga niet zover om te zeggen dat je geen niveau hebt, maar schelden en familie van waterkant bezoekers, hier in een kwaad daglicht stellen is beneden peil.
  Zeker als je ook zo nu en oud- Nederlands bezigt, om indruk te maken. (de Gij vorm)


  Maak melding
 21. @RobG, hahaha, is een hindoestaan die niet van kaste mocht veranderen, hahaha. Vroeger stemde hij altijd VHP, hahaha. Maar sinds Bouta z’n familie wat gratis BBmetR gaf, is RobG van kaste veranderd, hahaha. Hij zit nu bij de NDP-kaste, hahaha. Daar aanbidden ze de God Moloch ipv de God Krisjnas, hahaha. Het is lood om ijzer, hahaha.
  PS: RobG staat voor Rob Gaarchoda, hahahahaha.


  Maak melding
 22. Als je RobG wilt vinden, zoek dat in het diepste Paarse Riool van Paramaribo, daar tussen de strontvliegen, ratten en kakkerlakken, daar vindt de RobG.

  De man die Bouterse wil voordragen voor de Nobelprijzen voor de Vrede en de Economie. De hele wereld beschouwt Suriname als de ultieme narcostaat met Bouterse aan het hoofd.
  RobG vindt Bouterse die nu voor de derde maal Suriname aan de bedelstaf heeft gebracht als ‘de beste Surinaamse president ooit en als ‘Volkspresident”.

  Dommer vindt je zien niet in de riolelen van Paramaribo.


  Maak melding
 23. We zijn op de goede weg!
  Is dat zo?

  Vanmorgen stond er in een online krant een berichtje over de transparantie bij het EBS, met daarin een link naar een pdf-je van de jaarrekeningen van 2014-2016.

  Blijkt dat EBS zowel interne als externe leningen heeft, ahum logisch toch.
  De externe financiering bedraagt ongeveer 4300.- miljoen SRD na aftrek aflossingen. De subsidies zijn substantieel minder tussen de 600 en 800 mil srd.

  Helaas is het berichtje van de aardbodem verdwenen en de site ‘Bureau Staatschuld Suri’ is offline vanwege maintenance. Foutje bedankt!
  De cijfers worden nu met behulp van ‘earnings management’ glad gestreken.

  Super transparant.


  Maak melding
 24. Pico:
  Robg heeft zelf niet door hoe arrogant hij kan overkomen met het “gij” gebruik! Het valt mij al geruime tijd op, dat als hij zijn meerdere in woord en geschrift zou moeten erkennen, hij overgaat op denigrerende toon. E.e.a. is een veeg teken van onmacht zullen we maar denken!


  Maak melding
 25. @RobG

  Beste RobG
  Aub www voor voegen bij de ingevoegde link.

  sdmo.org/images/ratings/fitchratings.pdf

  Deze informatie komt van bureau voor staatsschuld. De rating agency’s werken met de info die zij officieel van het land krijgen.

  Fitch laat geen spaan heel van het beleid van de regering.
  Zie vooral de grafieken waarin nog stukjes Front prestaties te zien zijn in internationale crisis tijd en zie het breekpunt 2010 toen voor Fitch alles al de verkeerde kant uit afboog.

  Zie ook de wisselkoers prognoses en de schuld ontwikkeling.


  Maak melding
 26. Leve de “Bedrijfsmatige aanpak” van Robje G en de NDP :

  Alle Sranan-reserves zijn VERDWENEN en wanneer nodig DRUKKEN wij nog meer Ongedekte bankbiljetten !!

  Robje en zijn NDP-clan hebben Sranan “BEDRIJFMATIG” in een Faillissement gestort !

  PS : De Machthebbers weigeren tot nog toe, ernstige grootschalige CORRUPTIE aan te pakken !

  Het EBS-corruptie-schandaal kost vele MILJOENEN en de geripte bevolking moet, ook daarvoor, bloeden !

  De Leugens van de machthebbers werken niet meer, ons land is financieel-economisch totaal kapot gemaakt !


  Maak melding
 27. RobG(pebbles) lijkt op de woordvoerder van Sadam, de Amerikanen stonden op de stoep van studio in Bagdad en hij voorzag dat de Amrikanen binnen 24 uur zouden verliezen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES