In ongenade gevallen Surinaamse minister: meerderheid was blij met mij

48

PARAMARIBO, 22 mrt – De in ongenade gevallen Jennifer van Dijk-Silos kan maar niet vatten waarom ze weg moet als minister van Justitie & Politie. Het ministerie van Justitie & Politie was dringend aan reorganisatie en ordening toe. Haar aanpak van de afgelopen anderhalf jaar was precies daarom bedoeld. “Bij ordening stuit je op belangen van mensen”, stelt Van Dijk-Silos.

In haar ogen is het wat haar fataal is geworden. De heilige huisjes lieten het niet over zich heen gaan. Maar het ministerie en de organen die eromheen draaien, moeten dringend een andere richting op. Daarom ook is ingegrepen. “De meerderheid was er gelukkig mee”, zegt Van Dijk-Silos tegenover de Times of Suriname. Dat niet alles gedaan kon worden wat gepland was, had vooral ook te maken met het gebrek aan geld.

Dat slecht gecommuniceerd werd met onder meer het Hof van Justitie, is volgens Van Dijk-Silos een grote leugen. Toch stellen de rechters in een brief aan president Desiré Bouterse precies dit aan de kaak. “Ze beschuldigen me van een aantal dingen die niet kloppen. De president wilde dat ik weg moest, maar ik ben het niet eens met wat het Hof stelt. Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig”, aldus Van Dijk-Silos.


48 REACTIES

 1. ‘.A no mie’ zegt Dora!!Zo dus de rechters schrijven brieven aan bouta ?!Wanneer gaan ze bouta een brief schrijven en vragen naar zijn ontslag?!


  Maak melding

 2. ‘Onrechtvaardig’……weet dora de definitie van het woord onrechtvaardig?!
  Als minister van Juspol heeft ze gefaald haar baasje voor het gerecht te slepen voor moord!!!Integendeel ze beschermde hem!!!Dit noemen wij onrechtvaardig wat zij de slachtoffers die niet meer voorzich zelf kunnen praten,heeft aangedaan. Ze rekenden op haar,maar ze heeft hun gefaald!!!


  Maak melding

 3. Ook zij is gevallen in de schaar van de satan. Zolang de Surinamers deze duivel vereren zal er niks veranderen. Alles wat hij aanraakt verandert in zout.


  Maak melding

 4. Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig”, aldus Van Dijk-Silos.

  Het goed praten/verdraaien van foute zaken is ook onrechtvaardig hetgeen jij ook hebt gedaan. het kussen van de kont van je baas heeft je immers flinke voordeel opgeleverd..

  jij bent niet ethisch tevens rechtvaardig.


  Maak melding

 5. “I almost got away with it”!
  Starring: Jennifer

  Internationaal vinden ze je ongeschikt vanwege:
  De notatie op de zwarte lijst handel mensenhandel
  De stijgende internationale drugscriminaliteit
  De internationale witwas-affaire
  De back-track-affaire
  Geen aanpak kindermisbruik
  Valse diplomatiek paspoort- affaire
  H. Bholla- affaire

  De tegenstanders vinden jou ongeschikt vanwege:
  De stembiljetten-affaire
  Het constitutioneel Hof- affaire
  Artikel 148- affaire
  Sapoen en dikan-affaire
  Het niet voldoen aan de uitlevering aan Interpol van je weet wel wie.
  Niet leveren bewijs dino-affaire

  Intern Suri vinden ze jou ongeschikt vanwege:
  De stijgende criminaliteit
  De tekorten bij je eigen ministerie
  Het ongeregelde verkeer
  De onbeschofte uitspraken
  De aantijgingen tegenover de Advocatuur
  Je prada
  Verbod internet.

  Dus… de stelling de meerderheid was blij met mij.. klopt niet!

  Om te voorkomen dat je beland in de serie “Disappeared”, is het verstandig om geruisloos afstand te nemen, en je zonden te overdenken.


  Maak melding

 6. Dit stinkt naar de misdaad , er zullen nog meer onthullingen rond de Surinaamse bewindvoerders aan het licht komen. Dit alles heeft met money laundering and drugs traffic te maken. Time will tell.


  Maak melding

 7. Dit is pas Afrikaanse toestanden in Z.Amerika.Valt niet meer te ontkennen van waar wij komen.
  Terecht zeggen de binnenlands bewoners bij het overlijden van een granman dat hij naar Afrika vertrokken is.


  Maak melding

 8. De kruik gat te water totdat het barst. Wat heeft dora gedaan om de criminaliteit te stuiten???????? Santo boma valt onder haar, hoe is het mogelijk dat eenlevensgevaarlijke schutter kan ontsnappen en nog steeds niet is gepakt. Er zijn dieper liggende oorzaken aan dit ontslag. De focus word slechts gehouden op de ov.j.. In elk geval hoeft zij niet meer te werken ze is voor haar hele levengefaciliteerd, waardoor ze vaker op rekiskan naar haar 5 sterren hotels en scootmobiels.


  Maak melding

 9. Het grote krakeel kan beginnen nu de echte NDP toppers in de schijnwerper komen te staan en er niets meer onder het tapijt geschoven kan worden of onder een berg zand verstopt kan worden.

  Parmessar zat er om de laatste beetjes krediet te regelen. Zie de opmerkingen over de lening van $ 60.000.000 van de Caribean Development Bank die nu aangehouden is bij de CBvS.

  Bouterse geef aub op


  Maak melding

 10. Verbaasd het de minister niet dat zo over haar gedacht word?
  Als je je eigen stal kunt schoonhouden maar blijft rollen in de shit dan mag je niets anders verwachten.
  Het is daarom dat deze dieren de gehele dag blijven knorren.
  Neen je wordt ook bedankt voor de bewezen diensten om het OM en de PG de opdracht van bas door te geven en nu ben je uitgespeeld zoals in een toneelspel


  Maak melding

 11. Min J/P, Silos is ontheven vanwege “staatsgevaarlijke activiteieten” die ze had ontdekt en voorgehouden aan “Baas”
  i.v.m. het dember-moorden proces !!!

  Nu gaat ze fluiten als een kanarie of twa-twa, over deze “staatsgevaarlijke” activiteiten !!!

  Misschien zat de Roemeen erachter !!

  No wan-sma-no-kan-poeroe-Baas! A-kil-konie-moro Ba-Anansie !!


  Maak melding

 12. Wij danken Mw Silos voor haar bewezen diensten en inzet. Wens haar veel succes met haar carrière. Toegegeven de laatse maanden functioneerde ze minder en wellicht is het terecht dat ze nu plaats moet maken voor iemand anders. Desalniettemin kunnen we met plezier terugkijken op deze (ex) minister. Excellentie Bouterse kennende komt er een capabele minister voor terug.


  Maak melding

 13. Parbo: “Excellentie Bouterse kennende komt er een capabele minister voor terug”

  Waarschijnlijk wordt dat Dino als ‘best man for the job’

  Ook zo’n capabele man met een strafblad van hier tot 4de Rijweg,

  Slim bezig Parbo….
  Maak melding

 14. Citaat: Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig”, aldus Van Dijk-Silos.

  Nou mevrouw van Dijk kilos herstel Silos, nu voelt u ook wat de nabestaanden voelen is ook onrechtvaardig of niet????Uw opperhoofd wordt nooit meer berecht wanneer komt er gerechtigheid???


  Maak melding

 15. zelfs parbo geeft dora een brevet van onvermogen.
  nu nog wachten op het ondeskundige oordeel van rob g .
  zelfs de klanten of patienten van het lpi zijn van mening dat dora gewogen is en te licht bevonden is.


  Maak melding

 16. Is Art. 148 rechtvaardig ????
  Is de Amnestiewet rechtvaardig ????
  Is frauderen met stembiljetten rechtvaardig ????

  Dit afzichtelijke monster heeft er geen notie van wat het woord rechtvaardig inhoud


  Maak melding

 17. Vervloekt zijn moordenaars en leugenaars.
  En vervloekt zijn allen die moordenaars en leugenaars dienen.

  Een Psalm die precies het hart van de moordenaar en leugenaar omschrijft die oerdomme paarse dwazen hebben verdiend om hen te leiden naar de paarse slachtbank vol van onderdrukking en uitbuiting en om ze zo te laten lijden.

  Maar zeg het deze paarse oerdomme dwaze aanhangers, die criminelen verafgoden en aanbidden niet, ze gaan je haten om die waarheid,

  Psalmen 36
  1Van David, de dienaar van de HERE, voor de koordirigent.
  2 De zonde beïnvloedt de goddeloze; deze denkt bij zichzelf: “Wat heb ik met God te maken? Ik red mijzelf wel; ik ben niet bang voor Hem!”
  3 Hij denkt heel wat van zichzelf, totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen. Dan wordt hij een gehaat man.
  4 Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk. Verstandig en goed handelen is er niet bij.
  5 Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad; hij bevindt zich op de verkeerde weg en stelt zich open voor alles wat slecht is.
  6 HERE, Uw goedheid en liefde zijn zo groot; Uw trouw is oneindig, niet te meten.
  7 Uw rechtsgevoel is als de bergen die U Zelf hebt gemaakt. Uw oordeel is als een grote overstroming. U bevrijdt mensen zowel als dieren, HERE.
  8 Wat is het geweldig om Uw goedheid en liefde te mogen ervaren, HERE! Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
  9 Zij genieten van al het goede dat U hun biedt en ondergaan Uw ontelbare zegeningen.
  10 Want U bent de bron van al het leven; als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
  11 Laten Uw volgelingen voortdurend Uw goedheid en liefde mogen ervaren en laten de eerlijke mensen mogen delen in Uw rechtsgevoel.
  12 Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt en de goddeloze mij niet opjaagt.
  13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen; zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!


  Maak melding

 18. en nu moet haar dochter als staats advokaat worden weggehaald. Komt nog meer. RVC EBS is ook bedankt – Dodson staat achter de RVC dus hij moet ook weg. Hoop dat het snel gebeurd.
  DEA in SU maakt ze allemaal zenuwachtig zelfs moordenaar Bouterse.


  Maak melding

 19. Woorden van troost en hoop voor allen die anti paars zijn en nooit van hun leven, moordenaars en leugenaars zullen dienen.

  Psalmen 37
  1 Wees niet jaloers op de zondaars, op de mensen die slechte dingen doen.
  2 Zij verdwijnen net zo snel als het gras en verwelken als eendagsbloemen.
  3 Stel heel uw vertrouwen op de HERE en doe wat Hij goed vindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent.
  4 Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt.
  5 Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.
  6 Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen.
  7 Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
  8 Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten; wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.
  9 Eenmaal worden alle zondaars vernietigd; maar wie uitzien naar de HERE, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.
  10 Nog een klein poosje en dan zal de zondaar zijn verdwenen; dan kijkt u naar hem en plotseling ziet u hem niet meer.
  11 Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een onuitsprekelijke vrede.
  12 De goddeloze beraamt slechte plannen tegen de gelovige; hij kan hem niet verdragen.
  13 Maar de Here lacht erom; Hij weet dat Zijn tijd is gekomen.
  14 De zondaars grijpen naar de wapens om arme mensen neer te maaien en de gelovigen te vernietigen.
  15 Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.
  16 Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen.
  17 Want de HERE zal de goddelozen machteloos maken en oprechte mensen ondersteunen.
  18 De HERE kent het leven van Zijn volgelingen en er wacht hun een geweldige toekomst.
  19 In moeilijke momenten zal Hij hen niet in de steek laten; als er hongersnood is, zal Hij voor voedsel zorgen.
  20 Het is werkelijk waar: De goddeloze zal te gronde gaan. De tegenstanders van de HERE zullen in rook opgaan; verbranden, zoals men een veld afbrandt.
  21 De goddeloze leent wel, maar geeft nooit terug. Maar de oprechte mens bekommert zich om een ander en geeft wat nodig is.
  22 Het is werkelijk waar: Zij, die door God gezegend zijn, mogen in het land wonen en het bezitten. Maar wie Hij vervloekt, wordt vernietigd.
  23 Als de HERE instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.
  24 Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden, omdat de HERE zijn hand vasthoudt.
  25 Gedurende mijn hele leven (en ik ben toch al oud) heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien, die door de HERE werd verlaten. En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.
  26 Zo iemand bekommert zich om anderen en geeft wat nodig is; ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.
  27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is, want dan zult u altijd veilig kunnen leven.
  28 De HERE heeft oprechtheid lief en Hij zal Zijn volgelingen nooit in de steek laten. Hij zal hen altijd bewaren en beschermen. Maar de goddelozen vernietigt Hij.
  29 De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen en er altijd blijven wonen.
  30 De oprechte mens spreekt wijze woorden en alles wat hij zegt, is eerlijk.
  31 In alles geldt voor hem de wet van God. Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.
  32 De goddeloze zoekt naar een gelegenheid om de oprechte mens te vermoorden.
  33 De HERE laat dat niet toe. De HERE zorgt ervoor dat hij, als hij voor de rechter moet verschijnen, niet wordt veroordeeld.
  34 Zie onder alles uit naar de HERE en blijf op Zijn weg. Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen en er altijd te wonen; de vernietiging van de goddelozen zal u een vreugde zijn.
  35 Ik zag eens een goddeloos mens. Het leek heel wat en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,
  36 maar toen er iemand langskwam, was hij opeens weg. Ik zocht nog naar hem, maar kon hem niet vinden.
  37 Kijk maar eens naar de gelovige en let op de oprechte mens: zij zullen in vrede leven.
  38 De zondaars worden echter allemaal vernietigd; ook hun kinderen hebben geen kans van overleven.
  39 Maar de redding van de oprechten komt van de HERE; Hij beschermt hen in moeilijke tijden.
  40 De HERE helpt hen ontkomen aan de goddelozen en bevrijdt hen. Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.


  Maak melding

 20. De ndp, lijder en het oerdom paars vok zijn verdoemd paars vervloekt van het paarse kwaad, dat sinds 1980. land en volk in haar greep heeft en tergt. Van valse paarse pastoor, profeet, zgn. bisschop, rechter, politici tot paars verslaafde straatzwerver. De paarse vloek breidt zich met de dag uit en zal vele slachtoffers maken onder eigen oerdomme dwaze aanhangers. Het is het lot en gevolg van het vervleokt paars volk dat stemde op de paarse vloek en paars misdadige verderver….didibri.


  Maak melding

 21. Heel veel paarse kommer en kwel staat allen te wachten die oerdom moedwillig krijsten…………soso lobi ndp didibri…we ga nog vo vijf. Niemand zal deze paarse gedoemde arm verworden ndp paria’s de helpende hand bieden. Want paars oerdom beneveld van de paarse kwade vloek en indoctrinatie vol leugen zullen ze hoogmoedig als arme paarse ratten piepen of als paarse slangen sissen………………..eeeehhhh ikke wille eve eeeh nadenken vodat eeehh je me ga helpe, want eehh ik heb gebelle na de ndp en ze hebt me beloof te kome kijke na me situatie en ze ga me zeker helpe. NO DOE. Het paars oerdom volk is ondankbaar. Zie het geval op YOU TUBE toen ene Kensenhuis een arm zeer vette paarse dom uiziende arrogante ndp dikzak, een klein huis wilde aanbieden. Gratis. Het ging om een paarse krot, afgebrand aan de Hernhutterstraat, te Abra Broki. A dong ndp mang taki…..ik wacht eve voordat je me wil helpen, of je moet me huis eve groot bouwe, die krot die is afgebrand.Ndpsma na deng moro dongdongsma in Zuid Amerika en verdienen het om door hun eigen duivelse paars misdadige roofzuchtige leugenachtige meester te worden belazerd.


  Maak melding

 22. Mevrouw van Dijk – Silos vind het niet rechtvaardig dat zij ontslagen is. Ik zou zeggen mevrouw van Dijk – Silos, gaat u met uw beklag naar de zo welbekende Surinaamse groene tafel en sleep de President voor de rechter. Helaas kunt u niet rekenen op medeleven van het Surinaamse volk, daar u hen compleet in de steek heeft gelaten gezien de gestegen en verruwde criminaliteit. Uw aandacht ging naar andere zaken, die niets te maken hadden/hebben met u functie en functionering als Minister. U mag zich gelukkig prijzen als u eervol ontslag wordt aangezegd, waardoor u mag rekenen op uw maandelijkse inkomen als ex-minister , en bovendien kunt u uw werkzaamheden als jurist weer voortzetten en genieten van nog meer inkomsten. Dus al met al is uw broodje voor de toekomst goed gesmeerd zo niet nog beter gesmeerd. Voor u mevrouw Silos komt het spreekwoord ( Ondank is werelds loon ) goed tot zijn recht.


  Maak melding

 23. Nu lult hij anders. Parbo is een persoon die met de sterkste mee gaat om dat hij ziet dat het paarse schip aan zinken is. En dat is de ergste in zijn soort.


  Maak melding

 24. Zo, en nu? Wie wordt de nieuwe mini ster? Misschien kan mevrouw nu openbaren wat de staatsveiligheid in gevaar bracht… of ja natuurlijk geheimhouding, laat me niet lachen. Als volgens de ex minister Van Dijk- Silo’s onwaarheden vermeldt staan in de door de president ontvangen brief dan is jezelf verdedigen uiteraard toegestaan dus vertel maar over Art. 148


  Maak melding

 25. @Jojo, de CBvS wilde hebben dat het geld overgemaakt moest worden op hun rekening en vervolgens gaf Parmesser aan dat het op rekening van de EBS gestort moest worden.

  De laatste tijd is er alleen maar een gevecht om positie, fraude en nog veel meer.
  Binnen de NDP zijn er al scheuren te merken. Het wordt spannend bij de eerst volgende verkiezing.


  Maak melding

 26. Van Dijk-Silos was bezig een reorganisatie door te voeren. de afdelingen die daar te maken kregen gingen als een speenvarken bij bouta schreeuwen/klagen.
  bouta op zijn beurt wil deze invloedrijke mensen als vriend houden dus moet silos opgeofferd worden.
  mensen in de criminele wereld zijn zo zo zo blij met haar vertrek dat ze haar voor van alles en nog wat uitmaken schande.
  hoe betrouw en eerbare zijn de adviseur van de president praten ze met een gespeten tong.
  de burgers zijn intelligenter dan een paar decennia terug je kan hun niet meer op etniciteit uit spelen. ze eten leven en lijden TOGETHER.


  Maak melding

 27. Om een publieke functie in democratische rechtsstaten uit te oefenen, is één van de eisen hiervan voor een ambt dat men over goed gedrag moet beschikken.

  DDB werd in de DNA van Suriname gekozen tot DNA-lid jaren geleden.

  Van DDB is bekend:
  – onder zijn leiding op 25 februari 1980 een staatsgreep had plaatsgevonden op het wettig gekozen gezag van Suriname,
  – 8 december 1982 onder zijn leiding in Fort Zeelandia in Paramaribo er 15 andersdenkenden standrechtelijk zijn geëxecuteerd,
  – verantwoordelijk is voor de Moiwana 86 moorden,
  – het 8 december 1982 strafproces dat bij de krijgsraad/rechtbank ligt niet tot een vonnis kan komen door tegen werking van hem en de daltons,
  enz, enz, enz.

  DDB voldeed dus niet aan de eis van goed gedrag om een publieke functie te mogen uitoefenen in een democratische rechtsstaat.

  Deze vrouw reageerde jaren later toen DDB tot president gekozen werd, dat het een gepasseerd station was en het dus niet meer van toepassing/interessant was.

  Vanaf toen wist ik al dat dit mens die zich een zwaargewicht voelde als het om recht en wet ging niet deugde en vond ik haar van nul en generlei waarde. Ook haar manier van hoe ze met mensen, de media/journalisten omging, het 8 december 1982 strafproces, de criminaliteit in Suriname, enz.

  Allen die niet achter de NDP-staan, op DDB, voor dna-leden van zijn partij NDP gestemd hebben op 25 mei 2015 of vele Surinamers die in het buitenland woonachtige zijn en die in Suriname geboren zijn vinden zowel DDB, gezin, daltons, Biga Dora (BD) en inner cirkel, paarse kakkerlakken maar, nanda, nunca, nul, niets, notie, niks, neks.

  DDB mag op grond dat hij niet over ( een verklaring van) goed gedrag beschikt, nooit gekozen worden tot DNA-lid van de republiek Suriname en daarom ook nooit tot president van de republiek Suriname zijn gekozen. Er is hiermee een zeer belangrijke eis voor een publieke functie voor bij gegaan.

  Deze eis staat nog recht overeind in vele democratische rechtsstaten in de wereld en Suriname moet deze eis ook weer in ere herstellen om weer in het gelid met deze landen te gaan lopen. Want als dat niet zo is, dan mogen alle criminelen in Suriname net als DDB publieke functies gaan uit oefenen en zie dan wat de gevolgen van deze criminelen zal zijn voor het land. Anders gezegd een zeer slecht voorbeeld (inter)nationaal voor een rechtsstaat.

  DDB heeft deze eis aan een kant gezet om zo president van de republiek Suriname te worden en enige immuniteit te verkrijgen, die de functie van president van een land heeft en niet in de gevangenis in het buitenland te komen. Hij en de NDP, NDP-leden, overlopers, daltons, zakkenvullers, domme paarse kakkerlakken die in luchtballonnen, luchtkastelen geloven hebben hieraan meegewerkt.

  Suriname is een bananenlandje zolang DDB, de daltons aan de touwtjes trekken en de domme paarse kakkerlakken blij gemaakt kunnen worden met luchtballonen, bier en een portie BBmetR en boeke-muziek op het pleintje(zs).

  Niet DDB, daltons, heel domme paarse kakkerlakken, overlopers, zakkenvullers moeten bepalen, maar het Surinaamse volk dat rationeel kan denken, de juiste beslissing kan nemen, weten dat goed is voor het land en het Surinaamse volk moet bepalen hoe het land bestuurd moet worden en welke koers het met de republiek Suriname en de Surinamers op moet gaan. Suriname beschikt over heel veel mensen die rationeel kunnen denken en weten dat goed is.

  Om een land te besturen moet de leider wel over de nodige kennis beschikking voor zo’n zware functie, anders is het gewoon een poppenkast, bananenlandje, met pistolen zwaaien en mensen bang maken. Bezig met zijn enige eigen belang en het volk zal daar de dupe van worden. zie maar hoe alles achteruit gaat, armoede, criminaliteit, enz. Sinds wanneer is dat zo erg geworden?

  Datgene wat Suriname sinds 25 februari 1980 tot heden meemaakt moet een waarschuwing zijn voor iedere Surinamer, hoe het niet moet. Niet in luchtballonnen te geloven van clowns/kwakzalvers, we gaan nog voor eens fuif/vijf, maar goede daden/doelen om stand te houden voor land en volk nu en voor morgen en een glorie rijke toekomst, daar gaat het om.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 28. Alle eer komt deze grote dochter van Suriname toe.
  Het is haar helaas niet gelukt om de witteboord jongens en meisjes van dit land aan te pakken.
  Zij heeft in elk geval bouwstenen aangedragen.
  In tijd zullen wij wel merken wat zij had bedoeld!
  Sommige volksstammen hebben nou eenmaal niet veel op met vrouwen in de absolute top.


  Maak melding

 29. @Ira

  Als er geen geld meer te verdelen is houdt alle solidariteit op.
  De broertjes Peneux zullen niet solidair blijven Parmessar zal met behulp van Doekhi om gerechtigheid brullen. Kilos van Dijk zal haar mond niet houden. Er zal een rekening vereffend moeten worden met Dodson, etc..

  De Suralco commissie komt in zwaar water omdat Simons heel duidelijk was in de DNA: Brokopondo is van ons ofwel Hoefdraad haal maar alle te veel betaalde geld terug.

  Van IMF, IADB, CDB, IsDB, Exim bank hoor je de laatst tijd helemaal niets meer.
  Hoefdraad is nu annoniem veel in het land en hoeft heen internationale bedeltochten meer te houden. Niemand ontvangt men nog.

  Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017 – 2022 is nog steeds niet af.
  Het crisis en herstel plan en alle plannen zijn onder tussen van de agenda verdwenen.
  De begroting voor 2017 is al naar medio April 2017 verschoven.
  Niemand praat nog over de MOU met Alcoa.

  Men loopt vast en haalt mei 2020 niet op eigenkracht.

  De volgende graad meter worden de wandelmarsen waar de NDP of een laatste stuiptrekking doet of helemaal van de kaart verdwijnt.

  Ik hoop dat Wij zijn Moedig de wandelmarsen als een evenement gaat gebruiken om te tonen hoe het volk reageert.


  Maak melding

 30. CBvS en Parmisser vechten om de lening van 60 mln van de Caribbean development bank .

  Furmang no lobi furmang.

  De CDB zal zich tweemaal bedenken of de lening nog doorgaat met deze kaimangs die op het geld loeren.


  Maak melding

 31. Schorsing Parmessar teruggedraaid
  De voorzitter en leden van de raad van commissarissen (rvc) is gevraagd om hun portefeuille ter beschikking te stellen.
  Sonny Chotkan en Ronald Pansa die lid waren van de vorige rvc worden opnieuw geïnstalleerd als leden van de rvc.

  M.a.w Robert Peneux ka letterlijk hij is de pineut in letterlijke zin.

  Maar ze lachen wnt ze behouden het salaris en alle emolumenten en voordelen van een minister.
  Dat is de beloning van de coalitie


  Maak melding

 32. Vanmiddag zal vicepresident Ashwin Adhin de algemene vergadering van aandeelhouders leiden. Niet minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, maar Adhin is de gemachtigde van de Staat. Dodson had zich geschaard achter het standpunt van de rvc, die besloten had algemeen directeur Rabin Parmessar te schorsen.

  Dus ook toe Dokson Ka wang djeep gauw zal hij worden bedankt want MOU is getekend en Dokson heeft tegen de MOU gestemd.
  Dokson heeft zandafgravingen goedgekeurd
  Dokson heeft een grote mond opgezet regen de skaliens eigenaren maar heeft de strijd verloren

  Dus letterlijk a mand e k wang djeep


  Maak melding

 33. De vakbond onder leiding van Steve Geerlings heeft na een algemene ledenvergadering maandag zich eveneens geschaard achter de rvc. De vakbond ziet Parmessar liever gaan dan komen.

  Dus nu afwachten en kijken als de bond ballen heeft of dat zij het veld moeten ruimen. Ben benieuwd want het schijnt dat Valies degene is die niet bang is voor dictatuur.
  Misschien dt het nu eraan komt.
  Bond van EBS Waterleiding en Valies zijn achterban zullen de gangmakers zijn en een grote staking????????


  Maak melding

 34. Van Dijk-Silos, in december 1982 waren er ook 15 mensen die niet meer werden gepruimd door de toenmalige bevelhebber en huidige president van dit land. We weten hoe het met deze 15 is afgelopen. Jij wordt nu niet meer gepruimd door de president en hij geeft je eervol ontslag. Wat een geluk heb jij. Niet zeuren dus.


  Maak melding

 35. Parmessar gaat in dolle paarsheid, de paarse schijterige braaksel die zijn baas hem te vreten gaf, wederom gretig oppeuzelen. Corrupte paarse boeven.


  Maak melding

 36. @ Ray
  ‘.A no mie’ zegt Dora!!Zo dus de rechters schrijven brieven aan bouta ?!Wanneer gaan ze bouta een brief schrijven en vragen naar zijn ontslag?!

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Sang joe smokko mie mang,sang joe driengie?…kasirie noh ? je komt net terug van een wientie pree noh ?


  Maak melding

 37. Minister Silos was bezig de corruptie grondig aan te pakken en dat is niet de bedoelling. Kijk naar onderstaande beelden van het parlement om zelf een oordeel te vormen. De belangen van de zware corrupte toppers moeten worden beschermd en dat kan alleen als Silos weg gestuurd wordt.
  Zie haar laatste optreden in de DNA:

  http://www.apintie.sr/v16964


  Maak melding

 38. Bigi Sma,
  de laatste tijd ben ik weinig op waterkant. Ben ik hier weer eens wordt ik helemaal draaierig van de berichtgeving rond
  Parmassar en consorten
  Toch bedankt, ben ik weer op de hoogte.

  De minister
  Het bewijs wordt weer eens geleverd, dat als je iets wilt doen aan misstanden, je er rekening mee moet houden dat zij die aangepakt worden, wraak zullen willen nemen.
  Ik vraag mij af of de president dit zelf heeft besloten of dat
  er machten zijn (de gevestigde orde), die het voor het zeggen hebben.
  Mevrouw van Dijk diende haar president (volgens sommigen ging ze hier wel erg ver in, te ver), maar
  was ze ook bezig wantoestanden aan te pakken.
  Kostte dat haar de kop?
  Zij wordt adviseur of treedt toe tot de groep die moet zorgen voor beter voorlichting naar de samenleving

  .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.