zondag, mei 26, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieProcureur-generaal Suriname eist einde proces decembermoorden

Procureur-generaal Suriname eist einde proces decembermoorden

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 7 mrt – Procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday heeft gevraagd om onmiddellijke stopzetting van het strafproces rond de decembermoorden. Mr. Baidjnath-Panday heeft dit officieel gedaan bij het Hof van Justitie. De procureur-generaal haalt een aantal redenen aan voor stopzetting van het strafproces. Een besluit van de regering behoort tot die redenen.

Tijdens een speciale zitting van het hof haalde Baidjnath-Panday de resolutie van de regering aan. In deze resolutie wordt het Openbaar Ministerie opgedragen het proces stop te zetten. Volkgens Baidjnath-Panday wordt in de resolutie onder meer aangehaald dat de strafzaak de staatsveiligheid in gevaar zou brengen. Het Hof was bijeen om een eis van het Openbaar Ministerie te bespreken.

Geëist wordt dat de krijgsraad het proces stillegt. Het Hof komt pas op twintig april weer publiekelijk bijeen om de eis van het Openbaar Ministerie te bespreken. Onder meer zullen drie verdachten worden gevraagd naar hun zienswijze. De meeste van de ruim twintig verdachten willen een eind aan het proces. Onder hen bevindt zich hoofdverdachte Desi Bouterse. Slechts twee willen voortzetting.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

71 REACTIES
 1. roy panday smerige verraders hond dat je bent
  vuile gore duivel aanhanger, branden zal je na je dood
  je had beter nooit geboren kunnen worden, je behoort bij het
  afvoerputje van de wereld
  waardeloos figuur dat je bent


  Maak melding
 2. Een heel land in dienst van een moordenaar/drugsdealer…

  Dat is wat Suriname is: een criminele failliete banenrepubliek met een laffe bevolking


  Maak melding
 3. Hiermee gaat het Suriname zoals ik het ooit heb leren kennen volledig naar de kloten. Sinds wanneer bepaalt de hoofdverdachte van een halsmisdaad de rechtsgang?


  Maak melding
 4. Zo zie je maar, wat een bepaalde positie die ze bekleden met een mens kan doen,gewetenloos is deze Panday, en spreekt dezelfde taal als die moordenaar, m.a.w.moorden gepleegd door deze massa moordenaar kunnen dus ongestraft blijven door een zogenaamde resolutie, die door de hoofdverdachte is gebruikt, om de zogenaamde staatsveiligheid niet in gevaar te brengen,te slecht voor woorden, allemaal mogelijk in een bananenrepubliek.


  Maak melding
 5. Verkrachtingen, roofovervallen, moorden, enz. alles mag nu in Su.. Alle processen moeten worden stopgezet. Uitspraak van de pg zelf…


  Maak melding
 6. Misselijke grap. De meeste verdachten willen geen proces, dus moet er maar geen proces komen.
  Indien de rechterlike macht in Suriname zich serieus neemt, moet zij het proces door laten gaan, al was het alleen maar om helderheid te geven wie de lieden zijn die de Staat in gevaar brengen. Want hoelang zal deze vlieger (staatsgevaar) opgaan? Tot in de eeuwigheid?


  Maak melding
 7. T volk moet nou eens een echte revolutie laten gebeuren,
  mek wang echte coup kong fu tek sranang abra.

  We run things,things nuh run we.

  Free suriname


  Maak melding
 8. De actoren die het spel bepalen weten donders goed wat op het spel staat. Zijn we al vergeten dat ruim voor de zitting van de krijgsraad er geschoten was op de woning van de PG. Waar kan de PG in beklag, niet bij Dora toch. Triest, heel triest allemaal. En dit alles moet de ethisch morele waarde van een jonge natie gaan tekenen.


  Maak melding
 9. Het volk? Er is geen volk in Suriname. Er is een groep djoeka’s, creolen, javanen, chinezen, hindoestanen, boeroes brazilianen, haitianen, guyanezen, familie Bouterse, kennissen en vrienden van familie Bouterse die allemaal hun eigen belangen hebben. Van een volk is er geen sprake. Dat is nou juist het probleem.


  Maak melding
 10. @ Surinaamse schijterd en @ Bibu,jullie hebben wel helemaal gelijk yere dat wel,a volk slap tot en met

  We run things,things nuh run we.

  Free suriname


  Maak melding
 11. Hoezo
  Volkgens Baidjnath-Panday wordt in de resolutie onder meer aangehaald dat de strafzaak de staatsveiligheid in gevaar zou brengen

  Door de aak niet door te laten gaan wordt de staatsveiligheid in gevaar gebracht.


  Maak melding
 12. Je praat alleen maar patat bigi sma..j hersenen lopen op nul!
  Zie j niet dt bouta het via de pg probeert alles stop t zettn.
  Ik wenste dat ook jij een familie lid hd di dood was tyden de 8 dec sakasaka…..


  Maak melding
 13. ” De strafzaak zou de staatsveiligheid in gevaar brengen “ .. Dus .. Bouterse gaat dan weer laten ontvoeren, martelen en vermoorden.

  Wat een dom volk zeg ..


  Maak melding
 14. Natuurlijk moeten ze deze troep stopzetten. Bouterse is een vrijheidsstrijder en de man heeft gehandeld in het belang van Suriname. En ja bij een revo vallen er wel eens doden. So be it. Case closed. NEXT


  Maak melding
 15. @parbo laat mij het zo zeggen waar wordt gehandeld wordt ook slaven verhandeld in het beland van handel.

  Zullen we slavernij ook sluiten? Ook vergeten. Laten we Artikel 148 ook gebruiken om een stop te zetten. Ben je nu blij?


  Maak melding
 16. Belangenverstrengeling, Inmenging van de hoofddader in een rechtszaak, niemand staat boven de Grondwet van de Republiek Suriname, boven Internationale Wetten, Mensenrechten. Internationale Verdragen zijn hoger en sterker dan de Grondwet Van Suriname.

  Procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday heeft gevraagd om onmiddellijke stopzetting van het strafproces rond de decembermoorden. Mr. Baidjnath-Panday heeft dit officieel gedaan bij het Hof van Justitie.

  Een Rechtszaak dat bij de rechtbank/krijgsraad in behandeling is kan niet worden beëindigd en dient helemaal te worden afgehandeld volgens de grondwet van Suriname en Internationale Verdragen, mensenrechten. De slachtoffers, de dader/s, het land Suriname, de Surinamers, de wereld hebben allemaal recht om het vonnis te horen van de 8 december 1982 strafzaak.

  De PG moet neutraal/niet partijdig zijn en zich niet laten gebruiken/misbruiken door de hoofdverdachte.

  Artikel 10

  Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

  De zaak ligt bij de rechtbank/krijgsraad en is het OM al gepasseerd en kan daarom zich niet meer inlaten met de 8 december 1982 rechtszaak.

  Artikel 9

  Internationale Verdagen, cq, mensenrechten staan bovendien hoger dan de grondwet van Suriname en op grond daarvan moet de zaak ook voortgang vinden

  Grondwet van de republiek Suriname Hoofdstuk 5

  Artikel 8

  1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.

  2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.

  Artikel 9

  1. Een ieder heeft het recht op fysieke, psychische en morele integriteit.

  2. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of onmenselijke behandeling of straf.

  Artikel 10

  Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

  Artikel 11

  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem aanwijst.

  Artikel 12

  Een ieder kan zich in rechte doen bijstaan.

  1. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

  Artikel 13

  De burgerlijke dood of verbeurdverklaring van alle goederen van de veroordeelde kan niet als straf of als gevolg van straf worden bedreigd.

  Artikel 14

  Een ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt beschermd door de wet.

  Artikel 15

  Niemand kan worden gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

  Artikel 16

  Een ieder heeft het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid.

  1. Niemand zal van zijn vrijheid worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures, bij wet bepaald.

  2. Een ieder die van zijn vrijheid is beroofd heeft recht op een behandeling overeenkomstig de menselijke waardigheid.

  Artikel 17

  Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam.

  1. In niemands woning mag tegen zijn wil worden binnengetreden dan op last van een macht die tot het geven van die last bij wet bevoegd is verklaard en met inachtneming van de bij wet voorgeschreven normen.

  2. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve in gevallen bij wet bepaald.

  Hoop!

  Mocht Er In Suriname geen mogelijkheden meer zijn dan kan er nog altijd Internationaal nog bij gerechtshoven het 8 december 1982 moorden worden voortgezet.

  Als er een andere regering komt moet deze man per direct worden weggejaagd, want hij doet zijn werk niet naar behoren.

  Het recht zal zegevieren, zo eenvoudig is dat. Zie de paarse kakkerlakken, de overlopers, de daltons die op de verlepte Paarse Partij gestemd hebben en ondersteunen en vergeet deze lafaards niet. Zie de armoede in Suriname en vergeet niet door wie dat veroorzaakt is.

  Met arme paarse kakkerlakken daar moet niemand medelijden mee hebben.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 17. Mensen worden gestraft voor het poepen op straat, niet eens een misdrijf.
  Een moordenaar van 15 mensen moeten we vergeten en verzoenen met de moordenaar, te nimmer nooit. gerechtigheid moet komen.
  Hi, Bouterse is een moordenaar en probeert onderuit te komen. Is SU een rechtstaat of een politiestaat?


  Maak melding
 18. Verzoening ??
  Dan ook met Sinterklaas!! Zwarte Piet, ach .. Niet zeuren.
  Slavernij was nou eenmaal nodig voor de revolutie !!
  So be it !!
  Next !!


  Maak melding
 19. Kan de staatsveiligheid door het stopzetten van het proces ook niet in gevaar worden gebracht.Of kunnen alleen Bouterse en zijn volgelingen de staatsveiligheid in gevaar brengen?


  Maak melding
 20. het enige gevaar dat suriname voelt is bouta met zijn tuigvolk
  wat voor een staats gevaar, ziet die mislukkeling zichzelf als de staat suriname?
  wha ha ha
  bouta, de vernietiger zal berecht worden
  roy panday, bouta’s hoer kan dat niet tegen houden


  Maak melding
 21. Zie maar weer hoe die waardeloze moordenaar Bouterse te werk gaat.

  Sinds wanneer is het land Suriname veilig onder Bouterse????
  Hypocrieten allemaal. Voor mij mag Bouterse en aanhang wegrotten aan een boom.

  Ik ben blij dat er kritische mensen zijn die via de radio Bouterse de eer voor president niet geven. Hij wordt gewoon Desie genoemd.


  Maak melding
 22. Suriname staat weer op de kaart.

  In het recent verschenen Amerikaanse rapport ’International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)’ wordt Suriname nu als een van de belangrijkste witwaslanden genoemd. Het gaat dan vooral om het witwassen van geld uit de cocaïnehandel. Als reden voor de enorme toename van cocaïnesmokkel wordt de explosieve groei van de productie in Colombia genoemd. Bouterse en consorten moeten op hun tellen passen. Amerika accepteert geen gesodemieter in hun achtertuin. Hoe lang blijft men deze coke baron nog beschermen ?


  Maak melding
 23. baboeram , adhin , sardjoe , kalipdewsingh , mansaram enz
  de lijst met dalits die het regime in stand houden word steeds langer .
  dit zijn geen meelopers maar dit zijn de architecten van dit regime.


  Maak melding
 24. Vervloekt zijn moordenaars en allen die moordenaars aanbidden, vereren en de handen boven het hoofd houden. Alle moordenaar aanhangers zijn vervloekt en gedoemd met de paarse misdadige moordvloek die het land nog meer zal teisteren. niemand zal helpen, want moordenaar aanhangers verdienen de stijgende misdaad en moorden. Wo ka. Tang dien na didibri nanga eng nationale dedesma partij. Na soso paarse hel en verdoemis afrika fasi e go kong snel bakka. Wacht maar af, te wo ka, niemand zal een helpende hand aanbieden aan het oerdom paars lafhartijg volk dat op een moordenaar heeft gestemd en zijn nationale doden partij. Na soso ka e go kong. In 2020 na wang amerikan dalla e go koste leki in 2000………srd. 4.000.-


  Maak melding
 25. Wie anno 2017 nog steeds geloven dat verworden misdaadstaat Suribabwe gezegend is met didibri, zal straks anders gaan piepen. De hele wereld lacht die paars oerdomme zombies uit die stemden op de nationale doden partij en de paarse doder didibri. Zij worden ook slachtoffer van deze paarse doder…didibri. Ai mek deng ka nu en in de toekomst.


  Maak melding
 26. @ Parbo … OERDOM GEBOREN … zal ook … OERDOM STERVEN. Het MOORDPROCES tegen KILLER BOUTERSE zal nu niet en nooit niet gestopt worden … het RECHT moet zijn beloop. Mocht het proces na 26 april 2017 toch stopgezet worden … heropening van dit MOORDPROCES zal na 2020 weer ge{her} opend worden.

  @ Parbo … allen { z.a. PG Baynath = wiens brood men eet, wiens taal men spreekt } die vandaag de dag het Recht proberen te VERKRACHTEN zullen ook berecht worden.

  @ Oerdomme Parbo … zij die niet meer leven { in leven zijn } zullen POSTHUUM veroordeeld worden … nobody … nogmaals … nobody … zal zijn/haar STRAF ontlopen … think about it … DONKEY ASS.


  Maak melding
 27. Alleen mogelijk in Suriname:

  Een moordenaar/drugsdealer die het land 2 x failliet heeft laten gaan wordt TWEE keer gekozen als president en eist als moordverdachte dat zijn proces wordt gestopt omdat de staatsveiligheid in gevaar komt.

  Niemand in het buitenland die zo’n verhaal gelooft omdat het te bizar voor woorden is.


  Maak melding
 28. ER IS VOLGENS DE WET GEHANDELD HUILENDE KLAGENDE EN SCHELDENDE BOERIKIES,jullie EZELS,moeten eens je luchtledige cocosnoot gebruiken,stomme IDIOTEN.rust hebben wij nodig in t land.,dus OPZOUTEN MET JULLIE GEJANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ga nu met jullie staart tussen de benen je wonden likken ,en houdt voor eens en voor altijd je domme sjmoel…omhooggevallen PANNENKOEKEN !…….zoals…RAY,…hmolenaar2016,..MUL,..KOOS,..en de overige oliebollen die ik nog vergeten ben !


  Maak melding
 29. @@@@Domme apenstaartje hmolenaar2016,..ONZE president,..dus ook die van jou,..heeft gewoon gebruik gemaakt van de grondwet die gemaakt is door de KOLONISATOR aan de Noordzee zelf gemaakt, die jij zo bewonderd.nu komt het jou niet goed uit,dan ga je HUILIE HUILIE…en het volk van Suriname uitschelden voor dom…eee djiem wang boeng bigie brik jere !..blijf maar huilen ! boeoe boe oe.!


  Maak melding
 30. @hmolenaar2016
  Parbo is de personificatie van de duivel.,
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  En jij een ..EZEL !..hmolenaar2016..dat heb jijzelf nog helemaal niet in de gaten !.Dommekracht !


  Maak melding
 31. @Pilatus
  Indien deze proces gestopt wordt, kan er dan een nieuwe aaanklacht ingediend worden?

  dinsdag 7 maart 2017 om 21:26 uur.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Waar,in welk land ???? jij ziet spoken,IDIOOT.


  Maak melding
 32. Het zijn altijd weer dezelfde betweters,die weer hoog van de toren blazen,zonder enig benul waar ze het eigenlijk over hebben,als j over een onderwerp wil balken,probeer de materie te begrijpen,alleen maar oeverloos gezwets,het is lol hier op de waterkant,j lach j suf,om zoveel ontwetendheid ,de ene ezel die de andere ezel probeert te overtuigen over zoveel ezelerij te ventileren,dat ze zo geil worden Van het balkendat ze gezamenlijk klaarkomen,ik zit mij krom te lachen over zoveel,schijterij,poeperij,kakkarij,kuma koisirij,mijn advies probeer te begrijpen waar het overgaat,kom met argumenten,om de tegen partij onderuit te halen,anders gt Desi Delano Bouterse als de grote winnaar uit dit schaaksduel komen,tot nu toe heb ik niets gelezen wat het tegendeel kan bewijzen,zelf overschatting is ook een ziekte,er is zoveel haat,dat de hersenen niet meer goed functioneren,haat leid nergens naartoe,een gezond verstand wel,poeperij,schijterij ,kakkarij,kuma koisirij,en alle andere schitterij,wat hier allemaal gebezigd wordt,leidt nergens naartoe dan de toiletterij


  Maak melding
 33. Het verwonderd mij niet wat er in Suriname gebeurt.De PG is ook bang voor Bouterse maar hij vergeet 1 ding een moordenaar blijft een moordenaar.De hele rechterlijke macht stelt niets voor in Suriname.In een beschaaft land gaat het anders aan toe.Dat is mijn mening als Suriname.Ons land is naar mijn mening een dictatuur onder deze president maar aan alles komt er een eind meneer Bouterse.


  Maak melding
 34. DEZE RECHTERS VAN SURINAME , GAAN NU DE WERELD IN ALS DE SLECHTS WAT ER IS BESTAAN . DAT DEZE MENSEN NOG DEZE WERK DOEN , MET HET GELD VAN DE BURGERS . IK HEB GEEN GOET WOORD VOOR . ZELF EEN HOND IS BETTER SCHANDE VOOR DE MENS IN EEN WOORD . NIEMAND ZAL SURINAME ALS VOOR VOL ZIEN DOOR DEZE MENSEN . GOD ZIJ MET U.@@@@@@@@


  Maak melding
 35. Heb altijd gezegd, er heerst wetteloosheid in het land sinds de ndp haar intrede heeft gedaan in het parlement.
  Het komt nooit meer goed gezien ook de vele schulden waarmee het land belast is, het is over einde oefening.

  Het klopt dat sommige beweren dat een 2e haiti op komst is op het zuid amerikaanse continent.


  Maak melding
 36. Wat deze betweters hier op waterkant,nog steeds niet begrijpen,dat j alles,en dan ook alles mag aanwenden,om jou tegenstanders de loef af te steken,zolang hij of zij binnen de mogelijkheden van de grondwet blijft en is toegestaan,wat jou tegenstanders moet proberen te doen is,alles wat j in de strijd of arena gooit, moet proberen te pareren met argumenten,en als hij dat niet kan,dan moet hij pannenkoeken gaan bakken,because he is not fit to do the job,dingen lopen balken alsof de PG bang is,of de rechters gaan nu de wereld in als de slechtste die er bestaan,of er heerst wetteloosheid ,zijn typische opmerkingen van emotionele leken en zwakkelingen,die nog steeds niet begrijpen waar het om gt,kom met argumenten,om het tegendeel te bewijzen,dat wat de verdediging van Bouterse doet , niet legaal is,en buiten de grondwet is,als j dat niet kan bewijzen,of onderuit halen,dan moet j maar terug kruipen in j stinkende hol,case close


  Maak melding
 37. Een wijs besluit verwoord door een wijze man. De deskundigen zijn het unaniem mee eens dat dit proces in haar huidige vorm de langste tijd heeft gehad. Ik ben van mening dat een waarheidscommissie een vervolg moet worden voor dit vraagstuk.


  Maak melding
 38. Als deze zaak gestopt wordt, kunnen alle gevangenen en toekomstige misdadigers ook vrijgesteld worden van rechtsvervolging. Een brood of pakje melk stelen is dan erger dan veelvoudige moorden plegen. Wat een land. Nou daar willen velen boeven vrij vertoeven. Vandaar al die moorden en verkrachtingen.
  Suriname , land van mijn dromen ??? Nou Land van BOEVEN en Moordenaars.


  Maak melding
 39. @@@@Domme Kwatta Apenstaartje Damsco … in 2020 zal er gewoon gebruik gemaakt van de Grondwet die op dit moment misbruikt wordt door Master Killer Bouterse … jou president die jij zo bewonderd … om alsnog Sergeant Killer Bouterse … voor het Gerecht te slepen.
  Er zal volledig volgens de Wet gehandeld worden om EINDELIJK rust te krijgen in ons geliefd Rep.Suriname.

  Sergeant Killer Bouterse en zijn troep moeten opgeruimd worden.


  Maak melding
 40. Yo mamapiema baidjnath pandey voor hoeveel heb jij je ziel aan de duivel verkocht!?
  Het is belachelijk dat criminelen nu voor de rechters gaan bepalen en dat de pg de messiah van de criminelen is verworden.
  De rechters echte bangerikken!!
  1982 heeft echt zijn sporen achtergelaten en dat merk je aan de wanhopige daden van de rechters.
  Welke is het…de rechters +de bevolking vs bouta en de ndp,
  De bevolking minus de rechters vs bouta en de ndp,
  De rechters en bouta en de ndp vs de rest van de bevolking,
  Als Suriname zich niet zelf redden wil dan is er geen hoop meer.


  Maak melding
 41. @Damsco
  Lulkoek…ga je energie inzetten voor onschuldige en eerlijke mensen dan moeite en tijd te stoppen in een crimineel die van alle kanten schuldig is van moord,couppleger,moiwana slachter,,zelf amnestie,vergiffenis smeker!!!
  Amnestie is voor criminelen en criminelen alleen.jij aangebrande pannekoek!!


  Maak melding
 42. PG kan in zeer bijzondere gevallen een aanwijzing (die gedegen onderbouwd dient te zijn) krijgen van de regering en pres om een vervolging te staken. Hij dient de aanwijzing op te volgen.

  In dit geval wordt de Grondwet misbruikt, om een persoonlijk belang van de pres te dienen. Uit geen enkele handeling van de pres, de minister van justitie of de PG blijkt dat de staatsveiligheid in het geding is.

  Minister van justitie heeft medegedeeld dat zij weet wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Echter zij en de PG hebben NIETS gedaan om deze bedreiging weg te nemen.

  Dat inactieve gedrag wekt de indruk dat er van gevaar voor de staatsveiligheid, geen enkele sprake is ! Een FAKE-argument dus !

  De PG heeft op de zitting geweigerd, op vragen van de advocaat van Ritfeld, nader aan te geven door wie en op welke wijze de staatsveiligheid in gevaar komt !

  De ONAFHAKE LIJKE RECHTERS (HvJ) gaan een beslissing nemen over het verzoek van de PG om de vervolging te staken.

  Aangezien de staatsveiligheid de facto niet in gevaar is gebleken en gelet op het feit dat de PG weigert zijn verzoek inhoudelijk nader met feiten te onderbouwen, zal het Hof van Justitie m.i. , het verzoek van de PG, de vervolging te staken, AFWIJZEN !

  Het Hof van Justitie werkt nauwkeurig en zal haar beslissing zeer goed onderbouwen !

  PS : De hoofdverdachte, tevens pres, WEET dat op basis van internationaal rechtelijke beslissingen/-recht, voor massamoorden als de 8 decemberslachting, GEEN AMNESTIE WORDT VERLEEND !

  Zie recente veroordeling van prominenten in Chili, Peru etc.

  Pres en adviseurs onderschatten het Surinaamse Hof van Justitie ! Zij zoeken uitstel en vechten tegen de complete strafrechtelijke juridische wereld en tegen de VN !


  Maak melding
 43. Een andere wending van deze langdurige, deze voortslepende rechtszaak had ik ook niet verwacht. De rechtsambtenaren die kunnen eindelijk voor andere belangrijke zaken worden ingezet om bijvoorbeeld de criminaliteit terug te dringen.


  Maak melding
 44. @ RG / RobG

  “De rechtsambtenaren die kunnen eindelijk voor andere belangrijke zaken worden ingezet om bijvoorbeeld de criminaliteit terug te dringen.”

  Dan zullen eerst de zaken op gebracht moeten worden. Wat is er gebeurd met alle CLAD onderzoeken naar:

  1 >>>> de paspoorten van DINO
  2 >>>> de misdrijven van DINO die in Suriname gepleegd zijn volgens DEA.
  3 >>>> het Carifesta dossier.
  4 >>>> de Ballast Nedam omkoppingsdossiers die klaar liggen in Haarlem om naar Suriname verstuurd te worden.
  5 >>>> de naschoolse opvang.
  6 >>>> de diefstallen uit het magazijn van EBS.
  7 >>>> de betalingen van EBS aan van Kanten.
  8 >>>> de dossiers Vasseur en Eijnthoven.

  Beste RobG deze dossiers die zo boven komen drijven zullen ook al staan er 1.000 gerechtsambtenaren klaar niet in gehandeling genomen worden. Waarom niet. Graag uw reactie.


  Maak melding
 45. Het blijft lachen hier op waterkant, sommigen hebben diarree en kunnen het niet meer inhouden het wordt dus hier neergezet, wat een geestelijke armoede kom je hier tegen, heel triest.

  Jojo vraagt wat is er gebeurd met ALLE CLAD onderzoeken? En jojo durft 9 van die clad onderzoeken op te schrijven.

  Ik zal jojo niet naar bewijs vragen waar hij heeft kunnen lezen dat clad al deze onderzoeken heeft gepleegd, omdat ik weet dat jojo schrijfsel gewoon diarree is, wat hier neergezet is.


  Maak melding
 46. @Ezeltje ezeltje aan de wand, je schrijft::: omdat ik weet dat jojo schrijfsel gewoon diarree is, wat hier neergezet is.

  @Jojo heeft de waarheid weer gegeven.

  Ik denk dat die naam die je hebt uitgekozen precies bij jou past. De waarheid is altijd hard, maar het zijn juist deze mensen als jou die maken dat het Nooit goed zal komen met Suriname. ARROGANTIE en niet door kunnen denken voor verbetering van het land en volk.

  Bouterse en aanhang zijn de grootste schoften in Suriname, vandaar dat Suriname nu de B- status heeft gekregen.


  Maak melding
 47. @ Ezeltje ezeltje aan de wand

  Sorry ik heb een fout gemaakt het zijn niet allemaal CLAD onderzoeken.

  Het zijn ook onderzoeken die door Justitie zijn aangekondigd of het resultaat van rechtbank vonnissen tegen Ballast Nedam resp. de zaken die nog lopen ten de heer Geert W. en Rob A. van Ballast Nedam. De laatste van Surinaamse afkomst die als laatste trucje de Wijdenbosch brug geregeld heeft.

  sorry ik was wat onzorgvuldig. Echter ik heb geen last van Diarree maar de regering van Suriname.


  Maak melding
 48. De PG van moordmisdaadstaat Suribabwe heeft een zware paarse pissige borrel op en een zware schijterige maal. na soso paars a mang e kraai en poepe uit. Dat zijn allen die de paarse paarse schijt eten van lijder van de nationale dagoe poepe partij.


  Maak melding
 49. PG heeft te horen gekregen dat wanneer hij deze eis niet stelt, dat hij ontslagen zal worden en dan kan fluiten naar z’n mooie staatspensioen.
  Iedereen begrijpt wel dat niemand z’n mooie staatspensioen kwijt wil. Ook de PG niet, Silos niet, Simons niet, Dikan niet, niemand.


  Maak melding
 50. Degene die denkt mij te kijk te zetten over mijn posting zal ik ter zijnertijd van repliek bedienen, maar het kan zijn dat ik dat niet doe.

  Tijd verspilling.

  Ik heb berichten van anderen die deskundig zijn over deze materie in de media gelezen en als ik mijn posting ernaast zet en vergelijk, kan ik daarin ook bepaalde van mijn zaken die uit de grondwet van Suriname komen in vinden, naast ook internationale wetgeving cq mensenrechten.

  Internationale Verdragen cq mensenrechten zijn veel hoger en sterker dan de grondwet van een land, om maar één punt alvast aan te geven, uit mijn posting. Als iemand mij daarop al aanvalt, zegt dat meer dan genoeg over die persoon.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 51. ROY BAIDJNATH-PANDAY (wiens brood men eet ,diens taal men spreekt) kan nu niet meer VLUCHTEN,anders word hij ,,OP DE VLUCHT DOODGESCHOTEN,,


  Maak melding
 52. Mi ga do! wat is toch aandehand van waar komt dit nou ineens vandaan???

  8 December MOORD Process tegen BOUTA mag echt niet op stop gezet worden de process moet gewoon op fort gezet worden tot zijn dood!

  Heel Surinaamse volk weet dat deze Homo moord heeft gepleegd ! fawaka.

  Maar heel SU volk leeft op corruptie en daarom word hij van alle kanten gesteund.

  Waarom doet de Regering niks tegen aan dit soort beleid ??

  Ik snap er niks van zijn ze zo BANG voor hem??


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES