dinsdag, april 16, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieDelen Suriname’s Cultuurtuin illegaal verkocht

Delen Suriname’s Cultuurtuin illegaal verkocht

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 22 feb – Delen van de Cultuurtuin zijn illegaal verkocht. Dit zegt minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer. Het ministerie, noch het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij heeft toestemming gegeven. Toch zijn delen verkocht en burgers hebben er al een aanvang gemaakt met het bouwen van woningen. Er is ingegrepen.

Illegaliteit wordt niet getolereerd. De bouw is stopgezet en de politie heeft vijf personen aangehouden bij de illegale verkavelingsactiviteiten. De autoriteiten, waaronder Landbouw Veeteelt & Visserij, hadden niets door. Het laatste ministerie voert het beheer over de Cultuurtuin, die stamt uit de koloniale tijd. Er staan proeftuinen en tropische bomen die zijn overgeplant van elders.

Joggers die de plaatselijke trimbaan aandoen, hebben alarm geslagen. De sportliefhebbers vonden het vreemd dat in de tuin gebouwd wordt. De politie heeft intussen vijf personen aangehouden. Gebleken is dat deze lui zich voordeden als bevoegd. De gronden werden grif afgenomen door naar woonruimte snakkende burgers. Volgens Samsoedien hebben de mensen intussen door dat ze lelijk bij de neus genomen zijn.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

27 REACTIES
 1. Niet gewoon opsluiten. Van deze mensen weet je dat ze via deze boeven gekocht hebben maar je moet de namen van ze in de media gooien zodat anderen weten of ze niet bedrogen zijn door deze gasten.
  Ik hoop dat ze niet 1 of 2 jaar straf krijgen maar gelijk 10 jaar. Je moet zware straffen voor dit soort rovers en oplichters hebben en het is dan een vb voor de rest.
  In feite moet een ieder die een stuk grond heeft aangevraagd in de computer en je kan niet meer dan 1 stuk krijgen en je dient je te houden aan de voorwaarden waarvoor je het gekregen hebt en je mag het niet verkopen of lening erop nemen.
  Men vraagt een perceel aan verkoopt het of verkaveld het, of men neemt een lening erop en betalen niet ervoor.
  Ook hier zijn de banken fout bezig


  Maak melding
 2. Hahahahahah,, ai boi, ik lig weer krom van het lachen, hahahah.

  Dit is een mooie scenario voor een soapserie.

  Surinamers, produceren tegenwoordig veel mini soaps, dit kunnen ze mooi na spelen. hahahahah


  Maak melding
 3. Het is en blijft verder moreel, geestelijk, financieel op elk niveau bergafwaarts gaan met velen die het slechte voorbeeld volgen van de paars op handen gedragen rovende ndp elite door oerdomme aanhangers, gelovig of niet, kerkgaande of niet. En nu dit? Off Topic. Wereldwijd gebed voor Suriname in 2018. Waarom wachten tot 2017, voor het einde van dit jaar is die paarse puinhoop olv baas der onrecht en paars elite corrupt rijk geworden geboefte verdrievoudigd verergerd. Bidden gaat al die paarse aanbidders van afgod baas der misdadigers niet helpen noch vasten. Waarschuwing aan allen die nationale duivel partij aanhanger zijn verworden.
  Jesaja 66 – 2 Toch rust mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor mijn woord. ( Dat is niet de paarse misleider).

  3 Maar zij die hun eigen wegen kiezen en behagen scheppen in hun zonden, zijn vervloekt. God zal hun offers niet aanvaarden. Als zulke mensen een os offeren op het altaar van God, is het net zo min aanvaardbaar voor Hem als een mensenoffer. Als zij een lam offeren of een graanoffer brengen, is dat voor God hetzelfde als wanneer zij een hond of het bloed van een zwijn op Zijn altaar leggen! Als zij reukwerk voor Hem verbranden, rekent Hij hun dat aan alsof zij een afgod zegenen.
  4 Ik zal grote ergernis over hen brengen, alles waarvoor zij vreesden; want toen Ik hen riep, weigerden zij te antwoorden en toen Ik tegen hen sprak, wilden zij niet luisteren. Integendeel, zij deden kwaad voor mijn ogen en kozen dat waarvan zij wisten dat Ik het verafschuwde.

  Jesaja 58
  1Roep met alle kracht, laat uw stem klinken als een bazuin; wijs mijn volk op zijn overtredingen, vertel hun zonden.
  2 Wat zijn zij toch vroom! Zij komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten (net alsof zij eraan gehoorzamen) net alsof zij de geboden van hun God niet verachten! Wat doen zij hun best hun godsdienst correct te bedrijven; o, wat houden zij van de tempeldiensten!
  3 “Wij hebben voor U gevast”, zeggen zij. “Waarom bent U niet onder de indruk? Waarom ziet U onze offers niet? Waarom luistert U niet naar onze gebeden? Wij hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd, maar U ziet het helemaal niet!” Ik zal u vertellen waarom! Omdat u zelfs onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken en uw arbeiders opdrijft.
  4 Welk nut heeft vasten als u blijft ruziën en vechten? Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen.
  5 Is dit wat Ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind, dragen van rouwkleding en het uzelf bedekken met as? Noemt u dat vasten; een dag waaraan Ik welgevallen heb?
  6 Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben.
  7 Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.
  8 Als u dit alles doet, zal God Zijn glorierijke licht op u laten schijnen. Hij zal u genezen; uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de HERE zal u van achteren beschermen.
  9 Dan zal de HERE antwoorden als u roept. “Ja, hier ben Ik”, zal Hij direct zeggen. Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden wegdoen, ophouden de zwakken te onderdrukken, ophouden valse beschuldigingen te uiten en niet langer slechte geruchten verspreiden!
  10 Geef de hongerigen te eten! Help mensen, die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag.
  11 En de HERE zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden; dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron.
  13 Als u de sabbat in ere houdt, u niet verdiept in uw eigen zaken en pleziertjes, maar van de sabbat geniet en hem met genoegen ‘de heilige dag van de HERE’ noemt en als u de HERE met uw doen en laten eert, niet uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en niet ijdel praat,
  14 dan zal de HERE uw lust en uw leven zijn en Ik zal u verhogen. Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen.

  Jesaja 59
  1Luister! De HERE is niet te zwak om u te redden. En Hij is ook niet plotseling doof geworden! Hij hoort u wel als u roept!
  2 Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.
  3 Want uw handen zijn moordenaarshanden en uw vingers zijn bevuild door de zonde. U liegt en mompelt en keert u tegen de goeden.
  4 Niemand wil eerlijk en oprecht zijn. De dingen, die u voor de rechtbank beweert, berusten op leugens; u besteedt uw tijd aan het uitbroeden van slechte plannen en de uitvoering ervan.
  5 Uw boze plannen zijn als eieren van een adder. Als zij worden uitgebroed, komt er een giftige slang uit voort.
  6 Uw zonden zijn als spinnewebben, waarvan geen kleding kan worden gemaakt. Alles wat u doet, is doortrokken van zonde; geweld is uw belangrijkste kenmerk.
  7 Uw voeten snellen naar de zonde en er wordt gemakkelijk onschuldig bloed vergoten; uw gedachten zijn uitsluitend op zonden gericht. Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter.
  8 U weet niet wat werkelijke vrede is, noch wat het betekent rechtvaardig en goed te zijn; u doet voortdurend kwaad en zij die u volgen, zullen geen vrede kennen, net zomin als u.
  9 Daarom is het recht ver van ons, gerechtigheid wordt niet bij ons gevonden. Wij zien uit naar het licht, maar de duisternis houdt ons gevangen. Wij verwachten uitzicht, maar rondom ons is de nacht.
  10 Als blinden tasten wij langs de wand. Wij zoeken houvast als mensen die geen ogen hebben. Midden op de dag struikelen wij alsof het donker is. Wij zwerven in de wildernis en lijken sprekend op doden.
  11 Wij allen grommen als hongerige beren, wij maken geluiden als het gekir van duiven. Wij hopen dat ons recht zal worden gedaan, maar het gebeurt niet. Wij hopen op redding, maar ook die blijft uit.
  12 Want onze zonden blijven zich opstapelen voor de rechtvaardige God en getuigen tegen ons. Ja, wij weten wat een zondaars wij zijn.
  13 Wij kennen onze ongehoorzaamheid. Wij hebben de HERE, onze God, verloochend. Wij weten hoe opstandig en oneerlijk wij zijn, want wij kiezen onze leugens met zorg.
  14 Onze gerechtshoven doen de rechtvaardige onrecht; eerlijkheid is een onbekend verschijnsel voor ons. De waarheid valt dood neer in de straten en oprechtheid heeft geen enkele waarde.
  15 Ja, de waarheid is verdwenen en iemand die het verkeerde nalaat, wordt al snel aangevallen. De HERE zag al de boosheid en het was verkeerd in Zijn ogen, omdat niemand voor het recht opkwam.


  Maak melding
 4. Volgens Samsoedien hebben de mensen intussen door dat ze lelijk bij de neus genomen zijn.

  Domme Bavianen lelijk van achteren genomen door andere bavianen bedoelt je.


  Maak melding
 5. Die mensen hebben toch de eigendomspapieren van de overheid gekregen? Dan moet de overheid ze ook compenseren en binnen haar eigen gelederen op zoek gaan naar fraudeurs en criminelen.
  Waarom stappen de nieuwe eigenaars niet naar de rechter?


  Maak melding
 6. Dit krijg je als de minister van rogb een show wil geven om bereidsverklaringen en beschikkingen aan partijgenoten uit te delen. Niemand in het land weet waar je op een normale manier een grondaanvraag kan doen.


  Maak melding
 7. God’s Molen@

  die Aabra Ka Daabra, verstaat niemand.

  Gebruik een goeie bijbel zoals : DE NIEUWE WERELD VERTALING waarin JHWH in staat.

  Dat is tenminste in verstaanbaar taal.

  De bijbel waarin HERE in staat , is VALS!


  Maak melding
 8. @Snippi,

  Het artikel vermelt toch dat die wet stamt uit de tijd van de Hol-landers? Dan hoe moet iemand uit deze tijd bevroeden dat de grond daar not for sale is?


  Maak melding
 9. De burgers weten echt niet hoe je op een eerlijke en wettelijke manier aan een perceel en aan een woning komt. De wettelijke stappen die je moet bewandelen zijn vaak niet bekend bij velen. Ze denken dat ze gewoon een broodje kopen bij omoe snesie, betalen en dat is het. Notarissen spelen soms ook een vieze vuile rol hierin. Het domeinkantoor is ook niet wat het wezen moet. Alle gronden moeten toch in de computer (als ze die wel hebben ??) geregistreerd staan. Zo voorkom je valse uitgifte en schep je chaos . De taak van de overheid is de burgers via goede voorlichting op TV en in de kranten er op te wijzen hoe te handelen bij koop en verkoop van percelen en woningen. Pas als de notaris de koopakte getekend heeft en de stukken vermeld staan in het kadaster, is de uitgifte/koop rechtsgeldig. Maar vaak ziet de burger nooit een notaris en onderhandelt slechts met de verkoper. Treurige zaak.


  Maak melding
 10. Overdracht van onroerende zaken vindt plaats via een notaris. Hoe kan een notaris grondverkoop faciliteren zonder dat de verkoper bewijst dat hij/zij de eigenaar is?

  Of de notaris is onnozel, lui of onbekwaam geweest of hij was onderdeel van het complot. Laten we hopen dat deze zaak tot op de bodem uitgezocht wordt en dat de schuldigen aangepakt worden.

  Corruptie kan natuurlijk ook niet uitgesloten worden. Er zijn vast wel domme gezagsdragers die denken met dit soort zaken weg te komen.


  Maak melding
 11. Deze criminelen hebben wel lef. In Parijs heft een crimineel de Eifel toren kunnen verkopen

  kunnen de kopers eerst verifieren op het domein kantoor of deze kavels inderdaad te koop zijn? Of zijn ze zo gretig voor een stukje grond?.


  Maak melding
 12. Hoe is het mogelijk dat de twee verantwoordelijke ministers Roline Samsoedin en Soeresh Algoe, in het kleine Suriname, hier niets van afwisten. Dit is een bewijs temeer dat onze ministers voor niets doen elke maand hun riante salaris mogen opstrijken.


  Maak melding
 13. Ik hoor een heleboel Anansi tori;een bereidsverklaribg wil nog niet zeggen dat het perceel van jou is,er moeten meerdere stappen ondernomen worden ,leges moeten ook nog betaald worden,en zodra jij de glis binnenstapt,krijg j een document mee waarop aangegeven staat,dat Het perceel niet belast is met een hypotheek ,geval 2 ,je gt samen met de verkoper nr een betrouwbare notaris,het eerste wat de notaris gt doen,is een e mail verzenden nr het glis kantoor,binnen 2 a 3 minuten komt een telefoon van glis dat het perceel niet belast is,dan gt men de papieren opstellen,en over twee wk ,kom je terug want dan zijn de papieren opgemaakt,het eerste wat de notaris doet is weer bellen nr de glis ,of het perceel nog steeds on belast is,geld wordt betaald,dan pas wordt er ondertekend,door de partijen en worden de stukken overhandigd aan de koper,iedereen tevreden,zodra jij van deze pad afwijkt ben j een oen


  Maak melding
 14. De oenen waren nog niet bij het glis kantoor geweest,anders zouden zij direkt te horen hebben gekregen dat die percelen,niet mag worden weggeven,geen enkele minister treft blaam hier,het wordt ze duidelijk verteld ga eerst langs het gliskantoor vr info,want daarna moet j toch nr glis weer,zodat het perceel op jou naam wordt overgeschreven met betaling van een bepaald bedrag uiteraard,of j laat de notaris het vr j regelen maar dat gt j 500 srd kosten,daarna kan niemand aan jou perceel komen,de regels zijn duidelijk,zelfs een ezel kan een perceel kopen,dus die gasten waren dommer dan ezels,


  Maak melding
 15. Geen enkele ministers treft blaam hier;wie wat anders beweert,heeft nooit een perceel gekocht,de regels zijn duidelijk ,wat jij als eerste moet doen voordat j een perceel koopt bij glis gaan voor info(domeinkantoor)daar wordt j direkt verteld wie de eigenaars zijn van de percelen,en of ze belast zijn of niet,degenen die buiten de glis om een perceel gt kopen dong moro wang boeritjie,het is duidelijk aan de mensen verteld keer op keer,want de oude politiek deed dat niet,daarom kom Somo en co percelen stelen van mensen die tig jr op een perceel te hebben gewoond,als de vader kwam te overlijden,want dan moesten de kinderen binnen 18 mnd,een verzoek doen om het land over te laten schrijven op een van hun,dat werd ze nooit verteld ,daarom kon somo en de vhp zoveel gronden stelen,onderleiding van minister tjon tjien fa


  Maak melding
 16. Aanvullend;die mensen hadden alleen een bereidsverklaring ontvangen,er werd ze nooit verteld,door de heren van het oude politiek,dat ze naar het glis kantoor moesten om het perceel op hun naam te doen krijgen, middels het betalen van legeskosten,schandalig allemaal,waarom denk j dat avarel somo en de Dalton gang en Chan en zijn veertig rovers over zoveel grond beschikken,vandaar dat ze nu muisstil zijn


  Maak melding
 17. Korte metten maken en ALLE GOEDEREN/GRONDEN/ GELDEN , die politieke boeven van de staat Sranan hebben gejat, TERUGVORDEREN/CONFISQEREN en hoge belastingboeten opleggen !

  Politieke kleur of partij maakt niet uit ! (zie bijv. de hedendaagse zware en openlijke corruptie!)

  PS : militaire toppers en hun trawanten hebben ook een flinke onrechtmatig verkregen buit binnengehaald !


  Maak melding
 18. Pak Somo en Jong Tjie fa bij hun ballen !!
  Heb vorig jaar nog meegemaakt bij een vriend, waar tot 2 keren toe mensen die op Somo lijken en relaties hebben bij ROGB, en dus precies weten wie een grond heeft aangevraagd, worden benaderd voor een “lekkers- 5000,- Srd om de zaak snel vooor ze te regelen !!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES