donderdag, juni 13, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijRK-kerk Suriname bidt ook voor verdachten 8 december

RK-kerk Suriname bidt ook voor verdachten 8 december

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 6 feb – Er zal vol overgave gebeden worden voor een vlot verloop van het strafproces rond de decembermoorden. Dit heeft het hoofd van de rooms-katholieke kerk in Suriname, bisschop Karel Choennie, beslist. Het gaat om een ‘cruciaal’ moment.

Het Openbaar Ministerie, de vervolging, moet op negen februari de strafeis bekend maken. In de kathedrale baseliek in Paramaribo aan de vooravond een speciale gebedsdienst worden georganiseerd. “Tijdens deze dienst zal er, op voorspraak van onze Heilige Moeder Maria en de zalige Petrus Donders, met aandrang gebeden worden voor vrede en rechtvaardigheid in ons land”, stelt de bisschop in een uitnodiging.

De hogere sferen zullen vurig worden aangesproken. En dat met maar één bedoeling. “Wij zullen bidden voor een eerlijk rechtsproces, voor de rechters, het Openbaar Ministerie, voor de slachtoffers van acht december, de nabestaanden en ook voor de verdachten”, aldus het bisdom. Wie de dienst in de Petrus en Paulus kathedraal wil bijwonen, wordt gevraagd zich wit te kleden , “als teken van vrede en geweldloosheid.”

opening
Fernandes Express
Passion in concert

65 REACTIES
 1. Bidden voor die verdachten,dat ze heel snel hun laatste levensjaren achter de tralies mogen doorbrengen, want deze moordenaars hebben al lang genoeg van hun vrijheid mogen genieten.


  Maak melding
 2. Een Volk/Democratische Rechtsstaat Dat Voor Tirannen Zwicht Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Bid & Werk

  Let op!

  Er is een scheiding van Kerk En Staat

  Wie Wil Bidden Mag Het Doen. Laat De Daders Ook Bidden Voor De Slachtoffers, Hun Familie, Het Leed Dat Ze Anderen Hebben Aangedaan, Uitbuiting, Hun Leugens, MoiWana86 moorden, Het Vernieting Van De Democratische Rechtsstaat, Zelfverrijking, Armoede, De Democratische Rechtsstaat Totaal Vernietigd Hebben, Normen, Waarden, Internationaal, Nationaal Te Kijk Hebben Gezet, Enz

  Laten We Elkaar Niet Voor De Gek Houden En Dat Iedereen Op eens Heiligers Is Dan De Paus En Het Probleem Duidelijk Voor Ogen Houden.

  Er Is Een Grondwet, Strafrecht, Internationale Verdragen, Mensenrechten, (Inter)Nationaal. Trias Politica;
  – Wetgevende Macht,
  – Uitvoerende Macht,
  – Rechterlijke Macht.

  HOOFDSTUK V
  GRONDRECHTEN
  PERSOONLIJKE RECHTEN EN VRIJHEDEN
  Artikel 8
  1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke
  aanspraak op bescherming van personen en goederen.
  2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst,
  afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale
  omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.
  Artikel 9
  1. Een ieder heeft het recht op fysieke, psychische en morele integriteit.
  2. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of
  onmenselijke behandeling of straf.
  Artikel 10
  Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak
  op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke
  termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.
  Artikel 11
  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de
  wet hem aanwijst.
  Artikel 12
  1. Een ieder kan zich in rechte doen bijstaan.
  2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder
  draagkrachtigen.

  Zie Wie Keer Op Keer Deze Met Militaire Laarzen En Allerlei Middelen Vertrapt Heeft.

  Laten We Elkaar Niet Voor De Gek Houden.

  De Maskers Van Velen Zullen Afvallen, Wolven In Schaapskleding, De Boze Wolf Die Zich In Grootmoedersbed, Met Haar Grote Bek, Grote Ogen, Grote Oren Voordeed Als De Grootmoeder Van Roodkapje. De Jager Stelde Wel Orde Op Zaken.

  Bron: Grondwet Van Suriname

  Er Is Een Duidelijke Scheiding Van Kerk/Geloof En Staat/Recht.

  Wie Houdt Wie Voor De Gek?
  De Dief Roept: “Heel Hard: Houdt De Dief!”
  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 3. @ Dre,

  En dan durft Mansaram over maskers te praten die gevallen zijn, dit mens was iedere zondag te zien op Apintie samen met Girjasin van de VHP, en constant afgeven en negatief over die moordenaar van Bouterse spreken, en dit zelfde figuur nu zijn hielen likt.


  Maak melding
 4. Mensen zoals Sharmila Mansaram-Kalidien hebben misschien wel gestudeerd maar hebben hun verstand verloren.
  Haar bericht is duidelijk gericht aan de onderontwikkelde en naïve Surinamers.


  Maak melding
 5. Correcte Bericht:

  Een Volk/Democratische Rechtsstaat Dat Voor Tirannen Zwicht Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Bid & Werk

  Let op!

  Er is een scheiding van Kerk En Staat

  Wie Wil Bidden Mag Het Doen. Laat De Daders Ook Bidden Voor De Slachtoffers, Hun Familie, Het Leed Dat Ze Anderen Hebben Aangedaan, Uitbuiting, Hun Leugens, MoiWana86

  Laten We Elkaar Niet Voor De Gek Houden En Dat Iedereen Op eens Heiligers Is Dan De Paus En Het Probleem Duidelijk Voor Ogen Houden.

  Er Is Een Grondwet, Strafrecht, Internationale Verdragen, Mensenrechten, (Inter)Nationaal. Trias Politica;
  – Wetgevende Macht,
  – Uitvoerende Macht,
  – Rechterlijke Macht.

  Onderstuk Tekst Tot Bron Is Uit De Grondwet:
  Uit De Grondwet Van Suriname

  HOOFDSTUK V
  GRONDRECHTEN
  PERSOONLIJKE RECHTEN EN VRIJHEDEN
  Artikel 8
  1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke
  aanspraak op bescherming van personen en goederen.
  2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst,
  afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale
  omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.
  Artikel 9
  1. Een ieder heeft het recht op fysieke, psychische en morele integriteit.
  2. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of
  onmenselijke behandeling of straf.
  Artikel 10
  Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak
  op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke
  termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.
  Artikel 11
  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de
  wet hem aanwijst.
  Artikel 12
  1. Een ieder kan zich in rechte doen bijstaan.
  2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder
  draagkrachtigen.

  Bron: Grondwet Van Suriname

  Er Is Een Duidelijke Scheiding Van Kerk/Geloof En Staat/Recht.

  Wie Houdt Wie Voor De Gek?
  De Dief Roept: “Heel Hard: Houdt De Dief!”

  Zie Wie Keer Op Keer Deze Met Militaire Laarzen En Allerlei Middelen Vertrapt Heeft.

  Laten We Elkaar Niet Voor De Gek Houden.

  De Maskers Van Velen Zullen Afvallen, Wolven In Schaapskleding, De Boze Wolf Die Zich In Grootmoedersbed, Met Haar Grote Bek, Grote Ogen, Grote Oren Voordeed Als De Grootmoeder Van Roodkapje. De Jager Stelde Wel Orde Op Zaken.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 6. Tja.een sandew en sharmila broer en zus combinatie te hebben wens ik geen enkele familie toe.Die twee gewoon een dodelijke combinatie en voor de moordenaar die ze zo verdedigen…mie gado..


  Maak melding
 7. Het opleidingsniveau van de intellectuelen in Suriname trek ik steeds meer in twijfel.

  Het morele- en kennisniveau van de in Suriname opgeleide academici baart mij steeds meer zorgen.

  Worden deze diploma’s cq bulls in het buitenland wel erkend.


  Maak melding
 8. IK doe alvast de kaars aan!! Ik ga ook bidden dat de rechtvaardigheid zijn zege mag vieren!!

  Dat de schuldigen samen met de Duivels naar de hel mag terecht komen door een grote vuurzee heen en de kokobe mag krijgen en nooit water en brood kunnen en mogen krijgen!!

  GOD Ik smeek u, A.U.B. straf allen die hieraan schuldig hebben gemaakt en ook aan de lafaards die de opdracht heeft gegeven en aan de genen die de trekker overhaalde. Ook aan de genen die liegt en of iets te verbergen heeft!! Deze mogen wurmen in hun mond krijgen!!

  God zij met de onschuldige slachtoffers, de nabestaanden,ons de onschuldigen en SU!!!

  Moge de daders naar de hel gaan!!! en degenen die Suriname naar de afgrond helpt!!

  Tranga lobi sondro moni!!!


  Maak melding
 9. Een sandew en een sharmila mansaram zou je nooit als broer en zus wensen te hebben.Hun prioriteiten liggen niet bij de familie maar elders.Ze hebben bewezen de beste verraders te zijn.


  Maak melding
 10. Sinds Bauwterse haar heeft bedreigd met verkrachting, sinds die tijd is Sjarmila Mansarang om.

  Er wordt gebeden als de beesten baja. Heb net een Jehova die aanbelde, gemeld geen belangstelling te hebben. Ze wilde een boekje achterlaten in de brievenbus. Hoefde niet van mij.

  Bisgop Chhoennie gaat Baphomet om hulp vragen? Ach ja, iedere hulp zal wel welkom zijn, denk ik maar.


  Maak melding
 11. Gods zij met ons Suriname. Volgens mij heeft God het land reeds verlaten vanwege de Babylonische spraakverwarring

  De hindoe’s , de moslims , de R.K kerk, de jooden etc. etc.

  Ieder heeft zijn eigen , ik kan moeilijk opmaken wie de zegen van God hebben.


  Maak melding
 12. @Klein Duimpie,
  Bisgop Chhoennie gaat Baphomet om hulp vragen noh ?

  Wel, hij gaat het sowieso niet krijgen, en weet jij waarom?

  Chhonnie : betekent ( tollie ) in het Hindostaans.

  Wel als iemand bij mij zou aanbellen : En zeggen dat hij Bisqop Tollie is , dan pies ik in mijn broek van het lachen inplaats van hulp te bieden

  Praat beter met de Jehovah’s getuigen dan, zou ik zeggen

  na wang lafoe torie..


  Maak melding
 13. @Johnsjikara,

  Het is een misvatting dat God een groep zegent. God zegent alleen individuen die Hem liefhebben en zijn opdracht om ook anderen lief te hebben en te dienen uitvoeren, zonder iets terug te verlangen.

  Het geleuter van christenen en moslims dat God alleen van hen houdt en dat alleen zij naar de hemel gaan is ook echt geleuter.

  Christenen en moslims hebben er ontzettend veel moeite mee dat zij als bijgodsdiensten zijn ontstaan in de geschiedenis van de mensheid.

  Er was maar 1 godsdienst in de wereld: de Sanatan Dharma, de Vedische godsdienst. Later, toen de Indiers uit India trokken naar het Midden Oosten, ontwikkelden ze aldaar het Joodendom, omdat ze niet genoeg priesters hadden meegenomen die alle Vedische kennis bezaten.

  De Vedische God (Agni Dev ook Yahweh genoemd) beloofde de Jooden toen dat hij ze terug zou brengen naar hun moederschoot: India. De trek van Mozes naar het Beloofde Land (India) heeft 40 jaar geduurd. De groep van Mozes is inderdaad in India aangekomen. Het graf van Mozes ligt nog steeds in Kashmir, evenals die van Jezus, die als kind naar India trok en na z’n kruisiging en opstanding weer terugkeerde naar India.

  De christenen hebben echt alles geprobeerd om deze geschiedenis uit te wissen, verborgen te houden voor de wereld. Hun methode was: als we de Hindoes hersenspoelen en bekeren en hun boeken en heiligen en priesters corrumperen, dan zijn we van hun claim dat de Jooden uit India vertrokken Hindoes waren ook af.

  De moslims, die een mengelmoesje van joodendom en islam zijn met een eigen sausje, hebben ook geprobeerd het Hindoeisme uit te roeien. De eerste moslims leefden in de woestijn en daar was het ontzettend lastig om aan bouwmaterialen te komen om beelden van God te maken. Toen hebben ze besloten om dan maar helemaal geen beelden te maken en beeldenverering en maken van beelden strafbaar te stellen. Men moest maar gewoon neerknielen om te bidden, met het hoofd op de grond en het achterste omhoog. Dan stroomt het bloed vanuit je geslachtsorganen naar je hoofd toe en raak je ook nog wat hitsigheid kwijt en als je niemand ziet (hoofd tegen de grond) dan ben je makkelijk beinvloedbaar dmv een preek, want je oren staan dan te suizen.
  Je ziet dan ook dat moslims na het vrijdaggebed vaak heel gewelddadig zijn, omdat ze in die bidhouding ontzettend vatbaar zijn voor wat de predikant-imam in hun oren knalt aan hitsige woorden.
  In India plegen de moslims het meeste geweld op vrijdag, nadat ze de moskee verlaten.


  Maak melding
 14. @ Grietjebie

  Bedoelt u “onderontwikkelde en Surinamers” of “naïeve en Surinamers” ??
  Want “onderontwikkeld” is niet per definitie “naïef“ ook niet deels.
  Of u begrijpt niet goed wat een pleonasme is.
  Maar hoezo “helaas” ?? Een pleonasme is niet altijd fout.
  Zo ziet u maar hoe het gesteld is ..
  Nog een fijne dag en leerze !!


  Maak melding
 15. Bisschop Karel Choennie is een VALSE boodschapper. Typisch een KOLONIALE MIS-dienaar, een FARIZEEËR van het EERSTE UUR.

  De RK -kerk doet ALLEEN MAAR dingen die God allemaal heeft VERBODEN. Laat hij om SERIEUS genomen te worden, de MISSTANDEN in de RK-kerk waaronder KINDERMISBRUIK onder de AANDACHT brengen en MASSAAL BIDDEN voor die SCHANDALEN die onder z’n NEUS plaatsvinden en/of plaats hebben gehad.

  Kerk en politiek behoren GESCHEIDEN te worden gehouden.

  Bisschop Karel Choennie is ALLEEN maar bezig om de GROVE ZONDEN van de RK-kerk te continueren. Door mensen ‘heilig’ te verklaren is je REINSTE ONZIN en een GRUWEL in God’s ogen. Ik weet niet of bisschop Karel Choennie zich OOIT heeft afgevraagd of OOIT zal afvragen waarom alle ZOGENAAMD ‘heilig’verklaarden binnen de RK-kerk tot op heden allemaal BLANKEN zijn.

  Wat gaat ‘zalige’ Petrus Donders een DODE voor u of mij kunnen betekenen? En tegelijk anderzijds andere soorten geloof afkeuren en de mensen als AFGODISCH betitelen, wanneer zij DODEN vereren. Een GROTERE TEGENSPRAAK kun je niet hebben en bestaat volgens mij niet.

  Dat het OVERGROTE DEEL van de RK-kerk WERELDWIJD in de GEVANGENISSEN hoort vanwege hun GROVE MISDADEN tegen de MENSELIJKHEID, waaronder KINDERMISBRUIK/PEDOFILIE en dergelijke, behoort PRIMAIR de AANDACHT te krijgen, als een bisschop Karel Choennie zich WENST te PROFILEREN als een kind God’s ofwel een WARE DIENAAR van God.

  Wij mensen zijn ALLEN ZONDAARS, derhalve zou GEEN enkele ZONDAAR een andere ZONDAAR, ‘heilig’kunnen VERKLAREN.

  Wat de RK-kerk en bisschop Karel Choennie doen is volgens het ware WOORD van God je REINSTE ONZIN en is SIMPELWEG een VERKAPTE VORM van RACISME, SUPERIORITEIT, LEUGEN & BEDROG, kortom een GRUWEL in God’s ogen om BLANKE medemensen heilig te verklaren. NIEMAND is ‘heilig te verklaren’.

  Om voor VRIEND én VIJAND te BIDDEN is een OPEN DEUR intrappen, daar heeft geen enkel WELGEMEEND PERSOON, één of andere FARIZEEËR voor nodig, VOORAL één die zich al te GRAAG op het (verleerde) KOLONIALE PAD begeeft.

  Daarom zegt Jezus: NIEMAND is GOED, alleen GOD is GOED.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 16. @Sangram,

  De heilige geschriften van het hindoeisem is gebaseerd op de veda’s een verzameling van gebeden, en hymnen. zoals : Samaveda, de Yajurveda en de Athavaveda . Zijn samenomstreeks 900 v.G.T volooid en later de Veda’s toegevoegd. en later 300 v.G.T., hebben de Brahmana’s ook toevoegingen gedaan.. De Vedanta omstreeks 600-300 v.G.T. en niet vergeten de purana’s over de hindomythen.

  Zo is de Hindoe filosofie tot stand gekomen.

  Het is in tegenstelling wat in de heilige geschriften staat vermeld dat alreeds bijna 4000 jaar oud is

  De oorspronkelijke talen waren : Hebreeuws en Grieks.
  .

  Dus de weergave die jij doet klopt niet.!

  De gebeurtenissen zoals in de heilige geschriften staat heeft afgespeeld in de Midden-Oosten.

  Sommige passage’s in het hindoe filosofie komen rechtstreeks vanuit de heilige geschriften .

  Sorry , maar je haalt alles door elkaar heen.

  De Qor’ aan is een andere verhaal.

  Het is gewoon te complex alles hier uit te leggen.


  Maak melding
 17. Een bisschop Karel Choennie is een VALSE boodschapper. Typisch een KOLONIALE MIS-dienaar, een FARIZEEËR van het EERSTE UUR.

  De RK -kerk doet ALLEEN MAAR dingen die God allemaal heeft VERBODEN. Laat hij om SERIEUS genomen te worden, de MISSTANDEN in de RK-kerk waaronder KINDERMISBRUIK onder de AANDACHT brengen en MASSAAL BIDDEN voor die SCHANDALEN die onder z’n NEUS plaatsvinden en/of plaats hebben gehad.

  Kerk en politiek behoren GESCHEIDEN te worden gehouden.

  Bisschop Karel Choennie is ALLEEN maar bezig om de GROVE ZONDEN van de RK-kerk te continueren. Door mensen ‘heilig’ te verklaren is je REINSTE ONZIN en een GRUWEL in God’s ogen. Ik weet niet of bisschop Karel Choennie zich OOIT heeft afgevraagd of OOIT zal afvragen waarom alle ZOGENAAMD ‘heilig’verklaarden binnen de RK-kerk tot op heden allemaal BLANKEN zijn.

  Wat gaat ‘zalige’ Petrus Donders een DODE voor u of mij kunnen betekenen? En tegelijk anderzijds andere soorten geloof afkeuren en de mensen als AFGODISCH betitelen, wanneer zij DODEN vereren. Een GROTERE TEGENSPRAAK kun je niet hebben en bestaat volgens mij niet.

  Dat het OVERGROTE DEEL van de RK-kerk WERELDWIJD in de GEVANGENISSEN hoort vanwege hun GROVE MISDADEN tegen de MENSELIJKHEID, waaronder KINDERMISBRUIK/PEDOFILIE en dergelijke, behoort PRIMAIR de AANDACHT te krijgen, als een bisschop Karel Choennie zich WENST te PROFILEREN als een kind God’s ofwel een WARE DIENAAR van God.

  Wij mensen zijn ALLEN ZONDAARS, derhalve zou GEEN enkele ZONDAAR een andere ZONDAAR, ‘heilig’kunnen VERKLAREN.

  Wat de RK-kerk en bisschop Karel Choennie doen is volgens het ware WOORD van God je REINSTE ONZIN en is SIMPELWEG een VERKAPTE VORM van RACISME, SUPERIORITEIT, LEUGEN & BEDROG, kortom een GRUWEL in God’s ogen om BLANKE medemensen heilig te verklaren. NIEMAND is ‘heilig te verklaren’.

  Om voor VRIEND én VIJAND te BIDDEN is een OPEN DEUR intrappen, daar heeft geen enkel WELGEMEEND PERSOON, één of andere FARIZEEËR voor nodig, VOORAL één die zich al te GRAAG op het (verleerde) KOLONIALE PAD begeeft.

  Daarom zegt Jezus: NIEMAND is GOED, alleen GOD is GOED.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 18. Suriname Is Een Roversnest, Waar DDB En De Rovers alle regels aan hun laars lappen.

  Het was beter geweest als het 8 december 1982 moorden strafproces bij het internationaal gerechtshof in Den Haag had plaats gevonden, dan konden we verzekerd zijn dat alles volgens de geldende wettelijke regels verloopt en dat niemand zijn werk niet doet volgens de wettelijke regels van de Internationale Verdragen.

  of

  Het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH) is in de stad San José, in Costa Rica. Samen met de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten heeft dit Hof tot doel de rechten van de mens in de Organisatie van Amerikaanse Staten te beschermen.

  Het Volk Van Suriname Moet Daarom Niet De Huid Van De Beer Verkopen, Voordat Die Geschoten Is. Het Surinaamse Volk Zou Van Een Siebie Boesoe Thuis Kunnen Komen.

  De Oude Vos DDB Verliest Wel Zijn Haren, Maar Niet Zijn Streken.

  Een Kat In Het Nauw Gedreven Kan Rare Sprongen Maken.

  Deze Rechtszaak Zal Aantonen Of Suriname Een Rechtsstaat Is Of Een Machtsstaat Is.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 19. Jammer, dat ongelovigen en ongeschoolden op zo’n lege wijze handelen.Zaken dienen nuchter bekeken te worden, het bidden voor een ieder is een normale aangelegenheid, het gat niet om meer haat te zaaien, maar juist de stilte envrede te te kunnen bewerkstelligen


  Maak melding
 20. @Johnsjikara,

  De Veda’s zijn meer dan gebeden en hymnen: ze zijn pure Kennis. Veda’s worden niet aan Jan en Alleman geopenbaard, maar alleen aan hen die in de allerhoogste staat van Samadhi verkeren, waarbij er geen enkele restje ego is overgebleven!

  De Veda’s zijn net zo oud als God zelf, immers de Veda’s zijn God!! Zoals God incarneert, zo incarneren ook de Veda’s, ook op eigen initiatief. Ze zijn dus tijdloos.

  – Wanneer God incarneert, incarneren de Veda’s met Hem mee (God is immers de drager van Alle Kennis)

  De Duitse filosoof Maxmueller schatte de Veda’s in op 27.000 jaar. Maar wat eeuwig en tijdloos is, daar is 27.000 jaar slechts een schijntje.

  De Veda’s kunnen op het hoogste niveau (er zijn 7 lagen Kennis verborgen in elke shloka) alleen begrepen worden door mensen die in de hoogste staat van Samadhi (egoloosheid) verkeren. Slechts weinig Westerlingen zijn ooit in die staat gekomen, de meeste Westerse filosofen/heiigen/priesters begrijpen de Vedás m.n. op het fysieke niveau (laagste niveau).

  Bhagvan Vedvyas Krishnadwaipayan heeft de Veda’s zo’n 5300 jaar geleden opnieuw gecategoriseerd, omdat het te complex werd om het te onthouden. Tot dan toe werden de Veda’s alleen mondeling doorgegeven (ook vandaag nog). Hij heeft ze toen op schrift gesteld.

  Om de Veda’s begrijpelijk te maken, hebben de Rishi’s deze als Upanishads aan hun leerlingen doorgegeven. Het gewone volk kon ook dit niet begrijpen. Toen werden de Puraans in het leven geroepen. De Puraans vertellen Kennis in de vorm van verhalen. De Goden (Heilzame Krachten/Werktuigen in het Universum) werden hierin voorgesteld als Supermensen en de onheilzame krachten werden weergegeven als demonen. De Puraans gaan dan ook met name over de strijd tussen deze 2 groepen. Het symboliseert de innerlijke strijd in de mens zelf tussen zijn zelfzucht (liefdeloosheid voor anderen) en zijn opoferingsgezindheid (liefde voor anderen).

  Daarnaast zijn er tal van boeken gekomen over gedragsregels in de maatschappij en over heel diverse onderwerpen.

  Ze zijn allemaal geschreven in het Sanskriet, dat de taal van de Veda’s is en evenals de Veda’s ook eeuwig is.

  De Veda’s zeggen ook dat de eerste mensen in de Himalaya (Tibet) zijn ontstaan en vandaar zich over de rest van de wereld verspreid hebben.

  De Zonne-aanbidding van de Hindoes heeft zich over heel de wereld verspreid. Tegenwoordig is het vnl in India nog terug te vinden. Beschavingen zoals de Inca’s, de Farao’s, zelfs in Afrika en Europa aanbaden de Zonnegod Bhagvan Wiwaswaan Bhaskar (Surya Narayan).

  – De kennis van de Veda’s is ook terug te vinden in de Bhagvad Gita, de Mahabharat en de Ramayan, naast de Upanishads, de Puraans en andere geschriften.


  Maak melding
 21. Bidden deze RK priesters ook voor de Kleine kinderen die ze seksueel gemolesteerd hebben. De zonde van deze priesters en de zogenaamde kerk is een zee van gruwelijkheden en genocide.


  Maak melding
 22. Bidden voor de verdachten is ook belangrijk.
  Narad Muni spoorde de misdadigers altijd aan God te aanbidden. Hij bad ook altijd dat ze gezond verstand mochten krijgen.
  Narad Muni heeft van de rover Ratnakar de grote Maharishi Valmik, de schrijver van de allereerste Ramayan en de helper van Godin Sita gemaakt, door hem tot intense devotie te inspireren en hem de Raam-naam te schenken.


  Maak melding
 23. Suriname is niet alleen in een economische crisis maar des te erger in een jeje crisis.Heel veel Srananmangs zijn hun jeje kwijt.Gewetenloos,principeloos.Zonder blikken of blozen veranderen ze als dag en nacht.In 1 woord griezelig.
  Je word er bang van en vraag jezelf af hoe kan dat.
  Maar neks no fout!


  Maak melding
 24. De RK kerk heeft een traditie van vergiffenis vragen van de misdadigers en vergeving van degenen die de onrecht hebben ondergaan. Maria Goretti vergeeft haar verkrachter en moordenaar. Een Duitse Keizer ging naar Rome in zak en as om vergeving. vergiffenis vragen en vergeven is bidden. De Surinaamse kerk volgt die traditie.

  Om in deze concrete geval een rechtvaardige oplossing te vinden voor de gemeenschap moet men inderdaad bij God aankloppen. Dat is te bidden oftewel een petitie indienen.Wanneer de petitie wordt ingewilligd dan komt
  God’s wijsheid uit de mond van de OM en de rechter in dit geval.


  Maak melding
 25. @ Wiep – Ding

  Makker fa wakka, ik citeer wat je schreef ;

  Moge de dader naar de hel gaan !!!!!
  En degene die Suriname naar afgrond helpt !!!!

  Wel Mattie Wiep – Ding.
  De daders hebben het goed, andere zijn Minister geworden
  en alles gaat bij hun voor de wind.
  De andere bezit helikopters en nog eens Adviseur van de Baas. De andere is zelfs President geworden.
  En wie is naar de hel gegaan juist; het hele volk is naar de hel gegaan dankzij een handvolle paarse stommelingen.
  Als je kaarsen nodig hebt geeft maar een gil, ik heb alle kleuren van de regenboog. Maar ik denk dat je zwarte nodig hebt, bron ing gi din skont !!!!!

  Sari tori.

  Jacko


  Maak melding
 26. Het is goed dat er gebeden worden voor het land want het kan niet zo zijn dat 16 mensen dood zijn geschoten en dat er geen schuldige zijn aangewezen.Heeft Bouterse geen menselijk gevoel meer.Er heerst een vloek in het land en daarom gaat het zo slecht.Laat Bouterse met de billen bloot en zeggen wat er zich in 1982 heeft afgespeeld en eerlijk punt uit. Dat is mijn mening als Surinamer.


  Maak melding
 27. Look mister rthe Do the RIGHT thing! is talking!!! DtRt jij gaat naar de hel door een grote vuurzee heen!!!

  Ja baasje bouta heeft wel een paal voor je!!! en die staat al recht in de lucht!!

  JZwartmans! Na regen heb je wel zonneschijn en wij samen gaan straks genieten. Ik heb de Parbo en twee dikke agio sigaren voor ons alvast klaar staan!!


  Maak melding
 28. Laat de RK kerk, eerst met zichzelf in het reine komen, door alle slachtoffers en nabestaanden vergeving te vragen, voor het onrecht dat zij actief en oogluikend hebben meegedaan/toegestaan aan genocide en geschiedvervalsing aan de volkeren van deze Wereld…..Suriname,de Bijbel zegt : En MIJN Volk zich vernedert en bidt,MIJ weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal IK vanuit de HEMEL Luisteren, zijn zonden vergeven en het Land weer gezond maken 2 kronieken 7 : 14 , Shalom .


  Maak melding
 29. “dre
  drs kalidien-mansaram zegt op starnieuws volledig achter bouterse te staan.. hira.”

  @dre,

  Die Kalidien-Mansaram is samen met van der San degene die bij tij en ontij ongevraagd hun verdorven meningen en verdraaide feiten ventileren door hun stukken aan te bieden op Starnieuws. Ik kan mij niet indenken dat het volk van Suriname die leugens en al die verdraaide feiten niet doorzien…

  Volgens Kalidien is de amnestie wet en opdracht van de President aan de PG, van de tafel geveegd en terzijde geschoven door de krijgsraad..en dat zegt dus een jurist..zij is geen rechter en moge God het volk van Suriname behoeden dat zij ooit rechter wordt…

  Mensen vergeten dat het om mensenrechten schending gaat…en niet om een politieke proces/vervolging zoals deze omhoog gevallen juristen anderen willen doen geloven. En ja mevr. Kalidien-Mansaram, de krijgsraad kan en mag naar eigen oordeel het requisitoir van de auditeur naast zich neerleggen.

  Sterker nog, als er vanaf dag 1 vervolging was ingezet, dan had de verdachte in deze geen kans gehad om er zelf een politiek steekspel van te maken, zoals men nu doet geloven als of anderen er een politiek steekspel van hebben gemaakt. Maar om alles elke keer om te draaien alsof niet de verdachten schuldig zijn, maar het volk en de politiek, geeft aan met wat voor narcisten wij vandaag de dag te doen hebben…


  Maak melding
 30. Wiep-Ding, jij bent TOTAAL LOS van God, RECHTVAARDIGE taal zal jou daarom VREEMD blijven en jij deze ook NIMMER kunnen SNAPPEN.

  Het komt ervan wanneer LASTEREN, LEUGEN en BEDROG jou ‘BESTE VRIENDEN’ zijn..

  Een bisschop Karel Choennie met zijn MISDADIGE RK-bende, dienen ALLEREERST met zichzelf in het REINE te komen door hun GROVE ZONDEN te BELIJDEN, alvorens het voortouw te DURVEN nemen in dergelijke affaires.

  Het nieuws van vandaag dat Rooms Katholieken in Australië, de afgelopen 35 jaar 4.444 geregistreerde ZEDENDELICTEN zouden hebben begaan, is voor bisschop Karel Choennie OOK niet een GEGRONDE reden zich te ontdoen van z’n FARIZEEËR’S gedrag.

  Als FERVENTE DELINQUENTEN zou het deze HUICHELACHTIGE organisatie sieren om allereerst de BALK uit EIGEN OGEN te VERWIJDEREN. dan de SPLINTER uit die van de ANDER.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 31. Wiep-Ding, jij bent TOTAAL LOS van God, RECHTVAARDIGE taal zal jou daarom VREEMD blijven en jij deze ook NIMMER kunnen SNAPPEN.

  Het komt ervan wanneer LASTEREN, LEUGEN en BEDROG jou ‘BESTE VRIENDEN’ zijn.

  Een bisschop Karel Choennie met zijn MISDADIGE RK-bende, dienen ALLEREERST met zichzelf in het REINE te komen door hun GROVE ZONDEN te BELIJDEN, alvorens het voortouw te nemen in dergelijke affaires.

  Het nieuws van vandaag dat Rooms Katholieken in Australië, de afgelopen 35 jaar 4.444 ZEDENDELICTEN zouden hebben begaan, is voor bisschop Karel Choennie OOK niet een GEGRONDE reden zich te ontdoen van z’n FARIZEEËR’S gedrag.

  Als FERVENTE DELINQUENTEN zou het deze HUICHELACHTIGE organisatie sieren om allereerst de BALK uit EIGEN OGEN te VERWIJDEREN, alvorens de SPLINTER uit die van de ANDER.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 32. @Do the wrong thing

  pot verwijt de ketel…
  Je baasje doet dingen die bij God en wet verboden zijn.
  Nergens en ook niet in de bijbel staat geschreven dat je baasje moorden mag zonder gestraft te worden.


  Maak melding
 33. SURINAME,De BIJBEL Zegt: En MIJN Volk zich vernedert en bidt, MIJ weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken , zal IK van uit de HEMEL Luisteren, zijn zonden vergeven, en het Land weer gezond maken (2 kronieken) 7 : 14 Shalom .


  Maak melding
 34. Wiep-Ding, jij bent TOTAAL LOS van God, RECHTVAARDIGE taal zal jou daarom VREEMD blijven en jij deze ook NIMMER kunnen SNAPPEN.

  Het komt ervan wanneer LASTEREN, LEUGEN en BEDROG jou ‘BESTE VRIENDEN’ zijn..

  Een bisschop Karel Choennie met zijn MISDADIGE RK-bende, dienen ALLEREERST met zichzelf in het REINE te komen door hun GROVE ZONDEN te BELIJDEN, alvorens het voortouw te nemen in dergelijke affaires.

  Het nieuws van vandaag dat Rooms Katholieken in Australië, de afgelopen 35 jaar 4.444 ZEDENDELICTEN zouden hebben begaan, is voor bisschop Karel Choennie OOK niet een GEGRONDE reden zich te ontdoen van z’n FARIZEEËR’S gedrag.

  Als FERVENTE DELINQUENTEN zou het deze HUICHELACHTIGE organisatie sieren om allereerst de BALK uit EIGEN OGEN te VERWIJDEREN. dan de SPLINTER uit die van de ANDER.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 35. in de bijbel staat nergens geschreven dat je het met een kind mag doen, dat is punt 1
  punt 2 is dat sommige mensen smerige honden zijn is een feit, maar het staat niet en nergens in de bijbel!!!!
  terwijl in jullie boek is het toe gestaan om een kind te verkrachten want dat kind wil NIET met een ouwe lul trouwen


  Maak melding
 36. Heel nobel van jou bisschop Karel Choennie.Ik vraag jou dan aub om ook direct te bidden voor alle pedopriesters in de RK kerk en de criminelen in het Vaticaanstad.Dan hebben deze slachtoffers ook het gevoel dat er aan ze wordt gedacht.


  Maak melding
 37. Zelf de kerk ziet dat Bouterse een puinhoop van het land gemaakt heeft en vindt dat het niet zo verder kan gaan.Er heerst een vloek en een gewetenloze president in het land.Het buitenland moet Suriname helpen om af te komen van Bouterse want in het land zijn ze bang voor hun leven.Dat is de constatering.Niemand durft zijn mond open te doen anders worden ze weer doodgeschoten als in 1982 punt uit.Al die indianen verhalen van Bouterse ten spijten.Brunswijk en Somohardjo hebben geen recht van spreken want die hebben zelf de amnestie wet goedgekeurd en moeten zich schamen.Ook de mensen die op de NDP hebben gestemd zijn mede verantwoordelijk voor de chaos in het land en kunnen verder niets doen want het is hun eigen schuld dat ze zijn omgekocht.Uithuilen en opnieuw beginnen met de moordenaars in Suriname.


  Maak melding
 38. De fractieleider van de partij van president Bouterse, André Misiekaba, heeft verklaard niet te begrijpen waarom monseigneur Karel Choennie, heeft opgeroepen te bidden voor een eerlijk proces inzake de decembermoorden

  Is Misiekaba aan het twijfelen gebracht dat door te bidden de rechtszaak eerlijk zal verlopen?
  MisieKAba waar ben je bang voor? Dat je straks geen job meer hebt? Of dat je straks je eigen braaksel moet inslikken of beide?


  Maak melding
 39. nu, 7-2 12:35 lees ik op starnieuws het betoog van mr. Serena Essed, mooie knappe slimme vrouw, die reageert op het stuk van mw mansaram.
  mijn menig bij eerdere stukken van mansaram is dat deze wel heel erg doorspekt zijn met spreektaal en ik heb me vaak afgevraagd hoe zij aan haar titel gekomen is.
  lees het stuk van mr. Essed, zij legt heel duidelijk, helder onderbouwd uit waarom mw mansaram ongelijk heeft met haar beweringen. wat een opluchting dat er nog mensen zijn als mr Essed. i can die in peace. but not just yet.


  Maak melding
 40. @Sabaku
  hoe zit het nou met die Van der Sans? er is een valse en een rechtgeaarde. zodra ik Van der San zie staan ga ik aan de tekst voorbij want die onzin wil ik niet in mijn hoofd hebben. weet jij welke de rechtgeaarde is?


  Maak melding
 41. jorkaforoe, de RK-kerk met een niet te evenaren WERELDRECORD aan ZEDENDELICTEN zou zich geen kerk (meer) mogen noemen. Het is volgens WETTELIJKE PRINCIPES een MISDAADORGANISATIE. Het zijn stuk voor stuk (vaak ook nog zeer zware) CRIMINELEN. Deze kerk heeft GEEN voorbeeldfunctie en dient te worden VERBODEN en hun DELINQUENTEN achter de tralies te worden geplaatst.

  Of ben jij ook zo’n VIESPEUK om KINDERVERKRACHTERS, ZEDENDELINQUENTEN enz. de hand boven het hoofd te houden? Terwijl jij en jou ZWAKZINNIGE makkertjes hier op de site ZOGENAAMD op alles wat niet tot jullie kinderlijke ‘verstand’ kan doordringen, VALSE kritiek leveren.

  Een ieder mag BIDDEN voor VRIEND en/of VIJAND daar is niets op tegen. Maar niet UITGEREKEND een RK-kerk met TIEN-DUIZENDEN MISDADEN, die mensen oproepen voor gebed alsof zij (vooral vandaag de dag) de JUISTE PLEK zouden zijn.

  Of zou jij GRAAG gehoor geven aan een OPROEP van welke MISDAAD ORGANISATIE dan ook met TIEN-DUIZENDEN CRIMINELEN in hun gelederen en dus even zovele MISDADEN om te BIDDEN voor WET en RECHT?

  Bisschop Karel Choennie PROFILEERT zich anno 2017 als een PRINCIPELOZE figuur, die zich van God noch GEBOD iets wenst aan te trekken. Een ZEER GEVAARLIJKE NARCIST die WERELDSE PODIUM prevaleert BOVEN de WIL van God waarvoor hij pretendeert te staan.

  Als bisschop van Surinaamse komaf is deze bisschop Karel Choennie door en door SCHAAMTELOOS, een HUICHELAAR ofwel de FARIZEEËR bij uitstek.

  De WIL van zijn CRIMINELE (NEO)KOLONIALE GEZINDTEN stelt deze bisSCHOFT boven de Wil van God, waarvoor hij DIENT te STAAN.

  Daadwerkelijk BIDDEN voor je VRIEND en/of VIJAND heeft GEEN enkele RUCHTBAARHEID nodig, vooral als je BETROKKEN bent en dus MEDE-VERANTWOORDELIJK voor MINIMAAL TIEN-DUIZENDEN gepleegde ZWARE DELICTEN jegens de MEDEMENS waaronder het OVERGROTE DEEL jegens JONGE KINDEREN, KINDERMISBRUIK.

  Wat een bisSCHOFT!

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 42. jorkaforoe, de RK-kerk met een niet te evenaren WERELDRECORD aan ZEDENDELICTEN zou zich geen kerk (meer) mogen noemen. Het is volgens WETTELIJKE PRINCIPES een MISDAADORGANISATIE. Het zijn stuk voor stuk (vaak ook nog zeer zware) CRIMINELEN. Deze kerk heeft GEEN voorbeeldfunctie en dient te worden VERBODEN en hun DELINQUENTEN achter de tralies te worden geplaatst.

  Of ben jij ook zo’n VIESPEUK om KINDERVERKRACHTERS, ZEDENDELINQUENTEN enz. de hand boven het hoofd te houden? Terwijl jij en jou ZWAKZINNIGE makkertjes hier op de site ZOGENAAMD op alles wat niet tot jullie kinderlijke ‘verstand’ kan doordringen, VALSE kritiek leveren.

  Een ieder mag BIDDEN voor VRIEND en/of VIJAND daar is niets op tegen. Maar niet UITGEREKEND een RK-kerk met TIEN-DUIZENDEN MISDADEN, die mensen oproepen voor gebed alsof zij (vooral vandaag de dag) de JUISTE PLEK zouden zijn.

  Of zou jij GRAAG gehoor geven aan een OPROEP van welke MISDAAD ORGANISATIE dan ook met TIEN-DUIZENDEN CRIMINELEN in hun gelederen en dus even zovele MISDADEN om te BIDDEN voor WET en RECHT?

  Bisschop Karel Choennie PROFILEERT zich anno 2017 als een PRINCIPELOZE figuur, die zich van God noch GEBOD iets wenst aan te trekken. Een ZEER GEVAARLIJKE NARCIST die WERELDSE PODIUM prevaleert BOVEN de WIL van God waarvoor hij pretendeert te staan.

  Als bisschop van Surinaamse komaf is deze bisschop Karel Choennie door en door SCHAAMTELOOS, een HUICHELAAR ofwel de FARIZEEËR bij uitstek.

  De WIL van zijn CRIMINELE (NEO)KOLONIALE GEZINDTEN stelt deze bisSCHOFT boven de Wil van God, waarvoor hij DIENT te STAAN.

  Daadwerkelijk BIDDEN voor je VRIEND en/of VIJAND heeft GEEN enkele RUCHTBAARHEID nodig, vooral als je BETROKKEN bent en dus MEDE-VERANTWOORDELIJK voor MINIMAAL TIEN-DUIZENDEN gepleegde ZWARE DELICTEN jegens de MEDEMENS waaronder het OVERGROTE DEEL jegens JONGE KINDEREN, KINDERMISBRUIK.

  Wat een bisSCHOFT!

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding
 43. Wat een gelul allemaal. Stelletje hypocrieten.

  Bidden voor de moordenaar.

  Die hele kerk is één grote poppenkast. Dat is logisch, want het is de mens die god heeft gecreëerd en niet god de mens.
  Laat men maar goed hierover nadenken. Want het is toch tenslotte de zwarte de het meest te lijden heeft op deze planeet. En het zijn zij die ook het meeste in een god geloven. En als er inderdaad een god was dan had hij allang voor de rechten van de zwarten opgekomen.

  Dus er is geen god. Het is een MAFFIA organisatie!!!
  Die de mens onderdrukt!!!


  Maak melding
 44. We zullen wel zien wat overmorgen, donderdag 9 februari, het bidden als uitkomst brengt.

  Surinamers en bidden gaan hand in hand, maar Surinamers en corruptie, stelen, roven, verkrachten, vermoorden enz. gaan ook hand in hand.

  Surinamers van alle etniciteiten houden zichzelf gek.
  Maar van mij mogen ze bidden tot ze een ons wegen.


  Maak melding
 45. Ik bid voor het gehele Sranan volk, dat thans wordt geteisterd door een opzettelijk staats-faillissement !

  Bid ook dat de veroorzakers van dit faillissement het licht gaan zien of allemaal opdonderen !

  Laat echte Srananmans het land leiden en streven naar voorspoed voor ALLEN !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES