Stakingsrecht bepaalde Surinaamse ambtenaren wordt beperkt

36

PARAMARIBO, 1 nov – Het stakingsrecht kan bij wet beperkt worden voor militairen, politie-ambtenaren, overige ambtenaren en de ‘essentiële diensten’. Dit meldt het ministerie van Arbeid naar aanleiding van ‘ongerustheid’ over een recent aangenomen wet.

Het betreft de Wet Vrijheid van Vakvereniging, die onlangs is goedgekeurd door het parlement. Onder meer vakbondsleiders hebben hun ongerustheid laten merken over het teniet doen van eenmaal bereikte verworvenheden. Volgens het ministerie is er niets aan de hand. Het parlement heeft zich gehouden aan verdragen van de Internationale Arbeids Organisatie, ILO.

Bij wet mag het stakingsrecht beperkt worden voor de ‘essentiële diensten’. De regering zal nog aangeven welke diensten bedoeld worden. Vakbondsleiders hebben al laten weten benieuwd te zijn naar het soort diensten waar een beperking zal gelden. De regering wil als alternatief voorzien in “snelle, effectieve en onpartijdige procedures“ om arbeidsgeschillen te beslechten.

Bekijk ook:


36 REACTIES

 1. Stakingsrecht,
  Daaraan moet niet getornd worden.
  Als dat zal gebeuren dan moet men denken aan een dictator die aan het roer is.
  Vakbondsleiders monddood maken kan in deze tijd niet.
  Politie,militairen en Douane zullen zeker last ondervinden van de nieuwe regeling.


  Maak melding

 2. ”Parlement” stemt overal mee in. Achteraf niet zeuren dus!!!
  Volgende nieuwe wet is : iedereen verplicht stemmen op ndp. In Suriname is alles mogelijk…


  Maak melding

 3. Wat ik vernomen heb is dat bij de volgende verkiezingen indien die nog zullen komen.
  Bouterse persoonlijk een ieder zal bezoeken die niet op NDP gestemd heeft.
  Let wel een ieder die op hem gestemd heeft zal hij niet bezoeken.
  Lijkt wel op Irak toen Saddam Hoessain nog leefde.
  Uitgevonden door Saddam en ook daad werkelijkheid uitgevoerd.
  Dus ik denk dat stemmen op stembiljet voorzien zal worden van naam en adres.
  Wie weet mag het zeggen zo niet dan maar nog enkele jaren wachten en hopen dat er weleens een verkiezing in Suriname gehouden zal worden.
  Zolang Bouterse leeft kunnen wij verkiezingen op ieder Surinamer buik schrijven.


  Maak melding

 4. De instemming van het parlement met deze wet is wederom in het belang van Bouterse en zijn partijgenoten in het parlement. De werkende bevolking bestaat grotendeels uit ambtenaren om de voorkomen dat zij de straat op gaan tegen het regiem is deze wet met gezwinde spoed er door heen gejast.
  De bevolking heeft de macht en zijn de enige die de huidige kliek kan verjagen.
  De rechtelijke macht wordt getracht buiten spel te zetten en nu zijn de ambtenaren aan de beurt.


  Maak melding

 5. Ik de MACHTHEBBER regel de STAKINGEN, de Corruptie en de hoogte van de Koers van ONZE SRD !

  Zo heb ik indertijd, de BRANDWEER OPDRACHT gegeven HET BLUSSEN te STAKEN, toen IK enkele GEBOUWEN en BEZITTINGEN, van SURINAAMSE STAATSBURGERS in BRAND HEB LATEN STEKEN/SCHIETEN, ter ere van mijn koloniale COUP !

  DSUssssss STAKEN KAN, IN MIJN OPDRACHT !!!!!!!!!!

  PS : De schadevergoeding aan de destijds benadeelde SURINAMERS vindt plaats, zodra IK een nieuwe OBLIGATIE-LENING heb afgesloten, tegen een JUNKRENTE van 15% !!!


  Maak melding

 6. Dat de bevolking dit accepteert is voor mij een raadsel.
  De djoeka’s zullen het niet meer voor jullie opknappen.
  Accepteren maar… Waar is die grote bek van Hooghart.


  Maak melding

 7. Tjallie, die Hooghart heeft een bek vol met paarse stront. Die is vast gepaaid met percelen en gouden dukaten. Die man is echt van zijn voetstuk gevallen, bezweken voor de paarse evangelie. Bah


  Maak melding

 8. Iedereen is al moe en verziekt van opa diktator bouta!!!!!
  Het land regeren kan hij helemaal niet!
  Geen kaas v gegeten die onalfabeet!
  Ik ben ook al moe v die fucking situatie
  In het land hoor!
  Constant verhogingen v alles en j komt helemaal niet uit met j salaris!
  Bouta joe mppp ok.
  Jo dede leki el chavez!!!!!!


  Maak melding

 9. Kijk no iedereen is moe moe moe v bouta!!!!
  God alleen kan ons helpen!
  Dan is su verlost v armoede en viert hele su groooooooooot feest!
  Me bar joe!


  Maak melding

 10. God zal afrekenen met deze stinkende
  Dictator bouta!!!!
  Volg maar rustig!
  Hy ontneemt alles in voordeel v hem.
  Da moge we niet staken als barslecht gaat
  Da worden rechters buitenspel gezet etc.
  Bouta tiengie agu time will tell!!!!!
  Hou rekening dati ga heri volk ey vloek joe dag en nacht omdati joe meki wie pina
  Zodanig!!!!!!


  Maak melding

 11. “Het stakingsrecht kan bij wet beperkt worden voor ….., overige ambtenaren en de ‘essentiële diensten’.
  De regering zal nog aangeven welke diensten bedoeld worden.”

  Snapt dit parlement niet dat als mensen massaal ontevreden zijn, dat je dit soort zaken niet in een wet kan regelen? Niet voor militairen, niet voor politie, niet voor ambtenaren en evenzo niet voor een volk. Als dit volk ontwaakt uit haar boze droom zal de pleuris uitbreken..

  You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time…

  Dat deze regering zich met deze zaken blijft bezig houden om zo het volk op een dwaalspoor te zetten, terwijl er belangrijkere zaken zijn waarmee zij zich dient bezig te houden blijft mij verbazen.


  Maak melding

 12. De tijd van domme en niet goed geschoolde vakbondsleiders is voorbij. Wereldwijd ziet men een verschuiving plaatsvinden van de straatvechters-vakbondsleiders naar het meer gecultiveerde, beschaafde, geschoolde, intellectuele type vakbondsleiders. In Italië, Frankrijk België, Portugal, Spanje lopen stakingen die door het type straatvechter-vakbondsleiders worden uitgeroepen uit op een fiasco. Dit zijn de keiharde feiten.In al deze genoemde landen worden deze figuren vervangen door vakbondsleiders die aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Arbeiders laten zich niet meer opjutten door figuren die geen visie hebben en die ook niet verder dan de muren van het vakbondsgebouw kunnen denken en handelen.


  Maak melding

 13. Forummers, reageerders, Odi odi.

  Stakingsrecht mogelijk beperkt voor ambtenaren
  31/10/2016 Bron: dwtonline.

  Google naar: Het stakingsrecht is niet in de Nederlandse wetgeving verankerd. …
  Het verbod voor ambtenaren om te staken is jaren geleden opgeheven.

  Inleiding:
  Staken is een collectieve actie (veel/alle werknemers zijn erbij betrokken) waarbij werknemers met opzet hun overeengekomen functie niet willen vervullen.

  Vormen van collectieve werknemersacties zijn onder meer het boycotten van bepaalde werkzaamheden (bijv. overwerk),
  bedrijfsbezetting, werkonderbreking of langzaam-aan-actie, stiptheidsactie, blokkade en sitdownstaking.

  Het recht om te staken wordt algemeen aangemerkt als hoeksteen van het systeem van vrije collectieve arbeidsbetrekkingen.


  Maak melding

 14. @Robje-de-NDP-slaaf

  “De tijd van domme en niet goed geschoolde vakbondsleiders is voorbij.”

  Wat Robje de slaaf niet doorheeft, is dat de tijd van DOMME, NIET GOED GESCHOOLDE NDP-MACHTHEBBERS VOORBIJ IS !

  Vooral wanneer het gaat om Criminele Machthebbers, die veroordeeld zijn voor internationale handel in HARDRUGS !

  Want die maken je LAND FAILLIET !
  Zij hebben namelijk GEEN begroting (MONNIE DE !) en drukken namelijk s’nachts (heimelijk) wanneer het Vol slaapt, MILJARDEN aan ONGEDEKTE BANKBILJETTEN en laten die vervolgens VERDAMPEN ! (A NO MI ! )

  Tevens zijn het GOOCHELAARS, die ALLE MONETAIRE RESERVES en ALLE GOUD van het VOLK, laten VERDAMPEN !!!

  PS : Uit NOOD sluiten deze DOMME MACHTHEBBERS, JUNKY-obligatieleningen tegen een abominabele JUNKRENTE van 9,25 % !
  Volk wordt uitgeperst om JUNKY-lening af te lossen en de JUNK-rente te betalen !

  DANG LUKU SUMA FREDE A STAKINGSRECHT FU DENG SRANANG WROKOMANG !!!!


  Maak melding

 15. =Nergens op de wereld waar er democratie is zal het lukken om mensen tegen te houden. Als ze het in hun zakken voelen gebeuren er rare dingen.
  Precies hoe Bouterse het politie bureau had gebrand, zo zal het volk er ook voor kiezen.

  Laat Bouterse zich maar bezig gaan houden met wat hij het land Suriname aandoet. Bombarie maken op het podium, beloftes maken dan gaat niets meer door.

  Lees ook het volgende, een stukje tekst::typisch een NDP,er uitspraak

  -Amazone Resources vooralsnog geen concessie is toegekend.
  Die hele testvaart naar Barbados gaat niet door.

  Dodson: “Water wordt nog niet geëxporteerd”
  Abrupt intrekken van het besluit zou ook enorme financiële consequenties met zich meebrengen, gezien de investeerder al een ruim bedrag zou hebben geïnvesteerd in voorbereiding op operaties. Vandaar er voor een andere constructie werd gekozen. Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) stelt dat zijn ministerie volgens het presidentieel besluit belast is met de uitvoering. Volgens Dodson werd het besluit geslagen, omdat er geen bestaande wetgeving was en is.


  Maak melding

 16. @Sabaku, ik heb het gelezen en de jaren 80 komen terug. Daarom mag Bouterse letterlijk opgehangen worden aan een boom.
  Suriname gaat Venezuela taferelen meemaken en dit staat al ook bekend in verslagen bij de Amerikanen.

  Bouterse en aanhang:::de pot op. Allemaal zitten voor eigen belang naast Bouterse en dienen NIET het volk en land.


  Maak melding

 17. @RobG

  “De tijd van domme en niet goed geschoolde vakbondsleiders is voorbij. ”

  Hooghart is het voorbeeld van het voorgaande. Zijn tijd is allang voorbij.

  Wie het verleden vergeet is gedoemd het te herhalen “Citaat George Sayantana”
  .
  Is Bouterse niet het ultieme voorbeeld van een niet al te intellectuele, botte bijl, weinig geschoolde, en ongecultiveerde vakbondsvoorzitter.


  Maak melding

 18. Als Su een Hoge Raad had als NL dan konden wij deze we deze arbeidswet toetsen aan de grondwet. Ik ben benieuwd of het nog zou staan.

  De grootste werknemers organisatie (CLO en andere kleinere bonden) zijn nu vastgebonden en gekneveld op hun stoelen en bureaus. Hooghart heeft geen kick gegeven. Vastgebonden met geld en lege beloften kan hij geen move doen.Wat een vakbondslijder.


  Maak melding

 19. ” Troetel Srafu “, gij doet hopeloze pogingen om het Front aanzien te geven, maar het is allemaal verspeelde energie. Gij snapt het dekolonisatie proces van Suriname niet omdat gij graag slaaf wil blijven/zijn van de kolonisatoren en voor degenen die het beleid van de kolonisator voortzetten.

  Het moet ook eens afgelopen zijn met het traineren van de economische ontwikkeling van Suriname. De ontwikkelingen om de waterlevering aan het buitenland vorm te geven kan en mag niet gedwarsboomd worden door de Fronters en hun aanhang. De regering van Suriname moet zorgen voor meer export van het Surinaams product omdat dit goed is voor de economie. Maar jullie Fronters willen dit proces dwarsbomen en met allerlei valse beschuldigingen en verdachtmakingen. De regering van Suriname heeft belang bij een goede ontwikkeling van het land. Jullie Fronters hebben grote belangen binnen te halen als het economisch slecht zou gaan met Suriname.Jullie zullen daarom van alles ondernemen om de positieve ontwikkelingen dwars te zitten.


  Maak melding

 20. RobG
  De tijd van domme en niet goed geschoolde vakbondsleiders is voorbij. Wereldwijd ziet men een verschuiving plaatsvinden van de straatvechters-vakbondsleiders naar het meer gecultiveerde, beschaafde, geschoolde, intellectuele type vakbondsleiders.

  RobG je kon weleens gelijk hebben. Echter moet je wel de nuance leggen waar het hoort.
  Er wordt op een gecultiveerde, beschaafde, geschoolde, intellectuele wijze actie gevoerd en dat komt doordat de werkgeversorganisaties en de overheid ook hun benaderingswijze van overleg etc hebben gewijzigd in een meer overleggende koers.

  Als je als barbaar en alleenheerser wilt opereren en je als dictator met het machtsmiddel van geweld en wapens iets wilt afdwingen dan zullen de vakbondsleiders wel MOETEN om zich als straatvechters e ontpoppen.
  Zie wat er in Venezuela heerst en gebeurt. De NDP en haar voorzitter die tonen hetzelfde gedrag als die van Venezuela wat hen eens op dezelfde wijze al worden voorgeschoteld.

  Dus jou opmerking / posting slaat kant noch wal en zoals jou halfgod altijd aangeeft “a no mi na deng” weergeef je dit ook in je posting.
  Dus even dimmen met het weinig zeggende dat je weergeeft, komt wat dommig over.
  En RobG
  Think before talking otherwise all you can talk about is shit due to the fact that shit always flows down.


  Maak melding

 21. Grappig genoeg zou Bouterse toen bijna alle VHPérs opsluiten.
  Velen moesten niets van de VHP. Zie maar waarom ik mijn afvraag waarom een grote mond op die podium!!!!
  Santhoki is een Fronter.
  Een stukje tekst:::

  =President Bouterse waardeert inspanningen van Santokhi
  President Desi Bouterse heeft dinsdag een VHP-delegatie onder leiding van partijvoorzitter Chan Santokhi ontvangen op het presidentieel paleis. “Zoals intussen bekend is bevond de voorzitter zich onlangs in het buitenland, ter bespreking van enkele zakelijke aangelegenheden”, meldt perschef Clifton Limburg van het Kabinet van de President in een persbericht.


  Maak melding

 22. @ RobG

  “Het moet ook eens afgelopen zijn met het traineren van de economische ontwikkeling van Suriname. De ontwikkelingen om de waterlevering aan het buitenland vorm te geven kan en mag niet gedwarsboomd worden door de Fronters en hun aanhang. ”

  Wie traineert wat. De water export wordt slechts door slechte afspraken van de president met een honorair consul met een brievenbus maatschappij in de wielen gereden.
  De president tekent MOU’s die het water weggaven en Suriname heel weinig opleveren. Dat is niet uniek het zelfde is met Surgold gebeurt Newmont gaat eerst het niet door haar geïnvesteerde geld de komende jaren terughalen en daarna delen met de staat Suriname.

  Beste RobG velen waarschuwen vooraf wat er gaat gebeuren als Bouterse iets gaat doen. Dat is niet traineren maar een voorspelling en die komen vrijwel altijd uit.

  Waar zijn de beloofde inkomsten uit Surgold. Het zijn slechts de royaltee’s en inkomsten belastingen op salarissen. Beste RobG Newmont exporteert alle inkomsten naar buiten Suriname en maakt een lange neus naar Bouterse en co.
  Alcoa maakt een lange neus naar Suriname en ook Amazone Resources zal een lange neus naar Suriname maken als de overeenkomst die Bouterse gemaakt heeft van kracht wordt. Dodson heeft hier iets goeds gedaan en er voor gezorgd dat er eerst een wet moet komen.

  Niet de fronters maar de regering gaat bepalen hoe snel een en ander geregeld zal worden. Ik vermoed dat het wel even gaat duren tot sint Juttemis


  Maak melding

 23. @ RobG

  De president spreekt diens waardering uit voor fronter Santokhi.

  Terwijl u, parbo, paraman etc. de man voor geheel incompetent verslijten.


  Maak melding

 24. Het volk moet bouta met zijn heel regeerteam geiselen wanneer ze in het DNA gebouw zijn. Geen van hen moet weg kunnen gaan. Desnoods een hele week. Ik ben van de partij. Geloof me na die week leggen allemaal hun funktie neer. Dora zal wel stinken na al die dagen. En Misiekaba zijn smoel vooral met zijn gouden tanden. Ik heb er echt zin in. We zullen echt geen last hebben van de politie want ook zij voelen het !!!!


  Maak melding

 25. Uit eigen paarse kamp zal de ellende komen. Nog een tijd en wijle en ze zullen elkaar in de haren vliegen. Grote ellende en lijden staat allen te wachten die vertrouwen en geloven in deze duivelse onderdrukkers. Het wordt een duistere paarse tijd waar vele paarse aanhangers letterlijk en figuurlijk bezeten zullen worden door leugen en demonische machten. Wacht maar af. Het was hun keuze.


  Maak melding

 26. Ik vind dat de stakingsrecht van Bouterse moet worden beperkt. Die man staakt al sinds tijden en hij voert geen klap uit. Hoog tijd dat hij aan het werk wordt gezet.


  Maak melding

 27. Hooghart @ je heb Suriname verpand aan de Kapitalisten daarom draag je nu JAS en DAS .

  Onder de kolonisten hadden wij het 1000x beter hooghart

  NDP gaan jullie lekker produceren en exporteren voor de kolonisten en Kapitalisten in 2016 zijn jullie nu de slaven

  Hooghart @CLO staat voor Centrale Landsdienaren Onderdrukken .
  Bij WET aanname was je niet in DNA Gebouw Hooghart was je pakketten aan het verkopen .


  Maak melding

 28. Grappig hoe sommigen het hier over domme vakbondsleiders hebben, diezelfde President van ze was zelf ook zo’n vakbondsman van de militairen. En over fronters die de economie traineren.
  Het kan verkeren, Suriname heeft het nog nooit zo slecht gehad dan onder een NDP regering en die wannabe revolutie.

  Het is zoiets als een vinger wijzen naar een ander maar niet zien dat er minimaal drie vingers naar jezelf wijzen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.