Surinamers protesteren ‘met of zonder vergunning’

82

PARAMARIBO, 3 okt – Het straatprotest van ontevreden en boze Surinamers gaat gewoon door. Dit zeggen de organisatoren, nu ze nog geen vergunning hebben gekregen van de autoriteiten. De afhandeling gaat supertraag.

De vergunning had er al moeten zijn. De aanvraag was ingediend, ook omdat het bij vorige protesten verplicht was gesteld. De indruk bestaat dat er bewust wordt vertraagd of zelfs tegengewerkt. “Ze willen ons stil krijgen. Maar dat kan niet. We hebben dit al lang gepland en alles gaat gewoon door, met of zonder vergunning”, zegt actieleider en ondernemer Sham Binda tegenover de Ware Tijd.

Protestgroep BurgerCollectief is vergevorderd met de voorbereidingen. Zoveel mogelijk burgers moeten de straat op om het beleid van de regering af te wijzen. De groep vindt het merkwaardig dat ook een kopie van de aanvraag moet worden afgegeven bij het Kabinet van de President. “Eerder hoefden we dat niet te doen, maar nu moet het wel en dat verbaast me”, zegt Harold Cabenda van het BurgerCollectief.

Bekijk ook:

82 REACTIES

 1. De Puinhopen Van 5 Jaar Bouterse.

  Jong Suriname.

  Het word tyd dat de regering bouterse naar huis gaat om zo plaats te maken voor een zaken kabinet..

  Een kabinet met alleen Top bestuurders.. Geen dagjes mensen of zondag amateurs.. Nee beste mensen..
  het moet een zaken kabinet zijn met alleen maar CHAMPIONS LEAGUE TOPPERS die Suriname op de kaart kan zetten zodat we mee kunnen liften in de Vaart Der Volkeren. Dit is mijn mening dit is mijn verhaal beste mensen. Daag


  Maak melding

 2. Gewoon doorgaan met een protestmanifestatie!
  Om je ontevredenheid met deze criminele en corrupte ndp regering te laten blijken is er geen vergunning nodig!!
  Gewoon massaal de straat opgaan!.De brazilianen hadden geen vergunning nodig en ze hebben het klaar gespeeld!Wij kunnen het ook!!


  Maak melding

 3. Mensen. Blijven jullie gewoon thuis. Want als de heren geen vergunning hebben om de straat op te gaan, kunnen de autoriteiten optreden tegen jullie in naam van storen v d openbare orde. Wacht af totdat ze een vergunning hebben. Dan is de protest manifestatie legitiem.
  No go doe law law sani. Want de problemen zoek je dan zelf.
  No go arki nowang law mang.
  En no go arki mang fu tata, omdat den mang dat e sidong tap den droge kont en den mang dat no go fir den slag, sang jo feni.


  Maak melding

 4. Radjen Kisoensingh is gisteren door de politie afgevoerd van het Onafhankelijkheidsplein, voor verhoor. Bij de aankomst van president Desi Bouterse voor zijn jaarrede voor het dienstjaar 2017 riep Kisoensingh: “Weg met Bouta. Laatste jaarrede”. De politie heeft hem toen afgevoerd wegens ordeverstoring. De politie van Keizerstraat bevestigde deze actie. Curtis Hofwijks van ‘We zijn Moe’ plaatste de door Kisoensingh gedane mededeling direct op social media om zijn misnoegen en medeleven te uiten. Ook prominente politici hebben hun misnoegen geuit over deze actie. “Welk strafbaar feit is het en verstoor je echt de orde als je alleen iets roept?”, werd gevraagd. Aan de andere kant werd gesteld dat indien iemand ‘Bouta’ zegt, men niet het instituut van de president aantast. Dit was de reden voor het afvoeren van Kisoensingh. Intussen is Kisoensingh heengezonden.
  Naast Kisoensingh zijn er ook twee andere mannen afgevoerd. De politie geeft aan dat het gaat om twee mannen die onder invloed van alcohol zich op het plein begaven. Ook zij werden afgevoerd voor het verstoren van de openbare orde.
  Op zich definieert de wetgeving niet wat precies onder verstoren van de openbare orde moet worden verstaan. Echter zijn wetenschappers het er over eens dat het simpel roepen van enkele woorden, die niet eens een opruiend karakter hebben, niet onder verstoren van de openbare orde kan vallen. De Grondwet erkent het recht op vrije meningsuiting en het recht van vreedzame betoging. Het feit dat Kisoensingh enkele woorden heeft geuit heeft geen inbreuk gemaakt op hetgeen de Grondwet onder vreedzame betoging bedoelt. Het is duidelijk dat de politie de opdracht had om bij de minste aanleiding streng op te treden. Echter mag niemand van zijn vrijheid worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures, bij wet bepaald. Iemand onder het mom van verstoring van de openbare orde opbrengen voor verhoor, vindt nergens ondersteuning in de wet. Het afvoeren van Kisoensingh kan niet anders dan als onrechtmatig worden betiteld.
  Kavish Ganesh

  Dus als je hardop durft te zeggen Weg met bouta,is de kans groot dat je naar Fort Zeelandia wordt gebracht !! Zo gebeurd het in een dictatuur!! Wij maken het mee reeds 36 jaren lang!!


  Maak melding

 5. @N-wientje
  zeg zal de vergunning nog in dit jeer 2016 verstrekt worden?!
  Omdat expres een vergunning niet wordt verstrekt wil dat niet zeggen dat wij door moeten gaan met lijden!!
  Wat moeten wij doen dan ??Zitten en wachten op een wonder!!?


  Maak melding

 6. @N-wientje

  O ja,het zijn juist de sranang mans die moeten opstaan en hun luie kont aan het werk zetten…zij moeten zelf proberen hun situatie te verbeteren en bouta opdonderen ,altijd `moeten anderen komen helpen terwijl de sranang mans niks anders doen dan zitten en wachten!


  Maak melding

 7. De anansies hebben de opvoeding van Pres Pengel met de mentaliteit van ; Wees gerust alles komt tercht. En na 40 jaar zijn de anansies steeds nog afhankelijk van voedsel en schoolpakketten en van maaltijd naschoolsche opvang. En na 40 jaar blijft de anansies ook op de zelfde manier opgevoed door de huiodige president met de mentaliteit; Wees geduld want we zijn bezig met het bouwen van ziekenhuizen , wegen, fly-over, treinvervoer, niuwe stad dubai enz ez,. Geef mij nog 30 jaar de kans en heb geduld zeg de president. En de anansies geloven het ook. Zo is Suriname. Zo gij het gelooft, zo gaat het gebeuren; Armoe en armoe in de komende tijden.


  Maak melding

 8. De veroorzaker van deze troep blijft buiten schot.

  De surineds zijn welkom als pinautomaat, maar o wee als ze kritiek leveren, dan is het Leiden in last.
  Net echt!

  Anyone het filmpje gezien van die lege ocer (geen krachtmeting zegt lakei)?

  Met glimmende, of rood aangelopen ogen zei hij: ekt hoor sanggg, weet je wat 2 miljard is dang?
  Is echt veel hoor? Mie gado is veel mang, fa wo doe…

  A no mie is jullie pres heeft gezegd!


  Maak melding

 9. @Brokobaka,

  Daar noem je nog eens wat, niemand die zich afvraagt waarom de eerder gedane beloften/projecten niet worden ingelost?

  Waarom geen flyovers, tramprojecten, huizen, etc. ?
  Men heeft compleet nieuwe projecten gepresenteerd, en geen enkele suri die durft te vragen: enne, maar pres, hoe zit het met die andere beloofde projecten?

  Meneertje gaat investeren in infrastructurele projecten, nou een brug en een weg kun je niet eten. het brengt geen harde cash op.

  Het doel is om de meelopers te accommoderen, geen enkele project wordt aanbesteedt.

  De ratrace is gestart; het jatten kan beginnen.


  Maak melding

 10. Enkele slapende Suri-slaven WILLEN NOG NIET INZIEN dat dit Slavenhoudersregiem :

  De rechtsstaat VERNIETIGT !

  De vrijheid van meningsuiting KAPOT maakt !

  De Rechterlijke Macht wil uitschakelen met Nep-wetten en
  met schendingen van de grondwet !

  CORRUPTIE NIET AANPAKT en STAATSDIEVEN BELOONT !

  De man die Onze Miljard aan Monetaire Reserves heeft doen VERDAMPEN, belast met het BEHEER VAN ONZE OVERGEBLEVEN FINANCIEN !

  WEIGERT te bezuinigen op hun ONNODIGE EN DURE Kabinet vd president, soso OWRU AMBTENAAR !

  De VAKBONDSRECHTEN vernietigt door OMKOPING van de leiders !

  LENINGEN AFSLUIT, terwijl de staatskosten NIET DALEN, er wordt gewoon niet voldoende wordt bezuinigd ! MEGA-STAATSSCHULD BLIJFT DUS GROEIEN !!!!
  PRODUCTIE no de !!!! NEKS NO E WORDE !

  Geen moment rekening houdt met de belangen van De Kleine Man in Sranang, hij komt niet voor in de Nep-beleidsplannen van DDB en clan! Grote prijsverhogingen worden hem opgelegd, alle diensten van de overheid worden stukken DUURDER !!

  Dat door de domme prijsverhogingen van de Overheid, de economische bedrijvigheid zal afnemen, verdere INRIMPING zal volgen !! MORO ONTSLAGEN E DORO !

  ALLES IS BETER DAN HETGEEN ZICH NU REGERING NOEMT !!!!!!!!!!

  STOP A SLAVENHOUDERSREGIEM !!!!!!!!!


  Maak melding

 11. Wetboek van Strafrecht Suriname

  Art. 169. Hij die zich opzettelijk uit in woord, geschrift of afbeelding, waarin, zij het ook zijdelings, voorwaardelijk of in bedekte termen, verstoring van de openbare orde of omverwerping dan wel aanranding van het in Suriname gevestigd gezag wordt aangeprezen of daarvoor stemming wordt gemaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

  Wat mij betreft mogen ze beginnen de ophitsers hier te identificeren als dat niet al is gebeurd en oppakken bij de eerste de beste gelegenheid dat ze op Zanderij landen.


  Maak melding

 12. Minister Jennifer van Dijk-Silos. (Foto: René Gompers)
  “Het is absoluut een gore leugen. Het is zo pijnlijk vind ik voor Suriname dat politieke partijen zich bedienen van leugens. Met betrekking tot de resolutie is de geheimhoudingsplicht opgeheven, omdat de resolutie in het ARS (Advertentieblad van de Republiek Suriname) gepubliceerd wordt. Dus er was geen reden om de resolutie geheim te houden. De opdracht die ik had, is leg dat uit aan het volk wat de resolutie is.”,,,,,,,,,,,,,,
  Monorath: “Minister Justitie is machtsdronken”
  01-10- 2016
  Orde advocaten diep teleurgesteld in Justitieminister SilosDe Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) is diep teleurgesteld op wijze waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zwaar beledigende uitspraken richting de rechterlijke macht, een van de bewakers van de rechtstaat, heeft gedaan. “Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt of dat er vermoedelijk iets mis is gegaan met de juridische kennis van de minister. Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt. Er is niets met de staatsveiligheid aan de hand. Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen”, zegt deken Harish Monorath aan Dagblad Suriname


  Maak melding

 13. ik zal alles doen om die mevrouw v/d korpschef éne Daniel die zich plechtig gepresenteerd heeft met alle emolumenten en al haar beloftes na te komen voor het onderzoek naar de gevangen genomen heer Kisoensing ..

  ik zal haar blijven volgen tot er in het openbaar dit onderzoek gepresenteerd is..

  haar baas die wordt nu ook al zwaar onder druk gezet om hard weg te lopen..dat zal hij ook moeten.,,

  want nog 3.5 jaren wachten is lang heel lang..


  Maak melding

 14. Vrijheid van meningsuiting bestaat sinds 25 feb 1980 niet meer.
  Niet de schuld van Henk Arron geweest, want zijn pret duurde van 25 nov 1975 t/m 25 feb 1980.
  Al 36 jaren leeft het volk stilzwijgend in een dictatoriale staat die met zijn stam ingeworteld is in het Leons berg akkoord.
  DAT AKKOORD werd In het geheim GESLOTEN TUSSEN : de moordenaar met zn vuur peleton enerzijds en Arron, Lachmon en Soeminta Anderzijds. De laaste javaanse bejaarde hond had die geheimen in het akkoord kunnen onthullen. Maar nee soeminta heeft zelf die bloedzuigende moordenaar zelf op de zadel verholpen, nadat Arron en Lachmon overleden zijn.
  Het grootste geheim van dat akkoord is de Amnesty wet, want crimineel bouta mocht niet langer vervolgd worden voor de 15 brute afslachtingen dat hij verrichtte in 1982.
  Dat is het verhaal waarom leiders, lijders zijn geworden in suriname. Dank u.!!


  Maak melding

 15. Ik sprak met een persoon uit Suriname en vroeg hem of hij niet de straat op gaat om Bouterse naar huis te sturen.
  Het antwoord is het volgende:::

  Mensen zijn er overal die anderen bedreigen en als zij de straat op gaan hebben zij een groot probleem.

  Die angst van 1980 is er nog steeds vandaar dat men heel voorzichtig is. Dit is ook te begrijpen.

  ===De mensen die dit nog niet gelezen hebben::::::

  -Geen ‘zand erover’ meneer de president!

  Met stomheid geslagen las ik op Starnieuws onder de kop:‎ ‘Partij voorzitter: NDP zal weer op poten gezet worden’, dat de president, eerste burger van Suriname en partijvoorzitter van de NDP, weet heeft van strafbare feiten die gepleegd zijn door NDP-ers, de daders kent en zelfs weet waar de buit opgeslagen is en toch ervoor kiest om te besluiten met de woorden:”wat mij betreft zand erover”.

  Wat is er hier aan de hand?
  1. De president draagt kennis van gepleegde strafbare feiten. Diefstal/verduistering. Als hoogste bewaker van ’s lands middelen, zegt hij: zand erover. Is het in casu omdat het om partijgenoten gaat?

  2. De president voert een nieuwe strafuitsluitingsgrond‎/vervolgingsuitsluitingsgrond in met als criterium: strafbare feiten gepleegd door personen binnen zijn partij: “Zand erover”.
  Alleen hij heeft het recht deze strafuitsluitingsgrond cq vervolgingsuitsluitingsgrond toe te passen met terzijde stelling van alle andere rechtsinstituten in dit land!

  3. Als eerste burger van dit land verzuimt hij aan zijn burgerplicht te voldoen door zaken niet aan te geven aan de daarvoor in aanmerking komende instituten. “Zand erover”

  4. De opvoedende taak van de partijleider die zijn volgelingen moet wijzen op wat goed en wat slecht is,‎ geeft een gans verkeerd signaal naar de samenleving. Zolang je tot mijn partij behoort, kan ik je bij begane strafbare feiten direct pardonneren. “Zand erover”

  5. Deze lijn doortrekkend naar de vele nyan patu’s zoals naschoolse opvang en Carifesta, zullen nooit verder onderzocht worden. “Zand erover”‎.

  Ooh wat is onze president toch UNIEK of LUDIEK. De keus is aan u.


  Maak melding

 16. @Ira,
  “Mensen zijn er overal die anderen bedreigen en als zij de straat op gaan hebben zij een groot probleem.”

  Dat zijn die volksmilitiemensen die ze hebben afgestoft en die ze gebruiken om het volk te intimideren.
  Ik heb dit al eerder aangekaart.

  Velen zijn ex-militair, deserteurs, die zijn gevlucht naar Nederland.
  Toen deze man pres werd is heel ‘sodom en gomora’ naar suri vertrokken, hij heeft het makkelijk gemaakt door de psa wet in te voeren.

  Dat is die kliek die het volk intimideert.
  Het zijn vaak ex-surineds die hier niets van hun leven hebben gemaakt. Het kabinet stikt ervan.

  Nog een reden om niet met vakantie te gaan!


  Maak melding

 17. Paul,

  Jouw posting geeft prima aan, hoe belachelijk ons wetboek van Strafrecht in elkaar steekt.
  Het recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie wordt bij toepassing van het door jouw aangehaalde artikel helemaal om zeep geholpen.
  Dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn geweest.
  Ik ga er tenminste vanuit, dat wij nog steeds een westerse democratie zijn en geen dictatuur.


  Maak melding

 18. @Esmerald

  Laster en smaad. Meer is het niet wat je roept. Heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Je roept maar wat zonder bewijzen om op een kwaadaardige manier stemming te maken. Is trouwens strafbaar.


  Maak melding

 19. @Cochice

  Onzin. Staat ook in het Nederlands wetboek van strafrecht. Artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht stelt: “Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.”

  Je bent vrij om je mening te uiten. Dat is iets heel anders dan opruiende teksten verspreiden en smaad. Jij schrijft hier je mening op. Dat is niet strafbaar. Types zoals Ray, Esmerald en nog talloze anderen zijn aan het opruien en doen aan laster en smaad. Ze zijn in principe gewoon strafbaar en zouden zich bij een rechter moeten verantwoorden. En die dag komt vast wel. Tenzij je in je naïviteit denkt dat je gegevens veilig zijn op een amateurwebsite zoals waterkant. Zelfs grote bedrijven als Linkedin en Yahoo hebben hun gegevens niet altijd beschermd kunnen houden.


  Maak melding

 20. Miranda is dc en ndp-er zoals velen op posities zitten als paarse minkukkels. Regeermacht betekent dictator spelen met grote bek alszijnde heersende norm.
  In 2005 was er groot protest ivm aanpassing energietarieven georganiseerd door sergeant Leeghoofd. Anno 2016 vechten dezelfde demonstranten van toen voor duur geworden brood veilig te stellen door toedoen van deze sergeant.
  Domhouden en manipuleren van simpele electorale zielen gebeurd door veel snoep beloven.
  Zwarte Piet deed het toch wél beter door daad bij woord te voegen bovendien worden er nooit enorme financiele schulden gemaakt door deze gesminkte pofbroek met roe.
  Armoede en in de penarie zitten en berusten zit dus heel diep in het DNA van de 300 jaren gekoloniseerden.


  Maak melding

 21. Paul,

  We verschillen fundamenteel van mening wanneer je artikel 169 van het Wetboek van Strafrecht toepast.
  Je citeert het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, maar dat is in dit soort situaties nog nooit toegepast, althans niet in Nederland, voorzover ik weet.
  In Nederland zijn de gemeentelijke verordeningen van kracht, die de burgemeesters allerlei bevoegdheden geven als de openbare orde in het geding is.
  Wat ik bedoel te zeggen, is dat je van allerlei artikelen in wetboeken misbruik kunt maken.
  Het mooiste voorbeeld daarvan is, dat hier op grond van een dreigende (????) verstoring van de openbare orde een tijdje geleden van alles en nog wat is verboden.
  Ik weet niet waar je woont, maar als dat in Nederland mocht zijn, dan moest je beter weten.


  Maak melding

 22. De opkomst was abominabel laag;150 man groot waar onder 50 verslaggevers,het volk is niet komen opdagen om naar een stelletje kwakzalvers,en awaries te luisteren er is veel te doen in het land, 50 jr front is gelijk aan honderd jr achteruitgang,het volk beseft bliksemsgoed dat j dat niet in 6 jr kunt oplossen,er is op alle fronten een gigantische achterstand,er wordt hard aan gewerkt om die rotzooi op te ruimen,en het land voor te stuwen nr grote hoogten,maar het vergt tijd.


  Maak melding

 23. @ Paul
  Wetboek van Strafrecht Suriname

  Beste Paul
  Als ik zeg dat Bouterse een moordenaar is citeer ik slechts dat wat de halve wereld die over de materie nagedacht heeft denkt. Dat kan geen belediging of opruiing zijn.

  Je kunt Bouterse nergens mee beledigen want hij maakt zichzelf schuldig aan echt alles wat de wet en onze lieve heer verboden hebben.

  Kijk eens terug naar zijn laatste OCER optreden. Hij zegt zelf te weten wie hulppakketten gestolen hebben en waar ze opgeslagen waren. Hij gaat niet naar de politie om te laten optreden maar vergeeft deze NDPers met een tekst zand er over.

  Welke VOLKS President kan aanvaarden dat sociale doelen bestolen worden door partij leden. Beste Paul de president wordt hiermee medeplichtig aan diefstal van het VOLK.

  Lager dan dit kan een president niet zaken.


  Maak melding

 24. De awaries hadden weer een trucje bedacht om de mensen masaal op straat krijgen,het ongeboren kind heette geen vergunning gekregen,terwijl die vergunning vrijdag al was afgegeven,a truck no wroko,en deng awaries kennen hun eigen grondwet niet,vr een demonstratie op een vaste plaats heb j geen vergunning nodig,het is een grondrecht verankerd in de grondwet,pas wanneer jij j gaat begeven op de openbare weg,moet er een vergunning worden aangevraagd,dus makaken hier op de waterkant,laat j eerst goed informeren vr dat jullie schuimbekkend je frustraties niet kan bedwingen,als garnalen zonder hersenen


  Maak melding

 25. Brulapen hier op de waterkant verwarren vrije meningsuiting met orde verstoring; vandaar dat de schreeuwer van de Dam ieder jr vr de doden herdenking wordt opgepakt en ingesloten,ga daar ook protesteren als jullie de ballen daarvoor hebben


  Maak melding

 26. Ik probeer alleen maar aan te geven dat men geen illegale handelingen moet plegen, door zonder een vergunning te gaan staken en word uitgemaakt als ndp-er.
  Jullie inschattings vermogen is nihil. Toon wat meer kwaliteit door verstandiger te reageren. Wat als ik toegeef dat ik van PL-er ben, maar een hoge moraal heb en niet meedoe aan illegale acties.


  Maak melding

 27. @Cochise

  Recentelijk nog is dit wel degelijk gebruikt bij een treitervlogger. Ismail Ilgun heeft namelijk op basis van opruiing vast gezeten.Dat het niet gebruikelijk is om bij elk wissewasje deze artikelen te gebruiken lijkt mij duidelijk. Echter kan het uiteindelijk wel degelijk. En naarmate mensen meer en meer diarree lozen op de Interwebs zullen overheden vaker ingrijpen. Zowel in Nederland als ongetwijfeld ook in Suriname. Is een kwestie van tijd.

  Wat de mensen hier er verder van vinden laat mij koud. Er zijn hier mensen met meningen en argumenten. Die hoeven zich nooit zorgen te maken. Er zijn hier mensen die elke dag opruiende teksten neerpennen en beschuldigingen uiten zonder enig bewijs of bron. Die zullen op enig moment antwoorden moeten geven aan het gezag. Daar kun je op wachten natuurlijk.


  Maak melding

 28. Paul,

  We blijven van mening verschillen over dit onderwerp, maar dat is geen probleem.
  De regering hier heeft in de afgelopen jaren meerdere keren een goed verloop van het recht belemmerd door zelf op de stoel van de rechter te gaan zitten.
  Iedereen hier weet, waarover het dan gaat.
  Dat bedoel ik met het misbruik maken van artikelen in wetboeken.
  Naar mijn bescheiden mening gebeurt dat in Suriname te vaak als de uitkomst van bepaalde ontwikkelingen voor de regering onzeker is.


  Maak melding

 29. Cochise,

  Wat deze regering verder doet is irrelevant voor de discussie. Zowel het artikel w.b. opruiing als het artikel w.b. smaad en laster zijn juridische tools om de brulapen hier aan te pakken. Dat kan onder elke regering. Mensen wanen zich veilig omdat ze denken anoniem te zijn. Alleen is dat niet zo. Er hoeft maar iemand bij de regering het zat te zijn en een goeie advocaat is zo gevonden. In dat geval is het met een dossier van screendumps onder je arm kinderlijk eenvoudig om de eigenaar van de website te dwingen om de ipnummers af te staan van de relschoppers. Daarmee kom je tevens aan de NAW gegevens. Dat kan allemaal in een kort geding geregeld worden en als je ziet wat er hier geroepen wordt win je dat makkelijk.

  Google er maar eens op Cochise. Er zijn diverse websites met jurisprudentie. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En dan ben je inderdaad redelijk afgedekt. Maar bij smaad, laster en opruiing zijn je gegevens zo te achterhalen.

  Sterker nog. De meeste providers hebben het afstaan van NAW gegevens bij deze delicten gewoon opgenomen in hun algemene voorwaarden.


  Maak melding

 30. @Puff
  Houd even een spiegel voor je en zie daar de brulaap cq awari

  Je haalt ook termen als grondrecht, grondwet, vrije meningsuiting, ordeverstoring en een vergelijking met de doden herdenking te pas en te onpas aan. Je hebt nog heel veel trauma te verwerken.
  Begin toe te geven dat het afgelopen is met de NDP. De NDP bestaat alleen nog omdat een handje vol armoedzaaiers zich nog laat paaien door deze president.
  De NDP heeft in 51 jaar (en dat is inclusief die 50 jaar front, zoals jezelf aangeeft) achter de schermen mee geregeerd en heeft zelf helemaal niets kunnen presteren.
  Ga even lekker een luier aandoen alsjeblief…


  Maak melding

 31. Paul,

  Ik stop maar met deze discussie.
  Jij benadert de zaak vooral theoretisch aan de hand van het wetboek, ik vanuit de praktijk van alle dag in ons land en dat is een wereld van verschil.
  We denken gewoon te verschillend over dit item.


  Maak melding

 32. @Paul,

  Jouw IP is bekend hoor. Jouw NAW ook.

  BTW, ik wil wel eens zien welke Nederlandse provider gegevens verstrekt aan de Surinaamse regering. Als jij er een kent, noem het dan op.


  Maak melding

 33. @Parasiet

  Niet zo lastig hoor. Maar blijkbaar ben jij de juridisch expert. Mijn ipnummer is hier ook bekend maar ik doe niet aan laster of smaad. Hooguit een beetje zeuren. Ik zal je een hint geven. Mensen met een Nederlands paspoort kunnen prima in Nederland een kort geding starten. Daarom zei ik ook. Kwestie van goeie advocaat zoeken.

  @Cochise

  Ik voorzie gewoon en hoop ook dat de regering op enig moment wat harder zal optreden tegen lieden die alleen maar uit zijn op rellen. De mensen die hier schreeuwen dat mensen zonder vergunningen de straat op moeten. Mensen die roepen dat Hoefdraad de schoonzoon is van Bouta. En nog meer van dat soort onzin moeten aangepakt worden. We weten precies over welke lieden we het hebben als we spreken over ophitsen en smaad. En we weten precies wie er hier gewoon zijn politieke mening geeft over allerlei onderwerpen.


  Maak melding

 34. Ik ga me niet in deze discussie mengen omdat ik het niet goed begrijp.Maar om achter de mensen te gaan die “opruiend” bezig zouden zijn en ze vervolgen.Ik zou zeggen begin maar met degene onder je neus.De liederen waarop er gretig gedanst wordt en de grote groep die zonder vergunning de straat op ging.”Maai ze plat” zou ik zeggen dan wil ik zien wat er gaat gebeuren.Of laat ze ophalen en sluit ze op.Ik denk dat dat een stap te ver zou zijn.


  Maak melding

 35. @Diana

  Welke grote groep? Ik kan je van harte aanbevelen even de Facebook pagina van de NDP Nationale Democratische Partij te bezoeken. Daar staan foto’s van die enorme groep van vandaag. Gemaakt met een drone zo te zien. Dat is geen grote groep hoor. Dat is een handjevol mensen.


  Maak melding

 36. Staat de president het niet toe ..nou dan neemt hij zijn telefoon op en zorgt dat de mensen achter Waterkant ons dit podium ontnemen.zoals vroeger radio stations zijn opgeheven en denk 1 zelfs in de fik gestoken.Als je een podium creer ga je er toch niet van uit dat er alleen lieftallige verhaaltjes worden gepost?Van beide kanten voor en tegen wordt het door sommigen aangedikt en anderen zeggen het weer precies zoals het is..Dus straks is Waterkant er niet meer…dan houden wij ons mond


  Maak melding

 37. Discussie over VRIJHEDEN niet zinvol met NDPers !

  ZIJ zijn VRIJHEDEN en GRONDRECHTEN aan het AFSCHAFFEN, zie hoe zij onze Grondwet vertrappen !

  Vergeet niet dat deze NDPers VERHINDEREN en SABOTEREN dat MASSAMOORDENAARS van Ons Volk, worden BESTRAFT !

  Vergeet niet dat OPA zelfs de uitgevers van een MINIEM BLAADJE, MOKRO, dat NOOIT een wet heeft overtreden, FIINAAL heeft afgemaakt !!!

  Sranang BABBELT helaas, terwijl de NDP-STAATSBOEVEN, GEBOEFTE, hun zakken Vullen !

  Nieuwe LENINGEN voor Sranang, betekenen ALLEMAAL een HOGERE STAATSSCHULD, NEKS NO E WORDE FU PRODUCTIE, DOOR HET OPENLIJK TOESTAAN VAN CORRUPTIE, DOOR DE HUIDIGE POLITIEKE TOPLEIDING VAN ONS LAND !

  PS : Dussssss……………………. Pot a rechtsstaat baka !!!!!!!
  POT SRANANGMANG MENSENRECHTEN BAKKA !!!!!!


  Maak melding

 38. Nou Paul dan feliciteer ik je met de grote opkomst.Een ieder bekijkt de situatie vanuit zijn eigen bril.En dat bemoedigd en instrueerd je wel Of niet tot de groep te horen.Gezien mijn opvoeding en door mijn bril gezien wil ik niet en zal ik er nooit bij willen horen.Ik ben gezegend met zoveel moois dan een optocht bijwonen en me daarmee vereenzelvigen.Vraag me af waar de kleintjes uit de GROTE groep waren toen de mama’s deze optocht bijwoonden.Over een paar jaren zullen ze jammeren..


  Maak melding

 39. @Diana

  Waarom zou de website Waterkant stoppen? Dat is maar een platform. Ik doel uitsluitend op de mensen die dit podium gebruiken voor hun eigen kwaadaardigheid. Je sluit Facebook toch ook niet af als mensen daar hun schadelijke nonsens plaatsen? Dan worden de mensen die dat doen aangepakt. Daar is niets raars aan.

  Maar goed. Ik ben niet de regering. Mij zal het verder worst zijn. Ik verbaas mij alleen dat er niet al eerder is opgetreden tegen deze relschoppers die het beslist niet goed voor hebben met het land maar alleen uit zijn op beschadigen van mensen en het land. Of uit zijn op een machtswisseling zodat ze hun vriendjes weer op de juiste posten kunnen plaatsen. Want dat en alleen dat is waar de huidige oppositie mee bezig is.


  Maak melding

 40. Hoe zit het met de Alakondre magazine dat straks uitkomt?.De eerste uitgave gaat over ons Swietie Sranang en de tweede en derde gaat over..??Wie kan me dat vertellen.Moet dat ook op de schop omdat het je niet zind? Een mens wil zich graag geliefd voelen de een doet er alles voor,heeft er veel voorover en de ander interesseerd het geen biet. Hij gaat zijn gang maar… GROW UP!!


  Maak melding

 41. Waarom? Omdat niet een ieder die post zo “welwillend”is en het verhaal(de geschiedenis van Suriname)volgens sommigen uit zijn proporties haalt.Ipv ze te moeten achterhalen en voor de rechter slepen wat je niet kan want ze zijn Nederlandse staatsburgers.Dus ik kwam met een gemakkelijke oplossing JUST A PHONECALL AWAY..🔊


  Maak melding

 42. Dat DDB niet de slimste jongen (zie mulo-opleiding als hoogste schoolopleiding, zie 25 februari 1980 staatsgreep, waardoor hij door kolonel Hans Valk als Redimoesoe is misbruikt en sindsdien als slavendrijver over slaven/contractanten handelt in de voormalige kolonie, zie 8 december 1982 moorden, MoiWana86 moorden, gewijzigde amnestiewet van 1992, enz,) van de klas is en alleen aan zijn enige eigen belang denkt is een feit.

  Ik ben blij dat er toch een beetje garnalen/
  hersenen/verstand bij hem is en dat hij inziet dat erin een democratische rechtsstaat ook rechten zijn, cq organiseren en demonstreren van burgers.

  Zonder enige twijfel zullen vandaag, 3 oktober 2016, tussen de demonstranten wel enkele paarse kakkerlakken/dala skotoes hebben rondgelopen die verslag uitbrengen, wat natuurlijk mag, maar dit is minder erg in vergelijking met eerdere demos, onderandere toen erop de Toren van Financiën snipers door verrekijkers een demonstrant ieder moment konden uitschakelen. Dat is crimineelgedrag en intimiderend.

  Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd/het tijdperk DDB en de Gangsters is inzicht.

  Laat de criminelen nu plaats maken voor technocraten. Voor de gouden kerst/2e Dubai van Suriname is DDB al heel lang weg. Dat is dus tig generaties na nu, tenzij het voor die tijd een deelstaat van Guyana, Haïti, Brazilië, China of moslimland geworden is.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 43. Beste onbezonnen @Paul,

  Gegevens zouden dan aan het OM moeten worden overhandigd en die gaan echt niks aan Suriname geven zolang Bouterse daar de scepter zwaait. Maar indien je denkt een kans te maken, probeer het maar. Neem Moskovic (Bouterse-verdediger) in de arm. O jee, die mag niet meer!!
  Zoek dan een andere Bouterse defender. Je kent er vast wel een paar. Go ahead!


  Maak melding

 44. de moordenaar begint spoken te zien krijgt nu al slapeloze nachten,, hij weet precies al waar de gelden liggen in welke containers de pakketten zijn, worden dagelijks gestolen..

  maar hij durft zelf niet de politie in te schakelen of aan die dikke dame opdracht te geven ene mevrouw van jus/pol..,, om de zaak grondig te onderzoeken..

  waar blijft in deze de openbaar ministerie of de p.g. waar het bewijs letterlijk op straat ligt gegooid door de moordenaar zelf..

  waarom wordt hij nu niet opgepakt…


  Maak melding

 45. @Diana

  Jij en je medestanders vergeten nog steeds dat de NDP democratisch is gekozen. Door middel van bandeloos rellen een regering proberen te verdrijven is alles behalve democratisch.

  @Parasiet

  Ik zou er maar geen weddenschap op sluiten als ik jou was.

  Fijne avond nog verder met z’n allen.


  Maak melding

 46. @Paul,

  Dus als ik zeg dat deze HELE MENEER VOOR DE TWEEDE KEER EEN COCAINE DEALER is, betekent het dat ik DIE MENEER heb BELEDIGD??

  Als ik zeg dat deze HELE MENEER MENSEN HEEFT VERMOORD EN LATEN VERMOORDEN is dat ook een BELEDIGING?

  Als ik zeg dat deze HELE MENEER VOOR DE TWEEDE KEER enkele MILJOENEN heeft OPGESTREKEN VAN BALLAST NEDAM is dat soms SMAAD??

  ALS IK ZEG DAT DEZE HELE MENEER DÈ CEO IS VAN DE FIRMA LIST EN BEDROG is dat soms een BELEDIGING??

  EN ZO KAN IK DOORGAAN MAAR IK HOU HET HIERBIJ.

  Dus Laat Me hor Paul.


  Maak melding

 47. Democratie=Demonstratie. Wanneer daaraan getornd wordt, is er geen sprake meer van Democratie.

  Die Frau Daniels maakt er een potje van. Eerst moordt haar politie in koelen bloede enkele rovers, dan kunnen ze niet zonder airco en nu pakken ze mensen op die iets roepen tegen Bouta.
  Straks gaan politiemensen de huizen van burgers nog binnenvallen om er gewelddadig te poepen en hun kont af te vegen, want op hun eigen werkplek is het toiletpapier op.
  Ipv de regering ter verantwoording te roepen.


  Maak melding

 48. “Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.

  Het recht garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden vergaard en verspreid, zoals door de pers.”(Amnesty International).

  Dit recht is ook in de Surinaamse Grondwet te vinden.

  Je kan zeggen dat de regering bouterse een wanbeleid voert en moet aftreden.


  Maak melding

 49. Overal waar het volk lijdt en onderdrukt wordt door een dictator en oorlogsmisdadiger, komt het volk massaal in opstand. Behalve in SU want daar is men bang voor de gevolgen. Aan de andere kant is het net kisiemooi voor de Surinaamse volk want zij wilde toch weer Bouterse aan de macht hebben ? Met name de jonge generatie (vooral de zwarte Surinamers) stemde op Bouterse en waar blijven zij nu met hun grote mond en arrogantie ? Laten zij nu de stront gaan opruimen en niet naar het buitenland vluchten


  Maak melding

 50. @paul

  Duidelijk niet het slimste jochie van de klas hé!

  Ik ben je geen verantwoording schuldig, daar niet van, maar omdat de rest meeleest het volgende:
  -Je komt op wkn, geeft geen reactie op het artikel, maar begint met een aanval op andere reageerders.
  -Je stelt doodleuk voor om diezelfde site te hacken.
  -Sterker nog je raad mensen aan om met behulp van een advocaat de reageerders en wkn aan te klagen wegens smaad en laster.

  Ik zal je even uit je nachtmerrie helpen.
  Ik begin onderaan: sinds 1 jan 2016 bestaat de wet meldplicht datalekken. Een site dient binnen 72 uur te melden als gegevens van deelnemers gehackt zijn. Boete €820.00.

  De wet moet de privacy van burgers beschermen tegenover cybercriminelen, wat dat zijn jullie als jullie een poging wagen de site te hacken.

  Verder, die baas van je heeft met behulp van top Nederlandse advocaten, een poging gedaan om zijn naam te schrappen van de Interpol lijst. Mislukt.
  Ook een zaak tegen Santhoki heeft hij verloren.

  Kortom doe jezelf een lol met die quasi- verontwaardiging van je, want het strookt totaal niet met die losgeslagen regering, die wetten toepast wanneer het hun uitkomt.

  Point taken!


  Maak melding

 51. @paul,

  Trouwens een subliem idee van jou, bedankt!

  -Het volk van suri kan nu al starten, vanuit Nederland, met een verzoek tot uitlevering, vanwege verregaande corruptiepraktijken.

  -Het volk van suri kan nu al starten, vanuit Nederland, met een verzoek tot uitlevering, vanwege de ontiegelijk grote leningen waarmee hun nageslacht is opgezadeld.

  -De nabestaanden van de december moorden, kunnen ook starten met een verzoek tot uitlevering.

  -Nederland kan ook het proces nu opstarten met verzoek tot uitlevering, want in 2020, om 1 minuut na 00.00 op de datum van sluiting van de stembus, is je baas niet meer diplomatiek onschendbaar.

  Hij kan dus liever zijn geld sparen voor al die rechtszaken die hem te wachten staan.
  Ik vermoed dat er genoeg Nederlandse advocaten staan te trappelen om pro-deo deze zaken op te pakken!


  Maak melding

 52. @Paul

  “@ Diana
  Jij en je medestanders vergeten nog steeds dat de NDP democratisch is gekozen.”

  Ik raad u aan de statuten van de NDP eens te raadplegen ten aanzien van de bestuursfunctie.
  De NDP ziet geen eens kans zich zelf van een democratisch gekozen bestuur te voorzien. Het bestuur moet per 4 jaar gekozen worden het huidige bestuur is in functie sinds 31 maart 2012. of wel sinds 31 maart 2016 demissionair. Het kan formeel geen enkele beslissing meer nemen omdat het niet bevoegd kan zijn.

  Interessante vraag waarom zo iets eenvoudigs als de applaus machine aanzetten voor de voorzitter en die herkiezen niet gewoon gedaan is.
  Interessant waarom de NDP op 30.09.2016 weg kroop uit het oog van het publiek en er geen enkele foto naar buiten kwam uit OCER. behoudens een uit een hoek waar het publiek niet zichtbaar was.

  Beste Milton de NDP regering is niet democratisch en de democratische meerderheid is op dubieuze wijze ontstaan denk even mee

  1. 5.000 plus nieuwe verkiezing ambtenaren
  2. Alle grondbeschikkingen feestjes. Grondbeschikkingen die feitelijk niets waard zijn ten zij men het geld heeft voor de volgende fase en de grondhuur.
  3. De overlopers met achterban.
  4. Het gehannes met de stembiljetten door de DC de Miranda en de Kiesbureaus
  5. Het kiesstelsel dat in het voordeel van de grootste is. 43% van de stemmen is goed voor 52% van de zetels.

  Beste Milton
  Er zijn veel kanttekeningen te plaatsen bij Democratisch.

  U vergeet dat Bouterse helaas meester is in verdeel en heers en dat veel mensen apathisch zijn geworden van de Politiek.


  Maak melding

 53. Je kunt zien dat Bouterse geen verstand heeft want als zoveel mensen protesteren met de gang van zaken in het land dan moet je je zelf afvragen of ik geschikt bent om het land te besturen.Naar mijn mening in een democratisch land dan stap je op om erger te voorkomen voor het land.Je hebt al die reserves van het land gebruik voor jouw eigen belang en niet weet waar dat geld gebleven is.Suriname is leeggeroofd en niemand mag dat weten.Ik zou mij schamen en onmiddellijk opstappen.Dat is mijn advies aan jouw als president van het land.Je kan er geen bal van punt uit.Zelf Sital had het beter gedaan dan jouw.


  Maak melding

 54. @Esmerald

  Ook jij hoort in het rijtje thuis van mensen die veelal grove beschuldigingen uiten zonder enig bewijs of bronvermelding. Jij zou dus in principe aangeklaagd kunnen worden voor smaad en laster. Meer is het niet. Ik constateer dit als feitelijk gegeven.

  Verder roep ik nergens op om te hacken. Ik geef aan dat de mensen een vals gevoel van anonimiteit hebben als ze hier posten. Daar moeten ze mee opletten want dat is niet correct.

  Verder ben ik mijn eigen baas. Ik leg aan niemand verantwoording af. Het verbaasde me alleen dat hier de wet vrijwel dagelijks overtreden wordt door lieden zoals jij en Ray en nog wat anderen. Ik heb het dan niet over mensen zoals JoJo met wie ik het hartgrondig oneens ben maar die domweg alleen zijn mening geeft en die ook met argumenten onderbouwt.


  Maak melding

 55. @Paul,
  Emerald is zo dom en heeft een olifant huid.
  Deze dame is gevlucht uit Suriname en vele huwelijken in Suriname en enkele in Nederland van anderen vernietigd.
  Een oud gezegde is eenmaal een prostituee voor altijd een prostituee.
  Deze dame weet niet eens wie de vader van haar drie kinderen zijn .
  De ene is van een hindoestaan dat is duidelijk.
  Jammer dat zulke figuren achter hun pc een grote smoel hebben.
  Altijd negatief in het nieuws staan en zelf hun zaakjes niet weten te ordenen.
  Uilskuiken poepvliegje


  Maak melding

 56. IK bezit, bij VOORBAAT en/of TEN OVERVLOEDE, een BEVEL aan PG, MIJ NIET TE VERVOLGEN voor Smaad en Laster !

  DESI is Bevelhebber en Legerleider van de Zieke Geesten geweest die, ONGEWAPENDE Sranang STAATS-BURGERS hebben GEFOLTERD en GEMOORD op en omstreeks 8 December 1982 !

  DESI is de Bevelhebber en Legerleider geweest van de Zieke Geesten die ONGEWAPENDE EN ONSCHULDIGE SRANANG STAATSBURGERS, DORPELINGEN VAN HET DORP MOIWANA, hebben DOORZEEFD MET KOGELS !!!

  DESI is LEIDER van NDP-regering die samen met de Governor van de CENTRALE BANK, WANBELEID heeft gevoerd bij deze bank, waardoor RUIM EEN MILJARD US DOLLARS van Onze Monetaire Reserves, is VERKWAN-SELD ! Volgens ex-Governor hr Hoefdraad zijn ONZE Gelden en ONZE Goudvoorraad, VERDAMPT !!!!!

  DESI en deze Gilmore hebben Onze Staat FAILLIET gemaakt !!!!!!!!!!

  DESI heeft als leider van deze regering WEET van Strafbare FEITEN mbt ONZE staatsgelden en goederen ! Hij bezit de CLAD-rapporten mbt Carifesta en mbt Naschoolse Opvang !
  Hij heeft nu zelf in het Openbaar gezegd dat hij WEET dat er PAKKETTEN bestemd voor het Volk, zijn verduisterd door zijn partijgenoten ! Ook zegt hij te weten wie de daders zijn en waar de goederen zijn verstopt !
  Zijn PLICHT als burger, en vooral als president, om deze feiten met SPOED te melden bij de PG om VERVOLGING in te stellen tegen deze STAATSBOEVEN, VERZAAKT DESI, TOTAAL !

  DAN OVER WELKE en WAT VOOR OPBOUW, VAN WELK LAND, SPREEKT DEZE MENEER ????????????????

  PS : U moet in de wetteloze en normloze staat Sranang , ELKE KEER een VERGUNNING aanvragen wanneer u wilt roepen : WEG MET BOUTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 57. @Paul,

  Qoute:

  Ook jij hoort in het rijtje thuis van mensen die veelal grove beschuldigingen uiten zonder enig bewijs of bronvermelding.

  Je werkt echt op mijn Lachspieren en weet je waarom??

  Een rechtszaak staat of valt met WAARHEIDSVINDING en wat doet KUMA? Hij TORPEDEERT deze Rechtszaak met een AMNESIA-WET.

  Jouw `got` is tot 3 maal door de Hoge Raad in het ONGELIJK gesteld over die COCA CASE.

  Wat die Ballast Nedam Case betreft heeft het in alle Dagbladen gestaan dat Jouw `got` enkele Miljoenen aan Steekpenningen heeft getoucheerd!

  DIT ZIJN GEEN GROVE BESCHULDIGINGEN ZONDER ENIG BEWIJS OF BRONVERMELDING, GRAPPENMAKER


  Maak melding

 58. @Harold
  Het mooiste is nog dat het de mensen en de kinderen van mensen zijn die gekozen hebben voor rijk Nederland na de onafhankelijkheid die nu de grootste bekken hebben over het land waar ze nooit voor wilden kiezen.

  @Henry
  Laat je toetsenbord nakijken. Volgens mij zitten er een paar hoofdletters vast. Verder is het zo dat als er iemand vanuit rechtswege gepiepeld is geworden door corrupt Nederland dan is het Bouterse wel. Of denk je dat hij een eerlijke kans maakt zolang Nederland op de achtergrond zich ermee bemoeit. Jij bent de grappenmaker.


  Maak melding

 59. @Paul,

  Straks krijg jij een kort geding aan jouw broek wegens smaad om BLANDA uit te maken voor CORRUPT NEDERLAND omdat jouw baasje is Veroordeeld wegens COCA TRANSPORT. ER IS NIETS MIS MET MIJN TOETSENBORD, OM TE VOORKOMEN DAT JE ER OVER HEEN LEEST,CHAPPIE.


  Maak melding

 60. “Ook jij hoort in het rijtje thuis van mensen die veelal grove beschuldigingen uiten zonder enig bewijs of bronvermelding.”

  Jij bent brutaal, kom maar op met je bronnen, laat zien waar ik grove beschuldigen heb geuit, die niet te staven zijn, bewijzen wil ik zien, van zaken die niet kloppen!

  Het gaat je zeer zeker lukken, want die baas van je is roomser dan de paus, hij heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan, uuurghhhhhh.

  Jij hebt totaal geen idee hoe het in suri aan toe gaat, maar wil stelling nemen. Waarschijnlijk in geen jaren het land bezocht, ohh vergeten, te druk als zzp’ertje.

  Alleen het feit dat je achter deze man staat, geeft aan van welk allooi je bent, net als die harold, dat kan dus wel, daar voel jij je prettig bij, jakkes!

  En als jojo in je verdeel en heers-tactiek wil trappen moet hij weten.

  Ik kom hier niet om business binnen te halen, maar ik kom hier om die 100.000 suri’s die monddood zijn gemaakt een stem te geven, op mijn manier.

  Punt uit!

  Basta!


  Maak melding

 61. Esmerald,
  Dat jij je punt maakt klopt.
  Wij weten dat je gevlucht ben uit Suriname voor betere tijden.
  Hoop dat het je nu gelukt is voor het zuiden van Nederland te kiezen.
  Wel heb je nooit geleerd om andermans mening te respecteren zeker niet.
  Profiteur van de Nederlandse staat
  Vandaar dat je zo bekritiseerd wordt op deze site.
  Er gaat nooit een goed woord of respect van jouw kant richting je familie en vrienden in Suriname.
  Trouwens ook niet voor de mensen die voor jouw en je kids gezorgd hebben.
  Je bent in de ogen van velen een poepvliegje


  Maak melding

 62. @Esmerald

  Als je bronnen zoekt is dat makkelijk. Ik ga dit verder niet doen omdat het mijn belang niet is. Maar als ik plannen zou hebben om een kort geding aan te spannen (wat ik niet heb maar wat ik me bij deze regering zou kunnen voorstellen) dan zou ik domweg Google gebruiken en dan zoeken op “Esmerald + waterkant” “Ray + waterkant” en dan de reacties nalopen en screendumps maken van smadelijke opmerkingen en opruiende opmerkingen. Is even een klusje. Maar daar zet je gewoon een ambtenaar op. Eind van de week heb je een enorm dossier opgebouwd.

  Verder ben ik politiek redelijk neutraal. Ik heb het alleen minder op met mensen zoals jij die willens en wetens aan het rellen zijn. Er zijn anderen hier die wel normaal het debat aan durven gaan. Daar hoor je mij ook niet over. Ik ben geen NDP-er. Ik geef ze alleen het voordeel van de twijfel na decennialang falend beleid van alle andere partijen.


  Maak melding

 63. @Paul,

  Een Rechtszaak die bij de Rechter is, hoor je met je TENGELS van af te blijven voor de WAARHEIDSVINDING.

  EEN RECHTER IS ONAFHANKELIJK VAN WELK ANDER INSTITUUT DAN OOK.

  Met deze AMNESIA-WET heeft KUMA SCHULD BEKEND is mijn overtuiging: Dus ga met je fluitje spelen!


  Maak melding

 64. @paul,

  Denk je dat je slim bent!

  Door zogenaamd aan te geven if then else….
  Ze doen hun best, maar omgekeerd kan ook.
  Vervelend als je met behoud van… naar suri bent verkast!

  Het is ook makkelijk een berichtje te lanceren over jou bedrijf, duh!

  Ik hang, jij hangt, wij hangen!


  Maak melding

 65. SORRY PAUL,

  IK VIND JOU ECHT HEEL ERG KOMISCH: KUMA wordt veroordeeld in Nederland dan zeg jij dat die Rechters ONBETROUWBAAR zijn.

  Dus jij was er zo zeker van dat jouw got veroordeeld zou worden door de Surinaamse rechters.

  Jij zegt met zoveel woorden dat de Surinaamse rechters ONBETROUWBAAR zijn. In jouw ogen mag jouw got niet veroordeeld worden.

  Zowel in Nederland als in Suriname zijn de rechters volgens jou corrupt als het om KUMA gaat.

  Jouw stelling is dus: jouw got is ONAANTASTBAAR!!


  Maak melding

 66. @Paul

  Ik geef ze alleen het voordeel van de twijfel na decennialang falend beleid van alle andere partijen.

  U reageert niet op de feiten die in het voordeel van de regeringen Venetiaan spreken en beschuldigd die van decenia falend beleid.

  even weer een paar feiten

  1980 – 1992 militair bewind en daar uit voorvloeiend binnenlands conflict. koers van 2dfl voor 1 sfl naar 460 sfl voor 1 dfl. mega devaluatie.

  1992 – 1996 Venetiaan stabiel.

  1996 – 2000 Wijdenbosch /Bouterse, koers van 460 naar 3.600 voor 1 dfl,

  2000 -2010 Venetiaa II en III verbetering en stabiele koers 1$ voor SRD 2,75.
  Afbetaling Wijdenbosch schulden, Reductie staatsschuld, Grote economische groei BNP van $ 1.500.000.000 naar $ 4.500.000.000, Op bouw goud industrie (ook Newmont deal was reeds gereed), Asfalt projecten Dalian I, II & III plus voor bereiding IV, Uitbreiding en Renovatie raffinaderij geregeld (incl. financien), Deviezen voorraad groter dan ooit, Kredietcrisis 2008 netjes verwerkt.

  Zie nu 2010 – 2016.
  Devaluaties van 2,75 naar 7,60 SRD voor de USD. Deviezen voorraad verdampt, Schulden verdrievoudigd, geen enkel eigen plan gerealiseerd. afhankelijk van buitenlandse organisaties, etc, etc.

  Beste Paul kunt u de feiten weerleggen. Onder wie gaat het land achter uit en onder wie krabbelt het weer op.

  Wie voert het wanbeleid uit


  Maak melding

 67. Mijn prognose is euro naar 6.50 want wij hebben beloofd om het lager te brengen.
  Dit te bewerkstelligen binnen een jaar nu is de koers van een euro 8.65


  Maak melding

 68. @JoJo

  Je pakt heel selectief zaken op om daarmee je gelijk te halen. Bijvoorbeeld de Wijdenbosch brug. U ziet alleen maar de schulden. U ziet niet de enorme ontwikkeling die Commewijne daardoor heeft kunnen doormaken. Die brug zou er onder Venetiaan nooit gekomen zijn.
  Ander voorbeeld. Onder het Front is van oudsher iedereen vervangen op allerlei posten bij regeermacht. De NDP heeft dat als eerste doorbroken en ook mensen van andere partijen op posities laten zitten. Dat is achteraf wellicht niet handig geweest want vanuit die posities wordt e.e.a. gesaboteerd is nu duidelijk. Maar de opzet was er wel.
  Nog een voorbeeld. Er is nu gratis ziekenfonds voor jongeren en bejaarden. Misschien onbetaalbaar nu maar had Front dat ooit gedaan?
  Zo ziet u maar. We verschillen hierin politiek van mening zonder smaad, laster en opruiing. Dat kan dus prima.

  @Esmerald

  Krijg je de zenuwen van mijn stelligheid?


  Maak melding

 69. Joh, Jullie lullen hier op de site en dieken in andermans leven. Al zou het waar zijn wat er allemaal over forumleden beweerd word, is het nog niet interessant voor een ander. Typisch Surinaams. Gaan jullie naar Mamjo of Mamio of hoe je het ook moge schrijven. Daar horen jullie thuis! stelletje lafbekken achter een pc.

  Heb je niet veel contact met Surinamers en wil je toch zo af en toe het nieuws volgen en de reacties lezen, krijg je dit gezeik jezus hee kom nou zeg! wat een niveau.


  Maak melding

 70. De 15 mannen die hun leven hebben gelaten die waren ook democratisch gekozen door hun ouders.Goed geschoold een prima opvoeding genoten.Dus laat de democratie maar achterwege ..het is in Suriname niet van toepassing.Is schriftuurlijk


  Maak melding

 71. @Paul

  Ik weet toevallig iets meer dan gemiddeld van de Wijdenbosch brug omdat de construction manager en ik een paar keer samengewerkt hebben.

  1. het ding is heel duur verkocht aan Suriname omdat niemand wilde of durfde. Rob A heeft gemasseerd en alle bauxiet van Suriname was onderpand.
  2. Rob A met zijn baas ???? W uit Vught hebben (zie uitspraak rechtbank Haarlem) vele 10 talen miljoenen aan steekpenningen via Hong Kong en Sardjoe (de lokale partner van Ballast Nedam) bij de toenmalige leiders van Suriname laten terecht komen (zijn vonnisen over en Ballast Nedam heeft de boetes betaald in Nederland).
  3. Vrij logisch dat een verstandige regering een dergelijk idiote brug niet zou bouwen als het de middelen niet heeft. Het is een monstrum dat ook nog eens slecht onderhouden wordt. Voor die enkele boot die er per week door moet had men een heel wat simpelere en lagere oplossing kunnen maken. Wie droomt er dat er in een rivier met een diepgang van max 7 meter (vloed) dingen met een hoogte van 50 meter verplaatst gaan worden.
  4. U geeft het zelf al aan de gratis ziektekostenverzekering is onbetaalbaar en daarmee onzin omdat het leidt tot schulden die met rente terugbetaald moeten worden.
  5. Bouterse is het voorbeeld van het vervangen door eigen mensen. Hij shuffeld op ale niveaus.

  Ik ben niet selectief om mijn gelijk te halen maar reëel n houdt rekening met de gevolgen.

  Wijdenbosch pronkt met zijn brug, Venetiaan z’n regeringen hebben met rente de brug en de steekpenningen betaalt.

  Voor $ 100.000.000 had men betere bruggen gehad.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.