Driedaagse conventie van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname

101

De Jalsa Salana, de jaarlijkse vergadering van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(AMG) in elk land, werd afgelopen weekend ook in Suriname gehouden. De bijeenkomst werd maandag 29 augustus afgesloten in de moskee. De organisatie spreekt over een geslaagde conventie. Er werd onder ander gesproken over de problemen op sociaal als religieus vlak. Vertegenwoordigers uit Guyana en de Verenigde Staten namen ook deel aan de conventie. Op de foto (vlnr): Maulana Abdur Rahman Khan (Guyana), Iman Azhar Haneet, National Vice President & Missionary in Charge (VS), Maqsood Ahmed Mansoor (Guyana) en Sheikh Alibaks, voorzitter van de AMG in Suriname.

Bekijk ook:

101 REACTIES

 1. @ Broko,
  “Joe-dong-boeriki”, in mijn buurt heb ik nimmer een moslim huis aan huis zien rond gaan om mensen te bekeren !!

  Het is toch goed, dat deze mensen de helpende hand willen reiken aan Surinamers zonder te kijken naar ras en geloof ??
  Ik begrijp dat het de zeer tolerante Moslim-broeders zijn van de Keizersstraat.
  Waarom ga je jij niet naar het Binnenland om te helpen bij het oplossen van de noden van deze mensen !!


  Maak melding

 2. @ mohamed,

  Moslims mogen dan niet huis aan huis gaan om mensen te bekeren, maar ze doen dat op andere manieren.

  Trouwt een niet-moslim met een moslim, 9 van de 10 x wordt de niet-moslim verplicht moslim te worden, anders gaat het huwelijk niet door.
  Het lukt maar weinigen niet-moslims om zichzelf te blijven.
  Ik weet heus wel waar ik over praat.

  Tegenwoordig is alles wat de klok slaat in Suriname religie, bidden en bidden totdat men er a.h.w. bij dood neervalt.
  De religieuze leiders hebben hun mond vol over sociale en religieuze aspecten van het leven, maar de Surinamers en vooral de politieke leiders hebben daar lak aan.
  Zelfs onder de leiders van de diverse religiën is het moraal, de normen en waarden ver zoek.

  Het is een wereldwijd probleem dat mensen lak hebben aan het moreel verval. Het is ieder voor zich, de rest zoekt het zelf maar uit.

  Dit probleem is wereldwijd.


  Maak melding

 3. Ja hoor, de moslim haters en Islamofoben komen bij dit topic weer uit hun hol kruipen. Die mensen hebben gewoon een conventie en er wordt weer van alles bij gehaald. Damn, jullie lijken wel op sommige van die hersenloze PVV bakra’s.


  Maak melding

 4. Maar Surinaamse moslims worden ook steeds meer Pakistaans en Indonesisch en steeds minder Surinaams.
  Ik voorspel dat de opsplitsing van Suriname door de Surinaams moslims zal geschieden.


  Maak melding

 5. De negatieve aspecten van de Islam c.q. de moslims mogen nimmer benoemd worden.
  Doe je dat dan ben je gelijk een moslimhater, een Islamafoob of aanhanger van de PVV.

  Wat zijn moslims toch licht ontvlambare individuen, terwijl ze andersom wel alles over andere geloven en gelovigen mogen zeggen.


  Maak melding

 6. De islam heeft een renaissance nodig wat ook ander religiën hebben ondergaan. Het tijdperk van toen en de ideologie gaat niet meer op in deze tijd. Kijk maar goed over de hele wereld, is islam in trouble !!!!

  In de madrassa’s krijgen ze te horen van de imam’s om te vermeerderen, zoveel kinderen maken opdat de islam gaat overheersen en hetzelfde zie je ook in Nederland gebeuren. Kijk maar goed op de haags markt. De moslima is zwanger, ze duwt een kinderwagen en om haar heen lopen 4 a 5 kinderen. Islam is een orde een dwang en bevel, een leefwijze wat vastgelegd is in een boek.

  Waarom hebben ze dan hersenen gekregen???
  Hebben ze freedom of the mind?

  De ideologie staat haaks op een rechtstaat.
  Overigens weet ik waarover ik praat, heb ook een relatie met een moslima gehad.
  Ik werd ook bedreigd en men vroeg mij om te besnijden en 5 keer te bidden per dag !!!
  No way, fuck off
  ik heb zelf voor elkaar gekregen dat mijn vriendin varkensvlees voor me klaarmaakte.

  Die moslima’s cassieres bij de digros, ze schuiven wel ingepakt varkensvlees en alcohol met handen op de kassaband mag dat wel????

  Mogen wel moslims überhaupt in een ruimte komen waar varkensvlees en alchol worden verkocht.
  Mogen moslim schoonmakers wel toiletten schoonmaken wat door een kafir (heiden) gebruikt zoals Joden, Christenen, Hindus, Bhoedisten???

  Mogen moslima’s in een string bikini zonnen???


  Maak melding

 7. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ…..ZORGEN VOOR BEWUSTWORDING……INZICHT….ZUIVERING EN TOT RECHTVAARDIGHEID WERELDWIJD…TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  We leven Nu in een tijd waarin man als vrouw als gelijkwaardig behandeld dienen te worden, en vrouwen wereldwijd Respect en Waardering verdienen! Las in het nieuws trouwens dat een Inheemse mevrouw tijdens de conventie ook een speech heeft gehouden, maar verder hier niets over te lezen. Misschien bepaalde reden om het hier niet te plaatsen.

  Door de eeuwen heen is in vele religies de grote GEESTELIJKE WAARDE van de vrouw verborgen gehouden. Doch men gaat het moeten ACCEPTEREN dat er heden ten dage vele vrouwen HUN RECHTVAARDIGE STEM laten horen. Het gaat niet om die vrouwen die in de politiek een zooitje van maken, en alleen maar aan eigen belang denken, of vrouwen die van meerdere kanten profiteren en alleen op ego gesteld zijn. Daar dient een goede selectie in gemaakt te worden.

  Het gaat om de STEM van de EERLIJKE- en DAADKRACHTIGE VROUWEN die een goede bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. JA DIE BESTAAN ZEKER, en dit heeft niets te maken met feminisme.

  In vele culturen van religies komt er nogal onrecht voor en hoort er hier ook ZUIVERING plaats te gaan vinden. Te denken aan Kindhuwelijken….. onderwaardering vrouwen …….seksueel misbruik kinderen…..materiele zelfverrijking……werken met machtssymbolen en machtsrituelen….angst creeren…..superioriteit…..verdeeldheid…..vrouwenonderdruk-king……manipulatie…etc.

  Wat heb je bijvoorbeeld aan een religieuze leider …of andere machtsleider die in het geheim misschien zijn vrouw mishandelt of onderwaardeert? die kleine kinderen misbruikt? die het geloof misbruikt om zichzelf te verrijken ? die in naam van de Almachtige Schepper oorlog en geweld pleegt en waarbij vele doden vallen? die van arme en inheemse volkeren zieltjes probeert te winnen? etc…..Deze kunnen echt niet als goed voorbeeld dienen voor de mensheid en de wereld. Het dienend werk zal geen goede vruchten dragen.( Dit is in het algemeen bedoeld).
  Niet te vergeten dat de erbarmelijke toestand momenteel in Suriname merendeels ook te danken is aan een valse goddelijke boodschap van religieuze leiders van een kerkgemeenschap.

  In Amerika staat ook op het witte huis en op de dollar de tekst’ In God we trust’ Het is toch geen rechtvaardige God waar ze het over hebben? want de Inheemse Amerikanen hebben heden ten dage nog niets te vertellen in eigen land, en hun grote acties gericht op bescherming van Moeder Aarde wordt grotendeels nog verzwegen voor de wereld door de pers.

  Men gaat er al eeuwenlang van het geloof uit dat alleen mannen Profeten of Boodschappers kunnen zijn en geen vrouwen, maar van deze illusie moet men af, en men zal hier ook steeds mee geconfronteerd worden, in verband met de RECHTVAARDIGE WERELD waar we heen moeten!

  POSITIEF bijdragen aan de GENEZING VAN MOEDER AARDE, en tevens aan EEN GEZONDE WERELD gaat gepaard met EEN ZUIVERINGSTRANSFORMATIE OP VELE DIVERSE GEBIEDEN!

  MESSAGE FROM GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 8. De Amadiya’s worden door Soenitische Moslims (zeg maar de mainstream Moslimgroepering) uitgekotst.

  Ahmadiya’s worden zelfs niet tot de Mekka bedevaart toegelaten. De uitbreiding van het aantal Amadiya’s zal op termijn lijden tot botsingen tussen deze stroming en de nu in Suriname sterk vertegenwoordigde Soennitische stromingen.

  Ik vernam onlangs dat een groep Indianen uit Bernarddorp zich tot de Amadiya stroming hebben bekeerd. Maar daar staat weer tegenover dat er nu reeds een aanzienlijke groep Marrons is, welke zich tot de Soenitische stroming rekent.

  Het is nu nog kleinschalig allemaal, maar bij uitbreiding van de Islam voorzie ik een einde aan de religieuze rust in Suriname.

  We moeten voor ogen houden dat de Islam niet de religie van de andere wang toekeren is, maar de religie is van oog om oog en tand om tand.

  Suriname krijgt er boven op de reeds bestaande problemen, er op termijn een probleem bij.


  Maak melding

 9. De Ahmadyya’s staan bekend als gematigde moslims die makkelijk met andere religiën samen overweg kunnen.

  De Soennieten daarentegen zijn heel erg orthodox en wet is wet volgens hen, geen twijfel aan de koran. De koran is bepalend in hun leven.

  Het probleem wat nu wereldwijd afspeelt met moslims is dat de wereld nu een eigen mening heeft over de moslims, een mening wat een moslim niet leuk vindt om te horen, maar het is wel een feit dat de islam een gewelddadige religie is.

  De terroristische acties jegens niet moslims wordt wel legitiem verklaard in de koran en dat is het gevaar in de wereld wat wij nu allemaal ondervinden.

  Zelf in pakistan is een ahmadyya niet veilig, aanslagen jegens hen vindt dagelijks plaats.


  Maak melding

 10. @Larry
  Dank voor je prachtige reactie voor
  @Mohamed, lees het goed.
  Ik ben een boerki, Jij ben een Varken, overloper ? Je ben geboren en getogen hindoe.
  Weet je hoeveel moslim kinderen in Paramaribo, Wanica en andere districten pienaren.
  Neen deze groep gaat voor publiciteit het binnenland helpen.
  Terwijl eigen broeders pienaren.


  Maak melding

 11. Overal op de wereld waar moslims wonen is er heibel.
  India is eeuwen geleden verrast door een invasie van moslims. Deze bandieten hebben flink huisgehouden.
  De oorspronkelijke Indiers, (meest nazaten van Afrikanen die zich over land hadden verspreid van India tot Australië)
  leefden vredig met elkaar. Dit werd dus wreed verstoord door de inhalige moslims, omdat in de koran staat verover de wereld en breidt de Islam verder uit.
  Miljoenen Indiërs zijn vermoord. Vrouwen en jonge meisjes werden verkracht en onder dwong zijn de hindu’s moslims geworden. De Indiërs zijn tot op het bot vernederd door deze harami’s moslims.

  Mahatma Gandhi heeft nooit gestreefd naar een verdeling van India. De moslims hebben geëist dat ze een eigen land kregen, zo niet dan zou er meer bloed vloeien.
  Om dat tegen te gaan is India verdeeld in India, Pakistan en Oost-Pakistan. Het laatste land heet nu Bangladesh.

  In Indonesië zijn de moslims ook barbaars bezig.
  Deze harami moslims zijn in het Midden-Oosten bezig hun eigen mensen te ontheemden van huis en haard.
  Ze vluchten massaal naar Europa. Onder deze vluchtelingen bevinden zich ook terroristische moslims en zo zal Europa ook onder dwang en zeer veel bloed vergieten gedwongen worden om de Islam te omarmen.
  Hetzelfde wat zich in India heeft afgespeeld zal ook in Europa gebeuren.
  Dus de moslims doen wel degelijk aan het winnen van zieltjes, waarbij geweld niet wordt geschuwd.


  Maak melding

 12. In de moskeeën in Suriname werden wij vroeger gebrainwasht dat wij meisjes van andere geloven vooral hindoe meisjes moeten versieren en deze tot moslim bekeren.
  Toen ik ook de koran las, ben ik geschrokken van de wreedheden en het geweld wat erin voorkomt tegen niet moslims.

  De islam is te vuur en zwaard verspreid en nu begint het tegen zich te keren omdat de ware aard naar boven komt drijven.

  Als je een moslim confronteert met deze hatelijke verzen wordt hij agressief, een normaal discussie met hen voeren dat kennen ze niet. Ze zijn al geprogrammeerd. Het enige redmiddel is om de koran te herschrijven maar dat gaat nooit gebeuren !!!

  Ik heb inmiddels afstand genomen van de islam en dat is een bevrijding voor mij geweest.


  Maak melding

 13. Ik sta er van versteld dat er zoveel moslims geleerden hier ondeling zitten tebekvechten met elkaar.

  Terwijl ee de ballen verstand hebben van wat islam is.

  1 crimineel in het dorp wil zeggen dat in alle dorpen criminelen zich bevind.

  Wil de ware moslim geleerde even op staan .

  Dan kan ik mij woorden terug trekken.


  Maak melding

 14. Sommigen onder ons vinden het niet leuk te horen omdat ze doen alsof ze koran hebben gelezen maar niets is minder waar. Ik kan hen confronteren met de hatelijke verzen maar ik wacht op respons dan pas kom ik met die verzen !!!!

  Waarom worden mensen bedreigd die de Islam bekritiseren ? Waarom wordt Wilders bedreigd?
  Zit er toch een kern van waarheid in?
  Kom met het tegendeel?

  Wil de echte koran kenner opstaan?


  Maak melding

 15. Ik wil nog ff dit kwijt, want alle hindoestaanse mohamedanen over t gehele wereld waren ooit in de vroeger tijden HINDOES en omdat ze heel arm waren en niets hadden zijn ze gaan bekeren als Moslims om t te overleven.Bijna alle moslims gaan met hun neven en nichten naar bed.RAAAAAAAAAAR……VIES.


  Maak melding

 16. Het is me wat! Ik ben atheïst, d.w.z. niet gelovig en steeds meer ben ik dat. De ellende in de wereld, voornamelijk oorlogen, gaan maar over 1 iets en dat is het verschil in geloof. Er is heden ten dage totaal geen respect voor de medemens, want wees eerlijk wat doet nationaliteit, huidskleur og geloofsovertuiging ertoe? Als ik iemand mijn respect toon ontvang ik van deze persoon ook respect en in mijn denken draait het daarom, maar helaas.


  Maak melding

 17. Sharon J. (34) is door het Bestrijding Internationale Drug (BID) team van de politie op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. Zij stond op het punt met haar drie minderjarige kinderen te vertrekken naar Nederland. Er is cocaïne in haar koffer gevonden met een brutogewicht van 8963 gram…………
  ze wil gauw rijk worden en dat kan niet.
  Er gaat nog meer landen met negatieve adviezen komen…dan is gebeurd met switi sranang.. stelletje boeven wanneer gaat die bevolking wakker worden.


  Maak melding

 18. @ AJ,

  Je bent realistisch, dat is dikke plus-punt !!!

  Jammer dat mensen vooral in de politiek niet realistisch zijn
  en kort van memorie zijn.

  Wat een gekibbel over geloof/religie !! ,terwijl mensen in Suriname op sterven na dood zijn !!!


  Maak melding

 19. LICHT en WAARHEID maken VRIJ….ZORGEN VOOR INZICHT…..HELDERHEID…..ZUIVERING EN GERECHTIGHEID…TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  @ Mohamed jij altijd met je racistische opmerking over ‘ ingie’ dit en ‘ingie dat. Een leugen waar je steeds maar door blijft gaan. Je bent racistisch bezig om dit steeds te roepen, maar als iemand over de onzuiverheden o.a. in jouw religie heeft dan vind je dat gekibbel. Wat een hypocriet mens ben jij nogmaals.Jij bent echt niet eerlijk bezig!

  Helaas hebben vele religies geen respect voor anderen en dringen hun geloof aan anderen op, maar er wordt wel geroepen om respect voor elkaars geloof te hebben.
  Respect zeker belangrijk, maar de onrechtvaardigheid die er speelt in religies moet zeker ook besproken worden om van te leren, en het beter te doen voor de komende generaties!

  MESSAGE FROM GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 20. @ ramba

  ALOHA……….Aay mi Goedoe.Pres BOUTA is al bijna Moslim.Zien julie niet ,dat hij een SIK heeft.Nou, dat is het beste kenmerk bij een Moslim.De Pres houdt ook veel vriendschap met de Arabische Wereld o.a de Moslim Bank Arabia.Want de voordelen bij zo,n bank hoef je geen woekkerrente te betalen als je een lening sluit. Che, Bravo Pres!!!!


  Maak melding

 21. @ Ex muslim

  Vertel.

  Je bent een ex muslim omdat je niet eens weet wat het woord islam betekent.

  En dan wil je de expert gaan uithangen en zielig gaan doen dat men je hier bedreigt .

  Vertel.

  Hoe hebben ze je hier bedreigt !


  Maak melding

 22. @ Bhaai.

  Uit welke boek heb je deze term gehaald.

  Hindoestaanse mohammedanen?

  Toch niet uit de fabeltjes krant .

  Of heb je openbaring gekregen van de fabeltjes redactie?

  Het word steeds gekker lol…


  Maak melding

 23. @ Ex moslim
  Wel,wat moet men met jou beginnen debiel. Je was eerder muslim en wat ben je nu.een Heiden die geen geloof heeft .
  Je redenering over de heilige Quran vind ik Bullshit.Dat is een openbaring van Aartsengel via de Almachtige Allah aan de heilige Profeet Muhammad (vrede zij met Hem).Jij zegt als een gek,dat de Quran herschreven moet worden. Dat is onmogelijk. Dat zijn Gods woorden die al 14 eeuwen in takt is gebleven. Niemand heeft dat gedurfd te doen. Er zijn dergelike Geleerden die met de vertaling van de heilige Quran rotzooien. Die straf verdienen ze nog in de Hel. Dus ga wat wijs worden voordat je rotzooi schrijft ezel.


  Maak melding

 24. Ieder bevolkingsgroep kent zijn afkomst , geschiedenis de afgelopen duizendjaren….. de blanke uit Europa,de chinees uit China,de Indiër uit India, Javaan uit Java, de Inheemse uit de Americas, alleen de afro-diaspora’s denkt dat zijn roots 400jaar geleden is onstaan uit slavernij…..terwijl zijn voorouders al duizenden jaren als de verloren stammen van Israël in Afrika leefden…..totdat zij door Aggressors uit Europa met behulp van hun Arabische partners,Moslimsslavenhandelaren te vuur en met het zwaard tot het Islamgeloof werden bekeerd en hun broeders en zusters verhandelde naar het Oosten en Westen naar de Nieuwe Wereld voor het Babylonsysteem om tot het zogenaamde christendom te bekeren …..maar In het Verleden zit de WAARHEID dat verstopt is in geschiedvervalsing die ontbloot begint te worden …..al is de duivelse leugen nog zo snel, YAHWEH WAARHEID achterhaald en bestraft haar wel….. een Volk dat zijn geschiedenis, orginalitet,cultuur niet kent is als een Boom zonder Wortels…..Marcus Garvey .


  Maak melding

 25. @Kohaarh,

  De moslims waren aanbidders van de God Shiva Mahadev. De Kaaba is een grote Shiv Linga dat gewijd was aan Mahadev Shiva en de oom van de profeet Mohammad was de beheerder ervan. Mohammad zelf had er geen bezwaar tegen dat Shiva werd aanbeden. Waar hij wel bezwaar tegen had was dat iedere clan zijn eigen Shiva tempel had en hij de clans daardoor niet kon verenigen.
  Hij heeft vervolgens alle Shiva tempels laten vernietigen en alle clans moesten voortaan slechts op 1 plek Heer Shiva Mahadev aanbidden, nl bij de Kaaba en onder leiding van zijn oom. Zo kon hij ze uiteindelijk verenigen.
  Aangezien heer Shiva in z’n Licht Vorm werd aanbeden (maanlicht, sterrenlicht) nam Mohammad de maan en ster over als de symbolen van de Islam.
  De Islam is dus 1 grote Shiva beweging, alleen beseffen de moslims dat zelf niet!


  Maak melding

 26. @Sra nang,

  Jullie moslims weten echt geen donder van je eigen historie. Jullie geloven alleen maar wat die imams jullie voorkauwen.
  Waarom denk je dat de Saudische regering nooit iemand van buiten toe laat om die Kaaba te onderzoeken? Omdat dan duidelijk gaat worden dat het gewijd was aan Heer Shiva Mahadev!!
  Jezus is vertrokken naar India na z’n opstanding. Geen haar op het hoofd van de Kerk dat dat ooit zal toegeven, want dat betent gelijk het einde van het Christendom. Ze proberen juist alle bewijs of sporen van bewijs daarover te vernietigen.
  Mozes trok naar India. Het Beloofde Land was India, het vegetarische Land van Melk en Honing (ipv vlees en wijn). Waarom denk je dat Mozes 40 jaar over z’n trektocht heeft gedaan? Immers, van Egypte naar Israel ben je er in een paar jaar als je zelfs maar 100 meter per dag opschiet.
  Zowel de graven van Mozes en Jezus liggen in het Indiase deel van Kashmir.
  M.a.w., alle grote wereldgodsdiensten hebben iets temaken met India en daardoor hebben ze ook zo’n hekel aan dit land, want hun bestaansrecht komt in gevaar wanneer dit naar buiten komt en bewezen wordt!!


  Maak melding

 27. De Ahmadiyya beweging is apart in de Moslim religie. De leider is Mahdi en Messiah. Is in de Punjab ontstaan.
  Opgericht door Mirza Gulahm Ahmad 1835-1908. Hoofd kwartier is in London, Engeland. Het wordt gepraktiseerd in
  meer dan 200 landen. Het is in vergelijking met de wahab jihadists vrij vreedzame beweging in Islam. De mainstream
  soenis beschouwen het als een niet islamitische beweging en in pakistan worden leden vermoord en gediscrimineerd.
  Ze zijn op een gegeven moment naar Engeland gevlucht.

  Ik vind het prachtig dat ze in een scheiding van godsdienst en staat geloven. Verder ook dat er geen conflict is
  tussen geloof en wetenschap. Je hebt veel gestudeerden onder de ahmadiyas. Last ze hebben een heel andere rol
  bedacht voor de vrouwen. In radicaal Soenni moeten de vrouwen in hijab en andere kleding stukken omhult rond lopen.
  De vrouwen worden dom gehouden en moeten huishoudwerk doen.
  In tegenstelling de ahmadist vrouwen zijn ontwikkelde mensen en hoeven geen restictieve kleren aan te doen.

  Dat zijn plus punten die je in de ontwikkeling van een land kan gebruiken.


  Maak melding

 28. @ Budayayawa.

  Het gaat hier om het geloof, en weer kom je met iets anders.
  Wat heeft de dame die geprobeerd heeft drugs te smokkelen, met het geloof nou verdomme mee te maken.
  Erger nog, je komt met iets wat helemaal met iets op de proppen, uitkeringen in Holland.
  Ik moet wel zeggen dat je veel weet, maar komt aub met dingen ( onderwerp waar het omgaat )
  Koewé gemblong.

  Sari tori

  Jacko


  Maak melding

 29. Waar de Islam verschijnt, tolerantie verdwijnt.

  Islam is een mengelmoes van de hindoeïsme.
  het hindoeïsme is een van de oudste levende godsdienst ter wereld.
  Islam is pas komen kijken.
  Alle moslims op de wereld zijn overgelopen hindoes.


  Maak melding

 30. @Broko.
  “Islam is een mengelmoes van de hindoeisme”

  Volgens de Religie geleerden is Islam meer een geschrift dat
  de Joodse Thora en de Christelijke leer omvat en wat Mohamed bij gedaan heeft. Later na de dood van de profeet zijn de Arabische stam gewoonten en tradities bijgevoegd om ordening aan de Moslim staat te geven.

  Geen enkele Hindu is er bij. Sorrie.


  Maak melding

 31. @ b.wakoef

  Er is een spreekwoord.
  Als je boter op je kop hebt moet je hét niet laten smelten.

  Want de gevolgen is voor jezelf.

  Het slappe ongefundeerd geschiedenis wat je verteld ,zet je je zelf voor schut net als de rest van de ahmadya beweging en de onzin vertellers hier over de islam.

  De onzin van dat jezus naar india was vertrokken is een hoax.

  Het verhaal en jou kennis van geschiedenis is net zo vals het boek van Nicolas Notovitch.

  Nicolas Notovitch heeft een boek geschreven voor het verkondiging van mirza ghulam dat hij een profeet zou zijn en een hervormer.

  Het hele jezus verhaal dat hij in India zou zijn verhuisd is een hoax en een leugen.

  Toen men dit onderzocht bleek het niet waar te zijn.

  Later heeft Nicolas Notovitch het toegegeven dat hij het boek heeft geschreven puur om aan geld tekomen.

  Later kwam mirza ghulam ook met het hoax idee dat jezus in India is gestorven en daar begraven.

  M.a.w mirza ghulam heeft het hoax concept getolen van Nicolas Notovitch

  Zo is het dus dat de ahmadya beweging een valse beweging is volgens de islam.

  Net zo vals als jij die niet weet waar je het over hebt .

  En ook de valse uitlating over de islam.

  Dus ga weer naar school en ga wat wereld geschiedenis bestuderen voor dat je ,je zelf voor schut zet.

  De groeten


  Maak melding

 32. @ tunggak .

  Wat is jouw kennis over de islam .

  Welke studie en geschiedenis heb je ge studeert?

  Laat me raden .
  Je hebt het gehoord of gelezen op de fabeltjes markt


  Maak melding

 33. Beste mensen ,naar aanleiding van het commentaar dat hier beschreven wordt voel ik mij geroepen om als bakkera te reageren. .
  Ik vraag mij af of de mensen met negatief comentaar ooit in hun leven respect hebben voor hun mede mens die in alle opzichten het zelfde is …namelijk een mens
  En als er mensen zijn die met het idee leven het anders te zien
  Dan hebben die mensen een nare ervaring van dichtbij in hun leef omgeving ervaren ,mensen die zich prettig voelen en van hun geloof overtuigd zijn en het uitdragen heb ik daar respect voor .
  Roep niet in het lucht ledige om mensen te kwetsen of anderen geestelijk te beschadigen …heb respect !!!!
  En wat meneer Wilders betreft …die komt nooit aan het bewind ,hij prikkeld de regering in nederland en vaak zitten ze na afloop met z’n allen gezellig te dineren. ..en wij maken ons druk en krijgen hart klachten ….niet doen als je een plant geen water geeft gaat ie dood …zo lang wilder voer krijgt om op stellingen te reageren zal hij dat niet na laten.
  Dus wees gerust en slaap en eet goed en leef met je gezin ,vrienden en buren in een ontspannen gezellige omgeving daar waar je woont….
  Overal in de wereld is er wel iets je druk over te maken en er op te reageren. .medisch gezien kweek je een hart infarct en maak je aderline aan en je hier door weer anderen opgefokt mee kwetst….zonder daar over na te denken.
  Met het hebben van respect en anderen te laten voor wat ze zijn en doen zet je een stap in de goede richting om gezond oud te worden en geen medisch klachten te hebben van stress en alles wat daarbij hoord en zelfs een dodelijk afloop kan hebben…dan stel ik je de vraag als je er dan een goed over na denkt …is het je dan allemaal waard ??
  Is het dan niet beter om met je vrienden te lachen ,te genieten van je op groeiende kinderen en je vrouw die jouw lief heeft en heerlijk eten voor je maakt.
  Ik persoonlijk zeg ik je ben heel trots op mijn lieve vrouw die telkens maar weer het eten voor mij kookt en het huis op orde maakt …als zij dat niet zou doen en ik een man alleen zou zijn
  Dan bedenk ik dat mijn omgeving en mijn eigen wereldje er heel anders uit zou zien….dus met andere worden …maak je niet zo druk en wees gelukkig met alles en iedereen die je lief zijn …het kan een dag later zo maar afgelopen zijn …
  Ik hoop en wens iedereen een respect volle toekomst met vrienden ,kennissen en familie …het ga jullie goed


  Maak melding

 34. Beste mensen, willen jullie iets over de real islam weten?
  dan verwijs ik jullie te Googlen naar Dr Zakir Naik
  Dan pas kunnen jullie zien, dat de mensen hier achter de feiten aanlopen
  succes!


  Maak melding

 35. Als vandaag de dag de stichter van de islam zou leven, zou hij in de gevangenis belanden vanwege pedofilie.
  Hij was getrouwd met een meisje van 7 jaar.
  Kun je hier spreken van een hoog moraal?


  Maak melding

 36. @ Jiyani : volgens u zijn miljoenen Hindoes door moslims vermoord, Hindoevrouwen en meisjes verkracht en uitgebuit. Uit welk sprookjesboek (wellicht uit de Veda’s) heeft u deze onzin verzameld ? Als jouw standpunt op waarheid berust dan zouden er vandaag niet zoveel Hindoes (Chamars) in India zijn want die waren toch allemaal uitgeroeid door de Moslims ? En je verwijst naar iets uit vervlogen tijden maar hoe is het nu met het uitmoorden van Dalits door Chamars uit de hogere kasten ? Voor een Chamar is een Dalit lager dan een insect en zo moet de Dalit doodgetrapt worden volgens de Hindoe leer. Het komt mij daarom voor dat de meeste Hindoes door de Chamars uit de Hogere kasten zijn uitgemoord en niet door Moslims.
  En dat jij alle Moslims over een kam scheert laat zien dat jij een gespleten persoonlijkheid hebt.

  @ex Moslim: als de islam inderdaad zo gewelddadig is dat jij daarvan afstand genomen hebt, dan klopt het beeld niet wat jij over de Islam schrijft. Want als je Koran leest, volgens jouw interpretatie dan, dan moeten alle afvalligen gedood worden. Waarom leeft U nog voort ? U had toch al lang gedood moeten worden of zie ik het verkeerd ?


  Maak melding

 37. @Arie Jansen: en de voorvader van Koning Alexander trouwde in de 15e eeuw met een meisjes van 9 jaar. Waarom hebt u daar wel begrip voor en verwerpt u die vorm van pedofilie niet. ?


  Maak melding

 38. @ arie jansen .

  Dat is het prbleem met mensen zoals jij.
  Spreken zonder kennis en na papagaaien als een kip zonder kop zoals sommigen.

  Zoals ik al eerder sommige hebt aangesproken geldt het zelfde voor jou .

  Ga eerst kennis op doen .
  Het is goed voor je en je zal niet dom over komen .

  En men zal je niet op je plaats wijzen zoals ik het nu doet.


  Maak melding

 39. aan jaffer,

  Citaat :@ex Moslim: als de islam inderdaad zo gewelddadig is dat jij daarvan afstand genomen hebt, dan klopt het beeld niet wat jij over de Islam schrijft. Want als je Koran leest, volgens jouw interpretatie dan, dan moeten alle afvalligen gedood worden. Waarom leeft U nog voort ? U had toch al lang gedood moeten worden of zie ik het verkeerd ?

  Daar zijn toch jullie mee bezig al 14 eeuwen en nog steeds, kijk goed om je heen?

  Goed dat je het eerlijk toegeeft dat het werkelijk in de koran staat om alle afvalligen te doden, voor het eerst heb ik een eerlijke moslim meegemaakt. Goed zo en lucht je hart !!!


  Maak melding

 40. Trouwen met een meisje van zes jaar

  Minachtig voor vrouwen is de bron van grote sociale problemen in Turkije en wordt in stand gehouden door islamgeleerden

  Er worden jaarlijks meer dan 30.000 aangiftes gedaan van seksueel misbruik van kinderen in Turkije. Dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Celal Altuntas stelt dat eer, seks en geweld bespreekbaar gemaakt moeten worden.

  Een meisje van zes jaar kan trouwen met een volwassen man en het mag volgens de islam. Het staat in het hoofdstuk Talak van de Koran, aldus de Turkse islamgeleerde Nureddin Yildiz. “Een werkende vrouw is een hoer en is schadelijk voor haar islamitische geloof”, zei hij eerder.

  Kindhuwelijken
  Yildiz is natuurlijk niet de eerste die zoiets zegt, want hiervoor was al genoeg te zien en te lezen in de nationale en internationale media over kindhuwelijken in islamitische landen. Dus een kind dat nog in groep 4 van de basisschool zit mag uitgehuwelijkt worden aan een man van 25 jaar of ouder. Ik heb het over een kind dat nog buiten wil spelen met haar leeftijdgenoten; een meisje dat nog naar allerlei kinderfilmpjes op de televisie wil kijken. Een kind dat lichamelijk noch geestelijk rijp is om te trouwen met een man van 25 jaar. Lichamelijk gezien is het zelfs ondenkbaar. Zo’n kind kan doodgaan aan seksueel contact. Maar volgens de islam kan en mag het wel. Dat zeg ik niet, dat zeggen islamgeleerden. Ik vraag me af of deze geleerden ook in staat zijn hun eigen minderjarige kinderen uit te huwelijken aan meerderjarigen.

  Eerwraak en seksueel misbruik
  Het is bekend dat kindhuwelijken in islamitische landen voorkomen en dat kinderen ook heel vaak het slachtoffer worden van eermoord. Afgelopen week is een meisje van dertien jaar in Turkije vermoord vanwege aantasting van de eer van haar schoonfamilie. Een tijd geleden is een minderjarig meisje verkracht door de broer van haar imam en na een paar dagen werd haar verkrachter vrijgelaten. Een ander Turks meisje was verkracht door haar neef. Zij zocht contact met een imam voor zijn advies en wat zei hij? ‘Het is je eigen schuld. Waarom ga je alleen met je neef op een kamer? je weet dat jongens en meisjes net als vuur en benzine zijn. Die mogen niet bij elkaar komen.’
  Hoe komt het dat de islam en islamieten zo neerbuigend, vernederend naar vrouwen kijken en ze ook zo behandelen? Wat is de angst, waar zit de bedreiging? Als vrouwen zo’n bedreiging vormen, waarom mogen mannen volgens de islam vier vrouwen hebben? Waarom zien ze vrouwen alleen als een seksobject voor seksplezier en niet meer? Als vrouwen zo gevaarlijk zijn, waarom willen ze dan trouwen met vrouwen en niet onderling met mannen? Hoe kan het zo zijn dat een ‘martelaar’ ongeveer zeventig vrouwen krijgt en niet zeventig mannen met lange baarden? Heeft dat allemaal te maken met het feit dat een vrouw een vagina heeft en een man een penis?


  Maak melding

 41. Mensen, mensen dr Zakir Naik
  vertelt u haarfijn , whatever je wilt weten
  Google naar dr zakir naik
  en niet klakkeloos overnemen van een ander, door onwetendheid.


  Maak melding

 42. @ joop

  Lees je wel de argumenten hier voordat je iets schrijft.

  Blijkbaar niet .

  Want wat je doet is het probleem met mensen die het bron verkeerd begrijpen en uitvoeren .

  Het bron van de islam is de quran en sunnah.

  Als je mijn/ons moslims de onderbouwing en het bewijs van de onzin die je hier post terug kan verwijzen van uit de bron quran en sunnah dan heb je een punt.

  Maar tot zover heeft geen een persoon dat kunnen doen.

  Het geeft mij voldoende informatie dat men dus over de islam spreekt van alleen horen zeggen en zien.

  Maar bewijzen vanuit de bron ?

  Dus ik wacht weer af naar de volgende malloot die weer een hoop onzin gaat posten hier over islam (quran en sunnah )


  Maak melding

 43. In 1947 werd India verdeeld in twee landen op grond van godsdienst – India voor de hindoes en Pakistan voor de moslims. Pakistan bestond uit twee delen – West en Oost.
  West is nu Pakistan, Oost is nu Bangladesh. Toen de Bangladesh Liberation War in 1971 had plaatsgevonden, werd de verklaring van onafhankelijkheid gemaakt.
  Moslims wilden een gang tussen de twee landen in 1947 om het land te verenigen en nu willen ze dat weer om te zorgen, dat Bangladesh islamitisch wordt.
  Voor een volledige uitleg van dit project, lees hier.

  De islam is totaal geïnfiltreerd in India. India heeft 29 lidstaten en 7 unie gebieden. Kashmir heeft nu een bevolking, waarvan 97% moslim is. Dit gebeurde met zeer agressieve bekeringen,
  huwelijken en bruut geweld. Moslims bezitten nu zelf ongeveer 100 districten in India en wat ze niet bezitten, proberen ze in bezit te krijgen door eigenaren te bekeren tot de Islam,
  door het gebruik van geweld de Hindoes te verdrijven of door regelrechte diefstal.

  In West-Bengalen zijn nu vijf van de 19 districten moslim en de overname groeit snel. De bevolking is voor 40% islamitisch. In Assam bestaat nu in 8 van de 21 districten een
  moslim meerderheid. Er zijn duizenden no-go areas – deze gebieden zijn alleen voor moslims en gelden de sharia regels. In Uttar Pradesh, de grootste staat in India, is de
  bevolking nu voor 25% islamitisch. In Bihar, is het 20%. Kerala – 30%. En in Jammu, is het 40%. Dit zijn de meest gewelddadige gebieden en het verspreidt zich als wildvuur.
  Deze getallen werden mij gegeven door anderen, die in India wonen. In de VS, zijn wij bezorgd over moskeeën en Madrassas.
  In India wordt hun hele land binnengevallen, dagelijks worden honderden hindoes met geweld bekeerd en de verkrachting van hindoe-vrouwen is gemeengoed.

  Volgens de laatste volkstelling in India was 13,4 % van de bevolking islamitisch. Mijn bronnen zeggen dat het eigenlijk dichter bij de 35% ligt.

  Als Mughalistan werkelijkheid wordt (en het lijkt erop dat men goed op weg is), zal het de grootste Islamitische Republiek op de planeet worden en het zal het hele oostelijke deel, het noordoosten
  en het noorden van India als onderdeel van haar domein hebben. Mughalistan wordt een onafhankelijk thuisland voor de moslims van India en het zal een deel van het komende kalifaat worden.

  “Moghul” of “Mughal” komt van een Perzisch woord voor “Mongol”. Het was de Perzische ‘beschrijving van de Centraal-Aziatische veroveraars van Perzië, Wiens mensen de
  afstammelingen van Genghis Khan en Tamerlaine waren. De Moghuls overvielen Perzië, namen de Islam aan, werden Perzisch gemaakt, en vielen het Indiase subcontinent binnen om de
  ongelovigen af te slachten in de naam van Allah.

  De Moghul invasie van India begon in het begin van de 16e eeuw en vorderde gestaag over het subcontinent tot de Britten arriveerden in de vroege 18e eeuw en een einde maakten aan de
  uitbreiding. De Britten hadden op zich geen bezwaar tegen de islam – en ze bevorderden sluw de onenigheden van de hindoes en moslims tegen elkaar om hun eigen regels te faciliteren –
  maar de verspreiding van de islam in India door oorlogvoering werd gestopt door de Britse aanwezigheid tot ze vertrokken in 1947.

  De succesvolle Moghul invasie van India was de tweede poging om het Subcontinent voor de islam te veroveren. De eerste werd uitgevoerd door de Arabieren onder het Omajjaden Kalifaat in
  de vroege 8e eeuw. Na een kwart eeuw van oorlog en vernietiging, werden de Arabieren terug gedreven naar het westen van de rivier de Indus. In latere eeuwen deden de gastheren van
  Mohammed sporadische pogingen om de hindoes te veroveren, maar dit genoot geen blijvend succes tot de Moghul invasie achthonderd jaar later.
  Waren de Britten niet gekomen, dan was waarschijnlijk het gehele Indiase subcontinent geïslamiseerd, en zou het Hindoeïsme uitgeroeid zijn binnen het islamitisch grondgebied,
  net zoals het boeddhisme eerder.

  De Hindoe genocide door de islam duurde meer dan duizend jaar, en blijft in een verminderde vorm voortduren. Het is de grootste genocide in de geschiedenis, met vele
  miljoenen hindoes – mogelijk meer dan honderd miljoen – die door de islamitische invallers vermoord, en ontelbare miljoenen meer tot slaaf gemaakt of onder dwang bekeerd tot de islam.
  De enorme vernielingen uitgeoefend door de islamitische verovering onthutst de geest …

  Onlangs is een beweging in India ontstaan om het noordelijke deel van het Mughal Rijk in de vorm van een entiteit die bekend staat als “Mughalistan” (of “Mughalstan”, afhankelijk van wie het
  spelt) te herstellen.

  Toen India onafhankelijk werd van Groot-Brittannië in 1947, werd het verdeeld in twee staten, een islamitische en een multi-religieuze, een die voornamelijk hindoe was.
  De grootste concentraties van moslims waren in Oost-Bengalen en wat nu Pakistan is, in Baluchistan en Sindh, delen van Kashmir, en de Punjab.
  Deze twee regio’s, gescheiden door een brede strook van Hindoe India, werden Oost en West Pakistan. In de vroege jaren 70 brak er een burgeroorlog uit tussen de twee, wat
  resulteerde in de vorming van Bangladesh uit wat eerst Oost-Pakistan was.

  Voor de opdeling van India, hadden Indiase moslims aangedrongen op een doorgang over het noorden van India, dat de twee helften van de nieuwe islamitische staat zou verbinden.
  ECHTER, de moslimbevolking in die regio’s was niet toereikend om de opneming ervan te garanderen, en de doorgang is er nooit gekomen.

  Nu, meer dan zestig jaar later, is het idee van een islamitische doorgang terug. In de tussenliggende decennia is het islamitische deel van India, zoals overal gegroeid, ten opzichte van de
  niet-islamitische bevolking. Vrome moslims in het subcontinent hebben het idee van een doorgang om Pakistan en Bangladesh te verbinden weer opgepakt. Het zou onder meer zwaar
  islamitische regio’s in Noord-India, Zuid-Nepal, en aan de kust van Birma omvatten. De voorgestelde naam voor deze islamitische superstaat zou zijn “Mughalistan”, in navolging van de
  heerlijkheid van het Moghul rijk voor de komst van de Britten.

  De Mughalistan beweging heeft als doel op lange termijn dat een veel groter deel van India de noordelijke corridor omvat. Dankzij hun vruchtbare demografie zijn moslims nu een veel
  groter deel van de bevolking over delen van centraal India, inclusief de Hyderabad regio waar de recente terroristische aanslagen plaatsvonden.


  Maak melding

 44. Sommige moslims hebben moeite met de waarheid !
  Ze komen vocabulaire tekort vandaar dat ze met woorden komen als debiel enzz. Maar kom met het tegendeel?
  Bewijs dat dat niet in de koran staat de hatelijke verzen !!!!

  Het ligt nooit aan de Islam maar de westerse propaganda !!!
  Waar is jullie moslim brotherhood ???
  Jullie moorden mekaar uit maar als het om het geloof gaat dan zijn jullie weer één.

  Waar vangen jullie de asielzoekers niet op in jullie eigen land? Dubai of Saudi arabie?

  Waarom komen ze naar kafir landen? Wij zijn volgens jullie heidenen/ haram maar is ons geld niet heidens?


  Maak melding

 45. @ joop.

  Als het zo is ,vrag ik iets wat je voor me kan doen.

  Het asielzoekers beleid heeft geen bal temaken met waar we het over hebben.

  Maar als je toch er over wil hebben en er zijn tekens van wanhoop in je op merkingen.

  Het zit namelijk zo in elkaar.

  Het asiel belijd word gefinancierd door de belasting betalers.

  Er wonen en leven mislims in deze land die werken en ook belasting betalen.

  Dus ook wij moslims dragen onze bijdrage aan het asiel belijd.
  Ook geboren nederlanders die moslims zijn doen hun bijdrage .

  Als het je financieel niet mee zit en je vind dat het asiel belijd moet verandere en alle moslims moet op rotten dan zeg je het gewoon.

  Maar dan heb je het ook over jou landgenoten die hier in hart en nieren nederlanders zijn .

  Maar hebben gekozen voor Islam.

  Gaat er een lampje nu branden bij jou ?

  Zo niet , dan moet voor mij de belastingdienst op bellen en vragen of ze op mijn bankrekening 40 jaar belasting geld willen terug storten .

  Dan zal ik wel vertrekken.

  Deal ?


  Maak melding

 46. @ B. Wakoef,

  Ga het opzoeken. Er is veel te lezen over het ontstaan van de Indiase bevolking.
  De originele bewoners van India waren de donkere Indiërs die nazaten zijn van Afrikanen.
  En het zijn die donkere Indiërs die zwaar worden gediscrimineerd door Indiërs met een lichte huidskleur.

  Wat weet je over het anemisme en door wie is dat naar India gebracht?
  Wat is de oorsprong van de Veda’s?
  Hoe is het Hinduïsme ontstaan.
  Ik laat het maar hierbij met 1 advies ga je echt verdiepen in India en het Hinduïsme.
  Genoeg boeken te vinden over India en haar geschiedenis.


  Maak melding

 47. @ Jaffer,

  Lees mijn reactie aan B. Wakoef, hetzelfde geldt ook voor jou.
  Wat het kastenstelsel betreft bij de hindu’s (vind ik afschuwelijk), je moet niet doen alsof de moslims geen kastenstelsel kennen.
  De moslims kijken net zo goed neer op moslims die donker van huidskleur zijn, of arm, of niet hooggeschoold en ga zo maar door. Kortom ook bij de moslims staat status heel hoog in het vaandel net als bij de hindu’s.

  Het kastenstelsel bij de hindu’s was in eerste instantie de verdeling naar beroepen en zonder beroepen.
  Later heeft zich dat uitgebreid naar zoals wij dat tegenwoordig kennen.
  Het Westen en vooral moslims als jij roepen dat het Hinduïsme de oorsprong is van het kastenstelsel. Dat is een grote leugen.

  Je hebt het over chamaars.
  In India was het beroep van de chamaars die van leerlooien en het maken van schoenen.
  Leer is in het hindu chamar, vandaar dat ze chamaars worden genoemd.
  Wil je zeggen dat alle schoenmakers op de wereld mensen zijn lage afkomst. Wat een denkniveau kunnen mensen er toch op nahouden.

  Ook jij verspreid een hoop gore leugens over het Hinduïsme, de hindu’s en het kastenstelsel, terwijl jullie moslims geen haar beter zijn.

  Voor de rest berust jouw reactie op hele en hier en daar halve leugens.

  Moslims willen nooit horen, weten en lezen wat hun voorvaderen eeuwen geleden hadden uitgevreten en nog steeds uitvreten.
  Ze willen als eerbare mensen behandeld worden, terwijl ze zelf totaal geen respect hebben voor anders gelovigen en voor de mensen die geen geloof belijden.

  Voor veel moslims is alleen de Islam het enige echte ware geloof en dat zeggen ze ook luidop.
  Tot voor heel kort geleden heb ik nog geroepen dat de meeste moslims goede mensen zijn.
  Ik heb me behoorlijk vergist. Kom daar steeds meer en meer achter.
  Binnen mijn familie zijn er ook moslims. Hoewel ze weten dat er familieleden zijn die vegetariër zijn, proberen ze toch ons vlees of vis te laten eten.
  Zogenaamd koken ze vegetarisch voor de veggie’s onder ons, maar ze doen wel stiekum trassie, vissaus en ander dierlijke ingrediënten bij het voedsel toevoegen.

  Er is maar 1 moslims in mijn familie die ik voor de volle 100% vertrouw en alleen bij haar eet ik.
  Een moslim zal altijd proberen een hindu slecht te behandelen.
  Ik ben klaar met de moslims. Het blijft groeten en niet meer dan dat.
  En toch zal ik nooit achter Geert Wilders staan, want wie zegt dat hij ook niet anders gelovigen of andere allochtonen zal willen aanpakken.


  Maak melding

 48. @ Jaffer,

  Lees de reactie van Al Talvar goed en begrijp ook te lezen wat er staat.
  Overal waar moslims wonen, eisen ze land op.
  Jullie moslims zijn een vervloekt volk, die andere volkeren niet in hun waarden en normen laten en met geweld anderen bekeren om moslim te worden.
  Moslims komen dan niet huis aan huis om mensen te bekeren, ze doen het op een veel wredere manier.


  Maak melding

 49. Nieuws van vandaag telegraaf online 2 september 2016

  PESHAWAR – Twee bloedige aanslagen op een gerechtsgebouw en een christelijke nederzetting in Pakistan hebben vrijdagochtend minstens dertien mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond.
  Een meervoudige zelfmoordaanslag op een christelijke nederzetting in de buurt van de Warsak-stuwdam in Noordwest-Pakistan kostte een bewaker en de vier daders het leven, meldt het Pakistaanse leger. Een factie van de Pakistaanse Taliban zegt de hand te hebben gehad in de aanval.
  De verantwoordelijkheid voor de dubbele bomaanslag op een rechtbank in Mardan, dat een kilometer of veertig verderop ligt, is nog niet opgeëist. Rond het gerechtsgebouw zijn inmiddels de lichamen geborgen van twaalf juristen, politiemensen en burgers, lieten de hulpdiensten weten. Bij de aanslag vielen 52 gewonden.
  De met bomvesten behangen belagers van de christelijke buurt openden vroeg in de ochtend het vuur op veiligheidstroepen. Er volgde een vuurgevecht waarin twee aanvallers sneuvelden. De andere twee bliezen zich op.
  Bij de aanval raakten twee militairen, een politieman en twee bewakers gewond. De nederzetting is inmiddels uitgekamd, maar meer daders zijn niet gevonden, meldt de Express Tribune.
  Een andere Pakistaanse krant, Pakistan Today, meldt op gezag van een bron bij de veiligheidsdiensten dat het omgekomen slachtoffer een inwoner van de nederzetting was. Mogelijk maakten de bewakers deel uit van de christelijke gemeenschap.

  Ben benieuwd naar de reactie van de vredelievenden moslims jegens andere geloven !!!!!


  Maak melding

 50. @Al Talvar gelezen jouw stukje (doordesemd met Hindoe propaganda) over de verdeling van India en Pakistan rijst mij 1 vraag. Als de Islam zo een gewelddadig geloof is, waarom is Mahatma Ghandi NIET door een Moslim vermoord maar door een chamar ?
  Als jij hierop een antwoord weet te geven dan praten wij graag verder zo niet hou dan aub wijselijk de mond dicht !


  Maak melding

 51. @Ex muslim: duidelijk mijn posting niet begrepen ! U schrijft over de gruweldaden van de Islam en dat een afvallige gedood moet worden. Maar zo te zien overleeft u al 14 eeuwen lang het doodsvonnis 🙂
  Neen, geef maar toe dat jij gewoon een chamar bent en die heulen graag met iedereen mee. Meelopers zijn het.


  Maak melding

 52. aan jaffer,

  over chamaars gesproken:

  Lees goed hieronder:

  Moslim kastenstelsel – De bittere waarheid
  De islam verwerpt classificatie van mensen op uiterlijke kenmerken, stam, kaste, afkomst, beroep e.d. In de islam is iedereen gelijk. Alleen op basis van vroomheid en goede daden kan onderscheid worden gemaakt. Helaas is de werkelijkheid anders…
  In India, Pakistan, Bangladesh en omringende landen overheerst het moslim kastenstelsel. Niet alleen het hindoeisme kent classificatie van mensen. Ook moslims, christenen, boeddhisten en sikhs in deze landen zijn ondergeschikt geraakt hieraan.
  Het moslim kastenstelsel bestaat uit 3 mainstream groepen, te weten:
  Ashraaf (Edel): zij worden gezien als nakomelingen van moslim immigranten (Arabieren, Perzen, Afghanen). De hoge moslim kaste bestaat uit Syed, Sheikh, Pathan, Mirza etc.
  Ajlaaf (Laag, Gemeen, Akelig): bekeerlingen tot de Islam vanuit hindoe kasten. Deze kaste bestaat uit Ansari, Rayin etc.
  Arzaal (de Onteerde, Vernederde). Ook Dalit moslims genoemd. Bekeerlingen uit de lage Dalit hindoe kaste.
  De meerderheid van de moslims in India, Pakistan, Bangladesh zijn nakomelingen van de lage kasten. Moslims die beweren nakomelingen te zijn van Arabieren, Iraniers, Afghanen claimen ook superioriteit voor zichzelf. Een hoge kaste Syed huwt alleen binnen de eigen kaste. Een huwelijk met een andere (lage) kaste wordt ontbonden en is in sommige kringen niet toegestaan.

  Het gros van de ‘ulama (schriftgeleerden) hebben het moslim kastenstelsel in tact gehouden. Het kastenstelsel is zelfs terug te vinden in de fatawa (verdicten) van grote namen uit de moslim historie van India en Pakistan. Een ‘alim (schriftgeleerde) uit de lage moslim Dalit kaste is niet gelijk aan de hoge kaste. Een imam uit de Ansari lage kaste mag voorgaan in gebed alleen wanneer hij een hoge mate van vroomheid bezit, een Syed of Sheikh mogen achter hem het gebed verrichten. Dit zijn slechts enkele verdicten. Opmerkelijk dat geen volledig het standpunt innam tegen het moslim kastenstelsel (en het kastenstelsel an sich).
  Het kastenstelsel is een van de oorzaken van armoede. Het is mensonterend en vernederend. Het superioriteitsgevoel hoort niet bij een moslim. Iblies (Satan) was de eerste die zich superieur voelde en beargumenteerde: “Ik ben beter dan hij (de profeet Adam alaihis salam).”
  “A sin committed does not harm an individual so much as the looking down upon one’s own fellow beings.”
  Khawaja Gharib Nawaz rahimullah


  Maak melding

 53. @ Jaffer,

  Je laat duidelijk zien dat je een zeer slechte moslim bent.
  Je noemt elke hindu een chamaar. Je hebt totaal geen respect voor niemand dan alleen voor jezelf en de moslims.
  Het zit in de genen van je moslim-zijn.
  Nou laat ik het dan je slechte brein stampen: ik ben liever een chamaar dan een haram muzalman ka pilla.


  Maak melding

 54. aan jaffer,

  Citaat: verder zo niet hou dan aub wijselijk de mond dicht !

  Ik laat mijn mond niet snoeren door geen enkele barbaarse ideologie

  Waarheid komt hard aan !!!


  Maak melding

 55. Afgelopen weekend heb ik naar de documentaire Black Friday India/Mumbai op Netflix gekeken.
  Door deze docu zijn mijn ogen opengegaan wat betreft moslims.
  Nooit meer zal ik zeggen dat er meer goede dan slechte moslims zijn.


  Maak melding

 56. Bij de moslims zaten de hersens op de voorhuid maar doordat deze onderhevig waren aan onstekingen omdat ze maanden lang ongewassen rondzwierven in de woestijn worden de voorhuiden besneden en daar ging het juist fout.

  Want nu lopen ze zonder hersens rond !!!!!


  Maak melding

 57. @Jiyani,

  De val waarin jij trapt is dat jij de Indiase geschiedenis aanneemt zoals de Europeanen die presenteren. Iedreen weet dat de Europeanen de gtootste geschiedsvervalsers op de wereld zijn en waren.
  Toen de Engelsen in India de Hindoe geschriften begonnen te bestuderen, konden ze niet geloven dat een niet-blanke volk meer kennis bezat dan zij. Hun conclusie was dat de Indiers die kennis (o.a. van de Veda’s) ooit van de blanken gekregen moesten hebben. Zo kwamen ze uit op de Arische Invasie theorie, nl dat India overlopen is geweest door Centraal Europese volkeren die de Veda’s en het Hindoeisme naar India hebben gebracht. Inmiddels is eze theorie ontkracht, alleen niet iedereen weet dit.

  Wat betreft donkere Indiers in het zuiden, de Tamils zijn etnisch eerder nauw verwant aan de Noord-Indiers dan aan de Afrikanen. DNA onderzoek heeft ook dit uitgewezen. Bovendien hebben de Zuid-Indiers meer pigmentvorming omdat ze in een tropische klimaat leven met heel veel zon itt de Noord-Indiers.

  Dus geloof al die BS wat de Europeanen uit eigen belang en eigen glorificatie allemaal de wereld inslingeren niet en heb meer vertrouwen in wat de eigen geschriften en deskundigen zelf zeggen. Die spreken niet van een blanke Arische ras, maar ze spreken over het woord Arya in de betekenis van ‘nobel, edel, geweldloos’. Laat je niet braainwashen door de Europese blanke superioriteitsdenken.
  Vraag je ook af: waarom hebben de Europeanen nooit die dingen kunnen bedenken die in de Veda’s en de Vedaant staan indien dit ooit hun kennis was?

  Wees wat kritischer, Jiyani!


  Maak melding

 58. @Jaffar,

  Het antwoord is heel simpel. Mahatma Gandhi is niet door een moslim vermoord omdat alle beslissingen die hij nam altijd in het voordeel van de moslims uitvielen en ALTIJD in het nadeel van de Hindoes uitvielen. Gandhi durfde ten tijde van de migratie bij de onafhankelijkheid niet te geloven dat de moslims zo brutaal konden zijn en de Hindoes en Sikhs konden vermoorden en aanvallen en afslachten. Terwijl de kranten dat elke dag rapporteerden, nl dat er treinen vol afgeslachte Hindoes en Sikhs uit Pakistan in India arriveerden!! Gandhi was een eenvoudige man en geen groot politicus. Hij was door de Engelsen naar voren geschoven, samen met Nehru, omdat deze 2 het meest Engels waren en het meest beinvloedbaar waren.

  Je kunt dus zeggen dat Gandhi aan de hand van de moslims was en zij waren dus erg blij met hem.


  Maak melding

 59. @Sra nang,

  Hoe komt het dat Mohammad door de duivel was misleid en de duivel zelfs geloofde?
  Alle kennis die Mohammad had, kreeg hij van engelen, zoals Gabriel. Een zo’n engel gaf hem bepaalde verzen. Later zei Mohammad dat die verzen niet klopten omdat het niet een engel was die het hem gegeven had, maar de duivel, Satan zelf. Vandaar dat deze verzen de Satansverzen genoemd worden.
  Wie zegt mij dan dat Mohammad zich niet meermaals heeft laten misleiden en in de veronderstelling verkeerde dat hij die verzen van Gabriel kreeg terwijl hij ze in werkelijkheid van Satan kreeg? Heel die koran lijkt wel Satansgebroed met al die oproepen om niet-moslims af te slachten. Een andere naam voor de koran zou ook wel, heel toepasselijk, de Duivelsverzen kunnen zijn.
  Salman Rushdie, de schrijver, kan nog steeds vermoord worden door welke moslim ook, omdat die fatwa tegen hem nog steeds loopt wegens het schrijven van z’n roman genaamd de Duivelsverzen.

  Wat Jezus betreft, z’n graf ligt daar in Kashmir. Welk ander bewijs wil je hebben? Bovendien zeggen de moslims van dat gebied dat ze in feite joden wier voorvaders destijds met Mozes naar het beloofde land (India) getrokken zijn.


  Maak melding

 60. @Sra nang,

  Hoe komt het dat Mohammad door de duivel was misleid en de duivel zelfs geloofde?
  Alle kennis die Mohammad had, kreeg hij van engelen, zoals Gabriel. Een zo’n engel gaf hem bepaalde verzen. Later zei Mohammad dat die verzen niet klopten omdat het niet een engel was die het hem gegeven had, maar de duivel, Satan zelf. Vandaar dat deze verzen de Satansverzen genoemd worden.
  Wie zegt mij dan dat Mohammad zich niet meermaals heeft laten misleiden en in de veronderstelling verkeerde dat hij die verzen van Gabriel kreeg terwijl hij ze in werkelijkheid van Satan kreeg? Heel die koran lijkt wel Satansgebroed met al die oproepen om niet-moslims af te slachten. Een andere naam voor de koran zou ook wel, heel toepasselijk, de Duivelsverzen kunnen zijn.
  Salman Rushdie, de schrijver, kan nog steeds vermoord worden door welke moslim ook, omdat die fatwa tegen hem nog steeds loopt wegens het schrijven van z’n roman genaamd de Duivelsverzen.

  Wat Jezus betreft, z’n graf ligt daar in Kashmir. Welk ander bewijs wil je hebben? Bovendien zeggen de moslims van dat gebied dat ze in feite jo-den zijn wier voorvaders destijds met Mozes naar het beloofde land (India) getrokken zijn.


  Maak melding

 61. @Wakoef, mij kom je niet wijs maken dat Ghandi op voorhand pro moslims was. Je draait om de feiten heen en kleedt alles mooi in om maar te laten zien dat de Chamars geen gewelddadige mensen zijn. Vergeet niet dat India 3x in oorlog verwikkeld is geraakt met Pakistan en China. Tweemaal wisten e Chinezen de Indiers gevoelige nederlagen toe te brengen en als Mao het echt gewild had zou hij India en de hele Hindoegemeenschap van de aardbodem weggevaagd hebben.

  En verhaalt graag over de misdaden door moslims jegens Sikhs en Hindoes gepleegd. Dat meer Hindoes vermoord zijn door hindoes uit de hogere kaste wordt door jou ontkend. En Sikhs hebben een bloedhaat jegens Hindoes en vooral door de laffe aanval op hun heiligdom in Amritsar. Hoe gewelddadig de Islam ook is, NOOIT hebben zij een Sikh tempel met de grond gelijk gemaakt. Daarom werd Indira ook vermoord.


  Maak melding

 62. Citaat:

  Hoe gewelddadig de Islam ook is, NOOIT hebben zij een Sikh tempel met de grond gelijk !!!

  Pakistan was created in 1947 after the division of India accommodating around 15% Hindus of its populace in its present territory. During the turmoil of division, the half of Hindu population fled to India and through its prevailing Islamic persecution and atrocities Hindu population of Pakistan came down to below 2% at present.

  As per record, there were 2500 Hindu-Sikh Temples, Gurdwaras, Shrines, Yogi Asthna in present Pakistani territory before partition. Number of such Hindu-Sikh worship places came down to only 200 in present days, which signifies a real Islamic tolerance towards the non-Muslims in Pakistan as usual any Muslim countries in this world. Destruction non-Muslim holy places, desecration of these places are very much important and integral part of Jihad by any devout Muslim or Mujaheddin.

  As a matter of fact, Hindus of Pakistan are at the verge of complete extinction barring a ray of hope in Sindh province where some 2 million Hindus still reside still now.

  But, why Hafiz Saeed expressed him otherwise? It is not difficult to track this terrorist taking the help of taqiyya. But what is a taqiyya in Islam? Taqiyya is nothing but deception or lying so religiously only to save the situation or to harm non Muslims in a very stealthy way.

  Scholars in Islam say, “There are several forms of lying to non-believers that are permitted under certain circumstances, the best known being taqiyya. These circumstances are typically those that advance the cause of Islam – in some cases by gaining the trust of non-believers in order to draw out their vulnerability and defeat them.”

  Ik neem aan de moslims ook de engelse taal beheersen of enkel maar barbarisch??


  Maak melding

 63. @Jaffar,

  Vergeet niet te vermelden dat Pakistan India 4 keer heeft aangevallen (laatste in Kargil) en altijd de agressor is geweest. India heeft nooit Pakistan aangevallen, maar zich alleen verdedigd tegen hun aanvallen.

  Vergeet niet dat Indira Gandhi in 1971 uit barmhartigheid 90.000 Pakistaanse krijgsgevangenen heeft vrijgelaten in ruil voor niets! Wat een zeer zeer grote fout was!!!

  China heeft India aangevallen in 1962, maar hebben zich terug MOETEN trekken omdat er hongersnood kwam in hun land en omdat India steeds meer hulp bego te krijgen uit het Westen. Die Mao heeft miljoenen van z’n eigen volk vermoord en ze gestort in een hongersnood, dus ongetwijfeld zou hij veel Indiers hebben gedood.

  Dat een klein deel van de Sikhs zich liet opjutten en bewapenen door Pakistan en een strijd begon tegen India is een feit. Deze lieden waren zo vernielzuchtig dat ze niet schroomden hun heiligste heiligdom (de Gouden Tempel) te kapen en er een militaire commando center van te maken. Dat geeft al aan hoeveel ze om hun godsdienst gaven.

  De moslims hebben een heleboel van de 10 Sikh Guru’s vermoord. Sommige zelfs op extreem brute wijze. Het Sikh geloof had bij haar oprichting slechts 1 doel: het Hindoeisme te verdedigen tegen de Islam!!!


  Maak melding

 64. Taqiyya is een technische term uit het islamitisch recht. Voordat het een technische term was, betekende het ‘vrees’. Wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet taqiyya. Onder de sharia-juristen is het een punt van discussie of een moslim in zo’n geval LIEGEN moet of dat hij alleen maar liegen mag. Ook is er aandacht voor de vraag hoe ver hij kan gaan. Hoort taqiyya altijd het belang van de islam in het algemeen te dienen, of mogelijk ook dat van individuele moslims. Het is het mooiste als er formeel niet gelogen wordt. Een voorbeeld van taqiyya zonder liegen is het wensen van een goede kerst. Koran 112:3 leert dat God niet geboren of verwekt is. Als dat waar is, is Kerstmis, de viering van de geboorte van Gods zoon, naar islamitische normen een godslastering. In plaats van ‘goede kerst’ te wensen, kan een moslim daarom maar beter zeggen: ‘ik wens u het allerbeste’. Dat wil zeggen: ‘ik hoop dat u moslim wordt’.


  Maak melding

 65. @Jaffer,

  Gandhi was 100% pro-moslim en ondanks dat hebben de moslims zijn oudste zoon tot de islam bekeerd. Ze hebben echt nergens respect voor.


  Maak melding

 66. Het heeft geen moslims aan te spreken op hun geweldsdelicten afgelopen 14 eeuwen.

  De geschiedenis leert dat ze geen rust kennen.

  Het heeft geen zin om moslims aan te vallen uit wraak.

  Karma doet het werk en God laat meekijken.

  Dont worry, be Happy


  Maak melding

 67. Sankie,

  Van waar kom jij met deze grootse wijsheden? Is het niet de plicht va de mensheid om te zorgen dat mensen geen zwaar negatieve karma kunnen verrichten? Dat is nl goed voor de offender en zeker ook voor z’n slachtoffers.


  Maak melding

 68. @ Wakoeff

  Aay mi Gado………Van welke onbekende planeet is deze Wakoeff ( SATAN) neer gedaald. Wakoeff met zijn debiele verhalen, schijnt uit een sprookjesboek te komen. Deze man verdiend de Hel. Want miljarden Moslims die de ware God Aanbidden zonder een beeld in de Moskeen is Unique lummel Wakoeff. Jij met een Warhoofd komt hier nu een sprookje vertellen ,dat nooit de waarheid kan zijn Imbeciel.
  Laat je hersenen bij een Indiase pandit opereren, dat je beter van wordt Psychopaat met je Bullshit verhalen.CHE!!


  Maak melding

 69. Kohaar,

  Ik vertrouw mensen niet die een God aanbidden zonder dat ze enig idee hebben hoe die God is.
  Als je zegt dat God barmhartig is, dan moet je dat met een voorbeeld kunnen aantonen. Maar een imaginaire ondenkbeeldige God die nooit barmhartigheid heeft geschonken aan iemand kan dan geen voorbeeld zijn. Een God aanbidden waarvan er geen kennis is over wie hij nou concreet geholpen heeft op welke wijze is m.i. stupide.
  Het is net zoiets als iemand die jou belt en vertelt dat je morgen de loterij kan winnen als je een lot met die nummer koopt. Maar je weet niet wie je moet bedanken omdat de beller geheel onbekend is. Het enige wat je weet is dat hij jou de winst gunde, maar meer weet je niet en je kan er niets mee.


  Maak melding

 70. @ Joop

  Zie je reactie van 12:27 uur : je stuurt iemand om Nederlands te leren schrijven en noemt hem / haar asielzoeker. Asiel zoekersbeleid schrijf je met ei en niet met ij. ( dus Asielzoekersbeleid en niet, Asielzoekersbelijd!!!!!!
  En inderdaad een asiel zoeker betaald geen belasting, dat is nog al logisch; je kan niks uitgeven als je dat niet hebt !!!!
  Verbeter de wereld, begint bij je zelf.

  Sari tori

  Jacko


  Maak melding

 71. Arabischemoslim leiders en zogenaamde katholieke christelijke leiders hebben in vroegere tijden samen gespannen om de zwarte bevolking Hebreeërs(Yahuday) en zwarte nazareners(christenen) als people of the book uit te roeien,bekeren of als Slaven te verhandelen en te verstrooien in de Wereld, om politieke en geestelijke macht te krijgen in Afrika om economische gewin, en dat proces gaat nog steeds door anno 2016 op subtiele wijze of als boko haram gesponsord door rijke Saoediërs om verdeelt en heerst strategie toe te passen in hun gemeenschappen …..zwarte bevolking kijkt uit voor de wolven in schaapskleren .


  Maak melding

 72. @Wezel,de duivel(vijand) van GOD misbruik ZIJN Schepping, en gebruikt mensen om anderen pijn,verdriet en te misbruiken om dat weer te vermenigvuldigen(actie en reacties) onschuldig bloed op deze Aardbol….alleen bij de ALMACHTIGE kan men klagen die troost schenkt aan de onschuldigen …..voorbeeld die je geeft over winnende lot, Dank jouw onbekende GOD,maar ik zou zeggen Grantajie MASRA YAHWEH…..Black People the Bible is your History Book, You are the People of the Book…..Een Volk dat zijn geschiedenis,cultuur en orginaliteit niet kent, is als een boom zonder Wortels ….Marcus Garvey .


  Maak melding

 73. @ Wezel

  Ja daar heb je gelijk in, maar ze hebben ook geen werk, als ze in de toekomst werk hebben, zullen ze ook automatisch belasting betalen zoals een ieder !!!!!

  Jacko


  Maak melding

 74. Hey broko joe dong boeriki in suriname hebben we dat soort onzin niet islamisering en dat soort onzin rotzooi komt niet in onze woorden boek voor een ieder heeft respect voor elkaars geloof we zijn de Europeanen niet die haat zaait er staat in Suriname een moskee naast een kerk en synagoge en je hoort nooit dat we elkaar in de haren vliegen om hun geloof nooiiiiiiitttttt als er een moskee wordt gebouwd gaat niemand klagen of protesteren als in europa of als iemand een boerkini wil dragen moet die persoon doen en laten wat zij wil je hoort nooit iemand klagen over dat soort dingen dus hou AUB op blijf lekker in die blanke haat zaaiende Europa


  Maak melding

 75. APELDOORN – Radja, de oudste orang-oetan van de Apenheul, is overleden. Ze werd 53 jaar oud. Ze had last van haar luchtwegen en hartfalen en kreeg daar medicijnen voor, maar dat hielp niet.


  Maak melding

 76. @ B. Wakoef

  je argument is nergens op gebaseerd .

  Als je de quran leest ,zie je dat het spreekt over de duivel .

  de duivel gaat niet vertellen dat je hem niet moet volgen .
  de quran spreekt dat je hem ( duivel ) moet vermijden .

  Surah 26:210-212
  168. O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet in de voetstappen van Satan; voorzeker, hij is voor u een openlijke vijand.

  als de duivel jou vijand is zal de duivel dat zeggen dat hij jou openlijke vijand is ?

  wat jezus betreft ,dat heb ik je al uit gelegd .
  maar blijkbaar lees je niet wat je moet lezen .


  Maak melding

 77. @ b.wakoef

  Google deze naam . Nicolas Notovitch
  en doe wat moeite om het te onderzoeken ,kan je nog wat leren om hoe je met bewijs moet om gaan en niet als een papegaai na praten wat je ergens op een haat zaaiende site hebt gelezen .

  contoleer altijd je bewijs voor dat je er mee gaat zwaaien !


  Maak melding

 78. @ joop

  Je vergelijk mij met een asielzoeker .
  Oke als je dat vind dan zal het wel zo zijn .

  Maar wat ga je nu doen ?
  Ik betaald 40 jaar belasting in deze land.

  En vergeeft mij schrijffouten.

  Ik ben maar een asiel zoeker.

  Gaat onze deal door? 🤔


  Maak melding

 79. DD Bouterse heeft een jaar voor de verkiezing duizenden Huizen en grond papieren voor de heel arme bevolking van Suriname gegeven terwaarde van e.20.000 tot 60.000 per stuk, en dat is heel prestatie vind ik…… terwijl deze gronden kosten e.40,- per m2


  Maak melding

 80. Duivel? Satan? Allemaal geklets.
  Waar geen gezond verstand heerst, dat is de duivel en waar geen waarachtig gedrag is, dat is satan.
  De duivel of satan is geen persoon. Het is gebrek aan gezond verstand en gebrek aan broederlijk gedrag.

  Als God in welke geschrift dan ook zegt dat de mens moet vrezen voor de persoon satan of de persoon duivel, dan is alles wat God over zichzelf heeft verklaard, nl dat hij de Schepper en de Machtigste Persoon in het Universum is, allemaal tegenstrijdig en gelogen.
  Dus: of God liegt en de Satan en de Duivel bestaan als een perssonlijke individu of God liegt niet en de Satan en de Duivel bestaan dan ook niet als persoonlijke individuen, maar zijn benamingen voor slechtheid en hatelijkheid.
  Vraag je af: waaron zou God een individu (Satan/Duivel) creeren die hem bedreigt? Waarom zou hij deze individu niet doden? Immers hij heeft niet geschroomd om hele steden (Sodom an Gomorra) in de as te leggen! Hij heeft ook zijn eerdere creaties – die niet gehoorzaam waren aan hem – vernietigd (zie bijbel). Dus iets klopt dan niet aan deze God, wanneer hij de persoon Satan/Duivel bestaansrecht geeft om zijn gelovigen te verleiden, te bedreigen en in te palmen.


  Maak melding

 81. @ p.likaan

  Ik weet niet welke god je bedoeld .
  Maar Waar haal je het idee en kennis vandaan dat satan god kan bedreigen ?

  God is de schepper van alles inclusief satan .


  Maak melding

 82. @ Wezel
  Inderdaad ben je gek in t kwadraat wezel. Weet jij wie jou God is. Ik zou graag willen weten. Ik denk meer de Satan die jou nonsens laat uitkraaien.Mijn God Allah heeft nog eens 99 schone namen in de Heilige Quran staan.Wel, een ding kan ik je wel vertellen,dat hij alle Profeten van Abraham tot de Laatste profeet Muhammad (vrede zij met hem) gered heeft van vijanden en de anderen wonderen heeft verricht.Een v.b zal ik van enkele heilige Profeten geven: Aartsvader Abraham moest op bevel van de aartsengel Gabriel de boodsschap van Allah aan Hem doorgeven in een visoen, dat hij van Allah zijn geliefde zoon Ismael moet offeren.Profeet Abraham accepteerde Zijn opdracht om dat te doen. Hij moest z,n zoon Ismael slachten in naam van Allah. Op dat moment werd zijn hand met slagersmes vastgehouden door AartsEngel Gabriel en bracht dan een Schaap op de plaats waar Ismael lag om te offeren. Vandaar,dat het offerfeest wereldlijk met miljarden Moslims tot heden wordt gevierd.Nou 2e geval van Profeet Mozes.Toen de vijand Farao hem achtervolgde met zijn leger hem te doden werd een weg in de Zee gereed gemaakt door Allah de Almachtige Mozes met z,n volk over te steken aan de overzijde van de Zee.de Vijand wilde ook oversteken maar Allah spaarde hen niet .De Zeeweg ging dicht met zee water. 3e Profeet was Jezus zoon van Maria, ook bevruchting door een Visioen van de Aarts engel Gabriel,dat Maria een reine zoon gaat krijgen. Toen zei Maria , dat geen man tot heden mij heeft aangeraakt. De Aartsengel zei tegen Maria: Wat Allah beslist dat wordt het dan. En dat geschiede ook.Daarom komt in de Heilige Quran in hoofdstuk Maria dit voor.Profeet Jezus was ook gered aan de Kruisiging door de Vijanden. Later is hij in Noord West India(kashmir) begraven. Zo zijn er veel Profeten door Allah in moeilijke tijden gered geweest. Zoals onze Laatste Profeet Muhammad(vrede zij met hem)toen hij door vijanden achtervolgd werd, waar er geen weg meer voor onze profeet was. Ging hij met zijn enkele volgelingen in een Grot van een Berg binnen shuilen.Toen de vijanden tot de Grot kwamen en Hem niet meer zagen,had Allah toen een Reuze Spinnenweb gemaakt in de opening van de Grot. De Leider van de vijanden groep zei tegen zijn leger,als hij hier binnen zou gaan zou de Spinnenweb vernietigd zijn. De vijanden zijn dan vandaar de terug gegaan en onze Heilige Profeet kon later uit de Grot met zijn medemensen naar Medina vertrekken. Vandaar is de Vlucht van Mekka naar Medina de Jaartelling begonnen in de Islam. Wel ik gaf je enkele ware voorbeelden die in de Heilige Quran Allah heeft geopenbaard aan de Heilige Profeet Muhammad(Vrede zij met Hem)


  Maak melding

 83. Probleem voor moslim en christen is dat nooit een moslim of een christen God heeft gezien. Ze hebben wel engelen gezien, m.n. die engel Gabriël duikt overal op en van hem zeggen ze ook dat hij misschien de duivel is.
  Maar geen enkele profeet heeft ooit God gezien. Jezus niet, Mozes niet, Abraham niet, Mohammad niet. Alles wat ze weten over God is uit de tweede hand, nl verteld door die Gabriël.
  Als christen of moslim of jew zou ik mij ernstig zorgen maken van hoe kan het dat niemand van ons ooit God gezien heeft?
  Boedhisten hebben Buddha gezien. Hindus hebben Krishna en Rama gezien, Egyptenaren hebben Ra gezien.
  Maar geen christen heeft God gezien, geen jew heeft Yahweh gezien, geen moslim heeft Allah gezien. Maar ze spreken wel de hele tijd over Allah, God en Yahweh, net alsof ze hem zelf gezien hebben. Echt gestoord!


  Maak melding

 84. @sra nang,

  Natuurlijk geloven de moslims, christenen en jews dat satan/duivel God kan bedreigen. Als dat niet zo was, welke christen/jew/moslim zou dan nog bang zijn voor satan/duivel?
  Ze vrezen satan/duivel omdat ze weten dat God hen niet gaat komen redden als satan/duivel hen te grazen neemt. God kijkt toe uit de hemel en denkt misschien ik ga mijn handen niet vuil maken, want ik heb die satan/duivel geschapen en dat hoort hij te doen.
  Zoals God niets doet wanneer een leeuw een hert doodt en opeet, want zegt hij, ik heb die leeuw geschapen en die hert en wanneer die ene de andere doodt is dat eigenlijk mijn schuld, dus ik ga helemaal niemand straffen. Zo redeneert hij ook wanneer de duivel/satan de mensen de ziel uitzuigt.
  Oftewel, als God bestaat enn hij heeft satan/duivel geschapen, dan is hij zelf een onbarmhartige monster.
  Dus: of God heeft helemaal geen satan/duivel geschapen en is dus zuiver of hij heeft satan/duivel geschapen en is daardoor schuldig an moord van de mens.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.