Protestmars van Inheemsen in Suriname

19

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname zegt dat de regering de roep van de Inheemsen om wettelijke erkenning van hun landrechten heeft gehoord. “Hoewel wij in staat zijn geweest een multi-etnische en multiculturele samenleving te vormen die in vele opzichten een voorbeeld kan zijn voor vele landen in de wereld, zijn wij niet in alle opzichten even succesvol geweest,” aldus de minister dinsdag tijdens de viering van de Internationale Dag der Inheemsen in de Palmentuin. Leden van verschillende Inheemsen stammen vroegen aandacht voor hun eis met een protestmars door de hoofdstad in Suriname. Een afvaardiging van de groep diende woensdag een petitie in De Nationale Assemblee.inheemsen2016

Bekijk ook:

19 REACTIES

 1. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR BEWUSTWORDING……INZICHT……ZUIVERHEID EN GERECHTIGHEID!

  Moge dit een begin zijn van de RECHTGEAARDE INHEEMSEN die voor hun RECHTEN opkomen, en daarnaast ook vanuit hun Spirituele inzichten en Respectvolle omgang met MOEDER AARDE een goede bijdrage zullen leveren aan een GOEDE GEESTELIJKE OPBOUW VAN SURINAME!
  Dit is de KRACHT en daarmee ook het RESPECT naar hun voorouders toe.
  Dit zal ook goede invloed hebben op de Geestelijke ontwikkeling van alle kinderen.

  Samen met alle andere bevolkingsgroepen zullen ze aan MOOI MULTICULTUREEL en KLEURRIJK SURINAME werken, ieder vanuit zijn KENNIS en VAARDIGHEDEN, gepaard gaande met RESPECT en MORAAL, wat van zeer van Belang is voor elk VRUCHTBAAR- en HARMONISCH land!

  MESSAGE AND POWER FROM GREAT SPIRIT OF LIGHT!!!

  MESSAGE AND POWER FROM GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 2. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR INZICHT…BEWUSTWORDING….REINIGING EN GERECHTIGHEID!

  Het Verleden…..heeft altijd invloed op het Heden!

  Ook de VALSE PROFETEN van kerkgemeenschappen niet te vergeten die beweerden dat hij door ‘ God’ gestuurd zou zijn.
  WAAR ZIJN ZIJ GEBLEVEN MET HUN MISLEIDENDE BOODSCHAP NAAR HET VOLK TOE? Ze dienen DIT TE VERANTWOORDEN!
  Ik probeer al een tijdje hier een artikel over te plaatsen ; DE KERK VAN DESI BOUTERSE/ dagblad trouw’ ,maar dat wordt niet geplaatst om de een of ander reden, want hier kan men lezen hoe het volk toen bedonderd is door valse profeet/ profeten van kerk/geloof gemeenschappen.

  WAAROM EIST MEN NIET VAN HEN OOK DAT ZE VIA DE MEDIA HUN EXCUUS AANBIEDEN? en dat ze ook MEDE VERANTWOORDELIJK zijn voor de narigheid en ONRECHT in het land die aanwezig is.

  En degene die steeds maar de Inheemse gemeenschap proberen te beledigen mede door de leugen van Bouterse die hij verkondigd moeten weten dat zijn macht voornamelijk te maken heeft met de kerkgemeenschap en misleidende valse boodschap van STEVE MEYE die grotendeels met afrikaanse wintie werkt! Daar hoor je mensen nauwelijks over praten. ZIJN MACHT IS VOORNAMELIJK DOOR HEN de Duisteren) GECREERD!

  LICHT EN WAARHEID werken BEVRIJDEND…REINIGEND EN GENEZEND!

  MESSAGE from GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 3. Ik begrijp de leiders van de inheemsen niet. Eerst dreigen met protesten en daarna bij vrouw Liba Ingrid zoete broodjes bakken (dus bobo doen).
  Wat ben je dan waard als je dat doet. Inheemsen kijk uit naar een andere voorzitter. Een voorzitter met krachtige uitspraken wordt niet bedreigd of vermoord door Bouterse. Dat is het domste dat hij kan doen.
  Jullie grondrechten zullen jullie niet krijgen als je er geen kabaal over maakt. Dus steek je nek uit. Demonstreer tot je je zin krijgt.


  Maak melding

 4. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR BEWUSTWORDING……INZICHT……REINIGING EN GERECHTIGHEID!

  ‘ Moge dit een begin zijn van de RECHTGEAARDE INHEEMSEN die voor hun RECHTEN opkomen, en daarnaast ook vanuit hun Spirituele inzichten en Respectvolle omgang met MOEDER AARDE een goede bijdrage zullen leveren aan een GOEDE GEESTELIJKE OPBOUW VAN SURINAME!
  Dit is de KRACHT en daarmee ook het RESPECT naar hun voorouders toe!!!

  Hiermee worden NIET DE VERRADERS onder de INHEEMSEN bedoeld. Laat dIt duidelijk zijn. Verder heb je onder elke bevolkingsgroep VERRADERS die Bouterse ondersteunen. Veel mensen zijn helaas ook PARADOX bezig ( proberen van twee walletjes te eten) en hierdoor komt er ook GEEN WERKELIJK VERBETERING in het land. Ook de ZIEKELIJKE JALOEZIE van sommige bevolkingsgroepen naar anderen toe of naar andere mensen toe remt de vooruitgang!

  Alles hangt af van de EERLIJKE- en DAADKRACHTIGE mensen (voorkomend in alle bevolkingsgroepen) die bij mekaar komen, WAARDERING voor elkaar tonen en SAMEN GOED WERK verrichten in ALGEMEEN BELANG van het land!

  @ Nelson wat is verder uw antwoord op de misleidende boodschap van de VALSE profeet/profeten? want daar reageert u niet op!

  LICHT EN WAARHEID werken BEVRIJDEND…REINIGEND EN GENEZEND!

  MESSAGE from GREAT SPRIT OF LIGHT!!!


  Maak melding

 5. Alle Surinamers hebben evenveel en dezelfde rechten en plichten volgens de grondwet van de republiek Suriname.

  Voordat er sprake was van de grondwet, woonden ook andere mensen daar, maar die heten toen geen Surinamers. Suriname is gemaakt door de kolonisten en sindsdien gelden daar Europese regels. Goed er waren Surinen, maar dat gold voor een stam van de inheemsen.

  Suriname voor de Surinamers en dezelfde wetten moeten gelden voor alle Surinamers, ook voor de marrons en inheemsen. Het oerwoud is niet van inheemsen en marrons, ook andere Surinamers mogen in het oerwoud een stuk oerwoud gaan bewonen.

  Er kan wel enige mate rekening van Inheemsen en Marrons, dat anderen niet in hun gebieden komen, maar die gebieden waarvan ze die toe eigenen moet duidelijk gesteld worden dat het niet zo zijn. inheemsen en marrons later deden aan roofbouw en aan trekken van de ene plek naar de andere als daar niets meer te halen viel.

  Suriname is van alle Surinamers, volgens de grondwet en moeten allen dezelfde rechten en plichten hebben. Marrons en Inheemsen moeten gewoon grond gaan kopen zoals alle andere Surinamers dat ook doen.

  Recht Voor Een Recht Voor Allen, evenals de plichten

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 6. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR BEWUSTWORDING……INZICHT… EN GERECHTIGHEID!

  @Passant , vreemd dat u het eerste gedeelte waar u uw post altijd mee begint deze keer heeft weg gelaten. Of is het hier niet van toepassing?

  WERELDWIJD ZIJN INHEEMSEN (OORSPRONKELIJKE BEWONERS VAN GEBIEDEN) NOG STEEDS BEZIG OOK OM VOOR HUN GRONDRECHTEN TE VECHTEN, EN HET IS VANZELFSPREKEND DAT INHEEMSEN IN SURINAME DAAR OOK VOOR OPKOMEN!

  ALS DE KOLONISTEN WEG GEBLEVEN WAREN VAN HUN WOONGEBIEDEN IN HEEL NOORD- EN ZUID AMERIKA, EN DIE NIET BEROOFD HADDEN, EN OOK GEEN SLAVEN OF CONTRACTARBEIDERS ERHEEN HADDEN GEHAALD HOEFDEN ZE HIER HEDEN TEN DAGE NIET VOOR TE STRIJDEN!
  ZELFS IN AUSTRALIE…..CANADA….NIEUW ZEELAND…ETC. MOETEN INHEEMSE BEWONERS VAN DIE LANDEN OOK NOG STEEDS VOOR HUN RECHTEN STRIJDEN! AUSTRALIE HEEFT HIER GROTENDEELS AL AANGEWERKT. ONLANGS WAS DIT NOG IN HET NIEUWS.

  IN HET AMAZONE GEBIED VAN BRAZILIE, EN ANDERE ZUID AMERIKAANSE LANDEN WORDEN OOK NOG STEEDS REGELMATIG INHEEMSEN VERMOORD EN VAN HUN WOONGEBIEDEN WEG GEDREVEN DOOR NATUURCRIMINELEN. DE INHEEMSEN VOELEN ZICH MACHTELOOS. ZONDER HULP VAN ANDERE ORGANISATIES ZOUDEN ZE HET NIET REDDEN.

  ZOALS JIJ DUS DENKT, ZO DACHTEN DE EUROPESE KOLONISTEN OOK EN HEDEN TEN DAGE HEBBEN DE INHEEMSEN VAN AMERIKA ( MACHTIGSTE LAND VAN DE WERELD) OOK NOG STEEDS NIETS TE VERTELLEN IN EIGEN LAND! ZE EISEN NIET ALLEEN HUN GRONDRECHTEN, MAAR PROBEREN DAARBIJ OOK VELE NATUURGEBIEDEN TE BESCHERMEN EN VOEREN HIER OOK STRIJD VOOR!
  ZE EISEN NIET ALLEEN, MAAR GEVEN OOK NOG IETS GOEDS VOOR TERUG!

  LICHT en WAARHEID MAKEN VRIJ….RECHT en WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR GERECHTIGHEID TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  MESSAGE from GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 7. Eigenlijk gek dat marrons en inheemsen op traditionele wijze leven (goed recht) maar nooit iets uit Paramaribo weigeren of hebben geweigerd. Schoon drinkwater, electriciteit, scholen, gezondheidszorg etc.
  Alle in Su geboren en getogenen hebben dezelfde rechten en plichten. Su is het enige land waar de inheemsen niet zijn of worden uitgeroeid omdat alle groepen hebben geleden onder de koloniale periode en juist ervaringen als deze ons als natie zou moeten binden.
  Snap ook niet waarom er geen nationale volksdag is waar iedereen in eigen kledingdracht gezamenlijk feestvieren ipv afzonderlijke feestdagen. Natievorming of in hokjes doorgaan.


  Maak melding

 8. Stom geklets. Ik ben geen inheemse bewoner maar ik weet als iedereen dat de oorspronkelijke bewoners van Suriname bepaalde privileges moeten hebben in Suriname. Juist nu zitten zeuren over “dezelfde” rechten voor iedereen omdat zogenaamd Europeanen de nieuwe orde hadden helpen bepalen is flauwe kul. Afgunst en nijd t.o.v. de inheemsen voert hier de boventoon.
  Zoals altijd. Inheemsen vecht voor je rechten. Niet stoppen.


  Maak melding

 9. In de VS zijn inheemsen bij Wounded Knee koelbloedig gestopt en kregen reservaten toegewezen. Sindsdien berusten zij in datgene wat is aangericht en hen is opgelegd. In de VS was er een kennismaking met Europeanen die lakens hebben uitgedeeld. In Brazilie spelen zij geen enkele rol van (politiek) bestuurlijke betekenis. In Su zijn het de kustbewoners die betalen voor bijv. geneeskundige hulp per vliegtuig voor inheemsen en marrons.


  Maak melding

 10. Suppletie: Inheemsen hebben in 1975 een niet alomgewaardeerde hit gescoord namelijk Come and get your love door de groep RedBone. Kijk es aan ze kregen dekens van de Europeanen en nodigen deze in 1975 alweer uit.
  Eindstand ná eeuwen is pijl en boog tegenover nucleaire kernkoppen.


  Maak melding

 11. @ Natie of Versnippering:

  …..eigenlijk gek dat……: Volgens mij heb je gelijk; zo zou het ook kunnen zijn.Ik denk dat Surinamers dan beter naar elkaar zouden kunnen toe-groeien; dan zou je minder gezeur hebben van ikke-ikke en de rest mag de pot op .
  Goed bedoeld, maar ik denk dat je een alleenstaande roepende in de woestijn bent in Suriname. Jammer !!


  Maak melding

 12. Dat Indianen rechten krijgen is goed voor te stellen, maar het is toch een grote onrecht dat de marrons territoria voor niks krijgen? Waar hebben zij dit aan verdiend? Dit klopt gewoon niet en de marrons moeten gaan betalen voor de grote gebieden die ze bezitten.


  Maak melding

 13. Kunnen de daadwerkelijke tribale volkeren, -grote delen bewonen de binnenlanden zowat generaties NIET meer-, in konkreto aangeven op welk deel van Suriname zij aanspraak menen te maken.
  Dan merken wij wel wat er overblijft voor overigen, die voor het overgrote deel de belastingen bijeen brengen om hen zo goed als mogelijk van het e.e.a. te voorzien.
  Misschien is het ook een optie dat de nakomelingen van de slaven en emigranten maar weer oprotten.
  Een staat binnen een staat is absoluut onaanvaardbaar!


  Maak melding

 14. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR BEWUSTWORDING……INZICHT…….GENEZING…EN WONDEREN!

  @ Benny zoek jij je Jezus maar op jouw manier. Ik hoef niet te zoeken. Ik doe het vanuit mijn LEIDING! Als kind trok de kerk mij al niet aan. Als volwassene weet ik nu ook waarom!

  LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR INZICHT….BEWUSTWORDING……GENEZING EN WONDEREN!

  MESSAGE from GREAT SPIRIT OF LIGHT!!!


  Maak melding

 15. ALOHA……QUE MALO……De Inheemsen hebben evenveel dezelfde Rechten en Plichten als alle andere Suri bewoners in Suri.Dus ,dat is luid en duidelijk.Er moet niet gediscrimineerd worden, dat de Inheemsen in de minderheid zijn.Suri is een Democratisch land.Dus het is hun land ook.Je hebt ook bepaalde Elite Suri,s die het land op een Sluwe manier beroven.Zoals Lonnie en de Pres.Deze hebben hun illegale Hout- en Goud Concessies in een onbewaakt binnenland van Suri. Geen hond in Suri weet hierover. Zulke misdadige bewoners moeten achter slot en grendel voor altijd geplaatst worden. Triest, CHE MI GHADO.


  Maak melding

 16. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ…ZORGEN VOOR BEZINNING…EN GERECHTIGHEID TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  @Kohaarh kun jij misschien vanuit jouw geloof je misschien ook uitspreken over het onrecht betreffende kindhuwelijken en vrouwenonderdrukking? of vind dat bij een ander geloof/cultuur plaats? En vooral ook dat vrouwen meer Respect en Waardering krijgen!

  MESSAGE from GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.