Nationale Partij Suriname: respecteer rechtsstaat

60
Jaarlijkse Herdenking Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 4 aug – Het is van groot belang dat de rechtsstaat Suriname gerespecteerd wordt. Dit stelt de Nationale Partij Suriname, NPS, naar aanleiding van de hervatting van het strafproces rond de decembermoorden. Het proces moet doorgaan.

De trias politica, de scheiding der staatsmachten, is een belangrijk uitgangspunt in de democratie. “Derhalve mag het nimmer zo zijn dat één der machten wordt gehinderd in de uitvoering van haar verantwoordelijkheden die zij binnen de wet heeft meegekregen. De naleving van de scheiding der machten moet een geïntegreerd onderdeel van het totale regeringsbeleid zijn”, stelt de NPS.

Dat de regering het Openbaar Ministerie de opdracht gaf het proces te staken, is dus onaanvaardbaar. “Het recht van de samenleving om op basis van hoor en wederhoor te weten hoe de ernstige vormen van misdrijf tegen de menselijkheid onder andere rond acht december 1982 hebben plaatsgevonden, mag niet vanwege een ‘toevallige’ regeringspositie ongedaan gemaakt worden”, aldus de NPS.

60 REACTIES

 1. NPS voorzitter, (sukkel) je komt te laat met reactie als een steunbetuiging richting de rechtspraak. De beslissing is al 2 weken geleden genomen.
  Vergeet niet, dat blakka joeka Arron de 1e stap heeft gezet met het om zeep helpen van SU door zijn persoonlijke ambitie voor onafhankelijkheid. Daarna is zijn hele familie gevlucht naar en de andere joeka voorstanders van onafhankelijkheid zoals de PNR etc gevlucht uit Su


  Maak melding

 2. @NPS VOORZITTER RUSLAND !
  Het wordt tijd,dat deze POEPEJANTJE met pensioen gaat,met zijn gewichtig taalgebruik.en zijn 2 knikkertjes.HET VOLK IS MOE VAN DE GEDOOFDE FRAMBO .PARTIJ…OPZOUTEN.MIE MANG.


  Maak melding

 3. Laffe reactie….. mosterd na de maaltijd.

  Bouterse en rechtstaat passen niet in één zin.

  Suriname is anno 2016 de ultieme bananenrepubliek


  Maak melding

 4. Snel@Dmsco@Blakka Djoeka Henk Aaron en Eddy Bruma hadden de voorbeeld van Mahatma Candhi en Martin Lutterking gevolg .

  Indien jullie niets hebben te doen blijf maar niet schelden tegen onze voorouders ,daar op zal wel reageren .

  Gaan jullie Mantelzorg doen in de omgeving waar jullie wonen doe ook iets voor je Familie .

  Ga al vast Cocos bomen leren klemen want NDP heeft een Cocos palm project , schrijf je in bij LVV Suriname .je kan ook mailen .

  Ik ben ook een Blakka djoeka van NPS ,die niet gaat schelden tegen onze voorouders die nog geen telefoon en TV of Internet hadden ,al heeft NPS 1 zetel zal ik daar blijven .

  Ik weet niet hoe oud jullie zijn maar ga geschiedenis boeken lezen daar zie wat je voorouders hebben achter gelaten hebben .

  En ga ook lezen welk wereld deel de grootste is onze voorouders zijn niet met vliegtuig naar zuid America gegaan .

  Vragen jullie wijk AGENT of er mantelzorg werk te doen is stront zaken dat jullie zijn .
  Ik weet niet of jullie Blakka Mang zijn daar om hou mijn schrijven verlopig op .

  Bananen is om baby voeding te maken en jong en oud houden van bananen , je kan geen land van maken .

  Velen in Nederland weten zelf het verschil niet tussen Bananen en Bacoven .


  Maak melding

 5. Wat een lafbek is deze Rusland. Hij doet het in zijn broek als DDB maar een scheet laat.
  Komt hij nu pas met een verklaring op het moment dat het IAHCR met een verklaring is gekomen.
  Ik geloof niet dat deze joker in staat is de NPS naar grotere hoogten te brengen noch dat hij een goed bestuurder is om Suriname te bsturen


  Maak melding

 6. Biga Sma# Het gaat niet om de persoon maar om de boodschap.
  Ook wel aangeduid als “argumentum ad hominem” oftwel “Het aanvallen van iemand in persoon in plaats van het standpunt dat hij verdedigt”


  Maak melding

 7. Suriname is verloren onder Bouterse.Dat is mijn constatering.Vanaf deze man aan de macht is heerst er alleen maar ellende in het land.Hij kan het land niet besturen.Hij heeft de wapens en in Suriname durft niemand zijn mond open te doen anders word je weer doodgeschoten als in 1982.Ik snap het niet dat een volk voor zo iemand kan kiezen als president van het land.Wij als volk zijn diep gezonken.Aan alles komt er een eind.God zal Suriname bevrijden van die duivel.Al onze reserves van het land is verduisterd in de zak van de president en zijn handlangers.


  Maak melding

 8. Voorzitter NPS, jou broertje is toch krakka-tikie van Bouta ??
  Jou vader Harold (PNR)was toch minister onder Bouta??
  Ju jang dringie ook-tu !!!

  NPS/VHP hebben toch Boereveen,Linscheer etc. rustig benoemd of in functie gelaten??
  Terrein van grote afgeschoten politiebureau toch verkwanseld aan NDP (waarom niet in landsbelang terugenomen in de boezem van de staat met andere bestemming!!).
  Kom eindelijk tot inkeer!!! NPS/VHP hebben de kennis
  en achterban om het land te redden als het zover is.Sla de handen inelkaar; niet met verraders (Somo en Ronnie) die de amnestiewet hebben helpen goedkeuren, of awar-domri
  carl, Judas Iskariot.
  Succes toegewenst !!!


  Maak melding

 9. Oom Bert,

  De heer Aron geeft met zijn uitspraken een trap tegen de Grondwet. In Art.148’GW staat duidelijk geschreven dat de regering in het belang van de staatsveiligheid in concrete gevallen de PG bevelen kan geven m.b.t. de vervolging. De wet is duidelijk. De overheid kan ingrijpen in de vervolging. Het is niet mogelijk om dit artikel uitputtend uit te leggen. Dus al de pogingen van de straathoek-, koffieshop-,kroeg-, en buurthuisjuristen van het Front zijn gedoemd te mislukken.


  Maak melding

 10. RobG:

  Volgens Minister Sillos zou de staastsveligheid in gevaar zijn doordat NDP aanhangers hebben gedreigd geweld te gebruiken

  Ik heb nog nooit zo’n walging gehad zoals ik nu heb tegen jou. De hele wereld spreekt schande van de inneming van Bouterse in zijn eigen proces.

  Jij ben echt ziek in je hoofd


  Maak melding

 11. De eisen en oproepen van de Stichting 8 December 1982 om geen anti-democratische wetten aan te nemen, worden door de laatste verklaring van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) onderstreept. De regering-Bouterse waarvan de president zelf hoofdverdachte is in het 8 decembermoordenproces bemoeilijkt de rechtsgang, omdat zij belanghebbende is en bereid is elke grens die de trias politica haar onafhankelijkheid kenmerkt, zal blijven overschrijden.


  Maak melding

 12. Henk Molenaar2016, de paarse kliek komt binnenkort van de koude kermis thuis. In grijpen in een lopende strafproces is haast onmogelijk. De krijgsraad kan de artikel 148 naast zich neerleggen wat ook gaat gebeuren. Ben benieuwd wat Bouterse dan gaat doen.


  Maak melding

 13. Dit hof, dat al jarenlang maar niet van de grond komt, moet zich gaan buigen over heikele grondwettelijke kwesties. Mede omdat militair aanklager Roy Elgin in 2012 vroeg de Amnestiewet voor te leggen aan dit hof, besloot de krijgsraad het 8 Decemberproces te schorsen. Daarna maakte de regering-Bouterse geen haast om het hof op te richten. Tot afgelopen vrijdag. Want dit hof zou Bouterse nu wél goed uitkomen.

  ‘Ze gaan zeker gebruikmaken van artikel 148’, zegt de jurist Gaetano Best. Namens de nabestaanden begon hij in 2014 een internationale klachtprocedure om het moordproces weer te hervatten. Best: ‘Het meest waarschijnlijke scenario is nu dat de krijgsraad en Elgin erop wordt gewezen dat de staatsveiligheid in gevaar is, dat het Constitutioneel Hof wordt opgericht en dat de rechtszaak daarom geschorst moet worden.’

  De hoop van de regering, aldus Best en Monorath, is dat Elgin niet met een strafeis komt en zegt dat gewacht moet worden op het oordeel van het hof. Best: ‘Hierna wordt dit hof, waarvan de leden door de regering worden benoemd, ingesteld. Die oordeelt vervolgens dat de Amnestiewet niet in strijd is met de Grondwet. En dan is het proces ten einde. Maar moet de krijgsraad hieraan meewerken? De krijgsraad heeft immers in juni al geoordeeld dat de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet. We komen hierdoor in allerlei juridische toestanden terecht.’

  Gekrakeel
  Deken Harish Monorath van de Surinaamse Orde van Advocaten. Net als de voorzitter van het Hof van van Justitie en de procureur-generaal, de baas van het OM, bestrijdt Monorath dat er sprake is van een constitutionele crisis in Suriname.
  Deken Harish Monorath van de Surinaamse Orde van Advocaten. Net als de voorzitter van het Hof van van Justitie en de procureur-generaal, de baas van het OM, bestrijdt Monorath dat er sprake is van een constitutionele crisis in Suriname. © Guus Dubbelman/de Volkskrant
  Hoezo is de staatsveiligheid in gevaar?

  Sunil Oemrawsingh, namens de nabestaanden
  Monorath: ‘Als Elgin dit doet en het hof wordt op poten gezet, dan heeft de regering haar doel bereikt. Maar de auditeur-militair kan niet meer verwijzen naar het hof, hij kan donderdag alleen uitstel vragen voor zijn requisitoir. Of de Amnestiewet wél of niet in strijd is met de Grondwet, is niet meer aan de orde. Dat is al besloten.’

  Strafpleiter Gerard Spong, die als adviseur hielp het 8 Decemberproces op poten te zetten, is het met het tweetal eens. Spong: ‘Bouterse is te laat als hij zijn zinnen heeft gezet op dit hof. De krijgsraad heeft al een vonnis gewezen in de kwestie van de Amnestiewet, het heeft al rechtskracht. Het vonnis moet nu uitgevoerd worden. Er is geen weg meer terug. Bouterse kan natuurlijk wel voor veel juridisch gekrakeel zorgen en tijd winnen.’

  Alle ogen zullen daarom donderdag niet alleen zijn gericht op Elgin maar ook op de drie vrouwelijke rechters van de krijgsraad. Wat gaan zij doen als de militaire aanklager toegeeft aan de enorme druk? De nabestaanden volgen de acties van Bouterse met lede ogen. Bijna negen jaar duurt het proces nu. Als de oud-bevelhebber zijn zin krijgt, dreigt weer uitstel of zelfs het einde van de rechtszaak.

  ‘Oude methoden uit de jaren tachtig worden uit de kast gehaald om mensen te intimideren’, zegt Sunil Oemrawsingh van het Comité 8 December. ‘Hoezo is de staatsveiligheid in gevaar als de krijgsraad gewoon zijn werk doet? Wie wil nog in Suriname investeren als dit soort grappen worden uitgehaald om de belangen van één persoon, de hoofdverdachte, te behartigen? Elgin desavoueert de krijgsraad als hij donderdag gaat zeggen dat het Constitutioneel Hof er bijna is en dat we moeten wachten. Maar ik heb hoop. Donderdag gaat door, natuurlijk.’


  Maak melding

 14. Deze wet had blakka joeka arron in de grondwet opgenomen om de Hindoestanen buiten boord te houden.
  Joeka arron won de verkiezingen met fraude . Bij protest van de Hindoestanen werd art 148 gebruikt


  Maak melding

 15. Dreiging aanpakken
  INDIEN DE MINISTER van Justitie en Politie of een andere overheidsinstantie daadwerkelijk over concrete informatie beschikt dat er personen in Suriname aanwezig zijn die bij een voortzetting van het 8 Decemberstrafproces strafbare feiten zullen plegen, zijn er twee keuzes. “We kunnen met een beroep op artikel 148 van de Grondwet trachten de vervolging wederom te schorsen of we kunnen de personen die van plan zijn strafbare feiten te plegen arresteren en vervolgen”, zegt de rechtsgeleerde.

  De tweede optie, arrestatie en vervolging van de personen die voornemens zijn strafbare feiten te plegen, ligt volgens hem het meest voor de hand. Kiezen voor het alternatief, namelijk schorsing van de vervolging, komt er volgens hem op neer dat de rechtsstaat Suriname wijkt of zelfs zwicht voor “een stel criminelen die kennelijk samenspannen tot een opstand tegen het in Suriname gevestigde gezag of tot het plegen van misdrijven tegen de openbare orde”.

  Best: “Het is in het algemeen belang de straffeloosheid voor meervoudige moord op te heffen. Het strikt persoonlijke belang van personen die tegen strafrechtelijke vervolging van de verdachten van de Decembermoorden zijn, kan in een rechtsstaat nooit prevaleren boven het algemeen belang de strafwet in Suriname te handhaven. Bovendien zou de staatsveiligheid pas in het geding zijn wanneer onze gewapende machten niet opgewassen zouden zijn tegen de personen die bij een voortzetting van het 8 Decemberstrafproces van plan zijn strafbare feiten te plegen. Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.”

  Obstakels
  ALS DE REGERING een beroep doet op artikel 148 van de Grondwet, betekent dat dat de pg ter terechtzitting zal moeten beargumenteren en met feiten en omstandigheden zal moeten onderbouwen waarom stopzetting van het strafproces in het belang van de staatsveiligheid is. “Ik kijk daar met grote belangstelling naar uit”, zegt Best. Een ander obstakel dat mogelijk in de weg staat van gebruikmaking van de aanwijzingsbevoegdheid uit artikel 148 van de Grondwet is dat het een bevoegdheid van de voltallige regering is, meent de jurist.

  “Elke minister heeft in deze dus een eigen verantwoordelijkheid en moet dus overtuigd zijn van het feit dat stopzetting van het 8 Decemberstrafproces in het belang van de staatsveiligheid is. Van sommige ministers verwacht ik niet anders dan dat ze weigeren mee te werken aan deze onverholen vorm van misbruik van bevoegdheid.” Een laatste obstakel dat in de weg staat aan het bewandelen van de route van artikel 148 van de Grondwet is de Krijgsraad zelf.

  Deze zal alleen meegaan met de door de pg namens de regering ingediende vordering om, bijvoorbeeld, de vervolging nog eens te schorsen wanneer de Krijgsraad de onderbouwing dat zulks in het belang van de staatsveiligheid is, onderschrijft. Best: “En ook dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk”. Gebruikmaking van artikel 148 van de grondwet typeert hij als “een heilloze weg, simpelweg omdat niet aan de voorwaarden van het artikel wordt voldaan”

  Lees meer: Is artikel 148 Grondwet dé uitweg uit het Decemberstrafproces? – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/de-ware-tijd-online/laatste-nieuws/2016/06/26/is-artikel-148-grondwet-de-uitweg-uit-het-decemberstrafproces/#ixzz4GMB3gEwm


  Maak melding

 16. Rodg@ ik ben geen recht geleerden om dat te beoordelen dat van Art 148 GW mijn school opleiding is maar basis school en een Vrouw heeft mijn leren timmeren .

  Ken je nog de tien geboden ,ik hou mijn aan de tien geboden .


  Maak melding

 17. oom bert,

  Ik wil niet beledigend overkomen maar u bent het levend bewijs van het product wat uw NPS heeft voortgebracht. U bent maar het topje van de NPS ijsberg. In perioden van verkiezingen had de NPS uw stem nodig maar na de verkiezingen werd u als oudvuil schaamteloos op de NPS vuilnisbelt neergekwakt. De vuilnisbelten die de NPS heeft gecreëerd zijn niets anders dan een slachtveld van misbruikte onwetende kiezers. De NPS heeft het nagelaten om u te coachen naar vormings- en scholingsactiviteiten. Zij hadden zorg kunnen dragen dat u naar een vakschool ging om bouwvakker, lasser, meubelmaker of volwaardig timmerman te worden. Maar dat was te veel van hen gevraagd omdat u naast uw stem verder niets aan hen te bieden had.

  Voor de VHP was u net als de kleine landbouwers en lijfeigenen en het voetvolk uit hun doelgroep van nul en generlei waarde. Ook deze groep werd misbruikt om haar stem.


  Maak melding

 18. Sranang is een rechtsstaat en dat wil zeggen dat ALLE personen die strafbare feiten plegen, ernstige mensen-rechtenschendingen begaan, dienen te worden vervolgd !

  Vooral wanneer blijkt dat de daders zich beroepen op amnestiewetten die in strijd zijn met de Grondwet !

  Internationaal gezien, wordt GEEN amnestie verleend voor ernstige mensennrechtenschendingen zoals de 8 december-
  DDB-massamoord (ook niet voor de Moiwana massamoord)! Geen enkele jurist/rechter aanvaardt amnestie in dergelijke gevallen, alleen de machthebbers van Suriname willen wat internationaal-rechtelijk vaststaat, opzij zetten !

  De machthebbers willen tijd winnen voor hun NDP-leider en een veroordeling zo lang mogelijk uitstellen, ten koste van alle andere Surinaamse belangen !

  Zodra het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten deze Desi-amnestiewet afkeurt, zal het regiem gas terug moeten nemen, omdat de uitspraken van dit Hof, alle Surinaamse wetgeving en uitspraken OVERRULEN !

  PS : Stel u voor dat uw onschuldige familie wordt VERMOORD door Surinaamse militairen en bekijk dan
  of ervoor bent dat de DADERS niet worden vervolgd !

  Het valt op dat enkelen weer de boodschapper aanvallen,
  terwijl het een Surinaams belang is de RECHTSSTAAT
  overeind te houden ! Bescherm en verdedig uw MENSEN-RECHTEN tegen dictatoriale leiders !


  Maak melding

 19. Elgin ,als deze man het proces zal leiden is inderdaad alles verloren. Deze Elgin zal weer met zijn staart tussen de benen het hazenpad kiezen..Deze waardeloze Elgin was het eens met amnestie voor een moordenaar,straks gaat hij akkoord met een vergevingsceremonie van de walgelijkste moordenaar midden op het onafhankelijkheidsplein.
  Het zal wederom de zoveelste NDP soap drama worden,maar we zijn deze al gewend te zien.


  Maak melding

 20. @Haco
  Oh RobG is aan het hallucineren netals zijn baasje..Zij slapen niet en zien overal onzichtbare vijanden.
  Baasje bouta heeft niet van een goeie nacht genoten sinds 25 feb 1980 tot heden.Hij denkt dat de kwade ,boze geesten(ndp volgelingen) het gaan opnemen tegen de rechtaardige surinamers.Nee hoor wij gaan rustig aan het werk en de volgende maand staken om onze salarissen uitbetaald te krijgen,Deze moordenaar bouta verdiend geen belangstelling of aandacht. Hij moet gewoon opgesloten worden voor altijd .Maar met de surinaamse rechters weet je het nooit,daarom dat onze hoop ook niet hoog ligt,we zijn alvele malen teleurgesteld door deze rechters en daarom dat we ook geen wonderen verwachten.Bouta heeft artikel 148 en de rechters hebben niks.


  Maak melding

 21. @ RobG,
  Het is heel erg om zo de-genererend over een persoon te
  praten (@ oom bert) met betrekking tot zijn opleiding; je kan wel een grapje maken over iemand, maar niet op zo een manier.

  Ik ken genoeg personen die niet eens de lagere school hebben doorlopen maar een eerzaam beroep uitoefenen (i.p.v. met een hogere opleiding coca-dealer te zijn).

  “a ptjien ingie-boi” gaat zichzelve persoonlijk GRATIE VERLENEN na de veroordeling !!!


  Maak melding

 22. @RobG
  Jou soort is een vervloekte volk op aarde.
  Iedereen werkt,en jou soort die neemt genoegen om een volgeling te zijn .
  Idioot , het is jou lijder geweest die ons land Suriname failliet heeft gemaakt en naar de moer heeft geholpen.Het is jou lijder die amnestie heeft en om vergfiffenis loopt te smeken. Geen andere loopt met deze schandvlek op zijn lijf geschreven.Het is jou baasje die gezorgd heeft voor alle achteruitgang in Suriname.Als je de vinger wil wijzen wijs het aan je lijder.


  Maak melding

 23. Het is in Suriname nog steeds onduidelijk hoe het gaat aflopen met het slepende 8 decemberstrafproces. De zaak gaat vrijdag verder nadat de aanklager eind juni had verzocht het proces te beëindigen. President Desi Bouterse en 22 anderen staan terecht voor hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

  De officier van justitie wilde het proces stoppen in opdracht van president Bouterse. Die kan op basis van een grondwetsartikel zo’n opdracht geven als de staatsveiligheid in gevaar is. De zaak werd verdaagd om de advocaten de tijd te geven zich te verdiepen in deze nieuwe ontwikkeling.

  Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de Decembermoorden, denkt niet dat de krijgsraad vrijdag een definitieve uitspraak doet over het al dan niet stopzetten van het proces. ,,De advocaten zullen hun zegje doen over het verzoek tot stopzetting. Ik verwacht dat de krijgsraad zich dan wil beraden en dus de zaak zal verdagen naar een volgende zitting’’, aldus Essed. Hij rekent er wel op dat de krijgsraad uiteindelijk het verzoek van de aanklager naast zich neer zal leggen en het proces zal laten doorgaan.

  Het proces is in een cruciale fase beland. Nadat het in 2012 geschorst werd vanwege de aanname van een omstreden Amnestiewet, besloot de krijgsraad begin juni van dit jaar het proces toch door te zetten. Op 30 juni zou de aanklager zijn eindoordeel uitspreken, maar daar stak Bouterse dus een stokje voor.


  Maak melding

 24. Srafu, je moet ervan uitgaan dat de staat (rechtsstaat) ook in het belang van de (nationale) veiligheid mensen kan en mag ombrengen. In 1982 was de nationale veiligheid van Suriname in gevaar. Het is alleen jammer dat de situatie uit de hand is gelopen en dat er doden zijn gevallen.

  Haco en Ray,
  De definitie van het woord Nationale Veiligheid is toevallig niet de definitie die jullie aan dit woord geven. Jullie geven een betekenis aan dit woord in enge zin en het moet precies passen in jullie straatje. Daar trappen wij niet in. Ja, wees maar verbitterd.

  Trouwens jullie zwijgen als het graf over de rol van Hugo Eesed, de advocaat van de nabestaanden. Deze man speelde ook een rol bij de volksmilities.


  Maak melding

 25. De bezorgdheid van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) over de stopzetting van het Decemberstrafproces door president Desi Bouterse is indirecte kritiek op het Surinaams betoog eerder dit jaar in Genève. Zo stelt de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982.

  In Zwitserland stelde de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos bij de evaluatie van Surinames mensenrechtenbeleid door de VN-mensenrechtencommissie, dat de regering geen barrières opwerpt voor de rechterlijke macht om haar werk te doen. Woensdag uitte de Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie haar ernstige bezorgdheid over de maatregel van de president om de voortzetting van “een rechtszaak ter vervolging van ernstige mensenrechtenschendingen waarin hij verdachte is, te stoppen”

  Zolang Dora Silos Min. van JUSPOL is komt er geen vonnis want Dora gaat persoonlijk deze moordenaar beschermen..Dora Silos moet ook vervolgd worden voor obstructie.Ze pleegt meineed en doet alsof het de normaalste zaak ter wereld is om te liegen onder ede en ongestraft te blijven.


  Maak melding

 26. Rodg@ je schreef gisteren dat men met positieve zaken moet komen , zijn dit de positieve zaken .

  Ik zeg dat mijn school opleiding basis School is en een vrouw heeft mijn leren timmeren

  Deze Blakka djoeka uit Para hoeft niet geschoold te zijn want ik hou niet van werken .

  Mijn voorouders hebben al genoeg gewerk en genoeg achter gelaten dat wij nog voor 1000 jaren kunnen gebruiken .

  Rodg@al vraag je deze Blakka djoeka om voor 2000 usd te werken voor 8 uren per dag zal ik het niet doen .

  Ik werk niet meer ik hou niet van werken mijn voorouders hebben al genoeg gewerk .

  Ik doe meer aan onderzoek hoe je zware 6duim stenen van 25kilo naar 5 kilo kan produceren om sneller , duurzamer ,en innovatiever huizen te bouwen zonder geld van de BANK .

  Rodg@ praat zo met mensen in jou omgeving ik zou niet kunnen wonen in je dure wijk of omgeving .

  De groeten

  van Blakka djoeka uit Para


  Maak melding

 27. @RobG
  Jij kan niet zonder de nodig drama leven net als je baasje het niet kan zonder.
  Telkens wanneer de rechters een besluit meten maken hoor je dat de staatsveiligheid in gevaar is!Op andere dagen is er niks aan de hand.Van wie dreigt er gevaar,de politie maakt zich gereed om in de aanval te gaan ja,met wie dan ?!Voor zover ik het weet gaat geheel Suriname blij zijn met een guilty verdict van je baasje.!Je baasje hoeft geen burgeroorlog te verwachten hij is niet waard om ervoor te gaan vechten.Hij is een crimineel en zelf zijn lijf schreeuwt het uit,amnestie,artikel148,vergiffenis,noem maar op alle awards waarop een crimineel trots mee is ,vindt je op het lijf van je baasje.En dan nog enkele extra’s….lenen en lenen en de surinamers en hun nakomelingen ermee belasten.


  Maak melding

 28. @ Oom Bert
  Ik doe meer aan onderzoek hoe je zware 6duim stenen van 25kilo naar 5 kilo kan produceren om sneller , duurzamer ,en innovatiever huizen te bouwen zonder geld van de BANK .

  Noem dit maar geen werken!
  Ik weet dat je de boel aan het zieken bent. Jammer dat anderen dit niet zien


  Maak melding

 29. @ Jos
  Biga Sma# Het gaat niet om de persoon maar om de boodschap.

  Ik wil wel helder en duidelijk stellen dat de persoon die de boodschap brengt / wilt overbrengen heel er belangrijk is.
  .Ware het een zwerver die bij LPI te boek stond als patiënt dan ken je de lading van de boodschap.
  Maar een voorzitter van een politieke partij die achteraf iets wilt overbrengen moet zijn verantwoordelijkheden kennen en nemen.
  Dus niet nadat anderen en belangrijke instituten de boodschap willen overbrengen pas dan jezelf bij deze boodschap aansluiten.
  Had dan maar liever niets gezegd, want zelfs de laffe DOE was hem voor en ja zelfs PALU een matie partij van de NDP


  Maak melding

 30. Robg@
  Ijzer sterk verhaal ROBG je geeft weer geen antwoord op de vraag wat is staatsveiligheid,j e fraaie er weer omheen.
  En draaien betekend liegen,maar ja als je een financiële onder steuning krijgt ,zal jou worst zijn


  Maak melding

 31. Pico@ ik ga jong en oud wijzen hoe men stenen kan maken met grondstof dat ter plaatse aanwezig is .

  De stenen worden met een Hydraulische pers gemaakt van 50 ton .

  Pico@ met werken bedoel ik, sta nooit meer vroeg op uit mij bed om te gaan werken voor een werkgever .

  Grondstof en water om stenen te maken kan ik gebruiken daar mijn voorouders grond hebben achter gelaten voor de nageslacht die nog leven in 2016 .

  Wat ik nu doe is mantelzorg en genieten van het leven
  Het bouwen van een huis heeft stenen nodig ,per dag gaan de jongens 300 stenen persen x5dagen van de 1500 stenen krijgen de vijf jongens of ouderen elk 100 stenen gratis per week ,na 12weken kunnen zij met hun familie een eigen huis bouwen en zij ontvangen ook loon elke week .

  1000 stenen per week dat overblijf bouw ik dan studenten woning op grond van mijn voorouders .

  Pico@ ik heb een Beton pomp Putmeister Mobiel om vloeren sneller en innovatief te storten en Beton te mengen .

  Pico@ ga lekker je geschiedenis lezen over Suriname ,en wat je met Bauxiet Kwartszand en Klei kan uitvoeren of maken .

  Pico@ de rest kan je aan Rodg @vragen hoe je dat verder uitvoert .

  Voor meer info UNDP Suriname UN vraag naar huizen project voorstel Stichting Zuurzak vraag maar wie projectleider was .

  Oom bert gaat schrijven al is het niet nuttig ik ga nu naar de Amsoi zaden kijken wat ik moet vermeerderen ,ik ben geen planter .


  Maak melding

 32. Valt niks aan af te dingen. Het is toch van de zotte dat een vermeende moordenaar zich bediend van de diverse staatsorganen om zo zijn strafvervolging te ontlopen.
  Suriname staat aan de afgrond van vernietiging. De OAS concludeert dat de DNA met de gewijzigde Amnestiewet van 1992 in april 2012 straffeloosheid voor mensenrechten-schendingen tijdens de militaire dictatuur heeft bestendigd en de uitzondering dat nooit amnestie verleend mag worden voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven ongedaan heeft gemaakt.
  Als hoedster van de democratie mag de vz van de DNA zich schamen dat zij hieraan meegewerkt heeft.


  Maak melding

 33. Beste posters,

  De grootste fout, die volgens mij op dit forum wordt gemaakt is om serieus te reageren op de postings van RobG.
  De man kickt erop om iedere keer maar weer te kunnen reageren op de postings van mensen, die een andere kijk op ons land hebben, dan hij.
  Eigenlijk zou je zo’n idioot, die alles op 7.600 km afstand van ons land beoordeelt en alles beter weet, moeten negeren, maar uiteraard is iedereen daar vrij in.


  Maak melding

 34. RobG

  Oom Bert heeft bewezen dat hij met de leergang van de praktijk wijzer geworden is dan u met alle universiteiten van deze aardbol ooit zult kunnen worden.

  Vader Cats zij ooit: “Al tooi je een aap met een gouden ring het blijft een lelijk ding”

  Mevrouw Silos van Dijk heeft met al haar intelligentie bij haar bezoek aan Geneve met haar bijdrage omtrent mensen rechten het zoeklicht op Suriname gericht.
  De Inter Amerikaanse Commissie voor de Mensen Rechten (IACHR) zit nu ook boven op het 8 december proces.en heeft reeds gesproken dat Bouterse niet moet ingrijpen in de rechtsgang.

  Ook al weet de Surinaamse politiek het 8 december proces te stoppen zal het internationaal een issue blijven.en niet afgesloten kunnen worden.

  Het misbruik van artikel 148 uit de Grondwet heeft slechts duidelijk gemaakt dat Bouterse de samenleving met geweld bedreigt. Luister naar de stelling van Silos van Dijk dat het gevaar bestaat dat NDP aanhangers bij een veroordeling geweld zullen aanwenden. Een ware Volkspresident zou nooit aanvaarden dat zonder dat alle rechtswegen gebruikt zijn er door zijn aanhang voor zijn persoonlijke belang geweld wordt aangewend.
  De hele wereld heeft Silos van Dijk gezien en weet dat de regering haar morele recht om te regeren allang verspeeld heeft.

  Best RobG het gaat niet om wat u geleerd heeft maar wat u er mee doet.

  Oom Bert doet verstandige dingen en u verklaart de hele wereld voor GEK omdat ze geen geloof meer hebben in de beloften van Bouters.

  Indien u naar anderen wijst, wijzen er 3 vingers naar u zelf.


  Maak melding

 35. JO,JO Bedank voor goede schrijven om te zien dat er mensen met heel goede Genen ,jou schrijven kan ik goed gebruiken wanneer met jong en oud bezig ben .

  Ik ben Steiger monteur geweest ,wat ik nu doe is mijn Hobby en zaken die nuttig zijn uit te voeren met jong en oud .

  Ik weet heel goed wat nuttig is ,en goed is voor jong en oud
  ik heb acht jaren onderzoek gedaan hoe je dat moet doen .

  Verlopig heb ik dit met afgestudeerde TU Studenten besproken twee zijn vrouwen en twee jongens richting bouw alles licht aan mij om ze te bellen en ook heel lieve mensen ook met goede genen .

  JO.JO ik wachte op droog weer in Suriname om te starten
  nog bedank voor jou goede schrijven, is het ook zo goed in jouw buurt ga zo door ik lees graag .

  JO.JO ik moest de studenten leren of uitleggen wat Bauxiet en Kwartszand is het is lachen met studenten op school leer je niet als je heb gelijk JOJO heel goed .


  Maak melding

 36. jojo,

  Mijn opmerking aan het adres aan oom bert blijft staande. Hij is mijn inziens het levend bewijs van het product dat het NPS beleid heeft voortgebracht. Maar ik heb grote twijfels over de persoon die zich uitgeeft voor ‘ oom bert ‘. Ik heb de indruk dat deze persoon het gemunt heeft op Marons want hij geeft zich uit voor een djoeka. Ook jouw opmerking over mijn opleidingsachtergrond neem ik niet serieus. Gij weet dat zijn ” levenservaring of levenswijsheid ” een fabel is. Daarmee koopt hij niets mee en hij komt ook niet ver mee. Het is allemaal proza waar hij niets aan heeft.

  Artikel 148 is een artikel die het staatshoofd volgens de wet kan toepassen. Het is mijn inziens rechtvaardig gebruikt . Er zijn redenen voor aan te wijzen.


  Maak melding

 37. Beste posters,

  Mijn vorige posting is niet geplaatst, dud doe ik nog een poging.
  Iedere posting op een ractie van RobG. geeft hem een kick, zeker als julli denkbeelden niet de zijne zijn.
  Hoewel iedereen daar natuurlijlk het hare of zijne van mag denken, is mijn advies geen aandacht meer aan zijn postings te schenken.
  Je maakt hem zeker voor zijn gevoel alleen maar sterker.
  Deze idioot, want ik heb er zo langzamerhand geen andere woorden meer voor, weet het op 7.600 km afstand van ons land altijd beter dan wie ook op dit forum.
  Met dit soort eigenzinnige narcisten en betweters kun je geen enkele discussie aangaan, omdat zij in hun gedachtenwerld altijd gelijk hebben.


  Maak melding

 38. @Cochise,
  “Met dit soort eigenzinnige narcisten en betweters kun je geen enkele discussie aanggaan , omdat zij in hun gedachtenwereld altijd gelijk hebben.

  Dat doet hij in ieder geval wel voorkomen, omdat het zoals in een ander topic al gesuggereerd werd hij dit wel eens in opdracht en tegenbetaling zou kunnen doen, alleen al om hier de terechte kritiek op de handel en wandel van de president en zijn regering op deze manier moet ontzenuwen en neerslaan en dan niet vanuit Nederand zoals hij het doet voorkomen maar gewoon vanuit Suriname waar hij zou wonen en werken, een Soort Roy De Miranda dus, misschien is hij het wel


  Maak melding

 39. Oom Bert
  Ik vrees dat je mijn posting niet goed begrepen hebt of ik heb het niet goed uitgedrukt.
  Ik noem werken met handen werken, maar werken met je hersenen is voor mij ook werken. Heel hard werken zelf.
  Daarom schreef ik: “noem het niet werken.” het is anders werken.
  Iemand die met zijn handen werkt, werkt vaak een uur 8 per dag. Iemand die zijn hersenen gebruikt minstens 12 uur per dag. Ik heb je dus niet willen beledigen. Integendeel, Ik heb veel respect voor je.
  Men kan met zijn handen werken, maar eerst moet er met de hersenen arbeid worden verricht.
  Mijn excuses als ik je heb beledigt, Was zeker niet mijn bedoeling! Als je mijn excuses aanvaard zou ik het op prijs stellen als je mij eerste posting weer leest, maar nu met de wetenschap hoe ik tegen werken aankijk.


  Maak melding

 40. Robje-de-Desi-slaaf :

  U komt weer met een oude NDP-babbel over de massamoorden van 8 december, u zegt :

  “Srafu, je moet ervan uitgaan dat de staat (rechtsstaat) ook in het belang van de (nationale) veiligheid mensen kan en mag ombrengen. In 1982 was de nationale veiligheid van Suriname in gevaar. Het is alleen jammer dat de situatie uit de hand is gelopen en dat er doden zijn gevallen.”

  U spreekt niet de waarheid, de staatsveiligheid van Suriname was toen totaal niet in gevaar ! Het OM en de rechters zaten allen op hun post !

  De PG is door NIEMAND ingeschakeld !

  De leider van de massamoorden heeft achteraf verhaaltjes verspreid ter verdediging. Ook zijn “op de vlucht dood-geschoten”-verhaal bleek een pertinente LEUGEN !

  Wanneer de staatsveiligheid aantoonbaar in gevaar was, dan had de verdediging van de MASSAMOORDENAARS dit als eerste naar voren gebracht in het strafproces ! Dit is niet gebeurd, omdat uw NDP-verhaaltje een fabel is !

  Zaken zijn volgens uw-NDP-lezing “uit de hand gelopen” , ja slaafje ROB, een stel zich militairen noemende personen onder leiding van hr Bouta heeft op 8 december, na kalm beraad Onschuldige en ONGEWAPENDE burgers GEMARTELD en vervolgens in koelen bloede VERMOORD !

  Daarom is uw baasje DDB, BANG voor de KRIJGSRAAD !

  Hij, DDB, zet met spoed, nog voordat er een veroordeling is, een Amnestiewet in mekaar, omdat hij weet dat hij onschuldig is ???????

  Hij, DDB brengt ten onrechte en met valse gronden een Grondwetartikel in stelling, om te trachten het massamoord-proces te stoppen, omdat hij zeker is van zijn onschuld ????

  Een KRIJGSRAAD in zitting BUIGT NIET voor onwettige dictatoriale bevelen, de Grondwet zegt nog steeds dat NIEMAND en GEEN ENKELE INSTANTIE zich mag bemoeien met een lopende rechtszaak !

  Het VERBOD geldt ook voor de huidige machthebber, de
  heer DDB !

  PS : Stopzetting van het massamoordproces op bevel van DDB, komt er NIET !!!


  Maak melding

 41. oom bert,ik wens je veel succes met je bedrijf.Ik wil je echter een welgemeend advies geven.Start je bedrijf zover mogelijk weg uit de buurt van de invloedsferen van VHP/NPS.Denkt gij dat metname de NPS uw bedrijf gaat steunen na een verwaarlozing van 60 jaar van u en de overigen uit haar achterban?

  Hans of Cochise zijn mijn inziens een-en-dezelfde persoon. Geen wonder dat de aanhang van de oppositie klein in omvang is en niets voorstelt.


  Maak melding

 42. Mohamed@ ook bedank voor jou schrijven ,zo mooi in Surinaams zou ik het niet kunnen doen .
  Indien je tijd heb moet je over UNDP Suriname lezen daar heb ik een project voorstel ingediend en heb ik met Tanja Lieuw 2 keren persoonlijk op kantoor gesproken .

  Voor meer info zie grafiek UNDP

  Bedank Mohamed Mijn vader was voorman van al de bouw werken in Moengo dat was nog in 1955 laat men navraag doen wie dat was .


  Maak melding

 43. Pico@ ik aanvaard jou excuses ,dan heb het niet goed gelezen of begrepen .

  Pico@ ik doe ook mijn excuses naar jouw toe ,daar ik het niet goed heb begrepen .

  de groeten

  oom bert


  Maak melding

 44. @RobG, mijns inziens zijn Hans en Cochise een-en-dezelfde persoon.
  Kun je na gaan hoe zwaar gestoord je bent, met je aannames, hoeveel vang je nu voor dit soort berichten, is dat per letterteken of per bericht?


  Maak melding

 45. @Robje-de-Desi-slaaf :

  U zegt tegen Oom Bert : “Start je bedrijf zover mogelijk weg uit de buurt van de invloedsferen van VHP/NPS.”

  Uw VHP-NPS syndroom speelt weer op !!

  Jaja, Oom Bert moet zeker NDP-deskundigen in de arm nemen,succes geagrandeerd !

  Zie het NDP-Lackin-cassave-fabriek-debacle !!!
  Zie het NDP-Desi-volkswoningbouw-project voor 17.740
  woningen !!!
  Zie de half afgebouwde zeedijk te Coronie, visitekaartje v/h wanbeleid van de NDP !!!
  Zie het NDP-Sneltreinproject Paramaribo-Onverwacht !!
  Zie het LEGE gebouw en de LEGE kluizen van de Centrale Bank van suriname !!!

  PS : DESI, kunnen er NOG WAT (miljarden) ONGEDEKTE bankbiljetten in omloop worden gebracht ???

  STOP DE NDP-CLAN, REDT SURINAME !!!


  Maak melding

 46. Rodg@ jij kan voor meer info naar UNDP Suriname ,zie grafiek UNDP ,indien nodig vraag naar info huizen bouw project ST Zuurzak ,vraag wie project leider is .

  Mijn vrouw is bij toevallig een Marrons heb twee dochters studeren nog af .

  Rodg@ indien je zelf een project voorstel bij UNDP kan je ook een bijdragen leveren .

  Wel moet je een eigen bijdragen hebben voor de project .

  Mijn eigen bijdragen was .
  1 Grond 2Hectare
  2 Mankracht 12 voor 1jaar
  3 Zand of Grondstof Soorten
  4 Beton pomp

  Dit was mijn laatste schrijven naar jou toe ,ik vind je schrijven niet opbouwend ik hou niet van ruwe schrijf werk dat niet opbouwend is voor jong en oud .

  Doe wat mantelzorg in je omgeving niet vergeten

  De Anderen schrijven opbouwende zaken dat lees ik graag .

  Ik overleg met blanke en zwarte af studenten die al klaar zijn met studeren en ze zijn bereid mijn te ondersteunen .

  De groeten

  van Oom bert


  Maak melding

 47. Pico@ ik heb het ook gezien en goed gelezen heel goed Brada tang boeng

  Nog Bedankt het was moeilijk en kort .beschreven , ik dag ook wat bedoeld hij met dit , goed dat je terug kwam hoor .

  Nog bedankt dat je nog terug komt heel goed hoor .


  Maak melding

 48. Rodg@ Ik heb geen bedrijf maar een stichting Zuurzak in Suriname en in Nederland is he Stichting Sisi .

  Met V7of nieuw Frond ga ik tot de dood daar ik daar nog kan lachen .

  Ik sta klaar om V7 doelgroepen te helpen ,er is grond en grondstof .

  Slaap lekker Rodg

  groeten

  oom bert


  Maak melding

 49. Pico@ dat van huizen bouw staat als een paat boven water hoor ik hou niemand voor de gek hoor .

  Ik sta de boel niet te verzieken , het staat als een paal boven water .

  Lees ook een beetje van UNDP ,Zie Grafiek UN IN Suriname .

  Ik wel ook leuke en moeilijke zaken met jong en oud oplossen de Machines heb ik zelf aangekocht

  Ik heb echt geen tijd meer om te schrijven voor ondersteuning voor projecten .


  Maak melding

 50. @Oom Bert

  Pet je af voor st. Zuurzak. Maakt niet uit welke richting men heeft met interesse en verzamelen van inhoudelijke kennis en wat zweet komt men verder dan orakelen over economische modellen.

  Ik weet waar ik moet zijn als ik weer eens de moed heb iets in Suriname te gaan doen.
  Niet Top Down (waar men allemaal mee wil snoepen en niets presteren) maar Bottom Up (waar de handen uit de mouwen gaan)..

  U bent al een stukje op weg om vervangende eigen productie te realiseren.

  Indien ik op een listig idee kom of voor eventueel andere contacten bent u als Oom Bert te bereiken via stichting TerSuriname.


  Maak melding

 51. JOJO @ Bedankt en heel goed beschreven ,ik zal als via TerSuriname laten lopen . .

  Mijn ondersteuning zal je altijd krijgen ik zal je laten zien wat ik bedoeld ,met mijn schrijven over huizen bouw .

  JOJO Ik zie je verder schrijven onder de zelfde naam heel leuk , je hoort nog van mij via Stichting Suriname .

  Tang Boeng en veilig .


  Maak melding

 52. @Cochise

  Helemaal eens met uw reactie;
  “Iedere posting op een reactie van RobG. geeft hem een kick, zeker als julli denkbeelden niet de zijne zijn.”

  Ik zal het iets duidelijk omschrijven, ik weet zeker dat zijn toetsenbord vol zit met het witte spul, na het lezen van de reacties op zijn nickname. Hij komt letterlijk klaar….

  Excusez- moi, je suis Néerlandais, straight to the point!

  Het beste is doodzwijgen.

  Indien u hem nog verder wilt ontmaskeren, dan ik eerder gedaan heb, LOI deeltijd leraar economie in Amsterdam, zijn broer is landmeter.
  Zo veel zijn er niet in suri, dus….


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.