Oppositie roept om hoofd minister van justitie

108

PARAMARIBO, 8 jul – De gezamenlijke oppositie in het parlement wil koppen zien rollen. De vier politieke partijen vinden dat minister Jennifer Van Dijk- Silos haar boekje te buiten is gegaan. De minister moet weg.

Haar uithaal naar de rechterlijke macht tijdens een persconferentie kan niet door de beugel. “De uitlatingen en de wijze waarop dat gedaan is, aangevuld met de onvriendelijke bejegening van de media hebben gezorgd voor brede afkeuring, verbazing, onrust, ongeloof en twijfels over de geschiktheid van de minister”, stellen de oppositiepartijen in een brief aan president Desiré Bouterse.

De houding van de minister zou een ‘verwerpelijke behoefte’ verraden aan beïnvloeding van de rechterlijke macht. “De minister heeft eveneens de geldende parlementaire codes met betrekking tot het Comité-generaal (geheime vergadering parlement, red.) doorbroken door inhoudelijk informatie openbaar te maken”, aldus de oppositie. Het staatshoofd wordt gevraagd de minister te ontlasten van haar taken.

Bekijk ook:

108 REACTIES

 1. En terecht!!! Deze vrouw hadden gelijk toen zij kort na haar aantreden zei dat ze geen politica is. Ze is een schande voor land en volk en is totaal de weg en focus mbt haar taakstelling kwijt..Ze roept maar wat en en vindt van zichzelf dat ze wetenschapper is..Ik hadden nooit gedacht dat na Belfort het niveau van een minister nog lager kon.


  Maak melding

 2. Opgehangen moeten deze 2,zij en haar dochter en nog even zovele uit de dna,voorzitters,fractievoorzitter en ook een paar vd nps vhp abop bep doe pl die het land en bevolking ten gronde hebben gebracht.


  Maak melding

 3. De president zal waarschijnlijk geen medewerking hieraan verlenen. Zij is een van de mede architecten van het inzetten van artikel 148.
  Mocht het strafproces na 5 augustus stoppen dan zal ze waarschijnlijk voor bewezen diensten bedankt worden tenzij de Krijgsraad beslist om door te gaan. Dus haar aanblijven is vermoedelijk gekoppeld aan het besluit Krijgsraad. Bij stopzetting strafzaak is het doel bereikt voor de hoofdverdachte.


  Maak melding

 4. Ze is inderdaad ongeschikt. Bessie Turf houdt alleen van lekker italiaans eten zoal Ravioli, pizza, fellatio, spaghetti. Het wachten is op deel 24 van het stripverhaal.


  Maak melding

 5. Dit mens is een aanfluiting als minister. Ze is in dienst van Bouterse en de Paarse Roversbende en dient hun belang. Niet dat van Suriname en de grondwet.

  Ze schoffeert als “wetenschapper” alles en iedereen. De rechters, de media de oppositie en lult over ‘de staatsveiligheid die in gevaar is”, zonder een splinter van bewijs.


  Maak melding

 6. Beste dagga,

  Door jouw uitlating over ophangen vind ik dat jij jezelf verlaagd nog erger dan deze minister. Dat er mensen zijn die fouten maken kan. Maar om te dreigen met ophangen getuigd in mijn ogen van een niveau die zeer zeer laag Is,, naar mijn inziens lager dan deze minister. Ik ben voor het aftreden van deze minister zij doet haar werk niet naar behoren. En laat zien dat zij niet een afhankelijke mening heeft.

  Afzetten die hap. Niet ophangen.


  Maak melding

 7. Wishfull thinking,ze heeft keihard de waarheid gezegd and we love iT,ga zo door,eigenlijk is zij te intelligent voor de domme awaries van de oppositie ,kijk maar naar jogi, gajadien,belfort,somo,viswijfje,waterhoofd ,B,domheid straalt van ze af,de grootste domoren in de DNA zijn jogi en gajadien ,ze kunnen niet duidelijk aangeven wat ze bedoelen,moet gelijk een paar paracetamols innemen,na een Babylonische uitleg van die twee awaries


  Maak melding

 8. Hahaha de fronters zijn bewezen leugenaars, zelfs in een officieel schrijven naar de President liegen deze beesten en waardchijnlijk verwachten ze een schrijven terug. Wel die leugenbrief is inmiddels al in de versnipperaar verdwenen. Niemand neemt deze leugenaars serieus.

  De minister gaat nergens, ze mag en kan niet gestraft worden voor het vertellen van de waarheid. Dit is de wereld op zijn kop, die fronters en de idioten hier zijn helemaal gek geworden.


  Maak melding

 9. Je mag, om welke reden dan ook, iemands partij kiezen. Maar om vanuit je dagelijkse functie van minister van Justitie de rechterlijke macht zo af en aan te vallen en zelfs op de stoel van de minister van buitenlandse zaken gaat zitten, buitenlandse regeringen van inmenging en onderdrukking beschuldigen, is een regelrechte doodzonde van een politica.
  Ik adviseer de minister om een spoed achter een groot bord met junkfood te gaan zitten en schransen zodat ze meer suiker in haar bloedvaten laat stromen waardoor ze wellicht evenwichtig en gewichtig kan nadenken.


  Maak melding

 10. ‘Achterstallige betaling van SRD 700.000’
  “Ik ben helemaal failliet, ik kan geen leveranciers en geen personeel betalen”, zegt Ramon Saeri, directeur van horecaonderneming Warung Saeri in gesprek met De West. Het horecabedrijf is sinds vrijdag gestopt met het leveren van voeding aan arrestanten, omdat de regering een achterstallige betaling heeft van SRD 700.000. Saeri geeft aan dat hij de levering van voeding niet kan hervatten, zolang hij geen geld op zijn rekening gestort krijgt. Hij geeft de regering tot het eind van de maand om aan de betaling te voldoen. Indien er geen betaling plaatsvindt, zal het bedrijf een advocaat in de arm nemen om de betaling af te dwingen van de regering. … (bron: dagblad de west)


  Maak melding

 11. Na a volk e bepaal
  (kopie van) Oe’m-oppo-day

  Wil jij ook een beter Suriname ??

  Kom samen met je vrienden en familie..
  Kom samen met je music group ..
  Kom met je vereniging ..
  Kom met jang en dringie, geen alc. want wij zijn nuchter !! ..
  Maar kom ..

  Morgen vrijdag 8 juli 17:30h DNA Gebouw

  Thuis zitten treuren lost niks op..

  Wij zijn er .. Jij komt toch ook !!??!!


  Maak melding

 12. Met alleen roepen om aftreden wordt aangegeven dat de democratische structuur in Su niet klopt. Elke minister is (eind)verantwoordelijk voor zijn/haar beleid en/of gedane uitspraken. Oppositie MOET de desbetreffende minister ter verantwoording roepen. Mocht tijdens dit debat blijken dat de minister heeft gefaald of (ernstig) in gebreke is gebleken kan het vertrouwen in hem/haar worden opgezegd middels een motie van wantrouwen. Het is nu een jungle waar de macht van de sterkste geldt, waar partijpolitieke en individuele belangen de boventoon voeren naast het feit dat onze rechtstaat steeds verder ernstig wordt ondermijnd.
  Tot op heden heeft geen enkele regering ervoor gezorgd dat bovenstaande in het belang van land en volk via wetgeving structureel wordt bekrachtigd. Zij doen bij gebrek aan wetten liever hun voordeel met als gevolg benadelen van deze natie. Beweren dat Suriname een democratische rechtstaat is werkt goed op de lachspieren.


  Maak melding

 13. Ik blijf me verbazen over de reacties mensen van het Front die pretenderen verstand van Rechtswetenschappen te hebben. Het lijkt erop dat de oppositie van VHP, NPS en PL haar eigen fatwa’s als algemeen aanvaard wil opleggen aan de samenleving. Het is ontoelaatbaar dat rechters misbruik maken van de bijzondere positie die zijn in de samenleving innemen. De rechter moet volgens de wet rechtspreken. Voorop staat in de rechtswetenschappen dat rechters in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid van de wet mogen beoordelen. Dit is standaard het uitgangspunt in het recht dat algemeen wordt aanvaard.

  Het uitgangspunt in de trias Politica is dat de rechtsvorming primair door de wetgever geschiedt en dus in eerste instantie niet tot de taak van de rechter behoort. De rechter behoort volgens deze gedachtegang de kwaliteit van de wetgeving niet te beoordelen.

  Het oordeel of de wetgever een juiste beslissing heeft genomen berust uitsluitend bij die wetgever zelf. Mevrouw Valstijn-Montnor dient zich dus te onthouden van acties die haar door de wetgever niet zijn opgedragen. Het rechterlijk activisme dient de kop ingedrukt worden. Ook rechters zijn gebonden aan de wet.


  Maak melding

 14. Het aftreden eisen van Dora door de oppositie in een brief gericht aan die moordenaar, is zinloos, want Dora en die moordenaar spelen onder ėėn hoedje, en hebben juist artikel 148 toegepast, om het proces tegen die moordenaar te kunnen stoppen


  Maak melding

 15. Republiek Suriname thanks voor je input en dit is precies wat er speelt. De oppositie weet niet eens wat oppositie voeren is en is met een powerplay bezig.

  Precies, waarom niet de minister ontbieden en een verklaring eisen.

  Het zijn dezelfde oppositie die brieven schrijft naar de DNA voorzitter wbt het terugroepen van de twee DNA leden.

  Momenteel gebeurd hetzelfde met art. 148, terwijl er duidelijk in staat “het belang …..” Probeerd men het naar iets anders te vertalen. drs. Mr. Ramsaram heeft het duidelijk in een artikel uitgelegd, rechtsgeleerden die het volk bewust verkeerd inlichten.

  De oppositie in Suriname is een lachertje, ze zijn zo arm van geest en primitief.


  Maak melding

 16. @ Republiek Suriname,

  Dat Suriname een Democratische Rechtstaat is, werkt inderdaad op de lachspieren, en durven dit woord dagelijks in de mond te nemen.


  Maak melding

 17. Beste RobG:

  Bouterse en Suriname zijn het lachertje van Suriname,. Een president die tot 2 x toe zijn hachje probeert te redden door zich in een rechtszaak te mengen waarin hij zelf hoofdverdachte is.

  Koers gaat richting 1 op 10. De eerste IMF deadline is niet gehaald. Surinamers zijn na 6 jaar Bouta straatarm. Leveranciers aan de overheid worden niet betaald.

  Door miljarden leningen zonder enig uitzicht hoe deze af te lossen is er geen bedrijf te vinden dat gaat investeren in Suriname.

  Operatie redt Bouta geslaagd, patient Suriname overleden.


  Maak melding

 18. @Robje-de-Desi-slaaf :

  U JOKT WEER over Mw VALSTIJN-MONTNOR !

  U zegt : Mevrouw Valstijn-Montnor dient zich dus te onthouden van acties die haar door de wetgever niet zijn opgedragen. ”

  Deze mevrouw, die in tegenstelling tot u Robje, wel juridische kennis heeft, is tezamen met haar mede-rechters tot een goed onderbouwd vonnis gekomen !

  U JOKT uitdrukkelijk dat deze mevrouw acties heeft verricht die niet tot haar taak behoren, NOEMT U AUB WELKE TAKEN/ACTIES !!!

  Deze mevrouw heeft HEEL SURINAME uitdrukkelijk gewezen op het Grondwetsartikel, waarop zij en haar collegas de buiten toepassing stelling van de Desi-amnestiewet hebben gebaseerd.

  Alleen enkele VERDWAASDEN weigeren dit artikel te LEZEN en te BEGRIJPEN !

  Hierbij nogmaals het toegepaste Grondwetsartikel 137 :

  “Artikel 137
  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”

  DE RECHTER krijgt DE BEVOEGDHEID van de grondwet, in bepaalde gevallen, een wet, BUITEN TOEPASSING TE LATEN !!!

  Dus,slaafje, STOPT u MET JOKKEN HIEROVER !!!

  PS : Ik weet dat personen hartklachten hebben gekregen naar aanleiding van dit sublieme Vonnis van de Krijgsraad !

  NDP : Hou u bezig met het door veroorzaakte STAATS-FAILLISSEMENT !

  Pot a moni baka !! Pot un gowtu baka !!
  NU DRUK ONGEDEKT MONI MORO !!!!!


  Maak melding

 19. De waarheid is dst mevr Valstijn-Montor gewraakt is omdat haar man banden zou hebben met de NPs, haar auto is in ieder geval meermalen gezien op het nps terrein.

  Om de schijn van onafhankelijkheid op te houden zou je op z’n minst denken dat het wrakingsverzoek gehonoreerd zou worden in dit oh zo belangrijke rechtzaak. Maar nee, ze mocht aanzitten, terwijl ze in elke andere democratische rechtstaat van de zaak gehaald zou worden met zo’n bewijs.


  Maak melding

 20. Het vonnis is geanalyseerd. Ik ben een wetenschapper, dus heb ik ze op de wetenschappelijke manier geanalyseerd,” voert de bewindsvrouw Jennifer van Dijk-Silos van Justitie aan.

  Wetenschapper??????????? Wat is ze echt hoog gevallen zeg.
  Een wetenschapper doet onderzoek alvorens iets te publiceren.
  Er word nog steeds gevraagd naar de bedreiging van de staat waardoor artikel 148 naar voren is gehaald.
  ZE kan dit niet geven noch theoretisch noch praktisch.
  Kennelijk ziet e gevaar van de vele vet cellen die een bedreiging zijn van het hart


  Maak melding

 21. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ…ZORGEN VOOR ZUIVERHEID EN GERECHTIGHEID…TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  De GEEST voor RECHTVAARDIGHEID leeft altijd voort…. en kan door NIEMAND ongedaan gemaakt worden! Het zijt Zo!

  ‘HET LAATSTE WOORD’ van de ook vermoorde militair Surinder Rambocus
  kan als KRACHT….ONDERSTEUNING en VERTROUWEN dienen voor Nabestaanden en voor alle STRIJDERS voor een VRIJE- en RECHTVAARDIGE SURINAME!
  Een MOOIE- en GEESTKRACHTIGE BOODSCHAP achtergelaten waar Suriname veel aan kan hebben. Een boodschap die vooral de Surinaamse media deze dagen ook veel zou kunnen laten horen!

  Citaten uit het Laatse Woord:
  ‘ Suriname zal Vrij worden…………wat ik heden zeg met Een Hart zal morgen gezegd worden met Duizenden Harten……..Het eindoordeel laten we aan God (de Almachtige) over.’

  Aan alle Nabestaanden heel veel KRACHT toegewenst!

  LICHT en WAARHEID maken VRIJ….RECHT en WAARHEID maken VRIJ…en GERECHTIGHEID hiervoor komt er ZEKER! HET ZIJT ZO!

  MESSAGE and POWER from GREAT SPIRIT OF LIGHT!


  Maak melding

 22. Beste RobG

  “De rechter behoort volgens deze gedachtegang de kwaliteit van de wetgeving niet te beoordelen.”

  U bent weer eens verdwaalt in uw eigen hersenpan.

  Het Surinaamse recht is voor een groot deel gebaseerd op het Nederlandse recht waarin “redelijkheid en billijkheid” grondprincipes zijn.
  Rechters maken hun eigen recht indien de wetgever niet voorziet, niet consistent is of het naar tijdsbeeld niet meer redelijk en/of billijk is. Een aanvulling in vonnissen op bestaand recht het jurisprudentie, een fenomeen dat men ook in Suriname kent.

  Ofwel de rechter heeft bevoegdheden weten beoordelen en toe te passen. Zie artikel 137 van de Grondwet.

  U blijft volharden dat de Krijgsraad de amnestie wet getoetst heeft, iets wat aan het Constitutionele hof wordt toegeschreven.
  De krijgsraad is heel duidelijk dat zij slechts gebruik gemaakt heeft van haar mandaat op basis van artikel 137. Het staat er en dan is en blijft het een zaak die binnen de gerechtelijke macht speelt. De verdachten kunnen, indien zij veroordeeld worden of een hun onwelgevallig vonnis opgelegd krijgen, hun zaak en dit betreffende aspect voorleggen aan een hoger rechtbank.

  Aangezien het proces nog niet ten einde is heeft de uitvoerende macht zich hier niet in te mengen en zeker niet via Artikel 148 als het niet eenduidig en concreet kan aangeven welke staatsveiligheid in het geding zou zijn.
  Tot nu toe verspreide Dew Baboeram een gerucht dat de NDP achter ban een hun onwelgevallig vonnis met geweld zou kunnen beantwoorden en gerucht/selling die de Minister van JusPol zonder argument of bewijs overneemt.

  Heeft de minister van JusPol hier mee niet aangegeven dat zij en de regering niet functioneert. Het is voor haar duidelijk uit welke hoe de bedreiging komt, de President heeft als partijleider invloed op deze achterban. Desalniettemin denkt men dat de EIGEN achterban een bedreiging voor de staatsveiligheid is terwijl de verdachte bouterse zijn rechtsmogelijkheden nog lang niet uitgeput heeft.

  Het lijkt mij gezien de brede afkeuring van het regeringsbeleid dat de President de bedreiging anders ziet. Al het zo doorgaat krijgt hij geen enkele aanhanger meer op straat en verliest hij zijn support helemaal


  Maak melding

 23. Aha bouta gaat met artikel 148b komen.Het zal zeggen’Silos gaat nooooit weg”en eer wij het weten komt de silos amnestie.Eht Silos had reeds eerder aangegeven dat ze daar is voor de crimineel!De crimineel mag altijd op haar rekenen en tot nog toe heeft ze de crimineel niet teleurgesteld!!
  In het dna heb je duidelijk de Ndp criminelen vs de oppositie!!


  Maak melding

 24. Als niet politiek gekleurde Sranangmang moet worden toegegeven dat de geleverde prestaties van de afgelopen jaren bijkans 41 jaren mager zijn. M.a.w. wij hebben verzuimd en verzaakt met een (niet waardevast gemaakte) 3.3 miljard vanaf 2511975 en de financiele opleving in 2010 van iets meer dan 1 miljard. Laatsgenoemd bedrag is n.m.m. de enige geleverde prijzenswaardige prestatie die tegelijkertijd onvoldoende is over de gehele periode van bestuur. Met geld nog meer geld genereren is uitgebleven en ander deel investeren in onderwijs, gezondheidszorg en investeren/stimuleren van onze agrarisch biologisch verantwoorde sector in onze districten. Door de zelfveroorzaakte crisis is het crusiaal dat het volk beseft dat zij ervoor zorgen dat hun belangen niet verder worden vernietigd. In dit unieke land van diversiteit moeten wij er samen voor zorgen dat de neergaande spiraal wordt gestopt omdat ons land deze absoluut niet verdiend. Al met al is bovenstaande uitsluitend in eigen Surinaamse handen dat alleen bereikt kan worden met de juiste gekwalificeerde ervaren man/vrouw die vooraf gescreend is omdat zij wordt benoemd voor het leveren van prestaties. Lering trekken en zelf verbeteringen brengen voor ons land zou gelet op de geschiedenis geen zware opgave mogen zijn maar een stimulans om tot betere prestaties te komen met de talenten die wij hebben en de bijdragen van welwillenden van overzee. Samen sterk eendracht maakt macht is geen verzinsel olv goed bestuur en degelijke structuur. Laat onze Surinaamse jongeren niet in de steek. Er is potentie die aan de bak willen voor een beter land.


  Maak melding

 25. @Fronters zijn goreleugenaars

  Het doet me een genoegen jou,ndper,te laten weten dat de world is watching wat voor een capriolen moordenaar bouta nu aan het uithalen is. Silos heft laten weten dat zij daar is voor de crimineel. Niet alleen je baasje maare ook zijn trouwe volgelingen maken misbruik van haar machtspoitie. Zo heb je je lijdere je moet echt blind zijn als je niet kan zien dat de crimineel wetten verkracht om hemzelf te redden van celstraf. Hoelang nog gaat hij vechten voor zijn vrijheid?Hij heeft een team van mensen de likkers,zoals dora,dodson,en de amnestie schenkers en ze hebben slechts 1 doel,hun positie te behouden door de crimineel te beschermen en het voor hem op te nemen alhoewel ze bewust zijn van het feit dat de crimineel in de gevangenis hoort.Ze rennen letterlijk de wereld af met het doel de onschuld van hun baasje proberen te bewijzen.De wereld weethet beter ,behalve de arme landen waar je baasje graag met vakantie zit.


  Maak melding

 26. Mathoera je praat over criminele bende NDP, dus daarom heeft u meneeer Hussain-ali laten uitroeien.
  Je zoon heeft zoveel verkeersdode door eigenschuld begaan, waar is hij nu. Is hier sprake van rechtsstaat of machtstaat. Ben je aan het dementeren??????????


  Maak melding

 27. Gewoonweg een ordinaire smeerlap. Asociaal overkomend, grof in taalgebruik en gewoon dom als jurist. De functie van ministerschap is haar kennelijk naar het hoofd gestegen. Als niets komt tot iets kent men zichzelf, maar een ander niet.


  Maak melding

 28. Alleen en uitsluitend de creolen hebben van SU een onderontwikkeld land gemaakt met hun haatzaaierij richting Holland en de andere bevolkingsgroepen die door hard werken SU zoveel vooruitgang brachten. Door deze creolen zijn wij bijna failliet en heeft het volk niets te eten en te drinken. Een laffe president die steeds voor zijn verantwoording wegloopt, het SU volk steeds voorliegt en bedriegt en denkt dat hij een geweldenaar is. Feit is dat deze moordenaar tot de domste presidenten behoort.
  Ik wed 100% dat als SU door een Aziaat zou worden geregeerd het land tot een van rijkste landen van Zuid Amerika zou behoren. Feiten liegen nooit. Kijk maar naar Peru waar een Japanner het voor het zeggen heeft. Het wordt tijd dat het SU volk een ultimatum gaat stellen en de creolen enkeltje Afrika geeft.


  Maak melding

 29. Deze vrouw denkt dat ze ‘eeuwig’ minister blijft.

  Mocht ze aanblijven tot 2020, dan is het ook afgelopen met haar carrière, niemand zal haar ooit inhuren als advocaat vanwege haar besmette verleden!

  Een geldwolf pur sang, die nergens voor schroomt.
  Deze vrouw heeft 100.000 dollar of meer ontvangen van de Chinese amba, direct na het mensenhandel schandaal, wat tot heden niet is opgelost.
  Resultaat suri op de zwarte lijst.

  Niets doet deze vrouw aan al die nominaties op de zwarte lijst.
  Vanaf desi-ley is aangetreden zijn de nominaties als een raket gestegen.

  De suri’s moeten nu eieren voor hun geld kiezen, want die padvinders zullen zich weer prominent op de straten laten zien.


  Maak melding

 30. Het is allemaal zo doorzichtig wat er gebeurt, maar niemand doet iets.

  De suri’s lijken wel een kopietje van die Nederlanders;
  – niemand gaat de straat op (malieveld of onafhankelijkheidsplein)
  – ze zijn allen deskundigen zo waar op alle fronten (van voetbal tot politiek)
  – en tot overmaat van ramp worden alle uitspraken c.q. gebeurtenissen 1000x kapot geanalyseerd (ingezonden stukken & Social media)

  waar of niet waar….


  Maak melding

 31. De minister vindt dat zij tijdens de persconferentie niet onbeschaafd is geweest. Wel, als je regelmatig van gedachten wisselt met onze franchepane Pleesident, zijn hondse advocaat, zijn onderkoning uit Nickerie en zijn helikopter vliegende bloedbroeder, dan moet er bij wijze van spreken eerst de inhoud van een Bronbere uit je mond komen, voordat je begint te beseffen dat wat jijzelf zegt onbeschaafd is: wie met schorriemorrie en pek omgaat, wordt ermee besmeurd.


  Maak melding

 32. Een Volk Dat Voor Tirannen Zwicht Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht
  Mini ster Jennifer Van Dijk – Silos moet de eer aan zichzelf houden en aftreden. Gronden om dit te doen zijn:

  1. De eed van advocaat om de rechterlijke macht met respect te behandelen heeft ze geschonden, de rechterlijke macht mag zij niet in het openbaar bespreken,
  2. De functie van mini- ster van justitie en politie t.o.v. de rechterlijke macht heeft ze geschonden, de rechterlijke macht is onafhankelijk en mag zij niet bespreken,
  3. De democratische rechtstaat Suriname internationaal met haar uitspraken t.a.v. haar functie heeft ze te kijk gezet,
  4. Heeft vaak geen respect getoond voor anderen en dat is niet verenigbaar met haar beroep.
  5. Haar beleid t.a.v. de criminaliteit in de republiek Suriname kan zij niet beheersbaar maken, waardoor de veiligheid in de republiek en de burgers, toeristen niet gewaarborgd kunnen worden,
  6. De Surinamers hebben geen vertrouwen in haar en en vinden haar gedrag diep beledigd voor de republiek Suriname en de Surinamers internationaal,
  7. Ze vertelt leugens t.a.v. de veiligheid in het land,
  8. Ze is een zeer slechte voorbeeld voor Surinamers,
  9 Ze is niet moeders mooiste.

  Op grond van deze punten vinden meer van 60 procent van de Surinamers dat zij en DDB moeten ophoepelen en hun taitai mogen ze meenemen.

  Jammer genoeg zal de hoofddief niet de in dienst genomen dief ontslaan. Suriname is een bacovenlandje.

  Surinamers, oe wiki no!?

  Stre Def Stre Wi No Sa Frede

  Get Up Stand Up Get Up For Your Rights!
  Don’t Give Up The Fight

  Recht En Waarheid Maken vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 33. H Chen:

  “k wed 100% dat als SU door een Aziaat zou worden geregeerd het land tot een van rijkste landen van Zuid Amerika zou behoren”

  Ik denk dat je gelijk hebt….


  Maak melding

 34. De gezamenlijke oppositiepartijen in DNA t.w. : VHP, Abop, PL en NPS hebben met ernstige verbazing kennis genomen van de gruwelijke, onwaarachtige aantijging van president Bouterse aan het adres van voornoemde oppositie, gedaan op de recent gehouden Caricom Staatshoofden bijeenkomst te Georgetown, Guyana. In een deel van zijn toespraak beschuldigt President Bouterse de oppositie ervan alles aan te doen Suriname te destabiliseren door misbruik te maken van de verslechterde financieel-economische omstandigheden waar het land momenteel doorheen gaat en justitiële mechanismen in werking te stellen met het doel onrust te scheppen onder de bevolking, omdat zij de verkiezingen hebben verloren.
  De gezamenlijke oppositie vindt het laakbaar dat een President de interne partijpolitieke aangelegenheden van Suriname bespreekt op een internationale staatshoofden vergadering, waardoor internationaal de indruk kan ontstaan dat er geen eenheid is. Notabene zijn deze mededelingen gedaan in Guyana, waarmee Suriname een grensdispuut heeft. De voormelde beschuldigingen berusten totaal op onwaarheid en de internationale gemeenschap met onjuiste informatie voorzien, is een President onwaardig.
  De Surinaamse gemeenschap ervaart dagelijks de effecten van het slecht gevoerd beleid in de afgelopen Regeerperiode, waarop de oppositie ernstige kritiek heeft geleverd. De oppositie zal de samenleving blijven wijzen op het buitengewoon verkwistend beleid van deze en de voorgaande regering en dat zij voorstaander is dat iedereen zich houdt aan wet en recht, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat.
  De gezamenlijke oppositie spreekt dan ook haar ernstige afkeuring uit voor zulk een a-nationale opstelling van president Bouterse en veroordeelt ten strengste zijn verwerpelijke beschuldigingen aan het adres van de oppositie gedaan op de laatstgehouden Caricom topconferentie

  Hahahahaaaa…leugens en als maar leugens vertellen is de motto van ndp baasje en zijn trouwe volgelingen
  Wanneer gaat ndp baasje eens de waarheid vertellen ?Coups,moiwana slachting,decmoorden,amnestie,vergiffenis, dino,sandew hira en gordonwa hira?Wanneer gaat ndp baasje vertellen dat hij zijn Eigen puinhopen van 36jaren niet kan opruimen?Wanneer gaat hij vertellen dat hij dank zij zijn amnestie nog overeind wordt gehouden? Wanneer gaat hij vertellen dat hij graag onze grondwet verkracht omdat het hem helpt uit de gevangenis te blijven?Wanneer gaat hij vertellen dat hij Suriname bankroet heeft gemaakt ? Wanneer gaat hij vertellen over zijn verslaving van lenen van wie dan ook. Wanneer gaat hij vertellen dat hij een bedelaar is??!
  Wanneer komt zijn boek getiteld” A NO MIE’ uit!?


  Maak melding

 35. H. Chen, ik ben het met je eens dat Suriname een andere regering verdient met integere mensen, maakt niet uit met welke etnische achtergrond, Surinaamse regeringen (ook de huidige) bestaan per definitie uit mensen vanuit de verschillende bevolkingsgroepen. Ik ben het daarom niet met je racistische visie, dat het de schuld van slechts één bevolkingsgroep is, dat het nu niet goed gaat in Suriname.

  De regeringen, die het na het onafhankelijk worden van Suriname, relatief bekeken, het het best gedaan hebben, zijn die onder leiding van Venetiaan (die had natuurlijk ook zijn fouten en tekortkomingen).

  De Aziaat in Peru (Fujimori), die het in jouw ogen zo goed gedaan heeft, zit wegens corruptie en mensenrechtenschendingen nu in de gevangenis in Peru, hij heeft het dus niet beter gedaan dan onze huidige president, de mensen in Peru waren er beter van af geweest als zij en president met Afrikaanse roots met schone vingers als Venetiaan hadden gehad.

  H. Chen we moeten bidden voor de hele wereld dat na Obama, met zijn Afrikaanse roots, niet Donald Trump met zijn Europese roots president van de USA wordt.

  In deze tijd van internet zouden moderne mensen als jij (ik neem aan dat je geen primitieve holbewoner bent) zulke oerdomme, racistische opmerkingen niet.meer mogen maken.


  Maak melding

 36. Elke dag aan onze grondwet sleutelen en een nieuwe iets erbij plakken is SCHULDBEKENTENIS, en we hoeven niet eens te raden wie zich schuldig maakt hieraan…..ja de wanhopige,krankzinnige amnestielijder bouta!!


  Maak melding

 37. Wat is het nieuwsonderwerp? Och, gaat over Van Dijk-Silos als vetgemeste vlezige zeug. Zij heeft samen met didibri besloten om politie en militairen de staat op te sturen als antwoord op de niet onderbouwde bedreigde staatsveiligheid.
  Ook hier eist de oppostie niet voor ter verantwoording roepen voor intimiderend besluit van knorrige obesitaslijer die minister mag spelen..


  Maak melding

 38. @ robbie g
  ik bewonder je inasseringsvermogen je hebt de gave om mep na mep klap na klap te absorberen als een spons.
  jojo laat jou ,verbaal , alle hoeken zien en dweilt de grond met jouw hersenspinsels .
  ondanks dat kom je ons elke dag vermaken en vermoeien met weer een andere bizarre kijk op de gebeurtenissen om ons heen.
  vergis je niet hoor robbie ….ik ben blij dat je er bent .
  jojo voelt zicg geroepen om jouw uiteenzettingen haarfijn ,correct , en gedetailleerd aan flarden te schieten.
  het is raar maar waar , je wordt telkens te kakken gezet door jojo.
  na een reply van jojo op jouw comment , ben je zo stil als een dode bakroe.
  dankzij jou worden wij voorzien van nuttige desinformatie .
  halve waarheden , grote leugens gecombineerd met zelfverzonnen onwaarheden , worden door jouw als feiten geventileerd.
  jojo mept jouw postings zo totall loss dat zefs hun reincarnatie dood geboren word .


  Maak melding

 39. Het is zeer kwalijk dat op een ministerie 3 keer op rij een onbekwame imbeciel mag plaatsnemen. Elk ministerie heeft iemand nodig die een transparant beleid voert dat zorgt voor verbeteringen en vooruitgang.
  Wat nu gebeurt heeft niks met goed beleidvoeren te maken. Tijd voor drastische veranderingen moet worden geeist en bewerkstelligd.


  Maak melding

 40. Ik denk dat het te appreciëren is wanneer je een minister hebt die gewoon rechttoe rechtaan is. Ze windt er geen doekjes om en dat vind ik een goede zaak. Ze heeft gewoon een punt en brengt dat onomwonden naar voren. Misschien wil men liever slijmerige praatjes aanhoren. Dat streelt het oor nietwaar? Ze is een minister met ballen. Zo hoort dat en haar kop zal niet rollen.


  Maak melding

 41. Deze schaamteloze volgevreten varken moet flink gewassen worden. Het recht moet z’n loop hebben maar wordt door deze mini- ster vertrapt en mag niet tot onrecht leiden. Hoezeer ook de angst over het Surinaams volk regeert.
  Recht en waarheid maken vrij.
  .


  Maak melding

 42. Ik vind dat het baithak-gana liedje met de titel ‘kafarian hamaar deswaa chapraai dihien’ een nieuwe kans verdient en op de eerste plaats moet komen in de Top 10.

  ‘kafarian hamaar deswaa chapraai dihien’ (de kafrie’s hebben mijn land naar de mallemoer geholpen).


  Maak melding

 43. Pakira Tigri
  “Ze is een minister met ballen. ”

  Weet je wat ze is. Een minister zonder enig niveau en een slaaf van haar baas Bouterse. Ze zal na het tijdperk Bouters ter verantwoording moeten worden geroepen vanwege het feit dat ze trouw heeft gezworen aan de grondwet en niet aan moordenaar/drugsdealer Baas Bouta,


  Maak melding

 44. @B.Wakoef,

  Je komt wel erg racistisch over. Stop daarmee en lever een zinnige bijdrage.Zaai geen verdeeldheid. En anders zwijg!


  Maak melding

 45. @basmatie

  Ik ben pacifist de laatste keer dat ik gemept heb is 49 jaar gelden. toen ik 11 was.

  ik probeer RobG te winnen voor het geval er in een volgende regeer periode het verstandig is een NDP econoom therapeutisch te laten participeren in het wederopbouw proces.
  Dan kan hij aan de mensen in de moeilijkere buurten van Paramaribo uitgaan leggen waarom iets echt noodzakelijk is geworden en het echt niet anders kan.


  Maak melding

 46. @Pakira Tigri,

  Kan zijn dat ik racistisch over kom. Maar het zijn feiten. Dus, niet ik ben racistisch, maar de feiten zijn racistisch. Dat is natuurlijk wat anders, niet?

  Eenheid? Hoe wil je eenheid krijgen in een land waar een deel van de bevolking de Hindoestanen liever ziet verkassen naar India, opdat men ongestoord z’n gang kan gaan? Forget about eenheid.

  Met 2 soorten mensen (opnieuw gebaseerd op feiten) krijg je nooit eenheid: met kafrie’s en met de wahabi-musalmaans.

  Thailand was een peaceful land, tot het moment dat de kleine moslimminderheid zich ging inlaten met de wahabismetak van de Islam. Daarna was het gedaan met de eenheid. En in Afrika is er geen enkel land waar er eenheid is, ondanks dat het allemaal zwarte mensen zijn.

  Dus idealisme is mooi, maar vergeet de feiten niet.


  Maak melding

 47. Zombie basmatie is een typische fronter, dom gelul, leugens, laster en bullshitt slikken ze als zoetekoek, het is als xuurdtof. De geestelijke verarming is troef bij deze lui, je moet wel radeloos en hopeloos met jezelf in de knoei zitten om naar die liegbeest en ezel jojo te verwijzen fie RobG die vele malen boven de front propogandist jojo uitstijgt. Het is maar dat je het weet hoor jullie from zombies.


  Maak melding

 48. In india hebben jullie eenheid door de ene helft sls ongenaakbaar te bestempelen, jullie indiers zijn geboren facisten, dat zijn de feiten en die racistisch.


  Maak melding

 49. basmatie
  @ robbie g
  ik bewonder je inasseringsvermogen je hebt de gave om mep na mep klap na klap te absorberen als een spons.
  —————–
  Prima stuk!


  Maak melding

 50. @ Zombie basmatie,

  Wat hebben India en Indiërs te maken met het nieuwsbericht?
  Reageerders die telkens India of Afrika betrekken bij nieuwsberichten die over Suriname gaan, tonen daarmee hun zwakte aan.


  Maak melding

 51. Sansaar kie halat
  Na a volk e bepaal
  (kopie van) Oe’m-oppo-day

  Wil jij ook een beter Suriname ??

  Kom samen met je vrienden en familie..
  Kom samen met je music group ..
  Kom met je vereniging ..
  Kom met jang en dringie, geen alc. want wij zijn nuchter !! ..
  Maar kom ..

  vrijdag 8 juli 17:30h DNA Gebouw

  Thuis zitten treuren lost niks op..

  Wij zijn er .. Jij komt toch ook !!??!!


  Maak melding

 52. Het schootvarkentje van de Pleesident, Miss Piggy, kan in het vervolg veel beter het appeltje dat zij denkt te moeten schillen met de rechters en de journalisten in haar mond stoppen. ……,………………………. …. … ….. . ….. …….. … …. . .. .. .. ….. …. …


  Maak melding

 53. @ Zombie basmatie

  U noemt mij een liegbeest, probeert u dan iets van het volgende te weerleggen, RobG heeft het tot op heden nog nooit geprobeerd

  www zelf toevoegen dna.sr/media/133661/Stabilistatie_en_Herstelplan_2016_2018.pdf gaat u aub naar grafiek 1 op pagina 5 van 48.

  1) Heeft de regering Venetiaan in 2008 in een echte wereld crisis periode niet te maken gehad met een scherpere daling en de bakens (minder import) niet direct verzet.
  2) Zijn de inkomsten al niet in 2012 gaan dalen en niet pas in 2015.
  3) Heeft de regering Bouterse toe wel of niet gereageerd en de zaak wel of niet uit de hand laten lopen.
  4) figuur 2.3 blz 17 van 48 loopt het te kort onder Bouters al niet op sinds 2011 toen er nog heel hoge goudprijzen waren en er nog geen sprake was van sociale wetten.

  het voorgaande is een afgeleide van informatie de de regering Bouterse heeft samen gebracht
  gaat u eens naar de website van bureau voor staatschuld
  sdmo.org/cms/index.php/statistieken1

  4) was de schuld aan het buiten;and
  in 2010 in SRD’s van 2,78 geen SRD 1,8 miljard
  in 2015 in SRD’s van 3,35 geen SRD 4,1 miljard en
  in 2015 in SRD’s van 7,00 geen SRD 8,5 miljard.
  5 was de schuld in het binnenland
  in 2010 in SRD’s geen 1,5 miljard en
  in 2015 in SRDs geen 3,8 miljard.
  5) was er in 2010 geen SRD met een koers van 2,78 en in 2016 met een koers van 7,15.
  6) waren er in 2010 geen deviezen voorraad van $ 680.000.000 en in 2016 (na afrekening van de Yuan Swap) van bijna niets.
  7) is de goed voorraad onder tussen niet vrijwel verdwenen.
  8) Staan er in het hele land geen enorme hoeveelheden onbetaalde rekeningen.
  9) Heeft Nikos niet vast gesteld dat 60% van het NDP electoraat is verdwenen.

  beste Zombie Basmatie dit zijn slechts een paar punten met het verzoek ze te weerleggen. Als her leugens zijn kan dat voor u niet moeilijk zijn.

  Het belangrijkste is dat op pagina 5 van 48 van het herstel- en stabiliteitsplan de regering laat zien dat de problemen niet veroorzaakt zijn door een crisis in 2015 die iedereen overviel maar dat de drop in inkomsten structureel was vanaf 2012, dat de regering al tekorten veroorzaakte vanaf 2011 en dat de regering sinds 2012 zelf niets gedaan heeft om de bakens te keren. Iets wat Venetiaan in 2008 – 2009 duidelijk wel gedaan heeft.

  Zombie Basmatie wees aub wel zo moedig om te reageren met inhoud en niet met verbaal geweld zonder inhoud.


  Maak melding

 54. B. Wakoef.
  .

  Je hebt het over jouw land. Bedoel je India soms
  Je bent een vuile racist en dan anderen uitmaken voor racist. Hoe durf je.


  Maak melding

 55. @H. Chen
  Alleen en uitsluitend de creolen hebben van SU een onderontwikkeld land gemaakt met hun haatzaaierij richting Holland en de andere bevolkingsgroepen die door hard werken SU zoveel vooruitgang brachten. Door deze creolen zijn wij bijna failliet en heeft het volk niets te eten en te drinken. Een laffe president die steeds voor zijn verantwoording wegloopt, het SU volk steeds voorliegt en bedriegt en denkt dat hij een geweldenaar is. Feit is dat deze moordenaar tot de domste presidenten behoort.
  Ik wed 100% dat als SU door een Aziaat zou worden geregeerd het land tot een van rijkste landen van Zuid Amerika zou behoren. Feiten liegen nooit. Kijk maar naar Peru waar een Japanner het voor het zeggen heeft. Het wordt tijd dat het SU volk een ultimatum gaat stellen en de creolen enkeltje Afrika geeft.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  EEN ECHTE REDIE MOESOE AAN HET WOORD,…JE HAALT ZE ER ZO UIT.,…JE DROOM IS AL GEBOST,VOORDAT JIJ HET GAAT DROMEN MIE MANG !GA PANNENKOEKEN ETEN,…. IDIOOT MET KLEIN GESLACHTSDEEL.DE NAAM ZEGT T AL.HA HA.


  Maak melding

 56. PATSJAKKERS ALLEMAAL,JULLIE PANNENKOEKEN SNAPPEN ER TOCH NIKS VAN DE JURIDISCHE TAAL / UITLEG /COLLEGE .DIE DE MINISTER HEEFT GEGEVEN,………..GEVEN JULLIE DAAR ANTWOORD OP,OOK DIE ..ESSED O LASSIE,..ZIJN JURIDISCHE KENNIS REIKT NIET ZO VER.


  Maak melding

 57. @H.Chen,Het Surinaamse volk moet een ultimatum stellen en de creolen een enkeltje Afrika geven ???.ik heb nog nooit zo een grote racistische onzin gehoord !!!
  Waar kom jij vandaan ???.Denk jij dat bepaalde bevolkingsgroepen alleen en uitsluitend door hard werken zo ver zijn gekomen ?.Buitendien als je bent wie je naam diet vermoeden weet je ook dat jouw voorvaderen hebben kunnen voortbestaan door de hulp van de zwarte creoolse vrouwen.de zgn.wasvrouwen huishoudsters die hun kinderen hebben gekregen.ga de geschiedenis maar na!
  Als je ons land en volk met name de creolen maar niks vind verdwijn maar naar China, ga daar op water wonen en ga je daar bezighouden met de Tirades die steeds rijker worden door hun Maffiapraktijken !!! Pleur op man !!! Ondankbare luis !!!


  Maak melding

 58. basmatie, jij hecht veel waarde aan de valse informatie waarmee Jojo furore denkt te maken. De man is een notoire valse profeet van het Front. Hij verkoopt alleen maar onjuiste informatie.Jojo begeeft zich op glad ijs als het gaat om het analyseren van de standpuntbepalingen van de rechters van de Krijgsraad.

  Mijn mening over de uitspraken van minister Silos over de rechterlijke macht houden stand omdat ik weet waarover ik praat. Mevrouw Silos weet waarover zij het heeft als het gaat om de scheve schaatsen die de rechters van de Krijgsraad hebben gereden.

  Mevrouw Silos is een deskundige op het gebied van de rechtswetenschappen. Ze heeft ook aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Gepromoveerd in de Rechtswetenschappen. Daarnaast heeft ze jaren Rechtswetenschappen gedoceerd aan de Anton De Kom universiteit.


  Maak melding

 59. @RobG

  u stelt dat u het weet waar over u het heeft. Als ik een valse profeet zou zijn dan kunt u alles weerleggen als vals. U heeft het echter nog nooit gedaan.
  U roept allen maar dat u weet waar over u het heeft en bralt over u studie aan de RUG.maar zodra het over feiten gaat, zelfs de feiten van deze regering bent u niet thuis.

  lees het vonnis en er staat geen woord in over toetsing van wetten er wordt gebruik gemaakt van artikel 137 en dat is het recht dat de recht bank heeft.
  Silos van Dijk en Kanhai maken ketelmuziek en weten dat.

  Het gaat er niet om wat je of waar je gestudeerd hebt maar wat je met het geleerde doet.
  Wijsheid verkrijg je niet per definitie door studeren, eigen waan is vaak wel het resultaat van een diploma en zeker in het geval van studenten die slechts kunnen reproduceren.


  Maak melding

 60. Ik vraag me echt af hoe lang dit volk de
  Situatie hier nog zal pikken!!!!!
  Want….. het is al te te erg men gaat nu geen eten meer hebben.
  God neemt u bouterse tot u please!!!!
  Tra fas no de!
  Da in su verlost v alle armoede en ellende!


  Maak melding

 61. Uit zeer betrouwbare bron is vernomen dat bouterse aan zijn einde zal komen netals
  Gadaffi en sadam hoesein!!!!
  Me barrrr joeeee!!!!!!!


  Maak melding

 62. Silos is verkeerd bezig en beschuldigt de oppositie van zaken waarvan zij zelf de schuldige is. Ze gaat ervan uit dat het volk nog steeds te dom is om dit te doorzien. Zo ook de president van de republiek Suriname.

  Allemaal gelegenheids filosofen, die paarse pajong waaiers hier op dit forum…zo ook hun president die nu weer een andere kant op gaat met de EBS tarieven, zogenaamd verlichting voor het volk…gelegenheids president. Weet geen ene moer, kan geen ene moer en brengt het land nog verder in de vernieling. Het wordt met deze president, helemaal niks..nada….nunca…


  Maak melding

 63. Enige wat bouterse kan is moorden!
  Voor de rest 0.0!!!!!!
  Wanneer deze awari die mofinawangs bruine bone met rijst geeft springen ze in de lucht!!!!
  Ik begrijp niet hor!!!!!!!
  Wanneer dit volk wakker wordt weet ik ook niet!
  Ze zijn nog in winterslaap!!!!!!


  Maak melding

 64. Minister Jennifer Van Dijk- Silos heeft voor de VOLLE HONDERD PROCENT JUIST gehandeld.

  De Nationale Assemblee en Surinaamse Regering zijn WETGEVER en dus de WETGEVENDE MACHT in Suriname.

  De WETGEVER bepaalt de WETTEN en derhalve de INHOUD van die WETTEN en het RECHT in het land. Dat is de VOLGORDE.

  In geval van de Krijgsraad (lees: KRIJSRAAD), behoort deze de WET die bepaald is, na te leven en er voor ZORG te DRAGEN dat deze wordt NAGELEEFD en UITGEVOERD.De Krijgsraad DIENT er SIMPELWEG voor ZORG te DRAGEN dat de AMNESTIEWET wordt GECOMPLEMENTEERD. De Krijgsraad MOET doen wat de WETGEVENDE MACHT heeft BEPAALD en kan NIMMER, NEVER, NOOIT boven de WETGEVER PROBEREN komen te staan.

  Als men op een DERGELIJKE ZWARE post zit, zoals die van Minister van Justitie, dien je als WETGEVER , ZEER ALERT te wezen en dat heeft Minister Jennifer Van Dijk- Silos, MEER dan PERFECT gedaan, door haar ALERTHEID te tonen.

  De gezamenlijke oppositie in het parlement wil koppen zien rollen.

  Het is duidelijk dat deze SABOTAGE-PLEGENDE oppositie SINDS dag één van deze Regering Bouterse/Adhin, zich geen houding MEER weet met zo’n CAPABELE en ZEER KRACHTIGE Minister Jennifer Van Dijk- Silos. Een Minister die niet BUIGT voor GEEN ENKELE VORM van NEO-KOLONIALISME en/of CONSERVATISME. Zulke KRACHTIGE PERSOONLIJKHEDEN heeft een land als Suriname in ONTWIKKELING BROODNODIG om haar WEG te BANEN.

  Voor U voor MIJ en voor NIEMAND is het NIEUWS, dat deze NEO-KOLONIALISTEN het LIEFST HUN hele LEVEN LANG, de OUDE KNECHT wensen uit te hangen dan VOORUIT te BLIKKEN.

  Trouwens ook mensen met hun CHRONISCHE GEESTELIJKE BEPERKINGEN maken DESONDANKS aanspraak op DAGLICHT en daar zullen wij GEZONDE mensen, hoe dan ook mee moeten leren LEVEN.

  Dat deze oppositie, LEUGEN, BEDROG c.q. MOLEST als oppositie voeren acht, zal de Surinaamse President nimmer kunnen doen VERBAZEN.

  TAKROE ZIEKIE ie mang DRESIE, ma TAKROE MANIERIE ie no mang DRESIE.

  Do the RIGHT thing


  Maak melding

 65. @Do the right thing,

  De rechter heeft ook THE RIGHT THING gedaan.

  Indien rechtspraak zo makkelijk zou zijn, dan was het al lang geautomatiseerd geworden en hoefde je slechts met 1 druk op de knop een uitspraak te krijgen. Mensen zouden dan niet nodig zijn voor een uitspraak.

  Als je het Surinaamse recht plaatst in het grote geheel van de rechtspraak van alle landen, dan zie je steeds hetzelfde patroon: de rechter mag door NIEMAND beinvloed worden. Niet door de verdachte, niet door de aanklager, niet door de advocaat van de verdachte, niet door de staat, door NIEMAND. De rechter dient ten allen tijde ONAFHANKELIJK te zij en op haar eigen oordeel tevellen op basis van de wetsartikelen.

  De rechter heeft in deze zaak zorgvuldig overwogen en een goede oordeel gegeven. Dat de president probeert haar te beinvloeden is een kwalijke zaak en druist in tegen de letter en geest van de wetten in.


  Maak melding

 66. Hahaha, vermakelijk dat de kafrie-racisten zoals @Ria en @amaranta, @Damsco anderen uitmaken voor racisten…..hoe zou dat toch komen.

  Wanneer hun racisme aan de kaak wordt gested door FEITEN, dan beginnen ze wild om zich heen te trrappen.


  Maak melding

 67. By the way heeft Big-Mama jenniver al een scootmobiel / of een kanta in haar bezit??
  Watch out Big-Mama jennie jou tijd is nabij.
  Joe go krab nangra!


  Maak melding

 68. @Henkes,
  Suriname heeft altijd creoolse leiders gehad die incapabel waren om het land voorspoed te brengen. De door jou genoemde Venetiaan was zo corrupt als de neet en heeft veel van zijn familieleden en vrienden rijkelijk beloond. Dus kom niet zeggen dat hij het zo geweldig heeft gedaan. En als Venetiaan het zo goed deed waarom werd hij niet herkozen dan ?
  Over Fujimori….heb ik die naam genoemd dan ? Volgens mij is Peru na de Fujimori periode door een andere Aziaat naar welvaart geleid.
  En geloof je het zelf dat de Creolen een president uit een andere etnische groep wilt ? Mi mars ! Jullie zijn de ware racisten.


  Maak melding

 69. Pomroe, de Rechter DIENT uit te VOEREN wat de WETGEVER – in geval van de NATIONALE ASSEMBLEE en de SURINAAMSE Regering – als GEHEEL heeft bepaald en datgene ten UITVOER te brengen.

  Anders hoeft er geen enkele WET en de inhoud te worden bepaald.

  Mevrouw Jennifer Van Dijk- Silos heeft VOOR de VOLLE HONDERD PROCENT hierin JUIST gehandeld.

  Die WET – de AMNESTIEWET in dit SPECIFIEKE geval – is er niet voor MOOI MOOI en dient zo SIMPEL gezegd, TEN UITVOER te worden gebracht.

  Daarom is het in vaak in LANDEN in ONTWIKKELING een REGELRECHTE PUINHOOP. Men kijkt graag af van bepaalde landen en LIEFST Westerse landen, vanuit een HOUDING van een MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX.

  Kijk maar naar jullie zo GELIEFDE VS – die Vieze Smerigheid – waarbij elke maand ongeveer 160 Zwarten worden VERMOORD door de Politie. Obama (ABOMA) kan zelfs niet INGRIJPEN. Hij moet met VALSE VERHALEN op de PROPPEN komen. Anders wordt hij door deze zelfde – ZOGENAAMDE NETTE MANNEN in UNIFORM – GROTERE SCHOFTEN kan men niet hebben binnen een GEMEENSCHAP – VERMOORD. Door NEO- KOLONIALISTEN in het bijzonder adorerende FBI – SCHOFTEN, die maken de dienst uit in de VS – de Vieze Smerigheid, Niemand kan ze een HALT toeroepen.

  WETTEN door de WETGEVER BEPAALD, worden om de haverklap GENEGEERD als het ze uitkomst. Maar ZWAKZINNIGE NEO-KOLONIALISTEN zijn TEN ALLE TIJDEN BEREID bij deze MONSTERS en DUIVELS van de FBI en hun evenzo MISSELIJK BROERTJE, de CIA, te BIECHT te gaan. Maar ze SCHREEUWEN wel met z’n allen MOORD en BRAND wanneer in Suriname een CTU tot stand wordt gebracht – een soort Surinaamse FBI -.

  Het komt ervan wanneer men ALLES wil NABOOTSEN. Zelfs GROVE FOUTEN die de VS – de Vieze Smerigheid – , in het PRILLE begin van hun bestaan hebben gemaakt. Met die last zit men.

  Een Rechter is net als U en ik een SIMPELE ZIEL en kan CORRUPT zijn, zelfs DOOR en DOOR CORRUPT. Zie nu alleen maar de houding van de Krijgsraad in Suriname. Deze Krijgsraad denkt door uit het Westen te KOPIËREN alles wat LOS en VAST staat, ze het AUTOMATISCH aan het rechte eind hebben. Eigen ZAKEN bestuderen, ho maar denkt men, mij niet gezien. Dit komt allemaal vanuit die KOLONIALISTISCHE VERSLAVING.

  Die AUTOMATISCHE PILOOT van de NEO-KOLONIALISTEN brengt deze ZEER MOEDIGE Minister Jennifer Van Dijk- Silos staande en ROEPT ze het EEN HALT toe.

  Vraag de Zwarte in Nederland of Recht en Wet wordt ervaren bij de Rechterlijke Macht. Dan zul je ZEKER heel veel KRITIEK horen.

  Als de Surinaamse Politie een Blanke Nederlander in z’n hoofd zou schieten net als het geval op het Trein Station Holland Spoor in den Haag, dan was het ZOGENAAMDE Internationaal Strafhof te klein geweest om hun NEDERLANDSE – WESTERSE- KOMEDIE op te voeren.

  Ofschoon er sowieso zeer CORRECTE Politie ambtenaren rondlopen, zoals gisteren één van hen verklaarde, dat de Politie in een bepaald geval de taak heeft om de verdachte in de benen te schieten, waar je in de VS – de Vieze Smerigheid – de ZWARTE VERDACHTE maar liefst acht (8) kogels in z’n BORST krijgt, terwijl hij juist wegrent.

  Vanwege het feit dat Suriname destijds een KOLONIE van Nederland was, gebeuren dezelfde met TWEE MATEN METEN situaties, nog steeds in Suriname. Dat SLECHTE PAD heeft SURINAME bij lange nog niet verlaten.

  Dat Minister Jennifer Van Dijk- Silos niet de OUDE TROUWE KNECHT wenst te spelen is ZEER MOEDIG en tevens MEER dan TERECHT. De SURINAAMSE WETGEVER mag toezien dat WETTEN worden UITGEVOERD zoals ze INHOUDELIJK zijn BEPAALD.

  Als SOMMIGE personen van de Krijgsraad (lees: KRIJSRAAD) hun eigen TOKO ofwel Politieke Partij wensen te starten om zodoende in de POSITIE van WETGEVER te geraken, denk ik niet dat ze door WIE dan OOK een STROBREED in de weg zullen worden gelegd. Mijn ZEGEN hebben ze in elk geval.

  De Rechterlijke Macht is ONAFHANKELIJK te noemen wanneer ze INVULT wat de WETGEVER VRAAGT en BEVEELT, maar niet ANDERSOM.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 70. Monorath: “Minister Justitie is machtsdronken”
  04-07- 2016
  Orde advocaten diep teleurgesteld in Justitieminister SilosDe Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) is diep teleurgesteld op wijze waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zwaar beledigende uitspraken richting de rechterlijke macht, een van de bewakers van de rechtstaat, heeft gedaan. “Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt of dat er vermoedelijk iets mis is gegaan met de juridische kennis van de minister. Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt. Er is niets met de staatsveiligheid aan de hand. Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen”, zegt deken Harish Monorath aan Dagblad Suriname


  Maak melding

 71. De rechterlijke macht heeft geen opdrachtgevers. Haar opdrachtgevers zijn in feite de wetsartikelen zelf. Deze interpreteren en op een specifieke situatie toepassen is het werk van een rechter.

  Ik zie niet in hoe die rechter dan gefaals heeft hier.
  De aanklager is met een eis gekomen om een zaak te stoppen in een vrij laat stadium.
  De rechter heeft gezegd het verzoek te zullen bestuderen en te zien wat de wetsartikelen daarover zeggen.
  Heel logisch lijkt mij. Neks no fout daaraan.
  Had de wetgever maar met zeer duidelijke wetsartikelen moeten komen die niet in tegenspraak kunnen zijn met elkaar. Want als klakkeloos elke opdracht van de president moet worden gevolgd, dan is in pricipe daarmee de president de hoogste rechter in het land.
  Terwijl de president slechts de hoogste ambtenaar hoort te zijn.


  Maak melding

 72. @Sabatoe Franse,

  Zij woont in een fabriek waar leugens worden gefabriceerd en conspiraties worden beraamd en hielenlikkerij wordt gepromoot.


  Maak melding

 73. B.Wakoef ga toch heerlijk wonen in het land van je voorouders.De fantasie in je hoofd over het land van je voorouders maakt dat jij de werkelijkheid niet ziet.


  Maak melding

 74. Big Fat Mama … J. van Dijk-Silos …. is boos op Nederland omdat Big Fat Mama … op haar bedeltocht { ondersteuning rechterlijke macht, O.M., politie } … nul op het rekest heeft gekregen. Terug in Sur. vertelde BIg Fat Mama dat steun
  toegezegd is door Ned…. een grove leugen … a la Meester LEUGENAAR, KILLER BOUTERSE.


  Maak melding

 75. @Mul

  Hoe geloof waardig het ook is dat Silos van Dijk beleeft de deur gewezen is in Nederland, beste Mul, ben ik wel erg nieuwsgierig naar de onderbouwing.

  Indien zij steun verwachte is dat in de context van de huidige ontwikkelingen 100% absurd want Nederland kan niet medewerking geven aan regimes die hun grondwet verkrachten, het volk bedreigen en bedriegen en als klap op de vuurpijl zelf opgeroepen staatsveiligheidsproblemen misbruiken om in te grijpen in de rechtsspraak.


  Maak melding

 76. @ RobG

  U reageert weer niet op de inhoud en gaat schuilen. Zonder inhoud iemand voor valse profeet uit maken en dan niet reageren op de regelmatig voor gelegde zaken, zegt veel over het niveau van uw oordeel, vooroordeel en veroordelingen.


  Maak melding

 77. @JoJo,

  Wat wil jij nou? Dat @RobG z’n loyaliteit aan Bouterse opgeeft? Dat kan hij niet, want hij wordt betaalt ervoor, vermoed ik. Dus verwacht geen wonderen.


  Maak melding

 78. Mienister valt aan eigen amtenaar die is regter. Is dit normaal? Presiden valt aan ook amtenaar die is regter. Regter is swaar beroep. Iedereen valt aan hem. Maar niemant valt aan kriemineel. Die beroove mense en steele en doen wa se wille. Se sijn so frei als fogel.


  Maak melding

 79. 4udat

  Ik wil niets van RobG of slechts dat hij steeds harder gaat raaskalen en zelfs voor zijn eigen club ongeloofwaardig wordt.
  Hij gaat steeds meer achter zijn eigen staart bijten.

  Zie het gedoe met Koenders waar iets onschuldigs door hem helemaal opgeblazen wordt om het vijandbeeld maar te versterken.
  Nederland gaat zich echt nergens mee bemoeien zolang Bouterse nog in functie is.

  RobG is een soort thermometer die de koorts van het regime Bouterse op waterkant aangeeft.


  Maak melding

 80. Henk Chen, je kletst zomaar in de ruimte, je weet niet eens dat Fujimori de enige president met Aziatische roots is geweest in Peru (zijn dochter heeft laatst de verkiezing verloren).

  Je kan van alles over Venetiaan beweren, maar hij heeft zijn kinderen en familie nooit geregeld, zijn dochters bekleden respectabele posities omdat ze allemaal universitaire studies doorlopen hebben en niet omdat hun vader hen geregeld heeft, zijn vrouw krijgt als voormalige first lady ook geen vorstelijk salaris, terwijl Bouterse haar dat met t.w.k., tegen haar wil, wilde geven toen hij dat voor zijn eigen vrouw introduceerde.

  Jouw beweringen hebben geen enkele feitelijke onderbouwing en zijn alleen op racisme gestoeld. Met racisten valt er niet te praten, omdat ze, met hoeveel feiten je hen ook probeert duidelijk te maken dat ze racistisch zijn, ze dat nooit zullen toegeven, met hun verziekte geest (racisme is een ziekte) zullen ze nooit toegeven dat ze het bij het verkeerde eind hebben.


  Maak melding

 81. Henkes wees eens effkes eerlijk jongen, is Chen de enige racist op dit forum ? Ik lees niets anders dan reacties waarin de raciale tegenstellingen keer op keer bevestigd worden. Negers willen niets te maken hebben met Indiërs omdat die arrogant en racistisch zijn en visa versa. Terwijl het juist de neger is die zich altijd en overal gediscrimineerd voelt en een aangeboren wantrouwen heeft tegenover een ieder die het beter doet dan de neger.
  Ik meen dat Chen met zijn reactie wel degelijk onderbouwd heeft waarom SU nu eens door een Aziaat geleid moet worden. Alle leiders die het land tot nu toe geleid hebben waren van negroïde kom af en juist die zwarte bende heeft SU leeggeplunderd en is het land tot de bedelstaaf veroordeeld. Niks racistisch aan maar gewoon de knalharde waarheid. Maar voor jouw soort zal de knalharde waarheid racistisch zijn.


  Maak melding

 82. 08 Jul, 00:01
  foto
  Minister Jennifer van Dijk-Silos. (Foto: René Gompers)
  “Het is absoluut een gore leugen. Het is zo pijnlijk vind ik voor Suriname dat politieke partijen zich bedienen van leugens. Met betrekking tot de resolutie is de geheimhoudingsplicht opgeheven, omdat de resolutie in het ARS (Advertentieblad van de Republiek Suriname) gepubliceerd wordt. Dus er was geen reden om de resolutie geheim te houden. De opdracht die ik had, is leg dat uit aan het volk wat de resolutie is.”,,,,,,,,,,,,,,
  Monorath: “Minister Justitie is machtsdronken”
  04-07- 2016
  Orde advocaten diep teleurgesteld in Justitieminister SilosDe Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) is diep teleurgesteld op wijze waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zwaar beledigende uitspraken richting de rechterlijke macht, een van de bewakers van de rechtstaat, heeft gedaan. “Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt of dat er vermoedelijk iets mis is gegaan met de juridische kennis van de minister. Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt. Er is niets met de staatsveiligheid aan de hand. Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen”, zegt deken Harish Monorath aan Dagblad Suriname


  Maak melding

 83. @Henkes helemaal eens met je.Venetiaan is een trotse geschoolde integere president geweest.De huidige pres.kan niet eens in de buurt van hem komen.
  Zijn kinderen zijn hoog geschoold en zijn vrouw is een echte First Lady.
  Die racistische Chen kan nog op les bij zowel Venetiaan als zn kinderen. Ezel !,


  Maak melding

 84. jojo en 4udat, het oplossen van de economische problemen van Suriname hebben bij mij prioriteit. Ik zie in het kamp van de oppositie geen geschikte kandidaten om deze problemen op te lossen. De oppositie is erop uit om op een laaghartige manier chaos in het land te veroorzaken. Ook bepaalde figuren binnen de Rechterlijke Macht doen mee met deze vuile spelletjes. Aan dit soort personen en partijen heb ik een fundamentele hekel. Ze zijn erop uit om hun eigen machtsaspiraties met leugen, bedrog, en valse voorstellingen van zaken te vergroten. Partijen en personen die een dergelijke weg bewandelen kunnen nooit op mijn steun rekenen.


  Maak melding

 85. Sommigen zien het feit over het hoofd dat de afgelopen 6 jaar de zwaarste corruptie en machtsmisbruik en vriendjespolitiek heeft gekend dan ooit in Suriname. En toch geven ze de oppositie de schuld van alles wat mis ging de afgelopen 6 jaar en hebben ze nog 100% vertrouwen in de corrupte kliek van de afgelopen 6 jaar.

  Hoe kan een mens met gezond verstand tot 100% vertrouwen geraken in de huidige regerende kliek? Mijn verbazing is groot!


  Maak melding

 86. Suriname, uit leverings verdrag , een land dat om uitlevering , vraagt mogen niet worden uitgeleverd , maar hedden wel mensen naar nederland uitgeleverd , Dus silos , kilos niet uit je nek lullen , je moet nu stopen en naar huis gaan met je vette nek , groetjes a, boy konie


  Maak melding

 87. RobG
  “jojo en 4udat, het oplossen van de economische problemen van Suriname hebben bij mij prioriteit.”

  U zult het met mij eens zijn dat de basis voor een degelijke economie VERTROUWEN is.
  Wie VERTROUWT er een regering die alle problemen al sinds 2012 in kasten verstopt heeft en mooi weer is blijven verkopen.
  Wie VERTROUWT er een regering die A belooft en na 10 maanden geen oplossing heeft en met het IMF aankomt en zonder formele consultatie met de Wetgevende macht vooraf deze confronteert met een voldongen feit.
  Wie VERTROUWT een regering die geen verantwoording aflegt terwijl de Grondwet dat EIST.

  U ziet maar zo aan de andere zijde van het parlement geen geschikte personen. Wat u niet ziet kan er best zijn. Wat er nu zit heeft keihard gefaald met haar Populisme en het zoeken van Vijanden.
  Ik raad u aan eens iets te lezen van Maarten van Rossum over Populisme en het vijandsbeeld dat het creëert.

  Voeg eventueel het echte talent van beide zijden samen en aanvaard dat dat niet onder Bouterse kan.
  Kijk uit naar onbesmet talent en negeer mensen als Djilp Sardjoe, Boerenveen, Jozefzoon, Graanoost, Doekhie en hun even knieën aan de andere zijde etc. want die zijn slechts machtdronken.

  Ik heb wel eens voorgesteld om onder leiding van iemand als Lilian Conzalves …. en nu wellicht met wat steun van Eddy Jahrap ervaren bestuurders te verzamelen die geen eigen agenda hebben.

  Uw focus op economie is nog lang niet aan de orde omdat er geen enkel VERTROUWEN meer is.
  De realiteit van heden is een koers van 7,18 of zo iets, kasten vol met ombetaalde rekeningen en plannen die niet verwezenlijkt kunnen worden en ook niet binnen 2 jaar iets aan de verdien capaciteit gaan bijdragen.

  Er wordt gegokt op wat extra inkomsten uit Surgold alleen heeft Suriname daar geen biet over te vertellen en kan Brunswijk met een paar AK47 de tent daar geheel stil leggen

  De staatsschuld is tegen de echte koers door alle plafonds waardoor de genoemde financiers niet klaar KUNNEN staan met leningen.
  Tegen de echte koers is anno 2016 de economie, het BNP, nog maar 60% van wat het onder Venetiaan was.

  Als ik de statistieken volg kan men Vene nog beter terug vragen dan Bouterse te laten zitten.

  By The Way de grondwet geeft de DNA het recht om de President af te zetten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.