Minister: redenering krijgsraad is apert onjuist

119

PARAMARIBO, 1 jul – De redenering van de krijgsraad in het strafproces tegen Desi Bouterse is “apert onjuist.” Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie & Politie. Het gaat dan vooral om de redenering dat de amnestiewet een schending betekent.

Een schending dan van grondwettelijke en wettelijke garanties voor een eerlijk proces binnen redelijke termijn. Het zou dus niet correct zijn het strafproces voort te zetten. “De krijgsraad is onterecht op de stoel gaan zitten van het Constitutioneel Hof”, zei Van Dijk-Silos tijdens een persconferentie. In 2012 had de krijgsraad zelf al geconcludeerd dat ze niet bevoegd is de wet te toetsen.

“De krijgsraad heeft volledig in strijd gehandeld met de grondwet, grof de grondwet geschonden. De rechtstaat is wankel als rechters menen dat ze op de stoel mogen zitten van de wetgevende of uitvoerende macht. De rechtsstaat is dus ernstig verzwakt, wet en recht zijn niet meer te garanderen”, aldus Van Dijk-Silos. De veiligheid van de samenleving was in gevaar, vandaar ook dat is ingegrepen.

Bekijk ook:

119 REACTIES

 1. Ik word STRONTZIEK van BETSY TURF die denkt alle wijsheid in pacht te hebben.

  Ik ben in de verste verte geen jurist toch durf ik te stellen met mijn boerenverstand dat BETSY TURF ONZIN KRAAIT.


  Maak melding

 2. Ik en velen worden al misselijk als je naar naar de misvormde gezicht van Betsy kijkt.
  Ze speelt de held. En de killer zou een persconferentie houden, maar kon niet want hij had intussen zoveel gesnoven dat ie niet kon staan. Maar dan neemt toch de VP dat toch over?

  Nu wordt deze misvormde joeka Betsy persona nongrata in de meeste landen. Let maar op!


  Maak melding

 3. Allemaal amnesie. Maar toen rozenblad begon te praten en de amnesie was over begon de paniek en de “wetteloosheid” en de wet en recht oplossingen. Geen rolstoel vandaag?s,jitbil.


  Maak melding

 4. Het is gewoon onzin dat hier verkondigd wordt. Soms vraag ik mij af, wat voor voorbeeld deze figuren aan onze kinderen geven door openlijk te liegen voor hun lijfs- of positie behoud. Hier is duidelijk te zien dat er gelogen wordt en misbruik van de bevoegdheden wordt gemaakt. Ik ben venieuwd wat de rechters gaan besluiten. Maar er is nog hoop voor de rechtsstaat Suriname. De mogelijkheden tot vervolging is al lang niet uitgeput, die van de verdediging lijkt mij de resolutie de laatste strohalm te zijn en wat de verdachten nu eventueel kunnen doen zal een situatie a la Venezuela creëren . Dat zal dan wel tot een constitionele crises leiden.


  Maak melding

 5. Nou, Ik word nog gekker van die gefrustreerde Kanhai, die letterlijk uit zijn nek staat te lullen. Tactisch en netjes praten moet nu onderdeel worden van de advocatenopleiding. Een goede opleiding geeft jou niet het recht om anderen te beledigen, maar en dan wil ik niet racistisch zijn, het schijnt een kwaal van Hindoestanen te zijn. Ik heb als kleine jongen ook een vervelende ervaring gehad met een Hindoestaanse arts bij de SEH van s’lands hospitaal.


  Maak melding

 6. @Henry
  Ik word STRONTZIEK van BETSY TURF die denkt alle wijsheid in pacht te hebben.

  Ik ben in de verste verte geen jurist toch durf ik te stellen met mijn boerenverstand dat BETSY TURF ONZIN KRAAIT.
  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
  JA JA ,GEEN WONDER DAT JE HAAR NIET BEGRIJPT WANT ZOALS JIJ ZELF LAAT DOORSCHEMEREN…..”JE BENT EEN BOERENLUL”…DUS GEEN COMMENTAAR LEVEREN,ALS JE NIET WEET WAAR HET OVER GAAT.


  Maak melding

 7. @Snel
  Ik en velen worden al misselijk als je naar naar de misvormde gezicht van Betsy kijkt.
  Ze speelt de held. En de killer zou een persconferentie houden, maar kon niet want hij had intussen zoveel gesnoven dat ie niet kon staan. Maar dan neemt toch de VP dat toch over?

  Nu wordt deze misvormde joeka Betsy persona nongrata in de meeste landen. Let maar op!
  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
  NIET SCHELDEN,KOM MET ARGUMENTEN DOMME PANNENKOEK SPEEL OP DE BAL NIET OP DE MAN.MINISTER SILOS HEEFT JULLIE ALLEMAALEN DE KRIJGSRAAD ERBIJ,..SCHAAKMAT GEZET,EN UIT DEZE JOKKO,.KOMEN JULLIE NOOOOOOIT MEER UIT…..SLAAP LEKKERRRR.,…OVER SLAPELOZE NACHTEN GESPROKEN.


  Maak melding

 8. @Freeway
  Het is gewoon onzin dat hier verkondigd wordt. Soms vraag ik mij af, wat voor voorbeeld deze figuren aan onze kinderen geven door openlijk te liegen voor hun lijfs- of positie behoud. Hier is duidelijk te zien dat er gelogen wordt en misbruik van de bevoegdheden wordt gemaakt. Ik ben venieuwd wat de rechters gaan besluiten. Maar er is nog hoop voor de rechtsstaat Suriname. De mogelijkheden tot vervolging is al lang niet uitgeput, die van de verdediging lijkt mij de resolutie de laatste strohalm te zijn en wat de verdachten nu eventueel kunnen doen zal een situatie a la Venezuela creëren . Dat zal dan wel tot een constitionele crises leiden.

  vrijdag 1 juli 2016 om 06:29 uur
  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
  LEG JIJ NOU PRECIES UIT WAT ONZIN IS IN HAAR BETOOG….DAT KAN JIJ NIET ,..DUS HOU JE SNAVEL DOMME IDIOOT.VERZINNEN JULLIE MAAR EEN ANDERE LUCHTBALLON,…DIE BIJ VOORBAAT AL GEDOEMD IS TE BOSSEN !..KI KI KI !


  Maak melding

 9. Stel nou dat een veroordeling van de president ” staatsgevaarlijk ” zou zijn en zou moeten worden voorkomen dan geldt dat toch niet voor de overige verdachten van de December-moorden. De procesgang inzake die verdachten kan dan toch voorgezet worden?


  Maak melding

 10. @Roberto
  Berichten worden gecensureerd . Dames en heren , kijk uit
  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
  DOOR JE PA ZEKER !!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 11. Mijnheer Kanhai,

  Aangezien u als advocaat niet weet wat inmenging is, ben ik zo vrij geweest om samen met de grote van Dale over dit onderwerp te gaan lullen.

  Inmengen: (overg.; Mengde in, h. ingemengd)
  1.door mengen in-of bijdoen
  2. (wederk.)zich ongevraagd inlaten, bemoeien met-: ik zou mij in de zaken die hem aangaan, liever niet inmengen.

  Inmenging (de(v))

  1. Het inmengen of mengen in :”een kwade zaak kan niet dan met inmenging van enige lage zelfzucht gediend worden”
  2. het zich mengen, m.n. het zich ongevraagd inlaten of bemoeien met-, syn. Interferentie, interventie;- ook als tweede lid in samenst. Als de volgende, waarin het eerste lid de interfererende partij noemt: CIA-inmenging, Navo-inmenging, overheidsinmenging, staatsinmenging, VS-inmenging.
  Hopende dat u mijn gelul kunt waarderen, verblijf ik,

  Hoogachtend
  John en van Dale


  Maak melding

 12. Mevrouw van Dijk-Silos.
  De regering heeft vier jaar geleden een constitutioneel hof toegezegd. Aangezien dit in het nadeel van jouw baaszou werken, heeft hij heel weinig haast hiermee gemaakt. Uit arren moede heeft de krijgsraad nu gezegd: als jij het niet wil doen, dan ga ik op de stoel van het const. hof zitten. En ineens raakt een ieder in paniek.In het bijzonder DDB omdat hij alweer met meer slapeloze nachten wordt geconfronteerd.
  Sorry, ik ben geen jurist, maar ik sta in deze geheel achter de beslissing van de krijgsraad. Wij moeten, nu DDB nog leeft, deze zaak eens eindelijk afronden. En als jullie het niet eens zijn zorg dan potverdorie voor een const.hof.
  En als DDB dit hoofdstuk in zijn leven niet wil afsluiten dan wens ik hem heel veel slapeloze nachten toe. Hij moet net als al zijn slachtoffers lijden. De dood zal voor hem een bevrijding zijn.


  Maak melding

 13. Een citaat uit Starnieuws:
  Stichting voor de Rechtspleging in Suriname
  Mr. G.R. Sewcharan, voorzitter

  Artikel 148 van de Grondwet luidt als volgt: De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de Regering in concrete gevallen de Procureur-Generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging.
  De bepaling bestaat uit twee zinnen.
  1. het bevel moet in het belang zijn van de staatsveiligheid, dat wil zeggen dat de staatsveiligheid in het gedrang moet zijn en
  2. het moet gaan om een concreet geval; het bevel kan dus niet in z’n algemeenheid gelden. Het woordje ‘kan’ houdt in dat de regering niet verplicht is om een dergelijk bevel te geven, ook al zou er sprake zijn van een ‘belang van de staatsveiligheid’ en van een ‘concreet geval’.

  EN Nu dit :
  Er is echter ook nog andere juridische grond die het voor de pg in z’n algemeenheid onmogelijk maakt om een strafzaak te stoppen. Deze vinden wij in de mensenrechtenverdragen en voor Suriname met name in artikel 8 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM). Aan deze bepaling is elke Surinaamse rechter gebonden. De rechter mag die bepaling niet ter zijde stellen. Deze bepaling schrijft voor dat elke verdachte tegen wie een strafklacht is ingediend als mens het recht heeft op een eindbeslissing van de rechter die bevoegd is om over de strafzaak te beslissen.
  Hoe zit het nou in de decemberstrafzaak?
  De dagvaardingen in de decemberstrafzaak zijn aan de verschillende verdachten betekend in de periode november 2007. De verdachten zijn dus opgeroepen om ter terechtzitting te verschijnen en het onderzoek ter terechtzitting is ook omstreeks die periode begonnen.
  Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de pg vanaf die datum waarop het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen de dagvaarding niet meer kan intrekken en de strafzaak dus ook niet meer kan stopzetten, op geen enkele wijze.
  Mijn vraag : weten de andere rechters het niet of spelen ze oordom, omdat ze omgekocht zijn.


  Maak melding

 14. Hoe kan de rechter op de stoel gaan zitten van iets wat er niet is? Dat is nou net het punt dat de rechter heeft gemaakt.
  Maar Van Dijk – Silos is wat traag van begrip en moet haar omgekochte positie natuurlijk waarmaken. Ze moet leveren, anders gooit Bouta haar de Surinamerivier in, als voer voor de krokodillen.


  Maak melding

 15. Vol verbijstering en ongeloof heb ik gisteren naar de persconferentie van dit “viswijf”geluisterd. Mijn bek viel open van wat ik haar allemaal hoorde zeggen. En dan gaat het mij niet eens om de juridische inhoud , die erg eenzijdig en paarsgekleurd was , maar om het feit dat een MINISTER VAN JUSTITIE op een dergelijke wijze de rechters en de rechterlijke macht in het openbaar besprak waarbij ze hen diskwalificeerde en beschuldigdecvan grove schending van de grondwet cq rechtstaat.
  Wie niet weet dat dit in een beschaafd land dat moet doorgaan voor een rechtstaat , helemaal niet gepast en zelfs gevaarlijk is , is een staatsrechtelijke barbaar.
  Deze vrouw zou eigenlijk door een zichzelfrespecterende president ( die geen moordenaar en drugsdealer is) op staande voet moeten worden ontslagen.
  Sterker nog: EIGENLIJK ZOU DE GEHELE ZITTENDE ADMINISTRATUUR UIT PROTEST HET WERK NEER MOETEN LEGGEN EN HET AFTREDEN EISEN VAN DEZE DIKKE, VIEZE VETTE GORE VISWIJF.
  Normaliter ligt het niet in mijn aard om personen om hun uiterlijk te duiden , maar voor even verlaag ik met tot het niveau van deze paarse vieze vuile bende die het land en volk naar kloten helpt.
  De minister heeft totaal geen niveau.. Zij hoorde helemaal niet daar te zitten om de zaak te bespreken. Ze had ook de gore moed om de kwestie van de EBS tegen hotel Windham te bespreken waarbij zij het vonnis van de rechter ridiculiseerde…..IK HEB TOTAAL GEEN WOORDEN VOOR DIT GEDRAG VAN IEMAND DIE ZICH MINISTER VAN JUSTITIE EN POLITIE NOEMT.
  De verloedering heeft duidelijk haar dieptepunt nog niet bereikt…waarheen gaat het naar toe met Suriname en haar zogenaamde leiders. En dit allemaal om 1 persoon…………


  Maak melding

 16. Hallo beste mensen,

  Ik voel mij weer slaaf vandaag. Mijn broertje @Damsco is weer op dreef vandaag. Neem hem niet kwalijk, maar zijn keti is nog niet gebroken. Hij zit vast aan de keti van Bouta.


  Maak melding

 17. De hele staat Suriname is toch al naar moer door Bouterse als president. Daar alleen moet je al voor schamen. Drugs veroordeelde internationaal, in eigen land bij een veroordeling waarschijnlijk levenslang.
  Als Suriname zo trots was op het ambt van President hadden ze hem terzijde geschoven tot zijn rechtszaak als hoofdverdachte van moord en foltering afgerond was.
  Dan hadden ze nimmer toegelaten dat zo’n figuur het ambt nodig heeft om buiten strafvervolging te blijven.
  In een fatsoenlijk land met waarde en normen was deze man nimmer president geworden en was hij allang gestraft voor zijn aandeel in de 8 december moorden. Nu geeft een vemeende moordenaar justitie de opdracht om zijn eigen strafproces te stoppen. Suriname het lachertje internationaal.


  Maak melding

 18. Ben totaal niet verrast door de gedane uitlatingen van dit wijf. Bij eerdere gelegenheden waar zij het woord voerde kort na haar aanstelling was het klip en klaar cq overduidelijk.
  Maar dit alles past geheel in de onbeschofte traditie van ddb en de ndp. Vanaf 2010 kan met aantoonbare zekerheid worden vastgesteld dat Suriname wordt geregeeerd door TUIG en CRIMINELEN. Meerderheid van het volk heeft hier 2 maal voor gekozen weliswaar incl. gepleegde fraude aan hun de taak en verantwoordelijkheid op dit zelf op te lossen.
  Silos was hoofd stembureau en voor “bewezen diensten” is zij beloond met de post op JusPol. Zij waant zich een topadvocaat te zijn met vele (internationale) connecties maar zij is in feite een omhooggevallen patjakker die geloofd dat zij in de eeuwigheid minister zal blijven.


  Maak melding

 19. Is dan ook geen wonder dat de totale samenleving verloedert…geen normen en waarden…de wet van de sterkste geldt.Het is het voorbeeld dat ze voorgeschoteld krijgen…VASTHOUDEN AAN JE LEUGEN…ZO DICHT BIJ DE STAATSKAS BLIJVEN.Dan zit je warm..


  Maak melding

 20. Suriname staat op zijn kop.Moet je kijken hoe de president zich gedraagt.Hij denkt dat dat hem maakt tot een volkspresident.Smerig dansen met een jong meisje uit het volk.Een vol ks president wordt/ben je als de noden van het volk, je aan het hart gaan.En je er s’nachts van wakker ligt..niet wakker ligt van ..hoe kom ik eruit?WELK ARTIKEL KAN ME UIT DEZE MEDEPLICHTIGHEID/MOORD REDDEN?.Al is het maar voor een paar jaar.


  Maak melding

 21. Dikke Silos Akang Troesoe liegen maakt je tot waarheid
  Wetteloosheid maak je tot wettig

  Mr E. Bruma was ook Advocaat in 1980 hij maakte ook elke dag een wetten met de militaire Raad .

  Het begon in 1980 met smoesjes als bevrijding van Suriname .van Corruptie

  Kijk naar de persoon Bouterse – Abrahams Graanoost
  en de rest die de doden lijst hadden opgesteld in 1982 .dat was ook wettig volgens Dikke Silos

  Dikke Silos Akang Zwarie je zoek zelf ook een auto en Brandstof voor je Man ,maar een zwem vesten koop je niet .
  Liegen maak je tot waarheid Dikke Cilos .

  Zelf de vragen van de journalisten word je zo boos .
  Meneer Pinas van Radio Apintie stel Dikke Cilos een vraag
  de antwoord was van de Hak naar de Tak springen .

  En die Lackin Cassave Fabriek en Limbo srs radio als kunner .
  Lackin je had een mail naar Khadaffi van Libie in Africa gestuurd .
  Dat Khadaffi moet aftreden en moet luisteren naar de demonstraten .volgens de mail van NDP Lackin voormalig Minister van Buitenlandse Zaken .

  Samen met Frankrijk – Nederland -Italie-Engeland en NDP Suriname en H Clinton VS hebben jullie onterecht bommen laten vallen op Libie en het doden van Khadaffi keuren ze goed .

  Lackin waarom moest je toen in Libie bemoeien zonder een VN besluit .bommen laten vallen .

  Laat Zuma van Zuid Africa en de Arabieren .vertellen wie Khadaffi was , hij was geen ALCOHOLIS als Bouterse

  Staat kas van Libie
  140 TON Goud is gelijk aan 140.000 kg Goud x 35.000 usd
  140 TON Zilver is gelijk aan 140.000 kg Zilver x20.000usd

  Wat heeft Bouterse NDP op centrale Bank van Suriname

  IMF gaat NDP helpen met projecten veel sterkte bij het uitvoeren Dikke Silos zoek nog Fondsen .

  Ik kan geen 1juli vieren omdat er Armoede en Devaluatie terug is in Suriname, gemaakt door NDP Regering .


  Maak melding

 22. Precies…er zal echt niemand voor hun op straat komen..of wat dan ook.Waarom dan niet ..is nu ook mijn vraag.Omdat ze zullen zeggen wie hun opdrachtgever is geweest?


  Maak melding

 23. Van één moord kan een mens al niet van slapen..Berecht worden of niet..hij heeft er vele neem dat maar van me aan.Hij wenste het volk slapeloze nachten…meneer BOUTERSE wij slapen heerlijk..houd jij ze maar ..heb je hard voor gewerkt.


  Maak melding

 24. Vorige post: ” administratuur” moet natuurlijk magistratuur zijn.
  Ik walg van de incompetente journalisten die verzuimden haar te vragen of zij niet vindt dat de rol die zij vertolkte op de persconferentie geheel een minister van justitie onwaardig is en eigenlijk niet toekwam aan Irvin kanhai. De weldenkenden onder ons weten dat zij samen met haar dochter en Kanhai de juridische staf vormt van Bouterse. Echter hoort ze te weten welke pet zij op moet hebben als zij in de publiciteit treedt.
  Indien de krijgsraad er van overtuigd is dat zij grondwettelijk de zaak ondanks het verzoek van de auditeur-militair mogen voortzetten , dan hoop ik dat de djadja sranangoemas van deze krijgsraad ( olv Cynthia Valstein- Montnor) de koppen bij elkaar steken en indachtig hun ambtseed besluiten om in de eerste plaats recht te spreken zoals zij menen dat het in deze kwestie gesproken hoort te worden , maar ook om met elkaar zich te bezinnen dat zij geschiedenis kunnen schrijven door die moed en daadkracht te tonen. In het ergste geval kan Bouterse hen arresteren. Dit gaat ongetwijfeld internationaal veel aandacht trekken met alle gevolgen van dien voor die satan. Hij kan het zich niet permitteren om drie vrouwen op de vlucht te laten neerschieten.
  De achterban van DOE doet er goed aan zich meteen te ontdoen van die charlatan van een Breeveld. Hij praat met gespleten tong. eerst zei hij nog dat hij voorstander is dat de zaak zijn beloop moet hebben.. Nu laat hij zijn minister ( Dodson) meetekenen aan deze misdaad tegen de rechtstaat.
  Wat ik ook schaamteloos en belachelijk vond was de emotionele uitbarsting van dat vieze vette afgrijzelijke wijf dat zij in haar tirade zei dat “Bouterse door de nabestaanden en de rechterlijke macht wordt belaagd”..nou nou nou…WAT ZIELIG VOOR HEM..IEMAND DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE MOORD OP HONDERDEN SURINAMERRS EN MEERDERE MALEN IN VERBAND IS GEBRACHT MET DRUGS EN HIER ZELFS VOOR VEROORDEELD IS,MAG NIET BELAAGD WORDEN…DE ARME STAKKER…GA TOCH WEG VIEZE VUILE AFGRIJZELIJK VARKEN DAT JE BENT.. EN NEEM DAMSCO EN ROBG MET JE MEE, WANT DIE HEBBEN OOK GEEN KAAS GEGETEN VAN HOE HET HOORT IN EEN FATSOENLIJKE RECHTSTAAT.


  Maak melding

 25. Als Bouta gevraagd/ongevraagd bevrijdt is van zijn ” last” raken alle keti’s van de overigen vanzelf verbroken.Dan zal eindelijk een nieuwe wind over Suriname waaien.


  Maak melding

 26. Ik schaam mij voor mijn land maar het is zo.Een president reflecteert het volk..en omgekeerd.Het is een schande..vraag me nog steeds af ..hoe dat kan..Ze jammeren en toch stemmen ze weer op die RARE man.Misschien moeten ze het nog meer voelen, voor het besef tot ze doordringt.OLIFANTENHUID??


  Maak melding

 27. @Diana,
  Ik merk dat jouw eigen belang voorop staat.
  Je smeekt en vraagt wie jouw kan helpen desnoods voor enkele jaren.
  Zeker heb je belangen in Suriname die veilig gesteld moeten worden.
  Wel egoïstisch madam .
  Het land heeft geen profiteurs nodig.
  Blijf waar je bent.


  Maak melding

 28. Je hebt mijn post niet goed gelezen.Ik moet NIKS van niemand.Ik zei dat ik graag terug wilt naar MIJN land.MAAR NIET ZOLANG HET LAND ZICH IN ZO’N CHAOTISCHE TOESTAND BEVINDT…ANDERS GEZEGD ZOLANG DDB DE SCEPTER ZWAAIT..HET MAG TOCH??


  Maak melding

 29. Vandaag wordt KETI KOTI gevierd (?) terwijl er een nieuwe KETI om de hals hangt namelijk die van IMF en andere bankinstellingen binnengehaald door pseudo nationalist en volksverlakker ddb die al drugsveroordeling aan zn reet heeft hangen. Dagen zoals 1 juli 25 nov en 25 febr zijn dagen voor malloten die geen benul hebben aangaande de werkelijke betekenis. 25 febr moet sowieso worden afgeschaft en op die plek een soortgelijk gebouw worden neergezet zoals het voormalig hoofdbureau er ooit uitzag. Silos is geen sterke advocaat met ministerschap van JusPol uit haar woorden kan worden vastgesteld dat we hier te maken hebben met een vetgemest VARKEN. Haar beleid deugt niet zoals haar voorgangers Belfort en Misiedjan. NDP signatuur is en blijft problematisch.


  Maak melding

 30. @diana,
  Begrepen ben je bang of .
  Ik zou je aanraden om in contact te komen met Damsco dan kan je zo naar Suriname.
  Mensen op dit forum zorgen voor sensatie.
  Als je op familie bezoek gaat dan is er niets mis.
  Als je niet met politiek inlaat zal je ook geen problemen ondervinden.
  Dus begrijp het probleem niet.


  Maak melding

 31. Daar ga je weer ..als ik me niet met politiek inlaat kan er me niets gebeuren.Zie maar in welk land jullie wonen….sorry…wat jullie van het mooie land hebben gemaakt.Ik woon al jaren in Nederland ..er wordt politiek op hoog niveau bedreven ..maar een ieder heeft recht op zijn/haar mening en staat overeind.Dat is nou net wat me weerhoud..die grote bakkes!!


  Maak melding

 32. Heel merkwaardig dat vaak wordt verwezen naar een instantie (Constitutioneel Hof) dat niet eens bestaat. Men zegt niet voor niks: in Suriname is alles mogelijk.


  Maak melding

 33. @Robinho

  Je hebt gelijk: Ik heb ook met Ongeloof zitten luisteren naar deze Viswijf dat ik op gegeven ogenblik ik m’n computer hebij uitgezet.

  BETSY TURF is een niveauloos Wijfje net als Halve Kat Kanhaaaai.


  Maak melding

 34. Alleen via internet had ik een beeld gekeregen van minister van Dijk-Silos. Dat gaf geen slechte indruk.
  Ik ben behoorlijk geschrokken van haar persconferentie op de radio. Een minister onwaardig.


  Maak melding

 35. Hmm,
  We zijn hier allemaal leken. Ik ook. Naar mijn bescheiden mening (het is maar een mening) hebben beide partijen gelijk.
  1. De krijgsraad, die van mening is dat als er geen C. Hof is die de (amnestie)wet kan toetsen en aangezien de decembermoorden onder de krijgswet vallen, zij de taak van dit hof dienen over te nemen
  2. De minister, die van mening is dat de krijgsraad niet kan en mag redeneren dat als er geen C.Hof is zij de taak en bevoegdheden mag overnemen.

  Een mogelijke oplossing is dat de krijgsraad eist of hij/zij die hiertoe bevoegd is, dat er lang genoeg over gedaan is om zo’n hof te installeren en daarom binnen bijvoorbeeld zes maanden zo’n hof moet worden geïnstalleerd.
  Gebeurt dit niet dan………
  is bijvoorbeeld de krijgsraad wel bevoegd of
  de zaak wordt voorgelegd aan een buitenlandse macht
  of
  of

  Ik vind het overigens zeer ongepast, om over het uiterlijk van de minister te praten. Maakt dat functioneren beter? slechter?
  Bovendien vind de een dik mooier dan de ander


  Maak melding

 36. Kort samengevat: Een schaamteloze vertoning. Manipulatie, bedrog, respectloos, de waanzin van de macht. Het ongeloofwaardig karakter droop ervan af. De nonchalance waarmee de Rechterlijke macht door het slijk werd gehaald was walgelijk.en onverteerbaar.
  Jennifer van Dijk-Silos moet ergens al weten dat ze met deze no go show zichzelf in de analen van de geschiedschrijving definitief geplaatst heeft als de meest corrupte minister van Justitie ooit in Suriname.


  Maak melding

 37. Minister Van Dijk moet gewoon aftreden, zij kent haar
  taak als minister niet en wil, in strijd met de Grondwet, BEMOEIEN met de Onafhankelijke Rechterlijke Macht !

  Leest u aub de taken van de minsters, die duidelijk zijn aangegeven in de Grondwet ! U heeft NIETS te ZOEKEN
  bij de Rechterlijke Macht en U MAG de rechters van die Macht niet beledigen !

  Door artikel 148 van de Grondwet te MISBRUIKEN,
  ER IS NAMELIJK GEEN GEVAAR VOOR DE STAATSVEILIGHEID, hebben U en Desi de
  Democratie en de Rechtsstaat Suriname, VERNIETIGD !

  Het wachten is op VERDERE schendingen van Grondwet,
  Grondrechten en Mensenrechten door minister Van Dijk-Silos het NDP-regime van DDB !!


  Maak melding

 38. Die walvis neemt zichzelf serieus. Pathologische leugenaar DiDiBri, is bewust van zijn leugens. Maar er zijn mensen die leiden aan wanen of pseudologia fantastica, zij denken dat ze de waarheid vertellen.


  Maak melding

 39. Van Dijk-Silos, moet zich schamen dat ze als jurist dit soort kolder durft uit te brengen!!! Een minister hoort zich helemaal niet te bemoeien met de rechtspraak…….dus wie is nou op stoel van wie gaan zitten?!!!!


  Maak melding

 40. @ Henry en/of anderen
  Hebben jullie een link voor mij waar ik vanavond, na bal, de toespraak van de minister kan horen/nalezen
  Als ik jullie reactie lees moet ze er een walgelijke vertoning van gemaakt hebben


  Maak melding

 41. ??
  @Diana …. ” het land heeft geen profiteurs nodig.
  Blijf waar je bent.”
  vrijdag 1 juli 2016 om 09:22 uur

  @ dubbel ??? … dom,dommer,domst,super dom … je hebt het verstand van een koetai. Jij bent één van de grootste profiteurs … je hebt nooit iets van jezelf gehad … dankzij KILLER BOUTERSE … eet je vandaag niet meer uit de Vuilnisbakken. KILLER BOUTERSE heeft je een aantal keren de deur gewezen … L. Neede … heeft me dat verteld … joe hebzuchtig … je bent onbetrouwbaar …je bent een onverbeterlijke kippenn….r.


  Maak melding

 42. @ Robinho

  Dit soort figuren zoals Betsy Turf, en die zogenaamde profeet van Breeveld, hebben het Bouterse virus opgelopen, waardoor ze hun zogenaamde principes die ze hadden, over boord hebben gegooid, en het volk blijven benadelen, ten gunste van 1 peroon en natuurlijk zich zelf, en van dit soort figuren lopen er bosjes van rond, kijk maar naar die ministerraad die allemaal voor artikel 148 gingen, de Assemblee die overal ja en amen op zegt, en de regering nooit tegenspreekt ten nadele van het volk, zolang je van diet soort hielenlikkers en princieploze figuren hebt rond lopen, wordt het nooit wat in Suriname, en vandaag met de herdenking van de afschaffing van de slavernij, word er gesproken over ėėnheid, die ėėnheid is een grote illusie, zolang je dit soort figuren in dit land hebt rondlopen.


  Maak melding

 43. @John: neen, je wilt niet racistisch overkomen maar waarom jouw verontschuldigingen als je een racist bent ? Kom mij niet overtuigen met jouw klaagzang want mijn ervaring is dat jullie zwarten andere bevolkingsgroepen (met name de Hindoestanen) altijd en overal als racistisch bestempelen. En waarom zoek jij je toevlucht tot Hindoestanen dan ? Juist ja, omdat jullie zwarten nooit zelfstandig voor jezelf kunnen zorgen. Je bent een ordinaire landloper.


  Maak melding

 44. @John

  ik vind dat ook. zodra ik weer een kop zie met aanmatigend taalgebruik ga ik er langsheen. ik hoef dat niet te lezen. ik vind het toch van goede manieren getuigen om gewoon beleefd te blijven. jammer genoeg schijnt dat heel lastig te zijn in suriname. waterberg toen hij minister was, heeft, ook een flinke dwangsom opgelegd gekregen omdat hij een van zijn artsen beledigend had toegesproken.

  dit kan niet, die tijd is lang voorbij.


  Maak melding

 45. vossen.
  haren.
  streken.
  verliezen.
  wet en recht.
  er zijn zoveel opties geweest voor het presidentje van het landje suriname:
  1. de eer aan zichzelf houden en opstapoen.
  2. een hoger beroep afwachten.
  3. indien het een hoger beroep zou moeten worden, voor hetzelfde geld was hij vrijgesproken.
  4. met die achtergrond niet in de zon willen staan, maar dat is voorbij.

  maar toch, tenminste 3 goede opties, voor het presidentje van het landje suriname.


  Maak melding

 46. Na alle gedoe over het aannemen van de Amnestiewet in 2012 heeft de regering Bouterse I het Surinaamse volk beloofd, dat een Constitutioneel Hof in het leven zou worden geroepen.
  We zijn 4 jaar verder en deze belofte is nog steeds niet ingelost.
  Dat uitgerekend mevr, Van Dijk-Silos zegt, dat niet de Krijgsraad, maar het Hof over de decembermoorden moet oordelen, is heel erg armoedig.
  Deze vakminister heeft de sleutel in handen om zo’n Hof in te stellen.
  Dat zal zij niet doen, omdat zij daarmee Bouterse onherstelbare schade kan berokkenen, zolang hij nog president is en in het verlengde daarvan politiek onschendbaar.
  Dat zij wel verwijst naar het Hof, dat overigens op grond van de Grondwet moet worden ingesteld, is op zijn zachts gezegd kolderiek.
  Zeg gewoon eerlijk, dat je als vakminister nooit het initiatief zult nemen om de instelling van een Constitutioneel Hof van de grond te tillen, zolang Bouterse president is.
  Daar gaat het namelijk om.
  Alle initiatieven op rechterlijk gebied, die de positie van Bouterse kunnen ondermijnen, worden niet uitgevoerd of stopgezet, ondanks alle beloftes.


  Maak melding

 47. In elk ander geciviliseerd land zou de minister op appel moeten verschijnen.Maar niet in Suriname als je zoals ze zeggen” bakkamans ” hebt. ’the sky is the limet..’Met verdriet in mn hart zeg ik ..ga maar verder met corrupt zijn..ga maar verder het land vernietigen…totdat jullie verzadigd zijn en er niets meer te stelen valt.En je rijkdom de Hemel heeft bereikt..een goede trekpleister voor rovers.Wat hebben ze bij de arme stakker te zoeken..


  Maak melding

 48. @ Interieurverzorgster van KILLER BOUTERSE .. Jennifer van Dijk-Silos .. vergeet één ding niet: je bent twee {2} keer burger … één {1} keer minister. Als burger { je zult niet meer waard zijn als advocaat te fungeren } … jij en je dochter gaan we deporteren nadat je berecht bent.

  @ Interieurverzorgster van KILLER BOUTERSE … kom ons niet vertellen: ” mensen .. neem me niet kwalijk … ik heb uitspraken gedaan en gehandeld in de functie van minister Juspol …. en niet als burger advocaat van Dijk-Silos … ik moest opdrachten van mijn huismeester KILLER BOUTERSE uitvoeren. Ik werd eerst gedrogeerd. Mag ik aub gebruik maken van de Amnestie-regeling … me e bedyi oenoe … tangi tangi.


  Maak melding

 49. Mul ..met deze post heb je je in mijn ogen verlaagd tot een grote Nul.Het niveau is zo laag en zo typerend voor jou soort.Ja,lekker grof gebekt en maar raaskallen.Dat ontneemt elk normaal mens de ruimte voor fatsoen.Ik geef me gewonnen, ik verlaag me niet tot jou niveau.


  Maak melding

 50. Sorry Mul..ik was zo onder de indruk van de post..dat ik zo fel uit de hoek kwam..het was naar mij goed bedoeld..nogmaals sorry..


  Maak melding

 51. Begrijp ik het goed?! In Suriname mag je ongestraft moorden. Of, mag alléén diegene die voor jou (van ons geld) een Prado gaat kopen?


  Maak melding

 52. Ik heb via een registratie van STVS wel de moed op gebracht mee te luisteren met de persconferentie van mevrouw Silos van Dijk.
  Ik doe een paar interessante registraties:

  1) Zij beweert nu dat het Schorsingsvonnis in 2012 geen tussen vonnis is maar een defenitief vonnis zou zijn. ZIj doet dat door worden spel omtrent het woord “VOLHARD” wat daar in gebruikt wordt. Zij vergeet echter consequent dat het om een SCHORSING gaat. Schorsen is altijd tijdelijk.
  2) Mevrouw Silos doet haar best inhoudelijk te reageren maar doet vresselijk emotioneel en sleept er prins Bernhard en het hele koloniale verleden bij als mede vermeende Nederlandse hypocrytie tot aan de ongefundeerde beschuldiging van het financieren van het Binnenlandsconflict.
  3) De registratie eindigde abrupt toen een Journalist van Apintie een vervellende vraag stelde.

  Beter gezegd de regering bestaat op basis van list en bedrog.
  Alle dreigen met wanorde en het negeren van gerechtelijke vonnissen komt keihard neer bij de regering.

  Het geheel uit het verband rukken van het EBS /Chiragally vonnis bewijst hoe diep men gezonken is.
  Chiragally heeft zijn betalingsachterstand herkend hoe kun je een partij die erkend niet betaald te hebben uit maken voor een DIEF.
  Lijkt mij gegronde reden voor Chiragally de minister aan te spreken op smaad. Zullen we zien of de staat het vonnis tot uitvoering brengt


  Maak melding

 53. Toen Dora nog geen NDP had gegeten verkondigde ze eens dat ze zou migreren uit Suriname, ze kon namelijk haar kinderen niet laten opgroeien in een land met een moordenaar aan de leiding. Intussen piept zij anders en zit zij samen met een van haar dochters een massamoordenaar met hart en ziel te verdedigen.

  Ze zegt geen Uncle Tommy te zijn en daar heeft ze honderd procent gelijk in, ze zou willen een Uncle Tom te zijn, in haar geval zou dat een compliment zijn, een Uncle Tom is namelijk een goede sul die uit de goedheid van zijn hart zijn onderdrukker vergeeft, zij is echter een ‘kaw futu tingi fowru’ dat is de kruising van een ‘kaw futu boi’ (een Surinaamse vogel die achter koeien aanloopt in de hoop iets eetbaar uit hun stront te halen) en een ’tingi fowru’ (een aasgier), ze loopt om eigen gewin ( ministersalaris met alles erop en eraan)en dat van haar man (auto + benzine) en dochter (luizen baan) als een schoothondje achter een moordenaar aan en ze heeft er ook geen moeite mee in de lijken die door de moordenaar zijn gemaakt te pikken.


  Maak melding

 54. ” De rechters treden de wetten met voeten ” Aldus de minister van JUSPOL Helaas lijkt het alsof dit alleen geldt voor de terugroepwet en de vervolging van de moordverdachte Desi Bouterse.

  Ik vraag me af hoelang de rechters en PG bereid zijn om hun functie nog uit te oefenen.
  Langdurig in Beraad gaan en/of zich ziek melden voor zou een mooie chaos zorgen. Misschien dat ze betre gewaardeerd zouden worden.


  Maak melding

 55. Minister Van Dijk-Silos heeft in haar scheld-persconferentie
  ook gezegd dat de Krijgsraad art. 137 Grondwet, niet mocht gebruiken omdat er eerst een klacht moest zijn ingediend !

  De minister spreekt helaas NIET de waarheid, art 137
  spreekt nergens over het indienen van een of andere
  klacht, maar geeft de Rechter de bevoegdheid een wet
  buiten toepassing te laten !

  Leest u zelf maar art 137 GW :

  “Artikel 137

  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”

  Het komt zelden voor dat een minister in het openbaar Onjuistheden en Onwaarheden verkondigt !

  PS : Dora blijkt gewoon lak te hebben aan de rechtsstaat !


  Maak melding

 56. De NDP en haar entourage,waar onder ook de advocaten en ministers en de vice president,zijn de BOKO HARAM van Suriname.
  Ze zijn nog net niet weer aan het fysieke moorden gegaan,maar hebben intussen alle instituties voor een veilige rechtsgevoel kapot gemaakt.
  En het enige dat nog weerstand biedt,zijn de twintig rechters.


  Maak melding

 57. Al 36 jaar zingen de ndpers….Tralalala…lala…een moordenaar als bouta is ieders droomwens..tralalalalaaqa..laalaaa…hij vermoord en heft amnestie..tralalala..lalala…

  Nu krijgt de ndp koor een nieuwe lid erbij….SILOS aka Betsy turf..aka Dora …aka.Miss Piggy….en ze zingen in koor..

  …blijven jullie voor altijd nog even dom surinamers….tralalalalaalalala….als jullie uit je droom ontwaken is het gedaan met ons ,de ndpers,wij wensen jullie GOEDE nachten toe met veeeeeel slap zodat jullie nooit ontwaken wat goed voor ons is…tralalalalaallaa


  Maak melding

 58. @Pico: Ik vind het overigens zeer ongepast, om over het uiterlijk van de minister te praten.

  Beste Pico, haar innerlijk is honderd keer zwarter dan haar uiterlijk, dus wees blij dat men hier over haar minst slechtte kant praat.


  Maak melding

 59. De minister heeft feitelijk de rechterlijke macht de ‘oorlog’ verklaard. Het is ongebruikelijk en ongehoord dat een minister van Jusititie dergelijke verregaande uitspraken doet richting ons rechtscollege. Los van haar juridisch argument (dat overigens kant noch wal raakt) is hier sprake van een dictatoriaal regiem dat er alles aan zal doen om hun criminele leider van het schavot te redden. Maar het volk van Suriname is de grote verliezer.


  Maak melding

 60. Plato

  “De minister heeft feitelijk de rechterlijke macht de ‘oorlog’ verklaard. Het is ongebruikelijk en ongehoord dat een minister van Jusititie dergelijke verregaande uitspraken doet richting ons rechtscollege. Los van haar juridisch argument (dat overigens kant noch wal raakt) is hier sprake van een dictatoriaal regiem dat er alles aan zal doen om hun criminele leider van het schavot te redden. Maar het volk van Suriname is de grote verliezer.”

  @ Plato,
  verstandige woorden!!
  Je doet je naam eer aan!! 🙂


  Maak melding

 61. het is pertinent fout om de minister haar uiterlijk te bekritiseren of om haar te schofferen op welke wijze dan ook.
  het getuigt niet van bla bla bla.
  dat moddervette door een varken genaaide overjarige psychopatische backstabbing biatch mag ter plekke een beroerte krijgen en plat met haar smoel op het asfalt vallen.
  langzaam en met veel pijn dood gaan is nog te goed voor haar.
  ik beroep me op artikel 155 wetboek van scheldrecht.
  alle corrupte politici mogen op welke manier dan ook aan de schandpaal genageld worden.
  art 6 lid 1 wetboek van straatrecht geeft me automatisch amnesty.
  zit ik nu ook te lullen als kanhai of praat ik gewoon onzin als bessy van dijk.?


  Maak melding

 62. @ Plato

  prima analyse.

  Er kan aan toegevoegd worden “Iedereen is gek, behalve ….”

  Omdertussen stopt Limbo de livestream van de persconferentie als er een echt interessante vraag gesteld wordt.


  Maak melding

 63. Ik vraag me af of de minister dezelfde redenering, met even veel overtuiging zou etaleren als de hoofdverdachte in de 8 december moordzaak Henkes, of willekeurig welke andere persoon ook, was geweest? Zoals ik haar heb leren kennen, denk ik eerlijk gezegd dat ze dat wel gedaan zou hebben, als Henkes precies dezelfde staat van dienst had gehad, hij even veel macht had en hij haar op precies dezelfde manier had kunnen regelen als Bouterse, alleen in dat geval had zij met even veel verve Henkes verdedigd en schijt gehad aan Bouterse, zoals zij nu schijt heeft aan Henkes en elke andere Surinamer zonder macht.


  Maak melding

 64. Verstandige mensen lezen de taken van de ministers die duidelijk in in de Grondwet liggen vastgelegd :

  “TAKEN VAN DE RAAD VAN MINISTERS

  Artikel 122

  Onverminderd hetgeen in het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers is bepaald, heeft de Raad van Ministers
  tot taak:

  a. het voeren van het door de Regering vastgestelde beleid;

  b. het voorbereiden van producten van wetgeving en bestuur;

  c. het toezicht houden op het richtig uitvoeren van genomen beslissingen waarvan de uitvoering aan hem is opgedragen;

  d. het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid; e. het leiding geven aan beleidsorganen en de supervisie van de administratieve functies van de plaatselijke organen door middel van de betreffende ministeries.

  TAKEN VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN MINISTERS

  Artikel 123

  1. De leden van de Raad van Ministers zijn belast met de leiding van hun respectieve ministeries en voorts met de taken hun bij het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers en andere regelingen opgedragen.

  2. De Ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de President.”

  GEEN ENKELE BEVOEGDHEID HEEFT Minister Van Dijk-Silos ( DORA) VOLGENS DE GRONDWET, OM ZICH TE BEMOEIEN MET
  DE ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE MACHT !

  EEN ZWAAR FALENDE, ONWAARHEDEN ROEPENDE EN SCHREEUWENDE MINISTER !!!

  HELAAS IS DE RECHTSSTAAT Suriname TER ZIELE DOOR ONRECHTMATIG EN ONWETTIG INGRIJPEN
  VAN MINISTERRAAD EN PRESIDENT IN EEN LOPENDE
  RECHTSZAAK !!!

  Het wachten is op NOG MEER schendingen van
  Mensenrechten/grondrechten en nog meer WANBELEID !!!


  Maak melding

 65. kan iemand me uitleggen wat de aard van de bedreiging van de staatsveiligheid was ….of is.
  is die dreiging er nog ?
  gaat de pg optreden tegen de dreiging ?
  uit welke bron komt de info van de dreiging ?
  bessy rept er met geen woord over dus ze zal het niet weten.
  misschien dat een van de forumleden het weet .
  ik zelf vermoed dat er geen andere dreiging is dan boterse himself.


  Maak melding

 66. Wel ik hoop dat Silos in augustus in rolstoel naar het gerechtshof zal komen en dat ze ergens eruit gaat tuimelen zoals gewoonlijk haar MO is en dat ze de rechtszaal nooit zal bereiken om de rechters bevelen te blaffen.Dit moet de rechters de kracht geven vonnis te vellen
  Silos is gebleken een opstakel te zijn in het uitspreken van een vonnis tegen haar baasje bouta!!


  Maak melding

 67. @buck fouta,

  De bedreiging was dat de staat dreigde onder te lopen in drek omdat pleesident zijn luiers niet op tijd had gekregen.

  Het schijnt dat er intussen snel een stapel luiers uit Brazilie is overgevlogen. De veiligheid is tijdelijk hersteld, maar pleesident moet elk uur diareren dus binnen een dag kan weer de staat in gevaar zijn om te verdrinken in z’n drek.


  Maak melding

 68. @Buck fouta en Baboeram.
  nee er is geen enkel staatsbedreiging in Suriname.
  Bouta weet hoe hij de Surinamers moet naaien. Hij verklaart de oorlog tegen de onzichtbare vijanden en de surinamers geloven hem .Ook de rechters geloven hem ,de ellendige bouta.


  Maak melding

 69. Het is voer voor psychologen, maar ik vraag mij bij deze mevrouw altijd af, hoe zij over zichzelf denkt na de zoveelste onhandigheid van haar.
  Uitspraken die kant noch wal raken, onwetendheid met de gang van zaken op haar ministerie en stunteligheid in maxima forma.
  Als zij later terugkijkt op wat zij voor ons land heeft betekend, moet zij volgens mij subiet onpasselijk worden.
  Zelden zo’n iemand meegemaakt in de Surinaamse politiek.


  Maak melding

 70. Door het ONJUISTE en ONWETTIGE gebruik van artikel 148 van de Grondwet (ER IS GEEN ENKELE BEDREIGING VAN DE STAATSVEILIGHEID) komen BINNENKORT meerdere beroepen van de ministers plus president, op artikel 148 van
  de Grondwet, om partij-politieke BOEVEN, MISDADIGERS
  EN ROVERS van oa Surinaamse Staatseigendommen, te vrijwaren van STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING !!

  Immers het regiem denkt dat je de “bedreiging van de staatsveiligheid niet hoeft te onderbouwen, je roept gewoon dat de ONAFHANKELIJKE Rechterlijke Macht niet goed fuktioneert !”

  Binnenkort zal dus ook Rover MERIBA (presidentszoon) een beroep doen op artikel 148 Grondwet !


  Maak melding

 71. @Cochise,

  Zij is precies als haar baas. Van alles beloven en helemaal niks kunnen waarmaken en alleen maar de schuld op anderen afschuiven.

  Heb begrepen dat baas de natuur de schuld geeft dat hij elke dag moet tandenpoetsen, poepen en douchen.


  Maak melding

 72. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. (Foto: René Gompers)
  Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie (JusPol) windt er geen doekjes om dat de rechterlijke macht de rechtsstaat ernstig verstoort. Het vonnis van de Krijgsraad is niet het incident, dat heeft geleid tot artikel 148, “maar is de climax van zaken waarvoor wij blind zijn omdat wij niet fundamenteel willen kijken naar problemen die er spelen.” Volgens Van Dijk-Silos speelt dit niet alleen vanaf 2010 maar daarvoor al. Het gebeurt systematisch, daarom wordt dit vonnis niet gezien als een incident. “En nu kunnen wij niet verder…………………………………….. Mr. drs. Essed constateert valsheid en verdraaiing feiten in belang Bouterse
  Er is volgens Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, geen veiligheidsvraagstuk en geen constitutionele crisis. “Het is alleen maar gedraai, geblunder en opzettelijk voor de gek houden van de gemeensch


  Maak melding

 73. Was idd geen fraai optreden van de minister
  elk vogeltje zingt …..maar toch, niet mooi gedaan.

  nu de guyanese pres. plotseling op bezoek komt met een , naar het lijkt afleidings agenda, ziet het er naar uit , dat het over is.dit kan kan alleen maar een uitweg zijn die wordt aangeboden.
  er komt een ontknoping


  Maak melding

 74. Ik vraag mij af of deze mevrouw bevredigd naar bed gaat ’s nachts. Haar teksten waren vol onvrede. Kon iemand haar maar bevredigen. Misschien dat ze dan helder zou kunnen denken.


  Maak melding

 75. DD Bouterse zal de dans niet ontspringen wat hij ook doet.
  Bouterse laat de domme minister van justitie opdraven dan kan hij weer zeggen ‘a no mie’.
  Desie Bouterse is een psychopaat, zie hier onder wat een psychopaat is.

  Psychopaten zijn mensen die de vrije wil en de vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen. Psychopaten zijn daarmee de groep mensen die verreweg de meeste ellende voor hun medemensen veroorzaken. Het is daarom zinvol om zo goed mogelijk te begrijpen wat psychopaten drijft, hoe je ze kunt leren herkennen en wat voor methodes ze gebruiken.
  Psychopaten vind je op alle niveaus in het leven. Van een direct familielid tot een buurtbewoner en van iemand in het lokale gemeentebestuur tot aan CEO’s van grote internationale bedrijven.

  Het is altijd gevaarlijk en nadelig om onder de invloed van psychopaten te staan, precies om wat ze doen. Vrijheid om eigen keuzes te maken en daarvan te leren is essentieel voor mensen om zichzelf te ontwikkelen. Psychopaten onderdrukken en vernietigen nu juist die benodigde vrijheid van mensen die zich in hun invloedssfeer bevinden.

  Onderschat nooit hoe levensgevaarlijk psychopaten kunnen zijn. Deze personen zijn bereid je te vernietigen als ze voor hun gevoel geen controle over je kunnen krijgen.

  Wat drijft een psychopaat?
  Waarom zijn sommige mensen bereid de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen te onderdrukken en te vernietigen? Dit komt voort uit het feit dat deze mensen geloof hechten aan bepaalde stressvolle gedachtes en vervolgens via de cyclus van creatie hun wereld aan de hand daarvan vorm geven. Ze geloven dat ze gelukkiger zullen worden als ze de vrije wil en de vrijheid om eigen keuzes te maken van de mensen om hun heen onderdrukken en vernietigen. Dit wordt ook wel de illusie van macht genoemd.

  De 5-stappencyclus van creatie, met dank aan Pieter Stuurman – pieterstuurman.blogspot.nl

  Psychopaten zijn net als jij en ik “gewone” mensen, alleen hechten psychopaten geloof aan andere gedachten dan de gemiddelde mens. Sterker nog, het geloof hechten aan 1 bepaald type stressvolle gedachten maakt van gewone mensen psychopaten.

  Psychopaten zijn in hun diepste kern bang voor hun medemens; ze vertrouwen andere mensen niet. Ze hechten geloof aan de gedachte dat hun voortbestaan beter zal zijn zolang ze de mensen om zich heen klein kunnen houden. Dat hun succes in het leven afhangt van het kunnen controleren en domineren van de mensen om zich heen.


  Maak melding

 76. WTF heeft deze vette paars verworden kikker van baas het over? Whe sjie dat the sma njnand en dringie a paarse schijterijen en pis van hun paarse lijder, deng trong……moordenaar aanhangers. Ookto wang dee e go kong te do paars ka. Ondertussen gaat het verder bergafwaarts op elk gebied, vele oerdomme verarmde paarse zombies weten het onderscheid tussen goed en kwaad in moreel opzicht noet meer. Van awariedomrie meje, misjiesosoka, judas breevelt, vette oaarse kikker Dorina……….van hoog tot laag, te beginnen nin hun lijder, de baas der misdadigers tot zijn oerdomme paarse etende schijt en paarse pis drinkende straat zwerver. Soso ka e go kong moro, de paarse vloek zal nog erger worden. WO ka.


  Maak melding

 77. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie & Politie heeft niet 99% MAAAAAARRRRR 100% GELIJK.

  Die VERWAANDE, naast haar schoenen lopende LICHTZINNIGE mevrouw Cynthia Valstein-Montnor, is degene die VERVOLGD dient te worden. Dit heb ik meerdere malen aangegeven.

  “De Krijgsraad heeft volledig in strijd gehandeld met de grondwet. OP ZEER GROVE WIJZE wordt de de GRONDWET door deze IMBECIELE Krijgsraad (lees: KRIJSRAAD) geschonden.

  De WETGEVENDE MACHT, daar worden de WETTEN gemaakt. Als je van INVLOED wil zijn op de WETGEVENDE en UITVOERENDE MACHT, dan moet je de politiek in.

  Een WET, zoals de AMNESTIEWET, door de WETGEVER vastgelegd; als je het LEUK vindt of niet, kun je niet EIGENDUNKELIJK aan de KANT zetten omdat het jou toevallig uitkomt. Dan ben jij – in geval van mevrouw Cynthia Valstein-Montnor – bezig de SURINAAMSE GRONDWET op GROVE WIJZE te SCHENDEN en heb je als Krijgsraad (lees: KRIJSRAAD), NIMMER recht van SPREKEN.

  Om Suriname voor een VERDERE RAMPSPOED te BEHOEDEN, is de enige weg om deze KRIJSRAAD op te heffen.

  Door dergelijke CONSERVATIEVELINGEN en/of NEO-KOLONIALISTEN, sla je als land zelfs GEEN DEUK in een PAKJE BOTER.

  OPHEFFEN die KRIJSRAAD, zogenaamde Krijgsraad en laten VERVOLGEN deze SCHENDERS van de SURINAAMSE GRONDWET.

  Met betrekking tot min of meer JURISPRUDENTIE valt op te merken dat het deze zelfde Krijgsraad (KRIJSRAAD) is die in 2012 had zelf al geconcludeerd had, dat ze niet bevoegd is de wet te toetsen. Maar OPEENS is het NEGEREN en zelfs SCHENDEN van de GRONDWET geen ISSUE.

  De oplossing die rest: op NON-ACTIEF stellen en OPHEFFEN deze MISGEBOORTE ofwel ZOGENAAMDE Krijgsraad (KRIJSRAAD).

  De Regering Bouterse mag niet blijven stilzitten. Er behoren DRASTISCHE MAATREGELEN te worden genomen.

  Mevrouw Cynthia Valstein-Montnor, dient MINIMAAL in persoon te worden VERVOLGD, vanwege deze GROVE SCHENDING van de SURINAAMSE GRONDWET.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 78. Wake up call voor miss Piggy alias Betty Boop en de elite Troep.

  Bron GFC

  Als u de tijd neemt om de resolutie van 29 juni 2016 adequaat te bestuderen zoals deze in de media is gepubliceerd inzake het proces van de Decembermoorden dan valt direct op dat de tekst vol met tekstuele fouten zit alsmede het onjuiste gebruik van de interpunctie.
  De opsteller(s) van de “resolutie” verdienen geen schoonheidsprijs voor het gebruik van de Nederlandse taal en -spelling.
  Bovendien lijkt de resolutie meer een pleidooi te zijn – gericht aan de procureur-generaal – dan een onderzoek van de staatsveiligheid met de onderbouwde juridische beslissingen.
  De term “grootedelachtbaar” genoemd in de resolutie ben ik in de titulatuur nergens tegengekomen. De president van de rechtbank dient als ‘edelachtbare heer’ aangesproken te worden.
  Overigens is de titulatuur de laatste decennia steeds meer in onbruik geraakt. Deze “ouderwetse” benamingen afkomstig uit Nederland wil men nog wel gebruiken in Suriname en bepaalde wetten die volgens het concordantiebeginsel zijn overgenomen afschaffen omdat ze niet (meer) passen bij de zienswijze van de hoofdverdachte van de Decembermoorden.
  Worden er wellicht weer van die dictatoriale decreten uitgevaardigd? De minister van Justitie en Politie die aanvankelijk Spaans en Rechten (bachelor) heeft gestudeerd aan de universiteit te Groningen (Nederland), zou dan in ieder geval op zoek moeten gaan naar ervaren wetgevingsjuristen.
  Bovendien moet zij zich diep schamen voor de onduidelijke, ondeugdelijke en of ongenuanceerde politieke standpunten die zij inneemt om een zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt te verstoren.
  Ik heb reeds vaker opgemerkt dat bepaalde studies en promoties aan de Universiteit van Suriname gedaan niet altijd gelijkgesteld zijn aan westerse opleidingen. Althans daar vaak niet worden erkend vanwege de gebrekkige certificering.
  Westerse universiteiten en hogescholen worden onderworpen aan strenge kwaliteiteitsnormen voor de borging van onder andere de opleidingen en onderzoek.
  U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom ik dit schrijf en in welk verband zulks staat tot het onderwerp. Ik heb namelijk gemerkt dat bepaalde advocaten die de verdediging van de hoofdverdachte voeren niet meer genuanceerd tot de journalisten spreken en zelfs “krachttermen” gebruiken.
  Een journalist stelde bijvoorbeeld de vraag: “Als de hoofdverdachte zich onschuldig acht waarom mag de Krijgsraad dan niet tot een afgewogen uitspraak komen?” Hierop gaf een advocaat die de hoofdverdachte verdedigt een zeer ontwijkend antwoord. Laat u zich eveneens niet van de wijs brengen door de curieuze standpunten van politici die natuurlijk meestal hun eigen belangen verdedigen.
  Inmenging en onderzoek staatsveiligheid
  Zowel de auditeur-militair als de procureur-generaal hebben geen enkel onderzoek gedaan naar de staatsveiligheid om een adequaat juridisch standpunt in te nemen. Ik vind dit evident een zeer kwalijke zaak! De hoofdverdachte die tevens president is van Suriname dient een resolutie in bij de procureur-generaal en vervolgens wordt deze bijdrage zonder nader justitieel onderzoek geaccepteerd.
  Waar is men eigenlijk mee bezig? Als de procureur-generaal geen onderzoek doet, verzaakt hij zijn taak als eindverantwoordelijke van de vervolging en dient hij onmiddellijk op te stappen. Van deze functionaris had ik zulks echt niet verwacht.
  In eerdere artikelen heb ik reeds aangegeven dat de auditeur-militair elke gelegenheid aangrijpt om vertragingen in het proces te veroorzaken. Eigenlijk zou de president van de Krijgsraad hem tot de orde moeten roepen. Wie de orde bij de rechtbank niet kent, moet niet zomaar oordelen!
  Het is de voorzitter (president) die beslissingen neemt en niet de vervolging (procureur-generaal). De resolutie is dan ook niet aan de president van dit college gericht maar aan de procureur-generaal. Dat zou pas een ernstige verstoring van de rechtsgang zijn! De president heeft daarom terecht opgemerkt dat de resolutie niet aan haar is gericht.
  Ik vermoed dat de auditeur-militair gedreven door angst zijn requisitoir (rechtsvordering: straf of vrijspraak in dit geding) niet heeft gehouden maar gevraagd heeft om het proces te beëindigen zoals de hoofdverdachte – nu president van Suriname – heeft geëist. Gelukkig heeft de president vervolgens gevraagd of de vraag van de auditeur-militair evenzo zijn requisitoir is waarop hij gelukkig ontkennend heeft geantwoord.
  De heer Elgin meldde nog dat hij sedert 2012 zijn requisitoir klaar heeft. Kortom zijn verzoek aan de president van de rechtbank is niet meer dan een mededeling namens zijn meerdere de procureur-generaal. Het zou beter zijn geweest als de auditeur-militair wel zijn requisitoir had gehouden omdat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft als vervolgingsambtenaar. Hij hoeft in geen geval de zienswijze van de procureur-generaal te delen omdat hij onafhankelijke beslissingen mag nemen.
  Bovendien heeft hij evenzo een discretionaire bevoegdheid in strafzaken. Dat hoort bij zijn ambt alsmede het gezag dat volgens de wet aan hem is toegekend. De auditeur-militair moet zijn werk zorgvuldig en eerlijk doen! Zelfs al gaat het om de president van Suriname. Hij maakt immers deelt uit van de rechterlijke orde.
  Nu er weer inmenging (politieke interventie) plaatsvindt (artikel 131 lid 3 van de Grondwet) door een resolutie bij de procureur-generaal in te dienen, moet zulks zonder meer worden afgestraft. Het kan toch niet zo zijn dat omdat iemand toevallig in een politieke functie als president van Suriname is gekozen hij eveneens van ernstige misdrijven gevrijwaard moet worden. Als de Krijgsraad geen wetten mag toetsen – bij het ontbreken van een Constitutioneel Hof – kan dit orgaan net zo goed ophouden te bestaan.
  Onderzoek
  De verdediging heeft het beslist niet gemakkelijk. De Krijgsraad kan de auditeur-militair opdragen een “neutraal” onderzoek te doen of de staatsveiligheid in het geding is. Afhankelijk van dit onderzoek (dat kort en tijdsgebonden dient te zijn) kunnen er verdere besluiten worden genomen.
  De zitting van de Krijgsraad is nu geschorst tot 5 augustus 2016. Wat wij ons allemaal moeten afvragen, is of de president van Suriname niet zijn boekje te buiten gaat door gebruik te maken van allerlei bevoegdheden die bij zijn ambt horen en deze gebruikt bij zijn verdediging als natuurlijke persoon zijnde verdachte bij een strafproces.
  Dat hij hierin alle steun geniet van de minister van Justitie en Politie moet ons niet verbazen: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”
  Gelukkig hebben we een onafhankelijke Krijgsraad die neutraal oordeelt en tevens zeer deskundig is. Daarvan ben ik overtuigd! Dit schaakspel zal nog enige tijd duren: “Onrecht zal altijd afgestraft worden.” In de leer van karma constateren we dat goede daden van nature goede gevolgen hebben en slechte daden van nature slechte gevolgen.
  In het leven ligt het niet voor de hand voor elke oorzaak een verklaring te vinden. De moorden op 7, 8 en 9 december 1982 worden nu “gebeurtenissen” genoemd als gevolg van een bepaalde oorzaak: “Waarom mag de rechtbank dit dan niet ongehinderd onderzoeken?”
  Wat is de reden dat er zoveel tegenwerking wordt ondervonden? Zelfs als de staatsveiligheid niet in het geding is want dat wordt gewoon geënsceneerd om de waarheidsvinding te frustreren. Omdat Suriname aangesloten is bij diverse internationale organisaties hoort de Krijgsraad niet alleen de Surinaamse wetten maar idem dito internationale rechtsregels te eerbiedigen.
  Dat geruzie van vooral juristen hoe artikelen in de Grondwet geïnterpreteerd moeten worden, heeft natuurlijk ook beperkingen omdat de Surinaamse rechtstaat gebonden is aan internationale verdragen. De toetsing hiervan is een zaak van de onafhankelijke rechtbank.
  Aangezien voorts de staat Suriname ook partij kan zijn in een procedure moeten zij zich afzijdig houden van geschillen die aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank totdat er een oordeel is geveld. Anders is er sprake van inmenging en is geen onafhankelijke rechtspraak gegarandeerd.
  Ik verwacht niet dat de VN ingrijpt als er voortdurend inmengingen (van welke aard ook) plaatsvinden bij de Krijgsraad. Dit orgaan moet ongestoord zijn werk kunnen doen. Zelfs al is men het met bepaalde beslissingen niet eens. Dan staat beroep open bij een hogere rechtbank. Dat hoort bij rechtspraak. Daarom worden alle beslissingen zorgvuldig genomen. Zeker als het om een megazaak als de Decembermoorden gaat. Dat waren echt geen gebeurtenissen hoor!
  Tenslotte dient opgemerkt te worden dat om onbegrijpelijke redenen er nog steeds geen Constitutioneel Hof bestaat in Suriname om de wetten te toetsen. Dat is geen echte verantwoordelijkheid van een rechtbank en daarom moet men het werk van de Krijgsraad niet stagneren: “Als de hemel niet bestaat, kan ik er ook niet naar toe gaan.” Zo eenvoudig is dat!
  Moeten we deze politieke omissie de Krijgsraad aanrekenen? Een eenmaal aangevangen proces gaat gewoon door totdat er een uitspraak ligt! Immers dat is door de Krijgsraad reeds meegedeeld aan de nabestaanden van de slachtoffers!
  Robby Roeplall
  S


  Maak melding

 79. @ Henry,
  Desalniettemin bedankt. Jojo heeft een korte samenvatting gegeven.
  Ik heb begrepen dat wijlen Bernhard erbij gehaald is.
  Ik weet nu genoeg


  Maak melding

 80. Dora aka fat toddo is met bouta!
  Dora heeft moordenaar de verkiezingen laten winnen en is beloond geworden met een ministerpost!!!
  Wat wil j nog meer weten????
  Bouta is een diktator en zal nooit aftreden
  Er komt ook geen verkiezing meer
  Gaan jullie boerkies maar lekker pinaren hoor!


  Maak melding

 81. Ik pretendeer geen rechtsgeleerde te zijn…
  Maar dat gezegd hebbende, valt het op dat alle rechtsgeleerden nationaal en internationaal, met uitzondering natuurlijk van Silos en Kanhai, het over eens zijn dat de Surinaamse regering bij regie van de president een eigen interpretatie geeft aan de Surinaamse Grondwet en de wetgeving in Suriname consequent onrechtmatig gebruikt cq. toepast.

  Zoals ook Kanhai tekeer gaat over de inmenging in een lopend strafproces is ongekend. Kanhai vindt dat mensen lullen over het woord inmenging. “Laat iemand een keer tegen u zeggen wat onder inmenging wordt verstaan”.
  Bij deze dus,
  Inmenging : 1) Bemoeienis 2) Ingreep 3) Inlaating 4) Interferentie 5) Interventie 6) Ongevraagde bemoeiing 7) Ongevraagde bemoeienis 8) Tussenkomst.
  (Bron: Internet)
  Als intellectueel had ik Kanhai hoger ingeschat. Als intellect moet je mensen scholen en het niet moeten vinden dat mensen lullen. Als intellectueel heb je dan afgedaan en ben je geen knip voor de neus waard.

  Volgens Silos:“De Krijgsraad is onterecht op de stoel gaan zitten van het Constitutioneel Hof”. Denk dat dit eerder anders om het geval is. De krijgsraad kan niet op de stoel gaan zitten van een instituut die niet bestaat. De Krijgsraad heeft terecht door gebruik te maken van artikel 131 lid 3, de amnestie wet terzijde geschoven. Het is in deze juist de regering die eerst met de aanname van de amnestie wet 2012, ingreep in een lopend proces en nu weer met het afkondigen van artikel 148. Let op Kanhai, dit is en heet inmenging volgens artikel 131, lid 3 van de Surinaamse Grondwet. Het is de regering en met name de mini ster van justitie die wil gaan zitten op de stoel van een instituut die wel bestaat nl. de Krijgsraad of te wel de rechterlijke macht.
  Het mag nu wel langzamerhand afgelopen zijn met de eigen interpretaties en verdraaiingen van wetteksten door regering en aanverwanten. De Krijgsraad moet ter wille van de Surinaamse democratie, onafhankelijk en ongestoord haar werk kunnen doen.
  Het kan toch niet zo zijn, dat een internationaal rechtsprekende juridisch instituut als het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, al in 2004 heeft geoordeeld dat er mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden in Suriname en er anno 2016 nog steeds geen veroordelingen hebben plaatsgevonden?


  Maak melding

 82. Suriname pretendeert nog steeds een Onafhankeljk
  eiland te zijn op deze aarde, die NIETS TE MAKEN
  heeft met Internationale gerechtelijke uitspraken of internationaal-rechtelijke normen ! !

  In het Moiwana vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof vd Mensenrechten is aangegeven dat de amnestiewet van
  1992 niet geldig is en moet worden vernietigd !

  Internationaal-rechtelijk neemt IEDERE JURIST aan dat
  voor MOORD, zoals bijvoorbeeld, de 8 december-massamoorden, GEEN AMNESTIE WORDT VERLEEND !!

  Talloze amnestiewetten tbv militairen zijn VERNIETIGD en NIET TOEGEPAST in hun strafprocessen !
  Zie daarom de VEROORDELINGEN in CHILI, PERU, Argentinie etc ! Er is voldoende jurisprudentie !!

  ALLEEN in SURINAME blijven een deel van de politiek en
  de president erin geloven dat amnestie toegestaan is in het geval van Massamoord !!

  Om dit soort redenen en door onbestrafte mensenrechten-schendingen komt het land niet vooruit !

  Je laat criminelen toe tot jouw ambtenarenapparaat en tot
  jou gehele pollitieke bestuur !
  Als gevolg daarvan, vallen Alle Normen in de staat op den duur weg !

  Ziedaar de ernstige problemen van Sranang ! Een land dat opzettelijk FAILLIET is gemaakt door de regerende partijen,
  door Wanbeleid en zware Corruptie !

  Op dit moment wordt in de FAILLIETE staat ook nog
  getornd aan de totale rechtszekerheid, namelijk via het belasteren en beledigen van de Onafhankelijke Rechterlijke Macht door president en minister van Justitie !

  De rechtsstaat Suriname is ERNSTIG IN GEVAAR GEBRACHT DOOR PRESIDENT EN MINISTERS !

  Surinamers wees ATTENT, KOM OP VOOR DE RECHTSSTAAT, laat u niet NOG een PERIODE ONDERDUKKING en SLAVERNIJ aanpraten !


  Maak melding

 83. Aanvulling op Suriname negeert internationaal recht :

  Hier een gedeelte uit het Moiwana Vonnis van 15 juli 2005,
  van het Inter-Amerikaanse Mensenrechten Hof waarin u kunt lezen dat de Surinaamse amnestiewet NIET RECHTSGELDIG IS :

  “e) Suriname debe revocar la Ley de Amnistía de 1989 y declarar que está desprovista de efectos legales ab initio.”

  CONCLUSIE : Suriname is verplicht deze wet te VERNIETIGEN !!!

  Ook latere wijzigingen en aanvullingen van deze wet
  zullen dus niet rechtsgeldig zijn !!

  Suriname kan en mag Internationaalrechtelijke uitspraken,
  die boven Surinaams recht staan, niet NEGEREN, het zal
  het land duur komen te staan !!!


  Maak melding

 84. @??? Dit schreef je aan@Damsco ” Is jouw moeder geen motjo van de waterkant? Al ben ik het nooit eens met Damsco maar zn moeder niet beledigen hoor ! Ik zou ook niet willen dat iemand mijn moeder beledigd. Moeders zijn bizondere mensen die wij moeten respecteren.
  Al kost het soms enorme moeite bv.in het geval “Dora”


  Maak melding

 85. @Robinho, Jojo, Srafu, Manu,Cochise en nog een paar anderen bedankt voor jullie bijdragen; ik lees ze met genoegen en put ook heel veel inspiratie daaruit en het maakt me wijzer !
  Prettig te weten dat we gelijkgestemden zijn ! We will go on and overcome ! Groeten uit Suriname !


  Maak melding

 86. Raytje reetje en klein volk ; alleen op de man spelen,jullie lijken net kleine kinderen die een lolly pop is afgepakt ,wat een niveau,commentaar overbodig ,sommige denken zelfs dat ze alle kennis in pacht hebben,maar niemand kan beargumeren dat ze geen gelijk heeft,ik hoor geklaag van zieke vhpers en NPSers,wat moet j met een zieke dier doen;juist een kogel door hun kop jagen,sieki sani grootheidswaanzin ten top,ung go wasi ung tingi smoel,ik wil overgeven als die rotzooi van jullie lees,baiwas die denken dat ze interessant zijn; go wasi ung bille met Kopro kan,en later op de dag gebruiken als soep kan


  Maak melding

 87. ?? Als Diana zich niet met politiek inlaat zal ze geen problemen ondervinden whow mooi hoor lekker stoer om een vrouw/dame of moeder zo te bedreigen/intimideren dat kan je wel heh LAFFE STRAATHOND/RIOOLRAT.

  Laat Me


  Maak melding

 88. Omdat DORA (minister Van Dijk-Silos) NOG STEEDS ONWAARHEDEN BLIJFT verkondigen over de
  KRIJGSRAAD, NOGMAALS de tekst van artikel 137 GW !

  De Minister BEWEERT ZEER TEN ONRECHTE, dat de Krijgsraad op de stoel van het niet bestaande Constiutioneel Hof is gaan zitten !

  Zie hier het artikel :

  Artikel 137

  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”

  Er staat in dit artikel niets over een Constitutioneel Hof, dat zou moeten oordelen, het artikel geeft DE RECHTER (De Krijgsraad) de BEVOEGDHEID, een wet, in bepaalde gevallen BUITEN TOEPASSING TE LATEN !!

  DE minister JOKT openlijk !

  NB : Ook als men de taken in de Grondwet bekijkt (art 144) dan blijkt ook daar dat er geen verwijzing is naar art 137 oid.
  Toetsingen daar zijn NIET EXCLUSIEF voorbehouden aan dit Hof.
  BUITEN TOEPASSING LATEN is bovendien iets anders dan
  TOETSEN !!


  Maak melding

 89. PARAMARIBO, 1 jul – De redenering van de krijgsraad in het strafproces tegen Desi Bouterse is “apert onjuist.” Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie & Politie. Het gaat dan vooral……………………………..Hallo Van Dijk – Silos , DD Bouterse is een supermoordenaar hij moet berecht woden, omdat jij een beloning kreeg als Minsiters van Juspol , gaat je alles verdraaienng en dat kan niet. Kijkt naar Afrika Ministers worden bercht wegen moorden , jij ben echt een domboo dik zak.


  Maak melding

 90. Nederlandse vervolgingsambtenaren hopen in Suriname aanvullend onderzoek te doen naar de vangst van 1.075 kilo cocaïne in januari. De drugs komen vermoedelijk uit Suriname. Die was verborgen in een sportvisbootje, genaamd De Zeeland, dat door zwaar wee…


  Maak melding

 91. @Budadayawa,

  In Suriname zijn de vrouwen de verkrachters.

  Simons verkracht het parlement en Silos de Rechtspraak.
  Bouta verkracht iedereen.


  Maak melding

 92. ZO IS HET,

  DE DNA mag GEEN AMNESTIE-WETJES MAKEN DIE STRIJDIG ZIJN MET EEN KEIHARD VERBOD IN DE GRONDWET !

  DUS WIE VERSTOORT DE RECHTSSTAAT EN WIE VERSTOORT
  DE VERHOUDING TUSSEN DE MACHTEN ????

  DUS WIE WIL ZICH BEMOEIEN MET DE ONAFHANKE-
  LIJKE RECHTSPRAAK ???

  PS : Een Krijgsraad “IN ZITTING” STOPT NIET !!


  Maak melding

 93. TJEK de Redenering van JURIST DORA, minister van
  Justitie !! :

  Mijn fractievoorzitter (van de grootste partij) is als PRIVE-
  PERSOON in problemen en zal waarschijnlijk worden veroordeeld in een lopend strafproces voor MASSAMOORD
  OP ONSCHULDIGE EN ONGEWAPENDE STAATS-BURGERS, DUS is de ” Veiligheid van de Staat in gevaar” en geven ik, de Ministers plus de betrokken VERDACHTE, een AANWIJZING aan de Procureur-Generaal om de VERVOLGING TE STOPPEN !!!

  DIT is de NORM in Onze NDP-Rechtsstaat !

  De MENSENRECHTEN in de STAAT SURINAME, die van ALLE SURINAMERS, zijn met ingang van HEDEN AFGESCHAFT !

  PS : LET WEL, Wij hebben DEZE VERDACHTE, tot president benoemd, toen dit strafproces al enige tijd gaande was !!!


  Maak melding

 94. Mogelijk onderzoek in Suriname na drugsvangst in Nederland
  Nederlandse vervolgingsambtenaren hopen in Suriname aanvullend onderzoek te doen naar de vangst van 1.075 kilo cocaïne in januari. De drugs komen vermoedelijk uit Suriname. Die was verborgen in een sportvisbootje, genaamd De Zeeland, dat door zwaar wee.


  Maak melding

 95. Amaranta,

  Heel goed.
  Er zijn ook nog echte Surinamers op dit forum die het goed voor hebben met ons land.
  Je hoeft daarvoor niet perse een Bouta-aanhanger te zijn.
  Van teveel posters op dit forum krijg je allerlei scheldkannonades toegewenst als je het niet eens bent met de regering Bouta II.
  Zo werkt het niet in een democratie.
  Welke regering ook aan de macht is, je moet altijd kritische geluiden laten horen anders slaapt iedereen in.


  Maak melding

 96. Nu de rechtelijke macht buitenspel gezet is betekend het dus dat je vanaf heden een gerechtelijk vonnis naast je kan neer te leggen.Beseft die papie todo waarmee ze bezig is.
  Wat een uitzichtloze puinhoop terwille van slechts 1 persoon.


  Maak melding

 97. Geachte meneer/mevrouw Amsterdam 2 Juli 2016

  Onderwerp: Aanpak 8 decemberstrafproces.
  Referendum strafproces of waarheidsvinding.

  Ik ben van mening dat er nu maar eens een eind moet komen aan alles wat Suriname onttrekt aan vooruitgang. Ik doe u dit schrijven, omdat ik van mening ben dat de aanpak van het 8 decemberstrafproces, Suriname niet goed zal doen nu het proces verandert in een nationale crisis. Er wordt nu gesproken over een constitutionele crisis die meer dan 500.000 mensen in de greep heeft terwijl ik persoonlijk vind dat de oplossing bij een paar mensen ligt. Als ik zo vrij mag zijn geef ik u in de onderstaande regels mijn visie hoe dit aangepakt moet worden door middel van een stappenplan.

  Ik persoonlijk zie een vervolging van de verdachten nog niet zo snel gebeuren en heb me dus al een tijd geleden voorgenomen opzoek te gaan naar de waarheid. Mocht vervolging in het verschiet liggen weet ik dat dat ook gepaard zal gaan met de nodige onrust en onstabiele periode in Suriname. Ik stel voor dat we met z’n allen opzoek gaan de waarheid voor zover we die nog kunnen achterhalen. Wel moeten naast de heer Bouterse meerdere mensen in staat zijn hun bijdrage te leveren aan dit gewaagd plan. Ik ben ervan op de hoogte dat mijn plan van aanpak door velen niet in dank zal worden afgenomen, maar ze zullen net als mij vermoeid zijn van alle aandacht, onrust en speculaties.

  Stap1
  – Bouterse geeft publiekelijk zijn aandeel in de coupe van 1982 toe met daarin de vijftien gepleegde moorden op 8 december 1982 onder zijn bewind.

  – Bouterse biedt publiekelijk z’n verontschuldigingen aan het volk voor de onrust, spanningen en geweld die er is gebruikt tijdens de overname onder z’n bevoegdheid

  – De overige mensen (die nog in leven zijn en zich geroepen voelen schoonschip te maken) die hand en spandiensten hebben verricht voor dit regiem en erna, bieden hun verontschuldigingen aan tegenover de Surinaamse bevolking voor alles waarvan zij denken dat hun aandeel is geweest.

  – De buitenlandse ambassades en inlichtingendiensten bieden hun verontschuldigingen aan het Surinaamse bevolking voor het opstoken van het volk en creëren van maatschappelijke onrust, indien dat is gebeurd.

  Stap2
  – Bouterse, als persoon, verdachte en president van Suriname, gaat langs bij alle vijftien families en vraagt op z’n knieën om vergiffenis. Is de dader-slachtoffer confrontatie voor sommige mensen of families niet haalbaar, doet hij dit door middel van een videoboodschap waarin hij om vergiffenis vraagt.

  – Alle mensen die naast Bouterse hun deelname hebben erkend hebben vragen allemaal om vergiffenis en ondertekenen allemaal een spijtbetuiging die naar alle vijftien families wordt gestuurd.

  – Alle buitenlandse ambassades en/of inlichtingendiensten zeggen allemaal “sorry” voor het verschaffen van informatie die bewust het land in werd gestuurd om maatschappelijk onrust te veroorzaken en sturen een spijtbetuiging naar de families, indien buitenlandse inmenging heeft geleid tot deze chaos.

  Stap3
  – Alle vijftien mensen die door velen als ‘ongewapende’ strijders werden gezien en voor het land hebben gevochten, moeten een eretitel krijgen met een daarbij behorende staats onderscheiding.

  – Vernoem vijftien belangrijke straten in de binnenstad naar deze vijftien overledenen.

  – Compenseer alle vijftien families voor de materiële-emotionele schade of juridische kosten.

  – Ga voor waarheidsvinding en zet in het belang van volk en natie allen even u trost opzij.

  – Geef de leiding van deze waarheidsvindingscommissie aan de nabestaanden of hun advocaten of een combinatie ervan met een paar Surinaamse inwoners.

  – Stel als staat alles in het belang om deze commissie financieel op te zetten en voor de duur van het onderzoek te bekostigen.

  Stap4
  – Leg dit bovengenoemde allemaal vast zodat we in de toekomst kunnen leren van de levenslessen die uit deze periode getrokken kunnen worden.

  – Ontwerp 18 borst-/standbeelden, 15 die aan de slachtoffers toebehoren en 3 bestaande uit die van dhr. Bouterse, Bhagwandas en Horp, zodat we elke keer aan de geschiedenis worden herinnert en teruggaan naar zo’n tijd geen optie is .

  Wat te doen met waarheden die naar boven komen en niet door een ieder goed ontvangen worden?

  * Maak afspraken met alle nabestaanden en betrokkenen (die mee willen werken) dat in het belang van volk en natie, ze na erkenning en compensatie geen beroep op strafvervolging kunnen doen. We moeten denk ik nu met z’n alle opzoek gaan naar de waarheid die voor minder spanningen en onrust zullen zorgen en daarnaast de naam en de economie van Suriname minder schade toebrengen. Ook niet te vergeten dat de heer Bouterse nu nog in leven is en hij de persoon is die heel veel dingen kan ophelderen.

  * Vraag door middel van een referendum het volk of zij kiezen voor waarheidsvinding. Kiest het volk voor waarheidsvinding worden alle slachtoffer en de misdaden van te voren erkent, alle slachtoffers onderscheiden met een eretitel en de worden families gecompenseerd alvorens men overgaat op waarheidsvinding.

  Stap5
  Doe dit bovengenoemde met de slachtoffers van de burgeroorlog tussen het Nationaal Leger en de Jungle Commando’s 1986, waaronder de slachtoffer van ‘Moiwana’. Ik geef het u nu op een blaadje mee, dat mochten alle mensen die aan dit plan gehoor geven, zij de mensen zullen zijn die Suriname zal verlossen van een ‘vloek’ die ons altijd negatief zal blijven achtervolgen als we er nu niks aandoen plus we de jeugd van straks heel veel kansen ontnemen.

  Slot
  Dit plan komt overigens niet ineens uit de lucht vallen. Ik ben er al een aantal jaar mee bezig en heb een paar jaar geleden tijdens m’n bezoek Suriname contact gezocht met de heer Bouterse om dit stappenplan aan hem te overleggen en bespreekbaar te maken. Wegens drukte van de president die overigens wel instemde met een ontmoeting, ben ik weer vertrokken naar Nederland zonder dit plan met hem door te nemen en hij op die manier m’n plan nooit onder ogen heeft gekregen.

  Gezien het feit dat het hier wel om misdaden tegen de mensheid gaat kan ik me voorstellen dat niet een ieder staat te springen om de verdachten zo een unieke kans te geven schoonschip te maken en toch ben ik van mening dat als we deze kans nu niet aangrijpen we met heel veel vragen zullen blijven en het de Surinaamse staat en inwoners geen goed zal doen.

  Met vriendelijke groet,
  Codenaam:13444015


  Maak melding

 98. Volgens advocaat Sewcharan zijn er drie redenen waarom de strafzaak niet meer gestopt kan worden. Op de eerste plaats kan het Openbaar Ministerie (OM) de vervolging van een strafbaar feit alleen stoppen indien die nog niet aan de rechter voor onderzoek ter terechtzitting is voorgelegd. Die fase is al voorbij. Voorts is Suriname partij bij het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens, dat aangeeft dat iedere verdachte recht heeft dat een onafhankelijke rechter de gegrondheid van de tenlastelegging tegen hem/haar beoordeelt. Als derde argument voerde hij aan dat de vervolging in de Decemberstrafzaak geen initiatief is van het OM, maar een bevel die in 2000 is gegeven door het Hof van Justitie.
  De auditeur-militair mist derhalve elke bevoegdheid om een verzoek tot stopzetting aan de Krijgsraad voor te leggen, meent Sewcharan. De instructie van de regering is “geen wet”, stelde de jurist, dus kan de Krijgsraad het verzoek naast zich neerleggen. De Krijgsraad heeft de verdere behandeling verdaagd naar 5 augustu


  Maak melding

 99. @snel
  Dikke Berta is de weg kwijt
  Eerst zij ze dat er geen crisis was maar een probleempje.
  Maar nu deugen de rechters niet ?
  Heeft Bouterse haar even de les gelezen. Hallo Berta je kunt maar 1 keer met magere hein mee. Dus meiske steek toch je nek maar uit voor volk en vaderland. Wij zullen een straat naar jou vernoemen.


  Maak melding

 100. 03 Jul, 00:32
  foto
  Assembleelid Krishna Mathoera

  Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat de minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie de focus op de inhoud van haar functie, totaal kwijt is. De wijze waarop de minister vonnissen en daarmee rechters in het openbaar (persconferentie) heeft besproken, is een nationale schande. “Het schaadt het imago van Suriname, is onethisch en onacceptabel. Het geeft aan, dat de minister niet stevig in haar schoenen staat om haar onafhankelijk gezag te waarborgen” reageert Mathoera tegenover Starnieuws.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.