Besluit Decembermoordenproces uitgesteld tot 5 augustus

101
krijgsraad - decembermoorden in Suriname

De Surinaamse openbaar aanklager heeft de krijgsraad gevraagd om het Decembermoordenproces tegen president Bouterse te stoppen. Het is nog niet duidelijk of de krijgsraad dat ook gaat doen. De rechter heeft de zitting verdaagd tot 5 augustus.

Gisteren gaf de president het OM opdracht om de vervolging in het proces over de Decembermoorden onmiddellijk te staken. De komende weken krijgen de advocaten van de verdachten de tijd om die opdracht te bestuderen.

Aanklager Roy Elgin zei tijdens de zitting van de krijgsraad dat hij geen andere mogelijkheid heeft dan het bevel van de president op te volgen. Drie weken geleden had de rechter Elgin nog opdracht gegeven vandaag met zijn strafeis te komen.

Bekijk ook:

101 REACTIES

 1. De regering en president spreken in de Resolutie aan de
  PG, opnieuw van een toetsing die het niet bestaande Constitutioneel Hof zou moeten doen !

  Ziehier de taken van dit hof volgens de Grondwet :

  “VIERDE AFDELING CONSTITUTIONEEL HOF

  Artikel 144

  1. Er is een Constitutioneel Hof, zijnde een onafhankelijk orgaan, dat gevormd wordt door de voorzitter, de vice-voorzitter en drie leden, die – evenals de drie plaatsvervangende leden – voor een periode van vijf jaren op voordracht van De Nationale Assemblée door de President worden benoemd.

  2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:

  a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volken-rechtelijke organisaties;

  b. het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in Hoofstuk V genoemde grondrechten.

  3. Ingeval het Constitutioneel Hof oordeelt dat er strijdigheid is met één of meer bepalingen van de Grondwet of van een overeenkomst als in lid 2 onder a bedoeld, wordt de wet of worden gedeelten daarvan dan wel de besluiten van de overheidsorganen geacht onverbindend te zijn.

  4. Nadere regels met betrekking tot de samenstelling, de inrichting en de werkwijze, alsmede de rechtsgevolgen van beslissingen van het Constitutioneel Hof, worden bij wet vastgesteld.”

  ECHTER artikel 137 geeft aan DE RECHTER een aparte bevoegdheid om een wet in bepaalde gevallen BUITEN
  TOEPASSING te laten !

  Artikel 137 staat los van artikel 144 , er is geen verwijzing
  naar of uitzondering op mekaar in de Grondwet aangegeven !

  De regering en de president trachten nu, om thans bekend geworden redenen nl het SABOTEREN van een strafproces, deze artikelen wel te mengen en ONJUISTE conclusies daaruit te trekken !

  Artikel 137 geeft DE RECHTER, een EIGEN bevoegdheid, te handelen zoals de Krijgsraad met haar vonnis heeft gedaan !

  Uit de Resolutie van de president, blijkt overduidelijk dat van “gevaar voor de Veiligheid van de Staat ” GEEN sprake is .
  Artikel 148 wordt op ONRECHTMATIGE en ONWETTIGE wijze misbruikt door regering en president !!

  PS : De DICTATUUR tracht de Onafhankelijke Rechterlijke Macht, op een ONWETTIGE en ONRECHTMATIGE wijze uit te schakelen !!!

  DESI wil een KRIJGSRAAD “IN ZITTING” STOPPEN !!!

  Wij zullen zien of de “Veiligheid van de staat-TRUC” van
  Desi zal slagen !


  Maak melding

 2. Dus volgens Bouterse is de staat in gevaar ..

  Okay, maar dan kan je dus asiel aanvragen in een ander land ??

  Ik ga mijn koffers inpakken ..


  Maak melding

 3. Aanvulling : voor de duidelijkheid

  Tekst van artikel 137 GW dat is toegepast in het VONNIS
  van de Krijgsraad :

  Artikel 137

  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.

  ZEER DUIDELIJK ARTIKEL dat niet voor meerdere uitleg
  vatbaar is !


  Maak melding

 4. Oproep aan alle Surinamers om zich dezer dagen koest te houden . Indien je boter op je kop heb doe niets verdachts eer je het weet wordt je op de vlucht doodgeschoten. it is n.l de situatie waarin deze president het liefst regeert. U bent gewaarschuwd


  Maak melding

 5. De hele wereld lacht al die oerdomme paarse zombies uit om wat hun lijder en paarse roverheid de rechtstaat aandoen. Nu de paarse corrupte roversbende olv van de grootste misdadiger zoveel geld en moeite hebben gestopt om hun lijder de beschermen is een ding overduidelijk komen vast te staan voor de hele wereld die neerkijkt op de oerdomme paars verarmde zombies. Hihi. Hun lijder en paarse baas der misdaad is niet de president zoals men in vele democratische landen beter weet, maar gewoon een crimineel, een misdadiger en dictator. Zijn paarse roverheid en judas van Doe zitten allemaal om de belangen, wensen en gelden van een man. Een sterveling die ze aanbidden en vereren en zijn misdaden door hem begaan, anderen de schuld geven en ook nog bedreigen. Wat een land, wat een oerdom stom tot op het bot paars volk. Terecht oerdomme zombies die alleen op bevel van baas altijd klaar voor hem staan, om zijn paarse schijterij en pis vol van leugen en misleiding te eten en te drinken. Mek baas en bende poroe ka gkie deng dong moro dong sma sa stem……we geve hem de vijf.


  Maak melding

 6. @ Printa, jouw Desi tracht in zijn onwettige resolutie juist aan te geven dat de Krijgsraad niet juist heeft gehandeld met haar Vonnis ! Ik geeft aan dat Desi JOKT en geef de tekst van art 137 waaruit blijkt dat de Krijgsraad het VOLSTE RECHT op die wijze te HANDELEN en de Nep-amnestiewet buiten toepassing te laten !

  Indien er duidelijk GEEN GEVAAR IS VOOR DE STAATSVEILIGHEID, mag de regering artikel 148
  NIET TOEPASSEN !!

  Zelfs indien Desi de bak in wordt gestopt , is er geen gevaar voor de staatsveiligheid !


  Maak melding

 7. Sang me dinkie? Dat de president het hem behoorlijk knijpt nu.
  Die zekerheid die hij zo verlangde heeft hij niet gekregen vandaag. En krijgt hij waarschijnlijk nooit.


  Maak melding

 8. @Srafu,

  Is toch geen probleem?
  Als er geen gevaar is voor de staatsveiligheid, dan creeert hij er toch een?

  Een paar figuren uit Santo Boma loslaten, een geweer geven en stationeren in de buurt van de rechtbank. Zgn eentje oppakken en verhoren en uit verhoor blijkt dat hij de rechter en de nabestaanden wil vermoorden en ook de president zoland het proces niet stopt.

  Daar heb je dan je gevaar voor de veiligheid.


  Maak melding

 9. Iederéén danst naar de pijpen van Bouta, niet zo zeer naar zijn pijpen, maar om zijn macht die hij afdwingt.
  Hij is gewoon in staat weer opdracht te geven, om zijn onderdanen op te laten sluiten en daarna te laten liquideren!
  Erger nog zijn de mensen die hem zo aanbeden,ondanks dat Bouta het land naar zijn moer heeft geholpen.
  In mijn ogen is Bouta nog erger dan Idi Amin en Sadam Hussein; ach ja, aan alles komt er een eind !
  Iff wan Gado é bestang, sang édé Gado criéér so wang mang likkie Bouta, nanga ding dong libie sma die é wakka nang ing baka ?????
  ´´Wat men zaait, zal men ook oogsten”
  Het OM en Rechters in Su zijn te koop, en ze hebben hun leven lief, vandaar dat ze niet durven om het proces door te laten gaan. Wat mij betreft zijn ze ook even mede schuldig
  aan criminele activiteiten als Bouta zelf !!!

  Sari tori.

  Jacko


  Maak melding

 10. Wat in ieder geval in de komende vijf weken gaat gebeuren is dat er nationaal en internationaal veel over dit onderwerp gediscussieerd zal worden. Tot dan zal de persoon Bouterse de zo volprezen slapeloze nachten zelf ondergaan. Vijf weken slapeloze nachten kan tot wanhoop leiden :Dus Surinamers wees vooral op je hoede de komende vijf weken. Deze megalomane gek kan gaan toeslaan.


  Maak melding

 11. Valt op dat er zoveel rechtsgeleerden,op de deze forum zitten.Suriname heeft jullie nodig.De handeling van deze moordenaar,geeft al aan wat voor soort verschrikkelijk mens hij is.Daarnaast heeft hij de duivel als raadsman,een raadsman die goudconcessie,s,grond,en weet ik allemaal niet heeft gekregen van deze duivel.Zijn de andere verdedigers dan dom,van de tegen partij,nee…die krijgen ook hun lekkers zij het op een anonieme manier,zo gaat dat in suriname.Triest,verschrikkelijk,maar heb totaal geen medelijden met de suri,s.Was in mei 2015 in suriname,en elke auto,perceel,huis,enz…waren paars,iedereen gilde,bouta na a mang,zelf,s hier op DEZE site prezen en lovende zij hem,en nu ineens is hij niet meer goed.Wel eens gehoord van het surinaamse spreekwoord,..toe mofo gong…ja dat zijn suri,s.Klinkt hard,maar alle afrikaanse landen wilden onafhankelijk zijn ,resultaat,ze moorden elkaar uit.Kan mij heugen,dat 1974 alle creolen de straat op gingen ,toen zij hoorden dat arron de onafhankelijkheid in gang zette,denkende dat ze ook uit de pot zouden eten,mis poes.Er staan beelden van,arron,lachmon,pengel,Wie in godsnaam kan mij vertellen wat deze klootzakken voor suriname hebben gedaan,dat geld van die beelden kom men liever aan de asiana hebben gegeven.Ik ben opgegroeid tussen hindoestanen,javanen,te commewijne,en mijn pa zei altijd,ooit zal suriname ten onder gaan,omdat de verschillende culturen het nooit eens met elkaar zullen zijn,en worden.En de man had gelijk,want een surinamer,heeft zijn eigen broeders vermoordt en gemarteld .Hoe dom kan een volk zijn.


  Maak melding

 12. Beloven en niets geven, doet het domme Volk in Vrede leven,eerst het zuur dan het zoet zijn uitspraken van gewiekste politici,die gouden bergen en luchtkastelen beloven en verkopen Wereldwijd…..alleen bij de SCHEPPER de OPPERRECHTER is VREDE,WAARHEID en RECHTVAARDIGHEID, ook voor de onschuldige slachtoffers en dierbaren van onrecht…..Zeg niet dat u het onrecht zult wreken, wacht liever op de HERE, want HIJ zal u bijstaan Spreuken 20 : 22 .


  Maak melding

 13. @JZwartmans

  Groot gelijk…alleen dansen deze schaamteloze honden naar zijn pijpen oa omwille van hun eigen gewin…

  Zolang de moordenaar aan de macht blijft zullen deze parasieten meeliften


  Maak melding

 14. Hahahaaaa haaahaaa dit is precies de echte inborst van een zgn gelovige natie die een moordverdachte beschermd. Zij houden ook hun hand boven het hoofd van politieke lijders die niet zuiver zijn maar vanwege uiterlijke overeenkomsten wordt de weg vrijgemaakt. Hahahahaaaa wat een hypocriete rotzooi.
  De leningen tot nu toe zijn niet genoeg zouden meer leningen moeten volgen zodat de rijke dieven nog rijker worden. Combinatie van geld lenen en stelen past in het plaatje en duurt al decennialang. Leuk hoor maar verwacht dat het allemaal nog veel leuker moet worden.


  Maak melding

 15. Deze man Bouters heeft 35 jaar lang flink mogen genieten van de gelden van de Surinaamse balastingbetaler. Maar z’n positieve karma uit z’n vorige levens begint nu leeg te lopen en dan kan van alles gebeuren.

  We hoeven geen medelijden te hebben met hem, want hij heeft geleefd als God in Frankrijk en meer luxe en beveiliging gehad dan menige Surinamer ooit zal kennen.

  Denk alleen al naar z’n exclusieve reizen naar Afrika en China. Zelfs de koning van Nederland wordt niet zo verwend.

  Wie hem zal missen als hij ooit achter de tralies beland? De meelopers.


  Maak melding

 16. Zoals verwacht kwekkende die Doksa kwekkers op waterkant Vol op over de over de Surinaamse wet waarin zij niet geloven. De amnestie wet is door een democratisch assemblee aangenomen met stemmen van Brunswijk en Somohardjo. De rechter die de gekozen wetten moet uitvoeren heeft de amnestie wet verworpen omdat de desbetreffende rechter zich in het stoel van regeermacht heeft gemanoeuvreer en dat vonden de Doksa kwekkers op waterkant prachtig . Game over Bouterse heeft goed gehandeld nu moet hij de desbetreffende rechters vervangers door rechters die de wetten uitvoeren die door assemblee worden aangenomen en niet door rechter die zelf bepalen welk wet ze wel of niet zullen uitvoeren. Voor al die Doksa kwekkers op waterkant jullie kwekken te veel, als jullie Bouterse weg willen hebben vorm een Doksa kwekkende leger met al die negatieve kwekkende waterkant H.o.n.d.e.n. die zal bestaan uit 90% l.a.f.f.e. K>o>e>l>i>e>s, 9% verraderlijke m.u.l.a.t.o.s en 1% zelf h.a.t.e.n.d.e Creolen en gaan jullie naar Suriname om Bouterse te arresteren. Die Doksa kwekkende leger zal in Suriname als schietschijf dienen. De Creolen moeten 1ding begrijpen de vhp wilt via een coup regeren met Sandopie als president. als de creolen denken dat de vhp K>o>e>l>i>e>s iedereen gelijk zal behandelen en de belangen van de creolen zullen behartigen kijk naar de poppetjes binnen de partij vhp en je zal zien wiens belangen de vhp zal dienen. Kijk ook naar de ministeries die onder vhp vielen tijdens hun regeermacht en kijk wat voor poppetjes ze daar hebben geplaats. Onze creoolse voorouders hebben de creolen met deze wijze woorden gewaarschuwd, vertrouw die K>o>e>l>i>e>s niet en tot opheden hebben creoolse voorouders gelijk! Die vhp k.o.e.l.i.e.s. kwekken en manipuleren om creoolse zieltje te winnen om aan de macht te komen. Ik zie liever Bouterse aan de macht dan een VHP K>o>e>l>i>e als die K>o>e>l>i>e>s president willen worden ga terug naar K>o>e>l>i>e land INDIA om president te worden jullie hebben niks te zoeken in Suriname!


  Maak melding

 17. Deter

  De hele wereld lacht al die oerdomme paarse zombies uit om wat hun lijder en paarse roverheid de rechtstaat aandoen. Nu de paarse corrupte roversbende olv van de grootste misdadiger zoveel geld en moeite hebben gestopt om hun lijder de beschermen is een ding overduidelijk komen vast te staan voor de hele wereld die neerkijkt op de oerdomme paars verarmde zombies. Hihi. Hun lijder en paarse baas der misdaad is niet de president zoals men in vele democratische landen beter weet, maar gewoon een crimineel, een misdadiger en dictator. Zijn paarse roverheid en judas van Doe zitten allemaal om de belangen, wensen en gelden van een man. Een sterveling die ze aanbidden en vereren en zijn misdaden door hem begaan, anderen de schuld geven en ook nog bedreigen. Wat een land, wat een oerdom stom tot op het bot paars volk. Terecht oerdomme zombies die alleen op bevel van baas altijd klaar voor hem staan, om zijn paarse schijterij en pis vol van leugen en misleiding te eten en te drinken. Mek baas en bende poroe ka gkie deng dong moro dong sma sa stem……we geve hem de vijf.
  )
  )
  Versta je onder de hele Wereld al die Doksa kwekkende l.a.f.f.e. K>o>e>l>i>e>s op waterkant! Ik ben niet onder de indruk hoe harder die l.a.f.f.e. K>o>e>l>i>e>s kwekken hoe sneller hun bloedruk zal stijgen en dat noem ik een goed begin. We weten allemaal dat die l.a.f.f.e. K>o>e>l>i>e>s last van hoge bloed druk hebben, Ik zal de begraven ondernemer informeren dat hij het net zo druk zal hebben als een Phagwa viering!


  Maak melding

 18. De krijgsraad gaat dus voor nog vijf; de paarse ezels krijgen van de krijgsraad namelijk ruim vijf weken de tijd om tot het besef te komen dat ook zij moe zijn, deze extra vijf weken zijn, gezien de voortdenderende inflatie, meer dan genoeg om de grootste ‘Leleku’ uit de geschiedenis van het land weg te jagen.


  Maak melding

 19. @Akaba

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
  A KABA DJOENOE NOW,…ARKIE BAKANA TORIE SILOS GEEFT JULLIE JURIDISCHE LES…….ARKIE NOW NOW.!.BAKANA TORIE !!!!…30-6-2016.


  Maak melding

 20. Zoals verwacht kwekken die Bouta lovers op waterkant Vol lof over de Surinaamse president waarin zij geloven. De amnestie wet is door een wanhopige president omgekocht met stemmen van Brunswijk en Somohardjo. De rechter die de gekozen wetten moet uitvoeren heeft de amnestie wet verworpen omdat de desbetreffende rechter recht wil spreken en dat vonden de Bouta likkers op waterkant niet prachtig . Game over Bouterse heeft gehandeld nu moet hij de desbetreffende rechters die de wetten uitvoeren die door assemblee worden aangenomen hun gang laten gaan en niet de rechter zelf gaaan spelen. Voor al die Bouta likkers op waterkant jullie likken te veel, als jullie de rechters weg willen hebben vorm een Bouta likkende leger met al die negatieve likkende waterkant H.o.n.d.e.n. die zal bestaan uit 90% l.a.f.f.e. KAFRIES, 9% verraderlijke m.u.l.a.t.o.s en 1% zelf h.a.t.e.n.d.e Hndoestanen en gaan jullie naar Suriname om de RECHTERS te arresteren. Die Bouta likkende leger zal in Suriname als schietschijf van het leger dienen. De Surinamers moeten 1ding begrijpen de NDP wilt via een coup regeren met DINO als president. als de Surinamers denken dat de NDP C>r>i>m>i>n>e>l>e>n iedereen gelijk zal behandelen en de belangen van de Surinamers zullen behartigen kijk naar de poppetjes binnen de partij NDP en je zal zien wiens belangen de NDP zal dienen. Kijk ook naar de ministeries die onder NDP vielen en vallen tijdens hun regeermacht en kijk wat voor poppetjes ze daar hebben geplaats. Onze Surinaamse voorouders hebben de Surinamers met deze wijze woorden gewaarschuwd, vertrouw die K>a>f>r>i>e>s niet en tot opheden hebben Surinaamse voorouders gelijk! Die NDP k.a.f.r.i.e.s. likken en manipuleren om Surinaamse zieltje te winnen om aan de macht te blijven. Ik zie liever Somohardjo aan de macht dan een NDP K>a>f>r>i>e als die K>a>f>r>i>e>s president willen worden ga terug naar K>a>f>r>i>e land GHANA om president te worden jullie hebben niks te zoeken in Suriname!


  Maak melding

 21. @NAMIE,

  Versta je onder de hele Wereld al die Bouta likkende l.a.f.f.e. K>a>f>r>i>e>s op waterkant! Ik ben niet onder de indruk hoe harder die l.a.f.f.e. K>a>f>r>i>e>s likken hoe sneller hun bloedruk zal stijgen en dat noem ik een goed begin. We weten allemaal dat die l.a.f.f.e. K>a>f>r>i>e>s last van hoge bloed druk hebben, Ik zal de begraven ondernemer informeren dat hij het net zo druk zal hebben als een Srefie Densie viering!


  Maak melding

 22. @vleermuis
  VLIEG JIJ NAAR DE BEGRAAFPLAATS WAAR JIJ THUIS HOORT,HET LIEFST,..RICHTING NOORDZEE !..ALLEEN ECHTE SURINAMERS MOGEN KRITIEK LEVEREN,EN GEEN PANNEKOEKEN.


  Maak melding

 23. Ik hoop dat het recht zal zegevieren.Ik wil niet winnen zoals sommigen op WKN…wat ik wil is dat Suriname er als land sterk uit komt.En een beter en leefbaarder land wordt om in te wonen.Dat we met opgeheven hoofd naar de wereld kunnen kijken.


  Maak melding

 24. Bananaland met een presje die alleen naar Cuba of Venezuela kan reizen zal geen meerwaarde betekenen. Stonden er in 2010 lange rijen investeerders op zanderij? Deze zijn simpelweg vervangen door IMF en andere banken. O wee als alle gelden met rente niet worden terugbetaald.
  Alle gedane beloftes die niet waar kunnen worden gemaakt ten spijt maar onze presje moet voor het leven worden benoemd. Hoezo vader des vaderland. Slapeloze nachten toewensen en felicitaties met IMF is na 6 jrn het grootst behaalde succes dus allemaal applaudiseren. Kijk dit is nou vooruitgang. DDB is vanaf 1980 eigenaar en enige lijder. Gelukkig dat hij binnen landsgrenzen vrij mag grillen grollen en fratsen. Wat een prestatie! Die treinen gaan wel vóór 2020 wel rijden hoor je kan nu al oefenen met luid tjoeketjoek zeggen. Leuker bestaat echt niet.


  Maak melding

 25. de poppenkast draait op volle toeren in het belang van de moordenaar.

  de billen likkers boeren goed bij deze en hopen nog 5 lange jaren mee te draaien..

  sme is niks meer dan een ka land waar alleen suris kunnen boeren..

  alle vormen van ontwikkeling vooruit gang is het land voorbij gelopen en blijven de inboorlingen staan waar ze zijn..

  de chinezen zijn volop aan het weg trekken zie maar om je heen,geen enkele suri bewoner durft er wat van te maken,dan maar af te wachten op pakketten uit Holland..

  lang leve nog 5..


  Maak melding

 26. Hierbij het cellnr. van Barbamang…..de vuilnisman van DiDiBrie………8787974………..laat zijn cell crashen…….bombardeer hem met sms en whats app..


  Maak melding

 27. Damsco, jaja waar is je grote mond nu. Nu gaat de krijgsraad wat tijd winnen om internationaal en nationaal de druk op ex-bevel op te voeren. Hij slaapt nu niet zo lekker


  Maak melding

 28. De nabestaanden haadden beter hun recht kunnen zoeken via Internationale kanalen, dan was deze zaak al een tijdje afgehandeld, maar in dit vieze smerige corrupte land, vol met leugenaars, bedriegers, criminelen en ander soort geboefte, zul je nimmer je gelijk kunnen halen, en dan durven ze hier nog het woord rechtstaat in de mond te nemen, wat een onderontwikkeld volk is dit, en laten het zo maar gebeuren, dat hier mensenrechten geschonden worden, grondwetrechtenschendingen geschonden worden, de rechterlijke macht beschimpt wordt door moordenaars, en ander soort criminelen, en dan moet je iedere dag horen, dat Suriname een gezegend land is, wat een bananenland, te triest voor woorden,


  Maak melding

 29. @manu,

  Het land zelf is gezegend. Over de bevolking van het land kun je dat niet zeggen.

  De kafrie’s zijn altijd de probleemveroorzakers geweest. Eerst met een onvoorbereide onafhankelijkheid, waarbij ze niet eens hadden nagedacht of ze een leger wilden of een politiemacht en wat ze in hemelsnaam met een 2e grote stad moesten doen, toen met een staatsgreep, weer met een telefooncoup, nu weer met een constitutiecoup.

  Zal het ooit rustig worden in de hoofden van kafrie’s? ZUllen ze ooit genoegen nemen met een rol als Surinamers ipv DE Surinamers? Ik heb er een hard hoofd in.


  Maak melding

 30. De Staat is niet in gevaar maar Bouta is gevaar voor de Staat!
  Hij Brengt de Staat in gevaar brengen!!

  Er zijn ook ander daders wier met Bouta heeft mee gedaan!1 Die kan toch alvast vervolg worden of niet soms en de tijd van Bouta komt wel!! Effe in de ijskast en wachten totdat Santokhie komt en de koelkast weer open doet!!


  Maak melding

 31. Voor iedereen die van slag is.
  Voor iedereen die slapeloze nachten hebben.
  Voor alle front regeringen.
  Omdat jullie heel zielig zijn zal ik even wat kwijt.
  Amerika heeft:
  Barak Obama
  Stevie Wonder
  Bob Hope Johnny Cash.
  En Nederland heeft.
  Damsco en Paraman.
  Wij hebben ??
  No Wonder
  No Hope
  No Cash.


  Maak melding

 32. Damsco lijkt keizer Bigi Mofo I zelf. Volgens hem is er college op bakba tori. Betty Boop zit alleen in de regering voor de PERKS denk hierbij aan een Prado voor haar, een Prado voor mijnheer van Dijk, een Prado voor dochter Boop.
  De familie van Dijk mag nodig gezonder gaan eten.

  Damsco was vannacht in een hoera stemming, nu is hij weer aan het schelden. Hij betitelde zijn mede ndp scribenten als elite troepen, of bedoelde hij elite TROEP?!
  Damsco en zijn elite TROEP zitten allen van ons geld op het Ka kabinet van keizer Bigi Mofo I.

  Nog even geduld tot 05 augustus, daar krijgen jullie een college. De rechter beslist. EN, vergeet NIET, indien de zaak over de december moorden niet in Suriname op een bevredigende manier opgelost kan worden, dan bestaat nog altijd zoiets als Internationaal recht.


  Maak melding

 33. Hoop dat wij niet weer 24 jaar moeten wachten.
  Want de Elite groep Damsco en co lachen jullie domme fronters gewoon uit.
  Maar als je goed gaat nadenken dan heeft hij gelijk .
  Damsco geniet ervan mang want na 20 jaar zal Whome uitgeput zijn.


  Maak melding

 34. @ Saram,

  Het land op zich, is wel ideaal om te wonen, ideaal klimaat, prachtige natuur, maar bepaalde bevolkingsgroepen in dit land, bepalen hier het leefklimaat, waardoor het minder aantrekkelijk is, om hier te wonen, vooral de toenemende criminaliteit, houd je bezig, of je wel in zo, n land wilt blijven wonen met opgroeiende kinderen, en het slechte voorbeeld wat ze krijgen van politieke figuren, die het niet zo nauw nemen met wet en recht.


  Maak melding

 35. Manu,

  Je zou toch oprotten naar Curacao als Bouterse de verkiezingen had gewonnen? Wat doe je dan nog in Suriname? Rot toch lekker op naar Curacao of naar NL, daar hoor je thuis en niet in het slechte Suriname.


  Maak melding

 36. Dames en heren. Het zijn mensen die dit hebben gefaciliteerd. Names en faces. Mensen met rugnummers. Mensen van vlees en bloed en hopend ook het bezit van een geweten. Judassen die hebben gefaciliteerd dat DE PATHOLOGISCHE MOORDERNAAR nog buiten schot blijft. Beginnen met die baardaap, de hele regering, de hoer van het parlement, etc. etc. Mensen die tot de zoveelste graad vervloekt zullen zijn. En trouwens de krijgsraad laat zich niet commanderen, niet corrumperen en zijn onafhankelijk. Onafhankelijk van het OM kunnen ze een straf opleggen aan al die misdadigers van 8 december. Wees gerust, niemand ontloopt zijn straf. De krijgsraad is een onafhankelijke instituut en zal de komende maand veel morele steun krijgen uit het internationale veld waar er wel waarden en normen gelden. Boven de hoofden van de moordenaars blijft het zwaard van Damocles hangen. Het is dit onrecht die ons verenigd en sterk maakt.


  Maak melding

 37. De minister van Justitie en politie die zelf in Nederland heeft gestudeerd is nu ook anti- Nederland geworden. Zij sprak vandaag over uncle toms en nog meer van dat soort taal die de figuren rondom Bouterse bezigen. Nu begrijp ik waarom de jongere generatie in Suriname ook anti Nederland reageert. Nog steeds geven ze Nederland de schuld van alles wat fout gaat in Suriname. Het valt mij echter op dat dezelfde mensen voor medische behandeling naar Nederland komen en niet naar Cuba of Venezuela afreizen. Zo komt Doekhi regelmatig voor behandeling naar Nederland. Ze hitsen het Surinaamse volk dus op met anti Nederlandse sentimenten maar sturen hun kinderen naar Nederland om te studeren. Dit is de ideologische basis van de NDP.


  Maak melding

 38. Het wordt met de dag een grotere klucht.
  Een president en een regering die rechtspreken over de rechtbank wordt wel heel erg dol.
  Een noodtoestand die met niets onderbouwd wordt.

  Silos die zich mengt in een rechtszaak tussen EBS en Chiragally. en dat aangrijpt als bewijs een falende gerechtelijke macht.

  Helaas ziet de hele wereld een regering die de grondwet verkracht door met niet onderbouwde gronden artikel 148 van de grondwet aan te grijpen om de belangen van de verdachte Bouterse te dienen.

  gelukkig zijn er mensen die duidelijke tegen argumenten hebben en het theater van de regering al gedemonteerd hebben met stevige argumenten.

  1) een zaak onder de rechter waarin de verdachte gedagvaart is kan niet meer door de aanklager gestopt worden.
  2) ook op basis van de internationale verdragen waar Suriname zich aan onder worpen heeft is uitgesloten dat de regering op deze wijze ingrijpt in de proces gang.
  3) onwelgevallige uitspraken van de rechters of een barricade op de straat naar Pengel international zijn geen reden voor een noodtoestand. Ook niet de mogelijke escalatie daarvan.
  4) Ook de auditeur Militair heeft alle ruimte geboden dat de rechtbank hem met redenen omkleed zal kunnen dwingen zijn requisitoir uit te spreken of de tekst in te leveren. Mark my Words de gedorgeerde president heeft de rechtelijke macht nu zo gefrustreerd dat de president de komende 5 weken bungelt op een wijze dat iedereen weet dat hij SCHULDIG is.

  President Bouters zal nergens meer welkom zijn en Joshua Charap zal zijn werk extra goed gaan doen


  Maak melding

 39. De B.van..> B>o>e>l>e>r
  Wat leuk dat jij mij creatieve tekst gebruik, ga je gang je mag dat want je K>o>e>l>i>e Brain is niet in staat om iets mooi te creëren geen dank want een behaarde geboren met staart K>o>e>l>i>e zijn valt niet mee omdat je een bewezen A.A.P. bent. Ben je instaat om een link te plaatsen met jouw klimmende Vader zoals ik nu doet. Je heb mijn toestemming om mijn creatief tekst te gebruiken onder voorbehoud dat je ook de link van je klimmende a.p.e.n. vader plaatst! Kopieer en plak en browser
  dailymail.co.uk/news/article-2553786/Indian-worshipped-reincarnation-monkey-god-grown-14-inch-TAIL.html


  Maak melding

 40. Het lijkt nog steeds erop dat de krijgsraad moeilijk, geweldig en vrijpostig doet om die politieke strafproces niet onmiddellijk te stoppen. Mijn vraag zijn; – Is de Krijgsraad niet ondergeschikte v/d PG? – Is de Krijgsraad niet ondergeschikte van de Pres. ? Van wie is de krijgsraad ondergeschikte? – Zijn er 2 Pres. in Su. of alleen 1 DDB?


  Maak melding

 41. Voor B.> B>o>e>l>e>r saram
  Wat jij kan kan ik ook maar bent nog beter in! Ooh zo domme K>o>e>l>i>e A.A.P!
  Het land zelf is gezegend met superieure Creolen . Over die p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>o>e>l>i>e>s in het land kun je dat niet zeggen. De stelende zwaar B.e.h.a.a.r.de. geboren met s.t.a.a.r.t. K>o>e>l>i>e>s zijn altijd de probleem veroorzakers geweest. Eerst met een goed voorbereide Invasie van uit India naar Suriname om als tijdelijke arbeidskrachten te werken in Suriname en terug tegaan naar India na het eindigen van hun arbeidscontracten. De De stelende zwaar B.e.h.a.a.r.de. geboren met s.t.a.a.r.t. K>o>e>l>i>e>s hebben goed over nagedacht om een leger zwaar B.e.h.a.a.r.de. geboren met s.t.a.a.r.t. K>o>e>l>i>e>s die als wilden door Suriname de rust verstoorde lost te laten en de superieure Creoolse politiemacht moesten die lost lopen de a.p.e.n. vangen en we hebben ze met de zegen uit de hemel dus in hemelsnaam lost gelaten in de 2de grote stad Nickerie. De creolen wisten wat ze moesten doen, de gevangen in Nickerie gevangen houden als een grote dierentuin. De creoolse voorouders hebben die analfabetische K>o>e>l>i>e>s wat woorden geleerd zoals staatsgreep, telefooncoup, en constitutiecoup. Om hun hersencellen zonder grote succes te activeren want de meeste zoals B>o>e>l>e>r bleven o.e.r.d.o.m.
  Het zal nooit rustig worden in de hoofden van zwaar B.e.h.a.a.r.de. geboren met s.t.a.a.r.t. K>o>e>l>i>e>s want ze blijven de eeuwige p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n. ZUllen die zwaar B.e.h.a.a.r.de. geboren met s.t.a.a.r.t. K>o>e>l>i>e>s ooit genoegen nemen met een rol als Primitief zijn die worden gevoed met bananen door de barmhartige Creolen. Ik heb er een hard hoofd in want die primitieven blijven de ondankbare d.i.e.r.e.n die de Creoolse goedheid elke dag hun ondankbaarheid tonen op waterkant! Kopieer en plak en browser
  dailymail.co.uk/news/article-2553786/Indian-worshipped-reincarnation-monkey-god-grown-14-inch-TAIL.html


  Maak melding

 42. Deter
  NAMIE
  De gehele wereld, BURIKIE
  )
  deter
  de hele wereld maakt zich eerder druk om de armageddon van verkrachtingen van toeristen in India door die p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n. .a.p.e.n. ja jouw soortgenoten! Jij mag ook de boom in klimmen! Kopieer en plak en browser
  dailymail.co.uk/news/article-2553786/Indian-worshipped-reincarnation-monkey-god-grown-14-inch-TAIL.html


  Maak melding

 43. De N.van..> N>e>g>e>r,
  Je N>e>g>e>r Brain is niet in staat om iets mooi te creëren geen dank want een met haat geboren hersenloze N>e>g>e>r zijn valt niet mee omdat je een bewezen A.A.P. bent. Ben je instaat om een link te plaatsen met jouw klimmende filmpje zoals ik nu doet.
  Kijk en geniet van je zelf. ____https____://____youtu.be/PGxK-E8gK_M

  ____ verwijderen uit de link


  Maak melding

 44. @ Radjkoemar Rajaram

  u vraagt zich af hoe het zit met de gezagsverhoudingen of de PG hoger is dan de rechtbank en de President hoger dan de PG.

  Beste Radjkoemar Rajaram
  De rechtbank is onafhankelijk en is geen ondergeschikte van de PG of de President.
  De machten (wetgeving, uitvoering en rechtspraak) zijn gescheiden van elkaar en moeten elkaar eerlijk houden.

  De president benoemt/beeidigd de rechters en aanklagers wel maar hij selecteerd ze niet. Rechters worden benoemd tot hun pensioen gerechtigde leeftijd zodat zij nooit bedreigd kunnen worden met ontslag. Alleen de rechtelijke macht kan rechters ontslaan op basis van specieke gronden.

  Wat Bouterse en de regering nu doen komt er op neer dat zij ingrijpen in een andere geheel onafhankelijke macht zonder een duidelijke reden en duidelijk met een doel namelijk dat het requisitoir voorgelezen wordt en duidelijk wordt dat volgens de verdachte Bouterse Wel of Niet schuldig bevonden wordt.

  De ingreep die nu gedaan is bewijst dat de regering en de president niets anders verwachten dan dat er wettig bewezen geacht wordt dat de verdachte Bouterse schuldig gevonden wordt.


  Maak melding

 45. @ namie.

  die saram en vriendjes kunnen het niet gewoon oneens met jullie zijn .
  ze moeten de etnische kaart trekken.
  alles is de creool zn schuld.
  veel creolen hebben op de ndp gestemd toen ze hoorden dat de v7 santhokkie als pres wilde hebben.
  het zal me niet verbazen als de ndp de volgende verkiezingen weer gaat winnen , simpel en alleen omdat men idioten als saram niet aan de macht wilt hebben.
  .
  zie dit niet als een steunbetuiging aan de ndp .
  de ndp is de enigste partij die keer op keer het land naar ongekende dieptes brengt.
  de voorzitter van jullie partij staat bij mij te boek als een geflipte dictator
  als hij van chocolade hield dan zou ik een mars voor hem kopen zodat hij mijn mars kan vreten.
  dankzij de angst voor een racistische santokkie pres , heeft de ndp zoveel zetels behaald.
  de groep racistische d.a.l.i.t.s word met de dag dat boterse regeert groter .
  de reacties tegen creolen op het internet spreken boekdelen.
  koren op de molen van de ndp dus.


  Maak melding

 46. @fouta,

  De reacties van @Namie laten zien hoe dom Hindoestanen zijn dat ze toch, ondanks zoveel kafrie-racisme, op de NDP stemmen.

  Oh, wat zijn een heleboel Hindoestanen toch oerdom.


  Maak melding

 47. Zelf een k.o.e.l.i.e. Op mijn werk zei me vandaag ik meng niet met met andere ko.e.l.i.e.s. Ik vroeg hem waarom?
  Hij zei; ze zijn onbetrouwbaare diefige beesten zonder geweten als ze aan hun dochter kunnen zitten dan doen ze dat… Misselijkmakend werd ik ter plekke, ik vroeg hem maar dat valt toch best mee. Hij zei Nee zelfs als ze een stuiver van je kunnen stelen dan draaien ze je een loer om voor die kloten stuiver en die k.o.e.l.i.e. Collega begon te huilen
  Di mi l mi trostu a k.o.e.l.i.e. Pur a aiwatra nanga mi anu fu en fesi baka dati fos a k.o.e.l.i.e en fesi mi dringi en aiwatra fu mi finga nanga mi anu… A k.o.e.l.i.e aksi mi San ye du.?.. Mi taki mi bin wan sabi fa yu sari nanga wrok é tesi… Di mi laf en na en fesi.

  Et Is triest.


  Maak melding

 48. Voor N.> N>a>l>a>y>a>k (Nietsnut) namie,
  Wat jij kan kan ik ook maar bent nog beter in! Ooh zo domme Z>w>a>r>t>e A.A.P!
  Het land zelf is vervloekt met inferieure Creolen . Over die p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>a>f>r>i>e>s in het land kun je dat wel zeggen. De stelende zwaar o.n.d.e.r.o.n.t.w.i.k.k.e.l.d.e met h.a.a.t. geboren K>a>f>r>i>e>s zijn altijd de probleem veroorzakers geweest. Eerst met een niet voorbereide Invasie van uit Ghana naar Suriname om als slaven te werken in Suriname en niet terug tegaan naar Ghana na het weglopen van de plantages


  Maak melding

 49. De stelende zwaar m.i.s.m.a.a.k.t. geboren K>a>f>r>i>e>s niet hebben goed over nagedacht om een leger zwaar m.i.s.m.a.a.k.t. geboren K>a>f>r>i>e>s die als wilden door Suriname de rust verstoorde lost te laten en de superieure koloniale politiemacht moesten die los lopende a.p.e.n. vangen en we hebben ze met de zegen uit de hemel dus in hemelsnaam los gelaten over heel het land.


  Maak melding

 50. @Namie

  Wat je vader tegen jouw had moeten zeggen is,

  Zoon vertrouw die c.o.o.l.i.e.s niet kom laten we terug gaan naar Zimbabwe en ik zal een boom voor je planten waar je later in kan gaan wonen.


  Maak melding

 51. @Namie,

  De hele wereld maakt zich eerder druk om de armageddon van verkrachtingen van tutsie en hutu vrouwen en kinderen in Afrika door die p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n. .a.p.e.n. ja jouw soortgenoten! Jij mag ook de boom in klimmen!

  ____https____://____youtu.be/PGxK-E8gK_M

  ____ verwijderen uit de link


  Maak melding

 52. Den NDPer tyar en:

  Volgens Dora en Kanhai is er geen sprake van inmenging, de mensen die dat zeggen lullen gewoon.

  Volgens Brampie en mr. Dubai is er in Suriname geen sprake van corruptie, elke ex-minister is na het beëindigen van een halve zittingsperiode miljonair en eigenaar van een vloot helikopters, de mensen die anders beweren lullen en zijn jaloers.

  Volgens Meriba en Dino was er geen sprake van criminele handelingen, men heeft hen onterecht in de gevangenis gestopt en dat je als gevangene in de gevangenis geboeld wordt is volgens Dino ook maar gelul en gesodemieter.


  Maak melding

 53. Radjkoemar Radjaram

  Ga aub trias politica bestuderen op internet. Ps de niet de PG gaat over berechten maar de rechter aldus Hugo Essed. En hij heeft meer dan gelijk.


  Maak melding

 54. @Rajaram,

  Nog steeds een Boutafan?

  Je kunt niet EN Heer Krishna dienen EN een Dharmadrohi als Bouterse. Dat gaat niet goed aflopen voor jou, vrees ik.


  Maak melding

 55. Elgin is altijd de eerste die de wensen van bouta liever in vervulling ziet gaan,
  Mijne heren rechters,doe jullie je werk ,een crimineel staat niet hoger dan jullie laat hem jullie geen bevelen geven!
  Straks bestaat er helemaal geen waardering voor jullie als jhullie zo doorgaan met jullie zwakke vertoon !


  Maak melding

 56. @koos,

  IMF bestaat zelf uit een stelletje machtswellustigen. Zij kijken alleen naar 1 ding: worden de gemaakte afspraken nagekomen? Zo ja, prima, zo nee, einde hulp.


  Maak melding

 57. Ah,kijk de teleugestelde paarsen,ze hadden gedacht dat baasje een bewijs van VRIJHEID zou krijgen vandaag.
  Voor ons de rechtgeaarde surinamers is dit welkom nieuws er is nog hoop!!


  Maak melding

 58. @Radjkoemar Rajaram
  De lijder van het land Suriname mag niet bemoeien met het werk van de rechters,alhoewel hij voor judge en jury wil spelen
  Hij heeft nog anderhalve maand om te genieten van zijn vrijheid daarna gaat hij naar zijn nieuw verblijf plaats Santo Boma voor eeuwig!
  Slapeloze nachten toegewenst fanatieke ndpers!!!


  Maak melding

 59. B.saram
  Een z.w.a.a.r.b.e.h.a.a.r.d.e. z.w.a.r.t.e. i.n.c.e.s.t. k.o.e.l.i.e.s. als jou kan men niet kwalijke nemen. Wetenschapelijk is bewezen dat de CREOLEN de enige echte mensen op aarde zijn. Creolen hebben genetisch niks gemeen met k.o.e.l.i.e.s. . je kan een a.a.p tonen maar zegt mij na(1) a.p.e.n. hebben haren als k.o.e.l.i.e.s. (2) k.o.e.l.i.e.s. worden geboren met een s.t.a.a.r.t. als a.p.e.n. (3) k.o.e.l.i.e.s. zeggen in hun heilige schriften dat hun vader is de a.p.e.n. G.O.D (4) wetenschappers hebben bewezen dat de k.o.e.l.i.e.s. en apen dezelfde genetische materialen. Ik heb een foto van B.saram kopieer en plak in je browser. …….>telegraph.co.uk/news/1958710/Werewolf-boy-Pruthviraj-Patil.html.


  Maak melding

 60. Bonus punten B.o.e.l.e.r. saram baby foto
  kopieer en plak in je browser. …….> verdadesnasaude.blogspot.nl/2010/04/rabo-humano-ou-vestigial.html


  Maak melding

 61. Ray je bent de waterkant Clown alle creolen lachen om je posting. Wie gaat boutere oppakken een paar k.o.e.l.i.e.s. commando’s met wat baras in hun handen? Deze bollywood scene gaat super slecht voor die k.o.e.l.i.e.s. ik ga ieder weddenschap aan geen één k.o.e.l.i.e. durf Bouterse aan te raken!


  Maak melding

 62. @ Falasha.

  Met alle respect ; bestaat de Opperrechter dan wel ???
  Misschien wel; maar dan niet voor moordenaars en barbaren, zoals ze hier op aarde rondlopen.
  Ze doen maar wat ze willen en niemand, is in staat hen een halt toe te roepen. Erger nog ; ze worden dagelijks 24 per dag bewaakt, en eten en drinken wat ze maar willen.
  Bovendien worden ze nog door een deel van het domme volk vereerd, en aanbeden !

  Sari tori !

  Jacko.


  Maak melding

 63. DDB en de gangsters gingen vanuit dat ze met hun list en bedrogplan en uitvoering vandaag alles weer onder controle hadden en rustig achter over konden leunen.

  Mooi niet, hun list en bedrogplan is zo doorzichtig dat zelf een lagere schoolleerling het door heeft.

  DDB zit behoorlijk in de piepzak en het is voor hem dus uitstel van het vonnis.

  Vast staat dat de krijgsraad niets te maken heeft met zijn brief naar de PG en haar werk rustig kan doen, zoals het in een democratische rechtsstaat, waar de rechterlijke macht een onderdeel van de Trias Politica is, hoort toe te gaan.

  Feit is dat DDB en de gangsters zich wel met de brief hebben geprobeerd in te mengen in deze zitting/strafproces en hebben getracht het stop te zetten.

  Mooi niet dus, zie wie slappeloze nachten heeft en te kijk staat.

  Het valt mij op dat een zogenaamde deskundige DDB wil prijzen, in de Ware tijd schrijft dat het belang van DDB ondergeschikt is. Welke lezer van dat stuk dat gelooft moet wel behoorlijk zwakzinnig zijn. Deze man probeert DDB beter voor de dag te laten komen dan de vlag er werkelijk voor DDB bij hangt.

  Ook een andere die nu met hem samenwerkt, valt de Internationale Commissie van Juristen aan en probeert de spot met hen te drijven.

  Stre Def Stre Wi No Sa Frede

  Volk van Surinamers, laat zogenaamde deskundigen u geen awarra’s verkopen voor rijst.
  DDB en de Rovers roepen heel hard: Houdt De Dief!

  DDB heeft Suriname 3 skeer gemaakt, leeft in weelde en u pinaart, leeft in grote armoede en kan de rekeningen niet betalen.

  Wie houdt, Wie Voor De Gek?

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs

  DDB zit gewoon in de piepzak.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 64. illuminati

  @Namie

  Wat je vader tegen jouw had moeten zeggen is,

  Zoon vertrouw die c.o.o.l.i.e.s niet kom laten we terug gaan naar Zimbabwe en ik zal een boom voor je planten waar je later in kan gaan wonen.
  ?
  )
  begin de bomen in india te planten jullie hebben ze harder nodig. want de huizen daar worden van koeien stront gemaakt. zeg tegen je soortgenoten die in Zimbabwe wonen dat ze eruit moeten en hun mars in india moeten gaan verplaatsen.


  Maak melding

 65. NAMIE

  B. Saram
  @Tjier Morro,
  de p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>o>e>l>i>e>s hebben de creolen gezeg hoe ze de verkiezingen gaan en willen winnen. de p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>o>e>l>i>e>s zeiden dat Met bedreiging en omkoping winnen de p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>o>e>l>i>e>s makkelijk, maar op een eerlijke manier winnen van de creolen is weer wat anders.
  Ik geef je gelijk dat de vhp politiek geen eerlijke spel is. Helaas heeft de Surinaamse bevolking dat nog niet door. maar Bouterse echter wel, daarom kunnen we nooit van de NDP winnen!
  @surinamer,
  Ik B saram geeft hiermee aan dat de VHP een politieke sprinkhaan is. Als het manipuleren bij de creolen niet lukt, dan maar bij de Javanen gaan proberen. Principes en een duidelijke politieke zienswijze zijn er blijkbaar niet bij de p.r.i.m.i.t.i.e.v.e.n K>o>e>l>i>e>s want de VHP handmanifest staat dat niet toe!.
  Kopieer en plak en browser
  dailymail.co.uk/news/article-2553786/Indian-worshipped-reincarnation-monkey-god-grown-14-inch-TAIL.html


  Maak melding

 66. @namie

  een goebbels achterhaald lesje gevolgd?
  het gaat je niet lukken om hindu’s en creolen weer tegen elkaar op te zetten
  onze gezamenlijke vijand in dat stuk ongedierte van je
  too late, born loser


  Maak melding

 67. @Namie,

  Aangezien de koe-lies volgens jou apen zijn en primitief zijn, raad ik je aan aan je kafrie-president een brief te schtijven om de koe-lies Adhin, Parmessar, Badrisingh, Algoe, Kanhai, Pandey te ontslaan.
  Begin daar nou maaar mee.
  Opgeruimd staat netjes, toch?


  Maak melding

 68. Minister DORA van Justitie is echt de weg kwijt, zij wil RECHTERS gaan beoordelen, dat is totaal niet haar taak,
  en ook niet een taak van de Ministerraad !

  De Rechterlijke Macht is ONAFHANKELIJK van de andere staatsmachten ! De Rechterlijke Macht heeft geen externe baas en oefent haar taak ZELFSTANDIG uit !

  Ziehier de taken van de ministers zoals die in de Grondwet
  zijn vastgelegd :

  “TAKEN VAN DE RAAD VAN MINISTERS

  Artikel 122

  Onverminderd hetgeen in het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers is bepaald, heeft de Raad van Ministers tot taak:
  a. het voeren van het door de Regering vastgestelde beleid;
  b. het voorbereiden van producten van wetgeving en bestuur;
  c. het toezicht houden op het richtig uitvoeren van genomen beslissingen waarvan de uitvoering aan hem is opgedragen;
  d. het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid; e. het leiding geven aan beleidsorganen en de supervisie van de administratieve functies van de plaatselijke organen door middel van de betreffende ministeries.”

  DUS in GEEN GEVAL TOEZICHT OF BEOORDELING van de Rechterlijke Macht !

  Maar Dora en Desi hebben gezocht naar gelegenheids-argumenten om zich te bemoeien met een lopende strafzaak,
  om prive-belangen van de president veilig te stellen !

  Nu het Volk de zaak doorziet en doorheeft, blijkt DORA
  een soort OPPERRECHTER te willen spelen !

  DORA toon aub met de Grondwet in de hand aan waar u
  de bevoegdheid vandaan haalt om de Rechterlijke Macht te beoordelen en te beledigen !

  DORA babbelt zelf over uitspraken in civiele zaken, die haar niet bevallen !
  Knap dat DORA, als minsiter, deze rechtbank-dossiers in handen schijnt te hebben !

  Conclusie : Er zijn met het ongrondwettige ingrijpen van de president en de ministers, in een LOPEND PROCES, heel wat Anti-democratische en Rechtsstaat-ondermijnende personen/figuren, OPENLIJK, boven komen drijven !!!

  Zij kunnen zich niet meer verschuilen !!!

  PS : DORA, misschien kan een aanvang gemaakt worden met het VENEZUELANISEREN van de rechters en de
  rechtscolleges in Suriname !!!


  Maak melding

 69. Volk van Sranang wees wijs !

  De destabliseerders van de staat en de samenleving zijn
  met alle middelen bezig u te MISLEIDEN :

  Zij roepen op tot racisme en vreemdelingenhaat en
  hitsen bevolkingsgroepen tegen mekaar op !

  Zij beschuldigen Nederland, andere landen en buitenlanders
  ervan onrust te stoken in Sranang !

  Zij schelden iedereen uit die zinnige vragen durven te stellen
  over WANTOESTANDEN !

  Opeens willen zij zich, met een vooraf opgezet plan, bemoeien met de rechtsspraak !

  Het zijn DEZE DESTABILISEERDERS die via WANBELEID
  en CORRUPTIE , Ons Land FAILLIET hebben gemaakt !


  Maak melding

 70. @ saram
  de gemiddelde Surinaamse creool is het gewend om te pinaren en te hosselen .
  men pinaart liever onder het juk van de ndp dan onder het bewind van een vhp racist.
  mensen als jullie , racisten , zijn de motor van deze gedachtegang.
  een hindostaanse pres van bijv de nps zal zeker geaccepteerd worden.
  persoonlijk zie ik liever een inheemse pres worden van het land.
  die creolen en hindostanen hebben het in mijn ogen al verpest.
  tussen elk volk zitten er een groot aantal kakkerlakken .
  als creool schaam ik me voor kakkerlakken als bijv. boelva ,
  me sjie ka kaba , judas breeveld , limbo , lackin , bouta enz .
  helaas en tot mijn spijt zit de wereld vol met kakkerlakken en hebben zij het overal voor het zeggen.
  het enige positieve van de ndp is hun Multi etnische basis.
  verbeter de wereld en begin bij jezelf werkt blijkbaar niet in su.
  if you cant beat them , join them …..is hier het motto.
  jouw etnisch gekleurde postings zorgen er alleen maar voor dat het volk verdeeld blijft.
  .
  .


  Maak melding

 71. @Rayactief,
  Je slaat de plank mis.
  Jouw posting komt bij mij over als een idioot.
  Wat heeft WKN en het onderwerp te maken met jouw posting.
  Wil je ons vertellen dat je de kluts kwijt bent .
  Laat je behandelen man er is nog hoop.
  Je straalt radioactief uit.


  Maak melding

 72. Suriname gaat niets kunnen bereiken…laat het proces komen …en vandaar uit kunnen we Suriname weer opbouwen.Zolang dit nog boven Suriname hangt zal Suriname nimmer wat bereiken..WE ZITTEN MENTAAL VAST…KETI KOTI ..MAAR WE ZIJN NOG NIET BEVRIJDT!!


  Maak melding

 73. @fouta,

  Hahaha, ik geeft de kafrie’s terug wat ze de Hindoestanen geven in hun postings hier. Dan blijkt dat de kafrie’s ineens niet kunnen incasseren. Wel Hindoestanen voor van alles uitmaken, maar wanneer een Hindoestaan dat countert, dan staat jullie billen in vuur!

  Bovendien presenteer ik de feiten. En een van de feiten is dat de kafrie’s zichzelf voor doen als DE ECHTE SURINAMERS en naar totale dominantie streven.
  In feite is het de kafrie’s onder Bouterse al gelukt om totale dominantie te realiseren.

  Als de kafrie’s de echte Surinamers zijn, wat zijn dan de Indianen? De Javanen? De Chinezen? De Boeroe’s? De Hindoestanen?
  Zelfs Haitianen worden als meer Surinamer gezien dan Hindoestanen of Javanen of Indianen.

  Laat de kafrie’s maar aantonen dat dit niet waar is!


  Maak melding

 74. @Srafu,

  Dora van Dijk was al Pieter Baan Centrum client, maar sinds ze gevallen is uit haar rolstoel zijn haar grijze cellen nog meer beschadigd.
  Sommige beschadigingen kun je niet meer herstellen.


  Maak melding

 75. Het land is van ons Indianen. De creolen hebben ons land verziekt. Deze mensen zijn hier naartoe gebracht om te werken onder dwang met zweepslagen en nu hebben ze ons land overgenomen en tot een Afrikaanse staat gemaakt.

  Maar het land is van ons indianen.

  Ik heb liever die Aziaten dan die afstammelingen uit Afrika.


  Maak melding

 76. @JZwartmans,MASRA YAHWEH DE OPPERRECHTER Bestaat, Dictators en beschavingen, gemeenschappen in de menselijke geschiedenis komen en gaan,wie zijn?wij zijn net een druppel in de oceaan van tijd….maar de EEUWIGE SCHEPPER Hoor alle woorden en Ziet alle daden van de mensenkinderen….ieder mens zolang hij leef,krijg nog de kans om te veranderen door ZIJN GENADE, laat hij de Zon schijnen voor goede en slechte mensen….totdat ZIJN OORDEEL Komt voor de levenden en doden, zonder aanziens des persoon,zonder vriendjespolitiek, names and faces en ZIJN GERECHTIGHEID zal ZEGEVIEREN .


  Maak melding

 77. @ Falasha

  Sommige mensen zijn niet in staat om zich te veranderen.
  Ze zijn geboren met een takru ati , en dat zal ook zo blijven !

  Lees hier maar van sommige mensen :

  Ze hebben van Koelie dit en Blakamang dat.
  Terwijl wij allemaal Sranan man zijn, ongeacht etniciteit.
  Wij kunnen samen feesten eten en drinken, maar samenwerken lukt niet vanwege onze etniciteit.
  En dat vind ik persoonlijk bijzonder jammer, we hebben elkaar nodig om welke manier dan ook !
  In mijn ogen is ieder individu gelijk, de ander heeft sluik, en de andere kroes haar. Als wij niet met elkaar niet door één deur kunnen, hoe moeten wij dan een land opbouwen ??
  Maar goed, ik ga vanavond naar Nauta Hindustaans en morgen naar een bigi poko feest in Utrecht bigi yari musje é tapu baya !

  Odi odi ( Nanga sari tori )

  Jacko


  Maak melding

 78. Wanneer het bloed van al die “koelies en blakamangs”, rijkelijk zal voeien over de straten van Paramaribo, zal er bij die hyena’s op dit forum de nodige lampen gaan branden.
  Mind you, ” een vogel eenmaal uit de kooi gelaten, is er niet eenvoudig meer ingefloten worden”!!!
  P. heeft niets te verliezen.


  Maak melding

 79. De aanhangers van baas op het forum hebben een ding gemeen, ze zijn oerdom paars bezeten van hun misdadige lijder. En zijn waarschijnlijk ook paars besmet met het moord/roof/bedrog paars vervloekte virus van de nationele debielen partij van verworden dictatoriaal Suribabwe. Hihi. Baas ooktoe e mek deng ka en mek deng pai en los af…zijn mega ka schuld. Eind dec, Koers na 50 vo 1 US. wacht maar af.


  Maak melding

 80. Namie.

  Als geschifte paarse oerdomme zombie hebt je echt de paarse klepels horen luiden, maar niet wetende waar de niet paarse klok hangt. Waarschijnlijk In je doldwaze paarse oerdomme kop.


  Maak melding

 81. @JZwartmans,ieder mens kan ieder uur veranderen, ten goede of ten kwade of zijn laatste sterfseconde kan hij nog oprecht veranderen….De ALWETENDE kent alleen de levensloop van een mens….Want betreft de haatdragende Surinamers hebben nog een lange geestelijke, spirituele weg te gaan om te ontdekken dat wij allemaal aardbewoners zijn en allen roodbloed hebben en respect voor elkaar moeten hebben als kondreman…dat de innerlijke mens belangrijker is dan de oppervlakkige uiterlijke mens, die afsterft als een mooiebloem en vertrapt wordt als gras en in het vuur word geworpen, dus waarom moet men elkaar zo behandelen .


  Maak melding

 82. Door het pertinent beschijten van overige doden, waaronder 72 jonge soldaten, maken deze nabestaanden zich gehaat. Of waren overigen geen mensen???


  Maak melding

 83. Deter

  De aanhangers van baas op het forum hebben een ding gemeen, ze zijn oerdom paars bezeten van hun misdadige lijder. En zijn waarschijnlijk ook paars besmet met het moord/roof/bedrog paars vervloekte virus van de nationele debielen partij van verworden dictatoriaal Suribabwe. Hihi. Baas ooktoe e mek deng ka en mek deng pai en los af…zijn mega ka schuld. Eind dec, Koers na 50 vo 1 US. wacht maar af.
  0
  En omdat zij dom zijn moeten julle een keer ophouden om hier slap te lullen!


  Maak melding

 84. @ Paraman,

  U bent een ONMENS, door in opdracht van een Massamoordenaar, andere mensen VALS te
  BESCHULDIGEN !

  ALLE doden als gevolg van de criminele coups van uw
  LIJDER DDB, zijn STUK voor STUK, ZONDER ONDERSCHEID,
  ZEER TE BETREUREN !

  De 8 dec MASSAMOORD van DDB is wel bijzonder
  omdat toen, zonder dat er een gewapende strijd was, ONGEWAPENDE EN ONSCHULDIGE Burgers, zijn Gemarteld en Vermoord, door zwaar bewapende
  militairen onder leiding van toenmalig legerleider
  BOUTERSE ! Dus onder BEVEL van DESI !!

  NIEMAND heeft het over VERSCHIL in doden of
  SCHIJTEN op anderen, dat is WAT U NAMENS UW
  BAAS DDB, INBRENGT om VERWARRING TE STICHTEN !

  Het zal u en DDB, niet lukken !

  Met een ONwettige amnestiewet kom je nergens, in de
  HELE WERELD wordt GEEN AMNESTIE meer gegeven voor GRUWELMOORDEN, zoals de 8 december-Massamoord !!!

  Uw baasje HAAT de nabestaanden, hij durft hen niet
  recht in de ogen te kijken en de waarheid omtrent de
  begane ONMENSELIJKE WREEDHEDEN te vertellen !

  DENG KUNU E NAK ENG WREED TE NETI !!!


  Maak melding

 85. Ennne … ……….aanvulling ,

  OOK VOOR DE MOIWANA MASSAMOORDEN EN ANDERE MOORDEN VAN DE DICTATOR, WORDT NERGENS TER WERELD AMNESTIE VERLEEND !!!!!!!!


  Maak melding

 86. Is het jullie ook.opgevallen dat niemand uit het paarse kamp het na 30 juni meer gehad heeft over.de staat die in gevaar zou zijn, het is zelfs zo rustig in het land dat Bouterse het zo veilig acht, dat hij zonder na te denken naar Guyana vertrekt om een Caricom vergadering bij te wonen. Op 4 augustus één dag voor de uitspraak van de krijgsraad, is het land weer in zulk groot gevaar dat hij genoodzaakt zal zijn de noodtoestand uit te roepen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.