Internationale case politiegeweld in Suriname

67

PARAMARIBO, 28 jun – Het Internationaal Strafhof in Den Haag, Nederland, begin teen onderzoek naar gewelddadig politieoptreden in Suriname. Dit meldt de Ware Tijd. Het gaat om enkele gevallen met dodelijke afloop.

De zaken zijn aanhangig gemaakt door de Surinaamse mensenrechtenorganisatie Allied Collective, AC. Het Hof heeft de organisatie laten weten dat haar verzoek om een onderzoek getoetst zal worden aan het Statuut van Rome. Suriname heeft dit mensenrechtenakkoord ondertekend en geratificeerd. “Het streven is om te komen tot strafvervolging van de daders en opdrachtgevers”, zegt AC-voorzitter Robert Hewitt.

Er zijn minimaal vier gevallen voorgelegd aan het Strafhof. De bedoeling is het besef van wet en recht steviger te verankeren. “Volgens het internationaal recht hebben ook verdachten recht op een eerlijk proces en ze mogen niet zonder meer worden gedood door de politie. Zaken veranderen in de hele wereld, waardoor wetsdienaren niet meer zomaar mogen doodschieten. Dat moet ook gelden voor Suriname”, aldus Hewitt.

Bekijk ook:


67 REACTIES

 1. Gvd Sranang is de ultieme bananen republiek. Waren het eerst de laffe militairen die onze broeders op beestachtige wijze hebben afgeslacht nu is het de politie die met harde hand probeert te handhaven. Op zich is daar niks mis mee mits je binnen de internationale kaders opereert.

  Voor mij is dit een teken van zwakte. De politie weet het ook niet meer. Het is chaos in Suribabwe.


  Maak melding

 2. Meneer Hewitt,
  Waar was je al die tijd.
  Ben je ineens wakker geworden.
  Moet ik het als een politieke stunt zien.
  Weet je niet dat mensen die verdacht worden in Suriname mishandeld worden.
  Weet je ook dat het niet alleen in Suriname gebeurt.
  In Suriname is het al meer dan 50 jaar niet anders.
  De criminaliteit neemt wereld wijd toe dus men gebruikt meer geweld wat ik persoonlijk afkeur .
  Het is bekend dat zelf in Amerika het niet anders is.
  Daar moet je schuld bekennen om minder straf te krijgen.
  Dus al heb je niets gedaan je zal toch door marteling moeten bekennen.
  Dus deze Hewitt loopt met zijn berichtgeving 50 jaar achter.
  Ik zie liever een wet die voor deze zaken wereldwijd is.
  Een ieder maakt van de gelegenheid om wat te roepen.
  Hoop dat ze kunnen scoren.


  Maak melding

 3. Halleluja Amen.
  DE executie van 4 mannen in de straten van Suriname in opdracht van en uitgevoerd door Belfort onderzoeken !!!
  De doodgeschoten Derby door een zekere kennet bij El Molina niet vergeten!!


  Maak melding

 4. en dit wordt nu de Constitutionele crisis
  mensen ga vooral nu niet massaal de straat op
  dan heeft bouterse met recht een reden om de
  nood toestand af tekondigen


  Maak melding

 5. @Mike,(mazda, rampie)

  Kong esi baka!

  Wanneer keer je terug, de situatie wordt grimmiger.
  Je euro’s zullen je niet kunnen helpen, want strax is er niets meer te vinden.
  Je hebt ook kans dat je niet meer kunt pinnen.
  Wees geen held, keer terug.

  Howdoe.


  Maak melding

 6. Offtopic, maar zie wat erin on/belangrijk is.

  Iedere burger van een land behoort de wet de kennen, ja toch? Als je een wet overtreedt, kan je daarvoor een boete krijgen, worden opgepakt door de politie of militaire politie te worden opgesloten in de gevangenis en te worden veroordeeld door de rechter of vrijgesproken te worden.

  Welke wetten hebben we het dan over? Wetten zoals: geen vuil op straat gooien, een andere niet te beledigen, niet te hard rijden in het verkeer met een vervoersmiddel en de verkeersregels niet te overtreden, eigendommen van een andere te stelen, inbraak, enz.
  Andere grondrechten: mensenrechten, recht van vrijheid, vergaderen, vereniging, enz.
  Er zijn vele wetten die in de grondwet van een land voorkomen en internationale verdragen.

  Vele wetten kennen we als de regels niet te overtreden, maar naar letter en geest daar schort het aan. Niets mis mee. Zolang we weten dat we ons aan regels, wetten moeten houden en daar ondergeschikt aan zijn.
  Wetten komen voor in de grondwet van een land en dan heb je de internationale verdragen (hoger dan de wetten van een land) Wetten van de grondwet worden verdeeld in:
  Wetgevende macht ( Parlement van een land), die wetten maakt)
  Uitvoerende macht ( die ook de wetten maakt met de wetgevende macht en deze uitvoert)
  Rechterlijke Macht, die wetten die gemaakt zijn toepast als de burgers deze hebben overtreden.

  In een land is iedere burger ondergeschikt aan de grondwet van een land en Internationale verdragen, oa mensenrechten.

  Je wordt je pas bewust van een wet als je ermee wordt geconfronteerd dat je het hebt overtreden en als je je daaraan hebt schuldig gemaakt heb je mensen nodig die verstand van wetten hebben, dat zijn meestal juristen, advocaten en rechters die opgrond van feiten/bewijzen en de wetten van strafrecht nagaan of hoe of wat en de straffen die daarvoor van toepassing zijn.

  Vele mensen leren wetten als eerste vanuit huis, scholen, van anderen, enz. De wetten zijn erom de maatschappij geordend te maken en leefbaar, beheersbaar te maken, waardoor mensen in kunnen leven. Zie verkeer te land, water, lucht, voedsel moet ook aan allerlei wetgeving voldoen, vervaldatum/houdbaarheid, enz om niet ziek te worden en als men ziek is men na kan gaan wat de oorzaak is en het te kunnen verhelpen oa door medicijnen, verpleegsters, dokters, specialisten apothekers enz.

  Verkeerspolitie, wetgeving in het verkeer, als je in het verkeer deelneemt, moet je de verkeersregels kennen en je verkeermiddel moet ook voldoen om aan het verkeer te kunnen deelnemen, links of rechts rijden, remmen, lichten aan het voertuig, verkeersfatsoen, niet te hard rijden, maar je aan de maximum snelheid houden, een rijbewijs hebben, enz, land, water lucht, milieu ( water, lucht, land/grond, enz)

  Er zijn veel wetten, waaraan iedere burgers zich aan moeten houden en ook moeten weten, alleen op die manier kan dan de maatschappij in stand gehouden worden en leefbaar zijn. Iedere burger moet de wet kennen tot op zekere hoogte maak zeg ik. Verkeersdeelnemers moet de verkeersregels kennen, een arts moet zijn wetten kennen als het om zijn patiënten gaat en ook de patiënten moeten weten wat de arts men hem/haar doet, klanten moeten weten als een product goed is of niet goed is en wie zich aan schuldig maakt als het niet aan de kwaliteitseisen voldoet en aansprakelijk voor is.

  DDB en de gangsters hebben ook wetten overtreden en zijn daarom ook verdachten en moeten ook worden opgepakt en worden opgesloten, procesverbaal te worden opgemaakt en een vonnis komen van de krijgsraad en of rechtbank.

  Iedereen moet de wet kennen, maar tot op zekere hoogten. De maatschappij moet geordend zijn en de burgers moeten weten wat wel mag en niet mag, oorzaak en gevolg. Schoenmakers moeten zich wel aan hun leest houden. Niet iedereen heeft die verstand van jurist of rechter of arts of socioloog enz. Iedereen is ouder, maar er zijn verschillen in gezinnen, manieren leren, gedrag enz. Iedereen die geld heeft, een onsbelang, producten koopt en verkoopt, handel drijft, is in wezen een econoom, maar je hebt economen in soorten, zij die ervoor geleerd hebben, maar ook anderen die in de praktijk een bedrijfsonderneming hebben kunnen opzetten en er geld mee te verdienen, personeel te hebben enz. Alleen moet iedere schoenmaker zich aan zijn leest houden en niet op de stoel gaan zitten van deskundigen en specialisten, die daar veel boeken over gelezen hebben of over geschreven hebben.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname


  Maak melding

 7. “Het streven is om te komen tot strafvervolging van de daders en opdrachtgevers”.

  De daders zijn bekend, wie was de opdrachtgever?
  -CTU en/of
  -Imelda Linkskeer
  -Desi-Ley

  Heel apart dat het Internationaal Strafhof een onderzoek doet naar politiemensen!
  Denk aan bijvoorbeeld de yankees.

  Meestal zijn het dictators en criminele presidenten die worden berecht.
  Of…………
  Het uiteindelijk doel is de opdrachtgever……..

  Hup, hup, hup tante dora.
  big up dora 🙂 🙂


  Maak melding

 8. Kan iemand mij uitleggen waarom het Internationaal Strafhof te den Haag zich nooit geroepen gevoeld heeft zich met de 8 december moorden te bemoeien?


  Maak melding

 9. @Esmerald,

  Ik mis Parbo en Rob.G.ay, ze zijn toch niet spoorloos baja. Gado jep ding boerikie foe bouterse mang.
  Ding pikien dis foe saramaka-straat boi……………So so probleem.


  Maak melding

 10. @ Henkes
  Volgens mij, omdat dit hof pas begin van deze eeuw is opgericht en alleen recht van spreken heeft over misdaden gepleegd na 2001 of 2002. Maar ik weet het niet zeker.


  Maak melding

 11. @Henkes,

  Het ICC (International Criminal Court), onderneemt actie na ontvangst van een verzoek, van een persoon of instantie.

  In dit specifieke geval is het verzoek gedaan door de Surinaamse mensenrechtenorganisatie AC (Allied Collective), voorzitter Hewitt.

  Geen enkele organisatie en/of instantie heeft het Internationaal strafhof ooit gevraagd om de ‘8 dec moorden’ te onderzoeken.

  Let op Allied Collective, ik zie een andere strafzaak die eraan zit te komen, tegen het DNA.

  spannend………….


  Maak melding

 12. @Beste Esmerald,
  Ik was een economisch vluchteling en nu woon ik in Suriname.
  Ik ben niet van plan om terug te keren naar Nederland.
  Misschien voor familie bezoek maar niet om te wonen.
  Er is alles te vinden in Suriname als je geld hebt.
  Als alles duur is geworden zal jij geen last van hebben mocht je een keer op vakantie komen.
  Als de koers een op 4 was en nu bv een op acht dan zal jij weinig van de verhoging merken.
  Een omdat je bijna 2 maal meer krijgt voor je euro .
  Twee omdat de prijzen minder dan 2 maal gestegen zijn.
  Dus mijn antwoord op je vraag is ik denk er op dit moment helemaal niet aan.
  En hoop dat dit ook in de toekomst mijn uitgangspunt zal zijn.
  Na 30 juni zullen wij de dienst nog steeds uitmaken.
  Hoop na bovenstaande datum weer iets te vernemen.
  Wegens drukke werkzaamheden en andere verplichtingen kan ik helaas niet ingaan op berichten van WKN.


  Maak melding

 13. Deel 1

  Allied Collective klaagt DNA aan bij OAS
  dinsdag 28 juni 2016

  Robert Hewitt, voorzitter van Allied Collective, wil met een klacht die hij bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft ingediend, bereiken dat DNA rekening houdt met internationale verdragen en niet wetten doordrukt zonder terug te koppelen met de samenleving.

  De Surinaamse mensenrechtenorganisatie met internationale vertakkingen heeft aan de OAS gevraagd de onlangs gewijzigde Amnestiewet aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

  Hewitt wees vandaag op Radio ABC op de American Convention on Human Rights, waarbij wetten die aangenomen worden door een land, niet expost facto mogen zijn.


  Maak melding

 14. Deel 2
  Allied Collective klaagt DNA aan bij OAS
  dinsdag 28 juni 2016

  In artikel 9 van deze conventie wordt gesteld, dat het niet toelaatbaar is dat men een wet verandert om gedurende een proces een andere strafeis te krijgen.

  De mensenrechtenactivist wees ook op het principe Pacta sunt servanda, een algemeen rechtsbeginsel in internationaal recht, dat stelt dat elk in werking getreden verdrag door de verdragspartijen moet worden nageleefd en dat dit te goeder trouw moet gebeuren.

  Het beginsel valt onder het internationaal gewoonterecht, maar is ook geregeld in het verdrag inzake het verdragenrecht.


  Maak melding

 15. Esmerald
  @Mike,(mazda, rammei
  ++++++++++++++++++
  Mocht dit het geval zijn; kunnen bovengenoemde personen nog altijd uitwijken naar de antillen (v.b.Bonaire).


  Maak melding

 16. Deel 3
  Allied Collective klaagt DNA aan bij OAS
  dinsdag 28 juni 2016

  Naast de verplichting voor staten om zaken voortvloeiende uit verdragen, waarbij zij partij zijn, te goeder trouw na te leven, geldt dat staten zich niet mogen beroepen op hun nationaal recht om onder een verdrag uit te komen.

  Dit duidt op de suprematie van internationaal recht boven nationaal recht.
  Allied Collective stelt, dat de aanname van de gewijzigde Amnestiewet in strijd is met internationale verdragen, die Suriname heeft gesloten.
  Hewitt betoogde dat de OAS geen grond heeft om een waarheidscommissie in te stellen zonder zich eerst te buigen over de klacht, die hij heeft ingediend.

  De procedure, die de OAS volgt bij de behandeling van een klacht is, dat er na enige tijd confirmatie plaatsvindt en na verloop van tijd eventueel een rechtszaak volgt.
  Bron: De WEST

  Thumbs up, mr. Hewitt


  Maak melding

 17. @Mazda,

  Beste Mazda,
  Begrepen en duidelijk.

  Ik heb geen glazen bol en heb absoluut geen idee wat er staat te gebeuren.
  Jij kan het voor jezelf beter inschatten, in hoeverre je kunt blijven of niet.
  Er staat ook een stuk in een krant over vele suri’s die vertrekken.

  Take care & suc6!


  Maak melding

 18. 8 december, mooi wana en de kettingzaagmoorden van de Indianen in West Suriname ook onder de loep nemen. En niet vergeten de twee helikopterpiloten die stembiljetten (tegen de NDP van Bouterse) vanuit Sipaliwini naar Paramaribo moesten vervoeren en om die reden uit de lucht geschoten zijn. Ik heb hiertegen geen bewijzen, maar op baasis van de gevolgen zeker is gebeurd. Het hoofd van het CHS is daardoor tot minister gepromoveerd. Zij weet er meer van. En niet vergeten:Bouta heeft de verkiezingen gewonnen omdat de tegenstembiljetten uit Sipaliwini verdwenen waren.


  Maak melding

 19. Het was een mislukte deal tussen de oerlelijke bush joeka belfort. Daarom heeft hij de moordbrigade opdracht gegeven ze te liquideren


  Maak melding

 20. Het is allemaal zo doorzichtig ook deze actie vanuit de Noordzee heeft onthuld wat het werkelijke doel is namelijk onrust veroorzaken in de politie macht die via een coup de gekozen regering van Bouterse ten val moet brengen. Wij weten wie die handlangers zijn. Wij hebben ze in het vizier en ze zijn gewaarschuwd. Beste oplossing is de zwarte bladzijde in onze geschiedenis omslaan en de samenleving niet meer belasten met dit probleem. het is tijd om voorruit te kijken.


  Maak melding

 21. @Parbo

  Mensen worden ONTERECHT gedood door politie- en
  CTU-kogels, en wij moeten NIET TERUGKIJKEN ?????

  NDP-slaven verraden zichzelf nu heel vaak,
  het zijn gewoon DICTATOR-lovers die elke Rechtsstaat
  willen VERNIETIGEN !!

  Leve de Onafhankelijke Krijgsraad en Leve de Democratische Republiek Sranang !

  GEEN dictatuur, Geen NDP-Slavernij !!!

  Leve diegenen uit het Volk die VECHTEN voor de RECHTSSTAAT !


  Maak melding

 22. @Parbo
  Zodra jij je mond open doet komt er onzin eruit!Coupplegen is niet goed. coup is ongrondwettelik en vertrapt een democratie,ontbindt het parleent. Sinds wanneer is de coup van je baasje goed en anderen die volgens jullie een coup willen plegen, niet goed ?Je baasje moet gestraft worden als alle andere coupplegers want ze zijn geen helden maar criminelen. En als het buitenland ons niet helpt om je baasje in de gevangwenis te doen belanden ,nou ja dan gaat die crimineel eeuwig nog door met lijder zijn,want surinamers zijn niet bij machte om 1 couppleger te berechten.
  Bring it on Holland,straf die crimineel,sleep bouta in zijn piama naar het international strafhof en stop hem weg voor altijd . het surinaams volk betaald zijn one way ticket!


  Maak melding

 23. Ray jij riool rat dat je er bent. Wie heeft het over een coup. Bouterse is de geestelijke vader van de revolutie. Suriname had een revolutie nodig om de bevolking te bevrijden uit hun onderdrukte positie. Het buitenland heeft al genoeg gedaan om ons geliefde Suriname kapot te maken. Wij hebben geen bakra’s nodig. Wij sranang mangs maken onze eigen keuzes. Bouterse is op een democratische wijze gekozen en dat zul je moeten respecteren.


  Maak melding

 24. Meneer Hira is een verstandige man en ik onderschrijf zijn goede bedoelingen. Met andere woorden:

  1. De instelling van een Dag van Nationale Rouw, waarbij alle slachtoffers sinds 1975 herdacht worden.

  2. De intrekking van de twee amnestiewetten (feitelijk is de laatste amnestiewet een kleine wijziging van de eerste) en de vervanging door een nieuwe wet die de slachtoffers centraal stelt (erkenning, spijtbetuiging, compensatie, educatie e.d.).

  3. Activiteiten gericht op het bevorderen van dialoog en verzoening in het onderwijs en het maatschappelijk verkeer.

  De hetze op Bouterse moet stoppen. Escalatie ligt op de loer. De wkn kampeerders gedragen zich al kleuters. Bouterse gaat geen minuut in de cel zitten en iedereen weet dat. Dan kun je beter aan de onderhandelingstafel zitten en goede afspraken maken.

  Zoals de zaken nu ervoor staan dreigt er een burger oorlog in Suriname.


  Maak melding

 25. ray mi boi ben je loops ,als niemand durft om bouterse aan te pakken waarom ga jij dan niet ,wees dan dapper en stap op bouterse af . wees jij dan een held en geef het goede voorbeeld inplaats achter die pc dom lullen met jou praatjes van niemand durft bouterse aan te pakken .jou front was aan de macht en hebben alles op zijn beloop gelaten en noch maals ze waren allemaal bezig met politiek gewin en nooit werkelijk onderzoek gedaan .alles wat men naar buiten brengt zijn geruchten laat men met bewijzen komen ,te beginnen vanaf het begin van oorzaak en gevolg ,tot aan de dossiers die 60 jaar bewaard moeten blijven .wees dapper flyer en vraag holland jou meester waar die dossiers blijven .


  Maak melding

 26. Robert Hewitt ,als je zelf of een familielid van jouw wordt berooft ,verkracht en vermoord ,zal je anders gaan piepen. De klootzakken die zijn dood geschoten door de politie waren geen mensen ,waren straathonden die moesten worden dood geschoten.


  Maak melding

 27. @Parbo

  Hahahahaaaaadie vind sandew hira een verstandige man….hahahahaaaaaa..de man die medelijden heft met de moordenaare van zijn broer….hahahahhaaaaa…sjeesjes kijk wat sandew allemaal doet voor een post op het cabinet . die verkoopt zijn ouders nog om een gunst.Een verstandigf iemand zou de misdadiger van zijn broer liever gestraft zien geworden dan als een schoothondje achter dezelfde moordenaar achterna te lopen. Sandew hira kan liever beginnen zijn Eigen graf te graven naast die van zijn geliefde moordenaar!!
  mamapiema sandew en parbo,beiden waardeloze schepselen!!


  Maak melding

 28. @Pero
  laat je baasje zijn amnestie eerst terug geven ,zonder zijn amnestie durft hij veel dat niet mag. Ik wil zien of zonder amnestie hij nog durft!!
  Als hij domme hondjes zoals jou zou executeren op 8 dec 1982 zou ik het niet erg gevonden hebben ,opgeruimd staat netjes ik zou niet huilen of rouwen of vragen voor zijn gevang ,absoluut niet.
  Degenen die je baasje geexecuteerd had waren hooggeleerden en je baasje dacht ik blijf over met de domme surinamers die gaan mij geweldig vinden,
  en als ik jou reactie lees en die van Parbo bv dan begrijp ik wel waarom je baasje denkt dat hij zo geweldig is ,hij heeft oerstomme volgelingen als jij ,als de paarsen!!!


  Maak melding

 29. @Esmerald,
  Beste Emerald ik zal niet ontkennen dat velen last hebben van de omstandigheden waarin wij nu verkeren.
  Het zijn niet de gewone man maar de zakenman hoor ik ook klagen.
  Wij verkeren nu in een situatie welke je niet voor ogen had.
  De meeste surineds die gepensioneerd zijn en hun harde valuta hier kunnen pinnen klagen minder.
  Geruchten dat je straks niet kan pinnen zal geen probleem zijn voor deze groep.
  In Suriname kan je een euro rekening openen als je kan aantonen dat je gepensioneerd bent .
  Trouwens bijna overal in de wereld kan je pensioen gestort worden mits je rekening nr.opgeeft in welk land je het ontvangen wil.
  Er zijn ook mensen die afgekeurd of geëmigreerd zijn die een kleine uitkering ontvangen.
  Als je 500 per mnd verdient en een huur moet betalen van 350 of 400 per mnd omdat je altijd gewend was om op grote voet te leven dan red je het niet.
  Dus de mensen die terugkeren moet je in twee categorie verdelen.
  Een ze kunnen het hfd niet boven water houden omdat het leven te duur voor hun geworden is.
  Twee mensen die geen eigen huis hebben en meer dan de helft aan huur moeten betalen.
  Ongetwijfeld zullen er ook mensen erbij zijn die een eigen huis hebben maar zich niet meer veilig voelen.
  Om je een beeld te geven.
  29.470 Surinaamse ouderen genieten een Aow.
  2460 van hun genieten een volledige uitkering.
  De overige 27.000 worden gekort omdat ze zich later dan hun vijftiende in Nederland hebben gevestigd.
  Voor elk jaar na hun vijftiende wordt de uitkering met 2 procent ingekort.
  Voor jouw is dit geen nieuws want dat wist je al.
  Maar nu komt het.
  In Suriname zijn er ruim vierduizend personen woon-achtig die een Nederlandse AOW genieten.


  Maak melding

 30. Discussie met foetu boi Ray heeft weinig zin. De man is 1 dimensionaal en lijdt aan tunnelvisie zo niet dementie. Meneer Hira is een intellectueel. Hij legt de vinger op de zere plek en schopt alle heilige huisjes om. Iets wat men bij Front niet gewend is. En dat is de reden waarom onze president vertrouwen heeft in meneer Hira. Don Quichot Ray gaat dit toch niet begrijpen.


  Maak melding

 31. @pero,

  Jouw Bouterse loopt met 20 zwaar bewapende bodyguards rond. Als Ray met 20 zwaar bewapende bodyguards rond zou lopen, zou jij dan op hem afstappen?

  Bovendien reist hij in kogelwerende auto’s en steeds in een konvooi. Alsof de CIA of KGB het op hem gemunt hebben.

  Deze president is zo bang dat hem straks hetzelfde overkomt als wat hij anderen aangedaan heeft dat hij voortdurend in angst leeft.


  Maak melding

 32. @Parbo,

  Hira is zeker de enige intellectueel in Suriname toch?
  Een intellectueel die kiest voor een crimineel is een advocaat van de duivel.


  Maak melding

 33. Denken jullie ook dat weer een staatsgreep of noodgreepnkomt? Desie heeft nu steun gekregen van unasur. Die steunen acties binnen wet en recht, zoals dat sinds afgelopen dinsdag heet . De nadruk wordt gelegd op president en niet oo desie Bouterse. Ik ben bang dat ik bang ben.


  Maak melding

 34. @Pero en Parbo
  Sandew een intellecteel?!
  Hahahaaaa..hij heeft zeker mer jullie 2tjes op dezelfde school gezeten namenlijk Intellectele criminele hoge school voor criminelen.


  Maak melding

 35. Altijd wanneer de nationale debielen partij en haar lijder het land regeren verworden velen misdadiger, zoals zijn zoon, stiefzoon en ene geweldige Ooitje. Na wang mpp paarse misdaadvloek sa e regeri en het heeft de naam ndp en lijdsman.


  Maak melding

 36. Ray, jij bent het lachertje hier op de site. Niemand gelooft jou goedkope praatjes. praatjes vullen geen gaatjes. Jij zit nog steeds met die kater van 25 mei 2015, het zware verlies. Jou hersens aten het daardoor afweten. Je bent reddeloos en diep geshockeerd. Nog vijf, dan ben je een echte viswijf, Ray.

  Het strafhof in Den Haag mag zich het liefst buigen over die Surinaamse jongen die door z’n hoofd geschoten is in Den Haag. Nog geen kilometer van het Strafhof vandaan, dan mooi weer te gaan spelen in Suriname. dan hebben we het niet over de Blanke Yankees, die Zwarten als warme broodjes neerknallen. Dat Hewitt zijn heil in het Strafhof in Den Haag zoekt, brengt z’n gebrekkige kennis van zaken vandaag de dag in de wereld alleen maar tot uiting.


  Maak melding

 37. beste Hewitt het moet zeker per geval apart onderzocht worden maar ik wil het bij de rovers die de chinezen en Hindostanen in grote mate beroven liever een kogel willen geven dan gevangenis want volgens en zekere diana mag je de rovers niet te zwaar straffen want het kost ander te veel.


  Maak melding

 38. Vandaag 16.30 een grote dag te Manhatten New-york.
  Voor muntslag is het gedaan, hopelijk dat de paarse idioten er snel bij zijn om wat glijmiddel alsnog te overhandigen aan ons geliefde Muntje, tje potie ding gorrilla go naai a mooi boi keihard jerré….


  Maak melding

 39. mr.pakro, jij bent hier onomwonden de echte flikker. Jou fantasieën liegen er niet om, viespeuk. Joe kang kiebrie joe granma, ma joe no kang kiebrie ing kosokoso.


  Maak melding

 40. Rovers, dienen te worden bestraft via een RECHTSZAAK. waarbij de StrafRechter oordeelt over de straf indien er voldoende BEWIJS IS ! Dat is Surinaams RECHT !!!

  De politie moet boeven vangen en overleveren aan Justitie,
  dat is de Democratische gang van zaken!

  Doden van VERDACHTEN zonder bewijs is een misdaad !

  Vooral als POLITIEKE diensten zoals, DE CTU van DESI,
  meedoen met het doodschieten van verdachten !

  PS : Dat er een VIEZE LUCHT hangt over de CTU kunt
  U ook zien aan de laatste grote roof, waarbij 2 dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
  De rovers schoten gericht op de politie !
  De betrokkenheid van de CTU bij die ROOF is duidelijk !
  De helaas gedode meneer TOB was een CTUer.
  Toevallig was de buitenzoon van Desi, Meriba ,ook
  betrokken bij deze ROOF ! Ziet u de verbanden ????

  Overigens was de CTU ook betrokken bij de moord op Vier ONGEWAPENDE verdachte rovers , inz roof Maretraite-Mall !


  Maak melding

 41. Paniek… Desi-ley schijt alle kleuren stront vd regenboog. Venezuela staat hem nu bij met advies. Uitgerekend dat land.

  secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), Ernesto Samper, vindt dat de politieke situatie in Suriname van invloed zou kunnen zijn op de balans van de macht in het land. Samper die samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Delcy Rodríguez, gisteren in Suriname is aangekomen, heeft gesprekken gevoerd met president Desi Bouterse. In een verklaring heeft het secretariaat van de Unasur zijn bezorgdheid geuit over de situatie. Ook de viceminister van Buitenlandse Zaken van Venezuela is op uitnodiging van het staatshoofd in Paramaribo. Bij de gesprekken waar ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising en van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos aanzaten, zijn kwesties besproken die van invloed kunnen zijn op het evenwicht der machten. In de verklaring zijn geen nadere details gegeven. Suriname is lid van de unie.“De Unasur is bezorgd over de ontwikkeling van de politieke, economische en sociale situatie waarmee het land wordt geconfronteerd.” Ook spreekt de unie haar steun uit voor acties die de “democratisch verkozen regering van president Bouterse” onderneemt in deze kwestie. In de komende dagen zal er een speciale monitoring van de situatie plaatsvinden, staat in de Unasur-notitie. In een perscommuniqué zegt het Kabinet van de president dat vertegenwoordigers van diplomatieke missies en internationale organisaties zijn geïnformeerd over de recente ontwikkelingen over het “ontstane constitutioneel vraagstuk voortvloeiende uit de recente uitspraak van de Krijgsraad in het 8 Decemberstrafproces.” Volgens het kabinet hebben de vertegenwoordigers de hoop uitgesproken dat Suriname een oplossing voor het ontstane vraagstuk binnen wet en recht vindt om de rust in het land te garanderen. 


  Maak melding

 42. Raytje ik zit mij te amuseren met al die loopse reacties van jou,wanneer artikel 148 van de grondwet wordt toegepast,zal j nog loopser worden,ben benieuwd hoe j al die straat honden van j zou moeten afslaan,want 148 die zit er aan te komen,lees en huiver;in concrete gevallen waar de staatsveiligheid in gevaar dreigt te geraken,mag de regering aan de PG opdracht geven om in te grijpen,en het 8 dec proces past precies daarin,en het is legal,past precies binnen de wettelijke mogelijkheden waar de regering bevoegd is in te grijpen,pas op voor de straathonden


  Maak melding

 43. Bouterse maakt een aangeslagen indruk. Hij weet niet meer waar hij het moet zoeken. Anders gezegd hij is aangeschoten wild en zijn achterban oa parbo, pero, robg, damsco en mazda beschuldigen iedereen die tegen hem is.

  Het faillissement van dit regime is ingeluid en de trein is niet meer te stoppen. Verwacht nog wel een hersenscheet van herrenberg en steve mey ergens deze week. Een andere strafeis dan levenslang zou belachelijk zijn behalve de doodstraf.


  Maak melding

 44. Pagla Koeta

  Suriname moet dat dan melden aan de Vn.
  Noodtoestand geld voor max 90 dg. Rapporteurs komen regelmatig langs om de regering te controleren. Oneigenlijk gebruik van de noodtoestand is strafbaar en er kan een zaak volgen bij het int strafhof. Suriname heeft zich gecommitteerd aan een aantal verdragen oa rechten van de mens. De strafhof maakt geen grappen hiermee.


  Maak melding

 45. Een staatshoofd, die een lopende strafzaak, die volgens de normale regels van Grondwet en wetten verloopt, EEN
  GEVAAR VOOR DE VELIGHEID VAN DE STAAT ACHT,
  heeft een storing in zijn KOP en dient onmiddellijk te worden vervangen !

  Immers, de verwarde man, zoekt een reden om zich tegen
  het DUIDELIJK in de Grondwet vastgelegde VERBOD in,WEL te bemoeien met een LOPENDE STRAFZAAK !

  De ONWETTIGE acties van verwarde Desi zullen slechts kunnen leiden tot een kleine vertraging van zijn VEROORDELING !

  DESI onderschat de openbare vermaning van OBAMA,
  zich niet te bemoeien met het 8 december strafproces en
  het verzoek van de USA, het proces ongestoord voortgang te doen vinden ! !


  Maak melding

 46. @Reactie
  Jij kan het niet verteren dat j e baasje eindelijk berecht zal worden.wat betreft de ene man die een k0gel door zijn kop kreeg wel om hem ga ik niet huilen . Zijn familie of jij moet namens hem een petitie gaan indienen bij strafhof. Het intereseerd mij geen zier wie die ene man in Ned was die een kogel I n zijn kop gejaagd kreeg. Ik vraag gerechtigheid voor 15 surinamers die geweldadig om het leven zijn gebracht door je baasje bouta.De tijd dat je baasje moet boeten is eindelijk hier.Er is geen sprake. van the perfect crime uitvoeren.Hai kisi mooi je baasje is heden aan het schijten en samen met hem zijn teefjes zoals jij.


  Maak melding

 47. @Heb je weer zitten lezen uit het grondwet boek van je baasje?Hahahaa..welke artikelen..bedoel je decreten a la bouta style?
  Whahaha..haha…


  Maak melding

 48. Naar het schijnt lezen Desi en zijn adviseurs nu toch de Grondwet !

  Zij hebben net gelezen dat de Grondwet iedereen (ook de president) en alle instanties (inclusief de DNA) VERBIEDT, zich in te laten met zaken die in behandeling zijn bij de RECHTERS !

  Desi merkt dat ZIJN PRIVE-amnestiewet, 100%, IN STRIJD IS MET DIT GRONDWETTELIJK VERBOD !

  De PAARSE fraktieleden en ALLE MINISTERS beven, ZIJ MOETEN OP BEVEL INSTEMMEN met de ongrondwettige acties van Desi !

  Deze lafaards worden gedwongen, IN HET OPENBAAR, aan Volk en Natie kenbaar te maken, dat zij DOODGEWOON
  ANTI-DEMOCRATEN en DICTATORHULPJES ZIJN !

  PS : Het NDP-FAILLISSEMENT van de Staat veroorzaakt
  iedere dag nieuwe prijsverhogingen en lastenverzwaringen,
  maarrrrrrr……………..Desi babbelt over zijn strafzaak en ziet
  alleen maar “de Veiligheid van de Staat bedreigende KABOUTERS” !!!!


  Maak melding

 49. Koos begrijpend lezen is een probleem voor jou wie heeft het hier over noodtoestand en melding van 30dg tijd aan de vn,het moet GN om concrete gevallen waar de staatsveiligheid in gedrang kan komen;het 8 dec proces pas precies daarin,omdat bij een veroordeling van pres die op onwettige basis dreigt te geschieden,een rechter die op de stoel is GN zitten van het const,hof wat niet mag,denk j dat de aanhangers van de pres dit gt pikken;in die context is de dreiging van een binnenlandse oorlog reëel ;dus staatsveiligheid in gevaar,pas precies binnen de wettelijke bevoegdheid van de regering,om in te grijpen, de brief is al onderweg naar de PG,Obama wat ;kan niet eens voorkomen dat iedere dag ongewapende zwarte Amerikanen worden gedood door witte agenten,daar moet hij de grote broek aan trekken,raytje je lacht als een loopse teef die kiespijn heeft,het lachen zal j vergaan over pakweg 48 uur, dan zal j weer gaan janken en diarree schijten;Srafu in mijn vorige posting moest j als strafwerk artikel 132 en 148 goed doornemen en proberen te begrijpen wat j las,hoop dat j dat gedaan hebt;raytje heb norrit in de aanbieding


  Maak melding

 50. Wat jij niet weet raytje,is de PG himself in 2005 min Assen van defensie,erop gewezen heeft ,dat als de 8dec proces door gaat de staatsveiligheid in gevaar dreigt te geraken,en dan mag men gebruik maken van artikel 148 van de grondwet,dat was 11jr terug toen was Bouterse nog geen president ,volgens mij was Vene pres,dus van Assen was min in een front regering,dus maw Vene dacht ook om artikel 148 toe te passen


  Maak melding

 51. Raytje niemand weet waar jou reet maatje en lol broek somo is,naar het schijnt is hij al begonnen aan de zwem marathon richting Noordzee,kan ook een lafu tori zijn wie weet


  Maak melding

 52. @Henkes.
  Dat vraag ik my ook af.
  Als ze het over overyverige agenten gaan hebben.
  Deze agenten zullen dan dieven n moordenaars hardhandig hebben aangepakt,nou myn hebben ze hoor.
  Als 2dieven/moordenaars in je huis komen waarvan 1 alleen met je dochter van 10jaar in de ene kamer is en in de andere kamer de andere met je vrouw bezig is terwyl je baby in de freezer ligt.
  Zulke dieven hebben in myn ogen geen recht op eigen leven dus neerknallen die hap


  Maak melding

 53. Een dag van nationale rouw….voor slachtoffers vanaf 1975.Waarom moeten we in Suriname dat hebben en willen.Omdat er slachtoffers zijn gevallen.Je wilt wel een dag van nationale rouw maar je wilt geen berechting/ onderzoek.wat krom allemaal.Ik begrijp helemaal waarom de familie van de 15 mannen niet mee doet..en i raad de Surinaamse bevolking aan ook niet mee te doen.Uit solidariteit en respect naar de familie toe.Waarom om Hira er nu mee..om op hun gemoed te werken.Om de zaak te verdoezelen..ALS ER GEEN (MED-MOORDENAAR WAS, WAS ER OOK GEEN DAG VAN NATIONALE ROUW NODIG!!


  Maak melding

 54. Tuurlijk mag je ze hard/harder straffen..moeten ze de hongerdood sterven?Dat zou wat moois zijn omdat ze crimineel zijn?Er stond in de ware tijd onlangs een artikel dat ze grote moeite hebben om de monden in Santo Boma te voeden.Geef hogere straffen..laten ze de trenzen ophalen…..maar ze verdienen wel geen hongerdood te sterven.Ook dit is vastgelegd in de wet.Dus Dara..hoe los je dit op?Ik zei een visuele cirkel..meer srd’s drukken? Niemand wil de overheid meer voorschieten…jij nu!!!


  Maak melding

 55. Flapdrol….jij ziet liever escalatie in Suriname ipv verzoening dat is overduidelijk. Halen jullie de geest weer uit de fles..waktie noh.ba soekoe ba finnie ba tjarie. Wo braak.


  Maak melding

 56. Zo zie je maar weer. Ik vermoed dat onder aanmoediging van het Front deze organisatie is gaan klagen over de harde aanpak van roofovervallers,enz.enz. Er wordt door het Hof ook onderscheid gemaakt in de aanpak van mensenrechten schendingen. Zwakke landen worden door het Internationale Strafhof aangepakt terwijl grote landen zoals de VS lak aan dit instituut hebben.Amerikanen erkennen het Strafhof niet. Amerikaanse politieagenten hebben vrijspel om de rechten van Afro Amerikanen, Latino’s,Pakistanen, Arabieren en Indiërs te vertrappen.


  Maak melding

 57. @Pagla koeta

  U komt weer met VALSE NDP-informatie !

  Zie art 137 van de Grondwet :

  “Artikel 137

  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”

  DE RECHTER heeft het recht om in de in dit artikel vermelde
  gevallen een WET ONGEOORLOOFD TE VERKLAREN VOOR DAT GEVAL !
  Dwz BUITEN TOEPASSING TE LATEN !

  Het niet bestaande Constitutionele Hof zal in de toekomst
  wetten gaan TOETSEN op strijdigheid met de Grondwet,
  met de mensenrechten en met internationaalrechtelijke
  regels !

  DUS….nogmaals, De KRIJGSRAAD is NIET en op GEEN ENKELE STOEL van het niet bestaande Constitutionele Hof gaan zitten !

  Gewoon DESI-NDP-VALSE PROPAGANDA VAN U MENEER PAGLA KOETA !

  Artikel 137 GW geeft DE RECHTER een ZELFSTANDIGE bevoegdheid, in bepaalde gevallen, een WET, BUITEN TOEPASSING TE LATEN !

  NEKS STOEL VAN Constitutioneel Hof !

  NDP, PE A STURU DE , NDP, PE UN MONNI DE, NDP
  PE UN GOWTU DE ?????

  PS : De taken van het toekomstige Constitutioneel Hof zijn
  DUIDELIJK vastgelegd in artikel 141 lid 1 t/m 4 van de
  GRONDWET ! Zij staan los van art 137 GW genoemde BEVOEGDHEID van de RECHTER !!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.