Opsluiten Surinaamse president grote uitdaging

61

PARAMARIBO, 13 jun – Het wordt geen gemakkelijk karwei om Desi Bouterse als president achter de tralies te krijgen. Volgens staatsrechtsgeleerde Sam Polanen kan de president niet zonder meer kunnen worden opgesloten. Er bestaat namelijk een ‘ongeschreven regel’.

Die regel wil dat zaken van staatshoofden, die verdacht worden van een strafbaar feit, op een andere manier worden afgehandeld. “Anders zou je een staatshoofd voor ieder wissewasje kunnen opsluiten. En dan krijg je de raarste dingen”, zegt Polanen tegenover de Ware Tijd. Internationaal bestaat al lang de regel dat staatshoofden onschendbaar zijn. Zij genieten immuniteit als ze op reis gaan.

De krijgsraad bepaalde onlangs dat Bouterse en andere verdachten vervolgd mogen worden. Met het besluit is een eind gekomen aan een onderbreking van het strafproces rond de Decembermoorden. Het proces was opgeschort om een nog in te stellen Constitutioneel Hof de ruimte bieden de amnestiewet te toetsen. Polanen vindt dat het er nu veel van weg heeft dat de rechter op de stoel is gaan zitten van het Constitutioneel Hof.

Bekijk ook:

61 REACTIES

 1. Een Volk Dat Voor Tirannen Kiest Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht

  DDB is de aller grootste, aller zwaarste crimineel, misdadiger tegen menselijkheid, drugsveroordeelde voor 11 jaar gevangenisstraf in Nederland, op de opsporingslijst van de DEA/USA, veelvoudige moordenaar/zie 8 december 1982 moorden, zie November 1986/Moiwana 86 moorden, 25 februari 1980 couppleger, zie amnestiewet, zie terugroepwet,, zie scalians op het stuwmeer, zie smeergelden van Ballast Nedam, zie meer dan 110 miljoen us-dollars van OW, waarover geen verantwoording voor is afgelegd in de DNA. Zie drugstransporten van de Frac vanuit Columbia naar Suriname voor zware militaire wapens uit Suriname, enz. enz.

  Als DDB wordt veroordeeld kan hij het beste aftreden als president van de republiek Suriname. De zogenaamde Surinaamse rechtsdeskundigen die vinden dat het niet kan, volgt niet de geschiedenis in de wereld. Toen Nixon bij het Watergate betrokken raakte trad die af.

  Het Surinaamse Volk bepaalt kan en mag dat bepalen zie de:
  – de Franse revolutie,
  – Hitler van Duitsland,
  – Papa Dock van Haïti,
  – Baby Dock van Haïti,
  – Maurice Bischop van Grenada,
  – Saddam Hoesein van Irak,
  – Gadaffi van Libië,
  enz, enz, enz.

  Als het Surinaamse Volk het wil kan DDB worden opgesloten. Vast staat dat hij wel in Nederland zal worden opgesloten en ook in de USA.
  .
  Stre Def Stre Wi No Sa Frede

  Leve:
  – de democratische rechtsstaat,
  – de grondwet van de republiek Suriname en Internationale Verdragen, oa mensenrechten,
  – de Trias Politica:
  – Wetgevende Macht,
  – Uitvoerende Macht,
  – Rechterlijke Macht.

  Hoera, Hoera, Hoera!

  Time4Chan(ge)!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 2. Niemand is onaantastbaar en moet in de gelegenheid gesteld worden om zijn hele leven onder en boven de wet te staan..Als hij president af is en er is een daadkrachtige nieuwe president en regering aan de macht moet dit desnoods met hulp van het buitenland gebeuren..Het beste zou denk ik zijn om hem in het algemeen belang uit te leveren aan Amerika als inderdaad blijkt dat hij CC1 is, genoemd in het dossier van Dino.
  Het zou de orde , rust en veiligheid in Suriname niet ten goede komen om hem in Suriname gedetineerd te houden….Het is wel te hopen dat hij hoe dan ook, alvorens hij zijn laatste adem uitblaast , gestraft wordt voor zijn aandeel in de decembermoorden


  Maak melding

 3. Choenni, schrijf de paus om Sam per direct zijn dominee licentie in laten trekken.
  Deze dominee aanbidt de duivel. Hij heeft de appel van de duivel gegeten.

  Wie gaat de duivel uit de ziel van Sam verdrijven? Bhawandas zou kunnen, maar die leeft niet meer.


  Maak melding

 4. Choenni, schrijf de paus om Sam per direct zijn dominee licentie in te laten trekken.
  Deze dominee aanbidt de duivel. Hij heeft de appel van de duivel gegeten.

  Wie gaat de duivel uit de ziel van Sam verdrijven? Bhawandas zou kunnen, maar die leeft niet meer.


  Maak melding

 5. Waar Bouterse van verdacht wordt is geen Wisse wasje, en als we een president tijdens zijn presidentschap niet kunnen opsluiten, dan kunnen we hem toch wel afzetten als president; Nixon, als een van de machtigste presidenten uit zijn tijd, is voor iets waar een Surinaamse president niet wakker van zou liggen, omdat men dat in Suriname als een Wisse wasje van de laagste orde zou zien, afgezet.

  We kunnen als klein land eindelijk groot zijn in iets; onder leiding van Carl Breeveld gaan wij het goede voorbeeld geven in de wereld en wij gaan onze president opsluiten als hij veroordeeld wordt, het moet maar een keer afgelopen zijn met die onzin dat een zittende president niet opgesloten kan worden, ook al heeft hij de meest afgrijselijke misdaden tegen de menselijkheid gepleegd.


  Maak melding

 6. “De duivel openbaart zich ook als een engel des licht” .
  Sam Polanen bewijst met zijn zienswijze dat deze bijbelse text ook op hem van toepassing is..Hoe kan de rechter op de stoel gaan zitten van een ander instituut dat al jaren niet meer bestaat en waarvoor er geen enkele inspanning is gedaan om dit instituut weer nieuw leven in te blazen.
  Het hof van justitie is al jaren het hoogste rechtsorgaan in Suriname en zijn het aan de rechtstaat verplicht om het recht haar beloop te laten hebben. Meneer Polanen klets uit zijn nek..De amnestiewet is in strijd met de grondwet. Artikel 131 lid 3 vd grondwet is niet voor meerdere uitleg vatbaar. De mensen die zeggen dat de wetten die DNA maakt zondermeer moeten worden toegepast zijn naief en/of opportunistisch..Ook DNA mag geen wetten maken die in strijd zijn met de grondwet of internationale verdragen die Suriname getekend of gesloten heeft.
  Om dat te weten hoef je geen staatsrechtgeleerde zijn…ook niet als je ROBG heet…..


  Maak melding

 7. Krijg steeds meer de indruk dat de heer Sam Polanen geen Staatsrecht geleerde is maar een Staatsadviseur van de NDP.

  De grootste uitdaging is om hem veroordeeld te krijgen, als dat lukt, lukt de rest vroeg of laat ook wel.

  Laat hij maar informeren in Argentinië waar de oud militairen van het wrede en bloedige regiem zitten.

  Hetzelfde lot wachten Bouterse, Maduro en de President van Brazilië.


  Maak melding

 8. VHP propaganda site Waterkantis bezig een Rassen oorlog aan het creëren in Suriname die slecht zal aflopen de Hindoestanen.
  Voor al die dappere Hindoestanen op waterkant jullie willen Bouterse opsluiten , wees een man ga hem halen en zie wat er gebeurd! Als jullie denken dat wij onze Creoolse leiders laten opsluiten door Afstammelingen van Racisten dan wacht jullie een warme welkom. Jullie Hindoestanen zijn geboren Lafaards als jullie denken dat jullie de Creolen kunnen manipuleren om hun Leiders te laten vallen dan wacht jullie en verrassing. Wanneer er een rassen oorlog in Suriname uitbreekt moeten de dappere waterkant Hindoestanen niet denken dat ze in Nederland veilig zullen zijn. De Boodschap komt eraan jullie hebben er 148 jaar naar gesolliciteerd !


  Maak melding

 9. @Pagla Koeta..dat is Bouterse & co ten voeten uit..wetgeving en regelgeving maken en aanpassen zodra het hun goed uitkomt of om hun criminelen vrijuit te laten gaan..behandeling en wijziging terugroepwet, amnestiewet , onverantwoord verhogen van het leningenplafond terwijl het land al failliet was,verlenen van gratie aan drugscriminelen..ach, de machtstaat is sinds 2010 weer een feit.
  Maar de kruik gaat te water tot ie barst….dat is een natuurlijke wetmatigheid..


  Maak melding

 10. De heer Polanen gaat voorbij aan het feit dat er geen constitutioneel hof is. Een ander instituut, mag dan de plaats innemen van het hof. De vraag is hoelang mag deze leemte (het ontbreken van zo’n hof) blijven bestaan.
  Ik vind het vreemd dat de heer Polanen hier aan voorbij gaat.


  Maak melding

 11. robinho
  Swa, wordt het geen tijd dat je naar je eigen Antilliaanse site gaat.
  Je bent een person non grada mais eter die hier als een POEPKEVER aan de Hindoestaanse Billen vast kleef en door die masala stront die je naar binnen krijgt ben je onzin aan het spugen. Swa , Dit is een Surinaamse site en Surinaamse aangelegenheden die Antillianen niet aan gaat! poepklevende, slijmerige Antillianen zoals jou zijn hier niet welkom. Ga naar je Antilliaanse Site om over je Eigen Corrupte leiders Te praten!


  Maak melding

 12. Meneer POLANEN komt niet ONPARTIJDIG over,
  en dan geeft hij zijn mening nota bene als zijnde staatsrechtsgeleerde !

  Uit zijn opmerking over beschadiging van het AMBT van PRESIDENT wanneer men de zitende president op basis
  van een vonnis opsluit, blijkt zijn vooringenomenheid !

  Want, ELKE STAATSRECHTSGELEERDE, WEET en
  ZIET, dat de BENOEMING van DDB tot President, een
  ZWARE BESCHADIGING cq het NAAR BENEDEN
  HALEN is, van het AMBT van PRESIDENT !

  IMMERS de President dient volgens de wet en de
  Grondwet van ONBESPROKEN gedrag te zijn !

  DDB is NIET van onbesproken gedrag en is een ONHERROEPELJK VEROORDEELDE voor HARDDRUGSHANDEL, HOOFDVERDACHTE in een
  MASSAMOORDPROCES en STAATSGREEPPLEGER
  tegen de wettige regering van Sranang, dus ANTI-DEMOCRAAT !!

  DAAR HOREN WIJ DE RECHTSGELEERDE
  Sranangmang POLANEN NIET OVER !

  Dussss………. ik bespeur op dit punt, VOOR-INGENOMENHEID
  en weinig wetenschap in de mening van Polanen !

  Wat betreft het Constitutioneel Hof, betrekt POLANEN
  de RECHTEN van de Nabestaanden/personen die de rechtszaak ZELF in gang hebben gezet, er NIET bij !!

  Ook het belang van het Sranang Volk bij de berechting
  van moordenaars is ontbreekt !

  Nabestaanden en de Sranang Gemeenschap, hebben RECHT op een VLOTTE rechtsgang ! Een rechtsgang
  die al lange tijd, via ONDEMOCRATISCHE MIDDELEN, wordt GESABOTEERD door de VERDACHTEN !

  DDB kan na een VONNIS nog in Hoger Beroep !

  POLANEN schijnt ook niet te weten dat het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenhof/het Internationaal
  Strafhof, in meerdere uitspraken hebben vastgesteld,
  dat er GEEN AMNESTIE wordt VERLEEND, voor
  misdaden zoals als de 8 December MASSAMOORD !

  Het OAS Mensenrechtenhof komt binnenkort ook met
  een uitspraak over de in Sranang gewijzigde amnestiewet !
  Kans is 100 % dat dit hof de amnestiewet zal
  VERNIETIGEN wegens strijdt met Onze Grondwet en met
  het internationale recht !!!


  Maak melding

 13. Qoute:
  Polanen vindt dat het er nu veel van weg heeft dat de rechter op de stoel is gaan zitten van het Constitutioneel Hof.

  Ik begrijp deze zin niet zo goed: Hoe kan de rechter nou op de stoel gaan zitten van het Constitutioneel Hof dat er (NOG) HELEMAAL NIET IS????

  In dit geval moet het HOOGSTE ORGAAN in deze kwestie het HOF VAN JUSTITIE optreden totdat er een CH is geinstalleerd


  Maak melding

 14. Bouterse een schaker? Wat doet hij dan met die wapens die al zijn vrienden dragen? Ctu, jannash, andrer criminelen met wapens die hem bijstaan? Als hij een schaker is dan heeft hij geen behoefte aan munitie. Schaker? Waarom alles en iedereen beledigen? Wat (Vr) eet je van hem?


  Maak melding

 15. @NAMIE..ik vond al heel lang dat jij onzin verkondigt op WKN..daarin is met jouw reactie omtrent mij geen verandering gekomen..doordat je geen steekhoudende argumenten hebt voor deze topic, schrijf je een heleboel baanabba………!!!!!


  Maak melding

 16. Aloha….mi Pappie en Mammi.Kijk er is geen bevoegde Instantie nog in Suri.Het Constitutioneel Hof bestaat nog niet in Suri. Vergeet het maar die zal ook nooit komen omdat er een corrupte Paarse Bende is in Suri. Aan het hoofd is dan de Bigi Baas Bouta.Trouwens t is een trucje nu gaande, dat de Pres berecht gaat worden. Vergeten jullie niet, dat hij Onschendbaar is. Dus a Tori sidon kaba. Che.


  Maak melding

 17. @ Snel,

  Jouw intelligentie ontstijgt dus niet dat van de gemiddelde Surinamer.

  Hoe kan de paus zich uitspreken over een protestante dominee? Hij is van een andere club en orde. O, dat wist je niet, noh?


  Maak melding

 18. @Pagla koeta

  Indien vonnissen van de rechter(s), waarvan u vindt dat ze bevooroordeeld zijn, niet goed zijn gaan de veroordeelden in hoger beroep en wordt het vonnis getoetst.
  Ofwel slechte of bevooroordeelde vonnissen houden nooit stand omdat men desnoods door kan naar de internationale gerechtshoven.

  Als Suriname te veel problemen met slechte vonnissen veroorzaakt wordt dat bekend en zal de rechtelijke macht zich zelf te schande maken en gedwongen worden zich te verbeteren. Bij een slecht functionerende rechtelijke macht wordt dat absoluut breed uit gemeten. Iets wat mij formeel niet opvalt. De enigen die problemen met de rechtelijke macht hebben zijn gefrustreerde NDPers die domme zaken aanbrengen en die verliezen.

  Wees aub eerlijk.

  Uw standpunt dat de president in de rechtelijke macht kan optreden is onzin.
  Om rechters onafhankelijk te maken worden ze voor het leven benoemd (tot hun pensioen). slechts de rechelijke macht gaat over voordracht voor benoeming door de President, promotie, degradatie en ontslag.

  Dat er geen Constitutioneel hof is komt omdat de wet die voorbereid werd een lachtertje werd omdat Bouterse zelf wenste te bepalen wie benoemd zou worden iets wat Haaks staat op de trias politika.
  Zie hoe delicaat de benoemingsprocedure in het USA constitutionele hof is. De president draagt voor maar de senaat of het huis van afgevaardigden of beiden bepalen of er benoemd zal worden.

  In Suriname denkt men dat de president de baas is en alles te vertellen heeft, dat is niet correct. Venetiaan aanvaarde dat de President niet alle macht had, Bouterse aanvaard niet dat zijn macht beperkt is. Venetiaan kon minder snel dan goed was, Bouterse heeft zich zelf voorbij gelopen en is in alle kuilen die hij voor anderen gegraven heeft gevallen.


  Maak melding

 19. @ Snel ….. Sam Polanen is geen priester, ook geen dominee { predikant }. Hij is wel de zoon, de oudste zoon van wijlen ds. Gilly Polanen.


  Maak melding

 20. Polanen legt dat ding uit als een politicus.Halve waarheden en halve leugens.

  De president is tijdens zijn ambt periode onschendbaar wordt er aangenomen.Maar is geen wet van Meden en Persen.Dus als hij iets onwettelijks doet tijdens zijn ambt dan is het mogelijk dat hij daarvoor niet vervolgd wordt.

  Toen hij de mensen “op de vlucht doodschoot”was hij geen president maar gewoon bevelhebber.
  De mensen nemen de feiten en bepalingen mee in allerlei zij wegen om het te doen verdwalen.Terwijl het recht heel simpel is.Is dat wat geschreven is en niets meer dan dat.
  Over hindoestanen en blaka mangs en javanen worden er in in het strafrecht niets geschreven.


  Maak melding

 21. Niemand is onschendbaar. Je bent als wettig gekozen president onschendbaar voor de periode van je zittingstermijn.
  Moet je zien wat er gebeurd op het moment dat je geen president meer bent. En trouwens kijk naar al die zuid Amerikaanse leiders die ook tijdens hun zogenaamde president schap zijn opgepakt door o.a Amerika. Niemand is onschendbaar en zeker niet voor daden gepleegd vooraf gaand aan het presidentschap..


  Maak melding

 22. @ Mr. Sam Polanen is geen Staatsrechtgeleerde.
  Mr. S. Polanen is afgestudeerd als ” allround jurist “.

  Het probleem van/in Suriname is dat er geen antecedenten onderzoek plaatsvindt. Er lopen figuren in Paramaribo rond die zich uitgeven als zijnde academicus, terwijl ze nooit op de stoep van een Universiteit of Hogeschool gestaan hebben.

  @ Pagla koeta … KILLER BOUTERSE …. is geen schaker, een schaker ziet een aantal zetten vooruit. KILLER B. ziet niet verder dan zijn l..l lang is.

  @ NAMIE … wat je niet moet doen …. is proberen ons {creolen} op te hitsen tegen onze hindoestaanse landgenoten. Hé, wat scheelt je, wat zit in je verdorven ANJOEMARA kop. Timer, timer, timer.

  @ NAMIE … de overgrote meerderheid creolen zal nooit
  de wapens opnemen tegen onze hindoestaanse broers en zussen, ooms en tantes.

  @ NAMIE … de vijand van de Rep. Suriname ben jij, zijn de Boeven, Bandieten, de lange vinger jongens van de NDP. Er zijn gelukkig een groot aantal NDP-stemmers, eerlijk en oprecht. Ik groet ze van hieruit!


  Maak melding

 23. @ Robinho,

  Helemaal met je eens, zo kun je zien wat voor een denkwijze bepaalde figuren hebben zoals Polanen, die zich als rechtsgeleerde manifisteerd, gebruikt de uitdrukking voor ieder wissewasje opgesloten kunnen worden, alsof dit van toepassing is op deze moordenaar van de 8 decembermoorden.


  Maak melding

 24. E .Van Dersan en Sam Polanen en August Boldewijn grond wet geleerden waren jullie in Nederland in deze periode .

  1 Tijdens de Leonsberg Akkoord Vrede

  2 Het maken van nieuw Grond wet van Suriname

  3 De Regering Wijdenbosh Bruge bouwer

  waarom hadden jullie geen Amnestie in deze periode geregeld .
  Met al de geleerde in NDP na 30 jaren komen jullie Amnestie vragen via de DNA .

  Een aanvraag doen voor Amnestie kan elk moment maakt niet uit welk Regering aan de macht is .

  Volgens het recht macht een ieder Amnestie aanvragen .

  Maar jullie van NDP vooral de ouderen boven 60 jaar zijn de veroorzaker van het geheel geruis in SU .

  De geleerden kunnen in hoger beroep gaan bij een vonnis .Werk voor Kanhai .

  Ik volg politiek van af 1968 voor het eerst heb ik zulke Domme Surinamers meegemaakt

  Hebben jullie niets van H Aaron en J Lachmon geleerd waarom hebben jullie van NDP de Grond wet samen met ze gemaakt

  Past bij een vonnis kan je Amnestie op elk moment aanvragen .

  E van Dersan en Polanen en Boldewijn jullie moeten niet alleen de Grond wet Boek lezen maar ook dat van Straft Recht jullie zijn al boven 65 jaar geven jullie een beter voorbeelden ..aub .


  Maak melding

 25. @Paraman,

  Als Bouterse zelf een vent wil wezen en een gevecht zonder wapens wil aangaan, dan kan zelfs een 20-jarige hem halen. Maar die lafaard verschuilt zich achter zwaar bewapende bodyguards, limousines en wapens.
  Die lafaard laat zelfs de gang van DNA ontruimen als hij erin moet. Zo’n ziekelijke achterbakse laffe gewelddadige figuur is hij wel.


  Maak melding

 26. Jesse

  @Paraman,

  Als Bouterse zelf een vent wil wezen en een gevecht zonder wapens wil aangaan, dan kan zelfs een 20-jarige hem halen. Maar die lafaard verschuilt zich achter zwaar bewapende bodyguards, limousines en wapens.
  Die lafaard laat zelfs de gang van DNA ontruimen als hij erin moet. Zo’n ziekelijke achterbakse laffe gewelddadige figuur is hij wel.

  =
  Met een stront alias ben jij een nog grotere lafaard.
  Kom hem zelf halen met jou grote pens vol poepe!
  Het gaat goed bossen, laat dat duidelijk zijn!


  Maak melding

 27. @ NAMIE
  jij vuile idioot.weet jij wat oorlog betekent. probeer je het Surinaams volk tegen elkaar op te hitsen. die binnenlandse oorlog is al genoeg. heb jij gezien hoe wij elkaar hadden afgemaakt. om te zien hoe je kameraad is gesneuveld, om een gewonde te zien doodbloeden. het maakt niet uit Hindostaan , Javaan, Afro, Marron of wat dan ook wij zijn allemaal Sranan man.
  heb je die getraumatiseerde ex-militairen gezien. wij zijn al genoeg getraumatiseerd sinds de jaren 80. NAMIE yu skrufu lusu no, mi hab wan schroevendraaier.

  lang leve multi Sranan.


  Maak melding

 28. De Krijgsraad geeft aan dat haar niveau, nul komma nul is. Deze VERWAANDE GEK Cynthia Valstein-Montnor President van de Krijgsraad, waant zich President van Suriname in plaats van de Krijgsraad. Vanwege haar VERWAANDHEID kent ze het verschil niet tussen President van Suriname en President van de Krijgsraad.

  Bouterse moet zijn VETO en MACHT gebruiken en deze IDIOOT laten oppakken en achter de tralies smijten voor ONBEPAALDE TIJD.

  Hoe kan een Rechter zich in politieke zaken mengen? Het is toch ONGEHOORD. En om binnen drie weken te vragen dat de Aanklager met een eis komt voor meer dan twintig personen, is ROEKELOOS en ONDOORDACHT.

  Deze AANSTELLERIGE Cynthia Valstein-Montnor, gedraagt zich niet voor het eerst als een MAN-WIJF. Waarom komt zij niet met een Constitutioneel Hof, als het zo SIMPEL is. Als Bouterse KWAAD inde ZIN had, dan zou hij alleen personen met zijn politieke kleur in zo’n Hof plaatsen.

  Deze mevrouw Cynthia Valstein-Montnor, RISKEERT een LANGE GEVANGENISSTRAF.

  Iemand met een dergelijke SLIJTAGE van de HERSENS, hoort toch niet in een Krijgsraad te zitten.

  Laten we met z’n allen hopen dat de Krijgsraad binnenkort allemaal VERLEDEN TIJD is.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 29. @ Paraman, om … KILLER BOUTERSE …. uit de weg ruimen is een fluitje van een cent. Zijn bodyguards deugen niet. Het zijn allemaal snuivers en zuiplappen.
  Als ze een schot horen, verkleden ze zich en zijn verder in geen velden of wegen te bekennen, met achterlaten van hun wapens.

  @ Paraman …. ons doel is niet een aanslag plegen op KILLER BOUTERSE. KILLER B. moet het gevang in, hij moet boeten voor de misdaden begaan. KILLER B. en zijn abanie-cornuiten moeten boeten voor hun desastreus beleid. Het land is falliet. Weg normen en Waarden.
  We hebben geen respect meer voor elkaar, de jongeren niet voor de ouderen, het volk niet voor de boeven {politici}.

  @ Paraman …maar als jij bodyguard voor KILLER B. bent of wilt zijn, dan kom ik in opdracht van de rechtbank, KILLER B. in Ocer ophalen … ikke wel … als ex- marinier,
  ex-commando, ex-commandant speciale eenheid in oorlogsgebieden ben je voor de duvel niet bang. Jullie zullen ervan lusten.


  Maak melding

 30. @ Pagla koeta, Mr.S.Polanen is geen Rechtswetgeleerde. Hij noemt zich Rechtswetsgeleerde. Ik bied nederig mijn excuses en rest my case als Mr. Polanen door middel van zijn afstudeerscriptie duidelijk kan maken dat hij als Rechtswetgeleerde is afgestudeerd. Mr. Polanen is wel afgestudeerd als jurist, laat dat duidelijk zijn.

  @ Paraman …. elke jurist kan zeggen …. ik ben gespecialiseerd in Arbeidsrecht, Strafrecht, Familierecht, Huwelijksrecht, Belastingsrecht enz., de vraag is dat waar. Hij of zij moet kunnen bewijzen o.a met zijn/haar afstuderscriptie.


  Maak melding

 31. Als bouterse schuldig bevonden wordt en
  Gevonnist is moet hy gelijk aftreden
  En dan moet hy de gevangenis in ja!
  Recht v 1 recht v allen!
  Wet is wet!
  Punt uit!
  Dan is su tenminste v jaren verlost v deze volksbedrieger en misleider!!!!!


  Maak melding

 32. @Pagla Koeta..ik zal proberen het speciaal aan jou uit te leggen zoals ik het aan een kind van 3 jaar zou uitleggen:
  De grondwet is de hoogste wet (moederwet) van Suriname
  De mensen die in het parlement zitten behoren tot de wetgevende macht ( en geen wettelijke macht zoals jij domkop het schrijft) en die mogen geen wetten maken die in strijd zijn (d.w.z. die afwijken of indruisen) met de grondwet.
  Hetzelfde geldt voor het maken van wetten die in strijd zijn met internationale verdragen die het desbetreffend land heeft gesloten of ondertekend..Ik zal je een voorbeeld geven: Dora ( minister van justitie) heeft zich de afgelopen periode beijverd om allerlei wetten die betrekking hebben op het witwassen van geld en de mensenhandel, door DNA te laten maken en aan te nemen. Dit moest zij doen omdat Suriname dat verplicht is aan de hand van internationale verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommiteerd.
  Ik weet dat dit taaie stof voor jou is om te kunnen absorberen , maar probeer die kronkel in je hersenen even te omzeilen door je even goed te concentreren op de inhoud van mijn uitleg..Misschien dat je het dan wel begrijpt.
  De scheiding der machten oftewel trias politica is een politiek systeem dat in de 18e eeuw werd bedacht door de franse filosoof Montesquieu met het doel evenwicht te brengen tussen de verschillende machten in een regeersysteem en heeft als doel de democratie en de rechtstaat in stand te houden.
  Door allerlei domme ongefundeerde dingen te roepen geef je blijk van je onnozelheid..Als je niet weet hoe dingen in mekaar steken laat je informeren , maar maak jezelf niet belachelijk..Niks is zo weerzinwekkend als een volwassen man of vrouw die kortzichtig en bekrompen overkomt.


  Maak melding

 33. Ik wil “do the right thing”adviseren om ook goede nota te nemen van mijn vorige post die bestemd was voor pagla koeta..Wij , personen van Surinaamse afkomst kunnen het ons niet permiteren dat er zoveel onwetenden in ons midden vertoeven..Is niet goed voor de beeldvorming van de “sranangmang”..
  Mensen zijn geneigd te generaliseren en figuren als pagla koeta , do the right thing , paraman , RobG en Namie zijn GEEN goede afspiegeling van de moraal en de ethiek van een grote groep Sranangmangs, die moord en verderf verwerpen..Bouterse , zijn 2 zonen en zijn criminele loyalisten zijn een schande voor iedere persoon die zich een rechtgeaarde Surinamer noemt.


  Maak melding

 34. Aan ALLE NDPers, NDP-propagandisten :

  Onze GRONDWET verbiedt, inmenging in zaken die bij de rechters in behandeling zijn !
  Dit VERBOD geldt ook voor de wettenmakers in de DNA !

  Gewijzigde Desi-Amnestiewet is dus NIETIG ! Want in strijd met de GRONDWET, die van een hogere rangorde is !

  Met een gewone DNA-wet kun je een VERBOD in de Grondwet niet OMZEILEN OF NEGEREN !

  Internationaal zijn er vele gerechtelijke uitspraken die
  boven Surinaams recht gaan, die aangeven dat
  AMNESTIE voor zware MISDADEN zoals de 8
  december MASSAMOORD, NIET IS TOEGESTAAN !!

  Zie oa de veroordelingen van moordende Militairen in
  Chili, Argentinie en Peru, ondanks een daar bestaande amnestiewet !!!!!

  ELK constitutioneel hof, bemenst met juristen zal de
  Sranang Amnestiewet, terstond NIETIG VERKLAREN !

  Trouwens het OAS mensenenrechtenhof zal BINNENKORT
  ook afrekenen met de Desi-amnestiewet !
  De NIETIGVERKLARING door dit Hof, staat BOVEN Surinaams recht ! Hopelijk zulklen dan ook de NDP-
  propagandisten zich bij de WERKELIJKHEID moeten neerleggen !

  IEDERE MOORDENAAR IN SURINAME DIENT TE WORDEN GESTRAFT, OOK DDB !


  Maak melding

 35. Blindman robinho. heb je twee ogen of geen ogen? Wie post dat wie en wie moeten worden gedood en/of vermoord?

  Het zijn alleen maar jou HOOLIGAN-AMOKMAKERS die zich zo KEURIG gedragen hier op de site. Neem het woordje KEURIG nu niet al te LETTERLIJK. Want dit vinden jullie HOOLIGAN allemaal KEURIG omdat jullie tot VEEL ERGER in staat zijn.

  Wensen dat iemand wordt VERMOORD en/of GEDOOD betekent voor een HOOLIGAN, ZEER NETJES en KEURIG GEDRAG.

  Ik zal je het verklappen AMOKMAKER-robinho: jullie VERSTANDELIJK VERMOGEN kent BEPERKINGEN waar de NORMALE MENS, amper last van heeft. Een HOOLIGAN ziet NOOIT de BALK in z’n/haar OOG. Jullie GEESTELIJKE BEPERKING laat dat niet toe.

  De WEBMASTER van de site, scoort bij mij HEEL ERG HOOG. Die weet ECHT met jullie om te springen. Het zijn HOOLIGAN-feestjes die hij/zij jullie HOOLIGAN dagelijks laat vieren. Door deze WEBMASTER bereiken jullie net niet DANKZIJ hem/haar VOORTREFFELIJKE werk de GRENS en/of OVERSTAP tot JIHADISME.

  HOOLIGAN robinho, ik ben ECHT niet van plan om jullie feestje vandaag te VERPESTEN. Blijf LEKKER AMOK maken kerel, als je VAAK met PANNEN smijt, houd rekening met de buren, indien je die hebt. CIRKEL LEKKER rond in jullie EIGEN wereldje.

  HOOLIGAN-robinho, ik heb vernomen dat bepaalde GEDRAGSSTOORNISSEN – de Minister-president met de DOOD en/of MOORD bedreigen in het Koude Kikkerlandje TERECHT als STRAFBAAR FEIT wordt gezien. Als je ooit op vakantie daar naar toe gaat DENK EROM. Niet omdat de Surinaamse PRESIDENT zich niet aan STOORT zou het wel in het Koude Kikkerlandje MOETEN WORDEN GEACCEPTEERD.

  De Surinaamse President, meneer Bouterse houdt van jullie ALLEMAAL, met BEPERKING of niet. Maar niet alle (Minister) Presidenten zijn hetzelfde. Wat dat betreft BOFFEN wij in Suriname en MOGEN ERG BLIJ zijn met ONZE VOLKSPRESIDENT, een ECHTE DEMOCRAAT.

  Als ONZE VOLKSPRESIDENT of de Minister van Justitie in Suriname die VERWAANDE mevrouw Cynthia Valstein-Montnor BINNENKORT laat OPSLUITEN, is het meer om de ANARCHIE die zij vanwege haar VERWAANDHEID in EXTREME MATE schept.

  Onze VOLKSPRESIDENT zal het DESONDANKS zeker voor haar REGELEN, dat ze haar EIGEN eten van huis uit zal mogen krijgen in haar CEL. Je zult begrijpen deze mevrouw STINKEND RIJK is. Niet ZOMAAR NEGEERT ze BELANGRIJKE WETTEN van Suriname zoals de ZEER BELANGRIJKE AMNESTIE-WET.

  Er zal moeten worden onderzocht of zij daarvoor BETAALD is geworden of dat haar VERSTAND het vanwege haar GEESTELIJKE BEPERKING (extreme vorm van VERWAANDHEID), het heeft LATEN AFWETEN.

  HOOLIGAN-robinho, waar KIES je voor mevrouw Cynthia Valstein-Montnor? Santo-Boma of PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname) of beide? Sam-sam?

  Wederom een FEESTELIJK HOOLIGAN-dagje gewenst robinho, hier op de site, als VANOUDS.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 36. Bij deze het verzoek om de rechters niet aan te vallen.

  Er zijn er al niet veel rechters en de vele aanvallers zijn geen rechts geleerden en daardoor zwaar onwetend.

  Jullie fungeren als een militante lands vrede bedreigende gemeenschap.

  Het gebrek aan orde en gebrek van respect aan alle regels, inclusief monetaire regels is wat Suriname vandaag tot bedelaar maakt.
  Net een bedelaar die een vijfje leent en deze nooit meer zal terug betalen, en volgende maand terug komt om weer een vijfje te lenen.
  Dit is het niveau waar de NDP het land in heeft gestort, zelfs rechters worden persoonlijk aangevallen.
  Dit is je reinste wanorde en allemaal in het voordeel van de criminaliteit die op alle fronten is uigezaait.

  En het land was zoo mooi op weg, uit een burgeroorlog gekropen, uit diepe financiele crisis gekrabbelt, in stabiel vaarwater gebracht. Alleen zodat alles weer binnen slechts 1 termijn volledig kapot werdt gemaakt.
  En dit alles onder het mom van anti evil westers beleid ( zit nu bij Imf ), zogenaamde rassen strijd ( maar heeft de grootste hindostaanse kapitalist en schurk in haar boezem zoals Dilip en Doekhi), onder het mom van sociaal beleid ( volk is nu effectief armer dan voorheen), onder het mom van grote hoogte middels grote projecten ( njang moni om 2e Dubai te worden).

  Jullie zijn meedogenloos, anti sociaal, wreed, misdadig, gevoelloos, en hebben een oeverloos gebrek aan inlevings vermogen.

  Ik wil bijna zeggen dat jullie tot moord in staat zijn en daarbij ook nog heerlijk slapen.

  Godzij dank waren het geen echte hezbollah mensen die met Dino onderhandelden, anders had DDB nu een geheime sectie die terreur daden konden verrichten tegen wie dan ook.
  Er is tog nog een god die over Suriname waakt.

  En aan pagala koeta die zegt dat die niet beledigend wil overkomen maar in zijn posts vollop kleinerend en beledigend bezig is.
  Die is precies zoals zijn baas, die zegt ik hou van jullie maar ik wens je slaploze nachten, 1 en al contradictie.
  Jullie zijn levens gevaarlijk, in de ruimste zin des woord.
  Ik herhaal, levens gevaarlijk, een gevaar voor natie en zelf de internationale gemeenschap.
  Kortom een bedreiging voor mens en algehele ontwikkeling.

  Jouw achterlijk argument luid, iemand heeft iemand ergens ooit vermoord maar heeft geen straf gekregen omdat het systeem niet perfect is.
  Uit jouw argument is er slechts 1 logische gevolg, en dat is: ” laat iedereen vrij die ooit iets heeft aan gedaan, alle straffen zijn bij deze nietig”.
  Ik herhaal, jouw argument is achterlijk!
  En ja ik ben denigrerend bezig naar u en al uw trawanten toe.
  Gelukkig voor u bestaan er rechters en een rechtsysteem die jou beschermt tegen mensen zoals ik die u zien als bedreiging voor de mensheid.
  Dus denk twee keer naar alvorens je de rechterlijke macht wil beledigen.


  Maak melding

 37. @pagla koeta

  In gevoegd zonder www een link naar de grondwet.
  suriname.nu/101alg/grondwet01.html

  onder de tap justitie kunt u in de artikele 138 – 143 zien hoe functionarissen in de rechtelijke macht benoemd worden en hun functioneren beëindigd wordt.

  De president kan op geen enkele wijze na benoeming meer invloed uit oefenen op het functioneren van een rechter etc. Dat zou ook strijdig zijn met de beginselen van de Trias Politica.


  Maak melding

 38. Wanneer een rechter de rechtstaat en democratie in gevaar brengt zo als nu gebeurd is de President of min. Juspolgemachtigd in te grijpen. Dat zou wat moois zijn met de corrupte vhp rechters en iedereen staat en kijkt ernaar.

  Wie zou anders de rechtstaat en democratie moeten bewaken.

  De emotioneel labiele wrak robinho heb ik in ieder geval weer tot razernij gedreven. Wat een gek is die ezel ook.


  Maak melding

 39. @Ray-Henk Molenaar2016-Koos.

  Als burger heb je die man nooit kunnen opsluiten. Hoe willen de patienten die lijden aan het Bouterse-Syndroom ons doen geloven dat deze circus werkelijkheid wordt. Het is geen uitdaging maar eeuwige vertraging. De bejaarde rechters vechten met hun leeftijd maar niet voor de zg rechtsspraak.


  Maak melding

 40. @ Do the RIGHT thing!… ” de Krijgsraad geeft aan dat haar niveau, nul komma nul is.” Do the Right thing, wat is jou niveau? Firma Gulzar { Brombere } zou je niet eens als werknemer te werk willen/kunnen stellen.

  @ To the Right thing ….. ” Bouterse moet zijn VETO en MACHT gebruiken en deze IDIOOT laten oppakken en achter de tralies smijten voor ONBEPAALDE TIJD.”
  @ To the Right thing …. ben je plotseling adviseur voor KILLER Bouterse? Niet verwonderlijk dat er zo’n puinhoop/rotzooi heerst in het land.

  @ To the Right thing …” als Bouterse KWAAD inde ZIN had, dan zou hij alleen personen met zijn politieke kleur
  in zo’n Hof plaatsen.”

  De NDP heeft toch genoeg ” intellectuelen ” om zo’n Hof
  te bemensen. Ik noem een aantal: To the Right thing, Paraman, Doekhi, Kanhai, Bouva, Abrahams, Misikaba, E.vd San, bisschop Meye, ene Limbo, K. Sloote, Hooghart, moeder en dochter Silos, J. Simons. Waar wachter jullie nog op!

  @ Do the RIGHT thing! … get lost … neem een snoekduik vanuit een Abrahams’ helicopter, midden op de Atlantische Oceaan.


  Maak melding

 41. @ Gretig

  In mijn reactie aan Pagla koeta heb in een link (zonder www0 naar de grondwet opgenomen en verwezen naar het deel omtrent justitie.
  Gezien de trias politica heeft de president niets over de gerechtelijke macht te vertellen zelfs niet in het geval van MISDRIJVEN.

  De president is gehouden de wetten van het land te eerbiedigen, te handhaven en te beschermen.

  By The Way de president kan wel vervolgd worden zie artikel 98 d en artikel 140.
  De kans zal gering zijn aangezien de DNA de president in staat van beschuldiging moet stellen.

  Gretig en Payback met dank voor u aandringen om de Grondwet eens te lezen.


  Maak melding

 42. @ To the Right thing …

  ” als Bouterse KWAAD inde ZIN had, dan zou hij alleen personen met zijn politieke kleur
  in zo’n Hof plaatsen.”

  Dat was hij met het wetsvoorstel voor het constitutioneel hof ook van plan. Het is gelukkig mislukt. Daarom is er nog geen constitutioneel hof omdat het gemaakte wetsvoorstel heel hard gesneuveld is omdat de president ongrondwettelijke dingen wilde regelen.


  Maak melding

 43. @ Gretig, Astrando …. m.u.v. Mevr.Mr. C. Valstein-Montnor … heeft KILLER BOUTERSE de andere rechters toch zelf { he himself } benoemd. Als de rechtbank KILLER BOUTERSE voor alle feiten vrijspreekt, mogen de rechters aanblijven?, hoeven ze niet de gevangenis in voor zeer lange tijd, zoals Regeringsadviseur To the Right thing betoogt.

  NB. …. Alle overnight, in de haast “gemaakte ” wetten, om KILLER BOUTERSE uit het gevang te houden, kan een ander, volgende regering ongedaan maken en KILLER B. alsnog achter slot en grendel te doen belanden.
  Misdaad tegen de mensheid verjaart nooit en te nimmer, onthouden jullie dat goed ….. denk aan Pinochet {Arg.}, Taylor { vriend van KILLER B. uit Liberia }.


  Maak melding

 44. robinho

  “Ik wil “do the right thing”adviseren om ook goede nota te nemen van mijn vorige post die bestemd was voor pagla koeta..Wij , personen van Surinaamse afkomst kunnen het ons niet permiteren dat er zoveel onwetenden in ons midden vertoeven..Is niet goed voor de beeldvorming van de “sranangmang”.. “”
  ——————
  Baart mij ook zorgen!

  ————

  Waak over ons
  …………………………..
  “Bij deze het verzoek om de rechters niet aan te vallen.”
  ……..
  “Dus denk twee keer naar alvorens je de rechterlijke macht wil beledigen. ”

  Dito; goed verwoord !


  Maak melding

 45. @Paraman

  Met wapens stelt het Surinaamse leger ook niet zo veel voor.

  U laat echter wel duidelijk blijken hoe democratie in uw ogen functioneert.

  De rechtsstaat vraagt offers die velen niet graag brengen. de machtsstaat neemt slachtoffers.

  Ik ben echter van een ding overtuigd dat er slechts een paar Linscheer mannen bereid zullen zijn te schieten op de bevolking en dan alleen tegen exorbitante beloning in echter dollars


  Maak melding

 46. Oh gaan we nu weer schieten, heel gezellig, kunnen we een koffieclub in de gevangenis gaan beginnen en Bouta mag inschenken. Dat krijg je ervan door ongeschoolde mensen in te zetten, liever alles met geweld , want praten, en dan bedoel ik in een goed gesprek tot een oplossing komen is natuurlijk moeilijker dan gewoon de kogel erin.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.