‘Besluit krijgsraad gunstig voor rechtsstaat Suriname’

72

PARAMARIBO, 10 jun – Het besluit van de krijgsraad om het strafproces rond de Decembermoorden voort te zetten, “is gunstig voor onze rechtsstaat.” Dit stelt de Verenigde Hervormings Partij, VHP, in een persbericht. Het proces gaat dus door.

De krijgsraad gaat er namelijk vanuit dat de amnestiewet niet getoetst kan worden. “De wetgever heeft er te lang over gedaan om een Constitutioneel Hof in te stellen. Daarom heeft de krijgsraad nu zelf het constitutioneel vraagstuk beantwoord en komt tot de conclusie dat de aanpassing van de amnestiewet een ongeoorloofde inmenging is in een lopende strafzaak. De wetswijziging moet dan ook buiten toepassing blijven” stelt de VHP.

Het betekent dus zo veel als dat de wet niet geldt. In elk geval heeft deze geen vat op het strafproces. Dit staat haaks op de bedoeling van de toenmalige coalitie. Die wijzigde de oude amnestiewet om ook de executie van vijftien gevangenen in 1982 te dekken. “Met deze beslissing van de krijgsraad is het overduidelijk dat ze zich wel degelijk mag uitspreken over de rechtmatigheid van de amnestiewet”,aldus de VHP.

Bekijk ook:

72 REACTIES

 1. Ik heb totaal geen vertrouwen in de auditeur militair Roy Elgin die op 30 juni zijn requisitoir moet houden en een strafeis moet formuleren.
  Hij heeft eerder bewezen niet over de durf en daadkracht te beschikken die voor deze klus nodig is..Hij zou juist degene moeten zijn die daarin het voortouw neemt, maar in plaats daarvan zei hij eerder dat het vonnis van het hof van justitie om de opschorting op te heffen niet uitvoerbaar is. Uitgerekend hij moet namens de staat en de nabestaanden een strafeis uitspreken.
  Suriname is allang geen rechtstaat meer.. Als vonnissen van de rechter niet worden uitgevoerd is de rechtstaat per definitie een farce.De geschiedenis zal afrekenen met al de figuren die de rechtstaat schenden ( coalitieleden, van Dijk-Silos, Kanhai ) . Hun nageslacht zal de negatieve vruchten hiervan plukken.Ook Bouterse heeft niet het eeuwig leven, en als hij is overleden gaan de ratten van de NDP rollend met elkaar over straat gaan en houdt de NDP binnen een jaar op te bestaan. Niemand anders in de partij heeft het gezag , charisma en macht van Bouterse en men gaat elkaar het licht in de ogen niet gunnen..
  De kameraden van Bouterse gaan zich echt niet laten commanderen of manipuleren door Walther Bouterse of door Ingrid Bouterse.


  Maak melding

 2. Waar is Bouta? Asiel in Cuba gekregen? Niertransplantatie mislukt?
  Wie betaald sinterklaas Kanhai?
  En wat voor doms gaat milf Jenny zeggen?

  Jaknikker Bouva vindt dat het volk achter de regering moet staan. Wel Melvinnetje staat de regering wel achter het volk?NEE. jouw regering is bezig het volk kaal te plukken.
  En als je jezelf zo slim vindt: Hoe heeft het zover kunnen komen? heb je ald die tijd geslapen??


  Maak melding

 3. Zijn er ECHTE deskundigen/juristen hier op WKN die mij kunnen vertellen welke rechtsmiddelen de verdediging kan toepassen als het OM in strijd met de beslissing van de krijgsraad handelt?? Een rechter kan voorbij gaan aan een eis van het OM door een hogere, lagere of helemaal geen straf op te leggen..En gelet op de durf en daadkracht van de krijgsraad acht ik haar ertoe in staat om elke onredelijke eis van het OM naast zich neer te leggen en recht te spreken zoals zij aan de hand van de feiten, omstandigheden en wettige bewijsmiddelen,gerechtvaardigd acht.
  Ik wil bij voorbaat stellen dat ik reacties van RobG, Damsko, Poenta en andere posters van de paarse Jim Jones club niet serieus neem.
  Misschien kan JOJO hierover wat informatie kan verschaffen.


  Maak melding

 4. Moet men in Suriname uitvoering geven aan uitspraken van corrupte vhp rechters, het antwoord is simpel NEE. Deze corrupte rechters hebben de rechtstaat verkwanseld en wie zie je in hun kielzog reageren de A-nationale en facistische hindustaanse vhp. Alleen met list en bedrog denken deze landverraders dichtbij de vleespotten van de overheid te kunnen komen, ze willen in het machtscentrum komen at all cost, maar dat gaat als een boemerang werken.


  Maak melding

 5. Robinho de front ezel bij uitstek zoekt verklaring maar zal die nooit kunnen begrijpen want hij zit in die front tunnel van poel en verderf oftewel in de kumakoisi van henry.


  Maak melding

 6. @Grapjas, nee we moeten de paarselingen serieus nemen…..kijk wat hun doelstelling was……SRD en Su weer kapot maken en leegroven…….en zo het hele volk in de problemen brengen…..!!!


  Maak melding

 7. @Grapjas..de inhoud van jouw post spreekt voor zichzelf..zou je ook die mening zijn toegedaan als de rechters in al die zaken ( terugroepkwestie enz) in het voordeel van de partij wiens kont jij likt , recht hadden gesproken??. Dat jij schrijft dat uitspraken van rechters die volgens jouw ongefundeerde mening corrupt zijn, niet opgevolgd moeten worden zegt ook alles over jouw normen en waarden.
  Je post geeft blijk van jouw onnozelheid..Boutisten zoals jij kunnen vanwege jullie cognitieve gebreken niet zelf een rationele mening hebben over zaken..
  Eigenlijk is dat zielig..Dat een volwassen man of vrouw zo bekrompen is dat hij/zij blindelings achter een moordenaar/leugenaar/drugsdealer en pedofiel aanloopt.
  Ik ben benieuwd wat er van jouw kinderen terecht komt of is gekomen. Met zo’n vader/moeder is elk kind gedoemd moreel-etisch gehandicapt te zijn..En dat vind ik ook zielig voor de kinderen.. Want die hebben niet om zulke debiele ouders gevraagd……GRAPJAS!!!!!!!!!


  Maak melding

 8. Robinho maak je niet druk om mijn nageslacht, ze zullen nooit als zwerfhonden en rioolratten hele dag op waterksnt zitten om te vloeken, schelden en woorden als kanker gebruiken. Jullie soort zijn de zieke vervloekte soort Surinamers.


  Maak melding

 9. Deken van de bali, wordt wakker kerel, als je pit hebt. Zet kanhai uit zijn ambt. Deze zwerver maakt de rechtbank belachelijk en treiter de uitvoer van vonnissen


  Maak melding

 10. Trouwens robinho als je ouders wisten wat voor ziek gedrocht ze deze wereld mee hebben opgezadeld, hadden ze je bij geboorte in henry’s kumakoisi gedumpt. Siki sani yu


  Maak melding

 11. Counter je doet maar. Maar mensen met een gezond en goed werkend verstand zullen jullie zieke vervloekte fronters nooit serieus nemen. Jullie zijn minderwaardige wezens.


  Maak melding

 12. @Robinho

  Ik kan slechts reageren op basis van het gezonde boeren verstand.
  Dat Suriname ernstig gegijzeld werd en wordt door het proces tegen heb ik aan de bijna aan de lijve ervaren. De week dat het proces begon was ik in Suriname voor wat zakelijke afspraken. Torarica zat vol met buitenlandse militairen op doorreis voor een Jungle training. In die week had ik een afspraak op het kabinet van de president, ik was iets te laat en scheurde iets te hard aan de andere kant van de weg naar binnen op het terrein waar Venetiaan kantoor hield. Toen ik uit stapte hoorde ik een heel vervelend geluid namelijk het doorladen van een aantal heel compacte AK47. Gelukkig waren het professionals die mij nadien beleeft naar de andere kant van de weg door verwezen en mij rustig weer lieten instappen.

  Met het voorgaande wil ik zeggen dat het proces een echt serieus kruitvat is dat tot enorme excessen kan leiden. Zie het verbale gedrag van de volgers van Bouterse en wat die in grotere groepen kunnen veroorzaken. Zie hoe Bouterse de oproerpolitie nu reeds inzet.
  De krijgsraad en de auditeur generaal hebben daar rekening mee te houden aangezien ze geen eigen uitvoerende macht of serieuze bescherming hebben.

  Wat de auditeur generaal nu als argument gebruikt voor het aanhouden resp. zijn op het eerste oog zwakke gedrag kan juridisch als heel correct gezien worden. Met de amnestie wet was er namelijk een voor hem tegenstrijdig juridisch kader ontstaan namelijk een wet die indruist tegen het gegeven dat de wetgevende macht niet ingrijpt in lopende processen. Hoe kan hij een straf eis indienen indien de juridische kaders niet consistent zijn en de rechtbank de verdachten niet kan veroordelen omdat de rechtgevende macht de verdachten bijvoorbaat amnestie gegeven heeft.

  Het is dan ook vrij logisch dat de auditeur generaal (ook al weet hij zelf het antwoord heel goed) eerst uitsluitsel van het hoogste rechtscollege vraagt welk wettelijk kader van toepassing is.
  De krijgsraad heeft de tijd en de internationale kaders, alsmede het gebrek aan regeerkracht van Bouerse I en II, haar werk laten doen en in mijn ogen terecht de aangepaste zelf amnestie wet buiten de kaders van de rechtspraak gezet.

  Nu kan Roy Elgin professioneel zijn werk afronden en aantonen uit welk hout hij gesneden is.
  Aangezien vrouwe Justitia niet helemaal blind is vertrouw ik er op dat Bouterse aan zijn laatste wanhoops daden bezig zal zijn.

  Ik ben benieuwd of Baboeram hier nog iets onzinnigs gaat inbrengen.


  Maak melding

 13. Kanhai die denkt dat hij de god van Suriname is ,is naar de klote geholpen .Eerst moet deze zgn god dood geschoten worden en dan de rest.


  Maak melding

 14. Volgens zwerver Kanhai, zal hij alle laden en registers uit de kast halen, allemaal grootspraak, nu zijn rol is uitgespeeld, want het feit dat je cliěnten moordenaars amnestie moesten krijgen in 2012, betekend bijvoorbaat al, dat je schuldig bent, er zal hoe dan ook spoedig een uitspraak komen, die deze zwerver probeert te beletten, met allerlei juridische steekspelletjes.


  Maak melding

 15. De Krijgsraad in Suriname loopt naast haar schoenen. Om een wet die aangenomen is door de Nationale Assemblee, dient te worden nageleefd.

  Een lid van de Krijgsraad is een Simpel individu net als elk ander en behoort de Wet te gehoorzamen.

  De Krijgsraad begaat hier een ZEER STRAFBAAR FEIT door de WIL van het VOLK, vastgesteld door de Nationale Assemblee, naast zich neer te leggen.

  Nu krijg je een SITUATIE, dat de KRIJGSRAAD, VERVOLGD dient te worden. De BEDRIEGER, BEDROGEN.


  Maak melding

 16. Aan ” Do the right thing”.

  Zoals ik het zie is de amnestie wet volgens de krijgsraad een inmenging in een reeds lopend proces. De wetgevende macht maakt de wetten maar de toe passing ervan ligt in de handen van de rechterlijke macht en deze neemt een rechtvaardig besluit door uiteindelijk zelf te constateren dat de grondwet vertrapt wordt door de amnestie wet. En dit nadat er 4 jaar lang geduldig is gewacht op een constitutioneel hof, en dus was het ook niet de bedoeling dat de rechtsgang voor altijd wordt tegengehouden.

  De enige die lak heeft aan recht en wet is het CHS als je mij vraagt.
  Het CHS is een organisatie, en is dus het ook onderhevig aan regels en wetten, ongeacht de drogredenen van advocaat Kanhai.

  Tijdens front hebben ze hun eigen minister Balesar in het gevang gezet en hun voorzitter Gilds van hun coalitie partij.

  Ik zie niet waarom er geen rechtsgang mag plaatsvinden, ook pres ddb is een mens die aan de regels dient te houden.

  Indien er meerde gepauseerde rechtszaken liepen tegen mensen die onder de amnestie wet vielen, dan zou er wegens jurisprudentie nu hier ook voortgang vinden.

  Het is gewoon misdadig dat de parlements leden in de coalitie een verlengstuk van de regering zijn.
  De scheiding der machten tussen de wetgevende en uitvoerende gedeelte is helemaal weggevaagt.

  De enige macht die nog tekenen van onafhankelijkheid vertoont is de rechterlijke macht.
  En jij wil deze rechters in de gevangenis gooien “Do the right thing”?
  Het zegt iets over uw criminele inborst.


  Maak melding

 17. Allen,

  Waarom zijn wij aan het schelden op deze forum ?
  Je mag je mening geven, maar wel de mening van een ander respecteren, elkaar uitschelden en voor alles uitmaken is geen oplossing.
  DE OPLOSSING: er moet zeker boven water komen wie wel en niet schuldig zijn, dit in het belang van de nabestaanden en voor heel Suriname.

  SUCCES.


  Maak melding

 18. @JOJO..Bedankt voor jouw inzichten..ik hoop dat de auditeur-militair inderdaad zijn rug recht en zich professioneel opstelt..ik heb gelezen dat het bewijs tegen in het bijzonder de hoofdverdachte overweldigend is..hopelijk beschouwt de krijgsraad na het requisitoir de bewijsvoering wettig en overtuigend, zodat ze Bouterse en anderen schuldig aan moord cq foltering cq misdrijf tegen de menselijkheid kan bevinden en een passende uitspraak doen..
  Ik maak mij geen illusies dat dit vonnis ook uitgevoerd zal worden, want de uitvoerende macht gaat daar nooit aan meewerken..Want daar is de hoofdverdachte zelf het hoogste orgaan van..
  Maar enkel het feit dat er een strafschop en uitspraak komt waarbij hij en de anderen staat schuldig bevonden zijn is al vernederend..ongeacht of hij hoger beroep aantekent..


  Maak melding

 19. Alles en iedereen In Suriname staat onder controle van maffia baas Bouterse. Een heel volk wordt al 35 jaar gegijzeld door deze moordenaar en drugsdealer die in elke ander land zou worden opgehangen maar in Suriname tot 2 x toe wordt gekozen tot president.

  In het buitenland geloven ze hun oren niet als ze dit horen. En ook nog een corrupte president die een heel volk voor de DERDE keer tot de financiële en morele bedelstaf heeft ebracht en iedereen die kritiek heeft een landverrader noemt.

  ZUM KOTZEN


  Maak melding

 20. Binnenkort gaan de kogelbrieven weer de deur uit.
  Figuren als @Grapjas en @Parbo (een dronkaard en een komiek) hebben al aangegeven deze klus te willen uitvoeren.
  Hun aanbidding van het geweer is maniakaal.


  Maak melding

 21. @GRAPJAS..ik merk dat je behoorlijk aangeslagen bent Door de reacties die je krijgt hier op WKN..dat krijg je als je louter ongefundeerde onzin uitkraamt die voortvloeit uit jouw onvoorwaardelijke steun en adoratie van een crimineel..Maar soort zoekt soort..in dat kader kan ik jouw LIEFDE voor Bouterse wel begrijpen..Hij is ook niet moeders slimste!!


  Maak melding

 22. Crimineel bouta voor het gerecht slepen,Guilty vonnis uitspreken en vervolgens opsluiten voor levenslang.
  Zijn amnestie heeft geen kracht want een bankroet lijder stelt niks voor.
  Laat het IMF duidelijk zijn dat zij zelf gekozen hebben voor bouta.Hun geld moeten zIj bij bouta gaan halen,het volk gaat niet terugbetalen want zij heeft niet om geld gevraagd!


  Maak melding

 23. Dat zal een hele klus voor de auditeur militair worden om de tenlastelegging duidelijk te omschrijven. Bouterse had in die periode de leiding van het land maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook opdracht heeft gegeven de acties uit te voeren.

  In het militair strafrecht moet men de feiten duidelijk omschrijven. Men moet kunnen aantonen dat de handelingen die verricht werden en die de dood van de slachtoffers tot gevolg hebben gehad ook door de juiste personen zijn gepleegd. De getuigenissen van Rozendaal lijken eerder gebaseerd te zijn op rancune.

  Rozendaal is boos/kwaad omdat hij competenties tekort kwam om zich als leider te profileren.Hij was niet opgewassen tegen sterkere persoonlijkheden die wel durfden verantwoordelijkheid te dragen door de leiding van het land op zich te nemen.


  Maak melding

 24. @RobG
  Als amnestie je nog steeds niet kan zeggen welke de juiste moordenaar is dan weten we het niet meer….
  Ik heb echt medelijden met je,jij die na 36 jaar nog niet door heft dat alleen criminelen amnestie begeren!
  En weet je het..
  Dankzij het IMF durven de rechters het.et de komst van het IMF waakt de wereldaller ogen zijn gericht op bouta. Die crimineel kan niks beginnen,het is gebleken dat het IMF hem fataal is geworden . Goedoe Pa IMF moet het geleende geld bij jullie paarsen gaan ophalen want de rest van de surinamers gaan het IMF eruit schoppen ,Wij hebben niet om een lening gevraagd,je baasje heeft erom gebedeld!!!


  Maak melding

 25. @JoJo, dankjewel.

  @RobG, ik weet zeker dat als de Amerikanen hun leugendetector inzetten, Bouterse en zijn mannetjes neer zullen vallen vanwege al die leugens.

  Als Bouterse NIETS heeft misdaan is dan de vraag waarom hij NOOIT een werk van heeft gemaakt om naar de rechtbank te gaan. Kanhai is zijn spreekbuis.

  Als jij vind dat Rozendal op rancune uit is, waarom heeft Bouterse dit dan nooit recht getrokken????

  Kanhai is nu al bezig met zijn tactiek om Bouterse uit de gevangenis te houden::::::

  ==-lees een stukje tekst van ene K:::::::

  = Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse en diverse andere verdachten, is verrast met de uitspraak van de Krijgsraad. Hij meent dat de Krijgsraad niet voorbij kan gaan aan de Amnestiewet die op 4 april 2012 is aangenomen in De Nationale Assemblee en een dag later van kracht werd. Hij zal alle juridische mogelijkheden aanwenden om het besluit van de Krijgsraad om de schorsing op te heffen in het 8 decemberstrafzaak, aan te vechten.

  -Door vechten totdat Bouterse dood gaat.

  ==Daarom blijven investeerders ook weg van suriname!!!


  Maak melding

 26. @ RobG
  “Dat zal een hele klus voor de auditeur militair worden om de tenlastelegging duidelijk te omschrijven. Bouterse had in die periode de leiding van het land maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook opdracht heeft gegeven de acties uit te voeren.”

  RobG waarom trok de NDP aan de noodrem toen naast het overige bewijs de verklaringen van Rozendaal kwamen.

  Natuurlijk zal Elgin er een zware klus aan hebben echter hij zal alle steun gekregen hebben die noodzakelijk en wenselijk is (Bouterse zal wel weer verklaren dat het buitenland alles geschreven heeft). Ook kan de noodzaak van de herziene Amnestie wet door velen als een schuldbekentenis gezien worden en tot extra inspiratie leiden om de puntjes op de i te zetten.

  Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het is meer dan interessant aan het worden als helaas het volk niet zou leiden onder deze ellende die 1 man weet te veroorzaken.

  Een echte volkspresident zou als hij op deze wijze onderwerp van discussie zou zijn zich tijdelijk terugtrekken en zich op zijn verdediging voorbereiden.
  Bouterse is net als alle leiders die in het zelfde schuitje zaten zou los geraakt van de morele bakens dat hij dat niet meer kan en ook niet meer durft want als hij de executieve macht opgeeft weet hij dat zijn eigen vrienden hem gaan slachten. Zeker na de laatste slaapverwekkende vertoning in OCER.


  Maak melding

 27. Bouterse kan niet eens aantonen dat hij ooit heeft opgetreden tegen die groep van 16 wegens het martelen en moorden, terwijl hij de leider van die groep was. Hij kan zich niet verschuilen, zoals RobG beweert.


  Maak melding

 28. RobG.

  Volgens mij ben je nu ook al strafrechtdeskundige.
  Bouta was tijdens de decembermoorden in 1982 the leader of the band.
  Hij was uiteindelijk eindverantwoordelijk voor wat er is gebeurd.
  Hoe je erbij komt, dat het militair strafrecht nu ineens van toepassing is, is mij een raadsel.
  Er zijn in de wereldgeschiedenis voorbeelden te over, dat (voormalig) staathoofden volgens het gewone (straf)recht zijn veroordeeld.
  Bovendien was Suriname in 1982 niet in oorlog met een andere natie.
  Wat je verkondigt, is gewoon een lulverhaal, waar iedere jurist dwars door heen schiet.


  Maak melding

 29. Het doek valt langzaam maar zeker voor de lijder en zijn bende moordenaars. Daarom kan men van alles verwachten van deze misdadigers. Vele aanhangers moeten niets meer horen of weten van deze misleider en lijder der misdadigers, op de oeroeroerdomme paarse stommelingen na.


  Maak melding

 30. @ROBG..” in het militair strafrecht moet men de feiten duidelijk omschrijven” en het zal een hele klus zijn voor de A.M. om de feiten duidelijk te omschrijven..”.
  Je valt voor de zoveelste maal Door de mand..in jouw ijver om de allesweter te zijn raak jij verstrikt in jouw stommiteiten.
  Ten eerste moeten in alle vormen van rechtspraak de feiten duidelijk worden omschreven..het militair strafrecht is daar geen uitzondering op..En aan de hand van jouw stelling dat de auditeur militair een aardige klus zal hebben om de tenlastelegging te omschrijven concludeer ik dat jij thuis een heel schaduwdossier vd 8 dec moorden hebt en dat jij een aanslag pleegt op de intelligentie van de auditeur militair..ik hoop van ganzerharte dat hij zich professioneel opstelt..
  Bewijsvoering in een rechtzaak moet voldoen aan bepaalde criteria om als wettig en overtuigend Door de rechter te worden aangemerkt..en jij zou RobG niet zijn als jij niet zonder gehinderd te zijn Door enige dossierkennis, nu al niet allerlei onzin en domme dingen zou roepen …
  Maak jezelf niet belachelijk en hou liever je mond als je nooit iets zinnigs en rationeel te melden hebt..


  Maak melding

 31. Forummers, Odi odi.

  ‘Besluit krijgsraad gunstig voor rechtsstaat Suriname’.

  @Do the RIGHT thing!
  De Krijgsraad in Suriname loopt naast haar schoenen.
  Om een wet die aangenomen is door de Nationale Assemblee, dient te worden nageleefd.
  De Krijgsraad begaat hier een ZEER STRAFBAAR FEIT door de WIL van het VOLK, vastgesteld door de Nationale Assemblee, naast zich neer te leggen.
  Op vrijdag 10 juni 2016 om 11:15 uur.

  @Do the RIGHT thing!
  ‘Amnestiewet niet rechtsgeldig, proces moet hervat worden’.

  Als de Krijgsraad geen WETTEN na kan leven, moet ze worden ONTBONDEN.
  Want ze SCHEPT en CREËERT ANARCHIE, door zo’n ARROGANTE en MISPLAATSTE houding.
  Een aangenomen AMNESTIE-WET NALEVEN, maakt in dit geval ook onderdeel uit over HANDHAVEN en RESPECTEREN van de RECHTSTAAT.
  Op vrijdag 10 juni 2016 om 11:39 uur.

  Ik zal het volgende artikel wederom herhalen.

  Een voorbeeld uit een ander Zuid-Amerikaans land.
  Er is een lang lopend debat in Argentinië over de kwestie van amnestie.
  Na het herstel van de democratie en de berechting van de militaire top was een vorm van amnestie bij wet aangenomen, maar deze was niet populair.

  In 2005 werden de amnestiewetten door de Argentijnse Hoge Raad nietig verklaard.
  Deze beslissing opent de mogelijkheid om bestuurders in dienst van de voormalige Junta te berechten.
  ‘Militairen Argentijnse junta alsnog vervolgen’
  (15-06-2005) Bron: nrc.nl

  Jorge Rafael Videla
  Levenslang voor folteren onder junta Argentinië

  Militairen waren lang immuun voor vervolging wegens misdaden tijdens de Argentijnse dictatuur. Tot gisteren.
  Ze toonden tijdens hun proces geen berouw.
  (27 oktober 2011) Bron: nrc.nl

  Ze hadden bijnamen als Tijger, Rat en Wolf.
  Hun ‘Grupo de Tareas 3.3.2.’ was gestationeerd in de ESMA, een militaire academie in Buenos Aires.
  Daar dienden ze elektrische schokken toe aan tegenstanders van de Argentijnse militaire dictatuur (1976 en 1983) of ze lieten hen bijna stikken.
  Zo’n 5.000 Argentijnen verdwenen in de martelkamers van de ESMA. Bijna niemand kwam er levend uit.

  Gisteren veroordeelde de rechter in Argentinië 16 oud-militairen en andere betrokkenen bij ‘GT 3.3.2.’ voor de ontvoering, marteling en dood van 89 mensen.
  Twaalf kregen levenslang, de andere vier werden veroordeeld tot minimaal 18 jaar celstraf. Onder de 160 getuigen waren 79 overlevenden van de groep.

  Lange tijd waanden de oud-militairen zich onaantastbaar.
  Na het herstel van de democratie begin jaren tachtig werden alleen de leiders van de dictatuur berecht, onder wie dictator Jorge Videla en legerofficier Emilio Massera, opdrachtgever van de martelingen en moorden in de militaire academie.

  De ondergeschikten van de ESMA kregen pardon omdat ze hun daden hadden begaan in opdracht van hun meerderen. ‘Eindpunt’ en ‘Uit gehoorzaamheid’, heetten de amnestiewetten die het Argentijnse parlement aannam.

  In 1990 liet president Carlos Menem ook kopstukken als Videla weer vrij.

  Dat de daders nu toch zijn bestraft is het gevolg van het besluit in 2003 om de omstreden amnestiewetten ongeldig te verklaren.
  De belangrijkste verdachten van ‘3.3.2.’ kwamen in voorarrest te zitten. Ook de leiders die Menem had vrijgelaten gingen weer de cel in.
  De lof voor het schrappen van het pardon gaat naar de vorig jaar overleden oud-president Néstor Kirchner (2003 – 2007), die mensenrechten tot een politieke prioriteit maakte.
  Dat werd overgenomen door zijn vrouw Cristina, vorige week herkozen voor een tweede presidentstermijn. Critici betichten de Kirchners van politiek opportunisme. Ze zouden het verdriet en de woede van de Argentijnen over de dictatuur omzetten in stemmen.
  Argentinië is ook lid van UNASUR.

  Maar wij blijven het (proces) in Suriname op de voet volgen.

  Have A Nice Day.


  Maak melding

 32. Het proces zal ongehinderd doorgaan want nu kan bouta geen rare sprongen meer maken. Nu hij de surinamers geen antwoord meer schuldig is maar het IMF kan hij niemand meer van zijn bedsleuren en naar fort zeelandia overbrengen.


  Maak melding

 33. Robinho, jij speelt weer voor betweter terwijl gij niets weet van het strafrecht. Ik weet waarover ik schrijf. In mijn ogen ben je niets, een grote zero. Ik heb mijn mening gegeven en ik ga ervan uit dat het een zeer lastige klus wordt voor de aanklager om de juiste daders aan te wijzen. Daarnaast zal de aanklager precies moeten omschrijven in de tenlastelegging wat er precies is gebeurd.In het strafrecht gaat het om elementen en bestanddelen van het delict. Elementen staan niet in het delict maar worden verondersteld aanwezig te zijn.Wanneer wederrechtelijkheid of schuld (schuld heet dan culpa) in de delictsomschrijving staan dan zijn wederrechtelijkheid en schuld bestanddelen.

  Maar aan wie kan de aanklager het label ‘dader’ ophangen? Zeer lastige vraag.
  Geen wonder dat de nabestaanden thans een civielrechtelijke procedure zijn gestart en om schadevergoeding vragen. Jammer genoeg heb ik dit niet oheb vermeld in een van mijn eerdere postings terwijl ik dit wel in gedachte had om op te schrijven.


  Maak melding

 34. @ RobG

  “Maar aan wie kan de aanklager het label ‘dader’ ophangen? Zeer lastige vraag.”

  Indien de individuele verantwoordelijkheid niet vast te stellen is voegt men aan het feit toe “gepleegd in gemeenschap”

  Het valt mij wel op dat u ook last heeft van het Hoefdraad syndroom, zelfverheffing.
  Hoefdraad ontgaat samenwerking door groepen Surinaamse economen uit te sluiten omdat hij na een studie economie op Cuba grote carrière in een bezemkast (metafoor) bij het IMF achter de rug heeft en het wel beter weet dan alle Surinaamse economen bi elkaar


  Maak melding

 35. @ROBG..jij bent echt zielig..je hebt de klok horen luiden ,maar weet niet waar de klepel hangt..Jij weet volgens jou altijd waarover je schrijft en bent in jouw zielige geest op elk gebied deskundig..Alleen de manier waarop jij je uitdrukt ( zal een lastige klus worden voor de aanklager om DE JUISTE DADERS AAN TE WIJZEN) zegt alles over jouw Google kennis vh strafrecht..Een aanklager formuleert in zijn requisitoir aan de hand van de IN ZIJN OGEN aanwezige wettige en overtuigende bewijsvoering Een tenlastelegging gevolgd Door een strafeis dan wel andersoortige eis…wat jij schrijft dat hij PRECIES MOET OMSCHRIJVEN WAT ER GEBEURD IS , is kolder. Hij geeft een chronologische uiteenzetting van wat er op basis vd bewijsvoering en de feiten en omstsndigheden MOET ZIJN GEBEURD..Hij wijst geen daders aan meneer de nep intellectueel.!!!!.hij motiveert waarom hij ACHT dat een bepaalde persoon de dader is of als er sprake is van een andere vorm van deelneming in de zin van het strafrecht…zelfs de rechter wijst geen daders aan.HIJ ACHT EEN VERDACHTE WEL OF NIET SCHULDIG.EN MOTIVEERT DE REDEN DAARVAN…MAAR DIE NUANCE BEGRIJP JIJ KENNELIJK NIET..
  Verder schrijf je :” wanneer wederrechtelijkheid en schuld in een delictsomschrijving staan enz..enz..” hieruit blijkt jou oppervlakkige huis, tuin en keuken kennis van het strafrecht overduidelijk!!!
  IEDERE DELICTOMSCHRIJVING BESTAAT UIT DIE BESTANDSDELEN..ANDERS IS ER GEEN SPRAKE VAN EEN STRAFBAAR FEIT.NOCH VAN EEN DELICTOMSCHRIJVING..EEN STRAFBAAR FEIT IS NAMELIJK EEN MENSELIJKE GEDRAGING, DIE WEDERRECHTELIJK, AAN SCHULD TE WIJTEN IS,EN MOET VOLDOEN AAN EEN WETTELIJK STRAFBEPALING DIE STRAFBAAR IS GESTELD.
  Tenslotte: als jij met jouw huis, tuin en keuken kennis vh Strafrecht wist wie als dader worden aangemerkt in de zin vh strafrecht, zou jij jezelf de domme vraag niet “aan wie het OM het label dader zou ophangen niet stellen..” nooit gehoord van : plegers, medeplegers, doen plegers en zij die het feit uitlokken ..??????? UILSKUIKEN!!!!!!!!!


  Maak melding

 36. Aan Rob G.

  Gelden er in een Militaire dictatuur dan andere wetten? Zoals het oppakken van burgers en dan zonder proces afknallen.
  Omdat dat nu eenmaal de militaire wetten zijn. Burgers moeten hun mond houden?
  En als later in een de democratie hersteld word, mogen de militairen dan niet vervolgd worden?


  Maak melding

 37. Er is een hoera stemming op waterkant onder de hindoestanen. Wie de illusie heeft dat Bouterse veroordeelt wordt en de gevangenis ingaat zal zwaar teleurgesteld worden. Toen Santokhi minister van politie was had hij niet de ballen om Bouterse te arresteren, hoe dapper Santokhi ook was hij durfde het niet aan. Laten wij de dagelijkse Bouterse Basher van waterkant, de anonieme internet superhelden, Ray..> Passant…>Ira…Robinho…>en JoJo naar Suriname sturen om Bouterse op tepakken. Zoals in alle filmen verdienen deze anonieme internet gladiatoren van waterkant een passende superhelden naam. De nieuwe superhelden naam voor Ray..> Passant…>Ira…Robinho…>en JoJo IS (de DOKSA KWEKKERS)!


  Maak melding

 38. De BOUTISTEN komen opzetten met de hun
  voorgekauwde misleidende babbeltjes en doen
  alsof zij IETS weten of begrijpen van het Strafrecht !

  De “ten laste leggingen” van alle verdachten zijn in een
  eerder stadium van het proces afgehandeld.

  Het gaat nu om strafrechtelijk bewijs en de daaraan gekoppelde eis van het Openbaar Ministerie.

  De wijziging Amnestiewet tbv Desi, kan op zich,ook
  bijdragen aan de bewijsvoering.
  Immers een onschuldige MASSAMOORDENAAR,
  vraagt niet om AMNESTIE !

  Een “ONSCHULDIGE” Legerleider, DDB weet wat
  hij als Legerleider op dat moment moest doen met MANSCHAPPEN die zijn ORDERS NIET zouden hebben
  opgevolgd en die EIGENDUNKELIJK Onschuldige en Ongewapende Burgers, thuis hebben opgehaald, hen vervolgens hebben gemarteld en verminkt, en deze ONSCHULDIGEN daarna hebben doorzeefd met kogels !

  Dit zijn militair gezien ZWARE MISDRIJVEN die met
  de DOOD (vuurpeleton)zouden zijn bestraft door
  een door de Legerleider aangewezen Krijgsraad
  te velde !

  Aangezien dhr Bouta, NIETS heeft ondernomen tegen
  deze volgens hem “muitende” militairen, kan een rechter
  CONCLUDEREN dat hij Accoord was met de massale moordpartij op de burgers, c.q. daartoe het bevel heeft gegeven !

  Opgemerkt zij nog dat het Hof van Justitie, in bijzondere gevallen, omschreven in de WET, DEZE 8 December MASSAMOORDZAAK, ZELF kan afhandelen !

  PS : Desi is in de IMF-CIA fuik gelopen !

  A kravana fadong, no way out !!!

  Een hoofdverdachte in een massamoordzaak (moord
  op ONGEWAPENDE en ONSCHULDIGE Surinaamse onderdanen) die al jaren zijn rechtsgang bemoeilijkt
  en saboteert, moet zijn land NIET FAILLIET maken !
  Want dan komen andere krachten los, die hij niet kan
  bezweren !

  Het Mensenrechtenhof van de OAS, zal Bouta’s positie
  op openlijke wijze, NOG VERDER en DEFINITIEF TE VERSLECHTEREN,
  door de wijziging-amnestiewet-tbv Desi,
  NIETIG TE VERKLAREN !!!


  Maak melding

 39. @Payback : Bouta en zijn medeplegers hebben VOOR
  HET OVERGROTE DEEL, CREOOLSE ONDERDANEN VERMOORD, en toch komt u met uw racistische
  opmerkingen en gebabbel over blije HINDOSTANEN !

  PE YU VERSTANG DE !!

  Heel Sranang MOET BLIJ ZIJN, dat RECHT wordt gedaan,
  dat Sranang RECHTSSTAAT overeind komt en dat
  ALLE MOORDENAARS in het land, volgens de wet, WORDEN BESTRAFT !


  Maak melding

 40. Figuren zoals @RobG,@mazda,@damsco en @grapjas zyn debielen die, mochten ze hun vrouw op heterdaad betrappen met n vent in bed en ze zou zeggen dat er niets aan de hand is,ze het nog zouden geloven ook.
  Waarvan akte


  Maak melding

 41. Hoezo gunstig voor de rechtstaat Suriname…er is wetgeving hiervoor en iedereen hoort zich hier aan te houden ook de veroordeelde wanabe President.


  Maak melding

 42. @Henri55,
  Dat jij je vrouw in 2012 betrapt hebt met een hindoestaanse man wil nog niet zeggen dat andere vrouwen dat ook doen.
  Je moet je schamen om het zwakke geslacht voor je karretje te spannen.
  Jij weet als geen ander dat jouw eerste kind van thakoer is.
  Wie is nou hier een debiel.
  Zelf je moeders heeft 3 kinderen van 3 verschillende mannen.
  Is dit de opvoeding die je van je moeder gehad hebt om goed te praten.
  Of zijn dit de uitgekropte frustraties.
  Kijk in de spiegel voordat je anderen beschuldigd.


  Maak melding

 43. Robinho, jij bent gewoon ziek. Wat ik in mijn leven heb gedaan kunnen jij en veel anderen niet van mij afpakken. Jouw verhaal over het requisitoor kan iedereen van het internet halen. Ik praat over mijn kennis, over hetgeen wat ik heb geleerd in de collegebanken, het technische inhoudelijk deel.Het is zwoegen om dit zeer zware onderdeel van het Strafrecht te doorgronden en te begrijpen. Ik heb ook nog een tijdje les gegeven in de rechtsgeschiedenis en ethiek aan een juridische opleiding. Leren is voor mij een passie. Als ik ermee begin kom ik in een flow. In de collegebanken heb ik met meerdere Surinamers gezeten. Hun namen ga ik niet opschrijven omdat wij graag niet opvallend door het leven gaan.


  Maak melding

 44. Hmmmm totnutoe heeft alleen de hindudtaanse vhp als politieke partij op de rechterlijke besluit gereageerd, Sutinamers zie wie regisseurs zijn. De landverraders partij speelt met vuur en moeten bestreden worden,


  Maak melding

 45. Robinho, een goede tip om te achterhalen wat ik gestudeerd heb. Schrijf je in als lid van de alumni vereniging van de RUG. Maar je moet wel aan de RUG gestudeerd hebben en ik hoop dat je toegang krijgt tot de databestanden. Ik was ook bevriend met een persoon die RobS heet. Hij studeerde medicijnen aan de RUG. Deze RobS is een jongere broer van de bekende Surinaamse strafpleiter GerardS. At your service!
  Trouwens Robinho, jij bent het prototype van een persoon die veel zegt, maar inhoudelijk niets zegt. In jou komen veelzeggendheid en nietszeggendheid tot hun recht.Het zit jouw in de genen.

  Jojo, ook op Cuba worden zeer goede economen opgeleid. De opleiding op Cuba is veel zwaarder dan de opleiding in het westen.Naast gedegen kennis over de westerse economieën,theorieën,enz worden zij getraind in de socialistische economieën. Trouwens heel veel theorieën in de westerse economie zijn aangevuld met theorieën van Russische economen die ook baanbrekend werk hebben verricht voor de economische wetenschap.


  Maak melding

 46. RobG

  U kent slechts de theorie en de modellen. Het gaat er niet om wat men geleerd heeft maar wat men er mee doet.

  Uw gezwam over de RUG maakt haar te schande omdat u uw vak te schande maakt door links en rechts naar behoefte te shoppen en een dictator op een voet stuk te zetten.

  Hopelijk heeft u ooit geleerd dat het resultaat van modellen een afgeleide is van de input; Shit in. Shit out.

  Ik vindt het ook wel leuk in deze Winston Chruchill aan te halen “Je kunt slechts die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebt”.
  De economische wetenschap is geen echte wetenschap maar het spelen met modellen van de werkelijkheid. Het beschrijft steeds iets wat wij allemaal al lang doen.

  Ik zal als mijn dochter, als zij terug is uit Afrika, vanwege haar PHD onderzoek aan de RUG eens vragen om naar ROBG en ROBS in de Alumini vereniging te zoeken.


  Maak melding

 47. @ RobG …. ” wat ik in mijn leven heb gedaan kunnen jij
  en veel anderen niet van mij afpakken. Ik praat over mijn kennis, over hetgeen wat ik heb geleerd in de collegebanken, het technische inhoudelijk deel. Het is zwoegen om dit zeer zware onderdeel van het Strafrecht te doorgronden en te begrijpen. Ik heb ook nog een tijdje les gegeven in de rechtsgeschiedenis en ethiek aan een juridische opleiding. Leren is voor mij een passie. Als ik ermee begin kom ik in een flow. In de collegebanken heb ik met meerdere Surinamers gezeten. Hun namen ga ik niet opschrijven omdat wij graag niet opvallend door het leven gaan.”

  @ RobG …. ” Ik was ook bevriend met een persoon die RobS heet. Hij studeerde medicijnen aan de RUG. Deze RobS is een jongere broer van de bekende Surinaamse strafpleiter GerardS.”

  @ RobG ….. je wilt niet opvallend door het leven gaan.
  Waarom dan de persoon van RobS en GerardS erbij halen om je lul studieverhaal kracht bij te zetten. Door RobS en GerardS erbij te halen, probeer je respect af te dwingen … het is je goed recht … respect moet je verdienen en er niet om bedelen.

  RobS en GerardS zul je misschien kennen of gekend hebben { ik betwijfel het, maar voor deze keer, het voordeel van de twijfel }, bij hun vader was je onder behandeling in LPI {Wolfenbuttel }, aan de {voorheen} Cultuurtuinlaan, thans de Vriesdelaan. At you service!!

  Vader Spong … een zeer gerespecteerd medicus … was directeur van het LPI, wist je dat niet, son of a bitch. At your service!!!

  @RobG …. als je vader voor het zingen de kerk was uitgegaan … zweefde je momenteel in de hersenspinsels van een todobere. At your service!!!!


  Maak melding

 48. RobG

  Cuba heeft bewezen wat zij van de economie begrijpen. Niet alleen de VS met haar embargo heeft er veel vernietigd.

  Om een voorbeeld te noemen: zij bouwen flatgebouwen op Kolchoze achtige boerderijen om dat dat de doctrine uit de sovjet tijd is.

  De kleine burger begrijpt daar meer van economie dan alle socialistische economen bij elkaar. Let wel in ben sociaal democraat die tussen PvdA en SP zit en zou graag heil zien in de socialistische economische theorieën. Helaas het is Theorie en geen praktijk.


  Maak melding

 49. RobS

  Ik sluit mij helemaal aan bij Mul u trekt u omhoog aan anderen en heeft in de periode tussen 1969 -1977 (de periode dat Rob S in Groningen studeerde) zeker niet veel andere kennis dan Copy Paste opgedaan.


  Maak melding

 50. Jojo, ach je geeft maar een mening en daar kan ik niets mee. Het kan me echt niets schelen als enkelen beweren/denken alles te weten en te oordelen over mijn achtergrond aan de RUG. Er zijn tientallen personen, zeker een vijftigtal in dienst van de huidige Surinaamse overheid en deze personen hebben allen aan de RUG gestudeerd. Ga je hen ook maar beschuldigen? Trouwens ik ben wetenschappelijk gevormd in o.a. het toepassen van analyses op o.a. het gebied van input – throughput – output analyses m.a.w. in kosten-baten en kosten effectiviteitsanalyses. Heel interessant vooral bij het bestuderen van o.a. overheidsfinancien. Het is makkelijk voor leken om vanaf de zijlijn te oordelen over complexe vragen. Weet hoeveel mis gaant bij overheidsinvesteringen in Nederland?

  Hetgeen je zegt over input; Shit in. Shit out. behoort niet tot mijn competentie om over te oordelen.Wat je zegt is taalgebruik van de man van de straat.


  Maak melding

 51. @ Grapjas …. ik, wij zijn teleurgesteld in je. Je noemt je nageslacht ZWERFHONDEN en RIOOLRATTEN, man wat bezielt je. Is jou grapjurk { ega } misschien een koeta?

  @ Grapjas …. dorpsgek …. je hoort in een circus met alleen maar aasgieren { tingi fowroe } thuis.

  @ Do the Rigbht thing, Mazda, Parbo, Paraman popelen van ongeduld om je ” trainer en metal coach ” te zijn. Succes!


  Maak melding

 52. Zelfs een straathond heeft schaamte gevoel, op al die oerdomme paarse zombies na, die moordenaars aanbidden en vereren. Ze verworden als hun lijder……….misdadig van aard.


  Maak melding

 53. @Mul,
  Jij met je grote mond weet precies hoe je genoemd wil worden.
  ZWERFHOND en Riool Rat dat weten wij al.
  Neen wij willen geen mental coach zijn van jouw Mul want het is allemaal verloren energie en eind v/d rit ga je toch als een Riool Rat te keer Zoals in je posting al blijkt.
  Wij willen wel onze energie steken aan de Riool Ratten van jouw soort maar dan met wat beleid.
  Niet alleen vooruit rennen en achteruit.
  Weet niet waarom je andere erbij haalt als iets je niet zint.
  Probeer te reageren op een ieder die iets tegen jouw heeft en noem geen namen van mensen die denken dat je een Riool Rat bent want dat weten de posters al.
  Straks komt er weer reacties van mensen die niet het hele verhaal lezen en als Riool Ratten gaan reageren.
  Ik zou zeggen dat je ziende blind bent.
  Misschien komt het omdat je teveel in zo’n Riool geleefd hebt.
  Gr.van Mazda,Parbo en paraman.
  Doe je best misschien kunnen jullie het over 3 jaar overnemen.
  Nu zijn wij jullie baas en laat jouw baasje niet boos worden.


  Maak melding

 54. @ROBG..ik ben geen gedragsdeskundige ,en bedien mij van de psychologie van de koude grond. Maar iemand die hunkert naar erkenning en eerbetoon en hoog van de toren blaast over zijn IQ en opleiding is in mijn beleving voer voor psychologen..Ongeacht of hij/zij hoog opgeleid is of niet..
  Voor mij verklaart dat een hoop over hoe jij aankijkt tegen feiten,omstandigheden aannames en ratio,die niet in het straatje van jouw politieke voorkeur passen..ik denk dat je best een aardige man bent en twijfel er niet aan dat je meer dan een lagere school diploma hebt..Maar ook mensen die goed of hoog opgeleid zijn, kunnen een cognitieve afwijking hebben, waardoor zij doen aan persoonsverheerlijking..En dat kan leiden tot vertroebeling van jou kijk op zaken….
  .


  Maak melding

 55. Advocaat Kanhai zei dat er Door de voortzetting vh proces een levensgevaarlijke situatie ontstaat..
  Dat is waar deze lui goed in zijn: stelen, liegen, moorden en intimideren..Kanhai ontleent zijn ” machtspositie” aan zijn opdrachtgever Bouterse..Daarnaast vult hij zijn zakken aardig op kosten vd belastingbetaler..zal me niet verbazen als hij voor zijn diensten betaald wordt uit het budget vh kabinet vd president..Dus defacto draait de belastingbetaler op voor het honorarium van iemand die structureel obstructie pleegt tegen de rechterlijke macht..Een professionele advocaat hoort zijn client ook erop te wijzen dat hij zich dient te houden aan wet en recht..


  Maak melding

 56. Robinho, jullie lusten RobG niet.Het ligt eerder aan jullie allen die met allerlei onsmakelijke krachttermen beweren dat domme mensen lid zijn of sympathieën hebben met de NDP.Hoe dom ben jij dan niet om dit te bewerenemen tegen personen die wel degelijk onderbouwd een mening geven.Een van sympathisanten van de NDP die vaak meedoet met de discussies is zelfs arts en jullie slingeren hem van alles naar het hoofd.Wie zijn echt de dommen op dit forum?


  Maak melding

 57. Patricia M, een heel simpel antwoordt op je vraag, De NDP. er, want hoe kan iemand bij zijn volle en gezonde verstand in vredesnaam op een Massamoordenaar (anders hoef je er niet voor te zorgen dat je amnestie krijgt) en drugscrimineel met een wel heel beperkte vooropleiding stemmen en adoreren


  Maak melding

 58. RobG, als jij inderdaad zo’n belangrijk figuur bent geweest aan de R.U.G. moet je mijn vriend ten tijde dat ik in Groningen woonde de jaren ’70 en ’80 Dr. N. Pras, in 2013 nog verkozen als docent van het jaar 2013 aan de R.U.G. wel kennen, ik zal bij gelegenheid wel eens informeren of jouw naam hem bekend voorkomt, dat moet haast wel als je zo’n prominent figuur bent in de diverse takken van de wetenschap als jij je zelf doet voorkomen, of je bent gewoon een ordinaire blaaskaak, wat me veel aannemelijker lijkt


  Maak melding

 59. @ Mazda …. I got you! Je bent door de mand gevallen, je reptielenverstand heeft je in de steek gelaten. Mazda = Parbo, Mazda = Paraman. Wanneer je lik op stuk krijgt, dan verander je je “nickname”.

  @ Mazda, mijn mental coach kun je niet worden, zo simpel is dat. Weet je wat de functie mental coach inhoudt?

  @ Mazda … over drie jaar, { kun je tot 3 tellen}, ben je als sneeuw voor de zon verdwenen, misschien rond zwervend en {vr}etend uit de vuilnisbakken. KILLER BEE B en zijn boevenbende zitten veilg – zwaar bewaakt – achter de tralies in Nieuw Alcatraz.


  Maak melding

 60. @ Mazda ….. morning! Morning has broken ……….!
  Met je welbevinden wil ik je serieus, advies, geven.

  @ Mazda, a.u.b. een volgende keer probeer je eigen verhaal { kritiek, scheldpartij, je frustraties etaleren of hoe je het ook noemen wilt } op te schrijven of neer te pennen.
  Pik niet hier en daar zinnen uit postings van andere posters en doen alsof het een product is of producten zijn van je eigen brein {cabeza} … tu cabeza no ….!

  @ Mazda … morning has broken ….. the day is bright and clear!


  Maak melding

 61. Hans, misschien kan die vriend van jou een aantal Ritalin’s voor je achterover drukken. Deze medicatie zal je zeker goed doen want door je aandoening ADHD stuitert je als een tennisbal door de ruimten.Jij kan niet rustig op een plek blijven zitten. Neem ook een voorraad mee voor je Front genoten die hetzelfde gedrag vertonen.


  Maak melding

 62. RobG, tjonge jonge jonge, wat een infantiele reactie weer, verder nog iets zinnigs te melden i.p.v. dit op rare hersenspinsels gebaseerde lulkoek


  Maak melding

 63. @RobG

  Ik weet wat er mis zit met heel veel Nederlandse investeringen. Maak je daar niet druk om. De directeur Financieringen van het Ministerie van Financiën is per 1 mei 2016 niet voor niets omgeruild zodat hij binnen kort niet weer in een equete commissie hoeft te verschijnen.

  We hebben het echter niet over Nederland maar over een Crisis in Suriname waar de rechtststaat in het geding raakt omdat de regering gelegenheidswetten maakt. Waar de regering crisis- en herstelplannen maakt waar van het IMF stelt deze niet te kennen.
  Een crisis- en herstel plan waar de fraude vanaf straalt en waarop u ondanks dat het overal beschikbaar is geen commentaar wenst te geven.

  Legt u aub eens uit waarom voor het jaar 2016 er ongeveer SRD 500.000.000 opgevoerd wordt voor het ziekenhuis van Wanica en de pompen bij Wageningen terwijl men geen kans ziet om een ziekenhuis (wanica) contract met Sardjoe ter grote van SRD 9.200.000 in 1,5 jaar te voltooien.

  Of legt u eens uit hoe Staatsolie nu goocheld met de inkomsten uit Surgold $ 12.500.000/ kwartaal. Net als of dat toereikend zal zijn om de aflossing en rente (7,75%) over ongeveer $ 250.000.000 in 10 jaar te kunnen realiseren en dan nog serieus geld over te kunnen houden.


  Maak melding

 64. @Robje-de-Desi-slaaf zegt :

  “Correctie: Weet hoeveel mis gaat bij overheidsinvesteringen in Nederland? ”

  Ja Robje dat is soms zo, EN in geval van Corruptie,
  VERVOLGT Nederland de CORRUPTE FIGUREN !

  En meneer Rutte of de Dir van de Centrale Bank
  DRUKT GEEN ONGEDEKTE EUROS als de
  staatskas in leeggeplunderd !

  Meneer Governor CB van Sur, Hoefdraad, heeft samen
  met zijn Baas Bouta van Sur, toen de staatskas al leeg was,
  ruim 1,8 MILJARD aan ONGEDEKTE SRD-
  bankbiljetten, STIEKEM, in omloop gebracht !

  Dus vergelijk een RECHTSSTAAT als Nederland
  in dit geval, aub niet met de ONRECHT-staat Sranang !!!


  Maak melding

 65. Grapjas,
  Je kunt ook gebruik van de repatriëring mogelijkheden.
  In het land van herkomst liep je in je blote reet rond.
  En met een computer kun je ook niet omgaan, het is geen Afrikaans ding !!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.