Herdenking 143 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname

34

Vandaag is het precies 143 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal zetten in Suriname, te Fort Nieuw-Amsterdam. Ze kwamen met het schip de ‘Lalla Rookh’ vanuit India op 5 juni 1873 aan in Suriname. Het grootste gedeelte van de immigranten kwam als contractarbeider. Daarom werd deze groep ook wel kantraki’s genoemd.

Met de aanvoer van Hindoestaanse contractarbeiders uit Brits-Indië begon een van de meest belangrijke immigraties voor Suriname. Vaak waren het de negatieve omstandigheden in eigen land die de immigranten ertoe dreven in te gaan op de verhalen van de wervers. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Velen zijn echter achtergebleven en zagen in Suriname een nieuw begin.

De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld op de plantages. Er waren geen toereikende medische voorzieningen, een karig loon en barakken om in te wonen. Het waren verpauperde boeren, landlozen, landarbeiders en mensen met familieproblemen. Maar deze boeren zagen in Suriname een nieuw begin. Een toekomst die begon met een schone lei in Suriname. De komst van deze immigranten wordt herdacht met dit standbeeld dat Baba en Mai wordt genoemd en in Paramaribo staat. Om 18.00u lokale tijd vindt daar een herdenking plaats.

Bekijk ook:

34 REACTIES

 1. Opvallend genoeg is desi op vakantie in Cuba. Stiekem even zijn orgaan donor aanspreken voor zijn nieren. Bang voor de dood die hem nu dichterbij nadert..


  Maak melding

 2. Hindoestaanse gemeenschap gefeliciteerd met 143 jaar emigratie voorouders,en samen leven met andere bevolkingsgroepen,in éénheid in verscheidenheid naar het voorbeeld van de oude vlag,rood,zwart,bruin, geel en witte ster verbonden met elkaar, en groen a kan soms achtergrond kleur de natuur symboliseerd, en een ware wijze inheemse president in de toekomst.


  Maak melding

 3. Tune, Desi kennende zou hij, als hij nu niet in Cuba zat, de Hindoestaanse gemeenschap gecondoleerd hebben met deze heugelijke dag, net zoals hij het Surinaamse volk slapeloze nachten toewenste omdat ze zo aardig waren om op zijn boevenbende te stemmen en hij ons feliciteerde omdat wij. door zijn toedoen, de komende jaren een IMF wurgketting om onze nek hebben hangen.


  Maak melding

 4. Ik condoleert alle Creolen in Suriname en in Nederland met deze Historische tragische Ramp in de geschiedenis van geliefde land Suriname. 148 jaar geleden hebben de racisten uit India voet gezet op Surinaamse bodem. Hoe Suriname zou hebben uitgezien zonder de hindoestaanse in breng. Die vraag kan ik 100% beantwoorden! Kijk naar frans Guyana waar de creolen de regering in meerderheid vorm, waar weinig Corruptie is, waar de Creolen met alle andere volken de indianen, chinezen en blanke fransen in harmony leven en het land besturen. De fransen zijn zo slim geweest om de massa immigratie naar Frans-Guyana tegen tehouden. Op Frans-Guyana zijn slechts enkele honderden hindoestanen die geen regeermacht hebben en kijk hoe vredig en rijk Guyana is vergeleken met de andere Guyana waar die duivels Tig van jaren gebben geregeerd, kijk hoe arm en rampzalig Guyana is geworden in hindoestaanse handen. Als er geen hindoestanen of slechts honderden hindoestanen in Suriname waren geweest dan had Suriname met de miljarden ontwikkelingsgelden die men kreeg het land echt kunnen ontwikkelen door goede infrastructuren op tezetten, ziekenhuizen scholen en bedrijfsleven. Ja onze grote Held Pengel was dit allemaal van plan maar die had de duivels op zijn pad die andere planner hadden met de Surinaamse ontwikkelingsgelden, juist broeders en zusters jullie raden het al, het waren de duivels uit India. Ieder Creool op waterkant die de racistische duivels feliciteert met hun aanwezigheid in Suriname is een landverrader. Creoolse Broeders en zusters, Laten we deze dag nemen voor wat het is, het is een ZWARTEdag in de geschiedenis van onze prachtige creoolse Natie Suriname!


  Maak melding

 5. Tune
  Opvallend genoeg is desi op vakantie in Cuba. Stiekem even zijn orgaan donor aanspreken voor zijn nieren. Bang voor de dood die hem nu dichterbij nadert.
  ——————————————————————————
  ALLEEN GOD BEPAALD,WIE GAAT,NIET JIJ,MISSCHIEN GE JIJ WEL EERDER.JOU HAAT GAAT OVER LIJKEN.PAS OP …..WEET WAT JE ZEGT,…ZIELIGE / DOMME IDIOOT.
  ——————————————————————————–
  DE HINDOSTAANSE BEVOLKING WORDT GEFELICITEERD MET DEZE DAG.WIJ ZIJN ALLEN SRANANGMANGS.,BOUTERSE GEEFT HET VOORBEELD HOE WE MET ELKAAR MOETEN LEVEN,GEEN HAAT ZAAIEN,WIJ MOETEN SAMEN SURINAME VOORUIT HELPEN.!!


  Maak melding

 6. NAMIE je zeurt.
  Suriname is zelfstandig. Dat is het probleem.
  Frans Guyana is een departement van Frankrijk.
  Dat land staat onder toezicht van Parijs.
  Jij bent een echte racist door de problemen van Suriname bij één bevolkingsgroep te leggen.


  Maak melding

 7. Pani tjor

  Girjasingh (de panitjor en uduloso)Is inderdaad een aanwinst geweest voor suriname. Hij heeft laten zien hoe dierlijk en diefig hij Is. Een goed voorbeeld en een verrijking van ons land. Nu kunnen alle Hindoestanen een voorbeeld aan hem nemen.. Hou die creolen voor de gek en leg een dikkere waterbuis aan voor optimaal watergebruik. Vergeet daarna niet te rennen op straat en te schreeuwen er Is geen water… Typisch Hindoestanen… De dief roept houdt de dief!!!.

  Rattig gedrag


  Maak melding

 8. Door vrijwel alle belangrijke instituten, regeringen, en geleerden is reeds benadrukt hoe groot de bijdrage is geweest van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Met name hun doorzettingsvermogen, ondanks grote tegenslagen en hun veerkracht en sobere levensstijl zijn karaktereigenschappen die hun sporen hebben gelaten.
  Op politiek gebied hebben de Hindostanen ook grote offers gebracht om in het belang van harmonie, verregaande concessies te doen. Sinds de 2e wereld oorlog hebben Creolen steeds een dominante rol vervuld in de politiek. In 1973 werd zelfs een regering gevormd waarin vrijwel geen Hindostanen zaten. Dergelijke provocerende politiek is niet beantwoord met haat. Ze hebben zich vooral gefocust op de toekomst. Zo hebben velen tussen 1973 en 1980 het land verlaten, waarbij ze hun bezittingen voor weinig van de hand hebben gedaan om in Nederland een toekomst te bouwen. Opnieuw hebben ze met weinig of niets weer gezorgd voor een beter perspectief voor hun kinderen.
  De vruchten van deze kinderen zullen wij de komende jaren kunnen plukken. Gisteren was in Den Haag de presentatie van het boek van Prof. Chan Choenni over de contract arbeiders 1873-1920.
  Toch zijn er terreinen waar de komende jaren veel aandacht aan zal moeten worden besteed: Ik denk bv aan het promoten van een gezonde leefstijl, waarbij vooral gewerkt moet worden aan het terug dringen van het gebruik van alcohol. De moskeen en mandirs dienen ook meer aandacht te besteden aan zaken als zelfmoord. Tenslotte dienen Succesvolle Hindostanen meer te doen aan sewa ( vrijwilligerswerk). Liever een minder vette auto rijden en het geld beschikbaar stellen van anderen die het moeilijk hebben.


  Maak melding

 9. Ooit zei Bruma dat als het aan ligt zou hij schoenen maken van Hindustaanse huiden.

  Het wordt tijd dat je genomen wordt door een Hindu man!


  Maak melding

 10. Damsco: “ALLEEN GOD BEPAALT WIE GAAT, NIET JIJ”.

  Damsco, had God een rustdag op 8 december 1982 en vond DiDiBri het toen nodig om voor hem te bepalen wie er die dag moesten gaan?


  Maak melding

 11. @NAMIE,WIJ zijn allen op Inheemse grondgebied,die zelf als tweederangs burgers worden beschouwd op hun eigen land en Continent,waar wij meer Respect voor hun en andere bevolkingsgroepen moeten hebben,te beginnen bij onszelf,eerlijk zelfreflectie naar onszelf toe,de kraboementaliteit,onze jeugdproblemen,moreelverval en het ontkennen van hun Afrikaans-identiteit….iedere bevolkingsgroep heeft zijn eigen problemen….daarom heeft het geen zin haatdragen bezig te zijn,want wij zijn allen Sranangmangs,en moeten streven naar éénheid in verscheidenheid….Hoe,en wat voor redenen onze voorouders in SURINAME ook aankwamen,wij zijn nog steeds gasten op Inheemsgrondgebied. Native Peoples Wake Up and take controle, wake up, wake up .


  Maak melding

 12. Arme Damsco en Namie,
  deze 2 zien de spook van bouta op deze dag ook. Gaan jullie beiden keti-koti vieren op 1 juli.
  Ik weet niet of jullie het echt vieren die keti koti of als het alleen maar schijn is,want volgens mij zouden jullie 2 liefst slaven zijn gebleven!


  Maak melding

 13. @Damsco en ndp aanhang hier,lezen .

  Het is Bouterse die uit is op confrontatie, chaos, ontwrichting, intimidatie, et cetera

  Maar, die Bouterse, die man met zijn grote mond, die man die de vakbeweging, het bedrijfsleven, een protestgroep en het volk negeert, is bang, is bevreesd en dat is pijnlijk zichtbaar de laatste dagen. Bij demonstraties en protestmanifestaties is veel zwaar bewapende politie aanwezig. Ook de Mobiele Eenheid is in steeds grotere getale aanwezig.
  Waarom?
  Is de president echt bang, bevreesd?
  Neen! Hij wil met dat machtsvertoon slechts insinueren, de indruk wekken, dat het juist zijn opponenten zijn die mogelijk uit zijn op een lijfelijke confrontatie en dat hij daarom zogenaamd beschermd dient te worden. Maar, die opponenten maken gewoon gebruik van hun grondwettelijk recht om vreedzaam te demonstreren. En dat doen zij. Het is Bouterse die uit is op chaos en een confrontatie. Hij daagt op een a-presidentiële wijze zijn politieke en andere tegenstanders uit. Het is Bouterse die een sfeer van intimidatie en angst in de samenleving creëert, waarbij bij velen de gedachten teruggaan naar de jaren ’80 van de vorige eeuw. De jaren van dictatuur. De jaren van legerleider Bouterse, de jaren van geweld, martelingen en moorden. Zwarte jaren.

  HOUDEN JULLIE JE WAFFEL EEN VOLGENDE KEER!!!!


  Maak melding

 14. DE ene nachtmerrie na de andere in snel tempo

  ,Dat de regering Bouterse II de basisregels voor verantwoord beheer van de overheidsfinanciën, op straffe van volledige financiële chaos, door het IMF opgelegd moet krijgen, bewijst het financieel wanbeheer van de regering Bouterse I. Nepotisme en populisme (‘sociaal contract’) werden gefinancierd met ‘deferred costs’, uitgestelde of overgedragen kosten, oftewel verhoging van de staatsschuld.

  Met drogredenen moest zelfs het plafond van Telting omhoog. In Havanna leeggepraat over duurzame ontwikkeling, in Suriname de komende generaties met schulden belasten. En dan, om het eigen hachje te redden, een Stabilisatie- en Herstelplan bekokstoven met het IMF, zonder de bevolking en de volksvertegenwoordiging eerst te horen. Dat markeert minachting voor de esprit van dialoog en democratie? en de voorkeur voor apodictie.

  Het tekent de arrogantie van de macht, zo kenmerkend voor het autoritarisme. En als de bevolking zich op straat laat horen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties in beweging komen, om hun onvrede kenbaar te maken, dan worden scherpschutters en oproerpolitie in geweer gebracht. Als Surinamers hun sociale nood tot uitdrukking brengen door te roepen ‘we zijn moe’, dan demonstreert de paarse president zijn gebrek aan empathie, aan inlevingsvermogen, door terug te roepen: ‘go sribi, ga dan slapen!’ Hij bevestigt daarmee de actualiteit van de steeds breder levende vraag of deze president wel de geschikte persoon is, om Suriname uit de crisis te leiden. Want het land snakt naar integer en bekwaam bestuur, voorwaarde voor het broodnodige herstel van vertrouwen.


  Maak melding

 15. @Namie is een stuk bedorven vlees dat op ontbinden staat en stuk onbenul en vreter die alleen maar uit is om hier schennis te schoppen. Een dagoe van het laagste soort. Lag jij maar nog aan de ketting


  Maak melding

 16. Namie, domme jukka.
  jullie creolen horen niet in su maar in afrika .
  Wat lul je nou!! bruns en bauta zijn ook creolen en maken een zooitje van ..


  Maak melding

 17. @NAMIE, wanneer komt die slavernij monument? Vergeet niet dat die neef van Bouterse die nu directeur is van de belastingdienst geld heeft gekregen toen hij in Nederland was.
  Vraag even aan hem waar dat geld nu is.
  Net als zijn neef Bouterse zou op 25 november een slavernij monument staan. Zie maar weer al die praatjes van deze gasten die jij zo eert.

  Mensen als jou moeten heel ver weg blijven om ooit in de politiek te komen. Als jij dit ooit zal doen zal jij het voor dat geld doen meer niet, omdat jij het niet waard bent.


  Maak melding

 18. LICHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ….ZORGEN VOOR ZUIVERHEID EN RECHTVAARDIGHEID….TOT IN DEN EEUWIGHEID!

  Die racistische meneer/ mevrouw ‘namie’ (als die een meneer is gedraagt die zich wel heel verwijfd) is weer vergif hier aan het verspreiden vanuit haar giftig racistisch innerlijk uit.

  Op allerlei manieren en via verschillende nicknames probeert die steeds negativiteit te zaaien met racistische uitlatingen. Weigert nog steeds aan zelfreflectie te doen, terwijl dat een hoop zou schelen.
  Nogmaals Suriname behoort aan de Indiaanse inheemse bewoners, dus geen enkel ander bevolkingsgroep heeft de bevoegdheid om een ander uit het land weg te jagen. Belangrijk is dat alle bevolkingsgroepen op een respectvolle manier met elkaar samen proberen te leven, en geen verdeeldheid creeren door steeds in eigen ras- of groepsbelang te denken.
  Goed gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden, het zijt op economisch- , maatschappelijk-, wetenschappelijk-, medisch of milieugebied etc.
  De multiculturele rijkdom dient op vele gebieden goed benut te worden.

  Verder zou het land zou ook veel baat bij hebben als alle bevolkingsgroepen de waardevolle bijdrage van Moeder Aarde meer gingen erkennen, want hierdoor zal men zich niet alleen specifiek richten op de economie van het land , maar ook de verantwoordelijkheid hierin te nemen.
  Wat ook zal leiden tot meer Respect en waardering voor de belangrijke rol van de vrouw in de samenleving, en gelijke behandeling van man en vrouw. Daar is waar de tijd nu ook om vraagt!

  Message and Power from The Great Spirit of Light!


  Maak melding

 19. ik ben heel blij,dat de hindoestaan niet is blijven steken in het slaven / contract arbeidt verleden..

  de hindoestaan is een nuchter mens denkt vooruit en komt verder in het leven..

  heeft vele stormen meegemaakt van uit India verschillende zeeën gevaren en uit eindelijk in sme terecht gekomen..

  en al hier zijn stempel gedrukt bewezen dat zij een Nieuwe India of wel Bhared kunnen bouwen en zich helemaal thuis voelen zo-als het is / hoort..

  het is hun land geworden waarop ze heel trots zijn om het land te dienen ontwikkelen verder te brengen naar hogere hoogten,,

  ,zich zelf een beter bestaan te kreëren en niet blijven lullen over het verleden zo u wilt kolonialisme / slaven verleden..

  immers je kunt niet blijven iemand zwart maken schelden vernederen en te gelijkertijd verwachten dat die zelfde persoon jou gaat geven wat jij wilt..

  donder op naar je eigen roots kom nooit meer terug in sme..

  ellendeling..

  kijk naar je eigen lijder die zich zelf een indiaan noemt,terwijl hij door het hele volk gekozen is..,,wat een rasist is hij..


  Maak melding

 20. Dit volk had terug gestuurd moeten worden naar India. Heden ten dage geven ze zich uit voor Hindoestanen gerelateerd aan India. Je zal ze niet horen zeggen dat zij rasechte surinamer zijn.overal waar deze Gasten komen proberen zij met allerlei smerige handel de maatschapij te ontwrichten. In su leeft onder de Hindoes dat alleen Hindoe gelovigen zijn ingescheepd. Dit vind je ook terug in allerlei activiteiten die zij organiseren. Zie maar emigratieviering. Het is een afspiegeling van de Hindoe geloof.
  Er is sprake van een crisis in Suriname. Maar komt er een of ander k.u.t.Indiase muziekgroep waar de kaarten meer dan srd 100 kosten. Is er sprake van crisis. En deze Hindoestanen staan te schreeuwen dat alles duur geworden is. Uiteraard mag je doen wat jij goed vind met je geld. Maar jullie laten je uitkleden door een stelletje Indiase bende leden.
  Dus wil je de wereld verbeteren begin dan bij je zelf.

  Tjee


  Maak melding

 21. Jack, je krijgt de award voor de zieligste posting van de dag op de waterkant. Wat is jou probleem wat een hindoestaan uitgeeft? Ik zal je niet schelden naar je etniese afkomst maar zielig stuk secreet is accuraat genoeg. Zo zie je you can take an african out of africa but you cant take the zigger out of him.


  Maak melding

 22. Namie…door je dommigheid en onkunde hou jij geen stuiver over he..mensen die kei hard werken verdien ook het meest….en ik zie jou dagelijks zitten aan de waterkant….vraagje krijg jij hier ook voor betaald….niets nut


  Maak melding

 23. 💪🏼😂😂😂😂😂😂😂😂😂👀 Adolf H ik ga stuk jij bent echt grappig !!!!! 😂😂😂💪🏼💪🏼💪🏼 You make my day je bent echt echt funny !!!!!! Zielig ventje power to you !!! Hhhaaaa haa haa


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.