Ministeries in Suriname samen tegen natuurwater

58

PARAMARIBO, 20 mei – De overlast veroorzaakt door regenweer wordt aangepakt. Volgens het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij, LVV, gaan ministeries samenwerken. Waterwegen in het hele land worden schoongemaakt.

Waar nodig wordt herstelwerk verricht in woon- en landbouwgebieden. Het staatsbedrijf Suriname Zwaar Materiaal (SurZwam) wordt ingezet bij het rehabiliteren van alle hoofd- en zijlozingen, ontbossen en andere infrastructurele werkzaamheden. Tijdens de uitvoer van de afwateringswerkzaamheden wordt stagnatie ondervonden. Op de bermen langs wegen en kanalen staan gewassen, schuttingen en zelfs autowrakken.

Een groot probleem volgens LVV heeft te maken met verouderde afwateringssystemen. Ook de uitbreiding van woongebieden, dichtgegroeide en vervuilde lozingen, en de dynamiek van de natuuromstandigheden doen een duit in de zak. Suriname zit tot augustus in de regenperiode. Behalve wateroverlast, zijn er ook de rukwinden. Die veroorzaken veel schade aan woningen en landbouwgewassen.

58 REACTIES

 1. De mensen hebben intussen de slootjes die voor afvoer van water moesten zorgen zelf dichtgegooid en het water kan nergens meer heen. Slimme mensen in Suriname.


  Maak melding

 2. @Sardinkie
  Suriname heeft ontzettend slimme mensen. Suriname komt nooit in problemen en kent geen armoede en honger.
  Suriname word een tweede Dubai en de koersen zullen dalen en niet meer stijgen.
  Je moest eens weten hoeveel slimmen mensen in Suriname wonen. 38% van de bevolking is ontzettend slim en die hebben zich gebundeld in de wetenschappelijke groep NDP.
  Smile people and be happy!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 3. @Bigi Sma,

  Gelukkig kan ik je gelijk geven. De gemiddelde temeperatuur in Suriname is rond de 30 graden en de gemiddelde IQ in Suriname is 180.
  Zelfs kinderen van 1 maand zitten al op een IQ van 140.
  Bejaarden spannen de kroon met 220, vooral die bejaaren die in de regering zitten.
  En ik met mijn IQ van 120 kan daar niet aan tippen.


  Maak melding

 4. Je hebt hoofd- en zijlozingen.
  Maar onze pres kent ook zijn voorlozingen.
  Ik heb het zelf gezien bij zijn griti-bana show met het kindje uit Flor(id)a.


  Maak melding

 5. ssing for the country, for they can engage in administration, strategies etc. The other 9 children can sustain agriculture, unskilled labour etc, which will be very beneficial for the economy.
  Secondly, make the labour force cheap. So pay low salaries, discourage education (just 1 out of 10), don’t build many schools, let them compete to get education so a natural selection will take place and those with the strongest willpower and maturity will emerge as the best choice to make use of the scarce educational resources. Education will be used very efficiently and effectively I might say, this way. So in short, a kind of master-slave hierarchy must be created to give people the incentive to become part of the master race. Ambition, willpower and the will to compete and overcome must be rewarded where as passivity and acquiescence must be instilled to keep the masses happy.

  So, that’s it for today folks. Just one more point. Look at our great President Mr R. Mugabe. He’s 92, yet as fresh as a 16 year old. Aging occurs when people worry too much. Our great Leader does not worry at all. His vision is simple and pure: some are born to rule and some are born to serve. Now if everybody would accept and appreciate this, all trouble in society would vanish. People have to understand that only 1% of the people are born to rule. The remaining 99% must not fool themselves in the illusion that they too can become rulers and leaders. If they an accept this, and the state can help them with this, then harmony in society will prevail.
  Many thanks for your time and my greetings to your great President, a true and born leader.

  Robert R. Moegaba

  Soon I will enlighten you with more tips….how to become a succesfull African nation.


  Maak melding

 6. Greetings to Suriname.

  My dearests, in continuation of yesterdays post. Yesterday I gave 2 tips how your great country can become an succesfull African nation. Those two points were: Kick out the colonialists and kick out their companies.

  Today I’m going to give you 2 more tips. Benefit from it.
  1. Create a work force
  2. Control this work force

  Any nations needs labourers. And cheap labourers also. So, your population should multiply. It is necessary that your women make at least 10 children. Out of these 10 children, if even one gets a good education, this will be a blessing for the country, for they can engage in administration, strategies etc. The other 9 children can sustain agriculture, unskilled labour etc, which will be very beneficial for the economy.
  Secondly, make the labour force cheap. So pay low salaries, discourage education (just 1 out of 10), don’t build many schools, let them compete to get education so a natural selection will take place and those with the strongest willpower and maturity will emerge as the best choice to make use of the scarce educational resources. Education will be used very efficiently and effectively I might say, this way. So in short, a kind of master-slave hierarchy must be created to give people the incentive to become part of the master race. Ambition, willpower and the will to compete and overcome must be rewarded where as passivity and acquiescence must be instilled to keep the masses happy.

  So, that’s it for today folks. Just one more point. Look at our great President Mr R. Mugabe. He’s 92, yet as fresh as a 16 year old. Aging occurs when people worry too much. Our great Leader does not worry at all. His vision is simple and pure: some are born to rule and some are born to serve. Now if everybody would accept and appreciate this, all trouble in society would vanish. People have to understand that only 1% of the people are born to rule. The remaining 99% must not fool themselves in the illusion that they too can become rulers and leaders. If they an accept this, and the state can help them with this, then harmony in society will prevail.
  Many thanks for your time and my greetings to your great President, a true and born leader.

  Robert R. Moegaba

  Soon I will enlighten you with more tips….how to become a succesfull African nation.

  donderdag 19 mei 2016 om 14:18 uur.


  Maak melding

 7. Al die slimme ndp-ers of vhp-ers of abop-ers maak niet uit welke partij, ze hebben er tot nog toe nooit iets van gebakken.
  Ze hebben allemaal een korte termijn visie: wegen worden geasfalteerd zonder stoepranden, zonder afwatering, zonder goede funderingen. Bewegwijzering, wat is dat. Als een duveltje uit een doos merk je een puntig drempel op de weg!! noem maar op.
  En de chinezen kunnen ongecontroleerd en ongecoordineerd de wegen asfalteren, alleen dat.
  Nog vijf jaar en geloof mij de wegen zullen vele malen slechter worden, met of zonder regen.

  Zo intelligent zijn ze in de politiek.

  Ik zal tot God bidden voor de samenwerking tussen de ministeries en de hoog begaafde beleidsmakers van de politieke partijen.


  Maak melding

 8. Alleen paarse ellende staan die oerdomme paarse aanhangers te wachten. Het gros van de gebieden die onder water lopen zou door baas worden aangepakt, zoals Weg naar Zee, ma baas en corrupte roversbende gebruik a monie gi tra sanie. Stree de stree wiens wi e verzuip met water en meka schuldenlasten, soso lobi het corrupt paars wanbeleid van baas en zijn gangsters. We ka help….wi e verzuip, help……we hebt honger help……….baas no jepi oeng ka……..hij zit er alleen voor zichzelf en paars geboefte en kleine brandjes blusse no e go jepi, want……..ook de natuur lijdt onder deze regering en lijder.


  Maak melding

 9. Mr.Moegaba ..it’s true soms are born to rule and some are born to serve..but Mr.Bouterse was born to steel.and that form a poor country…sooo true


  Maak melding

 10. Moegaba,

  You on the wrong forum its better to look for an african site !!
  This site is only for the Surinamese people.

  Africa lies in Africa not in South America.

  Do not try to make Suriname an african country !!!


  Maak melding

 11. De steeds terugkerende wateroverlast in groot Paramaribo kan men opvangen door in de regio een groot meer aan te leggen om het overtollige regenwater op te vangen. Om dit te kunnen realiseren zou de overheid een groot stuk land moeten aanwenden en dit gebied via kanalen of een buizenstelsel met behulp van pompgemalen laten onderlopen. In samenwerking met een ondernemer kan men dit gebied ook ontwikkelen tot een gebied voor recreatie voor o.a. de watersport.


  Maak melding

 12. Wateroverlast in Suriname.
  Ik vraag mij af wat de vorige regeringen gedaan hebben.
  Enkele malen geld vanuit Nederland naar Suriname gestuurd en resultaat kijk maar zelf.
  Indien de front regeringen het zouden menen met de Surinamers dan hadden ze met ontwikkelings geld en de vele bedel praktijken voor goede riolering gezorgd.
  Wij zullen ervoor zorgen en ook voor ziekenhuizen.
  Jaren geen huizen gebouwd voor de bevolking.
  Denk aan Flora dan praten wij over 24 jaar terug.
  Wij hebben een aanvang gemaakt maar in de komende 4jaar zullen wij verder gaan wat de front regering in 25 jaar niet gedaan heeft.


  Maak melding

 13. Mr. Mugabe you are a Fucking great African leader. May be you can give our big LIJDER some private lessons how to rape the people and fuck the country in a very short time.
  You as a big Black African leader and the rapist op Black Africa have to know that. He need some private lessons. He need a tutor and you are the best.


  Maak melding

 14. Friends,

  His Excellence Presdent R. Mugabe received e-mails from some friends from Suriname to bail out your great country, since it is in deep financial crisis. His Excellence ordered me to give you the tools how to come out of this crisis and come out better and stronger.
  I have given you 4 points till now to implement in your policies. These were: kick out the colonialists and their companies, create a workforce and intellect, control the labour force. Today I’m going to tell you about point 5: how to attract wealth.

  So let’s start with: what is wealth? Some of you will say it’s money, others will say it’s possession like cars, bungalows, production houses etc. My point of view is: wealth is capability and confidence coupled to actions. A capable person can turn mud into gold if he has the confidence also. So how to create capability? Every knowledge starts with observation. Observe your self each minute, observe your spoken words, your actions, your mativations, your wishes, your shortcomings, your fears and your ambitions. Find out what you lack most and take a vow to obtain that. Find out what you have in abundance and share that freely. Be honest to yourself and to others. Be gentle and kind, courageous and determined and righteous. Never threaten others nor insult anybody, live moderately and minimise your needs. Speak softly, eat less, eat what your stomic can digest and in that quantity also. Respect animals, plants, humans, Gods, the earth. Protect them. Feed them if you have plenty, aks the rich to contribute to the needy, ask the needy to become zealous, never waste any material, keep your life simple and always analyse your deeds and thoughts: have they been selfish or divine. Lean toward divinity and appreciate nature. Let nobody plunder mother nature and punish thse who do so. Nourish a culture of hospitality and joy. Always serve others, be cleanly and hygienic. If you do these things, then your brain will release the right hormons, which in turn will make you feel good, your soul will attract divine energy and knowledge. Your capabilities will grow and answers to problems will pop up themseves. You will already know the answer even before the question is posed.
  So friends, this is a complete change of lifestyle which His Excellence R. Mugabe himself lives. He asked me to pass this through the friends in Suriname. Of course you will be needing guidance. His Excellence is ready to provide this. Your great President and Leader can open an embassy her or allow us to open one in Suriname and we can send instructors who will teach to lieva divine life.

  Yours truly, on behalf of His Excellence R. Mugabe,
  Robert R. Moegaba.


  Maak melding

 15. In Paramaribo Noord liggen de afwateringsbuizen lager dan de Surinamerivier bij vloed.
  In plaats dat het water de rivier inloopt, loopt het weer terug de wijk in.
  Het aanbrengen van pompen heeft geen enkele zin zolang het niveauverschil tussen rivier en land te groot is.
  Het idee van RobG, is zo slecht nog niet, alleen zie er van zijn levensdagen nooit een watersportgebied ontstaan.
  Suriname is geen Nederland.
  Daarvoor waait het hier gewoon niet hard genoeg.
  Bovendien is de waterkwaliteit in onze rivieren zo slecht, dat je daar beter niet in kunt zwemmen.
  Kijk naar de problemen bij alle ressorts aan de rivieren.


  Maak melding

 16. RobG

  “De steeds terugkerende wateroverlast in groot Paramaribo kan men opvangen door in de regio een groot meer aan te leggen om het overtollige regenwater op te vangen”

  Naast dat u geen verstand van economie en van Suriname heeft moet ook vast gesteld worden dat u bij Natuurkunde ook gespijbeld heeft.

  Als men gezien de de gemiddelde hoogte in Paramaribo een kuil graaft staat die spontaan vol met water.
  Om met meertjes en korfen (holtes onder de grond om water te bufferen) water tijdelijk op te slaan zal men aardig er enig natuurlijk verval mogelijk moeten zijn en zal het grondwaterniveau aanzienlijk lager moeten liggen als dat in Paramaribo.
  Men moet niet voor niets pompen om het water kwijt te kunnen in de Suriname rivier.
  De buffers zijn de afvoer kanalen en trenches. Die moeten gedimensioneerd worden om de pieken op te vangen. Om de zogenaamde waterberging te kunnen realiseren om de voeten droog te houden moeten de trenchen onderhouden worden en de gemalen functioneren en voor dat het gaat regenen het water peil in de trenchen etc. verlagen zodat zij bij regen val het water op kunnen vangen en kunnen bufferen.

  Het systeem moet wel werken Echter dan zal men de pompen wel moeten onderhouden, over reserve (capaciteit op standby) pompen, reserve onderdelen en vooral bekwaam personeel moeten beschikken dat vooruit kijkt en niet pas reageert als het erf blank staat.

  REGEREN is voor uitzien en vergt tijdige investeringen in zaken die vaak niet sexy zijn.
  Nu is men weer eens te laat en kijkt BOUTERSE weg


  Maak melding

 17. JoJo,

  Je kunt het probleem opvangen door aan de noordkant van Paramaribo een meer aan te leggen met een dijk erom heen.
  Is een vorm van waterbeheersing die in veel meer landen wordt toegepast, maar …………………. is erg duur.
  Ik denk, dat zo’n investering voor ons land een brug te ver is.
  Dezelfde discussie speelt overigens mbt de magroven.


  Maak melding

 18. @Cochise,

  Je kunt ook de rivieren uitdiepen en verbreden en brede uitlopers creeren zoals ze dat doen in NL.

  Je kunt ook kanalen aanleggen van Nickerie tot Moengo en tot het binnenland in en veel vervoer per water doen. Kost wat, maar dan heb je ook wat.


  Maak melding

 19. @Cochise

  Dan zal men het water omhoog moeten pompen en de werking van de pompen en de toevoer naar de pompen is nu juist het probleem.

  Bij op komend tij wordt Paramaribo een polder. In een polder moet men met beleid het Waterpeil in stand houden. Als men regen verwacht begint men al vooraf het peil te verlagen zodat men een buffer creëert

  Door de ontbossing (hield water vast) en de toename van verharding (wegen en daken) moeten de rivieren in Nederland nu ook heel groet pieken verwerken. Dat lost men op door het weg nemen van hindernissen, by passes en het verhogen van de dijken (grotere buffer). Echter het belangrijkste is het water meer ruimte bieden binnen het stromingsprofiel zodra het hoger wordt als normaal.


  Maak melding

 20. JoJo,

  Je hoeft niet te pompen.
  Je kunt het water uit de Surinamerivier gewoon bij vloed in een aangelegd polder laten lopen.
  Het overflow-principe.
  Het is technisch echt heel eenvoudig, het kost alleen een paar centen.

  Watramamma,

  Je hebt helemaal gelijk.
  Ik heb alleen de goedkoopste oplossing beschreven.
  Overigens moet je – als de rivieren uitdiept – dat voortdurend blijven doen, want anders slibben ze net zo snel weer dicht.
  Op termijn is dat een dure oplossing gelet op de werking van de Atlantisch Oceaan op onze kust.
  Het graven van kanalen over een afstand die jij noemt, rangschik ik maar onder de categorie grapjes.
  Technisch haalbaar, maar onbetaalbaar.


  Maak melding

 21. @Bigi Sma
  @Sardinkie
  Suriname heeft ontzettend slimme mensen. Suriname komt nooit in problemen en kent geen armoede en honger.
  Suriname word een tweede Dubai en de koersen zullen dalen en niet meer stijgen.
  Je moest eens weten hoeveel slimmen mensen in Suriname wonen. 38% van de bevolking is ontzettend slim en die hebben zich gebundeld in de wetenschappelijke groep NDP.
  Smile people and be happy!!!!!!!!!!!!

  ——————————————————————————-

  BIGISMA,..luister noh bevrijdt je van die kotto,waarmee je al zo lang onder de duim bent gehouden….doen nu !,…EZEL !


  Maak melding

 22. Jullie kunnen natuurlijk Rishi Agastya ook vragen al het water op te drinken. Hij heeft al eerder een hele oceaan opgezogen om de demonen te kunnen verslaan die in de oceaan waren gaan schuilen.


  Maak melding

 23. kunnen we er niet gewoon voor zorgen dat het minder regent.
  we zijn in staat om invloed uit te oefenen op het klimaat .
  misschien dat er geld beschikbaar gemaakt kan worden om onderzoek te doen .
  het word tijd dat we het weer beheersbaar gaan maken


  Maak melding

 24. Re RobG en kritiek.De Kleine Para of de Sommelsdijk kreek stroomde eens in de Suriname rivier. Alle plantages hadden een polder om water op te vangen.

  Zo een water reservoir aanleggen is geen gek idee. Waar het gebouwd wordt moet natuurrlijk door waterbouwkundige wetten bepaald worden. Ik heb daar geen verstand van.

  In Nederland en de VS worden reservoirs aangelegd om water te zuiveren voor drinkwater. Men kan tegen betaling vissen en zelfs op roeiboten vissen. Met de fee worden nieuwe vissen in het meer gelaten. Zelfs vis die muggen larve eten. Zo de vis sport kan aangemoedigd worden terwijl water gezuiverd wordt voor drinkwater.

  Verder kunnen sommige van die reservoirs of meren voor zeilen met kleine boten en voor long boat roeien gebruikt worden. Studenten kunnen voor de Olympics oefenen.

  Zo het idee was nog zo gek niet. Als laast ik woonde in Tourtonne als kind en laat vliegers op. De morgen wind en de middag wind waaide van verscnillende richtingen maar hard genoeg om de vlieger te laten op gaan. Zo de zeilbootjes zullen ook zeilen.

  Zo opportunity voor ondernemers en de overheid.


  Maak melding

 25. Het zou ook een beetje helpen indien mensen op hun erf grote tanks hadden waarmee ze het regenwater konden opvangen. Toen er nog geen waterleiding was, was dit de praktijk.
  Met dit water kun je dan je wc spoelen, de tuin besproeien en ook opdrinken, zoals vroeger.


  Maak melding

 26. Het is een soort vloek dat over suriname raast. Erger gemaakt door zakkenvullers. Vooral aan de dr. Sophie redmondstraat waar de begraafplaatsen zijn, ik zie het al aan komen die drijvende lijken kisten de auto’s inhalen.


  Maak melding

 27. Nederland is een land dat onder de zeespiegel ligt. Dijken aan de kust met de Noordzee zijn aangelegd om het zeewater tegen te houden. Hier en daar zijn er sluizen, pompgemalen in de zeedijken, rivieren, kanalen, polders, enz gebouwd om het water tegen te houden en beheersbaar te maken. Dit valt niet mee als er in periodes van grote regenval water via de rivieren, Maas, Rijn, IJssel die door België en Duitsland ook in Nederland stromen. In het Westen en Noorden wordt Nederland bedreigd door het zeewater en via de rivieren door de rivierwater en in periode van heel grote regenval treden al deze rivieren in Duitsland, Zwitersland, België over hun oevers en kunnen boerderijen en gebieden langs de rivieren in Nederland onder water lopen. De doorlatende sluizen in de dijken sluiten automatisch of onder toezicht van al de mensen die hiermee belast zijn om er zorg voor te dragen dat het zeewater Nederland niet binnen stroomt, maar het water van de rivieren dat via de mondingen in de Noordzee water moet afvoeren, kan dit water ook niet weg laten stromen. Nederlanders zitten dus eigenlijk door het water als ratten in de val. Via de mondingen van de rivieren stroom het water bij vloed binnen de rivieren en via de rivieren oa Maas, Rijn komt er rivier water uit Duitsland, Belgie. Zie dan dat heel Nederland onder water dreigt te lopen. Om te voorkomen dat overal onder water loopt. Is Nederland elke plaats dus ingepolderd. Heel Nederland is ingepolderd, kanalen, sluizen en pompgemalen zijn overal aangelegd, gebieden die speciaal zijn ingericht om water op te vangen.

  Door middel van dijken en kanalen, pompgemalen, enz wordt het water gepompt naar de speciaal hiervoor ingerichte gebieden die men in periodes/tijden van grote regenperiode hiervoor heeft ingericht. Het water wordt dan naar naar deze gebieden geloosd als het eb in de Noordzee is, water in de Noordzee wat laag is of via pompgemalen (Nederland ligt onder de zeespiegel) weggepompt naar daardoor bestemde gebieden. Dijken, sluizen, pompgemalen, lege gebieden speciaal bestemd als opvangplaatsen voor overtollige water bestemd, inpoldering van Nederland, enz, en as het minder regent dan kunnen de sluizen worden opengemaakt om het water via kanalen, rivieren via de Noordzee weg te laten stromen, ook van de daarvoor bestemde gebieden. In periodes dat dit niet kan sluit men alle kanalen en water wordt dan naar de gebieden die daarvoor speciaal zijn ingericht om grote hoeveelheden water tijdelijk op te vangen. Nederlanders hebben wel droge voeten, verkeer economische, sociale leven enz gaat gewoon door. Infrastructureel is met alles rekening gehouden, door middel van inpoldering, bouwen van gebieden, bestemmingsplannen, wegverkeer, treinverkeer, enz

  Het water van de rivieren kan men niet tegenhouden en de rivieren lopen dus zo je zo over hun oevers. De schade in bepaalde gebieden, lopen daarom in de miljoenen/miljarden/Mensen die daar ondernemen is ook aangeraden om niet overal hun onderneming op te zetten. Als het water echt komt lijdt Nederland miljarden euro’s schade. Schade die meestal nergens kan worden verhaald.

  Infrastructureel is Nederland een land dat helemaal op een tekentafel is gemaakt. Talrijke wetenschappelijke onderzoekingen zijn er gedaan, studies,enz. Weer en klimaat. Kennis, waterbouwkundige werken, inpolderingen, land in zee/onder de zee hiervan hebben ze als één van de besten in de wereld. Overal worden ze bij gehaald als het om land onder de zeespiegel gaat, dijken, kanalen, pompgemalen, sluizen, , overstromingen, milieuzaken, flora en fauna bij die hiermee ook te maken heeft. Ook andere infrastructurele zaken in Nederland behoort tot de beste van de wereld op technologisch wetenschappelijk gebieden.
  (Nederland, Belgie en Luxemburg, waren en zijn bijna een. Waren eens de BeNeLux/Bataafse Republiek en Nederland en Luxenburg zijn nog steeds met elkaar verbonden. Deze 3-landen zijn financieel heel erg sterk in de wereld als het om geld en economie gaat./zie ook de Zeehavens, Rotterdam en Antwerpen/kennis en kunde lopen ze ook helemaal vooraan)

  Wat waterbouwkundige kennis, weer-en klimaat, flora en fauna in deze gebieden, windkrachten, zeestromen, land in zee te bouwen, pompgemalen, sluizen, dijken, kanalen, inpolderingen, gebieden die speciaal worden ingericht om grote hoeveelheden water tijdelijk op te vangen en door middel van pompgemalen en sluizen in gunstige momenten te laten wegstromen, enz. enz. Ook op landbouwkundige gebied, veeteelt, enz is Nederland heel sterk. Kortom in bijna alles is Nederland een zeer sterke speler in de wereld. De dominee en de koopman/zaken doen. Een klein land, geld en kennis in overvloed.

  Dit vergt wel waterbouwkundige kennis, weer- en klimaatkennis, inrichting van het land, kanalen, dijken, pompgemalen, dus infrastructurele kennis enz. en miljarden. Suriname heeft zoals het naar uit ziet geen waterbouwkundige ingenieurs op wetenschappelijk en andere wetenschappers niveaus, enz, enz en ook het geld niet om dit zo als Nederlandse waterbouwkundige ingenieursondernemingen te doen.

  Zie maar toen Ramon Abrahams, minister van OW was, wat was de kennis van deze man, dat hij daar mini ster was. Hij heeft zich zelf wel flink verrijkt, meer dan 110 miljoen us-dollars verduisterd, enz, enz. Deze crimineel loopt gewoon vrij rond en geen enkele Surinamer/politieke partij die een procesverbaal bij de politie en justitie van hem laat maken en hem voor het gerecht laat komen voor deze criminele daad/daden.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamer/s


  Maak melding

 28. @passant

  Mag ik even opmerken dat onder de Front regering er veel verkavelingsprojecten zijn uitgegeven waar dat eigenlijk niet zou moeten (Noord). Je mag er vanuit gaan dat dit ook gedaan is om vriendjes de zakken te laten vullen. En nu mag de NDP dit oplossen? Kijk bijvoorbeeld naar Bridjvillage. Een typisch geval van Front vriendjespolitiek. De mensen daar hebben nu natte voeten en opeens moet Bouta dat oplossen zeker.
  De hele Surinaamse politiek hangt aan elkaar van hypocrisie en zelfverrijking.


  Maak melding

 29. Wat moet ik daarover/daarvan zeggen? Suriname is tijdens de koloniale tijd ook deel geweest van Nederland tot 25 november 1975. Wat heeft Nederland met al de kennis en geld waarover ze beschikken voor Suriname gedaan?

  Waarom heeft de redimoesoe DDB, die toen een Nederlands paspoort bezat Suriname weer voor Nederland veroverd op 25 feb 1980?

  Nederland zag dat het in zeer grote problemen was en trok zijn handen toen helemaal af van Suriname op 8 dec 1982. Redimoesoe zag dat hij misbruikt was.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 30. Mooie oplossingen worden er allemaal aangedragen, maar als het tot de Surinamers niet doordringt dat je je afval niet in watergangen groot en klein moet dumpen waardoor pompen gemalen en andere kunst werken verstopt raken waardoor het overtollige water bij laag water vrijelijk bij laag water naar de rivier kan stromen, blijft het dweilen met de kraan open.
  In Nederland vindt in het najaar de jaarlijkse schouwing van alle watergangen plaats en moet daar waar te veel plantengroei verlanding of dichtslibbing de boel opgehaald worden voor rekening van de eigenaar of dat nu overheid of partikulier bezit is, dat laatste gebeurt in suriname pas wanneer het kalf al zowat of helemaal verzopen is, en daar schiet ook de huidige regering grandioos tekort meneer Paul en RobG, zoals in wel meer zaken,soms alweer vergeten, dat door de regering Venetiaan een heel aardig bedrag gereserveerd was voor herstel en renovatie van de Dam bij de Weg naar Zee, een reservering die onder Abrahams met DDB als zijn baas, als sneeuw voor de zon verdwenen is. En verkavelingsprojekten hoeven geen probleem te zijn, mits de afwatering maar in orde is.


  Maak melding

 31. WATERCOMPENSATIE

  Op oppervlakken zonder bestrating, asfalt of gebouwen kan regenwater langzaam in de bodem zakken en geleidelijk het netwerk van sloten en vaarten bereiken, Valt regen op daken of op een verharde ondergrond, dan wordt het water via riolen meestal rechtstreeks afgevoerd naar sloten en vaarten. En dat gaat veel sneller dan via de bodem.
  Een waterafvoersysteem moet daarom voldoende capaciteit hebben en dat vraagt om een nauwkeurige berekening. Klopt de berekening niet, dan stijgt het waterpeil van de wegsloten bij regenval veel te snel, met kans op wateroverlast in de omgeving.Daarom moeten elke vierkante meter verharding compenseren met extra wateroppervlak in de directe omgeving. Ook bij wegverbredingen moet een percentage van het oppervlak terugkomen als watercompensatie Daarvoor worden meestal aanwezige watergangen, zoals sloten en vijvers vergroot, zodat die meer capaciteit hebben. . Maar aangezien de projectontwikkelaars daar niet aan denken, krijg je bij nieuwbouw projecten in Suriname heel veel last van wateroverlast.


  Maak melding

 32. Jojo, als je het verhaal leest van Passant wordt het duidelijk dat ook lager gelegen gebieden met een goede irrigatiesysteem droog kunnen blijven. Ik hoef dan geen waterbouwkunde gestudeerd te hebben, maar dat is niet erg. Ik heb wel belangstelling voor deze materie. Trouwens Koning Willem Alexander is een afgestudeerde historicus en hij is een expert op het gebied van watermanagement geworden. Waar een wil is is een weg. In elk geval zou men laaggelegen gebieden in Suriname moeten inpolderen om het overtollige regenwater op te vangen. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van ondergrondse water opslagplaatsen die als buffer kunnen dienen.In bijvoorbeeld Amsterdam zijn er ondergrondse waterbassins aangelegd die elk tientallen miljoenen liters overtollige regenwater kunnen opvangen. Deze ondergrondse waterbassins moeten voorkomen dat straten onderlopen.

  Het aanleggen van deze voorzieningen in Suriname moet mogelijk zijn. Alleen hangt er een kostbaar kostenplaatje aan. Venetiaan had in zijn periode dit soort voorzieningen bij Nederland kunnen wegpingelen. Heeft hij niet gedaan terwijl de grote regenval elk jaar een terugkerend verschijnsel is in Suriname. Vanaf eind april tot begin augustus heeft men in Suriname de grote regentijd.

  In totaal valt er in Suriname per jaar zo’n 2200 millimeter aan regen.Op sommige plekken kan de neerslagsom oplopen tot vier- of zelfs vijfduizend millimeter. Een groot deel van deze buien valt in de namiddag, vooral in de periode tussen 12 en 16 uur. De regenperioden in Suriname zijn voorspelbaar en ook de hoeveelheden water dat uit de hemel komt vallen zijn te voorspellen en te meten. Men zou dus water opslagvoorzieningen in Suriname kunnen bouwen en afstemmen op deze hoeveelheden.


  Maak melding

 33. @Hans

  Hou toch op man. Op Noord zijn mensen rijkelijk voorzien van grote lappen grond om hun zakken te vullen door Front. Kijk naar dat stuk van Chiragally wat nu een enorm basin is geworden waardoor Noord een enorm probleem heeft. Kijk naar Aroen Bridjmohan die met zijn VHP contacten op OW de boel opgelicht heeft op Bridjvillage. Kijk naar Danny’s Villagepark van wijlen Mungra. En nu staan de mensen te scanderen op TV dat de overheid nalatig is. Het is een godgeklaagd schandaal. Ik hoef helemaal geen praatjes te horen over Nederland en de racist Venetiaan die z’n oren liet hangen naar de wensen van zijn geldschieter uit Europa.

  Maar jullie zitten hier vanuit Nederland te gillen en weten het zo goed. Maar de Surinaamse burger heeft helemaal niks aan jullie gekonkel op internet. Jullie zijn helemaal niet bezig met het belang van het volk. Jullie zitten hier je ego’s op te poetsen en de dure meneren uit te hangen. Jullie moeten je de ogen uit je kop schamen.


  Maak melding

 34. Nederland doet er van alles aan om niet te overstromen, maar uiteindelijk zal heel de wereld overstromen, want we krijgen een nieuwe zondvloed.

  Nou hebben de Amerikanen onderzeers gebouwd met kernaandrijving die wel 100 jaar lang onder water kunnen blijven en waarin ze alles hebben voorzien, zoals kassen om groenten te kweken, ontzoutingsmachines voor schoon drinkwater, zuurstofwinningsapparaten uit zeewater enz.
  Maar ze hebben geen rekening gehouden met Magere Hein. Zelfs een kernonderzeeër kan hem niet stoppen.


  Maak melding

 35. Frank , leuk dat je toegeeft dat we het in Nederland zo goed weten, valt al weer mee, er zijn inderdaad niet veel landen als het kleine Nederland waar zo veel Know How op het gebied van waterbeheersing is, zelf het grote Amerika deed een beroep op de kennis van Nl.met de overstromingen in New Orleans, en daar hoef je je niet voor te schamen , je moet je pas schamen als je uit misplaatste trots en chauvinisme geen gebruik van die kennis wilt maken met dat eigengereide gedoe, en het gebrek om met kritiek om te kunnen gaan ook als die opbouwend bedoelt is, trek die lange paarse tenen eens in, kan er ook minder op getrapt worden


  Maak melding

 36. Hans, natuurlijk kon Venetiaan gelden reserveren uit de verdragsmiddelen (ontwikkelingsgelden) om de waterwerken te bouwen. Wat is er zo trots aan en waarom heeft hij deze waterwerken niet voltooid? Er hapert wat in je denkwijze.


  Maak melding

 37. Look who’s talking!
  ” er hapert iets in je denkwijze”, aldus Docterandus in de draai om wetenschappen.
  Shit, heb ik me toch weer laten verleiden om te reageren op de waterkanteconoom uut Grunning.


  Maak melding

 38. RobG , er hapert niets bij mij, ik stel de dat het gereserveerde geld voor herstel van de Weg naar Zee door toedoen van Abrahams verdwenen is, dat dat bij jou niet binnen komt valt wel te verklaren, alleen dat wil jij niet begrijpen, met je selectieve geheugen, BTW, heb je je al in laten schrijven bij Licht en Kracht


  Maak melding

 39. Het zou heel goed zijn om de juiste mensen in Suriname met de juiste kennis en ervaring op die plaatsen op de ministeries te plaatsen of deze in te huren. Als men die mensen niet in Suriname kan vinden onder de Surinamers, dan maar onder Surineds of Nederlanders in Nederland.

  Aan de infrastructurele werken in de ruimste zin des woord, EBS, Waterleiding, Huisvesting, Gezondheidszorg, Onderwijs En Wetenschappen, Criminaliteit in de ruimste zin des woord, Veiligheid, Bewaking van de Grenzen, Voedsel, werkgelegenheid, productie/kwaliteit en export moet men geen grappen maken in Suriname.

  Suriname mag geen roversnest zijn, een kleine groep die zich verrijkt en het volk gewoon in armoede blijft leven. Surinamers moeten gaan leren ondernemen, eigen producten te gaan waarderen en exportgericht te zijn. Kostprijs berekening is heel belangrijk, want daar schort het heel erg aan in Suriname. Ook moeten ze gaan leren dat je niet meer kan uitgeven dan je verdient en te leren sparen. Het weer en klimaat hierin moeten ook studenten in worden opgeleid en de hele infrastructuur ervan in orde maken.

  De mentaliteit van de Surinamers zal moeten worden veranderd. Ondernemen daarvoor moeten Surinamers worden opgeleid. Een eigen productie- en exportonderneming op te kunnen zetten.

  Domeingronden die mensen gekregen hebben omdat ze goed waren met lijders van een coalitiepolitieke partij, moeten weer terug genomen worden en beschrikbaar worden gesteld aan arme Surinamers. Abraham, Doeki, Somo enz, moeten hun domeingronden gratis weggeven aan arme Surinamers, om daarop landbouw uit te gaan oefenen en een huisje te gaan bouwen. Niemand die domengronden door de politiek heeft gekregen heeft het recht, deze voor criminele hoge prijzen, euro’s te verkopen aan (arme) Surinamers. Die gronden zijn domeingronden.

  Every where you go, you always take the weather with you.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname


  Maak melding

 40. Nog even dan wordt ‘weg naar zee’ een ‘rivier naar de stad’!
  Eergisteren in de DNA werden kritische vragen door de oppositie weer ” handig weg gemanoeuvreerd” door puppeteer Simons.


  Maak melding

 41. In tijden van crisis (en in het kader van de werkvoorziening) werden er in Nederland kanalen met handkracht uitgegraven, is dit de toekomst van Suriname?
  Of zou dit (weer) overgelaten worden aan bijv. de Chinezen?
  Die weten in elk geval wel hoe te graven!


  Maak melding

 42. Weer een andere paarse schizofreen met zijn Afrikaans Zimbabwaanse advies aan de oerdomme paarse burikies en paars geboefte olv van boutababwe. Oma nanga opa taki. na moro ka ini Suribabwe, Hahahahaha


  Maak melding

 43. Suriname trotse stromen.Dus de enige goede oplossing voor Suriname is meegaan met de natuur.Alle bestande rivieren zonodig uitdiepen en ze de mogendheid geven hun overtollige water te verwerken.Het is zo simpel als wat. Haal de modder regelmatig uit de rivieren en verhoog waarzonodig de dijken . Wij hebben genoeg mens en werktuigen om dit te doen.Zie cottica dat hadden de Amerkanen ook gedaan om ons bauxiet op te halen.


  Maak melding

 44. RobG

  Ik vergeef je dat je Rotterdam en Amsterdam door elkaar haalt
  De waterbuffer in Rotterdam (voor een paar uur) heeft ongeveer euro 100.000.000 gekost en omvat slechts en calamiteiten buffer.

  De expertise van Willem Alexander berust slechts op dat hij goed luistert naar adviseurs zodat hij zo nu en dan op een conferentie voorbereid open deuren kan in pakken.

  Voor waterbeheersing zal men eerst goede (schone/ functionerende) afvoeren moeten hebben en onderhouden.
  De buffers zullen op de laagste punten (die in Rotterdam onder een parkeergarage) gerealiseerd moeten worden.
  Echter op lage punten dit soort voorzieningen creeren betekend ook zwaardere pompen (grotere opvoerhoogte) om het water af te voeren.

  Het is zuivere natuurkunde en logica. Helaas beschikt men in de Surinaamse regering niet echt over het juiste denk vermogen..

  U roept ook nog iets over dat Venetiaan geld zou hebben kunnen reserveren uit de verdragsmiddelen hiervoor.
  Wat heeft hij gedaan. Dijken in Coronie en Marowijne. Helaas heeft de regering Bouterse de gereserveerde gelden gebruikt voor andere leukere dingen.


  Maak melding

 45. Mensen breek je hoofd niet over wateroverlast. Momenteel is er een bestuursoverlast. De leiding van het land is in feitelijke handen van het IMF gekomen. Surinamers regeren het land niet meer, werken alleen als lakeien. Opa Bouterse komt wel doen alsof hij alles in de hand heeft, maar het IMF heeft hem een trap op z’n achterste gegeven en opa krabbelt terug.

  Binnenkort gaan harde maatregelen volgen. Opa bakkenbaard durft het IMF niet eens meer een brief te sturen laat staan een kogelbrief. In het versturen van kogelbrieven aan z’n landgenoten was hij een held, waar is zijn sluwheid en valsheid nu? Waarom laat hij die sluwe en valse kant van hem niet werken op het IMF? Een held in het onderdrukken van de eigen bevolking, een pantoffelheld van het IMF!

  Let straks maar op wanneer het IMF al die staatsadviseurs en hun salaris tegen het licht gaat houden!!


  Maak melding

 46. Onder deze regering zal de afwatering tot het verleden behoren in Paramaribo.
  Probleem weg naar zee zal niet een twee drie verdwijnen.
  Daarvoor zal miljoenen geïnvesteerd moeten worden
  Zie niet dat het helemaal opgeknapt zal worden.
  Niet alles wat de regering in 45 jaar verwaarloosd heeft zullen Wij opknappen.
  Wij zijn druk bezig om de lonen van de ambtenaren en gepensioneerde te verhogen.
  De komende verhoging moet gezien worden als compensatie van de gedevalueerd valuta.
  Curtis H jouw dagen zijn geteld wij hebben je genoeg tijd gegeven.
  Deze ambtenaar is koppig en laat zich gebruiken door de oppositie.
  Reshuffeling binnen 6 mnd de juiste man op de juiste plaats.


  Maak melding

 47. @ Rampie

  “Onder deze regering zal de afwatering tot het verleden behoren in Paramaribo”

  Wie weet krijgt u gelijk en behoort de afwatering tot het verleden omdat er geen afwatering meer bestaat.

  Staat de hele boel onder water tot de droge tijd of tot dat er een regering komt die de brandstof rekening betaald, nieuwe pompen regelt en alles met enige vooruitziende blik managet en niet wacht tot het water over de straat gaat lopen.


  Maak melding

 48. De ministeries kunnen alle afvoerputten schoonmaken en dat gebeurt altijd als het kalf verdronken is. Want grote droge tijd juist moet men dit probleem oplossen. Triest gesteld met deze mentaliteit hor.
  Wegen in noord die men moet aanpakken:
  Atlasstr en alle zijwegen
  Gompertstr en alle zijwegen
  Van Roosmalenstr en alle zijwegen
  Anamoestr
  Granietstr
  Dit zijn allen belangrijke hoofdwegen, die tot de knieen onderlopen. Je drijft bijna over deze wegen in je auto en dan wil men op zo’n manier het land opbouwen. Vele mensem kunnen niet eens naar hun werk, want zo hoog staat het water. Dit wordt elk jaar erger, omdat de ministeries niet tijdig ingrijpen. Ook mensen die flessen op straat gooien moeten boetes krijgen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.