Breeveld trekt zich terug als initiatiefnemer Terugroepwet

27

DOE-fractievoorzitter Carl Breeveld (m) omringd door parlementsvoorzitter Jennifer Simons (r) en andere leden van De Nationale Assemblee (DNA), nadat hij zich maandag heeft teruggetrokken uit de commissie die een initiatiefwet heeft ingediend ter wijziging van de Terugroepwet.

De oppositie noemt de voorgenomen wijziging een ongrondwettelijke poging van de coalitie om Raymond Sapoen en Deepakkoemar Chitan in DNA te behouden, ondanks een rechterlijk vonnis waarmee net zoveel wordt gezegd als dat hun DNA-lidmaatschap is beëindigd. Als het tweetal opstapt, worden de opengevallen vacatures ingenomen door twee leden van de oppositie (NPS en VHP).

Sapoen en Chitan zijn op basis van de Terugroepwet teruggeroepen door oppositiepartij PL, die zich verraden voelt door hun eigendunkelijke steun aan de coalitie.

Bekijk ook:

27 REACTIES

 1. Het initiatief tot het in het leven roepen van een dergelijke wet, slaat totaal nergens op doordat de formele werking ervan onuitvoerbaar is. Loyaliteit kun je niet afdwingen. Nergens ter wereld is er sprake van een wet Terugroeping buitensporig overstappen van politici in Suriname? Zijn er zoveel politieke partijen in Suriname dat men naar believen kan overstappen? In eerste instantie is keuze van partij een basisrecht c.q. een vrij recht, dat voor zowel politici als niet-politici geldt waaraan niet getornd mag worden. Iedereen is vrij om te kiezen welke politieke partij men wilt aanhangen. Daarbij zou zetelverdeling geen enkele rol moeten spelen.


  Maak melding

 2. Correctie: superveel sorry.

  Het initiatief tot het in het leven roepen van een dergelijke wet, slaat totaal nergens op doordat de formele werking ervan onuitvoerbaar is. Loyaliteit kun je niet afdwingen. Nergens ter wereld is er sprake van een wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (wTV). Zou deze wet voornamelijk zijn bedacht wegens het buitensporig overstappen van politici in Suriname? Zijn er zoveel politieke partijen in Suriname dat men naar believen kan overstappen? In eerste instantie is keuze van partij een basisrecht c.q. een vrij recht, dat voor zowel politici als niet-politici geldt waaraan niet getornd mag worden. Iedereen is vrij om te kiezen welke politieke partij men wilt aanhangen. Daarbij zou het aantal zetels of de verdeling van zetels geen enkele rol moeten spelen.


  Maak melding

 3. Het kwaad is al geschied.
  Voortaan eerst de paars omgedoopte hersenen raadplegen voordat je iets DOE.

  Doet me denken aan de veelbesproken trip naar Afrika, waar DOE Carl op het laatste moment ervan af zag uit vrees voor imago verlies.


  Maak melding

 4. Niemand kan twee heren dienen tegelijk dienen. Vroeg of laat zal hij moeten kiezen voor land en volk of het paars verdorven misdadige van het gehele land………..de ndp rovers en hun lijder.


  Maak melding

 5. Voeren jullie dat fucking vonnis uit
  En daarna bezig houden met situatie
  In het land. Gaat steeds slechter
  Als bouterse het niet aan kan moet hy maar
  Opstappen!!!!
  Tra fas no de wanti a volk ey pina behoorlijk en die vloek v het volk valt
  Rechtstreeks op bouta.


  Maak melding

 6. Toch doet het me goed om tante Jenny zo onthutst te zien. Ze moet dominee doe weer meer zijn teugels aantrekken. Wellicht leest dominee doe wel waterkant commentaren. Of hij ziet gewoon zelf in dat hij zich tegen het volk heeft gekeerd en met Bouterse op een soundtrack echt een stap te ver was. In at the deep end.


  Maak melding

 7. Dhr Carl Breeveld.denkt het slim te spelen nu het net zich begint de sluit en.Nu gaan ze zogenaamd de kant van het volk kiezen..Ook jij hoeft niet meer terug ..niet in geen ene commissie.Suriname schreeuwt naar eerlijke betrouwbare mensen met inzicht om over te nemen…We willen geen oude gezichten meer zien..die blijven hun gif strooien..ze zeggen toch een rotte appel in de mand.. ook geen 1/3 of 1/2 rotte…


  Maak melding

 8. Deze man heeft blijk gegeven in alle opzichten onbetrouwbaar te zijn. Hoewel ik het toejuich dat hij zich heeft teruggetrokken, zou ik als oppositie niet met hem samenwerken in DNA..Als hij Door baas B bij het grofvuil woedt gezet, wat gezien de zetelverhouding wellicht niet zal gebeuren, mag hij wat mij betreft een eenmansfractie vormen.
  Maar hij heeft met zijn verraad om met Bouterse samen te werken zijn politieke en wellicht maatschappelijke doodvonnis getekend..


  Maak melding

 9. Dora junior heeft namens Sapoen en Chitan weer een kortgeding aangespannen..deze keer tegen het CHS en..
  om het vonnis op te schorten..
  Dat de “coalitie”( lees: de staat) opdraait voor de kosten van rechtsbijstand voor de 2 verraders is evident. De coalitie heeft er immers belang bij dat de 2 in het parlement blijven.
  In deze tijden van crises is dit onacceptabel.
  Ik hoop dat de achterban van Breeveld zich openlijk distantieert van het wanbeleid van de regering en daarmee hun voorzitter langzaam maar zeker op een zijspoor zet. Hij heeft aangetoond dat zijn mooie praatjes van voordat hij in de coalitie zat, geen gaatjes vullen.
  Ik doe van hieruit een beroep op de achterban van Doe die nog steeds de partij idealen hoog in het vaandel heeft, om vrijdag deel te nemen aan de protestactie en zich te ontdoen van Breeveld als voorzitter omdat hij de geloofwaardigheid van de partij te grabbel heeft gegooid..
  In het engels voetbal zegt men: “nobody is bigger than the club” …!!!


  Maak melding

 10. SURINAMERS, NU DOORPAKKEN!!!! DE AMBTENAREN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE CLO O.L.V. “LAAGHART” WIL IK AANMOEDIGEN OM HET VOORBEELD VAN WILGO VALIES TE VOLGEN EN HUN VOORZITTER DIE OOK ZILVERSTUKKEN HEEFT AANGENOMEN VAN BOUTERSE , OP EEN ZIJSPOOR TE ZETTEN. A MANG BREDE BOTRO!!
  IN PLAATS VAN OP TE KOMEN VOOR DE BELANGEN VAN DE AMBTENAREN , WERKT HIJ DIE TEGEN .
  WORD WAKKER AMBTENAREN EN REKEN AF MET DEZE PAARSE CHARLATAN!!!!!!!!


  Maak melding

 11. Zodra u als BESCHAAFD mens, vereniging, politiekeorganisatie of in welke vorm dan ook een VERBINTENIS aangaat met het PAARSE WESPENNEST, dan bent u gedoemd te DEGRADEREN in waarden en normen !!!!

  Voorts is het tevens een feit dat na een samenwerking te zijn aangegaan uw rol in RAP TEMPO NIHIL wordt !!!
  Nota bene, u VERDWIJNT naderhand TOTAAL van het POLITIEK TONEEL.

  Dus CB gij zijt gewaarschuwd !!!!!

  Enkele voorbeelden: Willy Soemita ( KTPI ), Oesman Wangsabesari ( KTPI Nieuwestijl ) en wie nog nieuws en informatie heeft over…….. Nicolas Priesierie ( BAASA partij ) die mag het mij vertellen.
  R. Hooghart volgt !!!!

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 12. nog een voorbeeld: Harish Monorath ( Nieuw Suriname ).

  Na als een PARIA te zijn behandeld binnen het WESPENNEST van de PAARSE CRIMINEEL, zocht hij uit pure WANHOOP en ELLENDE zijn heil bij een andere CRIMINEEL namelijk de GELE CRIMINEEL ( uit Marowijne ) !!!

  Uiteindelijk stond deze ” mamjo der Orde van Advocaten ” met LEGE HANDEN en BROEKZAKKEN wat POLITIEK betreft.

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 13. @Robinho
  Deze man heeft blijk gegeven in alle opzichten onbetrouwbaar te zijn.

  100% mee eens je kunt hem niet vertrouwen ook zijn partij niet kijk maar naar de enige minister die uit DOE komt.

  Skaliens in beslag genomen
  Skalien eigenaren fikse boete ogelegd
  Niemand krijgt meer een vergunning om naar goud te zoeken in en rondom het stuwmeer
  Geen verhoging EBS tarieven
  Geen verhoging water tarieven

  En kijk het sprookje eindigt met “niets van de beloftes zijn uitgevoerd. Dus is er sprake van een grove onwaarheden die je geen leugens kunt noemen maar eerder geen stront aan de knikker


  Maak melding

 14. Het Surinaamse VOLK heeft op 25 Mei 2015 DEMOCRATISCH GESPROKEN en GEKOZEN voor Raymond Sapoen en Deepakkoemar Chitan in de Nationale Assenblee.

  Nu dat NPS – Na Poor Sani en VHP – Valse Hoop op Paé hun zinnen op twee VALSE CADEAUTJES van PL – Paé Law hebben gezet weten ze zich GEEN WEG TERUG. De DEMOCRATIE stellen ze ONDERGESCHIKT aan twee VALSE CADEAUTJES van Law Paé.

  Paé heeft de NPS – Na Poor Sani en VHP – Valse Hoop op Paé letterlijk en figuurlijk bij de STROT. Ze krijgen een TRAUMA deze twee (2) ZIELIGE partijtjes. De (BLOED)WORST van Somo.

  Somo BEDREIGT ze DAGELIJKS om hun de RUG toe te keren met z’n PL – Paé Law.

  Rusland met z’n – één voor – twee (2) zetels met z’n DWERG-partijtje weet zich GEEN RAAD en dreigt van de Jules Wijdenbosch-brug te ZULLEN SPRINGEN, gaan de geruchten. “Vanwege Somo is NPS – Na Poor Sani nu zo’n ECHTE DWERG”, dus Somo moet wat terug doen.

  En Santhoki loopt dagelijks met z’n FLESJE GRAMOXONE – vanuit Nickerie GRATIS ontvangen – in de hand en is voornemens deze HELEMAAL leeg te ZULLEN drinken in de Nationale Assemblee als Somo z’n ‘BELOFTE’ niet zou willen of kunnen NAKOMEN.

  DOE heeft als christelijke partij altijd voor GEPLEIT, tegen ZELFDODING te zijn en trekt Carl Breeveld als Leider van DOE zich terug als initiatiefnemer Terugroep-wet vanwege PUUR HUMANITAIRE gronden.

  Dat Carl Breeveld de “LIJDERS” van NPS – Na Poor Sani en de VHP – Vals Hoop op Paé het liefst ziet ‘lijden’ in de Nationale Assemblee dan via een HOGE BRUG of een KLEIN FLESJE is een ZEER GRONDIGE REDEN om zich terug te trekken.

  Of Ronny Brunswijk dit toejuicht? Zo’n HOKE BRUK en zo;n KEIN FEKJE! Zijn jullie KEK Keworden? Ik Ka MISKIEN TELUG na Baas. Mie no wan dé, pé LAW MANG dé!

  We hebben het hier over (SCHIJN)DEMOCRATIE van partijen of louter CRASIE van partijen om de (BLOED)WORST van Somo voor hun NEUS voorgehouden? “Ruiken kan GEEN KWAAD”.

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 15. Breeveld is een grappenmaker en een zakkenvuller en is ongeloofwaardig.Eat heeft deze man in de regering te zoeken vraag ik mijn zelf af.Nu moet hij bewijzen dat hij capabel is dan komt hij met deze nonsens.Opstappen is de beste voor hem.


  Maak melding

 16. AUB zeg…hoe ongevoelig kan een mens toch zijn..Je had zeker geen familie zitten tussen de 15 surinamers die op laffe wijze zijn geëxecuteerd.Give me a break..De Heer staat soms bepaalde dingen toe..om op Zijn tijd af te rekenen..Maar Zijn wil de mensen te doden..We hebben niet de zelfde God dat is een ding dat zeker is…


  Maak melding

 17. CB Kon Dansi, CB Kon Dansi
  Kon Dansi Meki DDB Szi, Kon Dansi Meki Taante Szidonia Szi

  CB Né Dansi Morro, CB Né Dansi Morro

  CB, heeft het licht gezien, Haleluja!
  Free at last, Free at last, Thank God almighty CB is free at last, Haleluja!

  His eyes have seen the glory!, Thank God Almighty Free At Last

  Hoera, Hoera, Hoera, voor de verloren zoon, die in het duisternis verdwaalt was. Hoge Priester kan ook verdwalen.

  Get up, stand up, stand up for your rights!
  Get up, stand up, stand up for your rights!
  Get up, stand up, stand up for your rights!
  Get up, stand up, don’t give up the fight!

  Preacher man, don’t tell me
  Heaven is under the earth
  I know you don’t know
  What life is really worth
  It’s not all that glitters is gold
  ‘Alf the story has never been told
  So now you see the light, eh!
  Stand up for your rights. Come on!

  Bob Marley

  Nu Nog Waterberg en Zeeman van BEP en enkele NDP-DNA-paarse kakkerlakken, die het licht nog moeten zien.

  Fri, Fri, Fri!,
  Sranan Fri!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij MetOns Suriname


  Maak melding

 18. Een feit dat als een paal boven water staat is dat de afgelopen 3 decennia paarse regering betekent 3 x katibo, ellende,corruptie, chaos en crisis in ons nu adolescente natie. Wanneer leren wij op eigen benen staan? De leiders te kiezen die de wil,kennis en kunde bezitten om Surname op grotere hoogten te brengen. Weg met de abangies.


  Maak melding

 19. @robinho
  SURINAMERS, NU DOORPAKKEN!!!! DE AMBTENAREN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE CLO O.L.V. “LAAGHART” WIL IK AANMOEDIGEN OM HET VOORBEELD VAN WILGO VALIES TE VOLGEN EN HUN VOORZITTER DIE OOK ZILVERSTUKKEN HEEFT AANGENOMEN VAN BOUTERSE , OP EEN ZIJSPOOR TE ZETTEN. A MANG BREDE BOTRO!!
  IN PLAATS VAN OP TE KOMEN VOOR DE BELANGEN VAN DE AMBTENAREN , WERKT HIJ DIE TEGEN .
  WORD WAKKER AMBTENAREN EN REKEN AF MET DEZE PAARSE CHARLATAN!!!!!!!!

  ———————————————————————————-
  HALLO, WOESTIJNSCHREEUWENDE EZEL,..GA EEN VALIUM PAKKEN,WANT NIEMAND HOORT JOU,..ALLEEN DE pannekoeken, want je spreekt hun taal.


  Maak melding

 20. @Do THE WRONG Thing

  De Surinaamse kiezer heeft inderdaad volksvertegenwoordigers GEKOZEN !

  En als zij OVERLOPEN (worden omgekocht etc ),
  hun partijuitgangspunten/partijprogramma in de vuilnisbak deponeren,

  DANNNNNNN… ………………..worden zij volgens de WETTIGE/RECHTSGELDIGE Terugroepwet,
  TERUGGEROEPEN en UIT DE DNA GEZET !!!

  PS : DESI=NDP=SURINAAMS FAILLISSEMENT !!!


  Maak melding

 21. Wat de fractie van de NDP en de overige indieners van de “initiatiefvoorstel terugroeping volksvertegenwoordigers” proberen te doen, is om met een nieuwe wet de uitspraak gebaseerd op een oude wet te dwarsbomen, terwijl die reeds voor executie vatbaar is. Waarom moet die wet trouwens gewijzigd worden. Je wijzigt als iets verouderd is, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd of niet werkt. Deze wet toont juist aan dat het werkt, waarom dan een wijziging? You never repair something that is not broken. Dit is inmenging in de rechterlijke macht door de wetgevende macht. Hiermee wordt het Trias Polica-beginsel met de voeten getreden’, stelt Oemrawsingh.


  Maak melding

 22. CHS mag niet toetsen
  Wanneer er volgens de bestuurskundige gekeken wordt naar de huidige terugroepwet, is het duidelijk dat wanneer de mensen voldaan hebben aan alle gestelde verplichtingen, wat nu het geval is, het CHS invulling moet geven aan de terugroeping. Volgens Boldewijn heeft het CHS geen bevoegdheid om de terugroeping te toetsen. Het CHS is volgens hem inderdaad geen rechtspersoon, maar een staatsorgaan. Het CHS is een verkiezingsorgaan dat namens de staat moet handelen. Dit leidt volgens hem ertoe dat de staat in feite zou moeten worden veroordeeld tot het niet nakomen van een vonnis van de rechter. “Ik snap nu niet wat het probleem weer is. De eerste keer had de partij van Paul Somohardjo misgeslagen door de mensen terug te roepen, voordat zij zelf in het parlement waren toegelaten. De misstappen zijn rechtgetrokken en toen heeft de rechter de PL in het gelijk gesteld.”


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.