Hoogleraar Gowricharn krijgt toga van Rudolf van Lier

34

De kersverse bijzonder hoogleraar ‘Hindostaanse Diasporastudies aan de VU’, prof. dr. Ruben Gowricharn, heeft vrijdag 26 februari zijn oratie aan de Vrije Universiteit gehouden in de toga van de overleden en bekende hoogleraar Rudolf van Lier. Hij is de auteur van het boek ‘Samenleving in een grensgebied’ (1949/1977), dat nog steeds als een standaardwerk over Suriname wordt beschouwd.

Rudolf Asueer Jacob (Rudie) van Lier (1914 – 1987) was een Surinaams socioloog, historicus, dichter en schrijver. Hij studeerde geschiedenis en was naast zijn literair schrijverschap, vanaf 1949 buitengewoon hoogleraar ‘Sociologie en Cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied’ aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1955 werd hij ook gewoon hoogleraar ‘Agrarische Sociologie voor de Ontwikkelingslanden’ aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen.

Na de oratie lichtte de voormalige rector van het Institute of Social Studies en emeritus-hoogleraar Louk de la Rive Box, die hiervoor de toga van Van Lier droeg, kort toe waarom Gowricharn deze eer te beurt is gevallen. Van Lier was één van de eersten, die een studie maakte van de culturele pluraliteit van Suriname. Gowricharn heeft deze traditie niet alleen voortgezet, maar ook in Nederland verder ontwikkeld waar hij het recht op eigen culturele leefstijlen wist te verbinden met de universele rechten van de mens en de grondbeginselen van de democratie. Deze visie ontvouwde Gowricharn in diverse publicaties en in de eerste Rudolf van Lierlezing die hij mocht houden.

Voor de overdracht van de toga heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam het officiële protocol van de oratie aangepast. Ruben Gowricharn is sinds november 2015 vanwege de Stichting Diaspora Stichting Lalla Rookh benoemd als bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de faculteit Geesteswetenschappen aan de VU in Amsterdam.


34 REACTIES

 1. Als het totale parlement maar 1% had van de kennis van prof.dr. Gowricharn, zou het een stuk beter gaan in Suriname. De kennis zit bij de diaspora, niet in Suriname zelf.


  Maak melding

 2. =Misschien gaat deze man zich aanmelden bij de VHP.

  Voor de personen die het steeds hebben op de VHP, zie maar weer hoeveel kennis deze mensen in huis hebben.
  Een Hindoestaan heeft het weer zo ver geschopt.

  Gefeliciteerd en ik hoop dat u uw kennis mer de Surinamers gaat delen in Suriname.


  Maak melding

 3. @Cochise

  Waarom is dit niet interessant? Dat bepaalt u toch niet voor anderen? Dan slaat u dit bericht toch over en gaat elders gewoon weer verder met klagen over Bouterse.


  Maak melding

 4. Paul,

  Ik vertel mijn gewoon mijn mening zoals heel veel mensen op dit forum doen, onder andere u.
  Dit artikel gaat niet over Bouterse.
  Daar heb ik in dit geval dus ook niets over te klagen.
  U moet wel bij de feiten blijven.


  Maak melding

 5. Gefeliciteerd, geweldig dat een Surinamer zijn cultuur vaandel hoog houdt , suriname heeft zoveel culturen, waar zijn ze.
  Alleen eten drinken en slapen, dieren doen dat.


  Maak melding

 6. @Conchise

  Als u uw mening wilt geven kom dan met argumenten. Alleen maar roepen dat het voor Surinamers niet interessant zou zijn voegt niets toe. Ik ben beter van u gewend.


  Maak melding

 7. @ Cochise,

  Natuurlijk moeten we dit weten!
  Merk je niet hoeveel onzin de NDP-ers hier posten??

  Dat doen ze omdat ze hun geschiedenis niet kennen, niet de recente maar zeker niet van de vorige eeuw waarin Bouta zijn eerste schrede zette om het land naar de vernieling te leiden.


  Maak melding

 8. B. Wakoef,

  Jij spreekt mijn taal jongen.
  Vernietiging van je eigen cultuur, identiteit en tradities d.m.v. rassenvermenging is inderdaad nergens voor nodig. Eigenlijk is het puur egoisme van mensen die dat doen.
  Bovendien, in 90% van de gevallen zie je dat de ouders en families van beide partijen bij gemengde huwelijken zeer verdrietig worden door de keuze van hun kroost. En dit geldt niet alleen voor hindostanen, maar voor alle volkeren en rassen. De natuur heeft een intuitie ingebouwd in de mens dat men het bij de eigen soort (culturele soort) moet houden.
  Op het eerste gezicht zie je bij gemengde huwelijken dat men vooral de voordelen van de cultuur van de ander waardeert. Naarmate zo’n relatie voortduurt, zie je dat men toch uiteindelijk terugverlangt naar de eigen cultuur, tradities en normen en waarden en ook de geborgenheid. Het merendeel van de gemengde huwelijken strandt dan ook. De kindneren uit deze huwelijken worden dan het slachtoffer, zoals kinderen altijd het slachtoffer worden bij echtscheidingen.
  Tegenwoordig worden mensen wijsgemaakt dat ze individuen zijn en zich niets moeten aantrekken van de cultuur van hun ouders en voorouders. Dit heeft uiteraard een grote impact op de individuen. Net zoals kinderen worden aangespoord om hun ouders aan te klagen wanneer ze thuis een klap krijgen omdat ze een grote bek hadden opgezet. Men wil de kinderen omvormen tot standaardpersomalities die moeten passen in de dominerende cultuur van de maatschappij. In Nederland is dat dus de Nederlandse blanke cultuur.
  Zo’n Aboutaleb die trots is op z’n Marokkaanse wortels en liever heeft dat z’n dochters trouwen met een Marokkaan, wordt helemaal afgebrand hierop. Terwijl zo’n Wilders die wil dat de Nederlandse meisjes zich niet inlaten met allochtone jongens/mannen, juist veel bijval krijgt. Waarom? Omdat er in Nederland langzamerhand wordt overgegaan tot assimilatie: de minderheden moeten zich via huwelijken met de blanke meerderheid mengen met de autochtone Nederlander om aldus hun eigen identiteit volledig kwijt te raken.
  Hier is dus een functie weggelegd voor Gowricharan: vooorkomen dat assimilatie verplicht wordt!!!
  Ik hoop dat hij genoeg medestanders krijgt hiervoor.
  Iedereen heeft het recht z’n cultuur te behouden en ieder kind heeft het recht om niet gehersenspoeld te worden dat het beter is een blanke te zijn in de Europese maatschappijen.


  Maak melding

 9. Ronald,

  Naar mij stellige overtuiging bestaat er geen zuiver ras.
  Zolang de wereld bestaat, zolang is er sprake van assimilatie.
  De ene keer gebeurde dat door middel van onderdrukking, de andere keer op natuurlijk wijze.
  Assimilatie is niet tegen te houden, sterker nog, het zal alleen maar toenemen.
  Het zit ingebakken in de mens.


  Maak melding

 10. Cochise,

  Een fysiek zuivere ras bestaat volgens mij ook niet omdat er altijd migratie van mensen is geweest en er vermenging is ontstaan.

  Wel bestaan er m.i. zuivere culturen waarin mensen als eerste levensopdracht meekrijgen om hun ziel weer te verbinden met God en dat zo’n maatschappij alle faciliteiten daarvoor creeert.
  Zo’n cultuur en volk(eren) wemelt dan van verlichte mensen en het is er beter vertoeven dan in de hemel.
  Vervolgens noemt men zo’n volk(eren) een ras om ze te onderscheiden van de andere rassen die een andere cultuur beleiden.


  Maak melding

 11. Ronald,

  Met alle respect, maar zo’n cultuur ken ik niet op deze wereld.
  Zelfs de meest afgelegen indianen- en nomadenstammen op onze aardbol assimileren.


  Maak melding

 12. In de bijbel noemen ze de diverse volkeren die de 10 geboden aanvaardden de Joodse ras. Hun gezamenlijke kenmerk was om de geboden uit te voeren en om die God die ze had gegeven te aanbidden.

  Volkeren die dat niet deden, ook al waren ze fysiek verwant aan de Joden, werden dan niet opgenomen tot het Joodse ras.


  Maak melding

 13. Cochise,

  Kijk naar de Joden in de bijbel.

  Die volkeren – niet verwant aan elkaar – die de 10 geboden aannamen en de God van de 10 geboden aanbidden, die worden Joden genoemd en thans behorende tot de Joodse ras.

  Die volkeren – wel verwant aan de Joden – die de 10 geboden en de bijbelse God verwierpen, behoren niet meer tot de Joodse ras.

  Palestijnen, verwant aan de Joodse volkeren, behoren niet meer tot de Joodse ras maar tot de Arabische moslimcultuur en dus tot de Arabische ras.
  Europese christenen die geen verwantschap hebben met de Joodse volkeren scharen zich al te graag onder de Joodse ras, vanwege de bijbel en de bijbelse God.

  Dus je ziet dat ras niet altijd meer draait om het fysiek, maar ook om de cultuur.

  Indianen en nomaden assimileren, maar in de VS zie je bijvoorbeeld dat Indianen proberen hun cultuur toch te behouden of nieuwe leven in te blazen.
  Mensen keren vroeg of laat (bijna) altijd terug naar hun wortels. Als je toch terug keert naar je wortels, waarom dan zelfs beginnen om die wortels te verlaten?


  Maak melding

 14. Morenito,

  Ben je vergeten dat de laatste wereldoorlog draaide om ras? Herrenvolk tegen gierige verderfelijke joden?

  Draaide de kolonistaie van de 3e wereld niet mede om ras? Dat de blanke rassen het recht hadden te koloniseren omdat ze de superieure rassen waren?

  Dus hoezo BS?


  Maak melding

 15. Niet dus. Ik kan er geen touw aan vastknopen waarom de ene reactie wel voor goedkeuring in de wachtrij komt en de andere niet.
  Misschien wil WKN een keertje dit verduidelijken?


  Maak melding

 16. Morenito,

  Sorry hoor, maar assimilatie kun je niet tegenhouden.
  Ik reageer daarop, omdat anderen daarover blijkbaar een andere mening hebben.
  Is hun goed recht, maar ik denk daar fundamenteel anders over.
  We hebben voorbeelden in de geschiedenis gezien, waarin dat helemaal verkeerd ging.


  Maak melding

 17. Cochise,

  Assimilatie kan je wel tegenhouden. Kijk maar naar de Joden in Nederland. Ze trouwen met christenen, maar behouden en belijden nog steeds hun Joodse geloof. Dat geven ze nooit op en heel terecht.
  Met hindostanen is het anders gesteld. Zodra ze trouwen met een niet-hindostaan belijden ze hun geloof niet meer maar gaan het geloof van de partner belijden. Misschien een kwestie van slappe knieen.


  Maak melding

 18. Kondremangs….

  Het boek: Samenleving in een grensgebied is toendertijd geschreven vanuit de optiek van de schrijver, de geraadpleegde bronnen en de tijdsgeest. Het gaf een analyse van de toenmalige Surinaamse samenleving . Het was een standaardwerk voor alle Surinaamse historici, totdat in de jaren 80 als tegenhanger verscheen: Van Priary tot en met de Kom…van de hand van Sandew Hira( jaja..dezelfde).
  Het is nu de hoogste tijd om opnieuw een analyse te maken van de Surinaamse samenleving van de verschijning van het boek van R. van Lier.
  Dan kunnen we kijken als we als volk gegroeid zijn (wan pipel) ondanks de verschillen die er helaas nog steeds zijn tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
  Prof Ruben…van harte gefeliciteerd.

  TIME WILL TELL!!!

  NOBRUYA


  Maak melding

 19. Nobruya,

  Jij en ik kunnen het antwoord op jouw vraag nu al geven.
  We zijn namelijk als volk niet gegroeid, integendeel, we zijn de afgelopen 6 jaar verder uit elkaar gegroeid dan ooit.
  Als je in Suriname woont, hoef je daarvoor geen helderziende te zijn.
  Zie bovendien ook de reacties op dit forum en je bent snel verlost van je vraag of het met ons als volk beter gaat.
  Niet dus.


  Maak melding

 20. He woef woef jij komt echt van een hoge cultuur hoor. Praten/schrijven jou soortgenoten van jou superieure ras ook allemaal zo dom.
  Weet je dat hitler ook zulke praatjes als jij had.
  En toen hij zag dat hij ondanks zijn superieure hersenen toch de oorlog verloor, pleegde de lafaard zelfmoord.
  Zijn superieure hersenen waren gewoon van een debiele aan grootheidswaanzin lijdende sterveling.


  Maak melding

 21. @cochise
  klopt het mengen van rassen gebeurd al eeuwen. Met de betere transport en communicatie mogelijkheden van deze eeuw zal het nog sneller gaan. Dat is niet tegen te houden. Mensen als woef woef en wilders mogen weer terug onder hun steen kruipen. Daar mogen zij zich rond wentelen in hun zuiverheid van ras.


  Maak melding

 22. @B. Wakoef,

  zij doen alsof je gek en ongeschoold bent, maar geloof mij je doet het prima en een beetje lol is op zijn plaats vooral in deze moeilijke tijden.
  Ga zo door.


  Maak melding

 23. @Houvanelkekleurmens,

  Elke ras heeft bepaalde cultuur. Als gaat jij vermengen jouw ras met ras met lagere cultuur, dan jij bent bezig met vernietigen jouw ras. Jij hebt verantwoordelijkheid voor jouw ras.
  Sommige mensen hier zeggen dat zijn zij echte Soerinaamers. Waarom zeggen dat zij? Omdat zij zijn geboren in Soerinaam. Dan als kan ji trots wezen op land van jouw geboorte, dan waarom jij kan niet trots wezen op ras van jouw geboorte? Als kan jij zeggen dat in mijn land ik weer buitenlanders, dan waarom jij kan niet zeggen iin mijn ras ik weer andere rassen? Nou?


  Maak melding

 24. @Hindorie,

  Was niet een Hindorie was verrader? Dat door zijn lust voor geld Suriname is nu in ellende?
  Hitler was verkeerd door te vermoorden mensen, maar hij streefde niet naar zuivere cultuur.
  Alleen als cultuur is zuiver (mens leeft vooral voor zijn verlossing) dan mens kan leven in vrijheid.
  Democratie is niet vrijheid. Kijk naar Soerinaam. Daar is zgn democratie, maar oppositie is bang. Is dat vrijheid?
  Vrijheid is als jij erachter bent wie ben jij echt, wat ben jij echt. Alleen in hogere cultuur jij kan vinden die antwoord daarop.


  Maak melding

 25. Jiyani
  Godverdomme man! Hoe komt het dat ik je ben vergeten.
  Dames en heren! De nieuwe minister van “omgaan met subversieve hindostanen” Bij deze!


  Maak melding

 26. Er komt binnenkort eem nieuwe side, waar iedereen vrij zijn menig kan, mag etaleren, ventileren. Geen censuur, never, nooit. WKN en vooral de censuur afdeling: get lost!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.