Protest Surinaamse oppositie tegen ‘onrechtmatige handeling’

50

PARAMARIBO, 13 feb – De oppositie in het parlement protesteert tegen wat genoemd wordt onrechtmatig handelen van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Het wordt niet gepikt dat moties van de oppositiepartijen genegeerd zijn.

Het betreft moties tegen het beleid van de regering Bouterse II. De behandeling van de moties is uitgesteld, hoewel ze ingediend zijn tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens de voorzitter en de coalitie zou er te veel tijd gemoeid gaan met de behandeling. Het is een principekwestie. “De moties betreffen zaken die door de regering tijdens de begrotingsbehandeling naar voren zijn gebracht” stellen de vier partijen.

Voor hen heeft de regering “geen oplossingsmodellen aangeboden voor de aanpak van de heersende crises waarin zij het volk gedompeld heeft.” In de moties wordt daarom ingegaan op onder meer de gezondheidstoestand in het land. Ook de bestrijding van criminaliteit en het plan om rivierwater te exporteren worden tegen het licht gehouden. Met het negeren worden democratie en rechtsstaat ‘vertrapt’.

Bekijk ook:

50 REACTIES

 1. Het bijzondere is dat de oppositie niet naar de rechter kan om haar gelijk te halen, want de rechters zijn ook klemgezet (intimidatie, bedreigingen, beschuldigingen) door deze regering. Bovendien legt de regering de rechterlijke uitspraken naast zich neer en er is echt niemand in Suriname die hier wat tegen kan doen. Daarom kunnen we niet meer spreken over de rechtsstaat Suriname.
  Het is voor dit soort zaken dat de mensen massaal het land verlieten na de aankondiging van de onafhankelijkheid.
  Ze hadden het goed gezien.


  Maak melding

 2. En weer gebeurt er iets dat in een rechtstaat niet voorkomt namelijk dat de DNA voorzitster wederom partij kiest en dus haar functie als voorzitster niet waardig is.
  Dan heb ik het niet over de 2 die teruggefloten zijn want die steunen de NDP door dik en dun alleen maar doordat hen een salaris is gegeven als lid van de regering.
  Hoe laag kun je vallen om een plan door te laten gaan alleen omdat je de meerderheid hebt en met steun van 2 niets ontziende gasten?
  Neen NDP moet echt ophouden om te prediken dat ze voor het volk zijn want een 2e Dubai worden ze zeker niet tenzij Misiekaba bedoeld een 2e Dumbo-bai


  Maak melding

 3. Binnenkort hebben Bouterse en zijn cornuiten weinig meer te zeggen over Suriname. De IMF beslist over het te besteden geld. Geen meki njang meer voor de paarse kliek.


  Maak melding

 4. An other topic
  Het is de speciale gewapende eenheden gelukt vier van de vijf criminelen van de gewapende roofoverval aan de Magnesiumstraat, vannacht aan te houden
  Een korporaal die het gezin dat overvallen werd, ook te hulp was geschoten, is dodelijk geraakt uit het wapen van een van de criminelen.

  En waar blijven nu de schreeuwers dat de doodstraf niet hoort in Suriname? Een korporaal die te hulp schoot is dodelijk geraakt.
  Ik sta nog steeds achter de strekking “eerst doorschieten dit tuig en dan pas vragen wat ze wilden”.
  Gevangen nemen is not done want resocialiseren en terug in een ziekelijk matschappij is het paard achter de kar spannen.
  Lood, koper of staal met punt of holle kop loslaten op deze beesten.
  En zie de foto wie het weer zijn.


  Maak melding

 5. En deze paarse club hebben hun mond vol over de democrarie en we leven in een rechtstaat, maar niets is minder waar, want het tegenovergestelde dragen deze paarse ratten met hun dictoriaal gedrag uit, met deze handelingen van Kartijntje Simons, is weer eens bewezen, dat regels geschonden worden, en misbruik van de meerderheid een feit is, en bovendien heeft ze weer laten zien, totaal ongeschikt te zijn als parlementsvoorzitter, door zich nooit onafhankelijk op te stellen, het lijkt er meer op dat deze lieden zoal Simons, Misikaba, meneer respect (Bouva) Parmeaser, en meneer de econoom Abdoel, allemaal gehersenspoeld zijn door dat paarse gif.


  Maak melding

 6. =Oppositie, als het goed is wordt er niet naar jullie geluisterd.

  Dit gaat Bouterse doen als het hem goed uitkomt, dan heeft hij jullie hard nodig zoals hij nu zegt:::we moeten het samen doen en ik heb een ieder nodig om het land voorruit te brengen::::

  Het IMF rekent wel af met Bouterse, het land en zijn regering.
  Ik hoop het goede voor land en volk.

  Ze zijn allen bedwelmd door die witte poeder van Bouterse


  Maak melding

 7. Snappen jullie het nog steeds niet dat Suri is en blijft een plantage en tegen de Surinaamse vluchtelingen in Ned. wil ik zeggen, groots spraak met je uitkering in Ned, gaan jullie een paar fietsen stellen, voor me.


  Maak melding

 8. En trouwens die hele oppositie die zich oppositie noem is een grote kleuterklas met heel veel amusement optredens ik lach me te barsten als je hoort hoe deze kleuter tegen elkaar praten en omgaan, totaal geen nivo en enkele van zich noemen zich Mr. en Dr. gehaald op een of andere lagere school in Amerika of Su.


  Maak melding

 9. Het vervelende is dat deze oppositie ook alleen maar bestaat uit wolven in schaapskleren die pretenderen dat zij handelen in volksbelang.

  Waarom is het in Suriname altijd kiezen uit twee kwaden ?

  Viva la Liberty !


  Maak melding

 10. Dit is een verkapte vorm van dictatuur dit is geen onbekend fenomeen voor de president.

  Beste mensen het is gedaan met dit land ondanks alle pogingen van wie dan ook , die het tij willen keren.

  Het is uitzichtloos en enige wat nog Suriname te wachten staan is het laatste zetje in de afgrond.


  Maak melding

 11. Eindelijk dictatuur in Suriname, eindelijk iemand die Suriname behoed van een stelletje kleuters die zeggen naar het volk hun zakken zullen ze bedoelen, stelletjes geluk zoekers.


  Maak melding

 12. Ik geef de parlementsvoorzitter groot gelijk. Andere gewichtige zaken gaan voor en theaterstukken van de oppositie dienen in feite in de shredder te verdwijnen. Er wordt tot s’avonds laat vergaderd en dan eisen enkele leden van de oppositie dat hun klucht opgevoerd moet worden. Hoe durven ze…………………!

  In he parlement moeten serieuze zaken behandeld worden. Dit instituut is geen marktplein waar asociale gillende typen hun zegje willen doen. In elk geval neemt men de oppositie m.b.t. hun theaterstukken serieus. De moties van de oppositie zijn uitgesteld naar een andere datum. De oppositie moet hiermee kunnen leven.


  Maak melding

 13. RobG

  “In he parlement moeten serieuze zaken behandeld worden.”

  Een parlement moet werken volgens de processen en procedures van de wet en dat vergt dat men niet kan beslissen tot dat alles wat volgens de regels van het parlement ingediend is ook behandeld wordt.
  Wat mevrouw Simons nu gedaan heeft is het Parlement feitelijk buiten werking stellen. Ze heeft feitelijk een staatsgreep gepleegd ten behoeve van de regering.

  U zegt dat er gegilt wordt etc. Ik heb het indienen van de moties gezien op de live stream. Het is met in achtnemening van alle beleefdheidsvormen en respect plaats gevonden. Dan dient de voorzitter ook correct te reageren.

  U stelt dat men er in de DNA serieuze zaken plaats moeten vinden. Laat ik een voorbeeld aanhalen hoe banaal de regering de begroting behandeld. Minister Peneux voert op de begroting 2016 achterstallige facturen naschoolsopvang op om een paar dagen later het betreffende bedrag substantieel te verhogen (men had nog niet alle rekeningen gevonden).
  U heeft voldoende verstand van boekhouden dat dergelijk gedrag niet meer is dan Cooking the Books of wel fraude voor het aangezicht van het volk.

  Wie kan deze regering en haar applaus machine in de DNA nog serieus nemen.
  Wees gerust het IMF zal gaan regeren en dan zegt deze begroting helemaal niets meer.


  Maak melding

 14. Jojo,ik weet niet hoe het met de procedures is m.b.t. rekeningen die later boven water komen. Deze rekeningen dienen betaald te worden. Maar we weten oo hoe bureaucratisch het overheidsapparaat in elkaar zit.

  Maar laten we ook eerlijk wezen. De oppositie speelt een spel en dat neem ik hen zeer kwalijk. De ratten in de oppositie nemen gedoseerd deel aan de vergaderingen. In heel veel gevallen verlenen ze geen quorum om de politieke besluitvorming te frustreren. En als een duiveltje in de nacht verschijnen ze ineens in de oppositiebanken om bij bepaalde vergaderingen obstructies te plegen.

  Ze hopen hiermee dat de regering niet aan haar taken, namelijk het land besturen, toekomt. Ik vind de houding van de oppositie verwerpelijk. Het geeft blijk van hun grove minachting voor het instituut het parlement. In de perioden toen de oppositiepartijen de regering vormden had de NDP helemaal geen kans om met haar voorstellen te komen. De oppositie werd totaal genegeerd.Hoe durven ze nu te klagen dat ze niet gehoord worden.


  Maak melding

 15. Daarom dat ik zeg dat de ndpers niet luisteren naar anderen en baasje bouta die luisterd helemaal niet !!!De oppositie bestaat uit meerdere groeperingen,meerdere politieke partijen terwijl de coalitie bestaat uit ndpers alleen.
  je vindt binnen de ndp moordenaars,,overlopers noem maar allles op die nooit goed zijn en je vindt ze bij de coalitie van de ndp.!! Een streep Is getrokken..het is de ndp vs de rest van Suriname!!En juist onze stem word doodgemaakt in het parlement. Daar wortdt niet naar het volk geluisterd daar doen de ndpers wat zij goed vinden en alllemaal uit Eigen belang!!!Ze tellen eerst hun verliezen en winsten en als ze zien dat ze geen winsten gaan maken dan negeren ze de oppositie en hun plannen die sociaal gericht is,en dan maken zowel baasje als volgelingen herrie als kippen zonder koppen dat de oppositie niet goed is. De hele coalitie deugt niet en het is voor de wereld te zien !! Sinds wanneer kunnen amnestie lijders een land besturen ?Sinds wanneer moeten lijders die een land besturen zo nodig om vergiffenis smeken ,dat doen alleen criminelen.,zij zien amnestie en vergeving als een grote eer!!
  Oppositie doe wat!!!Het volk staat achter jullie!!!!


  Maak melding

 16. Daarom dat ik zeg dat de ndpers niet luisteren naar anderen en baasje bouta die luisterd helemaal niet !!!De oppositie bestaat uit meerdere groeperingen,meerdere politieke partijen terwijl de coalitie bestaat uit ndpers alleen.
  je vindt binnen de ndp moordenaars,,overlopers noem maar allles op die nooit goed zijn en je vindt ze bij de coalitie van de ndp.!! Een streep Is getrokken..het is de ndp vs de rest van Suriname!!En juist onze stem word doodgemaakt in het parlement. Daar wortdt niet naar het volk geluisterd daar doen de ndpers wat zij goed vinden en alllemaal uit Eigen belang!!!Ze tellen eerst hun verliezen en winsten en als ze zien dat ze geen winsten gaan maken dan negeren ze de oppositie en hun plannen die sociaal gericht is,en dan maken zowel baasje als volgelingen herrie als kippen zonder koppen dat de oppositie niet goed is. De hele coalitie deugt niet en het is voor de wereld te zien !! Sinds wanneer kunnen amnestie lijders een land besturen ?Sinds wanneer moeten lijders die een land besturen zo nodig om vergiffenis smeken ,dat doen alleen criminelen.,zij zien amnestie en vergeving als een grote eer!!
  Oppositie het volk staat achter jullie!!!!


  Maak melding

 17. Sinds 25 februari 1980 is Suriname met de ingreep van DDB en 15 andere sergeanten in zeer grote problemen gekomen. Google en vul in Bouterse en zie, lees.

  Door middel van zilver penningen worden overlopers van andere politieke partijen naar de NDP gehaald. Er ontstaat een verdeel en heers door DDB en de gangsters. De oppositie wordt monddood gemaakt in de DNA. Dit alles om DDB en de gangsters in het zadel te houden. Deze gangsters houden het volk ook nu voor de gek dat iedereen moet meewerken aan de failliete bv,Suriname.

  De democratische rechtsstaat, de grondwet, internationale verdragen oa mensenrechten worden gewoon aan de kant gezet. Nepotisme, zelfverrijking, domeingronden, scalians , omkoping, banen waar goed in verdiend wordt, enz, voor een heel kleine groep rondom DDB en de gangsters. Financieel, economisch, sociaal, cultureel, enz, gaat het elke dag slechter met Suriname en de Surinamers. Suriname behoort vandaag tot één van de armste landen van Latijns- America/Caribischgebied en de wereld. DDB haalde Hoefdraad van de IMF binnen als directeur van de Centrale Bank van Suriname, zie wat deze man ervan gebakken heeft en vandaag zie je dat de IMF Suriname “hulp gaat bieden”.

  DDB is een moordenaar, (drugs)crimineel, hoofdverdachte in de 8 december 1982 moorden, verantwoordelijk voor de november MoiWana86 moorden, voor 11-jaar gevangenisstraf veroordeeld door de rechtbank in Nederland, DEA in de USA hem ook voor drugstransport naar de USA wil verhoren, enz, enz. Hij doet er alles aan om zich te handhaven en is momenteel bezig met zogenaamd iedereen erbij te betrekken om de failliete boedel, die hij zelf heeft gecreëerd op te lossen. In de veronderstelling dat hij van zijn criminele daden bij het volk ook vergiffenis zou kunnen krijgen.

  Sranan skeer! Het volk pinaart, leeft in grote armoede en zie het heel kleine groepje om DDB en de gangsters die in rijkdom en weelde leeft.

  Wie houdt wie voor de gek?

  De dief DDB, die alles heeft leeg geroofd, moord en verderf heeft gezaaid, zich zelf heeft verrijkt, roept: houdt de dief!”

  Wie houdt wie voor de gek?

  Sranansma oe wiki!

  DDB is alleen bezig met zijn eigen belangen, ten kosten van alles en iedereen die hij daarvoor kan omkopen. De armoede van u zal hem en de gangsters om hem heen een worst/zorg zijn. Als hij maar niet wordt veroordeeld en in het zadel kan blijven. Het gaat om zijn enige eigen belang en niet om u armoede.

  Zie wat er sinds 25 februari 1980 met Suriname en de Surinamers is gebeurd onder leiding van DDB en de gangsters, omkopers, enz. oa zelfverrijking van deze mensen, verval, armoede in alles oa het Surinaamse volk, normen waarden, grote criminaliteit, grondwet van de kant gezet, minachting voor de krijgsraad/rechters, geen respect, alles wordt duurder in de winkels, valuta, ontwaarding van de Surinaamse gulden/Surinaamse dollar, geen medicijnen, zika-epidemie, aids, uitverkoop van de natuurlijke hulpbronnen/grondstoffen van Suriname, hout, goud, zoet waterbronnen/oppervlakte zoetwater, enz, enz. Sranan skeer. Zijn familie en gangsters om hem heen verrijken zich en doen inkopen in het buitenland, zie de ondernemer Sardjoe die een Mercedez Benz ondernemer aan de Fred Derbystraat heeft opgezet. Deze man heeft met zijn zandboot in het verleden een brug over de Surinamerivier in elkaar laten donderen en heeft hier nooit één kopercent voor betaald.

  Het kwaad in Suriname is DDB en de gangsters om hem heen sinds 25 februari 1980 en alle Surinamers die niet omkoopbaar zijn voor zilver ringen moeten zorg voor dragen dat deze rotte appel moet wordt verwijderd uit Suriname.

  Sranan oe wiki!
  Stre Def Stre, Wi No Sa Frede

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 18. Een duidelijk bewijs dat de coalitie niet naar anderen gewend is te luisteren!!!De coaitie telt haar winsten en verliezen eerst en als het niet winstgevend is voor ze zeggen ze nee.Hun Eigen plannen worden gestopt of gaan niet door omdat omdat te veel zogenaamde deskundigen plannen maken binnen de coalitie die fatale gevolgen kan hebben voor Suriname. Wij maken genoeg rampen mee met deze coalitie en we verwachten nog meer ….


  Maak melding

 19. Passant blijf maar passant, want wat je vertelt hebt weten we ( Surinamers ) allemaal al, waren de vorige regeringen beter, me mars, allemaal zijn het geluk zoekers ten koste van de nieuwe domme Surinamers in Suriname. Passant ga fietsen stellen maak je nuttig.


  Maak melding

 20. @Dr Anansi
  Maar volgens bouta zou hij van Suriname toch een gouden paradijs maken?!!Hij deed toch voor dat hij beter is dan de rest?
  Daarom heb je toch voor hem gekozen?
  Zie je iemand anders uit de vorige regeringen om amestie of vergiffenis bedelen?
  Zo laat ons dan weten wie beter blijken te zijn of de besten , zij toen of hij,bouta, nu!!


  Maak melding

 21. Lees hier,

  Tijdens de parlementsverkiezingen op 6 december 2015 in Venezuela behaalde de oppositie een tweederdemeerderheid, oftewel 112 zetels; genoeg zetels om president Maduro grondwettelijk te kunnen afzetten.

  Het Hooggerechtshof, dat volledig wordt gedomineerd door chavista’s, verbood (zomaar) drie parlementariërs van de oppositie om zitting te nemen in het parlement, waardoor de oppositie zijn tweederdemeerderheid zou verliezen. De oppositie bestempelde de uitspraak van het Hooggerechtshof als een ‘juridische coup’. Uiteindelijk heeft de oppositie de drie geschorste parlementsleden alsnog beëdigd.

  De overgelopen parlementariërs Raymond Sapoen en Deepakkoemar Chitan zijn door hun politieke partij, de Pertjajah Luhur (PL), rechtsgeldig geroyeerd en teruggeroepen. Zie mijn artikel ‘Een staaltje van muggenzifterij’ op gfcnieuws. Het Centraal Hoofdstembureau Suriname (CHS) moet uitvoering geven aan het hierbovengenoemde besluit van de PL.

  Het CHS heeft niet de bevoegdheid om de terugroeping op haar rechtsgeldigheid te beoordelen. Logisch, omdat het CHS zich niet mag inlaten in interne aangelegenheden van politieke partijen. Door te weigeren te voorzien in de vacature pleegt het CHS een ‘juridische coup’, namelijk, waarom treedt hij op als ‘beschermheer’ van de twee teruggeroepen parlementariërs?

  Ahmad Jhawnie

  Ah kijk naast de twee coups komt de terugroepcoup gepleegd door de coalitie en weer onder toezicht van hun lijder..


  Maak melding

 22. Ray, je hebt gelijk, maar dat bereik je niet met een kleurklas die het in de vergadering maar steeds heeft over roddel en achterklap en nauwelijks uit hun woorden komt, dit soorten mensen houden de vooruitgang achter, hebben we genoeg in het verleden gehad, ik zou ze kleurplaatjes geven om te kleuren om zich daar mee bezig te houden en dan zeggen dat je dat doet voor de bevolking, stelletjes mafkezen, baka gotro boys.


  Maak melding

 23. ” Het geeft blijk van hun GROVE MINACHTING ” voor het instituut het PARLEMENT ” !!!!!!

  Bovenvermelde ROTZOOI is vandaag, zaterdag 13 februari 2016, om 14:27 uur aangehaald door de PIMPELPAARSE FLAPDROL, ” RobG “, in één van zijn ZOVEELSTE WAARDELOZE reacties !!!

  Nou, ” DROLLETJE ” !! DIT is nou een voorbeeld van PURE MINACHTING van het PARLEMENT. Lees en HUIVER !!!!!

  Bouterse weigert in debat met de volksvertegenwoordiging inhoud te geven aan zijn verantwoordingsplicht. Hij zegt ‘niet voor elk wissewasje’ naar het parlement te willen gaan.

  Sterker, hij verklaarde dat hij ‘alleen naar het parlement gaat als de grondwet mij daartoe verplicht’. Welnu, gezien de grondwet het helemaal niet heeft over het al dan niet ‘gaan naar het parlement’, maar over het afleggen van verantwoording van de president aan het parlement en controle van het parlement op de president, betekent deze willekeurige interpretatie van de grondwet dat deze president vindt dat hij bepaalt wanneer hij het parlement te woord staat. Ex-president Ronald Venetiaan las in het vermijdingsgedrag onbekwaamheid: ‘De president gaat het debat uit de weg omdat hij de kennis en vaardigheden daartoe mist.’ Maar er zijn ook materiële redenen, zoals conflict of interest, om de toets der kritiek uit de weg te gaan. De president kende de ‘First Lady’ een salaris toe. Zij mag even veel verdienen als een parlementslid. Hij bevestigde daarmee zijn MINACHTING voor het PARLEMENTAIRE werk. Of had hij zijn eigen parlementaire ‘werk’ als referentie?

  Ook als parlementslid vermeed Bouterse het debat en vluchtte in absenteïsme. Hij werd geroyeerd. De NDP tekende bij de Internationale Parlementaire Unie bezwaar aan, het werd ongegrond verklaard. De ‘First Lady’ krijgt ook een staf, kantoorruimte en een voorlichter die persberichtjes van elk geknipt lintje moet maken. Bouterse benoemde ook, naar Kadhafiaans model, zijn zoon Dino Bouterse in de leiding van een presidentiële garde, de Counter Terror Unit (CTU). ZONDER de NOODZAKELIJKE WETGEVING formeert de president een zwaar bewapende (lees politieke) eenheid. In zijn bestuurlijke jungle is alle ruimte voor WILLEKEUR.

  Trevlig helg! CHAVÉZ


  Maak melding

 24. @Dr Anansi
  Vertel ons eens wat voor een roddel de oppositie verteld!
  Sjeesjes alles wat de oppositie zegt staat in de verschillende nieuwsberichten vermeld!
  Feit is dat de oppositie de kans niet krijgt om een spreekbeurt te houden !Ze worden de zaal uitgezet of ze worden monddood gemaakt.. Lukt het de coalitie niet dan komen ze met hun roddel praatjes praktijken voor de dag.
  En aub ga een kleuter niett met je coalitie bendeleden vergelijken!De kleuters zijn onschuldige schepselen maar van je coalitie bendeleden kunnen we dat helaas niet zeggen.Daar heb je de echte ,medogenloze,zelf verklaarde amnestielijder en bloeddorstigen!!


  Maak melding

 25. Beste RobG

  “De ratten in de oppositie nemen gedoseerd deel aan de vergaderingen. In heel veel gevallen verlenen ze geen quorum om de politieke besluitvorming te frustreren. ”

  U bent selectief in uw benadering. In de periode 2005-2010 bespeelde de NDP het quorum orgel. Wie zaten er toen onder de Nanja boom te niksen.
  Hoe lang heeft Bouterse toen de DNA niet bezocht en zijn vergoeding geïncasseerd.

  In de politiek worden altijd spelletjes gespeeld om je zelf beter te profileren. Denk eens aan Bouterse die minister Amafo min of meer voor dief uitmaakte en toen zij met bewijzen kwam dat Bouterse op het verkiezingspodium enorme onzin had lopen roepen was hij even niet zo groot om te zeggen sorry ik heb mij vergist.

  Ten aanzien van Boeken van kosten weet ik allicht zoveel dat je ze boekt in het jaar dat de kosten vallen. Dan wordt het te kort wat groter maar dan ben je er wel eerlijk vanaf.
  Kosten naar een nieuwe begroting door rollen is VOLKSVERLAKKERIJ. De bevolking wordt misleidt. De applaus machine van de coalitie vindt het prima dat zij belazerd worden en de oppositie kan er niets tegen inbrengen. U heeft voldoende kennis om te begrijpen dat het niet klopt en het onbenul van de minister en de DNA meer dan duidelijk aangetoond wordt.


  Maak melding

 26. Wat was het weer een mooie vertoning in de DNA met de PARTIJDIGE voorzitter in de hoofdrol.
  Het is niet de 1ste keer dat dit mens een verschrikkelijke positie inneemt.
  Boven alles doet ze er ook nog lacherig over.
  Hoe wil men (met haar als leider) dan dat men (het zoals vaak in de DNA naar gerefereerde Volk van Suriname waar de leden en de regering alles voor doet en die altijd in het oog is in de DNA bij alles wat men daar doet) dit volkscabaret serieus neemt.
  Walgelijk hoe deze vrouw openlijk laat zien dat ze partijdig is.
  Moties die niet mogen worden voorgelegd simpel weg omdat mevrouw de mening is toegedaan dat het allemaal te lang zou duren en dat de moties maar later zullen moeten worden behandeld. Ze was al lange genoeg bezig en dus maar snel afhameren die zaak en naar huis.
  Gruwel van dit mens die de functie heeft om in het huis van het volk (het parlement) de zaak geheel onpartijdig goed te laten verlopen.
  Walgelijk gewoon.


  Maak melding

 27. @Dr Anansi,

  iemand van jou kaliber en nog blijven hangen in nederland voor een karig uitkering, zou zeggen ga naar Su. wie weet wordt jij nog teamleider van de fossielen daar met een goed salaris dan hier pinaren in de Bijlmer.

  Sarie torie, datra Anansi.


  Maak melding

 28. De broko bana party is weer begonnen. Het wordt spannend zeer gezellig lijkt me daar. De zogenaamde moties zijn niet behandeld emotioneel onzin. Ja ze hebben ook geen andere reden dan gewoon de zaal verlaten.De zaal verlaten is ook een teken van ik ga accoord. De stelling bij deze wie zwijgt stemt toe zo eenvoudig is het. Je wil niet erbij zijn nou dan mag je oprotten. We gaan verder. Ga maar dag in dag uit janken. Maar niemand jankt eind van de maand ik was niet bij de begroting en onze moties zijn niet behandeld dus mijn salaris is onrechtmatig. Dat gaan ze niet doen schurken.


  Maak melding

 29. @Dr. Anansi

  Fietsen stellen of fietsen stelen?
  Kleur klas of kleuterklas?

  Beiden zijn goed, maar elk de eerste geeft wel je intelligentie aan…. elke keer weer als jij je betoog plaatst.


  Maak melding

 30. Je moet een enorme boomstam in jouw oog hebben zitten plus een enorme bord voor jouw lege kop.

  DNA functioneerd volgens een orderegelement, vandaar dat de zelfde tegenwoordig oppositionele partijen konden schaterlachen toen Dhoekie in elkaar werd geschopt.
  De moties zijn niet in behandeling genomen opgrond van de zelfde regels welke toen zijn gebruikt toen D.D.Bouterse uit DNA is gezet.

  Er is dus absoluut NIETS! en nog eens NIETS! aan de hand behalve dat de oppositionele ondermijners hun zin wederom niet hebben gehad.


  Maak melding

 31. Surinaamse vluchtelingen in Nederland? Ga fietsen stelen? Het lijkt er niet op dat jij je druk maakt over hoe de waarheid eruit ziet.. Nunspeet ik in ieder geval wat de waarde van jouw mening is eigenlijk of jouw mening waarde heeft. Jouw toekomstige uitspraken zullen duidelijk maken of er wat intelligentie in komt. Zal wel niet. Ik houd niet mjjn adem in. Succes met jezelf.


  Maak melding

 32. jojo, ik geloof niet in de capaciteiten van de oppositie om serieus en constructief politiek te voeren. Wat zij doen is een aaneenschakeling van beschuldigingen, verdachtmakingen, laster,roddel, achterklap, verdraaien van feiten,verdraaien van de werkelijkheid,enz. Ik kan me best voorstellen dat de meerderheid in het parlement geen interesse heeft in deze doorzichtige trucjes. Ik heb zelf bloedhekel aan dit soort spelletjes.

  Mijn dure beschikbare tijd moet productief aangewend worden. In een tijd van economische malaise in het land kan je niet met spelletjes het serieuze werk in het parlement frustreren. De oppositie ziet liever dat zij de regeermacht in handen krijgen om er vervolgens niets van te bakken. Ik heb echt helemaal geen vertrouwen in het kunnen van de oppositie. Wat zijn hun heldendaden geweest? Kom maar met bewijzen en laat die origineel zijn, dus er moet helemaal geen verbanden zijn met Nederlandse financiële steun. Gewoon op eigen kunnen/handelen van de oppositie vertrouwen in je bewijsvoering.

  .


  Maak melding

 33. @Dr. Anansi,

  laat je bijscholen door Mummie Herrenberg, zeg niet dat je niet goed bent, maar je mist een heleboel.
  Trouwens ben je in Haïti gepromoveerd?


  Maak melding

 34. Beste RobG
  U reageert niet op dat in de periode 2005 – 2010 de NDP destructieve politiek bedreef met heel veel leugens.

  ten aanzien van de prestaties van de vorige regering. Ga aub naar de website van bureau Nationale Schuld en u zult zien van waar het land gekomen is onder Venetiaan en co

  Blijf aub niet de grammafoon plaat draaien dat die prestaties (herstel na Bouterse Wijdenbosch) met Nederlandse steun plaats vond want over 10 jaar verdeeld was dat een druppel in de emmer. Zeker afgezet op de Schulden die Wijdenbosch achter gelaten heeft.

  Wees ook eerlijk over de extra inkomsten die Bouterse ghad heeft gedurende 2010 – 2014. De deviezen en goudvooorraad die hij heeft laten verdwijnen, de roofbouw op Staatsolie, de devaluaties en de verviervoudiging van de staatsschuld (het laatste excl. wat nog niet bekend is).

  Venetiaan heeft het IMF buiten de deur gehouden en gesaneerd. Bouterse heeft het fruit van Venetiaan geplukt en laten verrotten.

  Gaat u eens in op wat u voorgehouden wordt en U negeert met IK DENK dat of Ik neem aan dat.

  Uw reactie zijn het niveau dat u zich aanmeet (universiteit van Groningen met dank aan de Nare landje aan de Noordzee).


  Maak melding

 35. Beste JoJo, geloof me RobG is nu niet “het” voorbeeld van de afgestudeerde economen van de universiteit van Groningen, helemaal niet als je ziet wat voor een redenaties hij er hier op deze site op na houdt, als de rest van de economen het zelfde zouden doen was Nederland met zijn triple A status al net zo armlastig geworden als Suriname nu onder het bewind van deze rampzalige regering verworden is, deze RobG heeft op een of andere manier een rare paarse kronkel in zijn hersens opgelopen dat hij consequent de realiteit niet wil of kan zien en een meester is geworden om de boel te verdraaien, wat dat betreft lijkt hij wel wat op zijn afgoden, ik heb in de jaren dat ik in jaren de afbraak van de regering Wijdenbosch/Bouterse gezien en dat als je een briefje van fl.50 wisselde je een pak papier terug kreeg waar je een slaapkamer mee kon behangen en de wisselkoersen zich gedroegen als een jojo, begin jaren 2000 toen Venetiaan een lege schatkist aantrof en de goudvoorraad kompleet geslonken was, kon er een begin gemaakt worden met het puinruimen in die 10 jaar stabiliseerde de munt zich, de schatkist werd weer aangevuld, in die jaren heb ik alleen maar vooruitgang gezien, de mensen kregen het wat ruimer, het wagenpark werd vernieuwd, de oude lijken verdwenen uit het straatbeeld, etc, totdat de NDP/Bouterse aan het bewind kwam en de neerwaartse spiraal werd weer ingezet, tot dat ze er zo”n puinhoop van gemaakt hebben dat de IMF nu ingeschakled moet worden, en dan zijn er zelfs nu nog van die figuren als eem RobG, een Dr. Anansi en meer van dat soort fantasten die vol blijven houden dat het goed gaat de regering prima funcioneert, en dat uit de mon van een zogenaamde econoom, te belachelijk voor woorden, maar wat wil je ik ben maar een nuchtere Nederlander niet gehinderd door economische kennis maar wel met een heldere kijk op de wereld om hem heen


  Maak melding

 36. Onrechtmatig of niet. Ndp-regering 1 aan wanbeleid zal niet te vergelijken zijn met wat de Ndp-2 regering aan wanbeleid het gehele land, volk en de komende generaties zal aandoen. Vreselijke sociale wantoestanden liggen in het verschiet, zo erg dat wat olv van ddb in de jaren tachtig is gebeurd, niets zal zijn in vergelijking met wat dezelde man aan wandaden tegen zijn landgenoten zal bewerkstelligen in de nabije toekomst, ook al is hij vroeg of laat er niet meer, hij blijft voortleven als een demon in zijn hebberige machtwellustige onderdanen. In feite is men op weg naar een Sur-Haiti. Nog meer corruptie, vriendjespolitiek en machtmisbruik door de paarse marionetten olv van ddb liggen in het verschiet, alsook uitbreiding van de moord/misdaad vloek die om zich heengrijpt. De toekomst ziet er paars duister uit met de paarse demonen van misleiding en corrupte olv. ddb. Wacht maar af. Men heeft in 2015 wederom willens en wetens gekozen voor het paarse zaad der misdaad en bedrog. En die awarie domries in loondienst van ddb zullen de paarse demonen der misdaad niet kunnen bezweren. Wat erg is, hij heeft ze als baas in zijn macht. Zucht.


  Maak melding

 37. Parlements voorzitter Jennifer Geerlings is corrupt,incompetent,NIET onpartijdig als het gaat om NDP zaken en die van politieke vrienden.
  Zo kun je zien dat een gestudeerd persoon niet onmiddellijk bulkt van intelligentie. Ook het gebrek aan moraal besef kenmerkt deze vrouw. Het gezegde macht corrumpeert totaal slaat dan ook helemaal op deze vrouw.
  Ik hoor al een tijdje vaker de kreet Jennifer ga je zoon maar achterna.


  Maak melding

 38. Hans, jij weet de feiten mooi te verdraaien. De keiharde werkelijkheid is dat Venetiaan met harde steun van Nederland mooir weer kon spelen. Hij kreeg betalingsbalanssteun en hij mocht een deel van de ontwikkelingsgelden aanwenden voor andere doeleinden gebruiken om bv. de reserves op te bouwen.

  Hans wil jij beweren dat onder Venetiaan veel buitenlandse bedrijven zich in Suriname hadden gevestigd waardoor de productie en de export van Surinaamse producten toenam. Wil je ook beweren dat de landbouw onder Venetiaan ging floreren en dat Suriname ontzettend veel landbouwproducten ging exporteren en dat de staat inkomsten door de toename van de export toenamen.

  Wil je beweren dat onder Venetiaan Suriname ontzettend veel grondstoffen ging exporteren naar het buitenland en dat Venetiaan veel geld in handen kreeg om de reserves op te bouwen. Het antwoord is nee,nee,nee,nee.


  Maak melding

 39. RobG, als er een is die de boel wel verdraait en krom lult wat recht is ben jij het wel, verklaar mij anders is waar de reservering voor het onderhoud/herstel voor de weg naar Zee gebleven is, waar de 1.3 miljard gebleven is die bij aantreden van de regering Bouterse in kas was, hoe het komt dat dat positieve saldo omgezet is naar rond de 8 miljard staatsschuld en wou je stellen dat al die projecten in de Kaaimanpolder, de cassavefabriek, de leguanenkwekerij etc van de fraai verlopen zaken zijn geworden, van de belofte van Bouterse de voedselschuur van Zd. Amerika is ook al zoveel terechtgekomen, kortom de NDP/Bouterse hebben goede zaken voor Suriname gedaan, plus de onfrisse zaak van de Scalianns op het Stuwmeer, nee al die dingen gaan aan de ketting en worden ontmantelt en waar liggen ze nu, in de Sarakreek waar ze rustig doorgaan met het milieu en de natuur verpesten ten koste van de binnenland bewoners die ook afhankelijk zijn schoon drinkwater en van wie zijn die scalians en wie profiteren daarvan, 3x raden wie, en dat probeer jij allemaal te verdedigen die criminele rotbende , je kunt kletsen draaien en argumenteren wat jij wilt maar feit is ten tijde van Venetiaan ging, hoe hij dat ook klaarspeelde de spiraal omhoog en onder het bewind van Bouterse alleen maar weer naar beneden en wel zo hard dat nu de IMF bij hen op de stoep staat en daar valt weinig positiefs over te melden, hoe hard jij ook de boel wilt verdraaien


  Maak melding

 40. Hans
  ” in de Kaaimanpolder, de cassavefabriek, de leguanenkwekerij etc

  Hahahaha… is dit sarcasme of was er echt een serieus plan om leguanen te kweken? LOL. Waarvoor? En van wie kwam dit lumineus idee?


  Maak melding

 41. ROBG is een DIE HARD ndper, wat mag.
  Anderen hier zijn ANTI Bouta wat ook mag.
  Ik vind dat als de 1 niet eens is met de ander zijn beweringen dat je dat met argumentatie onderuit moet halen, maar niet door de ander te BELEDIGEN met allerlei benamingen.
  Denk a tori.


  Maak melding

 42. Morenito, gewoon even googelen en je zult zien dat het geen grap was die leguanenkwekerij in Coronie, het lukt mij niet een link te plaatsen sorry. het lijkt misschien onwaarschijnlijk maar zo zijn er wel meer in het hedendaagse Suriname, zoals een moordenaar/drugscrimineel als president en dat er ook nog lieden zijn die alle wantoestanden nog proberen goed te praten en de feiten proberen te verdraaien en daar zo ver in gaan door anderen daar van te betichten


  Maak melding

 43. Beste RobG

  Luister aub naar de woorden van Minister Hoefdraad.
  Die stelt dat de staat USD 3,3 miljard inkomsten hand in 2012 en nu tevreden moet zijn met USD 1.3 miljard.
  Weet dan ook dat de Goudprijzen nog steeds hoger zijn dan in 2010 en aanzienlijk hoger (meer dan 50%) zijn dan gemiddelde in de periode 2005 – 2010.

  U reageert nooit op de enorme rugwind die Bouterse had met de grondstoffen. Dat voordeel was groter dan alle Nederlandse hulp sinds 1975.
  Voeg daar aan toe dat Bouterse met de dijken gelden (coronie/ commewijne) rare dingen gedaan heeft zoals het pimpen van waterkant.
  Voeg daar aan toe dat hij in 2010 een gevulde kas, een gevulde deviezenrekening en opgepotte goudreserves gevonden heeft . Dat dus mede gespaard uit al die Nederlandse hulp waar u het hele bestaan van de regeringen Venetiaan aan verbind.

  Voeg daar aan toe dat ondanks de enorme meevallers uit de grondstoffen de staatsschuld officieel nu met SRD 6.000.000.000 gestegen is en dat Staatsolie naast leeggehaald ook nog eens (tegen de huidige koers) vol gepropt is met SRD 5.000.000.000 schuld. Volgens de sobere planning van Venetiaan zou de schuld van Staatsolie beperkt blijven tot SRD 1.500.000.000.
  Door Staatsolie te plunderen (voorschoten op dividend en extra dividend) is de Schuld van Staatsolie geëxplodeerd. Venetiaan wilde zo als het hoort het grootste deel van de raffinaderij financieren uit de eigen cashflow.

  Beste RobG het is heel pijnlijk maar uw redenatie houd geen stand.

  de dfl 3.5 miljard van 1975 is ongeveer Euro 1.6 miljard. Hoefdraad geeft aan dat de regering Bouterse I aanzienlijk meer voordeel uit Goud en Olie gehaald heeft in 5 jaar dan alle Nederlandse steun over 35 jaar. Laat staan Venetiaan en co. over de periode 2000 – 2010.


  Maak melding

 44. Morenito, de leguanenkwekerij was een initiatief van een lokale ondernemer in Coronie. De minister van landbouw stond niet negatief tegenover dit initiatief. Het is echter geen taak van de regering om de kwekerij op te zetten. De overheid kan in de voorwaardelijke sfeer de initiatieven steunen maar de verantwoordelijkheid rust bij de ondernemers die met het initiatief komen. Zij moeten de kar trekken omdat het hun baby is.

  M.b.t. de cassave fabriek kan ik alleen zeggen dat de overheid dit initiatief heeft ondersteund. Er is geen minister als manager aangesteld om het bedrijf te runnen. De verantwoordelijke leidinggevenden die aangesteld zijn om leiding te geven aan het bedrijf zijn de aan te spreken personen m.b.t. operationele zaken.


  Maak melding

 45. Hans en RobG
  Ik heb het gegoogeld Hahahaha. Oef! Ik heb in mijn professionele leven heel wat bizarre businessplannen gezien en gehoord maar dit slaat echt alles! Ik kom niet meer bij. Het idee was van een jongeman genaamd Cleon Gonsalves Jardin da Ponte. Alleen de naam al.

  Die wilde met een vergunning van LBB een leguanenkwekerij (nee: reptielenboerderij) opzetten om in de eiwit behoefte van Coronie te voorzien hahahahaha. Wat een klucht. Het hele verhaal leest als een satirische fantasie. Uiteindelijk wilde nieman in het project investeren.

  Dank voor deze ultieme dijenkletser. Lang niet zo hartstochtelijk gelachen.


  Maak melding

 46. Morenito lees zelf het artikel in de Parbode over de leguanenkwekerij in Coronie en je zult zelf kunnen constateren dat het verhaal iets anders in elkaar steekt dan dat onze RobG zoals gewoonlijk wil doen laten geloven,
  hetzelfde geldt eigenlijk ook voor die Cassavefabriek.Iemand die de zaken juist interpreteerd zal wel de juiste conclusies trekken


  Maak melding

 47. Beste Posters..ik stel voor dat RobG massaal genegeerd wordt..Niet omdat hij pro Bouterse is of een eigen mening heeft, maar hij praat consequent alles wat krom is recht. Totaal niet objectief om ook maar 1 keer fouten vd regering/NDP toe te geven. Het zal me niet verbazen als hij betaald wordt Door zijn paarse opdrachtgevers om zijn onzin te posten. Iemand die steevast ondanks hij met feiten geconfronteerd wordt ,zaken ontkent of vergoelijkt is de tijd en moeite niet waard om van gedachten mee te wisselen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.