Nieuw wapen Bisschop van Suriname

17

Pater Esteban Kross (r) presenteerde dinsdag het nieuw wapen dat gehanteerd zal worden door bisschop Karel Choennie (l). Choennie werd begin november 2015 gekozen tot de opvolger van Wilhelmus de Bekker die 1,5 jaar eerder was teruggetreden als hoogste vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke kerk in Suriname.

De wapenspreuk luidt: ‘Diliges Dominium et Proximum’, een beknopte samenvatting van Christus’ leer over wat het voornaamste gebod is in de wet. De presentatie vond plaats tijdens een persconferentie bij de Kanselarij van het Bisdom in aanloop op de inwijding van de nieuwe bisschop op zondag 24 januari.

Bekijk ook:

17 REACTIES

 1. Heb de HERE uw GOD Lief met Alles wat in uw is en uw naaste als uw zelf. ” En Mijn Volk zich vernedert en bidt,Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal IK van uit de Hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken ” 2 kronieken 7 – 14 .


  Maak melding

 2. Alweer zo’n bekeerde hindostaan die hard bezig is binnen 10 jaar 80% van de hindostanen bekeerd te hebben…
  Intussen wordt Jezus maar droeviger en droeviger over de kwaliteit van de uitleg van z’n boodschap (van vrede, respect en acceptatie van anderen) door de proesters, bisschoppen en kardinalen en andere gristenen.


  Maak melding

 3. Diliges Dominium et Proximum is de correcte spelling. Het is niet te hopen dat het er echt zo op het schild staat LOL.

  @Ronald
  Wat heeft zijn etniciteit hier nou helemaal mee te maken man. Hindoe is geen ras.


  Maak melding

 4. Morenito,

  Hindoe is geen ras maar Choenie is wel een hindostaan. Z’n ouders en voorouders waren vast geen christenen. Hebben ze ineens een droom gehad van Jezus dat ze christen moesten worden of zijn ze gevallen voor geld, gemakzucht en positie die de missionarissen aanboden?
  Moet je mensen vertrouwen die hun vooorouders niet eens kunnen respecteren en zich laten bekeren?


  Maak melding

 5. Morenito,

  Ik heb begrepen dat wanneer een hindostaan een ceremonie houdt, hij minstens 6 goden moet aambidden. Het aanbidden van de goden schijnt een lange en tijdrovende en dure klus te zijn. Vergelijk dat eens met een moslim of christen die maar 1 God hebben en zo klaar zijn met weinig kosten en zonder veel tijdverspilling. Voor vele Hindoes is het christendom daarom een heel aantrekkelijke godsdienst en met de toenemende armoede gaan steeds meer hindoes zich aansluiten bij het christendom. Over 10 jaar zal +- 80% van de hindostanen in Suriname het christendom aanhangen. De daarmee gepaard gaande mentaliteits- en cultuur- en taalverandering zal grote gevolgen hebben voor Suriname. Zo zal de VHP helemaal onbetekenend worden en zal er een Suriname een christelijke politiek kjomen, zoals de goede jaren van het CDA in Nederland.


  Maak melding

 6. @ Ronald,

  Afkomst komt absoluut niet ter sprake. Als blijkt dat de bisschop vroeger winti-priester is geweest, want dan? Het gaat om het feit dat bisschop elect Karel Choennie heeft bewezen over de capaciteiten te beschikken om het bisdom Paramaribo te leiden. Na Aloysius van Zichem de tweede Surinaamse bisschop van het bisdom. Of moest er weer een Nederlandse bisschop komen? Nee, ik ben blij voor de huidige kerkgemeente dat er weer een Surinaamse bisschop is. En Choennie is geen hindostaan, want dan zou hij het hindoe-geloof aanhangen. Choennie is afkomstig uit het Brits-Indische deel van onze samenleving. Punt.


  Maak melding

 7. Ronald” intussen word Jezus maar droeviger en droeverig ” HIJ wordt juist gelukkiger van,want dat was zijn opdracht aan zijn volgelingen om ieder mens de blijde boodschap van redding te brengen zodat mensen niet naar de hell gaan,maar het is een redding van overgave vol liefde van HEM voor de Wereld ook aan jouw, zo dat je geestelijke ogen geopend wordt, gij zult de Waarheid verstaan en de Waarheid zal je vrij met maken .


  Maak melding

 8. Wel jammer dat er noch een God noch een hiernamaals bestaat. Had me wel leuk geleken aldaar.
  Sprookjes door de gebroeders Grimm van die tijd.
  ( las een verhaal dat ver in het heelal een ster is geïmplodeerd 1 MILJARD keer sterker dan onze zon. Nou jij nou ik…Waarom doet die God dat in hemelsnaam! Uit verveling ?).


  Maak melding

 9. Terwijl jullie hier de mensheid indelen in allerlei onzinnige hokjes, kijkt God, als hij/zij tenminste bestaat, naar de aarde en denkt: “de grootste fout die ik ooit heb gemaakt is deze schaars behaarde apen verstand geven, dat ze voornamelijk gebruiken om elkaar zo veel mogelijk te bestrijden, te bestelen en te vermoorden.


  Maak melding

 10. @ Webmaster,

  Graag wil ik van u weten waarom mijn reacties niet worden geplaatst.
  Gisteren heb ik 2 reacties op Ronald gegeven over hindustanen en het hinudisme en mijn reacties worden maar niet geplaatst.
  Is er soms sprake van enige willekeur???????


  Maak melding

 11. @ Blaka Bakra,

  Chan Choennie is wel degelijk een hindustaan. Tegenwoordig is het helemaal in om het over hindostanen te hebben, ik heb het nog steeds over hindustanen, omdat India ook wel Hindustan wordt genoemd.

  Een hindustaan hoeft niet perse hindu te zijn. Een hindustaan kan moslims, jood (ja zelfs onder de Indiërs c.q. hindustanen heb je joden), budhist, jain, sikh, christen enz. zijn.
  Het is wel een feit dat de meeste hindustanen hindu’s zijn.
  Chan Choennie is een hindustaan die christen is.


  Maak melding

 12. @ Ronald,

  Je bent nogal snel om conclusies te trekken.
  Christenen hebben op allerlei verderfelijke manieren zieltjes gewonnen onder de diverse bevolkingsgroepen in Suriname.

  Hindustanen die ver buiten de stad in de districten woonden en hun kinderen voor verdere scholing en ontwikkeling naar scholen in de stad wilden sturen, moesten hun kinderen of bij familie of in internaten plaatsen.
  Hindustanen die geen familie in de stad hadden wonen, plaatsten hun kinderen in internaten zoals Rajpur aan de Mahonielaan en aan de Gravenstraat. Laatstgenoemde internaat was uitsluitend een meisjesinternaat.
  Deze internaten stelden als eis aan de hindustaanse ouders dat hun kinderen eerst christen moesten worden alvorens toegelaten te worden. De meeste hindustaanse ouders zijn hiervoor gezwicht, omdat ze hun kinderen een beter toekomst wilden geven en dat kon alleen door ze verder te laten studeren.

  Ik ben ontzettend trots op mijn nani en wijlen mijn nana die aan deze eis niet hebben voldaan, Gelukkig hadden ze familie in de stad wonen die bereid waren om hun
  2 oudste kinderen in huis op te nemen zodat ze in de stad naar school konden gaan.

  Toen in de jaren 60 van de vorige eeuw een begin werd gemaakt met het inzetten van schoolbussen, hoefden leerlingen die ver buiten de stad woonden niet meer bij familie of in internaten geplaatst te worden.

  Ongetwijfeld zullen er hindu’s zijn die uit vrije wil christen zijn geworden en daar is niets mee. Voor die keuze heb ik respect.

  Verder zeg je dat over 10 jaar 80% van de hindustanen zich zal bekeren tot het christendom.
  Onder de hindustanen in Suriname heb je al christenen en moslims, dus die 80% klopt al niet. Je bedoelt dat 80% van de hindu’s zullen bekeren tot het christendom. Er is een verschil tussen hindustaan zijn of hindu zijn.
  Bovendien geloof ik daar niets van, gezien de vele mandirs (hindu tempels) die de laatste jaren in Suriname zijn gebouwd.
  De hindu’s komen er steeds meer en meer achter wat het hinduïsme inhoudt en wat het betekent om hindu te zijn.
  Net als in India vieren de hindu’s in Suriname steeds meer religieuze hindu-feesten.

  In een andere reactie van jou las ik dat binnen 10 jaar het aantal hindustanen zal afnemen omdat ze christen zullen worden.
  Fout gedacht. Het aantal hindustanen zal echt niet afnemen, ook al zouden alle hindu’s christenen worden.
  Je bent en blijft hindustaan ongeacht het geloof dat je belijdt.
  Het aantal hindustanen in Suriname zal alleen maar afnemen door overlijden mits het aantal geboortes onder hen blijft dalen en door emigratie.

  Het hinduïsme kent maar 1 God in diverse gedaantes.
  Het is de zogenaamde westerse beschaving die ervan heeft gemaakt dat het Hinduïsme een veel godendom is, zonder zich echt te verdiepen in het Hinduïsme.

  Binnen het Hinduïsme zijn er verschillende stromingen, net zoals bij het christendom.
  O.a. de sanatan dharm en de arya samaaj zijn stromingen binnen het Hinduïsme. De ceremonieën bij de sanatan dharm kunnen lang duren, maar als men in goed overleg aan de pandit vraagt om deze ceremonieën in te korten, kan dat.
  Bij de arya samaaj zijn deze ceremonieën duidelijk korter van duur.

  De tegenwoordige betekenis van de afkorting VHP is: Vooruitstrevende Hervormings Partij. Vroeger was de betekenis: Verenigde Hindustaanse Partij.
  Daarom maak jij de fout om te denken dat de VHP zal op houden te bestaan. De VHP zal pas ophouden te bestaan als er voor een andere naam wordt gekozen, maar zolang de VHP zal bestaan, zal die partij voor het grootste deel uit hindustanen blijven bestaan ongeacht hun geloof.

  Ben benieuwd of deze reactie zal worden geplaatst.


  Maak melding

 13. @ Jiyani,

  Ik kan niet ontkomen aan de gedachte dat jij iedereen met een hindostaans uiterlijk ook daadwerkelijk hindostaan noemt. Dat is pertinent niet waar. De eerste immigranten uit Brits-Indië kwamen uit de deelstaat Bengalen, verdeeld in het overwegend islamitische Oost-Bengalen en het hindostaanse West-Bengalen. Na de onafhankelijkheid van Pakistan en India werd Oost-Bengalen toegewezen aan Pakistan en West-Bengalen aan India.Zo ontstond ook Bangladesh. Met andere woorden: Veel immigranten waren moslims, geen hindostanen. Hindustan komt van het oud-Perzische woord hind`~u en ligt veel noordelijker dan Bengalen.


  Maak melding

 14. Beste Jiyani,

  Ik heb van een hindostaanse priester zelf vernomen dat de hindoes veel goden hebben en dat je ze moet aanbidden bij een ceremonie anders wordt het resultaat minder.
  Zo moet je beginnen met de Olifantsgod, dan moet je een koperen kruikje gevuld met water en bladeren aanbidden, dan moet je een Godin aanbidden die zit op een leeuw, dan moet je een God aanbidden die zit op een stier, dan een die zit op een adelaar, dan weer een Godin die zit op een lotusbloem. Dan moet je een vlag plaatsen voor een Apengod en een voor de Zonnegod.
  En elke van die goden hebben andere zoete spijzen nodig. Ja die hindostaanse Goden weten hun aanbidders wel op kosten te jagen.

  Ik ben niet eens met je dat christenen zieltjes winnen. Het zijn de hindostanen zelf die uit gierigheid of materieel gewin overgaan naar de worst die de christenen hen voorhouden.

  Zowiezo staan hindostaanse kinderen altijd onder druk want ze vormen in elke maatschappij een grote minderheid en willen ze meedoen met de andere kinderen dan moeten ze ook hun gewoontes overnemen. In Nederland zie je dat steeds meer hindostaanse jongens en meisje trouwen met blanken, turken en marokkanen omdat ze daarmee opgroeien en hun cultuur en godsdienst leren kennen en kennelijk beter vinden dan de eigen cultuur en godsdienst. In Suriname is het niet anders tegenwoordig. Dus de hindosrtaan is gedoemd om z’n cultuur, taal en godsdienst op te geven of er hard voor te vechten voor het behoud.

  Natuurlijk gaat het aantal hindostanen afnemen tgv trouwen met andere rassen en een lage voortplanting (vanwege economiscg gewin).

  Het hindoeisme kent maar 1 God zeg je, maar het is een hele kleine stroming die je zelf noemt, de Aarya, die het daarbij houdt. De meeste hindoes aanbidden vele goden.

  De VHP gaat steeds minder interessant worden voor hindostanen want de hindostanen zijn op een zijspoor beland en hebben geen invloed meer in Suriname. Bovendien is het aantal hindostanen door rassenvermenging, kerstening en materialisering steeds minder geinteresseerd in deze partij, die of zich zal moeten opdoeken of op den duur gaat bestuurd worden door niet-hindostanen.

  Alles wat ik hier schrijf is gewoon op basis van wat in de praktijk te zien is in Nederland en Suriname. Het zijn geen verzinsels. Ik kan er misschien naast zitten met mijn interpretatie, maar de feiten veranderen niet.


  Maak melding

 15. Ronald toch…Ik geloof niet dat jij Jiyani ook maar iets over de inhoud van het Hindoeïsme hoeft uit te leggen, bovendien zijn er miljoenen vrome Hindoe volgelingen in met name India die niet dezelfde “luxe” problemen kennen als hun geloofsgenoten in Suriname. Met de onlangs benoemde Indiase ambassadeur hebben Hindoes in Suriname de gelegenheid om hun identiteit t.o.v hun moederland te verdiepen en opnieuw te leren waarderen.

  Jiyani,
  Dank voor de heldere (spirituele) uiteenzetting van het Hindoeïsme.


  Maak melding

 16. Ronald ” Hebben ze ineens een droom gehad van Jezus dat ze christen moesten worden ” sommige mensen krijgen dromen en sommigen visioenen net als Sadhu Sundar Singh .


  Maak melding

 17. Sorifinga☝,

  Terecht dat je zegt ‘sommige’. Een enkeling dus, niet de hele massa van bekeerlingen. Die zien gewoon geld/hulp/luxe/gemak/erbij horen en happen in de voorgehouden worst om later erachter te komen dat het niet allemaal rozegeur en manenschijn is. Velen hebben spijt, maar hebben alle schepen achter zich verbrand en kunnen niet meer terug. Ze zitten dan gevangen in hun eigen rad van gierigheid/trouweloosheid/ego.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.