OM Suriname vraagt datum proces decembermoorden

55
Jaarlijkse Herdenking Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 7 jan – Het Openbaar Ministerie heeft de krijgsraad gevraagd een datum vast te stellen voor voortzetting van het proces rond de decembermoorden. Dit zegt waarnemend procureur-generaal Roy Bajnath Panday. De eerste stap is nu gezet.

Het Hof van Justitie besliste onlangs dat de vervolging moet worden opgepakt. Het betreffende vonnis vloeit voort uit een verzoek van de nabestaanden. Die wilden een eind aan de onderbreking als gevolg van de wijziging in de amnestiewet. Het OM had eerder de krijgsraad gevraagd het strafproces op te schorten. De opschorting moest duren totdat het Constitutioneel Hof was ingesteld.

Dat Hof moet bepalen of de amnestiewet ongrondwettelijk is of nier. Bajnath Panday zegt tegenover de Times of Suriname dat de krijgsraad formeel op de hoogte is gesteld van het vonnis. De krijgsraad is nu dus aan zet. Volgens Irwin Kanhai, advocaat van enkele verdachten, is er nog steeds sprake van opschorting. Het Hof zou slechts bepaald hebben dat het OM de vervolging moet voortzetten.

Bekijk ook:

55 REACTIES

 1. Dit wordt alvast een spektakel.
  Nu wachten wie als winnaar uit de bus komt,,Silos met haar bendeleden of gewoon het RECHT.
  33 jaren al en nu op weg naar 34 , en heden wachten we nog steeds op een berechting,een vonnis van QUILTY.
  We eisen gewoon van Kanhai dat zijn client te Boxel in de rechtszaal moet verschijnen!!!!


  Maak melding

 2. Verwijzen naar een niet bestaand Constitutioneel Hof was een regelrechte weergaloze zwakzinnigheid. Geen enkele moordenaar kan en mag vrijuit gaan. NOOIT!!!!!!!
  Mochten er hindernissen hieromtrent worden opgeworpen dan staat de buitenwacht klaar om op beschreven kattebel resoluut in te grijpen. Herhaling van 1980 en 1982 zou een grove vergissing plus aanleiding moeten zijn. Alle corrupte klootzakken opsluiten en alle geroofde bezittingen confisqueren.


  Maak melding

 3. Aangezien er geen onafhankelijk Constitutioneel Hof is zal de hoogste instantie het Inter Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens de hoogste rechter zijn. Suriname heeft dit hof erkend. Een uitspraak zal men moeten respecteren.

  Natuurlijk is de Amnestie wet strijdig met de Grondwet. Elke rationele jurist weet dat zelfs Kanhai. Deze façade is slechts tijdwinst voor de verdachten en totaal niet in het belang voor de nabestaanden en Suriname. Het toont weer eens aan dat Suriname niet bij machte is dergelijke processen zelf af te wikkelen. Heel jammer.


  Maak melding

 4. @Vesta Lucifers
  Klopt wat je zegt,
  Een crimineel verdiend geen Amnestie en ook geen vergiffenis. Een Sandew hira kan hem vergiffenis schenken maar niet namens het volk.
  Het RECHT moet zijn straf bepalen en niet de broederverrader Sandew hHira.Het Vonnis van Sandew Hira heeft geen enkel waarde en is gelijk aan TOILET PAPIER,
  Hij hoort samen met bouta in Boxel te zijn en niet te BROKOBAKA met hapjes en drankjes.


  Maak melding

 5. Lang erop gewacht!Maar liever laat dan nooit Serie moordenaar en Hulp Kanhai we gaan binnenkort zelf meemaken lafaard!Wens ng voor alle rechtgeaarde Surinamers 1 gezegende en gelukkig 2016 toe. Soso lobie mi mang!


  Maak melding

 6. Dit zijn de gevolgen als je een hoofdverdachte van grove mensenrechtenschending maakt tot president. Hij mag doen wat hij wil de 8 dec 82 en Moiwana 86 zal tot in zijn graf achtervolgen yu sakasaka didibri.


  Maak melding

 7. @W. Whome
  So, het gras is voor de voeten van opperrechter
  Dew Baboeram weggemaaid.

  Hij is tenminste de enig logische denker uit de weerede groep olv pannekoek HOOST.


  Maak melding

 8. Door de reactie van de vriend van de Moordenaar, is in iedergeval bij hem het kwartje gevallen.
  Welke Debiel verdedigd een massamoordenaar en tevens volksmisleider door dik en dun!?


  Maak melding

 9. Als er geen datum wordt vastgesteld, weten we precies, waar we aan toe zijn.
  Ik heb mijn twijfels of de Krijgsraad daarvoor is te porren.
  En als het gebeurt, zal er wellicht iedere keer weer een vertragingsactie worden bedacht, zolang Bouta aan de macht is.
  Veel beter is het waarschijnlijk, dat het proces wordt voortgezet voor het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (zie Koos) of het Internationaal Strafhof (zie Flyer).
  Beide hoven zijn ook door Suriname erkend.
  Er moet alleen een Surinaamse partij zijn, die deze kwestie aankaart en die is er (nog) niet of durft dat niet.


  Maak melding

 10. Beste Printa,

  Suriname loopt grote kans te worden veroordeeld door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten, indien dat zich zou uitspreken over de nieuwe amnestiewet. Dat zeg ik niet alleen maar ook volkenrechtskundigen.

  Jurisprudentie laat geen andere conclusie toe dan dat de rechters ook de Surinaamse amnestiewet zouden verwerpen en Suriname zouden veroordelen. Dat weet Bouterse, Kanhai en jij ook. En aangezien Suriname het hof heeft erkend blijft er weinig ruimte over om de amnestiewet te handhaven.

  Als jij vindt dat ik de zaken in twijfel trek dan ben ik benieuwd op welke vlakken dit zijn. Ik heb je al eerder uitgedaagd voor een serieuze discussie en doe dit wederom. Suriname bestaat niet alleen uit tegenstanders van Bouterse (waar ik toe behoor) maar ook medestanders (waar toe jij behoor).

  En geloof me niet 1 van die partijen is in staat Suriname alleen op te bouwen. Ik heb altijd gezegd niemand is groter dan Suriname, ook Bouterse niet. En ook niet de oppositie
  partijen.

  Als Bouterse het veld moet ruimen voor een beter Suriname dan moet dit toch geen probleem zijn. Eens toch ?


  Maak melding

 11. Na de interviews met Dew Baboeram is bij mij ook het laatste beetje twijfel (wellicht was het een bedrijfsongeval dat er gemoord is) geheel verdwenen. De verdachte is Guilty as Hell.

  Indien hij serieus bewijs had dat echt verzachtend of ontlastend zou zijn had hij het daar kunnen presenteren. Integendeel verkocht hij en later gesteund door makers met een schijnbaar beter geheugen slappe praatjes die door niets substantieels gestaafd werden.

  Een tweede reden de verdachte niet meer te geloven is het gegeven dat in de Baboeram show de 8 december populistische gemixed werd met leed uit het binnenlands conflict. En daar kwantiteit 15 versus 450 en kwaliteits elite versus het gewone volk vergelijkingen aan toegevoegd werden.

  Ik hoop dat het Inter Amerikaanse Hof van de rechten van de Mens snel met een oordeel komt over de amnestie wet en de voortzetting van het proces.

  Het Baboeram gericht zal dan snel doodlopen en de realiteit zal zich hervinden.

  Edelachtbare ik was effe pissen of was het vissen.
  Edelachtbare mijn geheugen laat mij spontaan in de steek.

  Het Presidentschap van de republiek Suriname wordt wereldwijd door de heer Desire Delano Bouterse te kakken gezet en daarmee zijn kiezers en de rest van het Volk


  Maak melding

 12. Jennifer van dijk-silo’s tijdens nieuwjaarsbijeenkomst justie: De manier waarop het bureau mensenrechten de laatste jaren heeft gefunctioneerd is zeer schadelijk voor Suriname”
  Mijn broek zakt hier van af..Zo zoetjes aan heeft het geen zin om een broek aan te trekken.Ik val van de ene verbazing in de andere met die prutsers in Suriname. Uitgerekend de vrouw die zegt dat de kwestie JanascH niet haar pakkie aan is omdat hij niet valt onder haar ministerie. En de vrouw wiens dochter samen met de leden van het centraal hoofdstembureau de rechtstaat Suriname verkracht. En de vrouw die zegt dat ze corruptie en nepotisme gaat uitroeien..


  Maak melding

 13. De KRIJGSRAAD moet gewoon haar werk doen en
  het domme standpunt over Constitutioneel Hof,
  loslaten !

  Indien geen CH, dient de RECHTER te beslissen over
  tijdens het proces gerezen problemen, dus
  in dit geval, dient de Krijgsraad dat te doen !

  De eventuele veroordeelden kunnen dan bij het HOF
  van Justitie in hoger beroep gaan !

  PS :Nog een mogelijkheid tot afhandeling van deze
  belangrijke MASSAMOORD-STRAFZAAK : het Hof van Justitie mag in bepaalde gevallen, aangegeven in de Grondwet, deze zaak ZELF afhandelen !


  Maak melding

 14. @Printa
  Printa toch,kijk je Silosis voor al de verkeerde redenen naar school geweest. Ze heft geleerd hoe moordenaars amnestie en vergiffenis te schenken ipv straf ui9tdelen. Vooral nu de meest gezochte ,beruchte en gevreesde moordenaar haar baas is. Je vraagt je a fof ze voor het belang van haar land daar zit of juist voor haar criminele baasje . Ps ze had al reeds lang aangegeven dat haar favoriete kleur PAARS is,de kleur van je baasje!!!
  Zo een onderwijs hoef ik niet te volgen waar je niet eens dat criminelen niet beloond maar straf verdienen!!


  Maak melding

 15. @Printa
  Aan jou Silos zou ik liever willen geven de titel van minister van vergiffenis of amnestie minister!!
  En lees waarom,

  Juriste Jennifer van Dijk-Silos, hoofd van het Onafhankelijk Kiesbureau en door president Bouterse belast met het opzetten van een Constitutioneel Hof in Suriname, was niet op de hoogte van de plannen. Ze vindt amnestie wel een goed idee. “Ik denk dat Suriname het nodig heeft dat er rust komt rond deze kwestie.” Ze beseft dat het pijnlijk is voor de nabestaanden, maar na 30 jaar is de waarheidsvinding nog nauwelijks op gang gekomen. Van Dijk is voorstander van een waarheidscommissie, maar die keuze is niet gemaakt. “We vonden dat er gestraft moest worden.” Het proces loopt volgens haar uit op een mislukking, omdat er geen bewijzen zijn voor moord.

  Er zijn in Suriname vreselijke dingen gebeurd, aldus Van Dijk. Maar ze vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de Binnenlandse Oorlog en de Decembermoorden. “De Binnenlandse Oorlog was voor sommige mensen een bevrijding, maar juridisch was het verzet tegen het wettelijk gezag.” Van een juridische truc van president Bouterse wil ze niet weten: “De Assemblée bepaalt. Het is een wet.”
  Van Dijk-Silos denkt dat Bouterse oprecht spijt heeft. Dat heeft ze uit zijn eigen mond gehoord. “Maar hij wilde eerst met de nabestaanden praten.” Er is contact geweest, maar de nabestaanden hebben het verzoek voor een gesprek afgwezen. Het is nu tijd voor vergiffenis”, vindt Van Dijk, “dan kan Suriname verder gaan in vrede en harmonie.”
  Volstrekt weerloze gevangenen afgeslacht
  Dit is een onbegrijpelijke en verwerpelijke opvatting voor een jurist. Hoe bestaat het dat een jurist geen onderscheid wil maken tussen de Binnenlandse Oorlog en de Decembermoorden, afgezien van het feit dat de Binnenlandse Oorlog wellicht verzet te noemen is tegen het wettelijk gezag? Van Dijk-Silos wil zich kennelijk niet bewust maken dat op 8 december –in tegenstelling tot de gebeurtenissen tijdens de Binnenlandse Oorlog– mensen die reeds gevangen genomen en volstrekt weerloos waren, lafhartig zijn gemarteld en afgeslacht zonder enige vorm van proces. Dat is het verschil.
  Van Dijk-Silos laadt hiermee de verdenking op zich alsnog minister van Justitie te willen worden onder Bouterse, waarvoor ze eerder al genomineerd was. Indien zo dan is haar timing juist, want bij de in de lucht hangende reshuffeling van het kabinet staat Justitie-minister Misiedjan ook op de tocht. Gelet op haar gesprekken met Bouterse, de door haar aangehaalde spijtbetuiging van Bouterse en haar uitspraak dat we in Suriname moeten kunnen verder gaan in vrede en harmonie, dat alles duidt daar op.

  @Printa
  je Silos moet liever een patient worden van polikliniek De Stem. Daar hoort ze thuis!!


  Maak melding

 16. Lees de zoveelste fiasco hier,

  De mogelijke benoeming van Hans Jannasch tot directeur van de Centrale Inlichtingen en Voorlichtingsdienst (CIVD) heeft zowel nationaal als internationaal heel veel stof doen opwaaien. Dit, vanwege het feit dat hij in 2004 veroordeeld is tot 8 jaar celstraf voor het opzetten van een xtc-laboratorium. Zijn comparant en medeveroordeelde hierbij was Otto Aalstein. Beide waren officieren in het leger op het moment van hun arrestatie. Velen adviseren nu dat president Desire Bouterse ervan afziet om Jannasch te benoemen op de directeurspost, vanwege zijn strafblad. Bouterse zelf heeft laten doorschemeren dat hij de geschiktheid van de persoon die de post moet invullen op basis van een antecedentenonderzoek zal bepalen. Of een strafblad in het nadeel van Jannasch zal werken, is niet zeker. Een strafblad heeft de president er naar het schijnt niet van weerhouden om comparant Aalstein, die momenteel op het kabinet van de president werkzaam is, de functie van ‘Manager Beveiliging’ bij het energiebedrijf toe te kennen. Volgens verkregen informatie vervult Aalstein deze functie op dit moment op contractbasis. Ook Jannasch is reeds jaren belast met de beveiliging van de president en werkt hij op het kabinet van de president. Hij geniet dus duidelijk het vertrouwen van de president.

  HIER PAST HET GEZEGDE’ SOORT ZOEKT SOORT’.


  Maak melding

 17. Ik heb een DONKERBRUIN VERMOEDEN dat de Krijgsraad het been stijf zal houden om een aanvang te maken met het proces.

  DE KRIJGSRAAD GAAT HET PROCES VERTRAGEN TERWIJL MEN WEET DAT HET INTER-AMERIKAANS HOF SURINAME GAAT VORDEREN OM HET PROCES VOORTGANG TE DOEN VINDEN.

  KUMA DENKT K* TE MAKEN MET JAN EN ALLEMAN.

  KUMAKOISI: LINKS OM OF RECHTSOM, JOUW DAGEN ZIJN GETELD.

  Printa; ook jij zal niets aan kunnen veranderen MIE MANG!!

  ALLEEN HET PLOTSELINGE OVERLIJDEN VAN KUMA KAN HEM EEN GANG NAAR DE RECHTSZAAL BESPAREN.


  Maak melding

 18. @Kondre mang en AGENT X

  We gaan niet veel woorden aan jullie beiden vuil maken aangezien jullie twee helemaal geen surinamers zijn .Jullie zijn de clown hier komen uithangen en jullie zijn geslaagd. DE 2 clowns van suriname,onbegrijpelijk allemaal hoe jullie 2 clowns hier toegelaten zijn. jullie gedragen net als 2 los gelaten teefjes.’Hebben ze jullie los gelaten van de dierentuin afdeling?!
  Whahahahahahhahahaaaaa…….


  Maak melding

 19. @beste Kondre mang

  Als creool zeg ik: neem het niet op voor diegene die NU aan de macht zijn. Dat het overgrote deel toevallig uit creolen bestaat is een feit. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ze er sinds 2010 géén REET van bakken. Ze adoreren een crimineel en ze pretenderen kennis en kunde te hebben. Wat ze niet snappen is dat ze dit mooie land naar de verdoemenis helpen. Waar zijn je hersenen???


  Maak melding

 20. Cochise

  Genuanceerd , zakelijk verhaal wederom. Geen emotioneel bla bla zoals vele reageerders wel doen. Bovendien perfect taalgebruik, een genot om te lezen, of je het er nou wel of niet mee eens bent.
  Puntje van verbetering : strooi niet met komma’s waar ze niet nodig zijn. Gebruikelijke fout van de Hollanders. Voor het overige : chapeau !


  Maak melding

 21. Suriname heeft Bouterse zelf gekozen.
  Dus verdient Suriname een misdadiger en moordenaar die ze besteelt en berooid achterlaat.
  Wie niet het horen wil moet het maar voelen.
  Hier gaat Suriname nog lang last van houden.
  En als dan alles vergeten is kan Suriname over honderd jaar alsnog de slavernijkaart weer trekken.


  Maak melding

 22. Justice for All

  Voor de wet zou iedereen gelijk moeten zijn…..

  In Suriname is Bouterse wet en veegt hij zijn reet af met de grondwet.

  En de Surinamers doen een plas en alles blijft zoals het was.


  Maak melding

 23. Van Lennep,

  Dank voor uw waarderende woorden.
  Toch nog een kleine opmerking.
  Ik ben weliswaar afgestudeerd in Nederland en heb daar ook een tijd gewoond, maar verder ben ik een echte Sranang mang en geen Hollander.
  Het gebruik van komma’s, dubbele punten en uitroeptekens is er vroeger ingeramd.
  Het is lastig om dat weer af te leren.


  Maak melding

 24. ben benieuwd of een een veroordeling van ddb voordelen gaat brengen voor suriname .
  zelfs bij een eventuele veroordeling zal er geen gevangenis straf opgelegd worden.
  ddb gaat niet naar de zitting en zal zich niet zonder slag of stoot in hechtenis laten nemen.
  zn oorlogskas is goed gevuld.
  hij zit stevig in het ndp zadel en heeft zich allang omringd met een soort prive leger.
  zonder hulp van buiten af zal het onmogelijk blijken te zijn om ddb in hechtenis te nemen.
  ik denk niet dat er een rechter in suriname is die zal meewerken aan de veroordeling van ddb.


  Maak melding

 25. Dat ken ik Cochise. Heb jou stukje bekeken. Zag geen problemen met de komma’s hoor. Die voorkomen juist dat je zinnen te lang en moeilijk leesbaar worden voor mensen die weinig lezen.
  Ja jij bent to the point. Dat schept duidelijkheid in vergelijking met de stukjes met veel bla bla er in.


  Maak melding

 26. En al die arme drommels hier met hun dolle haat tegen de NDP en DDB. Jullie corrupte partijtjes hebben gefaald. Tot twee keer toe heeft de bevolking laten zien dat ze jullie gehijg vanaf de Nederlandse zijlijn zat zijn. Man up.


  Maak melding

 27. @Henk Molenaar

  En misschien moet jij gewoon een keer een jaar een pauze nemen met je witte valse neus. Je loopt Suriname af te zeiken overal waar je komt. Ben je werkeloos ofzo dat je daar alle tijd voor hebt?


  Maak melding

 28. Nog 5 jaar? Nee hoor. Hij is vaak ziek.Tijdens het zogenaamde defilé op 25 november zag bouta er ook niet uit. Grote buik vooruit met het wijfje er naast. Wie zegt dat een vervloekt mens niet wordt gestraft. Een volgend termijn komt er niet. En dit termijn wordt niet afgemaakt.


  Maak melding

 29. Triodus meelopers zijn doodlopers.
  Jou levensmotto is “if you can not fight them then join them”. Als je de geschiedenis bekijkt met name omtrent meelopers, collaborateurs, hielenlikkers, opportunisten. . . enzv
  Je weet wat je te wachten staat?
  Hoon, schande, porie ning, vul maar in


  Maak melding

 30. Heeft jeniffer van dijk echt zoveel boter op haar hoofd? Zij kwam bij mij als rechtschapen en oprecht over.
  Maar een ministersfunctie van bouterse accepteren begon bij mij twijfels op te roepen over haar eerlijkheid. Maar het opruimen van dat zootje bij justpol en andere afdelingen gaven mij weer wat hoop. Maar daarna zeggen dat een mensenrechten organisatie het land Suriname een slechte naam geeft is dom. Geen begrip hebben voor het verdriet van de nabestaanden van de 8 december en de moiwana moorden is nog dommer. Dat riekt naar napraten van haar broodheer bouterse.
  Is haar dochter advocaat? Welke grote zaak heeft zij ooit zelfstandig gedaan.
  Mama Jeniffer moest haar vaak bijstaan.
  Nu zit zij in het ADEK bestuur ? Omdat ze grossiert in certificaten? Zo wat? Stampen en je stof in de praktijk weten toe te passen zijn twee verschillende dingen muts.


  Maak melding

 31. Er hebben veel nieuwe jonge kiezers op deze omhoog gevallen sergeant gestemd. Wat bouterse en de andere moordenaars hebben uitgehaald is uit de geschiedenislessen van deze jongvolwassenen gehouden. Zelfcensuur uit angst voor deze moordende sergeant maar ook door rechtstreekse intimidatie van sergeant B en zijn meelopers.
  En net voor de verkiezingen hongerige, arme en kansloze mensen zonder hoop met cadeautjes overladen is een veel toegepaste methode wereldwijd om stemmen te kopen. Ook in de rijke landen. Verdient de huidige Surinaamse
  bevolking zo’n president?

  Dan verdient Nederland ook de huidige premier. Een man die niet uit de kast durft te komen terwijl duidelijk is dat hij van de mannen liefde is. Hij is ook de man die weg duikt bij het vluchtelingen probleem. Rutte is ook de man die jokkende corrupte partijgenoten keer op keer dekt. Bang dat zijn schande naar buiten wordt gebracht?
  Ben je daar trots op tante Bep ?
  Noem jij jezelf beschaafd?


  Maak melding

 32. Af en toe lees ik de reacties op deze site en ben niet altijd gecharmeerd van het niveau, uiteraard de uitzonderingen nagelaten. Maar om daar een punt van te maken, kom nou zeg!

  Dit is een forum voor normale volksmensen die hun mening geven t.a.v. allerlei Surinaamse onderwerpen.
  Dus gaat het in eerste instantie om de inhoud en niet om de grammaticale correctheid.

  Er bestaan ook wetenschappelijke fora waar jullie terecht kunnen hoor.
  Puntje van verbetering: Gebruik minimaal 1 alinea.


  Maak melding

 33. Cochise
  Ik wilde je niet “uitmaken” voor een Nederlander. Ik had beter kunnen schrijven : ook Hollanders…..Excuses.
  PS Ronny heeft ongelijk.


  Maak melding

 34. De secret service boys van Desi hebben weer
  nieuwe shit-instructies !

  IEDEREEN die pro Rechtsstaat is en VOOR
  berechting van massamoordenaars, zoals Desi,
  wordt neergezet als HATER !

  DOLLE HAAT moet echter gezocht worden bij de
  LAFFE folteraars en koelbloedige moordenaars van ONGEWAPENDE Sranang STAATSBURGERS !

  PS : EINDE DESI-SLAVERNIJ IS AL IN ZICHT !!!


  Maak melding

 35. Koos
  @Printa,

  Oom Koos begint te twijfelen.

  ===============================================

  Verklaar je nader ?
  @koos.
  jij bent nu weer bewezen,…zo`n grote ezel dat je het niet door heb wat ik bedoel men moet bij jou alles in ptjieng monie breken voordat jij iets snapt pannekoek.


  Maak melding

 36. @Ray

  Jij kraait elke keer weer dezelde retorische ONZIN uit van je bazen aan de Noordzee, doe je rediemoesoe gewaad nu uit,we leven niet meer in the past,zelf jou bakra bassie heeft het al ingezien,jij alleen niet mie mang,maar ja er zullen altijd van die oliebollen als jou blijven bestaan met de herseninhoud met de omvang van een spliterwt die blijven zeuren sjtomme PANNEKOEK.


  Maak melding

 37. @Henk Molenaar
  Triodus Maximus

  Noem eens iets waar jij als Suriname trots op bent dan?
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Als SURINAMERS,zijn wij er trots op dat we de grootste pannekoeken ter wereld in ons midden hebben,met als klap op de vuurpijl de WERKELOZE dombo pannekoek …..HENK MOLENAAR.!


  Maak melding

 38. Leve de NATIONALE HELDEN van 8 December en
  de NATIONALE HELDEN van het dorp MOIWANA !!!

  De SRANANG RECHTSSTAAT ZAL OVERWINNEN !

  MASSAMOORDENAARS de BAK in !!!

  PS : Inter Amerikaans Hof vd Mensenrechten zal de
  Nep-prive-amnestiewet VERSNIPPEREN !

  STOP de sabotage van Onze Rechtsstaat en van
  Onze Rechterlijke Macht !


  Maak melding

 39. Wie moordenaars op handen dragen krijgen de moordvloek over zich. Neks no fout dus als moorden zichnog meer zullen voordoen. Vnl onder dwaze paarsen.


  Maak melding

 40. Printa,

  Over onzin gesproken: ik heb jou nog nooit kunnen betrappen op een inhoudelijke reactie.
  Het enige wat jij kunt, is vanuit Nederland allerlei mensen op dit forum uitschelden.
  Van zinnig discussieren heb jij nog nooit gehoord.
  Aan je postings te zien, kan het niet anders dan dat jij in dat koude kikkerlandje een geweldige looser bent, die zich alleen door middel van schelden kan afreageren.


  Maak melding

 41. Neks no Fout!!! Bigi Baas is zo zeker van zijn zaak,dat hij niet aanwezig was bij de excecutie van de 15 weerloze mannen in Fort Zeelandia op 8 december 1982.Wel,deze excuses van hem is gewoonweg een Grote Leugen.De collega moordenaars van hem zoals Horb en Bhagwandas zijn ook na een korte periode van de aardbodem verdwenen door hem. Waarom eigenlijk?? Ja,logisch als ze zouden leven dan was er 2 getuigen aanwezig in de rechtzaal van vandaag. Dus is nu clean als helder water voor Bigi Baas. Wel, ik ben een hindoe gelovige maar nog iets anders wat het wereld nieuws is heden. Dat is,dat de IS zulke wrede daden nu doet met de Mensheid.De IS bestaat in wezen niet maar wordt misbruikt met die naam Islamitische Staat. Weten jullie wie aan het hoofd staat van de IS. Een jood die met medewerking van de Boeven Staat en Corrupte moslim hater Israel opereert. Die klote leider Netanyahu de duivel zit hier achter beste mensen.De terroristen van IS die doen in naam van Allah, God van de Moslims de duivelse en terroristische handelingen in naam van de moslim God Allah. De hele wereld ziet en hoort dat. Wanneer een Onthoofding of een staande Excecutie moet plaatsvinden dan roepen de Duivels :Allah ho Akbar. Dus ,dat betekent God is Groot. Dus door deze misbruik worden nu alle gelovige en vrome moslims aangekeken. Andere vb is pas,deze IS Terroristen in Parijs door deze duivels. Dus beste mensen dit is geen vrede op aarde, maar een dwaze en duivelse samenleving in dit Eeuw.t was 1500 jaren geleden door de Moslims in Saoedi Arabie voorgespeld tijden de laatste Profeet Muhammad van Allah,dat de 14e eeuw volgens de moslim jaartelling einde van de Wereld zal zijn door de Duivelse dwazen.Nu de 20-21e eeuw volgens de Christelijke jaartelling. Dat komt helder uit.Leef mensen en laat mensen Leven is een gezegde.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.