Sapoen en Chitan blijven lid Surinaams parlement

40

PARAMARIBO, 5 jan – Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan hoeven zich nog even geen zorgen te maken over hun directe politieke toekomst. Van het Centraal Hoofd Stembureau, CHS, hoeven de twee niet terug te treden. Paul Somohardjo, leider van Pertjajah Luhur, is geen verslagen man.

De twee afvallige leden van zijn politieke partij mogen dan formeel niet aangetast te zijn, hun lot is al beslist. Pertjajah Luhur heeft beiden terug geroepen zoals de wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers het voorschrijft. En dat erkent de rechter. Weliswaar weigert het CHS mee te werken. “Maar de terugroeping is een feit, want Sapoen en Chitan hebben de fractie verlaten”, zegt Somohardjo tegenover de Ware Tijd.

De twee beweren dat ze nog steeds lid zijn van de fractie van Pertjajah Luhur. Maar volgens Somohardjo kan het niet kloppen. Het is de grootste regeringsfractie, de NDP, die hen accommodeert. Dit zou niet het geval zijn als ze lid waren van zijn fractie. Somohardjo had verwacht dat de twee eruit lagen met de recente afwijzing van een rechtsverzoek van Sapoen en Chitan. Niet dus.

Bekijk ook:

40 REACTIES

 1. Het wordt tijd dat Somo zich gaat bezinnen op de toekomst de achterban van Pertjajah Luhur i.p.v. zich rancuneus opstellen t.o.v. zijn ‘dissidenten’. Hij moet zich ook niet meer laten gebruiken door de verdeel en heers politiek van de VHP wat in zijn nadeel zal uitvallen.

  Mijns inziens houden afstammelingen van de mensen uit Java zich niet bezig met Indinesia want ze zijn Sranag Mangs! Dus Somo moet zich minder gevoelig opstellen voor het zich laten uitspelen door rasisten zoals VHP die India verheerlijken terwijl ze in Suriname, West-Indië, leven en dat als het goed is dáár hun toekomst ligt en niet in hun Indiase dromen.

  Ding sani disi musu kaba now ini Sranang bikasi na soso lasi mang deng de tjari en a moro bigi lasi mang na SRANAG KONDRE!


  Maak melding

 2. Schaamteloze heren zijn het!.

  En de leden van het CHS tonen met hun houding aan waarom de NDP de verkiezing heeft gewonnen.

  Mw. Silos sr. en Mw. Silos jr. mogen nu ruimschoots in de ruif graaien nu de leden van het CHS nog.


  Maak melding

 3. =Het recht heeft gesproken en als CHS zich niet hieraan houdt zegt het iets over de de regering Bouterse wel.

  Zie hier weer de corrupte mensen met hun houding.


  Maak melding

 4. Misiekaba of Bouva moesten overgelopen zijn naar de PL, dan was er geen enkele rechter,deurwaarder of hoofdstembureau nodig geweest om hem terug te roepen, de eerste de beste illegale parkeerwachter voor de deur van DNA had van baas de opdracht gekregen om hem naar Fort Zeelandia te slepen en het varkentje was meteen gewassen.


  Maak melding

 5. @Van 1502 tot 1863
  Niet Somo maar de partijraad heeft vrijwel unaniem gekozen om de heren Sapoen en Chitan terug te roepen, hun functie te ontnemen en te royeren.
  Het is niet de heer Somohardjo die dat doet maar de partij

  Indien Sapoen en Chitan achterban hadden waren zij naar de partijraad vergadering gegaan om hun zaak te bepleiten. Dat hebben ze niet gedaan.

  de heren zijn geen vernieuwers maar opportunisten en dwarsliggers die geen argumenten hebben voor hun keuzen. Het vervellende is dat het CHS niet bij machte is haar taak te vervullen en oneigenlijke argumenten hanteert om uit te stellen. Van uitstel naar afstel zal men hopen.


  Maak melding

 6. Chitan en Sapoen zijn 2 niemendaaltjes voor nu,schaamteloos zijn ze net als de ndpers.Maar dan nog even en ze zijn voorgoed verdwenen, het is nu wachten op een definitieve vonnis en deze 2 nullen zijn verleden tijd.


  Maak melding

 7. SOMMO.,WORDT met de dag ouder,..vanaf Bouterse hem die kopstoot heeft gegeven is die man gedegradeerd tot AFFO in de Surinaamse politiek.Sommo IS GETTING OOOL.


  Maak melding

 8. @Ray
  Chitan en Sapoen zijn 2 niemendaaltjes voor nu,schaamteloos zijn ze net als de ndpers.Maar dan nog even en ze zijn voorgoed verdwenen, het is nu wachten op een definitieve vonnis en deze 2 nullen zijn verleden tijd.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Ze komen terug ,als Bouta ze niet meer nodig heeft.


  Maak melding

 9. @Printa
  IZo te zien is je baasje bij de rechter langs geweest en weten allemaal wat je te wachten staat als ndp baasje je een niet welkomme bezoekje brengt.Hij is de meest onaangename gat die je huis bezoekt!


  Maak melding

 10. @Van 1502
  Je moet je domme meningen voor jezelve houden en niet aan racisme blackmail gaan doen ,jij idioot!!
  De rechter heeft al bepaald maar het wachten is gewoon
  op een ceremonieeel gedeelte namenlijk een vonnis op papier!
  Je praat als een ndper of namens de ndp en wij weten dat jullie je niet aan wetten en rechten houden en het vonnis van de rechter aan je laarzen lappen. Bij jullie baasje is het rechtszaal Fort Zeelandia waar je baasje judge en jury tegelijkertijd speelt.


  Maak melding

 11. Volgens de wet zijn Sapoen en Citan geen parlementariër meer, vanaf het moment dat de terugroeping betekend is, meent de PL-voorzitter. Op basis hiervan zal de PL daarom niet het CHS, maar de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons dagvaarden, indien zij Sapoen en Chitan tòch uitnodigt om de assembleevergaderingen bij te wonen

  Geef de strijd niet op Somo!!
  Go for it!


  Maak melding

 12. @Printa
  Hahaha…je baasje is een LULKOEK!

  CONTRAPUNT – 2015 was door president Bouterse uitgeroepen tot Jaar van de Waarheid. Het werd het Jaar van de Leugen, niet alleen omdat de wettelijke belofte van sociale zekerheid een papieren tijger bleek en het paarse ‘Dubai’ een leeggezogen staatskas…

  Politicide

  IN EEN DOOR de directeur Nationale Veiligheid Melvin Linscheer geïnitieerde en door regering en staatsmedia ondersteunde pro-straffeloosheid en desinformatiecampagne, werd na de verkiezingen door Sandew Hira aangekondigd dat president Bouterse zou ‘getuigen’ over de jaren tachtig. De president zou aan hem als nabestaande ‘de waarheid’ vertellen over de ‘slachtoffers van politiek geweld’. Omdat deze campagne tot doel heeft de definitieve stopzetting van het 8 december strafproces, politiek te faciliteren en president Bouterse van zijn hoofdverdachteschap te verlossen, is een karakteristiek van deze quasi-waarheidsvinding het vermijden van de (hoofd)schuldvraag. Daarom spreekt Hira verhullend over ‘politiek geweld’ dat een ‘politieke oplossing’ behoeft.

  Maar de vroedvrouw van de militaire dictatuur was anti-politiek geweld. Het was de staatsgreep van 25 februari 1980 die, met steun van de Nederlandse kolonel Valk, bloedig een eind maakte aan de gekozen regering en de democratische grondwet van srefidensi. Het voorkwam de algemene verkiezingen van maart 1980, maakte een eind aan de politieke vrijheid en aan de onafhankelijke rechtspraak. Dat anti-politiek geweld vernietigde de beproefde staatkundige en maatschappelijke mechanismen die een vreedzame oplossing van conflicten mogelijk maakten en opende de deur voor geweld. Het mondde uit in de liquidatie van andersdenkende burgers, het mondde uit in politicide.

  Desinformatie heeft belang bij verwarring, zij heeft liever verhullende containerbegrippen als ‘politiek geweld’. De jaren tachtig kende de politicide (waaronder de decembermoorden), oorlogsgeweld (waaronder militairen en rebellen die in de strijd sneuvelden) en oorlogsmisdrijven (door oorlogvoerende partijen begaan, met als absolute dieptepunt de massaslachting te Moiwana). Ivan Cairo merkte treffend op dat Hira zich in zijn plastische beschrijvingen van misdrijven in de binnenlandse oorlog selectief richtte op slachtoffers door het Junglecommando gemaakt. Hij vermeed misdrijven begaan door Bouterses leger plastisch te beschrijven.

  Met de verhullende duiding ‘politiek geweld’ werd vooral het asymmetrische geweld van de militaire dictatuur tegen ongewapende burgers – dat kwalificeert als ernstige schendingen van de mensenrechten en misdrijven tegen de menselijkheid – verhuld. Met de term ‘politiek geweld’ maskeert Hira het criminele karakter van bijvoorbeeld de decembermoorden, met het oogmerk zijn immorele strijd schouder aan schouder met Bouterse en Linscheer voor stopzetting van het 8 decemberstrafproces, zijn strijd voor straffeloosheid, te kunnen verkopen als ‘verzoening’ door ‘waarheidsvinding’. Rouw is geen substituut voor gerechtigheid. Dat ‘De getuigenis van president Bouterse’ een uitdrukking was van waarheidsvinding bleek een leugen, zo is gebleken te Brokobaka.

  Verbijsterende leugen

  OP STARNIEUWS NOEMDE Celia Menckeberg de Brokobaka TV-show van Bouterse en Hira ‘een theekransje’. Bouterse kreeg alle kans onwaarheden te verkondigen zonder te worden geconfronteerd met feiten en getuigenissen die zijn lezing tegenspraken, zonder te worden geconfronteerd met doorvragen. Hij kreeg alle ruimte voor leugenachtig gezever omdat het normatieve kader van het internationaal en nationaal recht ontbrak. Er werd getutoyeerd en gelachen om ongepaste grappen over het leed van nabestaanden in een ‘linkse’-jongens-onder-elkaar-camaraderie. De paarse staatsmedia zorgden voor de regie en redactie, inclusief oncontroleerbare weglatingen van beelden.

  Bouterse verkondigde de verbijsterende leugen dat niet hij, maar zijn overleden kameraad Paul Bhagwandas de leugen van ‘op de vlucht neergeschoten’ tot officiële verklaring had verheven. Volgens Bouterse vond hij zelf die lezing vanaf het begin ‘lulkoek’. Maar Hira confronteerde hem niet met de voor de hand liggende vraag, waarom hij op 9 december 1982 op de televisie had verkondigd dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’. En waarom hij die ‘lulkoek’ bijna 33 jaren lang als zijn publieke versie van de moorden in stand had gelaten? Dat Bhagwandas het ‘op de vlucht neergeschoten’ had verzonnen is niet bewezen, dat Bouterse de ‘lulkoek’ aan het volk heeft verkocht wél. Bouterse had daarmee een ernstig strafbaar feit gepleegd, want bewijs verdoezelt en onderzoek en vervolging onmogelijk gemaakt.

  President Bouterse blijft verstrikt in zijn leugens, hij is de president van de ‘lulkoek’. Waarom zouden wij zijn alibi geloven? Waarom zouden wij geloven dat hij geen opdracht gaf voor de martelingen en moorden? Waarom zouden we zijn ontkenning dat hij Cyrill Daal en Surendre Rambocus persoonlijk heeft doodgeschoten geloven? Een ware president zou de eer aan zichzelf houden, omdat die weet dat volgens de grondwet een president niet in strijd met de grondwet mag hebben gehandeld.

  Theo Para


  Maak melding

 13. Printa,

  Jij blijft maar onzin verkopen vanuit Nederland.
  Wanneer kunnen we hier eens begroeten ?
  Als je terug zou lezen, wat jij allemaal post, kom je tot de conclusie, dat je jezelf hebt uitgeroepen tot God.
  Iedereen op dit forum heeft het mis, alleen jij hebt gelijk.
  Maar je maakt een denkfout.
  Aan je postings te zien, ben je laag geschoold.
  Het zou je sieren, wat in te binden met al je gescheld.
  De webmaster zou ook jouw postings eens moeten blokkeren.


  Maak melding

 14. Cochise als je hoog bent geschoold wat doe jij op dit forum,alleen maar onzin te verkondigen?
  Ga zelf lezen wat jij schrijft,of een en ander kopiëren van starnieuws.
  Joe ede djeers djaga da boro oso!!!


  Maak melding

 15. Sjang,

  Je bent helaas van hetzelfde niveau als Printa.
  Sorry, dat ik het zeg, maar je posting geeft daar ook alle aanleiding toe.
  Printa kraamt onzin uit.
  Hij reageert alleen op wat anderen posten, nooit inhoudelijk op een artikel.
  Van die mensen heb ik geen hoge pet op en dus ook niet van jou.
  Doe wat zinnigs, waar ons land iets aan heeft.


  Maak melding

 16. Sjang,

  Ik ben een echte Surinamer, maar ik vraag mij af of jij er ook eentje bent.
  Ik ben een aantal jaren geleden teruggekomen naar Suriname, terwijl ik het ergens anders in de wereld heel veel beter zou hebben
  Een reden: ik hou van mijn geboorteland mang, maar ben inderdaad wel afgestudeerd.
  Praat mij niet over Surinamers, want ik weet inmiddels niet meer wie dat zijn.
  Ik heb in ieder geval helemaal niets met jouw soort.
  Jullie zijn in het Suriname van vandaag de splijtzwammen.
  Daar zit ons land niet op te wachten.
  Ik hou mij overigens niet bezig met patata’s, want ik lust geen frites, maar met mijn manja-, bananen-, sinaas- en papaya-bomen.
  Nog even een reminder: het is Printa, die vanuit Nederland allerlei onzin uitkraamt en daar reageerde ik op.
  Ik hoop niet, dat jij ook in de buurt van Rotterdam woont.
  Dan heb ik medelijden met je.


  Maak melding

 17. Zou mij niet verwonderen als Sjang en Printa één en dezelfde persoon is. Net zo goed als bij Printa zit er bij Sjang ook geen “diepgang” in. Gefrustreerd figuur.


  Maak melding

 18. Somo zijn dobbelsteentjes zijn straks op. Hij verdobbelt ze allemaal.Denk je dat je in grun djarie nog welkom bent in hun harten. En wat zeg je van de olifant..Somo let op je voetstappen.. Iemand die op je lijkt ga je wegjagen. Waarom zeg je dat je een gelovig mens bent. Denk terug dat de voorouders van jou en die van de twee heren uit Azie zijn gekomen. Wie weet waren ze bootgenoten. Somo wat heb je voor je achterban gedaan. Somo geeft de achterban die op hem lijkt alleen maar schande. Somo je speelt toch geen wajang met die twee.. Daarop lijkt het nu.


  Maak melding

 19. @ Surinamer
  Ze stonden op de lijst namens de PL. Ze hebben persoonlijk de kiesdeler niet gehaald dus ze zijn ook nog eens gekozen met stemmen van Surinamers die de VHP, de NPS, de BEP etc. gestemd hebben.

  Logica is zo vreselijk moeilijk


  Maak melding

 20. Deze #oulo Somo lult nog steeds, dalijk krijg hij een beroete, wachtie maar.

  Is Somo vergeten dat toen Noreen Cheung uit de NDP?? 22 januari 2015?? weet Somo nog wat hij toeen deed? dach hij toen niet aan het terug roep wet?? was gestap in de DNA dat hij Somo de eerste en enige was die haar ging verwelkomen tot zijn groep, en dat hij haar bosje bloemen had gegeven,??

  Somo is de grootste onbetrouwbaar in Suriname, als het hem goed uit komt dan praat hij ook rechtstaat en als dat niet het geval is praat hij over Machtstaat. , maar macht staat bestaat niet wel rechtstaat.

  A man vergieteie


  Maak melding

 21. In een dictatoriale staat worden vonnissen
  door het regime ontdoken !

  In een dictatoriale staat worden criminelen tot
  Hoofd Veiligheidsdienst benoemd !

  In een dictatuur maakt men wetten die strijdig
  zijn met de Grondwet ! (nep-amnestiewet)

  In een dictatuur erkent en respecteert de president
  de Rechterlijke Macht niet ! (zie 8 dec massamoord-
  proces)

  In een dictatuur worden politieke vriendjes benoemd in hoge funkties zonder diploma’s of relevante kennis !

  GEVOLG : WETTELOOSHEID/RECHTELOOSHEID,
  ARMOEDE en STAATSFAILLISSEMENT !

  PS : CHANGE IS COMING SOON !


  Maak melding

 22. Ja mang….Somo heeft ergens gelijk, dat deze twee geroyeerd moeten worden van de partij PL. Want een Pae is altijd een onbetrouwbaar figuur. Want Somo is zelf eentje die van de hak op de tak springt. Dus die Sapoenche is niet minder.Baja!!!


  Maak melding

 23. Ik vind dat als blijkt dat instituten die een werkarm vd overheid zijn rechterlijke uitspraken niet uitvoeren maar gewoon een eigen koers varen, de rechterlijke macht aan de bel miet trekken bij de president en de DNA omdat de rechtstaat daardoor verwordt tot een machtstaat.! Hiermee kunnen zij druk uitoefenen op de regering en parlement om de Trias politica gedachte te respecteren.


  Maak melding

 24. Het is weer zover! Bouterse heeft er weer eentje thuis bij hem pap laten eten en daarna kasiri uit een kalebas laten drinken. De EBS bondsvoorzitter Steve Geerlings. De man is het zoveelste slachtoffer vd verdeel en heers politiek van die schurk. Geerlings is 180 graden gedraaid met zijn standpunt m.b.t. parmessar als hoofd vd EBS.De president en minister Dodson zouden hem zaken die zich binnen de top van de EBS afspelen hebben verteld waarvan zijn oren begonnen te klapperen. Volgens hem heben die zaken niks met strafbare feiten te maken..! Dan denk ik: als je zolang bij de EBS werkt en bovendien ook bondsvoorzitter bent, weet jij dan niet wat er in je eigen bedrijf gebeurt? Ik vind het zwak van Geerlings dat hij zich heeft laten ringeloren Door Bouterse.


  Maak melding

 25. @Printa-dringi-yu-dresi :

  SOMMO is volgens u “MASRA TERUGROEP” !

  What about “MASRA MOORDEN OP ONGEWAPENDE
  SRANANG STAATSBURGERS” ???

  Moeten wij die EERST ROOSTEREN ???

  PS : De DESI-Slavernij, de onderdrukking van
  het Sranang Volk, EINDIGT SPOEDIG !!!


  Maak melding

 26. Somo is de partijraad. Somo dicteerd steeds wat er gezegd moet worden en de partijraad volgt zoals het makke schapen betaamd. De mensen in de partijraad lopen achter een domme man zonder opleiding (is niet eens het Nederlands machtig) met een te grote ego en grote bek. Het chs en Geerlings valt niks te verwijten.
  Somo grote warhoofd kom maar met je advocaten en andere loze dreigementen.
  Jou bluf werkte niet maar resulteerde erin dat bouterse jou en je meningloze onderdanige vazallen in de vorige regering er uit schopte.
  Maar somo vervalt weer in zijn oude domme gedrag. Niks checken maar direct ongefundeerde dingen roepen.


  Maak melding

 27. Ray is duidelijk een sympathisant van somo die weet dat somo dom doet en er compleet naast zit met zijn domme belachelijke beweringen in de pers.
  Diverse mensen melden mij met “samen geknepen billen” te luisteren als somo weer domme dingen in bakba nederlands aan het roepen is. Ray er komt geen definitief vonnis. Er is geen rechter bij machte die zoveel halstarige domheid in winst voor somo kan omzetten.


  Maak melding

 28. Dat geval over het overlopen van Noreen Cheung. Die was toen van harte welkom bij de PL. Overlopen naar PL mag wel. Weglopen omdat somo zich als de ondemocratische koning in de PL uithangt. Mag niet van somo. Dan schreewt deze kleine ongeletterde dictator het uit.
  De pot verwijt de ketel dat het zwart ziet somo. Nogmaals de splinter in het oog van de ander ziet somo wel maar de balk in zijn eigen oog ziet hij niet.


  Maak melding

 29. Pap laten eten ? Je bedoeld dat bouta op zijn gezicht is gaan zitten.
  En toen heeft bouta alle namen van de door hem in december 1980 vermoorde mensen opgenoemd. En tegen zijn tijdelijke stoel zei hij “jij wordt nummer 13”.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.