‘Suriname alleen vooruit met democratische normen’

13

PARAMARIBO, 30 dec – “Ik ben ervan overtuigd dat Suriname alleen duurzame vooruitgang zal kennen, wanneer onze handel en wandel voldoet aan democratische normen en waarden.” Dit stelt voorzitter Angelic Alihusain-del Castilho van de politieke partij DA 91. Op ontbreken de waarden en gaat het richting een “steeds dieper dal van uitzichtloosheid.”

Er zijn geen fundamentele veranderingen verwachtbaar. “Als politieke partij zie ik onze rol als bewakers en medescheppers van een toekomst en onze vooruitgang als land. Het is dan ook onze plicht om niet te zwijgen bij constatering van een gebrek aan vooruitgang binnen de belangrijkste instituten van staat en in het leiderschap”, stelt Alihusain-del Castilho. Het komt aan op strijden voor duurzame verandering van koers.

Volharding is daarom sleutelwoord. “Onze opmars richting echte vrijheid voor ons allemaal is onomkeerbaar. Wij moeten niet toestaan dat angst ons daarbij in de weg staat.
Want die gezamenlijke droom die wij hebben voor ons Suriname zal en moet verwezenlijkt worden. Het enige wat we hiervoor moeten leveren is onwankelbare vastberadenheid, toewijding, zelfdiscipline en inzet.”

Bekijk ook:

13 REACTIES

 1. De rekening is / wordt neergelegd bij de toekomstige bestuurders en natie van Suriname. Dat had voorkomen kunnen worden.
  De democratie is al ernstig aangetast tentijde dat DNA een lopend strafproces ondermijnt d.m.v. van zeer snelle aanname van de eigen amnestie voor de hoofdverdachte en c.s.


  Maak melding

 2. -Ik ben het eens met deze mevrouw. In vele opzichten zie je ook wat er gebeurt in het land.

  -Als leider sta je geboekt als moordenaar, je eigen amnestie gegeven, niet weten te communiceren met anderen en zie wat er nu gebeurt.

  -Onder welke president zijn zoveel mensen met ontslag gegaan en waar zoveel resuffelingen hebben plaats gevonden. Ik kan het mis hebben.


  Maak melding

 3. Met Bouterse aan het bewind zal er geen nooit sprake zijn van democratie.Zelfs de pers durft de man geen persoonlijke vragen te stellen vanwege angst.Nooit word er een vraag b.v.over Dino,amnestie, gesteld.Dat is een van de vele taboes.Niemand is Su heeft daar de ballen voor.
  De doorsnee surinamer heeft vanwege zijn labiliteit geen problemen hiermee en leeft in de leugen.
  Bouterse is een democratisch gekozen hebi. Ook met Bouterse aan het bewind raakt Suriname verder geisoleerd.
  De man kan zich ook niet internationaal verkopen en durft dan ook niet buiten de grenzen te verschijnen.Het domme volk zal het gelach betalen,hier hebben ze trouwens zelf voor gekozen.Sari tori.Jammer dat er een medicijn is tegen domheid want er heerst een epedemie in dit mooie land met zoveel mogelijkheden.


  Maak melding

 4. In een democratie is de rechterlijke macht de moeder,de vader,de voeder en beschermer van de staat.En als er stokken in de wielen van rechterlijke macht gestoken worden,geraakt een land moreel failliet.
  En als dat het geval is dan zijn algemeen aangenomen normen en waarden ver te zoeken.
  Op den duur gaat een ieder dat doen waarin zij zin hebben zonder zich te storen aan recht en wet.
  Zie de huidige anarchie in de Sur van opa D.


  Maak melding

 5. Was effe schrikken bij zulke uitspraken alsof het wiel wederom is uitgevonden bij zulke mooie woorden waar niemand wat aan heeft omdat gwoontegetrouw de daad/belofte niet bij het woord wordt gevoegd cq. waargemaakt.


  Maak melding

 6. Collectieve politieke parlementaire alliantie!

  🕔31.Dec 2015
  De collectieve politieke parlementaire samenwerking is een constructieve parlementaire samenwerking tussen de verschillende volksvertegenwoordigers/parlementariërs binnen de oppositie en de coalitie.

  Zeer geachte excellentie president Desire Delano Bouterse en DNA voorzitter Mw. Drs. Jennifer Simons,

  Wanneer Charles Montesquieu en John Locke in deze tijd zouden leven dan zouden zij deze bestuurlijke filosofie, met betrekking tot een collectieve politieke parlementaire samenwerkingsconstructie binnen de democratische rechtstaat, zeker ondersteunen.

  Er moet een nieuw systeem van collectieve politieke parlementaire samenwerking bij wet geïntroduceerd worden in het Surinaamse parlement.

  Om te beginnen zijn er in de Surinaamse rechtstaat om de vijf jaar eerlijke, vrije en geheime parlementsverkiezingen. Ten tijde van de verkiezingscampagne gaat het hard tegen hard tussen de verschillende politieke opponenten/rivaliserende verschillende politieke partijen en/of politieke combinaties.

  Zoals het van oudsher in een democratie c.q. rechtstaat betaamd na de verkiezingsuitslag stelt de winnende politieke partij of combinatie de coalitie samen.

  De politieke partijen en/of combinaties die de verkiezingen hebben verloren, gaan in de oppositie. De gedachte hierachter is dat de oppositie de coalitie moet controleren. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is dat er een cultuur in het verleden is ontstaan dat de oppositie een destructieve houding aanneemt en zijn bevoegdheid misbruikt om de bestuurlijke visie van de coalitie en anderen te dwarsbomen.

  Zelfs in de Verenigde Staten van Amerika worden nog goede plannen van de democratische coalitie onder leiding van Obama door de Republikeinse oppositie gedwarsboomd/vertraagd.

  In De Nationale Assemblee woedt helaas nog deze politieke strijd tussen de coalitie en de oppositie vergelijkbaar met de politiek strijd in het Capitool tussen de Democraten en de Republikeinen.

  Het lijkt erop dat vanaf de regering Bouterse II de oppositie een beetje naar het midden begint te schuiven met een constructieve houding. Als het ijzer heet is moet je het smeden.

  Er moet een nieuwe ‘saamhorigheidscultuur’ van alle volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee heersen.

  Er moet desnoods een politieke parlementaire strategische alliantie bij wet vastgesteld worden in het Surinaamse parlement tussen de coalitie- en oppositieleden.

  Er moet in ‘s landsbelang een nieuwe positieve collectieve politieke parlementaire samenwerking tot stand komen en bij wet vastgesteld worden.

  Het is van oudsher zo dat de coalitie de leiding heeft en neemt bij de bestuurlijke beslissingen c.q. regeringsverantwoordelijkheid heeft in het parlement, naast de DNA voorzitter natuurlijk.

  De oppositie wordt geacht zich positief dan wel constructief op te stellen bij de bestuurlijke beslissingen van de coalitie.
  Als de oppositie de bestuurlijke beslissingen, plannen of aangenomen/ingediende (nieuwe) wetten en regels van de coalitie bekritiseert, moet men dat constructief kunnen beargumenteren.

  Indien nodig zal de coalitie mans genoeg zijn om de plannen bij te stellen naar het constructieve inzicht van de oppositie. Het spreekwoord spreekt voor zich; de beste stuurlui staan aan wal.

  Daarnaast krijgen alle deskundigen binnen de oppositie de gelegenheid om constructieve plannen/concepten bij de coalitie in te dienen. De oppositie wordt zelfs geacht om plannen of het beleid van de coalitie te ondersteunen en positief te beïnvloeden.

  De nieuwe collectieve politieke parlementaire samenwerking houdt in dat de leden binnen het parlement, coalitie én oppositie, allen volksvertegenwoordigers zijn.
  Dat betekent dat ze beiden letterlijk en figuurlijk in dienst zijn van het Surinaamse volk in het parlement.

  De coalitie en oppositie worden geacht elkaar zodanig te bejegenen om, met respect voor elkander, samen constructief de belangen van het Surinaamse volk te behartigen.

  Het enige verschil tussen de coalitie en de oppositie is dat de coalitie de kapitein is van het schip Suriname.
  De voorzitter van De Nationale Assemblee moet waken voor muiterij tijdens de vergaderingen.

  De volksvertegenwoordigers moeten de discipline opbrengen dat er orde en respect heerst in De Nationale Assemblee. Wetten en regels hieromtrent moeten aangescherpt of vastgelegd worden om de prioriteit te benadrukken op het afdwingen van de discipline met betrekking tot nieuwe collectieve politieke parlementaire samenwerking.

  Wat betreft de ethiek van de parlementariërs, met een voorbeeldfunctie, moet het hoogste ambt van President van de Republiek Suriname met alle egards ten allen tijde binnen of buiten het parlement (in de media) door de volksvertegenwoordigers met respect bejegend worden.

  Roy Frits Lansdorf


  Maak melding

 7. Ik denk dat onze creolen en marrons de verkeerde godsdienst hebben. Zou men moslim zijn, dan zou de dadendrang flink toenemen en zou Suriname al lang grote investeerders uit Dubai, Saudyarabie enz. krijgen. De meest succesvolle Amerikaanse zwarten zijn de tot islam bekeerde zwarten. De zwarten in Suriname moeten er ernstig over nadenken zich te bekeren tot de islam en een islamitische hub-land te worden in Zuid-Amerika. Arabisch geld zal er dan vanzelf toestromen.
  Bovendie, wanneer half zwart-Afrika kan overgaan tot de islam, waarom dan zwart-Suriname niet?


  Maak melding

 8. Democratie en rechtsstaat behelzen niet alleen om de
  vijf jaar verkiezingen houden !

  Het gaat om het bewaken en behouden van ALLE
  standaard rechtsprincipes van de rechtsstaat !

  Het bevorderen van goede wetgeving en handhaving !
  De daartoe in het leven geroepen ORGANEN ter
  bevordering van de rechtsstaat dienen niet via
  POLITIEKE BEINVLOEDING te worden uitgeschakeld !
  (oa Rechterlijke macht, OM, Rekenkamer, CLAD, Centrale Bank, Douane, Belastingdienst )

  Sranang heeft de rechtsstaat voor een groot gedeelte afgeschaft en de politici bestoken het volk met ONwaarheden.
  (Zie onwettige amnestiewet, moordenaars niet vervolgd, personen met onwettig verkregen gelden en bezittingen ongemoeid laten, criminalisering overheidsdiensten, niet toepassen van bestuurlijke normen door de overheid, compleet ontbreken of ontduiken begrotingsregels en monetaire regels)

  Vanwege de enorme democratische GEBREKEN,
  kan niet gebouwd worden aan welvaart en ontwikkeling van het land !
  (zie het vergeven van NIEUWE VERGUNNINGEN aan eigenaren van SCALIANS, over milieuwetgeving en milieuschade worden TOTAAL NIET GEREPT! Zie de politieke benoemingen -soms van reeds MISLUKTE
  politici en personen met ONVOLDENDE kennis en bedrijfservaring -als nieuwe directies voor overheids-
  bedrijven ! )

  Wie wil ONDERNEMEN indien de GRONDRECHTEN
  in een staat openlijk worden aangetast, wie wil
  ondernemen wanneer gemanipuleerd wordt met VERGUNNINGEN en met EIGENDOMMEN, in een land
  waar het eigendomsrecht ONZEKER is ???

  Wie wil ondernemen bij een regeringsklimaat, waarbij
  het OM wordt VERBODEN bepaalde strafrechterlijke onderzoeken te doen !

  Wie wil ondernemen en zaken doen wanneer het , regeringsbeleid is een van KERNEN van de rechtsstaat,
  de Rechterlijke Macht te saboteren ?

  In de Sranang staat is teveel sprake van bestuurlijke WILLEKEUR ! CORRUPTE politici en de LEIDING van
  het land, beinvloeden TEN ONRECHTE alle ORGANEN
  en instituties, die onafhankelijk dienen te opereren !

  Vandaar onze huidige FINANCIEEL FAILLIETE en BESTUURLIJK-ECONOMISCH FALLIETE staat !

  Zolang Sranang geen RECHTSSTAAT met op
  onafhankelijke wijze gehandhaafde norrmen wordt,
  zal onwikkeling mislukken !

  W’o tang wan BROKO PRANASSI (ONRECHTstaat ! )

  PS : De president belooft welvaart na 2016, die komt er
  ECHT NIET in een ONRECHTSSTAAT !


  Maak melding

 9. Ronald, de meerderheid van de Surinamers is niet van Afrikaanse oorsprong, waarom zo’n grote nadruk op deze minderheid? Waarom raad je andere bevolkingsgroepen ook niet aan om moslim te worden? Als de islam zo,n geweldig positieve invloed op een bepaalde groep heeft, dan moet het toch ook goed zijn voor de rest?


  Maak melding

 10. Henkes,

  Die andere Surinamers omarmen al in grote aantallen het christendom. Dus voor hen is geen stimulans nodig. Zodra ze christen zijn geworden, hen weer de aantrekkelijkheid van de islam tonen.


  Maak melding

 11. Ronald
  wil je de creolen tot persona-non-grata maken ? Weet je niet dat moslims in tal van landen niet welkom zijn?
  Wat Saudie Arabië betreft is het nu al zo dat het een begrotingstekort heeft van 100 miljard USD.
  Ronald denk na voordat je wat beweert!
  Je behoort toch niet tot de burikie’s die nog 5 wilden?


  Maak melding

 12. Blaka Djoeka,

  Moslims bezitten enorme fanatisme (drive) en gehoorzaamheid aan de Koran/Profeet/Imam. Het enige wat je bij moslims hoeft te doen is te zeggen (een Imam laten zeggen) dat in de Koran staat dat iedereen hard moet werken, vrouwen en andersgelovigen moet beschermen en 20% van hun inkomen aan de staat moet geven en niet moet stelen. Zo cre-eer je dus een welvarend en eensgezind land.
  Die mensen van andere godsdiensten gehoorzamen niet zo goed als de moslims. De wereld heeft baat bij gehoorzame mensen die het goede dat hen verteld wordt willen uitvoeren. Vandaar dat de Islam een enorme verrijking kan zijn voor Suriname en de wereld. Mits de opdracht die ze van Koran/Profeet/Imam krijgen een humane is.
  Waarom denk je dat Europa zoveel moslims toelaat? Precies om deze volgzaamheid en drive van de moslims straks te gebruiken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.