‘Tijd niet rijp voor objectief onderzoek decembermoorden’

27
proces Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 10 dec – De tijd is niet rijp voor een objectief onderzoek naar de decembermoorden. Dit stelt historicus Mildred Caprino. De waarde van het getuigenisproject van Dew Baboeram is dan ook moeilijk vast te stellen. Iedereen kan van alles vertellen.

Het is nu eenmaal zo dat menselijke bronnen nooit volledig objectief kunnen zijn. “De mens is subjectief en gaat het verhaal vertellen vanuit zijn invalshoek. Is het een man of vrouw, een jonge of ouder pesoon, hoe is de persoon opgevoed. Al dit soort dingen beïnvloeden de mens”, zegt Caprino tegenover de Ware Tijd. Feit is dat van een objectief onderzoek nu geen sprake kan zijn. Daar zal nog flink wat tijd voor nodig zijn.

Hoewel het initiatief als een doorbraak kan worden gezien, is objectiviteit een groot vraagteken. De wereldgeschiedenis zit vol voorbeelden. “Het is nog niet gaan bezinken. Er spelen nog te veel emoties. We moeten het tijd geven. Ze zijn nog steeds bezig de Franse revolutie te onderzoeken”, aldus Caprino. Het is dus moeilijk te zeggen of er uiteindelijk sprake zal zijn van waarheidsvinding. Overigens zal dan hooguit sprake zijn van ‘een’ waarheid.

Bekijk ook:

27 REACTIES

 1. Mevr. Caprino,

  Als 35 jaar na dato de tijd nog steeds niet rijp is, kunnen we wel inpakken.
  Ik ken uit de wereldgeschiedenis ook de nodige gebeurtenissen, die (heel) veel eerder dan pas na 35 jaar zijn beslecht.
  Die kent u evengoed als ik.
  Het is maar welke invalshoek je wilt kiezen.


  Maak melding

 2. Mevrouw Caprino, de massamoordrechtszaak loopt !

  De TIJD IS NU RIJP OM IN ONZE RECHTSSTAAT
  DEZE MASSA-MOORDZAAK AF TE RONDEN !

  De VERENIGDE NATIES kunnen binnen EEN
  MAAND enkele bataljons aan militairen beschikbaar
  stellen zodat indien nodig, op rustige ongestoorde wijze,
  NOG ENIG of EXTRA STRAFRECHTELIJK onderzoek
  wordt gedaan, VOORDAT DE KRIJGSRAAD het EINDVONNIS VELT !

  Het gaat NIET OM EEN HISTORISCH ONDERZOEK,
  Slachtoffers, Nabestaanden en het Volk hebben
  MENSENRECHTEN en RECHT OP BESTRAFFING
  van de DADERS van MASSAMOORD !

  DE KRIJGSRAAD en ons HOF van Justitie zijn
  ALTIJD OBJECTIEF, in de Rechtsstaat !

  Wie dat betwijfelt moet de staat Sranang opheffen
  en zijn DICTATUUR maar vestigen !

  PS : Na bestraffing van de DADERS, is er GENOEG
  TIJD, andere elementen van de DECEMBER-
  massamoord op ONGEWAPENDE BURGERS,
  te onderzoeken !


  Maak melding

 3. Mw ; Caprino

  U heeft toch niet, aan de fles gezeten voordat U dit schreef hé ? 35 jaar is geen 35 uur, of wacht U tot de daders dood zijn ? Ik heb respect voor U als mens, maar dit kan ik met mijn boeren verstand niet vatten !

  Jacko


  Maak melding

 4. Na 33 jaren met amnestie,vergiffenis en Sandew Hira is de tijd nog niet rijp?!!!
  Wanneer is de tijd dan rijp?!
  Deze Caprino ziet spoken bij daglicht!!


  Maak melding

 5. Deze Caprino schijnt verwant te zijn aan Armand Zunder.Ze lijden beiden aan wanen.

  In een rechtszaak zijn er dingen die bewijzen worden genoemd.
  Stille getuigen en pratende getuigen.
  Tijdens de behandeling van de december moorden zijn er zoveel van deze bewijzen te voorschijn gekomen,dat de rechter niet om heen kan.
  Deze dame kan wel zeggen dat geen enkele verdachte verplicht is aan zijn veroordeling mee te werken.Dus blijven brullen van A NO MI.Maar de getuigen zeggen wat anders.
  Zo ook de opname dat de bevelhebber himself opdracht gaf te verhinderen dat de brandweer de branden van Radika en ABC ging blussen.


  Maak melding

 6. Daarom hebben geciviliseerde samenlevingen een onafhankelijke rechter die boven tafel dient te krijgen wat de waarheid is eventueel met inschakeling van deskundigen. Alleen in bananenrepublieken worden dergelijke zaken overgelaten corrupte burgers die samenspannen met daders.
  Het besluit van het Hof van Justitie om het 8 decemberproces voort te zetten, is daarom van groot belang. Een overwinning voor de rechtsstaat


  Maak melding

 7. Mevr. Caprino wil wachten tot iedereen dood is,

  Dit mens is compleet gestoord.

  Zullen we in Suriname voortaan bij elke moord zeggen dat de tijd nog niet rijp is voor objectief onderzoek?


  Maak melding

 8. Kondremangs,

  Mijn voormalige lerares op het IOL was al sedert de jaren 80 aanhanger vd zg revo rotzooi……alles wat ze in het interview uitkraamt behandelde ze bij Vakdidaktiek…….i rest my case. Het is duidelijk…….

  TIME WILL TELL!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

 9. beste Alleen.

  Er moet een verschil gemaakt worden tussen Historisch onderzoek, Juridisch onderzoek en Maatschappelijke verantwoording en verwerking.

  Het historisch onderzoek vormt de afronding in het geheel en heeft ten aanzien van de zo prangende Maatschappelijke verantwoording en verwerking en de Juridische afhandeling slechts een beperkte waarde.

  Veroordeel mevrouw Caprino aub. niet te hard.


  Maak melding

 10. Deze mevrouw bedoelt zich zelf mee als ze zegt dat de mens subjectief ingesteld is.Als je niet weet wat objectieviteit is kan je moeilyk subjectief zyn.Dit mens zal wel n paarse aanhanger zyn. 100%.


  Maak melding

 11. De tijd is nog niet rijp voor objectief onderzoek naar de decembermoorden, de tijd is, na de eerste verhoging van de watertarieven, stroomtarieven en de op gang gekomen inflatie wel rijp aan het worden, straks, over een paar maanden wanneer de paarse aanhang niets meer te vreten heeft, wil zelfs de meest verstokte aanhanger van Bouterse hem eigenhandig naar Boxel slepen en dan is de tijd wel rijp om de rechters objectief onderzoek te laten doen naar de decembermoorden en kunnen ze objectief bepalen dat de daders objectief gezien levenslang moeten worden opgesloten, op die manier ‘wan ogri tya wan bun’.


  Maak melding

 12. Wat denkt ze sowieso van de rechtsstaat? Vindt zij dat je president moet willen worden wanneer je ten eerste op opsporingslijst van interpol staat en iedereen weet dat en ten tweede je hoofdverdachte bent in een andere rechtszaak waarin de vraag is wie is de moordenaar.

  Want deze twee fundamenten zijn de oorzaak van het grote probleem: is Suriname een rechtsstaat en wat wilnsuriname worden, later, als het groot is.

  Oorzaak en gevolg. En niet komen uitleggen dat alla sani boeng.


  Maak melding

 13. Beste mensen.

  Ik vraag me af wanner de tyd er dan rijp voor is… Bedoeld dat pas als alle hoofdrol speelers dood zijn… Maar goed.

  Jong Suriname.
  Ik kies voor het amerikaans systeem
  PLEA BARGAIN.. Namelijk beken schuld in ruil voor straf vermindering..
  Moet je eens kijjen hoe snel die uit de school gaan klappen.


  Maak melding

 14. De waarde van het getuigenisproject van Dew Baboeram is dan ook moeilijk vast te stellen. juiste vaststelling. Wie weet wat en hoeveel paarse lekkers hij van baas heeft gehad. Wie met didibri aan tafel zitten raken vroeg of laat paars bezeten van hem. Na soso lobi dreunt het in hun dwaze bezeten hoofden. Na oeneo lijder, de enige echte lijdsman, Hij mag staan boven recht en wet want hij is onze afgod. Aleeluiaiai balken oliedomme paarse arme paria’s, iaiaiaia soso lobi baas. Gesegent zij hij krijsen Meye. Misieka en Brevie. Oenoe brede botro paars. Hihi neks no fout als baas blijft nog vijf. Hihihi. Na soso paarse ka.


  Maak melding

 15. Eigenlijk heeft het oliedomme deel van het volk een duivel in mensengedaantie als leider. Geen wonder dat ook zoonlief en stiefzoon kleine duvals zijn in mensengedaante. De aanhangera echter zijn de zombies die op baas zijn paarse tonen gaan dansen vol van wroeging om hun oliedomme keuze. Hihihihi. Baas we hebbe honger. Help help help. Baas we hebt geen geld is op. Help help baas we hebt geen rust, geen vredige voorspoedige kerst die komt. Baas we wille ook srd 100, baas help, baaaaaaassssss. Ma no jepi ka.


  Maak melding

 16. Ik heb heel lang niet meer gereageerd, omdat Suriname thans verworden is tot een grote poppenkast. De oppositie doet daar ook aardig aan mee. Ik zou wensen dat de leiders van G7 massaal zouden aftreden. Ze hebben het volk gewoon voor de gek gehouden. Ze maken zich nu weer op om macht te krijgen. Ik hoop dat niet.

  De reden waarom ik nu reageer is het gevolg van die onzin van deze vermeende historicus. Ik weet niet waar ze haar opleiding heeft gevolgd, maar dat kan nimmer een gerenommeerde universiteit zijn. Dit ongeschoolde wezen is van mening dat de tijd niet rijp is. Voor een onderzoek is het altijd handig informatie te krijgen van slachtoffers die nog in leven zijn. Het gaat hier niet om historisch onderzoek, maar om feitelijke informatie. In historische kringen noemt men dit contemporain onderzoek. Deze idioot heeft hiervan waarschijnlijk nooit gehoord, want zij kijkt alleen maar in de voltooid verleden tijd.

  Ik adviseer haar in het vervolg geen grote broek aan te trekken, want wetenschappelijk is zij nauwelijks geschoold.


  Maak melding

 17. Mevrouw Caprino probeert te zeggen dat deze zaak van de decembermoorden een generatie later moet worden uitgezocht. Dan is iedereen dood die het van nabij heeft meegemaakt.
  De volgende generatie heeft er nooit iets van meegekregen op school want dat hoofdstuk moest er van Bouterse uitgehaald worden. Uit het nieuwe geschiedenisboek! Op de brandstapel!
  Wij van deze generatie leven met een trauma, een fobie. Wij zijn zo bang gemaakt door de moorden dat wij er niet eens met onze kinderen hebben durven praten over deze afschuwelijke tragedie die het volk van Suriname als een splijtzwam verdeeld houdt. Onze generatie is ook debet aan de huidige situatie omdat we stil gezwegen hebben met de angst nog in ons hart!
  Het is nog niet te laat! Onze kinderen kennen dit deel van de historie niet en zijn daarom blij met deze leider die ons land ten gronde richt. Uit onwetendheid! Praat met uw kinderen en vertel ze tot in de kleinste details welke gruweldaden zich daadwerkelijk hebben afgespeeld in de tachtiger jaren.

  Mildred Caprino, jij bent geschiedkundige. Het is jouw taak om de jeugd op een eerlijke wijze de geschiedenis bij te brengen. Maar jij wil wachten tot de laatste getuige er niet meer is.
  Wanneer er geen emoties meer zijn en alles bezonken is!


  Maak melding

 18. Dan zou volgens de theorie van deze dame de juiste omvang van de gevolgen van de 2e W.O. in Europa ook niet op de juiste omvang ingeschat kunnen worden, wat een gelul,
  Dit past natuurlijk prima in de kraam van Bouta en zijn paarse aanhang, de jongste geschiedenis geen aandacht aan besteden maar wel die van 2 eeuwen geleden gebruiken of misbruiken als het zo uitkomt


  Maak melding

 19. Wanneer mw Caprino over dertig jaar haar
  HISTORISCH onderzoek start, hebben de
  ex-militairen-massamoordenaars alle snippers
  relevant materiaal al compleet VERNIETIGD,

  er is slechts een handgeschreven briefje over :

  IK ZAT OP HET TOILET, DESI !!!

  PS : Mw Caprino kan na de EIND-strafvonnissen
  van het decembermoordproces , nog
  eeuwen lang historisch onderzoek doen !

  Het zal wel lukken, mevrouw ziet DEW als WETENSCHAPPER en vraagt hem om
  openheid om de relevantie/geldigheid van
  Dew’s “waarheidsonderzoek” te kunnen TOETSEN !

  In de Sranang RECHTSSTAAT toetst DE RECHTER !


  Maak melding

 20. Subjectief nou dan wonen er wel veel domme mensen in Suriname als men het verschil niet weet tussen gewoon goed of fout.Maar weer uitstel van executie aan forceren,en Kanhai zoekt ook in het wetboek van Venezuela,en Cuba of hij daar nog wat strategie uit kan putten.


  Maak melding

 21. Caprino is historicus, Baboeram is wetenschapper en ik, ik ben een vliegtuig. Allemaal compleet gestoorde onzin wat er gebeurt in Suriname. Allemaal doen ze hun best om het Surinaamse volk allerlei poep wijs te maken, want het volk is dom, analfabetisch en achterlijk. Ze begrijpen niet dat alles wat je zegt of doet als een boemerang terugkeert en dat je het weer op je bord krijgt, het karma principe. De eendimensionale gedachten wereld van de machthebbers en haar volgelingen heeft al voor genoeg verdeeldheid gezorgd in onze samenleving en er wordt maar steeds met meer schijt gegooid, o.a. door deze Caprino.


  Maak melding

 22. Ik denk dat Caprino ook wel weet dat via gerichte vragen het geheugen kan worden opgefrist of tenminste de invalshoek van de ondervraagde kan worden gewijzigd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.