Ontslagen directeur Surinaamse bosautoriteit: leugens

37

PARAMARIBO, 30 okt – Leugens. Dit zegt Pearl Jules, de ontslagen directeur van de stichting voor Bosbeheer & Bostoezicht, over de ontslagreden. Volgens verklaringen van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer is er flink gestoeid met publiek geld.

Bij de bosbouwautoriteit zou ruim zeventig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer achttien miljoen euro) zijn verkwist. Relyveld spreekt van financieel mismanagement. Volgens de ex-directeur heeft SBB zelf steeds jaarverslagen laten uitbrengen. “En bij een organisatie met duidelijk zichtbare groei over de afgelopen vijf jaar rijst de vraag over welk financieel mismanagement men het heeft”, zegt Jules tegenover de Ware Tijd.

Volgens Relyveld is geld gebruikt uit heffingen op houtkap. Dat geld moest worden overgedragen aan de overheid. Ook is loonbelasting, ingehouden van werknemers, niet overgedragen. Er werden magazijnen en voertuigen gehuurd bij werknemers. Ook konden werknemers leningen opnemen. De leningen vielen veel hoger uit dan wat banken zouden verstrekken aan loontrekkers.

37 REACTIES

  1. Met de dag meer gedoe. Wat heeft de regering gedaan of niet gedaan dat dit soort kluchten mogelijk zijn.

    Om met Pero te spreken hoe kan de krachtigste leider van Suriname ooit dit hebben laten gebeuren. Hoe kan de krachtigste leider van Suriname ooit nu niet de teugels in handen nemen en met de meest grote spoed deskundigen uit de hele wereld invliegen zodat alles in een paar maanden duidelijk is en het land vooruit kan.

    Door nu snel schoon schip te maken kan er heel veel bespaart worden.


    Maak melding

  2. =Er staat geschreven:::::::: Dat geld moest worden overgedragen aan de overheid.

    -Heeft niet de overheid zelfs dat geld niet verkwanseld en nu de schuld geven aan een ander, dit omdat er jaarlijks wel verslagen zijn uitgebracht.!!!!!!!!!!!Afwachten hoe het gaat lopen.


    Maak melding

  3. Zo, wannee komt de’ TOP’ aan het beurt.Zo langzamerhand is iedereen aan de beurt geweest,zo wanneer volgt de .’TOP’ waar plaats is voor bouta amnestie en zelfvergiffnis?!


    Maak melding

  4. @Ira
    Het is een oorlog van de kleine ndpers VS de ‘TOP’ ndpers.
    Het spoor van de verdwenen gelden is terug te vinden in PARIJS en de dochters van papaliefje bouta!


    Maak melding

  5. “Het rapport van het administratie kantoor ACMA welke vol onwaarheden en verdraaiing zit waar de minister zijn besluiten op heeft gebaseerd is echter tot heden niet aan advocaat van de directeur ter beschikking gesteld, ondanks daartoe gedane schriftelijk verzoek.

    Administratiekantoor ACMA, waar heb ik deze naam ook weer horen vallen?
    Oja, jaren geleden is de eigenaar degene geweest die samen met Kensenhuis het project Waterland aan de man heeft gebracht en de beloftes van verharde wegen, scholen, winkels en straatverlichting zijn 30 jaar na de eerste verkoop nog steeds niet over het hele project gerealiseerd.
    Maar ze hebben wel geld ontvangen voor Waterland.
    En dan zijn rapport geloven van deze zelfde kantoor?


    Maak melding

  6. Bigi Sma
    In Nederland was ACMA de schoenendoos administratie consulent van Moret LImperg dat is op gegaan in Arthur Young en later weer door gegroeid is in Ernst & Young nu EY.

    In Suriname zijn ze vergeten het op te doeken.


    Maak melding

  7. Ook deze schuld kan afgeboekt worden. Op naar de 11 miljard staatsschuld.

    Psssst Moody, Stand Poor en Fitch weten nog van niks. Snel de drukpers aanzetten.


    Maak melding

  8. Wat heeft dit met Bouterse te maken?
    Het gaat hier toch om boeven die hier hun slag hebben geslagen terwijl ze werden vertrouwd om op de TOKO te letten?

    Hetzelfde gebeurt hier op grote schaal. Zelfs onze bankrekeningen zijn hier niet eens meer veilig want boeven sluizen zó je zuur verdiende geld naar hun eigen rekening.

    Dáárom moeten we eens eindelijk het belang van ELKAAR CONTROLEREN inzien want een Surinaams spreekwoord zegt: Té poesi poesi no dé, alata dé njang merki!


    Maak melding

  9. in een of andere politieserie werd regelmatig de uitdrukking gebezigd “folow the money” ik denk en weet welhaast zeker dat je in dit geval en de meeste andere corruptiezaken, bij steeds dezelfde personen of persoon uitkomt, maar ben bang dat wanneer men te dicht bij het vuur komt men wel eens flink de vingers kan branden, tenzij ze vuurvast is, en al het te veel aan vet niet voortijdig gesmolten is


    Maak melding

  10. jojo, ik nam altijd aan dat jij ook wel weet dat de praktijk altijd weerbarstig kan zijn. De directie van Bosbouw is ook actief geweest onder president Venetiaan. Waarom maak je Bouterse verwijten terwijl men nu juist onder zijn regiem men erachter komt dat er stevig gesjoemeld werd? Venetiaan lag te slapen achter zijn bureau. Trouwens men kan ook niet alles hangen op het kapstokje van de president. Denk je dat een president alles tot in de details van alle ministeries en afdelingen en onderafdelingen moet overzien en controleren. Voor dit soort taken zijn er hogere ambtenaren aangesteld en ook elke afdeling moet een controller hebben.


    Maak melding

  11. tante silos,,,wanneer ga je die grootste boef moordenaar oplichter aanhouden re-shuffelen..

    het wordt tijd,anders gezegd ,, de tijd dringt..

    we worden een dagje ouder en het moet nu eindelijk ophouden met dit soort moordenaars te dienen..

    de vele jongeren die nog actief zijn ,zijn nu al het land aan het verlaten en zoeken hun heil elders anders..

    straks blijf je zitten met ongemotiveerde bejaarden die toch al niks meer kunnen..

    dan is ons geliefd land werkelijk een bende..


    Maak melding

  12. @RobG,

    Iedereen die in de regering Bouterse zit is maar een marionet. Hij roept ook luidskeels dat niks hem ontgaat. Daarom wordt hij ook als hoofdverantwoordelijke aangemerkt.

    P.s. Alleen binnen de landsgrenzen is hij een somebody. Iedereen in Suriname beeft en huivert als de naam Bouterse wordt genoemd. Buiten Suriname is hij een nobody, een paria, wil niemand hem de hand schudden, wil niemand met hem gezien worden.

    Die Guyanezen zijn nu al begonnen met psychologische oorlogvoering en onze grote tof man, keizer bigi mofo knijpt hem. Het is stil aan de overkant, want ding Guyanese e dring dresie waktie siekie. Ze weten dat het Surinaams leger niet meer dan een speldenprik kan uitdelen ten opzichte van de mokerslagen die zij kunnen uitdelen.

    De dappere Surinaamse militairen zullen zich op straat ontdoen van hun militaire kleding en zich omkleden in hun burgerkloffie net als tijdens de bijna gelukte tegencoup in de jaren 80.


    Maak melding

  13. @Guyanese
    Greetings vanuit Miami. Luister, 100% gelijk heb je. Inderdaad kan een President niet overal tegelijk zijn. Klopt. Daarom heeft hij ministers, adviseurs, stafleden, en onder DDB Presidentiele-Commissies (Lees FBI) die de boel moeten controleren. Of course hebben ze er een “Jang Patu” van gemaakt. DDB is inderdaad alleen gezien in Suriname. De President van Guyana heeft tot tweemaal toe zich beledigend tegen Suriname uitgelaten. Yes, Venetiaan sliep achter zijn bureau, maar DDB slaapt achter zijn pistool, want tegen Guyana durft hij niets. By the way, is de Guyanese ambassadeur op het matje geroepen? Never, DDB frede!


    Maak melding

  14. beste RobG
    ‘De directie van Bosbouw is ook actief geweest onder president Venetiaan. Waarom maak je Bouterse verwijten terwijl men nu juist onder zijn regiem men erachter komt dat er stevig gesjoemeld werd? Venetiaan lag te slapen achter zijn bureau.”

    Pearl S. Jules is directeur sinds 26.04.2010 Algemeen directeur van Stichting Bos Beheer ofwel hij heeft pakweg 4 maanden onder de regering Venetiaan gediend.

    Om met UW woorden te spreken heeft de heer Venetiaan ongeveer 4 maanden geslapen terwijl de heer Bouterse 60 maanden comateus was.

    gelieve voor dat u iets beweert de feiten te checken


    Maak melding

  15. @Guyanese,ook van jou had ik niets anders verwacht.Jouw aversie tegen de regering Bouterse is wel te plaatsen in een bepaald kader. De regering in Guyana werkt liever met een regering van VHP/NPS samen omdat men in Guyana weet dat de overwinning dan binnen is. Ik verwijs hierbij naar het grensgeschil m.b.t. de territoriale wateren voor de kust van Guyana en Suriname. De VHP/NPS regering heeft het gebied in een wip en een zucht weggegeven aan Guyana. Dit zou nooit gebeurd zijn met een regering waarin de NDP het voor het zeggen had. De regering in Guyana ziet daarom ook liever de NDP en Bouterse vertrekken. Natuurlijk tot grote vreugde van de landverraders VHP en NPS. Als Guyana zo hondsbrutaal was om tijdens een NPS regering het gebied rond de “nieuwe rivier” van Suriname af te pakken, zo afschrikwekkend zal een NDP regering met president Bouterse jouw land een lesje leren.Wij hebben de kracht om het gebied terug te pakken en veilig te stellen.Ik volsta met deze korte analyse.

    @Eduard Lupson, jouw NPS heeft het land Suriname meer schade berokkend dan voordelen gebracht. Ze hebben het “river gebied ” aan Guyana verkwanseld en ook de kustgebieden van Suriname hebben ze weggegeven aan Guyana.Daarnaast hebben de slapende heren van de NPS Suriname een voordeel van maar 5% van de goudopbrengsten laten krijgen. Ik durf te beweren dat Suriname en nu op dit moment er financieel beter voor zou staan als NPS/VHP geen flut overeenkomsten hadden afgesloten.FOEI TOCH. De NDP regering was gebonden aan deze overeenkomsten.Laat dit duidelijk zijn. We gaan geen afleidingsmanoeuvres toepassen en wijzen op de valse beschuldigingen aan het adres van Bouterse. Het falen van de NPS/VHP regeringen kan je niet verbloemen.


    Maak melding

  16. @Desi’s-slapende-NDPslaafje-Robby-G
    stelt :
    “Natuurlijk tot grote vreugde van de landverraders
    VHP en NPS. ”

    Slaafje, als er iemand Ons Land heeft verraden
    dan is het jouw Drogabaas DESI !
    Onze Democratie weggeschoten en Onze
    Grondwet verscheurd !!
    Mensenrechten vervallen verklaard en
    massamoorden gepleegd op Ons,
    Sranangmans !

    Met de NEP-amnestiewet heeft de
    landverrader OPNIEUW Onze Grondwet
    VERTRAPT ! NIEMAND, mag volgens
    de Grondwet zich INLATEN/BEMOEIEN
    met zaken die bij de rechter IN
    BEHANDELING ZIJN !

    ROBJE is zo druk met zijn werk, pogen
    Desi’s WANDADEN goed te praten, dat
    hij echt onzinnige bijdragen neerzet.

    Zelfs de NDP-pret-uitgaven voor
    ONPRODUCTIEVE ZAKEN en Kosten
    van de MEGA-NDP-PALU corruptie, zijn
    volgens Robje, door VENE gedaan !

    Staatsschuld van TIEN MILJARD, onstaan
    door uitgaven van VENE tijdens het genieten
    van zijn pensioen.

    DESI, GIlMORE en ANDY weten van niets !

    Slapende-Slaaf ROBBY, KUNG KUNG
    De NA YU EDE !!!

    PS :
    Samen met Nederlandse diensten een
    Coup plegen, Onze democratie
    Vernietigen is LANDVERRAAD !

    Wanneer een president zijn eigen Grondwet
    vertrapt, is dat een vorm van LANDVERRAAD !

    Wanneer je als president, je zoon DINO in
    staat stelt misdaden te plegen tegen Ons
    Volk , tegen de veiligheid van onze Staat,
    en tegen de veiligheid van Onze Bevolking,
    dan pleeg je LANDVERRAAD !


    Maak melding

  17. @RobG,

    Binnenkort wordt er een referendum gehouden op Tigri.

    Toen de Russen de Krim via een referendum hadden ingelijfd, was het officiele standpunt van Bouterse1 dat het rechtsgeldig was en dat Suriname de Krim erkende als Russisch gebied. Dat standpunt is op een internationaal podium verkondigd door Lackin.

    Door jullie eigen stommiteit en incapabele bestuurders hebben jullie jezelf politiek en militair buitenspel gezet.
    Don’t worry, in case the shit hits the fan, heeft Bouta al een SLM toestel gereserveerd om zichzelf en zijn familie te evacueren naar Venezuela. Vanuit Venezuela zal hij het paarse stemvee een hart onder de riem steken, beginnende met: Brada nanga sa, ik ben hier om na te denken over een strategie. No spang, hou vol, neks no fout, nog vijf.

    Hij zal niet zo dom zijn om zich te verschuilen te Brokobaka, want de Guyanese army is nu bezig met jungle trainingen. Dat doen ze niet voor de lol.

    @Eduard Lupson,
    Humble greetings from Nickerie.


    Maak melding

  18. Srafu,jij moet niet zo kort door de bocht denken.Jij en je kleine groepje willen graag de geschiedenis naar jullie hand zetten.Maar op basis van voortschrijdende inzichten heeft de meerderheid van de Surinamers voor Bouterse en zijn NDP gekozen………Sta ik soms iets te verzinnen?

    De grootste tegenstanders sluiten zich aan bij de NDP.Sta…ik…soms…te…liegen?Neem van me aan dat een van de grootste tegenstanders van Bouterse, mej. Esmerald,zich ook zal aansluiten bij de NDP.Misschien ben ik te voorbarig geweest om haar hard aan te pakken.Het komt wel goed.


    Maak melding

  19. @RAY.
    Nou,nou,ze volgen het vb van de LIJDER !
    Hoe kom je erbij te zeggen dat je LIJDER erbuiten gehouden moet worden?!

    Jij met je lijder,..wie heeft hier geleden baja ?anga bigi dong go leer skriefie.groetjes van mr van Dale,stuur antwoord.


    Maak melding

  20. @Slapende-Desi-NDP-Slaafje-Rob :

    Stop met het indelen van personen. Ik ben
    pro de Sranang RECHTSSTAAT en
    behoor niet tot een politieke partij,
    dat dringt niet door tot uw NDP-ede !

    Mensen maken ook FOUTE keuzes en
    zullen tijdelijk moeten PINAREN als
    gevolg van de GELDSMIJTERIJ van de
    NDP en de PALU onder leiding van een
    president met een Harddrugsveroordeling !

    Een president die bovendien te SCHIJTERIG
    is om voor Onze EIGEN KRIJGSRAAD te
    verschijnen, zoals onze wetten voorschrijven !

    Laten Desi en NDP starten met het
    TERUGSTORTEN van de Kapitale staats-
    schuld van TIEN MILJARD !

    Door de Financiele CHAOS is Sranang
    helaas stuurloos geworden !

    De marionetten-regering stort binnenkort in,
    omdat GELD DRUKKEN om zaken te
    financieren zeer tijdelijk mogelijk is !

    Het FAILLISSEMENT van het land zal alle
    Slapende Slaven (helaas te laat)WAKKER
    doen SCHRIKKEN !

    PS : Ga samen met uw Basja in OCER de
    DEAL die Bouta heeft gemaakt met de
    Hindostaanse Zaken-Clan, openbaar maken
    aan de NDP-stemmers !


    Maak melding

  21. Beste RobG
    De Venetiaan deal van 5% was geniaal in vergelijking met die 25% deal van Bouterse.
    Venetiaan heeft de 5% gratis gekregen. Bouterse betaalt via Staatsolie $ 300.000.000 voor 25%. Met de huidige goudprijzen levert dat slechts verlies op.

    U vergelijkt alles scheef. Want naast de 5% worden er roulatiesysteem betaalt en moet er 37% winst belasting.
    Surgold is LLC waardoor de winst belasting wel eens buiten Suriname genomen kan worden.
    Voeg daar aantoe dat Newmont gezien de veel te hoge prijs die Sutiname voor haar 25% aandeel betaalt. Kan zij de rest extern financieren en de rente van de winst aftrekken

    Bouterse heeft zich door Newmont laten uitkleden voor 25% sigaar uit eigen doos


    Maak melding

  22. @RobG
    Surgold LLC gaat waarschijnlijk geen winstbelasting betalen in Suriname en over ruim $ 600.000.000 de rente lasten in rekening brengen.

    Al metal zal de deal van Venetiaan veel meer opbrengen dan de deal van Bouterse

    Geen winstbelasting (37% van de winst).
    Hoge rente lasten over het door Newmont te financieren deel van de investeringen ($ 30.000/jaar).
    Lage opbrengst.
    Verschuiven van kosten en Omzet naar de VS.
    Beperkt rendement zodat de het dividend slechts in geringe mate de rente gaat denken.

    Al met al veel minder resultaat dat de Vene deal.

    1) Royalties over de opbrengst.
    2) 37% winstbelasting in Suriname.
    3) 5% dividend.

    Na aftrek van kosten blijft er weinig tot niets over.


    Maak melding

  23. Jojo, je kan het wel mooi brengen om de Vene-deal veilig te stellen, maar de vlieger gaat echt niet op. Suriname heeft in de overeenkomst onder de regering Bouterse een eigen inbreng in de exploitatie. Dit houdt in dat Suriname ook gaat delen in de winstverdeling na afdracht belastingen. Met de overeenkomst van Suriname is het voor de buitenlandse partner onmogelijk om BV-tjes op te trommelen om belastingafdrachten aan de Surinaamse staat te beperken. In de deal van Venetiaan heeft Suriname geen inzage in de keuken van de goudmaatschappij. De tegenpartij kon zoveel papieren BV-tjes in het leven roepen waardoor heel belastingeninkomsten voor Suriname verloren gingen. Ik volsta met deze eenvoudige uitleg.


    Maak melding

  24. Srafu, ik denk dat wij in sommige opzichten hemelsbreed verschillen over de vrijheid die mensen hebben om keuzes te maken bij verkiezingen. De rechtsstaat is ook voor jou dat wat men aan jou heeft opgedrongen. Jij bent niet kritisch. Je consumeert alles wat Ventiaan, Bush, Rutte, Hans van Baalen, Guy de Hofstadt je opdienen. Ik niet. Ik ben tegendraads, ik ga tegen de heersende opvattingen in. Ik ben niet gebrainwasht.


    Maak melding

  25. @Slapende-Desi-Slaafje-Robje-G : Neen,
    u ZEGT niet gebrainwasht te zijn, het TEGENDEEL
    blijkt uit UW BIJDRAGEN op WKN :

    Voorbeelden

    — Massamoord hoeft niet te worden vervolgd !

    — Venetiaan heeft Sranang met een staatsschuld
    van 10 Miljard opgezadeld, TIJDENS de regering Bouta !

    — Dat de Sprookjeswoningen van DESI niet zijn gebouwd,
    komt door sabotage van Venetiaan !

    — Dat er geen strafrechtelijk onderzoek is naar de
    Onregelmatigheden van ex-OW minster Abrahams,
    is de schuld van de oppositie !

    — DINO is een lievertje die door de USA in een VAL
    is gelokt ! Drugshandel, Wapenhandel, Terrorisme,
    en ook nog Stelen Sranang diplomatieke paspoorten,
    Neks no Fout !

    — De scalians moeten niet worden vernietigd, mogen
    ons blijven bestelen EN onze natuur vernietigen/
    vergiftigen, ondanks de GEHEIME eigenaren !

    — DORA beledigt in opdracht van een ADVOCATEN-
    MOORDENAAR een hele beroepsgroep !
    Terwijl DORA, in overleg en in samenwerking met
    de Orde van advocaten, voor voldoende Toezicht
    en Controle op de advocaten kan zorgen !

    — Buitenlandse Drugsvonnissen tellen niet in
    Sranang, daarmee bevordert de NDP Onze
    rechtsstaat !

    — MEERDERHEDEN mogen in een Democratie
    de basisrechten en mensenrechten gewaarborgd
    in de Grondwet en in de Mensenrechtenverdragen
    OPZIJ ZETTEN/VERNIETIGEN !

    Zie de NEP- en NIETIGE Desi-amnestie-wet !

    Jaja, ROBJE de slaper,INDERDAAD heb ik als
    VRIJDENKEND persoon, een HEEL ANDERE kijk
    dan U, slaafje van DESI, op Mensenrechten en
    Rechtsstaat !


    Maak melding

  26. RobG
    U bent geheel verdwaald geraakt.

    Rosebel is een Surinaamse NV en zal indien de Surinaamse overheid adequaat handhaaft geheel transparant worden. Middels de belasting dienst.

    Met Surgold LLC is een aandeelhouders overeenkomst en een concessie overeenkomst.
    Qua aandeelhouder heeft Staatsolie reeds $ 168.000.000 ingebracht van de ongeveer $ 225.000.000. Door rente en beheerskosten loopt de investering volgens Staatsolie (halfjaar cijfers) op tot $ 300.000.000.
    Een LLC is zo gestructureerd dat als een partner niet geheel voor zijn deel inkomt deze geen rechten heeft. Surgold LLC (nu 100% in handen van Newmont) levert t.z.t. voor de inbreng van Suriname 25% van de aandelen.
    Surgold LLC kan bij de huidige goudprijzen haar winstgevendheid vrij eenvoudig verhullen of aan andere zusters en dochters door geven..

    Bij die verhouding bij je slapende vennoot en heb je niets maar dan ook helemaal niets in te brengen en mag je wachten tot de beheerde vennoot Newmont het wenselijk acht dividend uit te keren.

    Suriname kan alleen via de concessie voorwaarden iets inbrengen.

    Ik wil u er graag op wijzen dat Newmont het 20% aandeel van Alcoa ingekocht heeft voor $ 18.000.000. Staatsolie komt nu voor een 25% aandeel in met $ 225.000.000 waarvan de kosten opgaan lopen tot $ 300.000.000 voor dat er inkomsten zijn.

    Ofwel Suriname brengt bijna 10 maal meer in dan volgens Alcoa het aandeel waard is.
    Suriname brengt voldoende eigen vermogen is om Newmont instaat te stellen Surgold met “vreemd geld” te financieren. Ofwel als Newmont haar inbreng middels een 10% lening van haar holding inbrengt en dus jaarlijks het resultaat afroomt met rente kan Staatsolie hier niets tegen inbrengen.
    Suriname had het zelfde kunnen doen. pakweg $ 25.000.000 inbrengen als kapitaal en $ 200.000.000 als een achtergestelde lening tegen 10% rente. Ofwel het geld zou vanaf moment nul haar kosten gaan dekken.

    Newmont heeft niet meer ingebracht dan de historische kosten voor de exploratie fase. Volgens meerder bronnen heeft dat traject pakweg $ 125.000.000 gekost. Surgold heeft het echter middels rente etc. mogen omrekenen naar $ 320.000.000 waarvoor Suriname op dag nul van de overeenkomst $ 80.000.000 inbracht.
    Newmont heeft de exploratiefase echter gewoon in haar winst en verlies rekening verwerkt. Newmont brengt oud papier in terwijl Suriname harde dollars inbrengt. Genoeg zodat Newmont de rest (ongeveer $ 400.000.000) met lease overeenkomsten en leningen kan financieren.

    Ik hoop dat u kunt begrijpen wie de schlemiel in dit contract is.


    Maak melding

  27. Jojo, mag ik graag je bronvermelding weten zodat ik jouw informatie kan natrekken en kan ontfilteren van de NPS/VHP kleur.

    astaman, jij gaat mee in de flow van jojo, maar ik heb mijn grote twijfels. De uiteenzetting van jojo klopt niet. Jij keurt het goed.Wat maakt zijn verhaal zo goed? Geef me jouw uiteenzetting.


    Maak melding

  28. RobG.
    Wat een LLC is en hoe het werkt kunt u middels Google uit vinden.
    De investeringen van Staatsolie komt van de website van Staatsolie uit hun halfjaar cijfers.
    De kosten van de exploratiefase zijn mij duidelijk gemaakt in een overleg met Estoban Crespo en zijn ook gepubliceerd in de Surinaamse nieuwssites en zijn herleidbaar uit de MER en SER onderzoeken (ben even engelse aan kwijt) als mede de site van Newmont.
    De verkoopprijs van het Alcoa aandeel stond op vrijwel alle Surinaamse nieuws sites.

    Rosebele Goldmines NV publiceert haar verkorte jaarrekeningen.

    Ofwel de informatie komt niet uit de VHP, SPA of NPS maar uit meerdere bronnen.

    Voor de rest is het een beetje gezond boeren verstand en het ontmoet hebben van enige NPD toppers zoals Graaioogst, Boerenveen en hulpje Jozefzoon als mede de toenmalige minister van NH en de huidige minister van NH toen deze nog bij Staatsolie actief was.


    Maak melding

  29. RobG:
    Feiten kan je zelf opzoeken en interpreteren. Ik bezie de feiten met een open, en partij-onafhankelijk vizier. Als jij het verhaal wil filteren vanwege vermeende politieke kleur dan wil jij het hele verhaal klaarblijkelijk niet snappen!
    Het heeft mijn inziens, geen toegevoegde waarde om in deze mijn uiteenzetting op schrift te zetten omdat ik in grote lijnen hetzelfde moet constateren als hetgeen JoJo jou probeert duidelijk te maken. Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden!
    Het enige dat ik je wil meegeven, en daarbij beseffend dat ik misschien het gras voor de voeten van JoJo wegmaait, is dat ik mijn info heb van o.a.: Starnieuws, Staatsolie (persmededeling), The Washington Times, Newmont (stakeholders) etcetera. het kost even tijd maar dan heb (weet) je ook wat!


    Maak melding

  30. Hallo,

    Ons bedrijf werkt een dynamisch, online systeem dat bestaat uit meer dan 42 miljoen abonnees. Deze online technologie die we gebruiken geeft ons de mogelijkheid om onze mensen daar een beste, beste keuze als ze op zoek zijn naar leningen of andere financiële hulp. bieden wij leningen van 4.500,00 euro tot 98,000.000.00 euro

    We geeft alle leningen tegen een lage rente, voor meer informatie kunt u contact opnemen met e-mail: (www.adicloaninsurance@gmail.com)

    Have Been lager te zetten door banken of andere financiële instellingen en u de lening of persoonlijke financiële hulp nodig? E-mail: (www.adicloaninsurance@gmail.com) voor meer informatie.

    Bedankt

    Beste wensen,

    Mevrouw AGS William
    E-mail: (www.adicloaninsurance@gmail.com)
    Systems Network


    Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.