Hira wil onderzoek naar rol Nederland in decembermoorden

21
Jaarlijkse Herdenking Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 8 okt – Het International Institute for Scientific Research (IISR), opgezet door econoom en historicus Sandew Hira, heeft Nederland om medewerking gevraagd om meer te weten te komen over de rol van Nederland bij de decembermoorden in 1982 in Suriname. Het instituut heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken inzage gevraagd in documenten die gaan over de contacten tussen Nederland en Suriname in de jaren tachtig. Dat meldde Hira, wiens echte naam Dew Baboeram is, gisteren tijdens een persconferentie.

Het IISR doet onderzoek naar de decembermoorden in samenwerking met de universiteit van Suriname en het Nationaal Archief in het kader van de waarheidsvinding. IISR directeur Hira is bezig met de voorbereiding voor een ‘getuigenisgesprek’ dat hij eind november met Desi Bouterse, de hoofdverdachte van de decembermoorden, zal hebben.

Volgens Hira is de informatie uit die periode belangrijk omdat er veel geruchten zijn dat kolonel Hans Valk, leider van de Nederlandse militaire missie, in die tijd een rol zou hebben gespeeld Bouterse in het zadel te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat het verzoek in behandeling is genomen.

21 REACTIES

 1. Bouterse heeft de Sranang Grondwet op
  ernstige wijze geschonden door zijn
  amnestiewet te laten aannemen door een
  gemanipuleerde volksvertegenwoordiging,
  DNA.

  NIEMAND, Niet Bouterse, Niet DNA mag zich
  bemoeien met zaken die “onder de rechter zijn”,
  bepaalt Onze grondwet !!

  Ook meneer Sandew H is bezig met het schenden
  van onze Grondwet ! Immers de strafrechtszaak
  tegen oa Bouterse om de december-massamoorden
  IS NOG STEEDS “ONDER DE RECHTER” !
  De voortzetting van zaak is tijdelijk GESCHORST
  door de Krijgsraad !

  Sandew nodigt nu Nederland uit om ook deel te
  nemen aan de Schending van onze Grondwet !

  Volgens mij wordt ZEER VEEL gevraagd van
  de ex-kolonisator, namelijk OPNIEUW onze
  Grondwet te schenden !

  Nederland heeft al tezamen met Bouterse
  onze democratie om zeep geholpen, door
  zijn staatsgreep met middelen en advies te
  ondersteunen !

  Nederland heeft na de gezamenlijke staats-
  greep ook de Opperbevelhebber van het
  Surinaamse Leger, President FERRIER,
  opgedragen het land te verlaten !

  PS 1: Nederland is op de hoogte van het feit
  dat Desi Bouterse ten tijde van de staatsgreep
  en ten tijde van de massamoorden, de
  Nederlandse nationaliteit bezat !
  Nederland weet ook dat Bouterse daarom ook
  in Nederland kan worden berecht voor MOORD
  op de Nederlanders die slachtoffers zijn van onder
  andere de decembermoorden !

  Een voorbeeld is de MOORD op de journalist
  FRANK WIJNGAARDE die over de Nederlandse
  nationaliteit beschikte !

  Wij wachten de reactie van Nederland op het
  verzoek van Sandew met belangstelling af !

  PS 2 : ook de speciale mensenrechten-
  commissie van de OAS zal over enige tijd
  een uitspraak doen over de geldigheid van
  de Bouta-amnestiewet !
  Zeer waarschijnlijk komt het tot vernietiging
  van deze wet !


  Maak melding

 2. Hierbij nogmaals een kopie van
  artikel 131 van onze Grondwet. Artikel
  131 lid 3 verbiedt ELKE INMENGING
  (dwz van WIE en van WELKE INSTANTIE
  DAN OOK) in zaken die bij de rechter
  aanhangig zijn !!

  “Artikel 131

  1. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam
  van de Republiek.

  2. Geen feit is strafbaar dan op grond van een
  daaraan voorafgaande wettelijke bepaling.

  3. Elke inmenging inzake de opsporing en
  de vervolging en in zaken bij de rechter
  aanhangig, is verboden.”


  Maak melding

 3. Wat een schoft!!

  De aandacht weer afleiden naar Nederland.
  Iedereen wil weten wat Bouterse zijn rol precies is geweest op 8 december. Niets meer en niets minder,.

  De broer van Hira draait zich om in zijn graf.


  Maak melding

 4. Beste Santie hira, volgens jou heeft bouterse niet gemoord maar Nederland of in opdracht toch stomme oen waarom doe je geen onderzoek richting Grenada en Cuba die nauw betrokken waren bij de decembermoorden en niet Nederland.


  Maak melding

 5. Bouterse heeft een beroep gedaan op amnestie.

  Amnestie kun je alleen krijgen als je door een rechter schuldig bent bevonden. In deze kwestie heeft de rechter nooit uitspraak. Hoe schuldig ben je dan ?

  Hira kletst, Bouterse is zijn opdrachtgever. trappen hier niet in. Zijn rapporten kunnen de kliko in.


  Maak melding

 6. Hira is een sprookjes verteller die iedere keer een nieuwe hoofdstuk aan zijn eigen sprookje toevoegt.
  Nu moet ook Venitiaan een verklaring afleggen om te verrifieren of Bouterse de waarheid spreekt.

  Wel Hira laat ik je uit je droom Helpen Venitiaan was er niet bij.
  Venitiaan kan je wel vertellen dat hij ook werd opgesloten, vernederd en mishandeld door Bouterse c.s.

  Wanneer wordt het sprookje vervolgd met een verhaal over een reactie van Cuba en de CIA?

  Welke zichzelf respecterende onderzoeker doe nu een serieus onderzoek door steeds via de pers van alles te beweren ipv het eindresultaat te presenteren ???


  Maak melding

 7. De informatie die deze psychopaat denkt te krijgen van Nederland, gaat hij niet krijgen zoals namen van mensen die er bij betrokken waren, en nog in leven zijn, en verder medewerking van de Oas kan hij helemaal vergeten, die zijn al heel duidelijk geweest, dat een amnestie niet geaccepteerd wordt voor moordenaars en mensenrechtnschenders.


  Maak melding

 8. Er is maar 1 DADER……die mannen, vrouwen en kinderen heeft gemarteld, gefolterd, verminkt en standrechtelijk heeft vermoord. DESIRE DELANO BOUTERSE en niemand uit Nederland of de USA.

  Hira en Bouterse kunnen zich in bochten wringen wat ze willen maar zo liggen de feiten en niet anders.


  Maak melding

 9. Hoe perfect Dew Baboeram (Sandew Hira), Melvin Linscheer en de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden, president Desi Delano Bouterse, het interview over onder andere de moorden op de 15 weerloze burgers op 8 december 1982 in elkaar zetten, dat interview zal van nul en generlei waarde zijn.

  Welke autoriteit beslist wat waarheid is en wat schijnwaarheid? Niet de hoofdverdachte en ook niet de initiatiefnemer van de (schijn-)waarheidsvinding. Alleen de juiste autoriteit kan beslissen of beoordelen wat de waarheid is en wat schijnwaarheid. Daarom moet de hoofdverdachte zijn verhaal over de 8 decembermoorden aan de Krijgsraad vertellen en niet aan Dew Baboeram. Het is buitengewoon somber, dat Dew Baboeram zich voor dit spelletje leent. Het is een belediging aan het adres van de nabestaanden. Het interview is een voorgekookt scenario, dat door Melvin Linscheer en Dew Baboeram op instigatie van de hoofdverdachte president Desi Bouterse, in elkaar is gedraaid.

  Vanaf maart 2014 hebben Melvin Linscheer en Dew Baboeram een serie gesprekken gevoerd. Het is iemand iets (interview) aanbieden dat in feite door de ontvanger (de hoofdverdachte) zelf is betaald. Dus een sigaar uit eigen doos presenteren aan hoofdverdachte.

  Het grote toneelstuk van de hoofdverdachte en de initiatiefnemer, dat moet dienen als waarheidsvinding is ronduit beschamend. De samenleving wil duidelijkheid en geen onwaarheden, eerlijkheid en geen leugens. De samenleving en de nabestaanden gaan niet pikken dat de waarheid onder de tafel blijft.

  Wat gaat het interview Dew Baboeram opleveren? Wil hij naam en faam met het interview werven? Of gaat het puur om geld te maken. Een audio-opname kun je altijd manipuleren. Dew Baboeram moet de hoofdverdachte vragen zijn verhaal live op de tv te komen vertellen. Dan kan het volk wellicht ook een oordeel vellen over zijn betrokkenheid.

  Het is een pure onzin, dat wanneer president Desi Bouterse gearresteerd wordt het zal leiden tot een geweldsexplosie. Waarom zou het tot een geweldsexplosie leiden indien president Bouterse gearresteerd wordt? Het is duidelijk, dat Dew Baboeram met zijn uitspraken het volk angst wil aanjagen.

  Waarom heeft Dew Baboeram de naam van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi genoemd, dat indien Bouterse opgesloten wordt, dat tot een geweldsexplosie zal leiden? Wat heeft de Santokhi te maken met het arresteren en opsluiten van Bouterse? Arresteren en opsluiten is een taak van het Openbaaar Ministerie en de rechterlijke macht. Het is duidelijk, dat Dew Baboeram in deze kwestie ook de gevoelige snaar van etniciteit bespeelt.

  Dew Baboeram was begin jaren ’80 voorzitter van het Grenada-comité in Nederland en grote aanhanger van de vermoorde Maurice Bisschop, leider van de revolutie op Grenada. Hij was en is ook een aanhanger van president Bouterse. Hij heeft de staatsgreep van Bouterse nooit veroordeeld.

  Dus, het is voor mij helemaal geen verrassing dat Dew Baboeram samenwerkt met de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden. Het is meer dan duidelijk, dat hij jegens zijn eigen vermoorde broer en de nabestaanden hoogverraad heeft gepleegd door te collaboreren met de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden.

  Dew Baboeram schreef in een van zijn columns, dat de parlementaire democratie in Suriname een schijnvertoning was die aangestuurd werd door buitenlands kapitaal. Dus zijn idee was om de parlementaire democratie te vervangen met revolutie. De mislukte tegencoup van zijn eigen broer noemde hij een aanslag van rechts en wilde dat de tegencoup internationaal veroordeeld moest worden.

  In mijn optiek is de aanzet tot de decembermoorden gegeven door Maurice Bishop toen hij een bezoek had gebracht aan legerleider Bouterse. Zijn uitspraken: The revolution is not an Teaparty. You have to crush your enemies, just like they would crush you. En op 8 december 1982 is het advies van Maurice Bishop uitgevoerd door de toenmalige militaire machthebbers. Dew Baboeram is grote voorstander van de revolutie, communisme en anti-kolonialisme. Maar, heeft geen problemen mee dat leiders zijn eigen mensen koloniseert. Hij heeft in de jaren ’80 de revolutie op Grenada en ook de Sandinistische regering in Nicaragua ondersteund die in 1979 aan de macht kwam na een bloedige burgeroorlog.

  Dew Baboeram (Sandew Hira) is iemand die extreemlinks is, die de maatschappelijke orde wil omverwerpen, desnoods door middel van gebruik van geweld. Dat blijkt uit enkele van zijn columns. Hij is ook een grote aanhanger van Fidel Castro. In de jaren tachtig is hij gesignaleerd met Fidel Castro en Maurice Bishop (zie foto).

  Toen Dew Baboeram recentelijk in Suriname was gaf hij aan, dat hij door advocaat Hugo Essed van de nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers is bedreigd. Hij kreeg toen een beveiligingsman van de president. Dew Baboeram moet juist oppassen voor de moordenaars van de 8 decembermoorden. Ik wil Dew Baboeram adviseren om zich terug te trekken uit de zogenaamde waarheidscommissie. Wie met pek omgaat wordt ermee besmeurd.

  Naipal. A.I

  Wat je allemaal doet om een positie ,BROEDERVERRADER SANDEW HIRA!!!!!
  De individu die jij zo graag wil vrj pleiten is de Moordenaar van je EIGEN BROER!
  Het is niemand van Nederland die om amnestie heeft gevraagd noch vergiffenis smeekt !!
  Ga je kop laten nakijken.Idioot !!!


  Maak melding

 10. Heeft veel weg van een paars verworden ezel die baas gebruikt voor het voorttrekken van zijn oude rammelende paarse karavaan…..ook vele 8 dec, slachtoffer likten baas de handen, maar kwamen te laat tot ontdekking dat het duivelse klauwen waren. Sari tori om een didibri te helpen, zgn in s’landsbelang. no wang s’landsbelang, ma didibri belang.


  Maak melding

 11. Hoe wordt dit project gefinancierd?
  Ik neem aan dat Hira niet zijn eigen geld in dit project steekt.
  Leveren de NDP , Bouterse of andere belanghebbenden ook financiele bijdragen?
  Hira moet duidelijkheid geven over zijn financiers


  Maak melding

 12. Teveel aandacht voor deze man.
  Doorspoelen, want al zijn activiteiten leiden tot niets.
  Bouterse zal alleen in het hiernamaals een getuigenis afleggen, maar niet zo lang hij leeft.


  Maak melding

 13. De reactie van napal slaat de spijker op z’n kop..er voltrekt zich een merkwaardige situatie momenteel tussen delen van de oppositie en de regering ( lees: bouterse). Vreemd dat Santhoki zich tot nu toe ook niet heeft uitgelaten over deze schijnvertoning van Hira..Het feit dat Linscheer op instigatie van Bouterse Hira heeft benaderd spreekt boekdelen dat dit de zoveelste poging van Bouterse is om het volk zand in de ogen te strooien..De oppositie zou er goed aan doen op de bewuste dag dat het zogenaamde rapport aan het parlement wordt aangeboden weg te blijven, waardoor ze blijk geven niet mee te willen werken aan schending vd wettelijke regelingen m.b.t. inmenging in een zaak die reeds onder de rechter ligt.


  Maak melding

 14. De zwijgende meerderheid zal zoals in elke samenleving de doorslag geven voor rechtvaardigheid,vrede en vergevingsgezindheid om geen onschuldig bloed te vergieten in Lobi Sranang


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.