Suriname, de nieuwe wereldkampioen corruptie?

37

[INGEZONDEN – Door Hubert Rampersad] – Nigeria is momenteel wereldkampioen corruptie, gevolgd door India op de tweede plaats en Indonesië op de derde plaats. Ik was vorig jaar in India en Indonesië voor het verzorgen van good governance trainingen en ben zojuist terug uit Nigeria waar ik op uitnodiging de overheid, 500 bankmanagers, topmanagers en officieren van het leger aldaar gedurende de afgelopen 4 weken heb getraind in mijn authentic governance systeem. De grootste economie van Afrika met het grootste aantal inwoners in Afrika (180 miljoen) gaat vawege grootschalige corruptie gebukt onder grote armoede en een zeer slecht investeringsklimaat.

Hetzelfde staat op het punt met Suriname te gebeuren met al die corruptieschandalen in de afgelopen maanden. Zo is in de afgelopen dagen bekend gemaakt dat, niet alleen de voormalig directeur van Staatsolie, Marc Waaldijk, maar ook de waarnemend directeur EBS , Willy Duiker, zichzelf heeft verrijkt tijdens zijn directeurschap. Corruptie schijnt nu een normale zaak in Suriname te worden, zoals in Nigeria, India en Indonesie nu het geval is. Suriname is nu hard op weg Nigeria van de eerste plaats te verdringen en binnenkort de nieuwe wereldkampioen corruptie te worden, met alle gevolgen van dien.

Corporate governance codes, regels, verklaringen, procedures en richtlijnen die overheden en organisaties hanteren om etisch bestuur te garanderen blijken helaas averechts te werken. Zo blijkt wereldwijd dat niemand zich aan deze formele etische codes, regels, verklaringen, voorschriften, richtlijnen en procedures houdt. Is voor de gek houwerij. Zo legt Marc Waaldijk, in een interview met dWT uit dat dat hij jaarlijks een verklaring bij Staatsolie moest tekenen waarin hij zich moest verplichten om de belangen van het bedrijf niet te schaden. Precies zoals de vele politici die in de DNA telkens de eed afleggen om de belangen van het volk te dienen en niet hun eigen belang.

EBS heeft geen corporate governance code, terwijl Staatolie deze wel heeft. En in beide gevallen blijkt er corruptie te zijn gepleegd. Het maakt dus niets uit of je corporate governance codes, regels, verklaringen, procedures en richtlijnen hebt of niet. Precies zoals in Nederland bij ABNAMRO, AHOLD, de aannemers, etc. het geval blijkt te zijn. Zo heeft de invoering van de corporate governance code in Nederland ruim 10 jaar geleden juist meer corruptie in Nederland gecreeerd en de zaak alleen maar erger gemaakt.

Er is dus dringend behoefte aan een duurzame en innovatieve oplossing voor deze wereldwijde epidemie van onetische gedragingen van managers en politici. Het wordt tijd dat we eindelijk gaan beseffen dat het om fatsoen en persoonlijke integriteit gaat. Denk aan wat Plato zei in 340 voor Christus: “Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws”.

Onderzoek toont aan dat een groot percentage van de wereldbevolking slecht is. Onder hen zijn ook veel managers en politici. Waarom wordt er niet geleerd van Plato en wordt er niet gefocust op het creëren van een cultuur van goede mensen, waar persoonlijke waarden in lijn zijn met de formele etische codes/regels en deze ingebed zijn in de mind van mensen, in plaats van uitsluitend te focussen op slechts deze formele codes, regels en verklaringen?

Tegen deze achtergrond heb ik een authentieke en holistische benadering van corporate governance wereldwijd geintroduceerd, gebaseerd op mijn nieuwste boek “Authentic Governance; Aligning Personal

hrampersadGovernance with Corporate Governance” (Springer, New York, 2015). Dit is wat de governor van de Centrale Bank van Saudi Arabia, Dr. Fahad AlMubarak (zie foto), in zijn voorwoord van de Arabische editie van dit boek schreef: “We hebben een duurzame aanpak van corporate governance nodig dat meer de nadruk legt op persoonlijke integriteit en persoonlijke waarden. Op deze manier zal goed bestuur een way of life zijn, gekenmerkt door vertrouwen, geloofwaardigheid, transparantie, integriteit, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid en een continu leerproces, ingebed in een ethische cultuur. Dit belangrijk boek biedt de oplossing hiervoor. Het moet verplichte lectuur zijn voor alle topmanagers en politieke leiders”.

Duurzame good governance begint daarom met value based leadership, gebaseerd op zelfreflectie en introspectie en inbedding van persoonlijke waarden in de mind van de managers en eerlijk te reflecteren op deze waarden. Het is te hopen dat Surinamers dit massaal gaan beseffen voordat Suriname Nigeria inhaalt en het wereldkampioenschap corruptie wint.

Hubert Rampersad
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE AMERICAS

37 REACTIES

 1. Surinamers stammen voor het grootste deel af van mensen afkomstig uit de drie meest corrupte landen op aarde, namelijk Nigeria, India en Indonesië, geen wonder dat wij in Suriname zo hoog scoren op de corruptieladder, de meest corrupte genen op deze wereld zijn in Suriname samengekomen en ze versterken elkaar door vermenging en wederzijdse beïnvloeding op een baldadige wijze.


  Maak melding

 2. God is de schepper van het goede en het kwade in de wereld.

  Vreemdelingen die in Nederland wonen of de kinderen die zij in Nederland hebben gekregen.Zijn eigendom van Nederland,
  En zullen voor altijd een slaaf blijven

  Nederland is wereldkampioen corruptie. Het is begonnen met het verhandelen van mensen zoals jij en ik..
  En God stond paal achter de handelingen van de slavendrijvers.

  De vreemdeling die beweert of trots te zijn op zijn/haar Nederlanderschap zijn de moderne slaven. Dit is wat men noemt corruptie op hoogniveau.

  Allochtonen/Diaspora is een term om vreemdelingen aan te duiden.


  Maak melding

 3. Zo blijkt wereldwijd dat niemand zich aan deze formele etische codes, regels, verklaringen, voorschriften, richtlijnen en procedures houdt. Is voor de gek houwerij.

  Indien dit voor de gek houwerij is waarom geeft u dan de trainingen?
  Ik vind dat door deze uitspraak de goede managers, die naar mijn mening qua aantal groter is dan de slechte managers, tekort word gedaan.

  En ja Suriname is een hoofdstuk apart. Ziende en doen alsof je het niet hebt gezien en horende en luisteren maar zeggen dat je het niet hebt gehoord en ook niet luisterde slaat alles.
  Dit duid niet alleen op slechte intenties en hebberigheid maar getuigd veel meer aan geen respect hebben voor het volk van Suriname en de grondrechten van dit land.
  De president geeft het voorbeeld en zet aan tot volging door zijn straat te laten bewaken door volgzame volgelingen die hij beloond door hen ook als zodanig tekeer te gaan onder zijn bewind en met zijn toestemming.

  Suriname is land 1 geworden in Zuid en Noord Amerika en het Caraïbisch gebied.


  Maak melding

 4. Onder Front was het niet zo erg. Natuurlijk was er sprake van corruptie maar niet op deze schaal. Suriname is onder Bouterse 1 groet bananenrepubliek geworden. Bouterse heeft met zijn amnestiewetgeving een signaal afgegeven dat misdaad loont. Goed voorbeeld doet volgen toch. Silos en Dodson doen er alles aan om corruptie te bestrijden maar ik deze bewindslieden op een briefje meegeven dat als het Bouterse te heet wordt onder zijn voeten wederom een ministers shuffle plaats gaat vinden. De vraag is wanneer Abrahams en Sardjoe worden aangehouden tot die tijd vindt ik het allemaal ongeloofwaardig.


  Maak melding

 5. En nog 5 jaar voor de NDP!!!!?
  Waar blijven al die NDPérs met hun commentaar???

  =Maanden geleden stond er ook al in de krant dat Suriname richting Afrika gaat met corruptie. Misikaba en nog velen waren er niet me eens en gaven de oppositie de schuld van verkeerde berichten naar het volk toe.


  Maak melding

 6. Jammer dat deze professor niet met oplossingen komt.We moeten niet naar de afkomst ,maar naar de toekomst kijken!
  Wat wij in ons land moeten doen is de kinderen vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit ethisch en integer leren handelen.De oude generatie is al bedorven.Vroeger dachten we in ons land dat een academicus zeker een integer persoon moet zijn.Door schade en schande zijn we wijzer geworden.
  Prof wat vindt u van mijn stelling?


  Maak melding

 7. Sranankrioro1

  Zonder ook maar met één woord te refereren naar bovenstaand (ingezonden) stuk kom jij met ongenuanceerde uitspraken over slaven en corruptie in Nederland.

  Misschien dat je de moeite zou kunnen nemen om bovenstaand stuk ” begrijpelijk” te lezen. Mogelijk dat je dan snapt waar het over gaat! 2 voordelen te behalen! Jij snapt waar het over gaat en de rest van de lezers worden niet meer geconfronteerd met je achterhaalde uitspraken.

  Corruptie is één van de grootste valkuilen voor een land, in de meeste landen wordt er stevig opgetreden en ‘bestraft’,
  In Suriname lijkt de corruptie hand over hand toe te nemen en “men” laat het gewoon gebeuren. Nu de bodem van de schatkist bereikt is en ” men” dus alle mogelijkheden onderzoekt om inkomsten te genereren komen er boekhoudingen boven tafel die anders verborgen hadden gebleven, de spreekwoordelijke deksel is van de gierput!
  Er zullen ( hopelijk) de nodige koppen gaan rollen. Volledige openheid van zaken is een utopie als ook niet Bouterse en zijn voltallige vrienden en familieclub verplicht worden om inzicht in hun boekhouding toe te staan! Om alleen een paar figuren als “bliksemafleider” neer te zetten is wel erg kortzichtig. Doorpakken, doorlichten, plukken en flink straffen!


  Maak melding

 8. @ Henkes.

  Je kan wel eens gelijk hebben, maar ik denk eerder door heb zuchtigheid ! De Landen die je zo opsomt komt er inderdaad veel corruptelingen, maar de corrupte Europeanen zoals, de Hollanders en de Duitsers dan ?
  Volgens mij is iemand die Corrupt is : is iemand die niet tegen de verleiding kan, neem nou Seff Blatter( FIFA.)


  Maak melding

 9. Corruptie in SU vóór 1980 bestond maar steeg hierna enorm en is verworden tot nationale regel. Steekpenningen aannemen is ook iets dat toen nauwelijks bestond evenals het wijdverbreidde roven. Wie ontkent dat ramen en deuren ooit openstonden zonder dievenijzers. De gevolgen van 80 en 82 zijn nu hoor- en zichtbaar. Volgens Apintie live tv is beweerd dat armoe de grootste vijand is toch is deze groter dan ooit voor man vrouw en kinderen. Dat men algemeen religieuze opvattingen erop na houdt is in dit verband een grove tegenstrijdigheid. Hoop doet leven maar is in deze onvoldoende om het kritieke tij te keren. Zullen Surinamers hun eigen schip tóch laten zinken of gaan zij eendrachtig dit voorkomen.


  Maak melding

 10. Ik weet niet wat hij heeft onderzocht ,maar het klopt er helemaal niks van.
  hierbij een lijst met meest en minst corrupte landen

  Landen met meeste corruptie

  1. Somalië
  2. Myanmar
  2. Afghanistan
  4. Irak
  5. Oezbekistan
  6. Turkmenistan
  7. Soedan
  8. Tsjaad
  9. Burundi
  10. Equatoriaal-Guinea

  Landen met minste corruptie

  1. Denemarken
  1. Nieuw Zeeland
  1. Singapore
  4. Finland
  4. Zweden
  6. Canada
  7. Nederland
  8. Australie
  8. Zwitserland
  10. Noorwegen


  Maak melding

 11. We spreken van corruptie als iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Corruptie is een probleem dat in alle landen voorkomt.In Suriname en in veel andere landen waaronder Nederland komt actieve en passieve openbare corruptie voor.

  De mensen die beweren dat corruptie een fenomeen van de laatste jaren in Suriname is liegen zo erg dat zelf de vogels uit de lucht vallen dood neervallen. In Suriname kon je vroeger alleen een busvergunnung krijgen als je goed met de NPS was en op de NPS stemde. Mensen die NPS-ers waren en die een(vracht)auto bezaten konden de auto ten dienste stellen van de overheid. Ze kregen een dikke vergoeding van de overheid die door de NPS gedomineerd werd. Corruptie is in Suriname zo een beetje uitgevonden door de NPS.

  De mensen die zich in Suriname schuldig maken aan corruptie kunnen zich door alle politieke partijen en regeringen bewegen. Ze weten iedereen goed te houden om hun belangen veilig te stellen. Het zijn slangen en ze zijn net zo glad als een aal.


  Maak melding

 12. Accarai,

  Ben het helemaal met je eens.
  Corruptie is er altijd geweest in Suriname, maar is de laatste pakweg 10 jaar volledig geexplodeerd.
  Als 70% van de Surinaamse bevolking corruptie accepteert als iets dat bij het leven hoort, dan gaat er iets niet goed in dit land.


  Maak melding

 13. Beste heer Rampersad,
  Ik zou zeggen, pak uw bundel, verdwijn achter de horizon en kom weer terug met zinnige uitspraken….

  Corruptie en nepotisme(bijv) wordt bijna altijd geassocieerd met (zg). 3e wereld landen.

  Met geen woord wordt gerept over de mega corruptie in de zg. 1e wereld landen. (het is systematisch) Reden: het wordt niet breed uitgemeten in de pers en wordt weggemoffeld. Geen imagoschade is het devies. De 1e wereld landen nemen andere landen graag de maat.

  Het volk wordt dom gehouden en het systeem gaan over tot de orde van de dag.


  Maak melding

 14. – Staatsolie en corporate governance http://goo.gl/tH1AF9
  – Rampersad traint Nigeriaans leger http://goo.gl/WeoaYH
  – Rampersad verzorgt good governance keynote voor 500 bankiers in Nigeria http://goo.gl/senMWe
  – Rampersad traint koningen en ministers in Ghana http://tiny.cc/unac1x
  – Authentic Governance; a new breakthrough and sustainable corporate governance blueprint being launched in Ghana by Dr. Hubert Rampersad http://tiny.cc/agk20x


  Maak melding

 15. Opschuif in het kwadraat!

  Voordat ik überhaupt de tijd neem om een stuk te lezen, zoek ik altijd de schrijver op.
  Zeker bij de suri ingezonden stukken.
  Er zitten van die fantasten tussen, die denken dat dat het in troebel water goed vissen is..
  Bij een schrijver die begint met: ”Laats was ik in… “, haak ik binnen 1 seconde af!

  Die baboenram, heeft dezelfde stijl… misselijke mannetjes die proberen je een oor aan te naaien met hun decolonizing the bullocks mind.

  We hebben een nieuwe ‘ingezonden-stuk-schrijver’, tjek.

  Iemand opgevallen, nee hé; meneer billy, husband van mevr. Appie. Behalve mevr Appie is de man van mevrouw appie ook werkzaam op het Kabinet van de President.
  Zie ingezonden stuk: ”Perikelen EBS, door een andere bril bekeken”, bron dwt.


  Maak melding

 16. Koeweit, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, en Brunei zijn de meest corrupte landen ter wereld. Desbetreffende landen worden namelijk geregeerd door rigide autoritaire regimes die zichzelf immens verrijkt hebben dankzij de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast is er in geen van deze landen een staatsstructuur ontwikkeld die corruptie opmerkt en aanpakt. In deze landen is er ook geen vrije pers voor handen.


  Maak melding

 17. corruptie of wat het mag heten,,,

  zolang bouterse in sme is aan de macht zal het nooit goed gaan met het land..

  bouta is een ernstig sta in de weg voor het land..

  met deze moordenaar zal sme nooit een democratie worden nooit een recht-staat,, – zolang hij niet achter de tralies verdwijnt..

  ook zijn klein kinderen zullen het niet mee maken..


  Maak melding

 18. Lijst met corruptie landen zijn landen waarvan de leiders zwarten zijn.
  Zegt heel wat. Waarschijnlijk gewoon genetisch bepaald.
  Suriname word langzamerhand djoeka’s kondre. Kortom verval in stijgende lijn. Verkrachtingen,corruptie,stelen,niet werken,luiheid,vraatzucht,moorden geen respect etc,…
  Kortom de 7 hoofdzonden volgens de bijbel, torah en Koran.
  Einde van de wereld nu in zicht. Vroeger was suriname paradijselijk nu verderfelijk. Van hemel tot hel geworden.


  Maak melding

 19. Een aantal achterlijke lezers hebben het artikel van prof. Rampersad niet goed gelezen en komen met hele domme ongenuanceerde reakties. Zo vraagt een van hen waarom prof. Rampersad niet met een duurzame oplossingen voor dit wereldwijd probleem komt. Als je geschoold zou zijn en goed Nederlands kon lezen had je gezien hij juist de enige is die met een duurzame oplossing komt die ook door professoren van de prestigieuze Harvard Business School, MIT Sloan en Yale School of Management zijn geprezen. Iets wat geen enkele witte Hollander ooit heeft gepresteerd. Waarom nemen jullie niet eens de moeite om hem te googlen in plaats van als een kip zonder kop en als een viswijf te reageren? Zie bijvoorbeeld http://tiny.cc/xi7qtx ; http://is.gd/MgXS4s ; http://bit.ly/TZhAxq ; http://tiny.cc/f5o2ux ; http://tiny.cc/f5o2ux ;


  Maak melding

 20. Corruptie is zelden het gevolg van overdreven gierigheid, maar vaker het gevolg van (financiele) onzekerheid, familiedenken, clandenken, stamdenken, groepsdenken, gelegenheid tot stelen, gebrek aan controle en verantwoording, gebrek aan normen (alles behoort aan de gemeenschap toe) en aan waarden (stelen leidt tot zwakte van jezelf en onrecht aan anderen), slechte opvoeding, slechte ervaringen, slechte voorbeelden in het leven (mensen in een bepaalde positie die ineens onverklaarbaar zeer rijk werden, rara, wie in Suriname?), vriendjespolitiek, rechtsstaat (de dief en geniet vrij veel rechten en bescherming), gebrek aan intellect, geen eenheidsgevoel (spiritualiteit) met andere mensen en wezens, een grote ego, gebrek aan kunde en zelfvertrouwen (om op eigen kracht rijk te worden), individualiteit, opvoeding dat je gefaald hebt als je niet rijk wordt etc.

  Dus je ziet aan het lijstje dat de kans dat iemand corrupt wordt veel en veel groter is dan dat hij straight blijft. Je zag vroeger dat mensen die in stamverband leefden veel minder corrupt waren en degene die de stamregels overtrad werd ook flink aangepakt. Tegenwoordig is het vaak zo dat degene die corrupt is (of z’n vriendjes) zelf moet oordelen of hij fout heeft gehandeld of niet. De slager die z’n eigen vlees moet keuren dus.


  Maak melding

 21. Su kan een gezegend land zijn volgens velen maar wat gebeurd er als de meerderheid geen eerlijke mensen zijn die alleen met eigenbelang bezig zijn? Corruptie veroorzaakt armoede in een land.


  Maak melding

 22. Corruptie is altijd geweest in Suriname maar nu is het erger geworden onder leiding van de President Bouterse.Het verwonderd mij niet dat het financieel niet goed gaat in Suriname.De leiding van het land heeft geen verstand van economie en die adviseurs van hem zijn zakkenvullers en domkoppen.


  Maak melding

 23. En drm gaat Suriname blijven als t is. Er is geen hoop voor Suriname, kijk maar naar de leiders… Bouterse… Brunswijk… Somo.. Dit zijn echt voorbeeld figuren. Surinamers denken dat een land voorruit gaat als er een nieuwe vertrekhal word gebouwd of als er een nieuwe weg komt. Dat allemaal zegt nog niks over de economie en de positie van het volk.


  Maak melding

 24. Ik kan het veel en veel sterker vertellen.

  Het naasten van Suriname door ordinaire zeerovers en het stichten van een baldadige slaven- en emigranten kolonie was geheel vrij van korrupte. Look who’s talking.

  Houdt je grote BEK dicht over korruptie.


  Maak melding

 25. @Mike
  Lijst met corruptie landen zijn landen waarvan de leiders zwarten zijn.
  Zegt heel wat. Waarschijnlijk gewoon genetisch bepaald.
  Suriname word langzamerhand djoeka’s kondre. Kortom verval in stijgende lijn. Verkrachtingen,corruptie,stelen,niet werken,luiheid,vraatzucht,moorden geen respect etc,…
  Kortom de 7 hoofdzonden volgens de bijbel, torah en Koran.
  Einde van de wereld nu in zicht. Vroeger was suriname paradijselijk nu verderfelijk. Van hemel tot hel geworden.

  Als dit Suriname is, dan is de inhoud van jouw hersenen=Suriname


  Maak melding

 26. Kijken jullie allemaal naar dit nieuws van vandaag http://srnieuws.com/bericht.php?id=149575 en kijken jullie ook naar Rampersads artikel van vorig jaar over deze kwestie http://www.srherald.com/ingezonden/2013/08/22/kwestie-vaseur-vanwege-gebrek-aan-code-of-corporate-governance-overheid/ By the way, Vaseur is lid van het hoofdbestuur van NDP en was door Bouterse persoonlijk aangesteld als EBS direkteur. Nu is de schoonzoon van Ramon Abrahams op de achtergrond belast met de leiding van EBS samen met Dilip Sardjoe.


  Maak melding

 27. corruptie houdt letterlijk in: het voordeel dat je geboorteland heeft verkocht aan een westerse land dat dan met legale documenten je land mag leegplunderen door bedrijven uit westerse landen, zodat je land leeg en arm achterblijft…dat gebeurt in suriname door canada door rosebelt goldmines…en ook in veel afrikaanse landen…het eigen land wordt door lege staatskassen niet voorzien van financiele middelen die de bevolking misloopt als voorzieningen op medische en onderwijs gebied, als voorbeeld te noemen…. dus sterf maar allemaal uit in suriname,,,en stuur je kinderen naar school met een boodschap wat ze later moeten worden, om je geboorteland goed te besturen…en niet na een studie een carriere in het buitenland te ambieeren…


  Maak melding

 28. Goed artikel van Rampersad. Dat Suriname hard op weg is verder te stijgen op de corruptieladder, is triest. Maar de teneur van zijn artikel baart meer zorgen. Ook westerse landen die zichzelf allerlei corporate governance codes opleggen, kunnen corruptie niet uitbannen. Terwijl dat juist het doel is van de codes. De corporate governance codes leiden tot een vinkjes cultuur binnen bedrijfsleven en overheid. As de vinkjes goed staan, ben je in control. Maar onderhuids gaat de bestaande praktijk gewoon door. De vinkjes cultuur heeft tot gevolg dat de corrumperende managers denken: “Zie je wel, we doen het goed. Niets aan de hand.” En daar gaat de wereld aan kapot.


  Maak melding

 29. Toen ik opgroeide was er al coruptie . je hoorde van minister scheermes. Iemand die zijn cut neemt in de geld stroom. Verder ambtenaren die je weken laat terugkomen voor een stukje papier. Als je hun wat geld. in de zak stoppef dan he. je de stuk papier in minuten. Dan zijn er mensen die hun werk van maken mensen te helpen de bureucratie te overkomen tegen vergoeding. Arme mensen als mijn familie kunnen alleen buitenstaanders zijn en blijven arm. Ik denk ook dat Sur meer corupt is nu..Jammer voor de arme mensen Voor de rijken is het duurder om zaken te.doen.


  Maak melding

 30. Corruptie maakt een land en diezelfde corruptie kan een land breken. Kijk maar naar China, waar veel corruptie voorkwam en nu (omdat men bewust van is) , diezelfde corruptie aan het bestrijden is. Dus wat Humpert zegt is niets nieuws, alleen moet je het durven toe te passen (o.a. ook zelfreflecteren).


  Maak melding

 31. Beste Henkes,
  Het geen u aangeeft zou een feit kunnen zijn Afhankelijk van welk onderzoek hieraan voorafging.nu heeft het meer iets van een persoonlijke conclussie vandaar het voorstel om doormiddel van introspectie en reflektie deze mindset verandering teweeg te brengen en hierdoor een integraal aanpak te preveleren (awareness in combinatie met de toepassing van de code of etics, Wistleblowers, procedres e.d in het boek Authentic Governance vindt voorbeelden van formulieren die je kunt aanpassen aan jou werkomstandigheden maar om het te verduurzamen moet je verder gaan door het individu ook in het veranderings proces mee te nemen (alighning personal governance with corporate governance en dit resulteerd in authentic governance met hoge vorm van zelfbewustzijn en zelfkennis vandaar de nadruk op “Authentic” ) Sorry dat ik erg laat reageer


  Maak melding

 32. Beste Henkes,
  Het geen u aangeeft zou een feit kunnen zijn afhankelijk van welk onderzoek hieraan voorafging.nu heeft het meer iets van een persoonlijke conclusie vandaar het voorstel om doormiddel van introspectie en reflectie deze mindset verandering teweeg te brengen en hierdoor een integraal aanpak te prevaleren (awareness in combinatie met de toepassing van de code of etics, Wistleblowers, procedres e.d. In het boek Authentic Governance vindt u voorbeelden van formulieren die je kunt aanpassen aan jou werkomstandigheden, maar om het te verduurzamen moet je verder gaan door het individu ook in het veranderings proces mee te nemen (alighning personal governance with corporate governance en dit resulteert in Authentic Governance met een hoge vorm van zelfbewustzijn en zelfkennis vandaar de nadruk op “Authentic” ) Sorry dat ik erg laat reageer.!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.