Getuigenis Decembermoorden: kromme waarheid

40
Dew Baboeram (Sandew Hira)
Dew Baboeram (Sandew Hira)

[INGEZONDEN] – Waarom is het initiatief van Sandew Hira(FOTO) om de hoofdverdachte/-verantwoordelijke in de Decembermoorden van 1982 en andere mensenrechtenschendingen tijdens het militaire regime in Suriname via een getuigenis schoon te wassen, ongeloofwaardig?

De initiatiefnemer en de hoofdpersoon in dit geheel gaat op een emotionele toer om aan te geven hoezeer zijzelf getroffen zijn en hoezeer zij het beste voor iedereen willen. Sandew Hira haalt zijn hele lieve familie erbij maar uiteindelijk gaat het om zijn eigen ‘rust’ en niet die van de familie, die niet achter zijn initiatief staat. Hij vond het niet eens nodig de familie vooraf op de hoogte te stellen. Hij lijkt zijn familierelatie tot een van de slachtoffers uit te buiten om zichzelf als de ‘verzoener’ te positioneren. Dat hij daarbij tegelijk stemming maakt tegen de andere nabestaanden van 8 December, die alleen geïnteresseerd zouden zijn in ‘hun slachtoffers’ en niet in die van andere moordpartijen, is op zijn zachtst gezegd verwerpelijk. Op zijn beurt gebruikt Bouterse in zijn brief aan Hira bekende manipulatietechnieken om zieltjes te winnen. Laat vooral zien dat je meeleeft met en begrip hebt voor iedereen (“fake empathy”). Stel je kwetsbaar op: je bent ook maar een mens die fouten maakt, maar je hebt de beste bedoelingen. Wat is echter het uiteindelijke doel van de onderhavige exercitie? Straffeloosheid voor zichzelf.

Hira rechtvaardigt zijn initiatief met het feit dat de weg van rechtspraak al 30 jaar lang niets heeft opgeleverd. Maar waarom is dit zo? In de eerste fase van het democratiseringsproces in Suriname was de situatie nog erg fragiel en heerste er bij de toenmalige regeringen (terecht of niet – dat moet Bouterse weten!) angst om tot onderzoek van de begane mensenrechtenschendingen over te gaan, laat staan vervolging en berechting van de schuldigen. Toen het 8 Decemberproces eindelijk op gang kwam, is dit op allerlei manieren tegengewerkt door Bouterse. Daar wordt hij nu door Hira voor beloond. Hira vindt het nodig te beklemtonen dat het juridische 8 December-proces wordt ondersteund door politieke krachten in binnen- en buitenland. Is zijn initiatief dan vrij van politieke steun? Zonder die steun zou hij het helemaal niet kunnen uitvoeren! Hira heeft blijkbaar sowieso niet veel op met ‘recht’. In het Surinaams volkslied zingen wij: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Hira wil waarheid zonder recht. Een kromme waarheid.

Nabestaanden van John Baboeram

Sunil Oemrawsingh

40 REACTIES

 1. Deze Hira is echt een gestoorde zieke geest, die de realiteit uit het oog verloren is.
  Alle procedures die nodig zijn om een massamoordenaar te kunnen veroordelen, zijn nu na ruim 30 jaar niet meer nodig, het moet nou waarheidsvinding en verzoening gaan worden,als nabestaande had ik deze moordenaar al lang gelikwideerd.


  Maak melding

 2. Waarom is het initiatief van Dew Baboeram/Sandew Hira om de Hoofdverdachte/-Verantwoordelijke (Bevelhebber) in de
  Decembermoorden van 1982 en andere Mensenrechtenschendingen tijdens het militaire regime in Suriname via een getuigenis schoon te wassen,
  ongeloofwaardig?

  Meneer, Sunil Oemrawsingh komt u met feiten waarom hij dit niet mag doen. de rede dat u opgeeft is zwak en
  ongeloofwaardig. Niks is zo makkelijk om te zeggen dat u namens de familie van Dew Baboeram/Sandew Hira spreekt.
  Is dit een politieke stunt?

  U bent bezig personen te beschuldigen een verdachte is nog geen schuldige. Bent u de Messias?

  Wat hebt u al die jaren voor wijlen uw broer gedaan? U zat in de voorlinie bij de Nationale Partij Suriname. Samen met die klote man Venetiaan. Hij heeft altijd een grote bek opgezet, dat hij alles (letterlijk en figuurlijk met z`n grote bek) met tak en wortel zouden uitroeien. Had hij dit gedaan dan was jij vandaag de dag hier niet bezig met je ingezonden stuk.

  Meneer, Sunil u bent reeds een man op leeftijd ga bedrust houden of ga met jou kleinkinderen spelen. Uw dagen zijn reeds geteld u heeft nu de resterende tijd hard nodig om met uw echtgenote te babbelen over het verleden.


  Maak melding

 3. Ik sta 1000% achter het fenomeen dat werd genoemd in het artikel namelijk ” FAKE EMPHATY ”

  Quote: ” op zijn beurt gebruikt B…… ( lees LINDSCHEER /VAN DER SAN ) in zijn brief aan Hira bekende manipulatietechnieken om ZIELTJES te winnen ”

  SHOW MASTER ” Dr Phil Baboeram ” en zijn FANS hebben een STALEN BORD VOOR HUN KOP !!!!! Wat een SUKKELS !!!

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 4. Die valse getuigenissen tot nog toe te Boxel, alsmede die halve waarheden en hele leugens over die VUILE oorlog met meer dan het 28 voudige aan dood en verderf zijn nog krommere waarheden.


  Maak melding

 5. Hira en VP Adhin zijn familie. VP heeft zijn positie gekocht via Combee Market Kapildevsingh. Bouterse zet VP onder druk om Hira, die het allemaal niet meer aan kan, onder druk te zetten en met een fake verzoeningspoging te komen waarin zgn DE waarheid naaar voren zal komen.
  Maar we weten dat elk verhaal 2 kanten heeft, dus waarom is Hira niet geinteresseerd om die 2e partij (getuigen van de afslachtingen) te horen? Waarom kiest Hira voor eenrichtingsverkeer en voor monopolie op DE waarheid?
  Waarom wil Hira op de stoel van de rechter gaan zitten? Op de stoel van de politie? Op de stoel van de jury? Op de stoel va de getuigen? Op de stoel van de samenleving?
  Man, deze Hira moet wel een heleboel billen hebben dat hij tegelijkertijd op zoveel stoelen wil gaan zitten. Welke bil van Hira is DE ware bil? De Bouterse-bil?


  Maak melding

 6. al het gelul moet een keer ophouden..voor eens en altijd..

  wat er moet gebeuren is.,.,. de zaak december moorden bouterse moet gewoon voor de rechter behandeld worden en dan een oordeel volgen..

  punt uit verder geen gezeik..

  het wordt nog tijd ook,straks leeft hij niet meer..


  Maak melding

 7. Meervoudig moordenaar DESIRE DELANO BOUTERSE…moet gewoon naar het Internationaal Gerechtshof gebracht worden. Daar zijn voldoende bekwame rechters, die dit VARKEN wel even wassen. En dan mag hij strontboer Kanhaai meenemen.Hier maken ze GEEN POPPENKAST met mensenrechtenschenders en genocideplegers.


  Maak melding

 8. Hoe kan je de moordenaar van je eigen broer zo makkelijk vergeven. Ik zou niemand een broer als dew baboeram toewensen. Jij ben een verrader van eigen bloed. Voor de gerechtigheid moet men van niemand bang zijn ook niet voor bouterse en hun vrienden


  Maak melding

 9. mensen denk even na als men vind dat de heer bouterse achter al deze moorden zit dan moest hij al lang berecht worden want nederland heeft ook een steenje bijgedragen tijdens de coup van 82 waar om zegt nederland pas na 60 jaar gaan ze dossier vrij geven.


  Maak melding

 10. Het is jammer dat Nederland niet mee wil gaan in de initiatief van Dhr Baboeram. De Fronters moesten zo nodig de man bedreigen, inmiddels heeft hij nu beveiliging gekregen. Dit is de enige manier om de strijd te beëindigen. Een veroordeling van onze geliefde president leidt alleen tot meer spanningen. Dhr Baboeram verdiend alle steun voor zijn initiatief.


  Maak melding

 11. DEW heeft op zijn 2e persconferentie weer een
  grove ONWAARHEID verkondigd.

  Hij deelt namelijk mensen, Sranang man of niet,
  in twee groepen in :
  1. pro dialoog 2. pro confrontatie

  Deze stelling is TOTAAL ONJUIST en PERVERS !

  De door de RECHTSSTAAT aangegeven/voorgeschreven ,
  werkwijze, namelijk personen die misdrijven plegen laten
  berechten door de Rechterlijke Macht, erkent DEW niet !

  Deze berechting is in de democratie OOK een
  geordende DIALOOG die in de wet is beschreven,
  vooral in het wetboek van Strafvordering.

  Een strafzaak tegen massamoordverdachten is in
  andere zin confronterend voor de verdachten.
  Zij worden GECONFRONTEERD met de door hen
  gepleegde strafbare feiten en krijgen al dan niet een
  straf opgelegd.

  NIET de staat of anderen ZOEKEN deze confrontatie,
  doch het zijn de misdaadplegers die de rechtsstaat in
  actie doen komen, via het Openbaar Ministerie en
  de Rechters !

  De afhandeling van MISDADEN is door de staat
  Sranang, een rechtsstaat, vastgelegd in GRONDWET
  en WETTEN !

  Daarom voeren niet “mensen” of gewone burgers het strafproces uit, maar deskundigen die speciaal worden aangewezen voor rechtspraak en vervolging.

  Het zijn ONAFHANKELIJKE personen, de Rechters
  en het Openbaar Ministerie, die ALLE strafzaken
  afhandelen. !

  NIEMAND zoekt deze of andere CONFRONTATIE
  heer DEW, de misdaadplegers ZELF roepen het
  strafproces over zich af !

  Uw hiervoor vermelde indeling van personen is
  daarom BIJZONDER MISLEIDEND en is tevens
  een GEMENE en LAFFE aanval op personen die
  de rechtsstaat voorstaan c.q. de rechtsstaat in
  Suriname willen BESCHERMEN/HERSTELLEN !

  PS : Als BAKSIS geef ik u nog mee dat heer
  Bouterse de laatste twee jaar verwarring wenst
  te stichten met een “Hollands” dossier !

  Hij geeft toe dat de staatsgreep door hem is gepleegd
  MET MEDEWERKING van Nederlandse diensten !

  In Strafrechtelijke zin, neem ik aan dat u en Desi weten
  wat er gebeurt met militairen die TEZAMEN met een
  VREEMDE MOGENDHEID de staat VERRADEN,
  hoogverraad plegen !

  EN : in het strafwetboek staat “HIJ DIE” een misdaad
  PLEEGT wordt gestraft met ………….maanden/jaren
  gevangenisstraf… ! NIET EEN DOSSIER !


  Maak melding

 12. hira je bent een lafaard..vroeger had ik heel veel respect voor jou..

  nu niet meer.

  je bent bang je bent zwaar geïntimideerd staat onder druk van de moordenaar je kunt niet vrij uitspreken..

  grote huigelaar.. je belazerd je zelf je familie je broer zal zich in zijn omdraaien en denken ,dat is niet de manier ..


  Maak melding

 13. ik vind,,,,dat Nederland verplicht is bouterse te arresteren en op

  sluiten in scheveningen ,hij is immers voor 11 jaren ver-oordeeld door Nederland..

  dus opsluiten die moordenaar….verder geen gelul..

  zolang hij daar vrij rond loopt,zal het land nooit tot ontwikkeling komen,niemand gaat komen investeren..

  hij vernietigt het land willens wetens maakt al zijn vrienden, kennissen, families miljonairs, door al de staats middelen aan die mensen te verstrekken..

  wie niet meedoet,moet vertrekken..ontheven van zijn positie..


  Maak melding

 14. die domme hindoestanen massa zien nog steeds niet in,dat zij als toilet papier gebruikt worden en gedumpt ..

  zie maar aan parmisser die wordt uit het poppenkast gehaald en het land uit gestuurd,al die moeite wat hij gedaan is voor niks geweest..


  Maak melding

 15. ‘VOORTZETTING 8 DECEMBERPROCES ZAL LEIDEN TOT GEWELD’

  Sandew Hira is van menng dat de mensen die blijven vasthouden aan het juridisch proces zo eerlijk moeten zijn om ook de consequenties daarvan te benoemen.
  Sandew Hira is van menng dat de mensen die blijven vasthouden aan het juridisch proces zo eerlijk moeten zijn om ook de consequenties daarvan te benoemen. Foto: Jason Leysner
  PARAMARIBO – Een belangrijke reden waarom Sandew Hira meer heil ziet in zijn ‘getuigenisproject’ dan in het voortzetten van het 8 decemberproces, is dat hij grote sociale onrust en geweldsuitbarstingen verwacht op het moment dat Desi Bouterse veroordeeld en gearresteerd zal worden. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie in Residence Inn.

  Dus als er recht wordt gesproken en een moordenaar wordt veroordeel komen er in Suriname geweldsuitbarstingen en dus laten we de moordenaar maar vrij rondlopen?????????

  Suriname door de bocht: Nu is het land definitief rechteloos en de ultieme bananenrepubliek.

  Niet het recht zegeviert maar geweld en leugens.


  Maak melding

 16. Ik heb voorgesteld om van Fort Zeelandia een mausoleum te maken waarin de pijn en het verdriet van 400 jaar
  onderdrukking, vernedering en moorden worden samengebracht. In dat mausoleum horen de Decembermoorden een
  volwaardige plaats te krijgen en verbonden te worden met de pijn en het verdriet van de afgelopen eeuwen.
  aldus de heer Dew Baboeram/Sandew Hira

  Dan wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
  Men kan onmogelijk van het fort zeelandia tot een mausoleum ombouwen. De plaats/omgeving en de gebouwen laat dit niet toe.

  Er zijn dingen tijdens de bouw daar geplaatst dat onmogelijk verandert/verwijdert kunnen worden. Of men zal de juiste gereedschap moeten hebben. Het fort is in feite een heel grote tekst dat iets verteld.

  En als men dit niet kan lezen wegens gebrek aan wijsheid dan zal men dit in zijn originele staat moeten laten. Wat ik hiermee wilt zeggen, is dat het 8 december gebeurtenis staat los van de tekst dat daar staat vermeld.


  Maak melding

 17. Via deze Hira is Bouterse weer bezig zijn tegenstanders te bedreigen. Vogens Hira zal er geweld uitbreken als Bouterse gearresteerd en veroordeeld wordt. Dit is een regel rechte bedreiging uit de koker van de moordenaar/topcrimineel.
  Deze vloek Bouterse over Suriname is er kennelijk nog niet van bewust dat zijn tijd nadert a la Kadhafi. Videla had ook zo bedreigd in Argentinië maar tegenwoordig slijt hij zijn tijd in de gevangenis.
  Hira is nu echt door de mand gevallen, hij is nu de spreekbuis geworden van Bouterse the killer.


  Maak melding

 18. ned gaat niet mee werken omdat de vuile was naar buiten gaat komen .. ze zien niets in het plan van hira en dat ned , bang voor de gevolgen wat hun aandeel was.


  Maak melding

 19. Heel raar dat men alleen in de Ware Tijd het zeer rare verhaal van de Ecuadoraanse president Correa en zijn hofhouding kon lezen. In geen enkele andere media is er hierover geschreven. Ik denk dat er een andere redenen was waarom de president van Ecuador snel uit Suriname moest vertrekken.

  Bij de Ecuadoraanse hoofdstad Quito ligt een vulkaan de Cotopaxi op uitbarsten. Er zijn reeds een aantal grote erupties geweest. De Ecuadoraanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen om voorbereid te zijn op grote calamiteiten. In de Ecuadoraanse media stond hij stevig onder vuur. De kranten schreven allerlei soorten verhalen om hem in diskrediet te brengen.o.a. dat hij op bezoek in het buitenland(in Suriname) was terwijl de Cotopaxi op uitbarsten stond. Het laatste woord m.b.t het artikel in de Ware Tijd is nog niet gezegd. Is deze krant de grootste leugenkrant van Suriname?


  Maak melding

 20. Het is de tweede keer in 10 dagen tijd dat Sunil Oemrawsingh via de officiële pers dit verhaal doet. Vorige keer was het op 5 augustus onder de kop: “Verraad doodt het verleden”. Het zal me niet verbazen dat Sunil Oemrawsingh samen met Romeo Hoost hier ook niet dagelijks via verschillende nicknames aan het ‘stenen gooien ‘ zijn. immers Romeo Hoost maakt dagelijks misbruik van Surinaamse Radioprogramma ’s om in te breken en zijn gal spugen over ‘moordenaar’ Bouterse.

  Het is onbegrijpelijk dat deze gasten geen waarde aan hechten dat de onderste steen in deze deze zaak boven gehaald wordt, en dan nu dankzij voorwerk wat door Dew Baboeram alias Sandew Hira verricht wordt. Welke rechtbank zou nou geen tastbare feiten willen wikken en wegen alvorens een uitspraak te doen?!

  Deze gasten gaan direct ervanuit dat Sandew Hira, Bouterse vrij wil pleiten. Ze willen slechts 1 waarheid en dat is hun waarheid. Namelijk dat Bouterse bijvoorbaat al tot ‘ moordenaar’ veroordeeld wordt.het vonnis ‘ moordenaar’ staat voor hunal vast. Hiermee zie je dat het eigenlijk niet strookt met wat ze zeggen over RECHT EN WAARHEID als vóór een proces het vonnis moordenaar al voor ze vast staat!

  Nou zulke mensen moeten we geenszins de kans geven om de dienst uit te maken over wie er veroordeeld wordt en in welke mate want anders kunnen we Suriname inderdaad uitroepen tot een BANANEN REPUBLIEK waar de invloed van de sterkste of volhouder de uitkomst van een proces mogen bepalen.

  Je leest ook post over : Hoe kun je een moordenaar vergeven? Nou dat gebeurt dagelijks in rechtszaken hoor? Het zijn vooral Christenen die rechtstreeks tegen een dader zeggen dat ze hem vergeven. Blanke moordenaars kennen hier heel veel voorbeelden van over vergeving door zwarten! Vaak om zelf verder te kunnen met hun leven. Echter over Romeo Hoost, Sunil Oemrawsingh en hun clubje is dat een verhaal apart: wat zij beogen is van de duivel. Een andere benaming heb ik helaas niet voor.


  Maak melding

 21. De militairen die in anderen landen van o.a. Latijns Amerika en Zuid-Amerika dood en verderf hebben gezaaid, dacht ook dat ze met een paar vrienden een amnestiewet erdoor heen konden drukken.
  Ze dreigden ook met onrust, geweld en chaos. Sommige mensen die opkwamen voor hun rechten zijn daadwerkelijk in de gevangenis en/of onder de grond beland.

  Maar de dwaze moeders van Argentinië b.v. gaven niet op het gevolg was dat

  De daders die jarenlang in vrijheid hadden geleefd alsnog achter slot en grendel belandden. Sommige zelf op heel hoge leeftijd.

  Volgens mij heeft dit in Argentinië niet tot chaos en dan wel geweld geleid. Integendeel!!!
  Droom maar lekker Hira samen met je vriendje Linscheer en DDB.


  Maak melding

 22. Beste Afro,

  Je slaat spijker op zijn kop. Het is echt schandalig dat deze marionet Hira waarschuwt voor geweld als het recht zijn beloop krijgt in Suriname.

  Hira laat zijn ware gezicht zien en zal na het interview een baantje krijgen bij Info Act.


  Maak melding

 23. In eerste instantie was mijn gedachte laat maar zien wat hier uit kan komen. We zullen zien.

  Nu de heer Dew Baboeram stelt dat een proces en eventuele veroordeling van de heer Bouterse tot geweld en wellicht 100 doden leidt neem ik de man niet meer echt serieus omdat hij een duidelijk partij wordt en een agenda laat zien die het vermoeden van misleiding versterkt.
  Dew Baboeram doet hier mee het zelfde als Brunswijk ter rechtvaardiging van de amnestie wet. Stellen eerlijk te zijn maar vanwege een hogerbelang de rechtelijke macht buiten spel te zetten.

  Dew Baboeram moet weten dat een dergelijke uitspraak gelijk staat aan het hullen met het kamp Bouterse terwijl hij als onderzoeker en interviewer onpartijdig zou moeten zijn.

  Project overleden voor dat het begonnen is!


  Maak melding

 24. Een goed initiatief van Hira en daar staat het hele volk achter met uitzondering van een tiental personen.Het is ook niet te begrijpen dat het kleine clubje tegenstanders de indruk wil wekken alsof Hira minderjarig is en geen recht van spreken heeft. Hira is een volwassen man en geen lafaard.Het is een man die de confrontatie durft aan te gaan terwijl de tegenstanders zich van wollig taalbruik bedienen om de confrontatie te ontlopen.Het zijn grote lafbekken, de een is nog laffer dan de ander.Het zijn keffertjes die op een Hollandse interventie hopen.


  Maak melding

 25. @Robby-De-Desi-Sribi-Srafu

  Jaja, Leve Sranang Het Hele Volk staat achter
  HIRA, de Grondwet en het strafrecht zijn zojuist
  TOTAAL afgeschaft !

  U wordt voortaan straffeloos in Uw eigen huis
  gegijzeld en beroofd !
  Als u geluk heeft wordt u verwond en/of vermoord !

  Corruptie is al een tijd niet meer strafbaar !

  Buitenlandse vonnissen gaan in de Prullenbak !

  Alle rechters en het Openbaar Ministerie kunnen
  met pensioen !

  NEKS NO FOUT !

  Wij gaan de Sranang DICTATUUR opbouwen en
  brengen de mensen welvaart via een ZES MILJARD
  Negatieve Staatskas !

  PS : Wij gaan OBAMA dwingen onze opzettelijk
  gecriminaliseerde zoon DINO, VRIJ TE LATEN !

  CRIMINELEN in Sranang sla uw slag, de wetten
  zijn per heden AFGESCHAFT !!!

  MORO MASSAMOORD O DORO !!!


  Maak melding

 26. Hira heeft op een persconferentie gezegd dat een veroordeling van Bouterse zal leiden tot geweld. Interessant dat hij dit zegt. Ten eerste zegt hij hiermee dat Bouterse zeker zal worden veroordeeld. En ten tweede, van wie heeft hij de informatie dat de veroordeling tot geweld zal leiden? Van Bouterse zelf, want Hira is al een tijd in gesprek met Bouterse. Blijkbaar zwicht Hira voor dit dreigement. Maar hij doet wel meteen aangifte als personen uit het kamp van de gerechtigheid hem indringend aanspreken. Dat vindt hij bedreigend, maar dat Bouterse dreigt met geweld bij zijn veroordeling, vindt Hira niet bedreigend. Conclusie: Hira, de broer van één van de slachtoffers, is definitief overgelopen naar het kamp van Bouterse. Geef dat gewoon toe Hira, en speel geen witte apostel. Dat ga je namelijk nooit worden.


  Maak melding

 27. Hij verklaarde op de televisie dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’

  Mijn vraag is hoe moest hij dit gezegd hebben als verantwoordelijke persoon. De feiten liggen daar of de juiste
  toedracht vindt men in de dossiers.
  Door zijn verantwoordelijkheid tegenover het volk kon hij onmogelijk op dat moment de waarheid vertellen. Ik vindt
  dat hij op een zeer diplomatieke wijze dit naar voren heeft gebracht.

  Jan Sariman (de schrijver van de decembermoorden)?, Henk Chin a Sen, nabestaanden en de auteur hebben geprobeerd
  met dit (mondelinge vertelling van R.Horp) boek ons op de (sleeptouw te nemen) verkeerde been te plaatsen. Ook namen
  als Sunil Oemrawsingh Stich 8 dec 82 en Theo Para moeten wij niet uit `t oog verliezen.

  Door alleen da naam van de uitgever (uitgeverij Het Wereldvenster te Bussum) bekend te maken. Is al verdacht laat
  staan de naam van de echte auteur te vermelden. Is wel een bekende schrijver!

  Het vuurpeloton, belast met de executies, zou onder meer bestaan uit: Ruben Rozendaal; Guno Mahadew (overleden);
  Ewoud Leefland (overleden); Roy Tolud (overleden) en Roy Esajas, onder leiding van Paul Bhagwandas (overleden).

  In Nederland was Sariman jarenlang intensief betrokken bij diverse Surinaams-Javaanse belangenorganisaties.
  Als penningmeester van de Beheersstichting Samenwerkingsverbanden Etnische Minderheden (BSEM) verduisterde hij ongeveer 300.000 gulden subsidiegelden

  Jan Sariman heeft zelfmoord gepleegd op 11 sept 2000 door ophanging.


  Maak melding

 28. Aan de President van het
  Illegaal Onafhankelijke land
  Suriname
  D. Bouterse

  Amsterdam 21-12-2015

  Zeer geachte Excellentie Bouterse,

  Waarom liegt u meneer Bouterse. U verklaart dat in 1980 de Elnt S. Rambocus jouw wilde vermoorden. Dit is niet waar. Je weet bliksems goed wat de waarheid is.
  Ik ga de waarheid aan jouw weer vertellen leugenaar Bouterse:
  Na de illegale coup gesteund door NL. Missie Militair H. Valk had u zelf Elnt S. Rambocus Bataljonscommandant bevordert. Rambocus deed zijn werk op een zeer democratisch en eerlijke wijze. Bouterse U en uw coup – kompanen waren alleen op macht gefixeerd. Bouterse u en Horp hadden interview op staats – televisie vlak na de coup van 1980 gegeven, dat er een democratische verkiezing zou komen en de militairen gaan terug naar de kazerne.
  Ik kan mij heel goed herinneren toen Elnt S. Rambocus jullie 16 coup kompanen uitgenodigd had om te bespreken. Ik was toen lijfwacht van Elnt. S. Rambocus. Rambocus had aan jullie gevraagd, wanneer komt de beloofde vrije verkiezing en wanneer gaan de militairen terug trekken in de kazerne. Volgens Rambocus stellen veel burgers dezelfde vraag aan Rambocus omdat hij Bataljonscommandant is en de enige overgebleven geschoolde officier bij de Nationaalleger. Bouterse de vraag van Elnt. S. Rambocus was in de verkeerde keelgat van jullie 16 coup kompanen geschoten. Jullie konden opdat ogenblik geen antwoord geven aan Elnt. Rambocus. Jullie 16 coup kompanen zouden intern overleggen en na een week een passende interview geven op de staatstelevisie. Maar zover kwam het niet. Na enkele dagen stuurde u en uw coup kompanen de Elnt S. Rambocus om de opleiding kazerne Bos Bivak Zanderij te inspecteren. Toen Elnt. S. Rambocus op Bos Bivak Zanderij was gegaan heeft sergeant Olvers (magazijnmeester van wapenopslag plaats) op verzoek van de zieke Sergeant Majoor Fernandes (was in ziekte verlof sedert de onafhankelijkheid van Suriname wegens dat veel familie van hem waren vermoord in de tweede wereld oorlog en hij had veel heimwee) wapens in de huis Elnt. S. Rambocus geplaatst. Daarna ging de zieke sergeant majoor Fernandes aangifte doen bij de militaire politie dat Elnt. S. Rambocus wil coup plegen en hij zou ook Bouterse en Horp vermoorden. En dit aangifte heeft de zieke sergeant-majoor Fernandes bij MP Abraham gedaan, want militair politie Abraham was een naaste collega van Bouterse en Horp. Want er was geheime gesprekken geweest tussen Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers om Elnt. S. Rambocus te elimineren en daarna gaat Fernandes de plaats van Rambocus innemen.

  De huis van Elnt. S. Rambocus werd onderzocht door militair politie Abraham, waarbij 30 tal uzi’s werd in slaapkamer gevonden. Spoed bericht werd gestuurd naar Bos Bivak Zanderij om Elnt. S. Rambocus te arresteren. Opdat ogenblik bevond Elnt. S. Rambocus en een paar van zijn naaste vrienden ergens bij de vliegveld Zanderij in een auto. Als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus was ik wegens spoed opdracht in de kazerne van BBZ achter gebleven.

  De militairen die in opleiding op BBZ waren gelegerd, hebben Elnt. S. Rambocus gearresteerd. Hij werd overgedragen aan de mp Abraham. Mp Abraham heeft aan Elnt. S. Rambocus medegedeeld, dat hij op verzoek van Bouterse, Horp en Fernandes hem hebben gearresteerd en bij zijn huisonderzoek veel wapens is aangetroffen. En dat Elnt. S. Rambocus was bezig een coup voor te bereiden met de militairen van de opleiding plaats Bos Bos Bivak Zanderij.
  Elnt S. Rambocus heeft vel geprotesteerd bij mp Abraham. Elnt. S. Rambocus heeft aan mp Abraham gevraagd dat hij in het bijzijnde van Bouterse en Horp de militairen van de opleiding plaats BBZ wil verhoren over de beschuldigde coup plan.
  Bouterse jij weet bliksems goed, dat Elnt. S. Rambocus onschuldig was in 1980.
  Ik was ook aanwezig als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus op BBZ. Er was geen plannen in 1980 dat Elnt. S. Rambocus een coup wilde plegen en jouw vermoorden. Integendeel wilde jij Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers, Elnt S. Rambocus vermoorden.
  Bouterse jullie konden Elnt. S. Rambocus niet vervolgen, omdat hij onschuldig was. Enige weg bleef over om S. Rambocus naar Nederland te verbannen. Bouterse hoe dan ook jij slaapt niet goed. Jij hebt onschuldigen beschuldigt en vermoord. En dagelijks lijdt jij Bouterse aan schizofrenie ziekte en hallucineert jij onschuldig te zijn. En de pijn die jij Bouterse dagelijks lijdt is onverdraagzaam. Dat is jouw straf. En die straf kan niemand van jouw ontnemen. Kijk je zelf in jouw omgeving, dat jij omringt ben door leugenaars, fraudeurs, landverraders, drugssmokkelaars, moordenaars, terroristen, financieel kapers en de grootste Misdadiger ben jij Bouterse.

  Groetjes uit Amsterdam
  Leugenaar Bouterse
  D. Rampadarath
  (Lijfwacht van Rambocus)


  Maak melding

 29. De mislukte coup van Elnt. Rambocus.
  Hoe dan???????????
  Wie en wie wisten van de coup plannen!

  Ten eerste plaats Nederlandse geheime dienst:
  In de Nederlandse geheime dienste werken ook Nederlandse Joden die geregeld geheime contact onder houden met Mossad van Israël. En in Suriname wonen ook veel Joden en er waren ook Joden in militaire dienst. B.v. de zieke sergeant majoor Fernandes, Sergeant Majoor Miranda, Sergeant I Salomon. Deze Joodse militairen waren de waak hond van Israël in de Surinaamse leger.

  Rambocus had de coup goed voorbereid in samenwerking met de Nederlandse geheime dienst. Alle details van Rambocus werd door gespeeld via de geheime van Nederland naar Mossad. En Mossad had contacten met de Joodse militairen van Suriname. De Mossad beveiligd zijn burgers en geheime dienst in de hele wereld. En Fernandes was de grootste vis van Mossad in Suriname.

  De Arya-Samaadj had Horp en Bouterse uitgenodigd om ritueel Pagwa feest bij te wonen bij Arya-Samaaj Mandier in District Suriname.
  Rambocus en zijn coup kompanen zaten in een geheime kamer om Bouterse, Horp en Fernandes te arresteren. Na de arrestatie zou Rambocus en Hauwker hun mee nemen naar de STVS. En Bouterse, Horp en Fernandes zou op de STVS mede delen, dat alle militairen van Nationaalleger moeten terug trekken in de kazerne. En de nieuwe Bevelhebber van Nationaalleger is Elnt S. Rambocus. Militairen die de opdracht van Bouterse en Horp niet volgen, worden meteen ontslagen of riskeren een gevangenis straf.

  Maar zover kwam het. Horp, Bouterse en Fernandes hebben geen gehoor gegeven aan de Arya-Samaadj oproep om de Phagwa feest bij te wonen.

  De vraag is; Waarom zijn Bouterse, Horp en Fernandes niet geweest op uitnodiging van Arya-Samaadj Phagwa feest?

  De link is: Geheime dienst van Nederland (veel Joodse Mossad zitten ook bij de geheime dienst van Nederland), en de Mossad van Israël, en de Surinaamse Joodse militairen die geregeld geheime contact onderhielden met elkaar.

  Dat wil zeggen, dat de coup bij het begin, toen Rambocus het gepland had, was mislukt. Want alle details van Elnt Rambocus wist de geheime dienst van Nederland, waarin Mossad is geïnfiltreerd. En in Suriname wonen en werken ook veel Joden. En Israël beveiligd zijn Joodse geheime dienst in de hele wereld.

  Als de Joodse Mossad een weggevluchte ex-Nazie officier van Duitsland kon traceren in Argentinië en hem in geheim kon ontvoeren naar Israël, dan is Surinaamse leger een kleine greep bij de Mossad.

  Dat wil zeggen, kom mij niet vertellen, dat door muitende militairen hadden overgegeven aan Bouterse en Horp.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.