Mensenrechtenorganisaties niet bij ‘getuigenis’ Bouterse

33
Jaarlijkse Herdenking Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 13 aug – De stichting 8 December 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid & Vrede willen geen enkele betrokkenheid bij activiteiten van Dew Baboeram. “Aan de poging om de waarheid over de schendingen van mensenrechten in verband met door D.D. Bouterse toegepast militair en politiek geweld te verdoezelen”, wordt dan ook niet meegewerkt.

De samenleving wordt opgeroepen “om juist nu ferm te staan vóór de beginselen van democratie en rechtsstaat en onverkort te eisen dat de daders van alle schendingen van mensenrechten vervolgd en bestraft worden.” Aanleiding vormen geruchten dat de nabestaanden van de in december 1982 vermoorde mannen een gesprek zouden hebben gehad met Baboeram.

Daar blijkt geen sprake van. De organisaties concluderen onder meer dat het “vermeend onderzoek naar waarheid niet gericht is op het onderzoeken van mensenrechtenschendingen in Suriname.” Ook wordt het als gebrek aan respect ervaren dat zij via de pers en telefoontjes van derden benaderd worden, zogenaamd als toenaderingspoging. Het initiatief wordt dan ook ervaren als ongeloofwaardig.

33 REACTIES

 1. De adviseurs van de nabestaanden doen aan politieke propaganda. Men moet weten, dat het volk van vandaag niet het volk is van 1982. En geen enkele pro kolonialisten ons gaat opjutten om op straat te komen rotzooien. Ik ga mijn kostbare
  leven niet op het spel zetten voor een stelletje complotdenkers van samenzweerders.

  Jullie hebben nog de ruimte om in Suriname te komen protesteren. Wie zijn de bange kuiken.
  Mr. Dew Baboeram is een man met durft. Mijn respect voor deze man.


  Maak melding

 2. Terecht moeten staan allen die zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten, dus ook Ronny Bravo Brunswijk, Tucajana Amazone indianen, En de rijke hindustanen die dmv corruptie en hebzucht de bevolking vergiftigd heeft. Bouta is slechts een fragment uit deze episode, maar verdient zeker ook een veroordeling.


  Maak melding

 3. En terecht. Deze hele stunt is alleen bedoeld om met leugens de waarheid te verbergen achter een rookgordijn. Zoals gebruikelijk de afgelopen 35 jaar in Suriname wordt met deze poppenkast slechts één belang gediend: het belang van drugsdealer, couppleger en moordenaar: de president van Suriname.


  Maak melding

 4. Pardon!
  Wees eens duidelijk want er zijn wel honderden mensenrechten organisaties! Gaat het hier om tientallen organisaties daar de schrijver het over een meervoud
  heeft? Of gaat het om een de groep ‘stenengooiers’.

  Hoe het nieuws soms wordt gebracht is een aanfluiting voor goede journalistiek. Bovendien brengen de vele negatieve citages in het stuk een argeloze lezer op een spoor wat expres wordt gecreëerd.

  Als betrokken burger die wat achtergrondinformatie kent durf ik zelf in te vullen om wie het gaat aks ik lees: mensenrechten organisaties omdat het steevast de zelfde groep van bloeddorstige ‘stenengooiers’ zijn onder aanvoering van Romeo Hoost, sympathisant Gerard Spong e.a. zich als zodanig opwerpen.

  Wat ik dan ook niet begrijp is dat deze groep alweer een spreekbuis in de pers heeft weten te strikken terwijl ze al dagelijks hun gal tegen de president uitspugen in de media.

  Het gaat hun niet om wel of geen uitnodiging van Sandew Hira voor gesprek. Het gaat erom dat geen enkel zicht uit naar een oplossing vanuit de tunnel moet komen opdoemen.

  Deze stenengooiers willen een recht zoals zij die beogen. We kunnen dus alvast op gaan gokken dat deze stenengooiers ook een toekomstige rechterlijke uitspraak naast zich neer zullen leggen als deze niet aan hun verwachting voldoet.


  Maak melding

 5. Goed zo!

  En terecht!

  Elk zichzelf respecterende organisatie doet niet mee aan een tête-à-tête, tussen geschiedenis-vervalser1 en geschiedenis-vervalser2………..

  Respect!!!!!


  Maak melding

 6. @INTERLOL

  Pro RECHTSSTAAT zijn en opkomen voor
  Mensenrechten is geen politiek geleuter,
  maar voorwaarde om te kunnen leven en
  ontwikkeling te brengen !

  Geen enkele MASAMOORDENAAR ter wereld
  heeft in enig land ontwikkeling of voorspoed gebracht !

  Desi heeft samen met Nederlanders een KOLONIALE
  Coup gepleegd. Zij hebben samen onze Democratie
  vernietigd !

  DEW is een omgekochte SUKKEL die samen met
  de massamoordenaars de Rechterlijke Macht en de
  RECHTSSTAAT niet erkennen !

  Zij zijn ALLEN doodgewoon PRO DICTATUUR !

  WAARHEID wordt niet gemaakt op PLATTA BROKI,
  de Krijgsraad heeft alle feiten compleet en heeft
  de massamoord geanalyseerd.
  Er moet strafeis worden gesteld door OM, daarna
  kunnen de rechters direct VONNIS wijzen !

  PS Mensenrechten Commissie Inter Amerikaanse
  Hof zal binnenkort de zogenaamde Desi-amnestiewet VERNIETIGEN !

  Moro problema o doro, want hr Muntslag, compaan
  van DINO zal in de USA verklaringen tegen de
  droga-clan afleggen, om een enkele jaren
  strafvermindering te verkrijgen !

  Meki deng MOORDENAAR kong na yu doro,
  dang yu sa djie deng Amnestie,
  dong dong sribi-Bouta-srafboy !


  Maak melding

 7. Waarom zou deze moordenaar, drugsdealer, leugenaar en volksbedrieger, een ander soort behandeling moeten krijgen? omdat het al weer bijna 35 jaar geleden Is geweest? Deze midaden die deze moordenaar op zijn geweten heeft, mogen nimmer ongestraft blijven, en al dit soort midadigers komen vanzelf aan de beurt, vroeg of laat, er bestaat nog gerechtigheid.


  Maak melding

 8. Wanneer mogen wij overige meer dan 400 foto’s tegemoetzien van slachtoffers waarin sommige van deze zelfde nabestaanden significant de hand in hebben gehad?


  Maak melding

 9. Interpol zou zich prima thuis voelen in Zimbabwe.

  Een domme (Afrikaanse) dictator die zijn zakken vult, de blanke overal de schuld van geef en onder het mom van anti-kolonialisme zijn land naar de klote helpt. Ondertussen zijn alle blanken ( kapitaal en kennis) het land uitgejaagd en is Zimbabwe het armste en meest criminele land van Afrika.

  Suribabwe….here we come


  Maak melding

 10. DDB heeft in SH een persoon gevonden om zijn enige eigen waarheid aan het Volk en de Wereld te vertellen. DDB is een grote leugenaar en zal deze met alles wat hij als president, geld macht, media, politiek, geld, zogenaamde wetenschappers, oude waardeloze geschiedkundige, enz, enz heeft doen om zijn enige waarheid, de leugen te vertellen. DDB en de gangsters zijn draaikonten.

  SH zou zich zelf de vraag moeten stellen, als hij in de schoenen zou staan van DDB en hij nu aan de macht was, president of hij de waarheid zou vertellen en alles wat hij nu heeft als een kaartenhuis in elkaar valt en voor de recht van zijn leven in de gevangenis van Suriname, Nederland en de USA achter slot en grendel moet door brengen.

  Wie houdt wie voor de gek met de waarheidsvinding van SH en DDB en de gangsters?

  De waarheidsvinding van Zuid-Afrika en Suriname is niet met elkaar te vergelijken. In Zuid-Afrika had je de blanke Zuidafrikanen die tegenover de zwarte groep, ANC ea stonden en deze onderdrukten, vermoorden, in de gevangenis stopten, discrimineerden, in townships lieten wonen, met pasjes zich moesten melden, lage lonen betaalden als ze een baan kregen, geen mensenrechten, apartheid, enz enz, enz

  Suriname had een democratie, een rechtsstaat, een grondwet, trias politica, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht enz, cq, de mensenrechten waren voor iedereen van toepassing in de grondwet van Suriname vastgelegd en ook de internationale verdragen van de VN, normen, waarden, enz, enz.

  Deze stap van SH en de vuile Politiek en macht die DDB en de gangsters ermee bedrijven, kan onmogelijk in een democratische rechtsstaat, nl, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht, de grondwet van de republiek Suriname en internationale verdragen, cq mensenrechten van de VN deze
  vervangen.

  Een rechtbank/krijgsraad is een onafhankelijke poot van de trias politica, vrouwe justitie is blind en op grond van bewijzen, grondslagen komt men tot een juiste uitspraak, dat op grond van deze grondslagen, daden/bewijzen, getuigenissen, enz, gebaseerd is. Zo gaat het toe in democratische landen overal in de wereld.

  Iedereen die zich schuldig maakt aan criminele daden, misdrijven tegen de menselijkheid, vermoorden van onschuldige mensen, mensen die in hechtenis zijn, enz, moet zich in de republiek Suriname, de rechtsstaat voor de rechtbank/krijgsraad verantwoorden en die spreekt een vonnis uit.

  DDB mocht bij de verkiezing van 25 mei 2010 en ook niet van 25 mei 2015 president van Suriname worden op grond dat iemand die niet een onbesproken gedrag had/heeft, een overheidsdienst mag hebben. DDB is in Nederland veroordeeld voor drugscriminaliteit van 11-jaar en is ook de hoofddader van de 8 december 1982 moorden.

  Suriname is sinds 25 februari 1980 toen DDB en 15 andere militairen een staatsgreep in de republiek Suriname pleegden een bananenlandje geworden, zoals Equatoriaal Guinee, Zimbabwe, Rusland, Noord – Korea, Cuba, Haïti, Venezuela, vele moslimlanden in Afrika, Midden-Oosten, Azië, enz,

  Surinamers moeten geen enkele waarde hechten aan wat SH doet en er ook niets van verwachten. De uitkomst zal de enige waarheid van DDB en de gangsters zijn en niets anders. DDB is bezig met verdeel en heers en dat zal hij hiermee ook bereiken.

  DDB bepaalt en SH heeft er gewoon in mee te gaan, zo niet kan hij opkrassen. Zie dan wat de uitkomst is. SH gaat zwaar in het stof bijten en uitgelachen worden.

  Meer dan de helft van de Surinamers in Suriname kennen hun geschiedenis niet van de afgelopen 35 jaar, weten niet wie DDB en de gangsters zijn, zijn oerdom, worden gehersenspoeld/ zand in de ogen gestrooid door de oude vos DDB en zijn gangsters. Ze weten niet wat normen en waarden zijn, goed of slecht, kunnen niet denken, zaken afwegen en zien wat goed is en fout en kunnen daarom niet een juiste conclusie trekken.

  Alleen de rechtbank/krijgsraad in een democratische rechtsstaat kan de enige waarheid geven en niemand anders.

  Recht en Waarheid Maken Vrij.

  God Zij Met Ons Suriname


  Maak melding

 11. Niet meedoen aan de Sandew en Bouta show!!!!!
  hET IS 2 TEGEN DE REST VAN DE SURINAMERS!!
  Sandew praat niet namens de nabestaanden en de gehele samenleving maar doet dit allemaal uit eigenbelan g. Hem staat namens bouta een mooie belonging te wachten zoals ambassadeur ,minister vieze plesjidentje voor de volgende termijn , want bouta zit daar om nooit af te treden,om nooit in de gevangenis te belanden.Het volk heft nooit mandaat gegeven aan Sadew om de moordenaart te vergeven .
  Niemand moet de vergiffenis show van deze clown erkennen!!!!
  NIET DOEN !!!


  Maak melding

 12. @INTERPOL

  Ik denk niet dat een burger zoals jij enig respect verdiend. Stel je voor iemand die repekt toont voor iemand die weer op zijn beurt respect toont voor een mooordenaar!!!\
  Eentje wiens broer kapot geschoten werd door dezelfde moordenaar ,en ipv medeleven te tonen met je broer en diens nabestaanden ga je je best doen om de moordenaar vergiffenis te schenken. We weten dat Sandew hira een lunatic is.Wat denkt hij dat bouta de waarhewid gaat vertellen aan hem?
  Ach neen hoor, bouta gaat hem vertellen hin geuren en kleuren hoe hij John Baboeram medogenloos heft neergeknald . En wat gaat sandewtje zeggen……jij bent vergeven!!!
  Interpol=Sandew=bouta
  De drie in 1.
  Drie arme,arme zielen….


  Maak melding

 13. Ik heb die brief van deze organisatie gelezen op Starnieuws en daarin bevestigen ze weer zwart op wit waarvoor ze staan. Hun pijn staat boven de pijn van alle andere nabestaanden. Heel de wereld mag weten wie de slachtoffers van 8 december 1982 waren. Maar alle andere slachtoffers mogen geen gezicht of woord krijgen. Er mag namelijk NIETS ten koste gaan van HUN nabestaande. Ik walg echt van deze mensen. Niet voor niets wordt er gezegd: Vergeef en gij zult vergeven worden.


  Maak melding

 14. Henkie Molenaar, je bent een naar misselijk ventje. Zo langzamerhand ben je de grootste azijnpisser hier op wkn. Laat Suriname haar verleden zelf oplossen. Accepteer deze Suriname oplossing en zet een streep onder deze zaak. Hoe lang wil je nog met wraak gevoelens rondlopen. Dhr Baboeram is een man met lef. Als het hem lukt verdiend hij een standbeeld zo groot als de Eifeltoren. Hulde


  Maak melding

 15. Terecht. Het voorgekookt plan van pathologische leugenaar Bouterse heeft niets met waarheidsvinding te maken , maar meer met het ontwijken van de rechtbank.


  Maak melding

 16. Goed en kritisch lezen hoor mensen! Dit stuk kan u op het verkeerde been zetten. Vanwege organisaties in meervoud. De vraag dus:welke organisaties omdat daar honderden van zijn op de wereld en wij als Surinamers weten dat maar 1gezelschap zich hierin vastbijten en alleen uitgaan van wat zij onder ‘recht’ verstaan. Een ander punt is dat veel citages zijn opgenomen die sturend kunnen werken. Als goed is ervaart u zelf dat nieuws niet altijd transparant wordt gebracht.


  Maak melding

 17. En de nr 1 op alle INTERNATIONALE OPSPORINGSLIJSTEN is en blijft de drugsveroordeelde, meervoudig moordenaar DESIRE DELANO BOUTERSE.president van Surinarco.


  Maak melding

 18. Als iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, moet die worden berecht. Helaas hebben wij gemerkt, dat die verdeeldheid in het berechten begon, toen de leden van de JC amnestie kregen en de zaken die zich daarvoor hadden voorgedaan niet, dankzij de medewerking van de partij waar o.a. dhr. Oemrawsingh lid van was. Als een familielid van de mensen van deze mensenrechten organisaties door de leden van de JC zouden zijn vermoord zouden ze heel anders kibbelen.


  Maak melding

 19. De duivel regeerd werkelijk in Suribabwe. Het paarse volk heeft uiteindelijk de lijder die ze verdienen. De komende vijf jaren wordt de dictatuur een werkelijkheid als men de paarse leugens blijft geloven. Ma kut, na soso lobi baas, his majesty I’m nasty.


  Maak melding

 20. Ik wil Bouterse wel intervieuwen met een zweep in een afgesloten kamer. Ik weet zeker dat ik de waarheid uit hem krijg. Ik geef meer garantie dan Dew Baboeram, wat dat betreft. Is Bouterse bereid?


  Maak melding

 21. Dew Baboeram is onderdeel van de paarse charme offensief. Linscheer is de grote brein achter deze plannen. Er is Bouterse alles aan gelegen dat hij als een vrij man door het leven kan gaan. Maar goed de VS heeft daar geen boodschap aan. Als John Baboeram wist waar Sandew mee bezig was dan zou hij in zijn graf omdraaien. Kan het met aangrenzende zekerheid zeggen.


  Maak melding

 22. De samenzweerders voelen zich aangesproken.

  Bereken je leeftijd met nog 33 dan toch zijn jullie nog bezig met dit gelul.

  coupplegers zijn bij voorbaat moordenaars, zet zijn leven op het spel en brengt dat van anderen in gevaar.


  Maak melding

 23. Jullie hebben het niet door maar nog meer mensen begrijpen het nu bouterse is een psychopaat. Hij rooft, moord, belazert, is vriendelijk, onstslaat als hij niet krijgt wat hij wilt. En jullie willen nog 5.


  Maak melding

 24. Ds. Breeveld van DOE en Sarpoen geven hun zegen aan het project van Hira en zullen hun medewerking verlenen.

  In Suriname is het na het ontvangen ven een bordje linzensoep voor velen heel eenvoudig om hun principes over boord te gooien en met de wolven in het bos te huilen.

  ‘Breeveld was voor Bouterse als president en bleef weg bij stemming Amnestiewet”


  Maak melding

 25. Interpol@ ik neem aan dat jij niet mee doet aan nationale/internationale feestdagen dat gelul is ook zo lang geleden en zelf de dag dat jij bent geboren is ook zolang geleden
  zielloze kakkerlak
  er zit ergens een schroefje bij je los

  dus laat me.


  Maak melding

 26. yeahhh, wij hebben een nieuwe regering met nieuwe ministers. nieuwe bezems vegen schoon maar oude weten de weg.

  waar ik bang voor ben, is dat ieder goedbedoeld initiatief, dat goed is voor het land suriname, getoetst gaat worden aan: voelt onze president bouterse hier niet teveel pijn van.

  president bouterse is namelijk de open wond van suriname, dus alles moet langs hem heen.

  en het lijkt mij zeer moeilijk om zo te werken. wellicht is het beter een team van palliatieve zorgverleners om bouterse heen te verzamelen. in ieder geval is Breeveld goed in het verlenen van palliatieve zorg.


  Maak melding

 27. Even wat FEITEN voor de Geschiedvervalsers
  van Sranang !

  De Procureur-generaal, hoogste vervolgingsambtenaar
  was normaal in funtie, bereikbaar en op zij kantoor ten
  tijde van de December-massamoord !

  Ook nu nog kan een IEDER gegevens en bewijzen (ook
  ontlastende bewijzen en feiten) aan de PG
  voorleggen, ook voor andere gepleegde moorden !

  De Grondwet heeft ook in dit soort moordgevallen
  een instantie aangewezen waar de
  RECHTSVINDING plaatsvindt, namelijk uitsluitend
  door de Rechterlijke Macht en NERGENS ANDERS !

  Het OM kan zaken laten onderzoeken met behulp
  van de gespecialiseerde organisaties en eenheden,
  dat kunnen LEKEN als Hira en Desi totaal niet !

  Beiden missen specifieke expertise om enig
  strafrechtelijk of feitelijk onderzoek te doen in een Massamoordcase !

  Trouwens beiden zijn belanghebbenden en moeten
  dus met HUN FIKKEN afblijven van een lopende
  rechtszaak, zoals in de Grondwet uitdrukkelijk
  is bepaald !

  Het zogenaamde onderzoek van Hira en Desi is
  een goedkope poging om de Geschiedenis van
  Sranang te VERVALSEN !

  Daar komt bij dat de HOOFDVERDACHTE van
  de Massamoord de rechtsstaat en de Rechterlijke
  Macht in Sranang NOG STEEDS niet erkent !

  De hoofdverdachte belemmert NOG STEEDS
  onderzoeken van het OM en belemmert
  VERVOLGINGEN van ZWARE MISDADIGERS,
  zoals van zijn zoon DINO en van de ex-minister
  Abrakadamsky !

  PS :
  LET OP, DE KRIJGSRAAD kan de December-
  Massamoordcase binnen een maand afhandelen en EINDVONNIS lezen !

  Het Inter-Amerikaanse Hof vd Mensenrechten heeft
  de eerdere Amnestiewet reeds VERNIETIGD !

  De Desi-amnestiewet volgt spoedig. Internationale
  instituties kunnen de Sranang rechtstsaat
  redden door deze duidelijke internationale uitspraken.

  Door de ONDERDRUKKING is het volk van Sranang
  daartoe niet in staat gebleken !


  Maak melding

 28. Waarom hebben de genoemde mensenrechtenorganisaties niet zelf een onderzoek gestart? Daarin kunnen ze dan haarfijn uitleggen op welke problemen ze stuiten en wat dus eerst opgeruimd moet worden voor een succesvolle onderzoek. Nu hebben ze feitelijk niks, alleen maar een ingenomen stelling.
  Ga aan het werk en begin je eigen onderzoek en publiceer wie tegenwerkt of welke tegenwerking je krijgt zodat het zwart op wit op schrift staat. Nu heb je geen enkele basis voor eventuele onderhandelingen over de voorwaarden van een onderzoek.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.