Nabestaanden verwerpen ‘project Bouterse – Hira’

39

PARAMARIBO, 29 jul – Sandew Hira, pseudoniem voor Dew Baboeram, blijkt niet te spreken namens een groot deel van de nabestaanden van acht december 1982. Zo de indruk al bestond, is deze snel de wereld uitgeholpen. De nabestaanden beraden zich.

Dit wordt aangegeven in een verklaring van de Organisatie voor Gerechtigheid & Vrede en Stichting 8 December 1982. De verklaring is uitgegeven naar aanleiding van de ‘acceptatie’ van Desi Bouterse. De hoofdverdachte zegt Hira’s voorstel te hebben geaccepteerd tot een gesprek. De mensenrechtenorganisaties spreken van het ‘project Bouterse-Hira’. Het zou gericht zijn tegen de strijd voor gerechtigheid.

Deze strijd wordt al decennialang gevoerd door nabestaanden en mensenrechtenorganisaties. Essayist Theo Para heeft zich op Radio ABC scherp uitgelaten over de briefwisseling tussen Bouterse en Hira. De mensenrechtenorganisaties ondersteunen de kritiek. Volgens Para is de briefwisseling voorafgegaan door maandenlange voorbereiding. Het verklaart ook de snelle instemming van Bouterse.

39 REACTIES

 1. Theo Para,
  MAG HET OF MAG HET NIET?
  We zijn in een democratische land en niet in een land met discriminerende regels zoals bijvoorbeeld, dat de allochtonen de Autotonen besmetten met Soa en Hiv.

  De Pro Kolonisatie Organisatie voor Gerechtigheid & Vrede en Stichting 8 December 1982. Lult ook al decennia lang.
  President Bouterse gaat met een landgenoot in gespekt en niet met aspirant Hollanders.
  Die Heren hebben verraders echt niet nodig.

  Doen jullie de groeten aan KONING WILLEM ALEXANDER


  Maak melding

 2. DDB moet eerst voor de rechtbank verschijnen; bij een VEROORDELING DIEPE SPIJT BETUIGEN en dan is het aan de Nabestaanden of hij in aanmerking komt voor een eventuele Amnestie.

  DDB waant zich JEZUS CHRISTUS in Suriname; staat boven Wet en Recht. Hij heeft je DIERBARE vermoord en lacht je uit als NABESTAANDE.


  Maak melding

 3. Een nabestaande doet Bouterse een voorstel. Bouterse accepteert het maar dan is het weer niet goed. Grappig is dat er zelfs onder de nabestaanden verdeeldheid is.


  Maak melding

 4. Suriname staat weer eens op de kaart.

  Suriname is voor het vierde achtereenvolgende jaar op de Tier 2 Watch List in het Trafficking in Persons (TIP) Report 2015. Het land wordt bestempeld als een bron, doorvoer en het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die worden blootgesteld aan sekshandel en mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid.

  In een gecivilliseerde samenleving is er toch geen plaats voor een drugsveroordeelde en een meervoudigde moordenaar als president. Het land holt hard achteruit en de poppenkast game tussen Dew en Bouterse gaat daar geen verandering in brengen.


  Maak melding

 5. Dhr Henry hier verwoord het uitstekend. eerst naar de rechtbank en daarna diepe spijt betuigen en daarna pas praten over vergiffenis en amnestie en niet andersom.
  Kijk maar naar Zuid-Afrika daar hebben vele notoire moordenaars en schenders van mensenrechten gewoon gevangen gezet na de omwenteling en pas daarna hebben ze eventueel vergiffenis gevraagd en niet andersom. Ook was het zo dat enkelen die echt te ver waren gegaan uberhaubt niet in aanmerking kwamen voor een ritje waarheidscommissie maar linea recta gevangenis. Dus resume…eeeeeeeeerts hisbetin richting BOXEL en dan zien we wel evrder.


  Maak melding

 6. Bouta wil de focus verleggen van het armoedeprobleem dat aanstaande is naar een verdeling van het volk pro of tegen bouta en dan zien ze niet meer dan ze verarmen en verhongeren. Die man is een ramp voor Suriname sinds februari 1980. Hij mag leuk samen met Hira een interviewtje hebben en zeggen wat hij wil. Zijn uitspraken worden meegenomen als bewijsmateriaal in de rechtzaak. Legalsieer dit gesprek niet. Laten ze lekker samen in jij vraag en ik antwoord spelen en verder richten wij ons op de financiele kwelling die op ons af komt.


  Maak melding

 7. Met afschuw heb ik kennis genomen van…
  Tenenkrommend heb ik de brief gelezen…
  Met stijgende verbazing heb ik… Diep geschokt..
  Hoogst ontstemd…. onthuts… etc. etc.
  Dit is een deel van de reacties op het Internet, met betrekking tot de case B versus B.

  We weten allen dat Desiree B. de brief niet persoonlijk heeft geschreven, en vooral niet heeft bedacht en/of gedicteerd. Ik daag hem uit om de brief in één ruk voor te lezen (zonder bril), na you skref a briefie tok!

  Wat ik zeker weet is dat niemand op deze aarde voor een ander kan bepalen hoe die een traumatische ervaring verwerkt. Iedereen heeft zijn eigen emoties en dat mag absoluut!

  Een waarheidsbevinding middels een interview en daarmee is de kous af, betekend zowaar een loopje nemen met het intellectueel vermogen van de nabestaanden en het Surinaams Volk, en is bovenal; een grove schande in een echte Democratische Rechtsstaat.


  Maak melding

 8. Van Econoom, historicus, publicist tot ‘God en Rechter’!

  Wow wat een carrière- move, om je vingers erbij af te likken, pffff.

  Nou als leek ben ik erg nieuwsgierig naar de onderbouwde beweegredenen, die we waarschijnlijk nooit te weten zullen komen, van enkele door mij bedachte stellingen;

  ‘Slachtoffers die een zware traumatische ervaring hebben opgelopen kunnen, ongeacht het ras, geloof, leeftijd, geslacht of cultuur, hun emoties op een eenduidige wijze verwerken.’
  uitleg; dit is waarschijnlijk de gedachtegang van Hira, want als hij dit kan, moet iedereen dit kunnen.

  ‘Een waarheidsbevinding met behulp van een gesloten interview, maakt het strafrecht overbodig, ook een lopende rechtszaak.’
  uitleg; Hira geeft de voorkeur aan een interview omdat hij angstig is voor de gevolgen van een rechtszaak.

  ‘Fervente aanhangers van het dekolonisatie gedachtegoed, vertoeven het liefst in de nabijheid van de ex-kolonisator.’
  uitleg; Hira woont gezellig in het door hem verfoeilijke blanda.

  Dit zijn simpele stellingen, gaarne het tegendeel bewijzen!

  Geniet er maar van Hira, genoeg stof tot nadenken en stof om je voor te bereiden.
  Lekker alle kritiek uit Social media verzamelen, analyseren, sorteren en vervolgens gebruiken, ahummm toepassen….

  Tsja!


  Maak melding

 9. Goed zo nabestaanden,niet deelnemen aan het project van CLOWN sandew Hira.
  Bouta zal immers niets anders dan de LEUGEN staan vertellen!
  Sandew Hira mag genoegen nemen aan de woorden van een moordenaar , de rest van jullie moeten doorgaan met het gevecht om gerechtigheid.
  Wat denkt bouta,dat de bevolking geloof zal hechten aan zijn woorden,woorden die de s.lachtoffers niet tegen kunnen spreken omdat zij voor eeuwig het zwijgen zijn opgelegd door hem ?
  Niks ervan bouta moet voor het gerecht gesleept worden!
  Sandew Hira praat niet namens de overige nabestaanden hij doet dit allemaal zeker om een posistie!
  Als Sandew Hira TE moe is geworden om gevecht te leveren moet hij het gevecht overlaten aan de overige nabestaanden en ons ,de rechtgeaarde surinamers en voor de rest moet hij zijn mond dicht houden.


  Maak melding

 10. @ interpol…

  jij leeft in een kleptocratische dictatuur en niet in een democratisch land. Dus slaap lekker verder met je neus vol wit onder je steen vol kakkerlakken.

  Doe de groeten aan de internationaal gezochte, drugsveroordeelde, meervoudig moordenaar van 15 onschuldige landgenoten en slachter van 39 onschuldige vrouwen en kinderen DESIRE DELANO BOUTERSE.


  Maak melding

 11. Projekt Lobi Saranang
  Het Project Lobi Sranang houdt in dat Sranang
  een rechtsstaat is, waarbij de president een
  onderdeel is van het bestuur van het
  democratische land Sranang !

  De president heeft als burger van Sranang net als
  ieder andere burger de plicht zich aan de WETTEN
  te houden. In elk ander geciviliseerd land kan de
  president in rechte betrokken worden.

  Deze president WEIGERT echter aan een oproep
  om voor het gerecht te verschijnen als verdachte
  van ERNSTIGE misdrijven, gehoor te geven.
  De misdaden, vermeld in zijn dagvaarding,
  zijn gepleegd tegen burgers van Sranang,
  die na te zijn gemarteld in koelen bloede zijn
  neergemaaid met UZI’s !

  De president schoffeert door zijn weigering te
  verschijnen bij de Krijgsraad, de onafhankeljke
  rechterlijke macht, die ook een belangrijk en
  onmisbaar onderdeel is van de rechtsstaat Sranang.

  De handelwijze van de president komt er op neer
  dat hij de facto de rechtsstaat Sranang, het Project
  Lobi Sranang, vernietigt ! De president vervangt
  de rechtsstaat Sranang door een dictatuur,
  waarbij Grondwet en wetten opzij zijn geschoven !

  De dictatuur van de president kunt u aflezen aan
  onder andere de volgende voorbeelden :

  1. de president bewerkstelligt dat delen van de volksvertegenwoordiging, de DNA, een wet
  aannemen die honderd procent strijdt met
  de Grondwet. De wet belemmert de
  onafhankelijke rechtsgang in Sranang en
  saboteert openlijk een lopend strafproces.

  Als gevolg hiervan wordt ook het optreden van
  een onafhankelijk Openbaar Ministerie, dat als
  enige orgaan is aangewezen om strafrechterlijke
  onderzoeken te doen en vervolging in te zetten,
  gesaboteerd en teniet gedaan.

  2. de zoon van de president, Dino, heeft recentelijk
  door zijn misdaden de rechtssstaat en de bevolking
  van Sranang ernstig in gevaar gebracht !
  Elk ander geciviliseerd land zou onmiddellijk een
  strafrechtelijk onderzoek starten naar de handelwijzen
  van deze burger, om verder gevaar van staat en
  bevolking af te wentelen en te voorkomen.
  Niet in de dictatuur Sranang .
  De strafbare feiten van zoon Dino zaak mogen niet
  worden onderzocht !

  3. uit gegevens die door internationaal onderzoek
  bekend zijn geworden, blijkt dat Surinaamse
  staatsburgers op Zwitserse bankrekeningen een
  totaal bedrag hebben staan van ongeveer
  zeshonderd miljoen Amerikaanse dollars.
  In elk geciviliseerd land volgt nader onderzoek
  om onrechtmatigheden omtrent deze
  bankrekeningen vast te stellen en om eventueel
  strafrechtelijke vervolgingen in te stellen.
  Immers het kan gaan om crimineel geld of geld
  waarover geen belastingen zijn afgedragen aan
  de Surinaamse staat.

  4. enige tijd geleden zijn vier verdachtenvan roof,
  te Paramaribo, standrechtelijk geexecuteerd door
  politie-eenheden in samenwerking met de CTU,
  met als leiding Dino. Tot op heden is er geen
  strafrechtelijk onderzoek in deze zaak gepleegd.
  Deze verdachte burgers waren allen ongewapend
  en werden gewoon doorzeefd met kogels.

  Op dit moment, nadat het Lobi Sranang Project,
  Onze Rechtsstaat is vernietigd door de president
  en de militaire maffia en clan, komen Hira en de
  president aanzetten met een Project Sandew-Bouta,
  om in de dictatuur Sranang, aan waarheidsvinding
  te doen !

  Het Project Sandew-Bouta is enkel bedoeld om
  de dictatuur te bevestigen en te bestendigen en
  de blijvende onderdrukking Sranang bevolking te
  bewerkstelligen !

  PS : Leve de medewerkers van het mortuarium,
  de lijkafleggers en bewassers, die hebben
  bewerkstelligd dat nabestaanden na de
  decembermassamoord, hun vermoorde en
  gemartelde familieleden, ondanks een verbod
  van de militaire onderdrukkers, toch
  (in het geheim)hebben kunnen zien en afscheid
  hebben kunnen nemen !

  Zij verdienen een GROOT STANDBEELD te
  Paramaribo !

  De Rechtsstaat moet terug, GEEN DICTATUUR in
  Lobi Sranang !


  Maak melding

 12. @Henry,

  Ik heb het proces gevolgd voor zover het te volgen was. Het was voor zo een grote en belangrijke zaak erg onprofessioneel, amateuristisch met een groot gebrek aan kwaliteit. Er is nog steeds niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd en wie wat heeft gedaan. Neem bijvoorbeeld Ritfeld. Ik kan me niet voorstellen dat deze man verdachte is. Wat zou hij nou gedaan kunnen hebben dat hij zich moet verantwoorden voor de rechter? Je praat over een veroordeling maar wie zou waarvoor moeten worden veroordeeld? En dan heb ik het niet alleen over Bouterse maar over iedereen die terecht staat. Ik ga niet zeggen dat je het moet laten rusten maar voor je praat over veroordeling moet er wel het een en ander feitelijk vast komen te staan.


  Maak melding

 13. Wat mensen niet weten is dat Melvin Linscheer de grote brein is achter deze plannen. Het is hij die probeert de imago van Bouterse op te poetseb. Hira is begin dit jaar bij hem op de koffie geweest.
  Aaai baja 1 grote poppenkast.


  Maak melding

 14. @Aboikoni

  Nou, zeg jij maar,
  Baboeram nu wijlen en zijn collega’s zij hadden de taak om Rambocus te verdedigen zoals het hoort in een rechtsstaat.
  Toen het door begon te dringen in de zieke hersenen van bouta dat Baboeram en anderen de verdachten zouden vrij pleiten toen ronselde hij alle pientere mensen van wie hij dacht dat zij een gevaar zouden vormen voor hem,op en executeerde hun medogenloos zodat hij met de domme massa zoals jij zou zitten.Met zijn slachtoffers weg dacht hij dat hij dat hij niemand een antwoord schuldig meer was maar daarin heeft hij zich lelijk vergvist. De stemmen van de 15 slachtoffers zijn wij ,het volk van Suriname en de nabestaanden .
  Een live reportage van de verdediging van Rambocus en de Heren Baboeram en anderen was live te volgen.
  Zo sinds wanneer hadden deze slachtoffers de tijd om een coup te beramen?
  En bovendien,bouta heeft toch een coup gepleegd,de enigste in de historie van Suriname?
  Waarom hoeft hij niet neergeknald te worden maar anderen wel van wie bouta iedereen wil laten geloven dat zij een coup wilden plegen?
  Je was er duidelijk niet in de Jaren 1980 .
  Zou jij de moordenaar van je broer bv geloven?!
  Zou jij de moordenaar van je broer of je vader willen vergeven?
  Nou dan moet je een kerk bouwen en iedere zondag een aantal moordenaars vergeving schenking voor hun zonden . En wat wil je de rest van ons adviseren dan ?
  Dat wij en de moordenaars v redig naast elkaar moeten leven in harmonie??!!
  Laat je kop checken voor gebreken!!!
  Belachelijk dat sommigen van jou zo stom denken!


  Maak melding

 15. @aboikonie,

  Waarom denk jij dat DDB en zijn Matties de AMNESTIEWET uit de HOGE HOED hebben getoverd.

  DDB WIST DAT HIJ VEROORDEELD ZOU WORDEN DOOR EEN ONAFHANKELIJKE RECHTER.

  Wat Ritfeld betreft: Ritfeld wil dat het PROCES door gaat om zijn ONSCHULD te bewijzen. Ritfeld wil niets weten van enige AMNESTIE-REGELING.

  IK WEET NIET HOE JIJ HET PROCES GEVOLGD HEBT, BAJA????Was je ook een beetje, je weet toch waar DDB zo van houdt????


  Maak melding

 16. flyer
  meervoudig moordenaar van 15 onschuldige landgenoten en slachter van 39 onschuldige vrouwen en kinderen DESIRE DELANO BOUTERSE.

  Ik wist nooit dat de Tucajana Amazonia in dienst waren van het ministerie van de defensie.
  Zo te zien lees je de verkeerde kranten!!!
  Jullie daar aan de nood zee zijn naprater. Wiens brood men eet diens woord men spreekt.


  Maak melding

 17. Dat die brief niet door DDB is geschreven, staat als een paal boven water. Wat wel hiermee duidelijk wordt, is dat hij een team van misdadigers achter zich heeft die allerlei zaken die krom zijn recht proberen te praten. Deze criminelen zullen na de val van DDB ook, goed gewassen, geknipt en van hun borstelharen geschoren worden. Ze zullen in hun paradijskostuum op het onafhankelijkheidsplein ten toon worden gesteld.
  Sommigen zullen tot hun dood met het Hitlersnorretje (kleur paars) goed herkenbaar zijn. Het hoofdhaar van de vrouwen zal aan de zijkanten en achterhoofd kaal geschoren worden , waardoor het een look alike van het kapsel Kim Jung IL van Noord-Korea is, een vogelnestje en de kleur paars krijgt. Het in stand houden van dit vogelnestje zal om de 3 weken gefatsoeneerd moeten worden ( in model geknipt worden, paars gekleurd worden en blijven) tot de dood van deze madammeke volgt. Ze moeten herkenbaar zijn als ze in het openbaar verschijnen in de straten van Paramaribo of waar ook ter wereld zijn. Ook de paarse uniform/kostuum, lang paars zal verplicht blijven even als voor degenen die in de gevangenis veroordeeld worden. Misdadiger moet men herkennen. Geldt ook voor het nageslacht van de huidige misdadigers in Suriname.

  De kleur paars moet de kleur van misdadigers in Suriname worden. Ook gevangen gaan in paarse uniform, lang paars in de gevangenis rond lopen. Op die manier kan je iemand die nu goed fout is en zijn familie herkennen in Suriname in de toekomst en altijd blijven herkennen en over praten, waardoor het een teken is dit soort misdaden nooit uit te halen.

  (Lang) paars wordt en is de kleur van de misdaad in Suriname.


  Maak melding

 18. Typisch als Interpol hanteren altijd direct de koloniale troefkaart en typeert critici als landverraders.

  Opvallend is dat deze Paarse Paupers het niet lukt om een posting te schrijven zonder 46 tikfouten en zo hun eigen domheid bevestigen.


  Maak melding

 19. @ SRAFU

  ” Leve de medewerkers van het mortuarium, de lijkafleggers en bewassers die hebben bewerkstelligd dat nabestaanden na de decembermassamoord, hun vermoorde en gemartelde familieleden, ondanks een verbod van de millitaire onderdrukkers, toch ( in het geheim ) hebben kunnen zien en afscheid hebben kunnen nemen ”

  ZE VERDIENEN INDERDAAD EEN GROOT STANDBEELD ” !!!

  Wat ik heel JAMMER vind bij die gelegenheid is dat de technologie op het gebied van SMARTPHONES nog niet bestond.

  AL het BEWIJS van MARTELING/ VERMINKING kon dan netjes met de smartphone CAMERA vastgelegd worden en daardoor achteraf een ontkenning door de DADER en zijn BENDE tegengaan.

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 20. Waarom verwerpen.
  Dit interview gaat formeel status geven aan de positie die Bouterse in neemt in deze casus.
  Als men tegen Bouterse is kan hij slechts input leveren. Hij zal wat hij beweert wordt door hem moeten staven. Het team dat dit interview voorbereid zal slim genoeg zijn om er voor heel vee publicaties stof uit te halen.
  Laat Bouterse vertellen wie de tegenstanders waren, welke wapens ze hadden, wie financierden , welke inlichtingen diensten betrokken waren. Doet hij het niet gaat hij toch af.

  Geef de man de gelegenheid zijn eigen graf te graven. Ik mag aannemen dat het interview wel digitaal geregistreerd wordt. Ik hoop live

  Neem zijn optredens in de DNA als voorbeeld. Hij kan nooit op tegen een alerte interviewer. In de DNA kan hij ook alleen oplezen van een tele-prompter en heeft hij geen reacties op vragen of discussie.

  Kijk er door heen en zie een bange man die telkens de tijd moet nemen om na te denken en dat verdoezeld door het angst zweet van zijn voorhoofd af te vegen.


  Maak melding

 21. Het lobbyisten team van Desi maakt overuren. Kan die ouwe rover dat nog aan? In het roversnest is het af en aan, tis net een was was godo. Het moet nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn hoor je en passant. We gaan ze dit keer echt pakken. Alles wordt goed voorbereid. De vuilnisemmer staat boordevol wetten, die hinderen alleen maar het heilige werk, dus weg ermee.
  Allees komt tegelijk dus is het bijbenen geblazen. FEP, inauguratie en benoemingen, Dew, wervelstorm, nog steeds zoek zijnde piloten van Hijet, lege staatskas naast een bodemloze put, Chipoen, te veel om alles op te noemen. Er wordt dus wel gewerkt in het hol.


  Maak melding

 22. @ Interpol,

  Je raaskalt en dat kan twee oorzaken hebben: 1. Je hebt weer uit het verkeerde potje gesnoept, of 2. Je hebt inderdaad de herseninhoud van een gedroogde garnaal.

  De groeten aan je Oppergod DESIRE DELANO BOUTERSE!


  Maak melding

 23. hira verhuis met je gezin naar Su. Je lust die nederlanders toch niet en word lid van de NDP.Deze geesten als jij zijn daar welkom.


  Maak melding

 24. Democratisch land betekend niet dat je alleen op de wereld bent mi boi.
  U president is een veroordeelde drugs crimineel en hoofd verdachte van grove mensenrechtenschending , dit zijn feiten waar u niet om heen kan. Ik vind het een hele grote SCHANDE dat deze crimineel zich president mag noemen van mij geliefde geboorten land Suriname.


  Maak melding

 25. @ray,
  Als je in het recht gelooft dan moet wat jij hebt geschreven in de rechtbank bewezen kunnen worden. Ik discrimineer niet net als jij. Ik denk aan alle slachtoffers en niet alleen die 15 zoals jij doet. Ik ben Christelijk dus ik zou vergeven ja want als ik iets heb gedaan dat fout is zou ik ook vergeven willen worden no matter what. Als jij voor verdeeldheid kiest en geen verzoening moet jij dat weten. Ik hoop maar voor je dat je nooit in een positie terechtkomt waar je verlangt naar vergeving en verzoening.

  @henry,

  Bouterse is president dus onschendbaar. Ook al Was hij veroordeeld zou geen effect hebben plus hij kon nog altijd in beroep gaan. Van die wet heb ik geen hoge dunk. Wetten worden constant aangepast en gewijzigd. Kijk maar naar die terugroepwet PL vs Sapoen/Chitan stelt toch niks voor? Ritfeld Had sowieso nooit op de lijst van verdachten moeten staan en vervolgd moeten worden. Als bijvoorbeeld de zaak zou worden geseponeerd zou dat Ritfeld nog steeds niet “vrijpleiten”. Vandaar dat dit een slordig proces is.


  Maak melding

 26. @watra,
  Dat Bouterse is veroordeeld in Nederland is treurig. Maar vind je het geen schande om daarover te beginnen? Is het zoveelste bewijs dat ons rechtssysteem niet deugt. Eigenlijk heeft Nederland gedaan wat wij hadden moeten doen. Blijkbaar zijn we wat betreft veroordelingen ook afhankelijk van het buitenland.


  Maak melding

 27. De werkmethode van DDB moet men onder de loep nemen.
  De amnestie moet plaats vinden,
  Andere NDP-ers moeten het voor hem uitvoeren, Bouva krijgt de opdracht het initiatief te nemen,
  Simon moet ervoor zorgen dat het binnen een paar dagen wordt goed gekeurd
  DDB speelt de onschuldige en loopt in het oerwoud in de rondte te huppelen,

  zie ook de aanpak van deze brief en probeer in te zien hoe een team al bezig is met een plan en het draaiboek wordt uitgevoerd.zie actie reactie van de brief en correspondentie en hoe de man in de straat het ziet en vraagt u zich af wat heeft er al die tijd tussen SH en DDB, team achter de schermen plaats gespeeld en hoe willen ze het doen overkomen?

  Het zou goed zijn om al de andere zaken van DDB goed onder de loep proberen te nemen
  De staatsgreep,
  8 december 1982
  De verdeel en heers politiek enz, enz

  Hierdoor kan men ook een beeld krijgen over de persoon, mensen misbruiken als toiletpapier enz, enz, enz en kijken/weten wat voor vlees men in de kuip heeft.

  Stof voor psychologen er zijn talrijke zakengebeurtenissen die hebben plaats gevonden en DDB de spil in het web was/is die men nu toch een licht op moet laten schijnen om de de persoon DDB en zijn psyche te kunnen ontrafelen, analyseren en een conclusie te trekken..


  Maak melding

 28. Beste meneer Hira (Dew Baboeram),

  Jij bent bekend met de Bhagvad Gita. Jij doet nu precies wat Arjun aan het doen was en wat Heer Krishna noopte om in te grijpen en Arjun van het lafhartige pad weg te leiden naar het heldhaftige pad: heel de Gita gaat over dat proces waarbij Heer Krishna van alles gebruik maakt om Arjun op het juiste pad te krijgen, van pschychologie tot Zijn openbaring als de God van het Universum, Heer Hari Narayan Vishnu Vasudev!
  De vraag is nu wie jou kan leiden van het begoochelende pad naar het verheven pad waarbij jij het weer ziet zitten om de strijd aan te gaan voor gerechtigheid. Wie wordt jouw Heer Krishna? Misschien de Heer Zelf in geschreven vorm, nl de Gita? Duik opnieuw in de Gita, heer Hira!


  Maak melding

 29. blaka bakra,
  je hebt zeker wel een minderwaardigheidscomplex. Ik denkt niet dat jij de moet kan opbrengen om je te vergelijken met een onderkruiper.


  Maak melding

 30. @aboikonie,

  Je schrijft dat Bouterse onschendbaar is als president. Je zegt dat je geen hoge dunk hebt van die wet, ook al was hij veroordeeld. Wetten worden dagelijks aangepast. Bouterse zou dan in hoger beroep gaan,bla bla bla.

  Ik merk dat je er niet zo veel van snapt: Bij een VEROORDELING ZOU DDB WEER EEN VONNIS AAN ZIJN BROEK HEBBEN GEHAD. Als president zit je natuurlijk niet op een VEROORDELING te wachten.

  DE AMNESTIEWET IS EEN ESCAPE GEWEEST VOOR DEZE CHARLATAN.

  DDB had zelf geroepen dat mocht hij president worden het STRAFPROCES ongehinderd zijn voortgang zou vinden. Zie hier:

  BEDRIEGERIJ IN OPTIMA FORMA!!!


  Maak melding

 31. @interpol…

  ga eerst terug naar school en ga iets aan je taalachterstand doen. Dit foutenfestival geeft aan dat we hier te maken hebben met een ongeschoolde, ongeletterde paarse pauper die iets te vaak met zijn neus in het witte poeder zit, evenals zijn baas, de meervoudig moordenaar DESIRE DELANO BOUTERSE.


  Maak melding

 32. @Aboikoni
  Wat valt er dan nog te bewijzen?!
  Zeg bouta amnestie je dan niks,en een waarheiscommissie dan ?Denk jij dat een waarheidscommisie je daadwerkelijk de waarheid zal doen praten?!
  Het leven is niet VERGETEN en VERGEVEN zoals jij anderen wil wijs maken!!


  Maak melding

 33. Ik ben bang dat de nabestaanden van de decembergebeurtenis echt niet hun geliefde behoorlijk gekend hebben. Of deze moeten ophouden (de leugens wordt gevoed door Nederland) om het arme volk voor te liegen.

  Kunnen deze ons vertellen in het bijzonder mevr. Sohansingh waar haar man op de bewuste dag was toen de heer Roy Horp werd voorgeleidt om verhoort te worden in (korte broek en gestoken in een gebloemd hemd) het Paleis.

  Er waren nog veel meer, maar die zijn gevlucht naar het buitenland.
  Derby is door het oog van een naald gekropen, dankzij Atta Mungra die volgens mij behoorlijk heeft gepleit voor het besparen van Fred Derby.

  De nabestaanden gaan straks anders kraaien, wacht maar.
  Niks is goed bij deze mensen, ook de rechtelijke macht moet oppassen om straks niet voor vies en vuil uitgemaakt te worden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.