‘Financieel Platform’ moet Suriname door crisis loodsen

46

PARAMARIBO, 19 jul – Waar of bedacht, de financieel-economische crisis waar Suriname nu voor staat, wordt grondig aangepakt. Volgens Winston Lackin, woordvoerder van de Nationale Democratische Partij, NDP, komt er een platform. Een soort denktank met breed draagvlak.

Het Financieel Economisch Platform komt naast de Sociaal Economische Raad, SER. De laatste wordt nieuw leven ingeblazen na een stevige winterslaap. Alles in naam van de nakende crisis. In het platform worden deskundigen opgenomen. “Vooral van het bankwezen”, zegt Lackin. Behalve dat het platform de zoveelste geldverslinder wordt, zal het ook gewoon ideeën moeten spuien.

Aan breed gedragen denkgroepen geen gebrek dus. Het zal dan ook niet aan de inzet van kennis en expertise liggen als de Surinaamse crisisaanpak toch geen succesverhaal wordt. Op een centje meer of minder wordt immers niet gekeken. Intussen maken vooral de vertegenwoordigers van de arbeiders zich grote zorgen. Het wantrouwen ligt er dik op. Wordt het toch maar doodgewoon ‘herstructureren’?

46 REACTIES

 1. De FEITELIJKE titel van het artikel is ;

  ” FINANCIEEL PLATFORM MOET PAARSE FINANCIËLE ROTZOOI HELPEN OPRUIMEN ”

  Op weer een door GOD gegeven FINANCIEEL GOUDEN DUO zoals HILDENBERG en TELTING, daar zal Suriname een poosje op moeten WACHTEN gezien het feit dat de VLOEK, genaamd NDP, NOG NIET is UITGEBANNEN !!!!

  ” Neks nó fout, été fefi, nog vijf ” !!!!!

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 2. Als het Paarse kalf verdronken ik, dempt men de put…..

  Wat een farce….tot op de dag van de verkiezingen verkondigen dat het fantastisch gaat met Suriname….. en dan bij aanvang Bouterse 2de termijn is het plotseling economische rampspoed.

  Volk van Suriname is WEER massaal in de Paarse leugen gestonken.

  Geen medelijden met ze. Ze zijn voldoende gewaarschuwd.


  Maak melding

 3. De feiten:

  VES: Overheid heeft tijdbom gecreëerd met haar gedrag

  De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt dat er geen sprake is van een wereldrecessie zoals in het vooruitzicht gesteld door president Desi Bouterse.

  Er doen zich op het internationaal front zaken voor die nadelig zullen zijn voor de Surinaamse economie. De VES antwoordt op vragen van Starnieuws dat vaak gewezen is op het gevaar van toenemende tekorten van de overheid. Waddy Sowma, voorzitter van de VES, heeft vanaf 2013 steeds tijdens de nieuwjaarsrede van de organisatie gewezen op het gevaar. De overheid moet de uitgaven verminderen en inkomsten verhogen. “De overheid heeft met haar gedrag een tijdbom gecreëerd”, meent de VES, die overigens niet geraadpleegd wordt door het presidentiële team.


  “Deze vooruitzichten/economische factoren verergeren de situatie waarin wij zijn beland door een overheid die de afgelopen jaren, ondanks vele waarschuwingen onder andere van de VES door is gegaan met een beleid dat toenemende tekorten in de overheidsfinanciën heeft veroorzaakt.

  De tekorten in 2013 en 2014 zijn jaarlijks in de orde van grootte van SRD 1 miljard en voor 2015 kijken we aan tegen een verwacht tekort van SRD 1,2 -1,4 miljard, met andere woorden, op maandbasis een tekort van SRD 100 miljoen”, schetst de VES het financieel plaatje.

  Gevolg
  Deze tekorten veroorzaken:
  – Toenemend beroep van de overheid op de geldmarkt met name kredietverlening door de commerciële banken. Hierdoor ontstaat volgens de VES het zogenaamde ‘crowding-out effect’, een verkrapping van de markt voor kredietverlening aan de particuliere sector en een verdere rentestijging, die kostenverhogend werkt.

  – Doordat tegen elke prijs het beeld geschapen moest worden dat het (verspillend) overheidsbeleid juist was, is met jarenlange continue interventies de wisselkoers verdedigd.

  Ik voorspelde in tientallen van mijn postings dat de Surinaamse economie na de verkiezing zou instorten omdat Bouterse door kunstgrepen.leugens en leningen het sprookje van Gouden Kerst levend moest houden.


  Maak melding

 4. Tot voor kort hebben de president van de Centrale Bank, Hoefdraad, en de minister van Financien, Rusland, ons altijd voorgehouden, dat er financieel niets aan de hand was met Suriname.
  Sterker nog, ons land deed het heel erg goed in vergelijking met andere landen in de regio.
  Nu opeens is sprake van een crisis.
  Alsof de crisis, waar bijna de hele wereld onder ter lijden heeft (gehad), zou voorbijgaan aan ons land.
  Er had al veel eerder geanticipeerd moeten worden op wat ons te wachten stond, maar dat paste vanwege de verkiezingen niet in het plaatje van de politieke partijen.
  Van de denktank, die nu wordt ingesteld, verwacht ik niet veel.
  Extra geld, dat ergens wordt gevonden of vrijgemaakt, verdwijnt volgens goed Surinaams gebruik voor het grootste deel weer in de zakken van mensen, die het toch al goed hebben.
  Het is de Surinaamse bevolking, die het gelag moet betalen.
  Hard times are coming.


  Maak melding

 5. De NDP en denken….pies in mijn broek van het lachen.

  Tot voor de verkiezingen was er niets aan de hand met het huishoudboekje. De dag waarop Bouterse werd herkozen, legt hij uit dat er een wereldcrisis op komst is en Suriname ook getroffen zal worden. Hoezo een wereldcrises ? De wereld komt uit de crises.

  In 2010 ging dat ook zo met de amnestiewetgeving. De betreffende wetgeving was geen onderdeel van de NDP verkiezingsprogramma. Een week na de benoeming van Bouterse was de wetgeving van kracht. De NDP staat synoniem voor list en bedrog.

  Ze hebben geen respect voor de kiezers.

  Bouterse moet erkennen dat door het gevoerde sinterklaas beleid Suriname in zwaar weer terechtgekomen is, iets anders kan ik er niet van maken. Zonder de juiste bestuurders aan het roer is iedere denktank zinloos en als ik de oppositie mag adviseren, blijf ver weg van Bouterse en zijn kliek.

  Het zou de paarse aanhang (Pero, RobG, Sabidirie, Parbo etc etc) op waterkant sieren als zij toegeven dat Bouterse met zijn Houdini act finaal naast zit. Niet zal er alleen hervormd moeten worden, ook de SRD wordt tzt gedevalueerd met alle gevolgen van dien. Oude tijden gaan weer herleven. Surinamers zullen weer afhankelijk zijn van familieleden in Nederland.


  Maak melding

 6. DESI de Clown !

  “Financieel platform” moet Sranang uit malaise halen !

  Nadat Desi alle NIET-NDP-Sranangmans tot staatsvijand
  had verklaard, komt hij nu met uitvluchten !

  NDP en Desi moeten gewoon ZWAAR gaan saneren
  en de massale onzinnige staatsuitgaven
  ONMIDDELLIJK stopzetten , of de macht overdragen !

  VIJF JAAR LANG onzinnige Onproductieve uitgaven
  doen, werkgelegenheid neemt af, Sranang bedrijven
  LANGER DAN EEN JAAR NIET BETALEN, geen
  verantwoording willen afleggen, zonder begrotingen
  werken, een staatsschuld creeren van ruim
  ZEVEN MILJARD en dan een land willen besturen ???

  De maandelijkse uitgaven van de staat zijn circa
  HONDERD MILJOEN te HOOG (jaarlijks wordt
  circa 1 MILJARD TEVEEL uitgegeven) ,
  kap deze 100 miljoen weg, saneer DIRECT !
  (zie de berekeningen van de VES)

  Honderd miljoen per maand teveel uitgeven
  betekent dat het land niet volgens een
  BEGROTING werkt ! BEGROTING “NO DE” !

  Helaas zal de kleine man zal heel zwaar getroffen
  worden door de gevolgen van dit WANBELEID
  van DESI en clan !
  Prijs en belastingverhogingen zijn onvermijdbaar !

  Verwachtbaar is dat de door NDP veroorzaakte financiele RAMP/ZEEPBEL binnen twee maanden uiteen spat !

  Zelfs de IMPORTEN lopen nu gevaar !

  NDP moet NU worden bedankt !

  PS : Desi en Lackin babbelen maar door terwijl de
  MEGA-schuld- en leningen-bubble binnenkort uiteen klapt !


  Maak melding

 7. Hulde aan Cyrill Daal.
  Blijf strijden voor de verworvenheden van de vakbeweging .

  Platform is de basiskamp ter bestrijding vd vakbeweging .

  Met Platform wordt basis gelegd tot realisatie DICTATUUR.

  God helpe ons volk


  Maak melding

 8. Er is gevraagd om NOG VIJF!

  WEL WEL, “BRADANGASA”,

  jullie KRIJGEN NOG TIEN,

  tien procent hogere belastingen,

  tien procent nieuwe BTW,

  tien procent prijsstijgingen,

  tien procent daling werkgelegenheid !

  PLUS NOG : HONDERD procent daling van de SRD !

  PS : Kies NOOIT criminelen in een landsbestuur !!!


  Maak melding

 9. Waar zijn onze hersenloze meelopers als RobG en Pero?????
  Er worden nog mensen gezocht om de PUINHOPEN VAN PAARS op te ruimen. Misschien is het wat voor deze kansloze, werkloze Bouta-suckers.


  Maak melding

 10. Hoe zou dat komen dat al hetgeen zich nu in Suriname voltrekt mij geen ene reet meer interesseert?
  Zelfs voor een vakantie naar Su ben ik niet te porren.


  Maak melding

 11. Binnenkort staat de Surinamers een bijzonder FENOMEEN te wachten………
  De ontlasting van een normaal/gezond mens heeft een bepaalde NATUURLIJKE kleur…..
  In Suriname vrees ik dat dit binnenkort zal veranderen in een naar menselijke begrippen ZÉÉR ONNATUURLIJKE KLEUR……

  U raadt het al. Juist ja !!!!! De kleur PAARS !

  Een nieuwe KWAAL, ” PAARSE SCHIJT /PAARS SCHIJTEN “, zal in het land de kop opsteken.
  Ik hoef u dan niet te vertellen dat er inwendig iets KWAADAARDIGS met u aan de hand is en dat UW EINDE NABIJ is !!!

  ” Neks nó bing fout, dus été fefi, nog VIJF ” was het MOTTO.
  Dus nu ” PAARS SCHIJTEN ” en niet klagen maar dragen !!!

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 12. Een goed initiatief van de regering om een breed denkkader in het leven te roepen om de barre economische tijden die mogelijk gaan aanbreken het hoofd te bieden. Het draagvlak voor het regeringsbeleid m.b.t. dit vraagstuk wordt hierdoor groter. Een zware global economische crises is niet denkbeeldig maar kan realiteit worden.

  De spanningen in de wereld nemen toe. Amerika wil van alles doen om Rusland economisch aan de grond te krijgen omdat Rusland de grootste potentiële tegenstander van Amerika is. Obama ging speciaal op reis naar Saoedi Arabië om hen te vragen om de wereldmarkt te overspoelen met aardolie zodat de prijs kon kelderen. De aardolie inkomsten van de Suriname komen hierdoor ook onder druk te staan.Dit houdt in dat de staat ook minder inkomsten zal krijgen.


  Maak melding

 13. Zij die het geld van de staatskas beheren, zijn verantwoordelijk ervoor als er geen geld meer is. Dus zij moeten het weer oplossen, zonder dat ze lasten leggen op de schouders van de werkende klasse. Ik denk ook niet dat, dit een verstandige oplossing zou zijn. Maar desondanks, gaat de werkende klasse elke maatregel die getroffen wordt tov bedrijven aan der lijfe voelen, want nu al is het mij opgevallen dat een casinobrood wat ik normaal srd5,50 (al aan de hoge kant) gestegen is in het weekend tot srd 6,-. Als zelfs een pakje brood gestegen is; tegenwoordig verhoogt men niet meer met 5 cent, maar drastisch met 50 cent, srd1,- en zelfs srd1,50 op levensmiddelen. Op andere produkten zullen de verhogingen wel hoger liggen. Bestaat er nog prijscontrole hier in het land?
  Sommige produkten zijn soms niet eens van een prijs voorzien, met het gevolg dat iedere klant een andere prijs aangeboden kan krijgen. Het moet een regel zijn dat alle produkten, in alle winkels, supermarkten, centrale markt/ vlooien markt langs de wegen van een prijs moeten worden voorzien. Er moet ordening hierin komen.


  Maak melding

 14. De eerste 5 jaren waren om het aanwezige geld te lokaliseren, de juiste mannetjes op de juiste plaatsen te zetten, het volk met grootse ‘plannen’ een rad voor ogen te draaien en het aanwezige geld ‘onder de armen’ te verdelen.

  Deze tweede 5 jaren zullen gebruikt worden om het volk verder uit te persen, te vertellen dat het aan vorige regeringen heeft gelegen, zo nu en dan wat aan het volk uit te delen, zodat ze niet gaan muiten en voor de rest heeft ‘de wereld’, maar vooral het kwaadwillende Holland de schuld aan de achteruitgang.

  Hoe is het mogelijk dat het land in slechts een paar jaar de vernieling in wordt geholpen. Waar ?? zitten de hersenen vraag je je af.


  Maak melding

 15. DDB IS GROOTHANDELAAR IN HET VERKOPEN VAN LUCHTKASTELEN:

  De BOUTISTAS staan nog steeds in lange rijen om hun INKOPEN te gaan doen bij DDB.
  Deze gasten hebben Boodschappentassen vol gehaald bij hun DRIEKWART god.

  De komende bezuinigingen is voor hun geen enkel probleem omdat deze te wijten zijn aan de ECONOMISCHE RECESSIE WERELDWIJD die de Goeroe hun heeft voorgespiegeld.

  De GOUDEN KERST die DDB heeft beloofd zal zijn beslag krijgen in 2016 want volgens DDB en ABDUL zal de Economie weer aantrekken,aldus De Belachelijke Moord president.


  Maak melding

 16. Als straks door de ondersteuning van het volk de economie weer op rails is.
  Wordt al dat geld weer besteedt aan de volgende verkiezing.


  Maak melding

 17. opa-d had zelf op een verjarie-hoso verklaart,,,we maken alles op,want we weten ,,dat wij niet meer zullen terug kome.,,.

  maar door te liegen berdriegen heeft gado anders beslist en het dombo volk is wederom ingetrapt..

  nu moeten zij zelf en hun lijder bloeden..

  wie een kuil graaft voor een ander,verzuipt er zelf in..


  Maak melding

 18. er geen enkel land op deze AARDE,waar een blaka aan de macht is,, ontwikkeld wordt,, zo niet welvaart weelde kent..

  overal is het één grote tering-zooi..5 jaar geleden had ik al gewaarschuwd,dat deze lijders waardeloze bende beesten zijn..

  hoe kan je in god naam een moordenaar,boef oplichter,rover in alle gedaante geloven..

  je weet bliksems goed,dat die man liegt,bedriegt,voorliegt drugs-dealer is,veroordeeld is,verslaafd is..kan nergens in het buitenland kome,,op de opsporing lijst staat van Interpol..

  en is dan jou lijder..


  Maak melding

 19. Om uit de crisis te komem moet suri de pensioenleeftijd verhogen naar 65 jaar , geen school maaltijd meer, iedering moet eigenbijdrage betalen voor zorgverzekering, extra belastingheven op dure auto,s, corruptie vernieten, import verbod op auto die veel benzine verbruikt en overheid apparaat reorganiseren. Er zijn teveel ambtenaren in suri


  Maak melding

 20. Zal nooit werken zolang de moordenaar niet opstapt want leiding geven en vooral begrijpen waar het over gaat is te hoog gegrepen voor hem.
  Men draait om het hete brei heen en dat is dat drugscrimineel Bouterse ongeschikt is om een land te leiden en dus moet hij plaats maken voor iemand anders.
  Bouterse is een sta in de weg voor een goede oplossing en dat weet men al te goed ook in de NDP.


  Maak melding

 21. Weer zo een smerige streek, die denktank. Allemaal om mensen op het verkeerde been te zetten. Deze NDP criminelen hebben aan de sopie cq snuiftafel weer een set bedacht om het volk een rad voor de ogen te draaien. Ze denken weg te komen met hun platform nonsens. Maar ach, een groot deel van de Surinaamse bevolking dat nog rechtvaardig kan denken en goed kan onderscheiden van kwaad kun je hoe dan ook niet om de tuin leiden.
  Het is dat deel dat consequent steeds heeft gewaarschuwd voor de paarse rommel. Dat deel dat weet dat Recht en Waarheid inderdaad vrij maken.


  Maak melding

 22. Suriname is al vijf jaar in problemen.

  De eerste tekenen aan de wand waren de goud voorraden die verkocht werden zonder juiste opgave van redenen. Governor zei dat het acceptabel was destijds. De gouden Wc van Abrahams en zijn pantserwagen, waren een prelude van wat er zou volgen, njang monie alla dol. Interventies door CBVS die eigenlijk maar kortstondig horen te zijn vonden continu plaats, een duidelijk teken dat iets zijn waarde eigenlijk al heeft verloren.

  Saatsolie heeft een groot deel van haar verdien capaciteit verkwanseld in de goud deal als mede investeerder. Je gaat schrikken als de winst lager uitvalt uit goud productie. Vooral tijdens een recessie hebben bedrijven allerlei kosten posten te verwerken en zullen banen afstoten. Dan pe jo pot deng tra ambtenaar sa ie moes seng gwa osso?

  Maar tenminste heb je een show president die Lyrics schrijft, danst, zingt, beve is, hij komt, ja hij komt, en Sinterklaas is. Alles komt goed want deze man zegt moni de terwijl a situatie precair, hij heeft een persoonlijke wifi verbinding ( Adek style) met God en Steve Meye is zijn cable provider.
  Je fier a san kba? Neks no fout.


  Maak melding

 23. Ik wens de bevolking van Suriname veel sterkte toe met dit zware verlies van de economische welvaart die er zogenaamd was.
  De verkiezing pakte persoonlijk goed uit voor de leider en de volgers hadden zand in hun ogen, is dat zand er nu uit?


  Maak melding

 24. RobG
  Een goed initiatief van de regering om een breed denkkader in het leven te roepen om de barre economische tijden die mogelijk gaan aanbreken het hoofd te bieden. Het draagvlak voor het regeringsbeleid m.b.t. dit vraagstuk wordt hierdoor groter. Een zware global economische crises is niet denkbeeldig maar kan realiteit worden.

  Beste RobG,

  Hoe belachelijk ga je jezelf nog maken door als een tor in het hol van Bouterse te blijven kruipen en alles recht lult wat krom is.

  Kap daar nu eens mee,.


  Maak melding

 25. Laat baas samen met zijn paarse corrupte bende die financiele troep van de afgelopen vijf jaren opruimen met de hulp van al die paarse oliedomme aanhangers. Nog vijf jaren baas en corrupte gang willen ze en ze krijgen dubbel en dwars wat ze verdienen…….Venezuelaanse wantoestanden of back to the eigthies. Wahahaha. Tjies a aanhang mooi beet. Weinig zal de hulp zijn van Surineds en het Westen. Na soso Venezuela sa jepi bij de komende paarse Suribabwaanse wantoestanden, want die komen sneller dan gedacht en gewild door al die paarse burikie’s. Iaia Hihi.


  Maak melding

 26. @DongDongRobbyG

  De STAAATSUITGAVEN van DDB zijn PER MAAND
  HONDERD MILJOEN te HOOG !

  Elke maand zorgt de NDP ervoor dat de staatsschuld
  met HONDERD MILJOEN stijgt !

  Dus stop met LIEGEN over wereldcrisis, DESI
  vernietigt Sranang Financieel door TE HOGE
  Onproductieve ONZIN-NDP-uitgaven !

  Stop deze zinloze uitgaven ! Denk te gelijkertijd
  na over INKOMSTEN-verwerving voor het land !
  (Valuta moeten wij verdienen)

  Al het andere wat Bouta en de clan doen, zijn
  schijnbewegingen en die zullen de ZWARE
  DEVALUATIE niet kunnnen keren !

  Helaas voor de gewone Sranangmang, de kosten-
  en prijsverhogingen komen er aan !

  PS : De Normloosheid van de NDP
  (Begrotingen tellen niet) heeft gezorgd voor
  een lege, ja zwaar NEGATIEVE kas van
  RUIM ZEVEN MILJARD ! En toch blijft NDP
  babbelen !

  GEWOON HONDERD MILJOEN BEZUINIGEN
  PER MAAND, dat is DE OPDRACHT !!!


  Maak melding

 27. Iedereen die al jaren gewaarschuwd heeft is nu welkom om door de zure appel te bijten van 5 jaar wanbeleid.

  Het lijkt mij van belang dat de President eerst eens te rade gaat bij de heen gezonden ministers van Financiën.
  Wellicht dat de President eens heel veel oprechte waterkant reacties kan nalezen om te zien wat er gedaan kan worden.

  Voordat diegenen die verketterd zijn echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor oplossen, dus het maken van vuile handen, is het wel zaak dat de oorzaak duidelijk op tafel ligt en niet een verhaaltje over een internationale crisis.

  Verspilling en Wanbeleid zijn de oorzaak van het vastlopen van de Surinaamse economie. Suriname zal daar duidelijk over moeten zijn.
  Steeds minder mensen zijn bereid ergens mee te helpen.


  Maak melding

 28. @RobG,

  “Een zware global economische crises is niet denkbeeldig maar kan realiteit worden”

  ==============================================

  De wereld komt net uit een crises beste man. Het is Bouterse die Suriname in een crises heeft gestort. Wanneer gaan die oogkleppen van je open.


  Maak melding

 29. De graafmachine die in zee terechtgekomen is bij Braamspunt.

  Bouterse en consorten graven sinds jaar en dag het zand weg en verkopen dit aan de betonbedrijven en de overheid maar ook aan particulieren en bedrijven.

  Dit afgedragen zand is ure winst want er wordt niets afgedragen aan de overheid die eigenaar is van dit zand. Ja zelf belasting wordt niet afgedragen door deze zandbedrijven waarvan DDB eigenaar is van enkele die op naam staan van zijn stromannen zo ook de scaliens op het stuwmeer.
  DDB zei vorig jaar nog “mi Bouta e beloof dat no wang scalien sa de moro tapoe a stuwmeer”
  Hij bedoelde de stuwmeer van zijn first lady kennelijk denk ik zo.


  Maak melding

 30. Weer zo’n njang patoe. Waar waren ze de afgelopen vijf jaren?
  Bezig het laatste beetje nog op te vreten?
  Zal me niet verwonderen als we dezelfde rovers erin zien.
  Geef mij nog 15


  Maak melding

 31. als je toch wil bezuinigen,begin dan direct nu vandaag..

  alle overheids salarissen met 50 % verlagen begin eerst bij de hoofd verdachte moordenaar, de v.p.,bank directeuren,onder directeuren,ministers,onder ministers,alle parastatale bedrijven..enz enz ..
  daar haal je miljoenen weg..

  iedereen een enkel salaris i.p.v van drie dubbele ,weg met het bellen op overheids kosten..weg met de lanti auto’s..
  ga zo maar door..

  rekenschap aan de s.l..m vragen,opdoeken die handel..lijdt toch verlies..


  Maak melding

 32. Zit Bravo ook in Platform, ik hoor niks van hem. Met zijn BSC kan hij een mooie bijdrage leveren aan deze struisvogel politiek van zijn vriens Desire. Die Platworm is groot genoeg, dus plaats voor iedereen.


  Maak melding

 33. Suriname is in een crisis terechtgekomen dankzij Lackin en zijn partijgenoten.
  Ze hebben zich verrijkt over de ruggen van het surinaamse volk die ze daarvoor groen licht hebben gegeven en nu nog 5.
  Je krijgt de regering die je verdient en moet dan niet gaan klagen maar dragen.

  Politiek betaald!


  Maak melding

 34. Het is toch triest gesteld met de redimoesoes hier wkn. Dada heeft een fantastische job geleverd. Er zijn concessies verstrekt, div. Projecten zijn uitgevoerd, cassave fabriek is geopend etc etc
  We moeten nu door de zure appel heen bijten. Het is niet anders. Wij blijven achter deze president staan.


  Maak melding

 35. @Paribo-sribi-srafu @ Dong Dong Desi

  Staatsuitgaven zijn HONDERD MILJOEN,
  per MAAND, te HOOG,geld DAT ER NIET IS,
  wordt door Desi uitgegeven !

  Staatsschuld is ruim ZES MILJARD !
  Pe a monnie disi tang ???

  Wat een succes van DDB en nu praat deze dommie
  met Nep-adviseurs over CRISIS !

  Het is een NDP-crisis, een normencrisis, begroting
  NO DE, NDPers snappen niet dat Sranang eerst
  VALUTA moet VERDIENEN voordat je kunt uitgeven !

  Gewoon lagere school lessen/toets !

  Er zijn geen banen bijgekomen en de schatkist
  is dankzij DESI en de NDP-clan, LEEG ! NEGATIEF !

  Zure appel srefi no de, wó njang broodje NDP-clan !

  PS :
  Desi weigert nog steeds te bezuinigen, maar
  babbelt wel over belasting- en prijsverhogingen ten
  laste van de arme bevolking !

  Pe a monnie disi o go, na ini suma sakka ???

  Suma habi deng Zwitserse bangirekening nanga
  vijfonderd miljoen dalla na tapu ??? Blakka monnie ???

  HOOFDRedismusu IS DESI, deze ZEEUW heeft
  samen met de Hollanders, de koloniale onderdrukkers
  (kolonel Valk ea), Onze DEMOCRATIE VERNIETIGD !


  Maak melding

 36. @Henk Molenaar, @Koos en @Srafu, niemand heeft iets aan de diarree die jullie continu laten lopen op waterkant.net. Wordt wijs en doe een prop in je kont en bespaar mij en vele anderen de vuiligheid die jullie produceren. Ik wil met mensen op een constructieve manier van gedachten wisselen over de economie van Suriname.

  Vanaf het aantreden van de regering Bouterse ging de kwaliteit van het leven van de Surinamers vooruit. Deze kwaliteitsverbetering brengt kosten met zich mee. Deze kosten moeten gedragen worden.

  Tot heden was het de overheid die voor bijna al deze kosten opdraaide. De tijd is thans aangebroken dat veel mensen gaan leren om ook een eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. M.a.w. de mensen zullen voor de genoten diensten en producten moeten betalen.


  Maak melding

 37. Onderstaande informatie staat op ciaworldfactbook. Alle landen staan daar gelisted.
  En als de bedragen niet zouden kloppen dan had de Surinaamse regering allang protest aangetekend.
  Wat laten deze cijfers nu zien?
  Juist dat de Surinaamse economie is gegroeid.
  Waar zijn de opbrengsten heen?
  Regering verklaar het, leg het uit aan de bevolking, leg uit waarom we ondanks de groei van de laatste jaren meer hebben uitgegeven of gestolen.
  Is dit nu de uitwerking van de revolutie?
  We zijn over enkele maanden 40 jaren onafhankelijk en hebben we wat te vieren?
  Nee maak er maar een rouwsessie van. Nationaliseer de ellende zodat de hele samenleving deelgenoot wordt van jullie wanbeleid.

  Start quote
  “GDP (Purchasing power parity):
  $9.24 billion (2014 est.)
  $8.949 billion (2013 est.)
  $8.596 billion (2012 est.)
  “ Einde Quote


  Maak melding

 38. @Parbo,

  Heb jij je de vraag gesteld hoe het gekomen is dat we nu door een hele zure appel heen moeten bijten???

  Wanneer komt de GOUDEN KERST die DADA heeft beloofd?

  Cassave fabriek?? Wat lul je nou allemaal: de mensen konden onlangs hun Cassave niet kwijt???CASSAVE FABRIEK=ONRENDABEL

  Noem nog een project dat is uitgevoerd??


  Maak melding

 39. Die Bouterse is een sluwe vos. Hij denkt, als ik de slechte boodschap door een paar ‘geleerde jongens’ laat overbrengen, dan gaat iedereen mij geloven en steunen. En zo niet, dan verklaar ik die mensen die mij niet steunen tot staatsvijanden en maak ik ze flink zwart en krijgen zij de schuld van alles en ik blijf lekker de sympathieke president die wel wil aanpakken maar gehinderd wordt door de staatsvijanden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.