VHP hoopt op respect, eenheid, tolerantie, samenwerking

21

PARAMARIBO, 17 jul – De Vooruitstrevende Hervormings- Partij, VHP, hoopt dat de gebeden tijdens de vastenmaand Ramadan mogen leiden tot respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid in de samenleving. Suriname heeft het allemaal broodnodig, meer dan ooit zelfs.

Al de genoemde kwaliteiten vormen immers de basis voor nationale ontwikkeling. “Ons land staat aan de vooravond van enorme uitdagingen, waarbij eminente besluiten in gemeen overleg en vertrouwen zullen moeten worden genomen”, stelt de VHP bij Ied-ul-Fitre. Het suikerfeest van de moslims is bij uitstek een gelegenheid om kracht op te doen. Dit is goed te gebruiken bij het aangaan van uitdagingen.

Het negatieve zal plaats moeten maken voor het positieve. “Laten we samen bidden, laat de Ramadan ons die spirituele kracht en energie geven die benodigd zijn om offers te brengen waar nodig, dat onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land”, aldus de VHP.

21 REACTIES

 1. Als de NDP erkent dat ze fouten hebben gemaakt en schoonschip maakt onder hun eigen geledingen, dan pas is er enig hoop.
  Maar dan nadat door ieder inbreng de economie weer op rails wordt gebracht,


  Maak melding

 2. Salaam VHP!
  Mooie woorden. Beter te laat dan nooit beseffen dat Suriname ons thuis en dat we het beste van moeten zien te maken. We kunnen niet in Suriname blijven leven alsof we in INDIA zijn. Suriname=Suriname en Suriname is van/voor SURINAMERS!!!

  There is no way back to INDIA or AFRICA. Vervang dus dus s.v.p. die Indische olifant als mascotte VHP want als die AFRO’S ook met ‘hun’Afrikaanse olifant komen aanzetten, is Suriname té klein want de Afrikaanse olifant id nòg groter en nòg imposanter 🙂

  Mooie woorden dus VHP, maar draag deze met net zoveel overtuigingskracht uit aan je achterban als toen met die hetze rondom de verkiezingen!

  Weg met het hokjesdenken. Ik roep alle Surinamers op om een eenheid te vormen voor de opbouw van Suriname! Probeer om te beginnen OUDE DINGEN die de geschiedenis van Suriname vertellen te leren koesteren!!!!! Neem daarbij een voorbeeld aan Holland. Holland na wang museum. Sterker nog: onze oude dingen diein Suriname zelf niet te vinden zijn, kunnen we hier BEWONDEREN.

  Laten we niet vechtend over straat rollen. Je krijgt daardoor alleen maar verliezers en help jr daarmee SURINAME NAAR DE KNOPPEN!! Ga met z’n allen voor de opbouw van Suriname, ongeacht wáár je ouders of voorouders vandaan kwamen. Want je bent toch Surinamer? Ik vind deze wending van VHP top!
  Salaam VHP!


  Maak melding

 3. Open brief aan de heer Sunil Oemrawsingh en de overige nabestaanden en aanverwanten van de slachtoffers van het 8 december catastrofale, tragische, traumatische incident in FortZeelandia. Deze debacle staat bekend als de 8 december moorden.

  Geachte heer Sunil Oemrawsingh, u bent als nabestaande een felle tegenstander van de zo omstreden amnestiewet. De vraag aan u is, staat u open voor een debat met de overheid, middels de stelling om de Zuid-Afrikaanse verzoeningsblauwdruk (waarheidscommissie/ waarheidsvindingblauwdruk) in Suriname te implementeren.

  Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie/waarheidsvinding/ verzoeningsblauwdruk in Suriname implementeren, dan wordt onherroepelijk de omstreden amnestiewet overbodig.

  …………………………………………………………………………………………

  Open brief aan president Desiré Delano Bouterse en de voorzitters van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, Gregory Rusland(NPS), Paul Somohardjo(PL), Ronnie Brunswijk(Abop), Celcius waterberg(BEP), Jim Hok(Palu), Ronald Hooghart(PBO) en Carl Breeveld(DOE) met betrekking tot het 8 december catastrofistische tragisch en traumatische incident.

  Excellentie, voorzitters, het 8 december debacle kan alleen maar middels het Zuid-Afrikaans model van verzoening en waarheidscommissie met medewerking van Zuid-Afrikaanse (architecten van het verzoeningsblauwdruk) waarnemers c.q. adviseurs dat primair zal moeten leiden tot waarheidsvinding, verzoening en vergeving.

  Respectievelijk is het primair de bedoeling dat met verzoening en waarheidsvinding het verwerkingsproces definitief in werking zal treden en vredig opgelost zal worden. Voor alle betrokken die ten tijde bij de geboorte van de republiek, en kort daarna de geboorte van de revolutie, tegen wil en dank betrokken waren geraakt in een spiraal van geweld, verraad, manipulatie, opstandigheid, machtsmisbruik, verzet, verdeel & heers strategie/politiek, opportunisme en patriotisme met name voor zowel de gewapende macht als de burgerregering, nabestaanden en de totale Surinaamse samenleving.

  Het Zuid-Afrikaans model van verzoening en waarheidsvinding heeft gewerkt voor de Zuid- Afrikanen. Zowel voor de (zwarte) slachtoffers als voor de (witte) daders/machthebber dat leidde tot de vrede en de rust in de Zuid-Afrikaanse samenleving.

  Zuid-Afrika was tijdens de apartheid een land waar een tsunami van angst, terreur en totale ellende tegen het zwarte Zuid-Afrikaans volk heeft geraasd. In een Afrikaans land waar de (Europeanen/witten) blanken de scepter zwaaide en dood en verderf zaaide werden duizenden Zuid-Afrikanen of meer vermoord. Schoolkinderen werden tijdens geweldloze demonstraties voor beter onderwijs neergemaaid met mitrailleurs-machinepistolen en pantservoertuigen. Zie: Sarafina info/movie op youtube/google.

  Tijdens het apartheidsregime van Zuid-Afrika werden misdaden tegen de mensheid-menselijkheid gepleegd tegen de (autochtone) zwarte Afrikanen. Martelingen/verminkingen/verkrachtingen/dokter mengelen achtige praktijken, overdraagbare ziektes o.a. via inenting en/of bloedtransfusie, verdwijningen c.q. voor lange jaren dan wel levenslang achter de tralies verdwijnen zonder enige vorm van proces (Nelson Mandela/Steve Biko e.a.) was schering en inslag.

  Zonder om te bagatelliseren, met alle respect van dien aan de slachtoffers/nabestaanden zijn de tragedies/traumatische incidenten die zich hebben voortgedaan in republiek Suriname, in de jaren 70, 80 en 90 i.h.b. ten tijde van de onafhankelijkheid, revolutie, tegencoups, gewapend verzet, jungle commando en de andere illegale controversiële gewapende groepen te vergelijken met een lichte rukwind dat in Suriname heeft geraasd, vergeleken met de tsunami van het menselijk leed dat de zwarte Zuid-Afrikanen moesten ondergaan ten tijde van het witte/blanke apartheidsregime.

  Als het Zuid-Afrikaans verzoening en waarheidsvinding proces voor alle betrokkenen in Zuid-Afrika heeft gewerkt en wereldwijd geaccepteerd is, dan is het een (farce) lachertje als het verzoening en waarheidsvinding blauwdruk naar het Zuid-Afrikaansmodel niet in Switi Sranan zou kunnen werken. Waar er een wil is, is er een weg, van waarheidsvinding en verzoening. Wan pipel. Soso Lobi.

  De Surinaamse regering zou kunnen aankloppen bij de Zuid-Afrikaanse regering voor de originele blauwdruk van de Zuid-Afrikaanse waarheidsvinding/waarheidscommissie c.q. (vergeving) verzoening. Vergeving en verzoening tussen “dader’’ en slachtoffer is vaak voor beide partijen erg bevrijdend. http://www.alles-is-liefde.nl/karma/waarom-is-vergeving-toch-zo-belangrijk.html

  Zoals Winston Lackin, de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken (Buza), het verwoord heeft, heeft Suriname op zoveel gebieden veel te leren van Zuid-Afrika. Met name door het Zuid-Afrikaanse waarheidsvinding/waarheidscommissie c.q. (vergeving) verzoening blauwdruk heeft het Afrikaanse land op het gebied van tolerantie, solidariteit en educatie grote vooruitgang geboekt. Ook op sociaal-maatschappelijk en economische vlak.

  De republiek Suriname en Zuid-Afrika zijn op dit moment zeer trouwe bondgenoten c.q. bevriende naties.
  http://dagbladdewest.com/2015/07/02/suriname-en-zuid-afrika-halen-banden-aan/
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30049

  Deze lessen van prosperity en verzoening kunnen ook Suriname ten goede komen. Minister Winston Lackin van (Buza) zou ook hieromtrent met zijn Zuid-Afrikaanse ambtsgenoot overleg moeten plegen over een mogelijke samenwerking in het Surinaams waarheidsvinding/verzoening vergeving) c.q. het nog in te stellen Surinaamse waarheidscommissie naar Zuid-Afrikaans framework.

  De tegenstanders van de amnestiewet vinden de wet zeer omstreden. De amnestiewet is namelijk wettelijk democratisch aangenomen met 28 stemmen van de parlementariërs in de DNA voor de amnestiewet en 12 tegen de wet. Volgens de tegenstanders was de timing of volgorde van de amnestiewet niet correct. Tegenstanders van de amnestiewet vinden dat er eerst een berechting/veroordeling moet zijn van de verdachten. Zo wacht men vol ongeduld op de veroordeling van de hoofdverdachte.

  De amnestiewet is volgens de politieke opponenten en nabestaanden niet op de juiste volgorde aangenomen. Maar hoe je het wendt of keert de amnestiewet is al volgens de staatskundige rechtstatelijke democratische beginselen/spelregels aangenomen.

  De republiek Suriname is een beschaafd land; een democratische rechtsstaat. Een land met dergelijke kwalificaties steunt op enkele fundamentele beginselen. Het recht dat geldt voor de een, geldt primair ook voor de ander. Eén van die beginselen is dat de menselijke waardigheid als maatstaf dient te gelden bij het handelen van de overheid (DNA)S. In een democratie en rechtstaat maakt iedere individu aanspraak op het recht, als zodanig geen medewerking te verlenen aan zijn/haar eigen veroordeling.

  De amnestiewet is al in place en wacht bevroren in de pijpleiding (op een waarheidscommissie en verzoeningsconcept) totdat er in deze primair overeenstemming is bereikt tussen de Surinaamse regering en de Zuid-Afrikaanse regering over een samenwerking middels het Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie/waarheidsvinding verzoeningsconcept.

  Zodra het Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie/waarheidsvinding/verzoening concept in Suriname geïmplementeerd zal zijn, wordt de amnestiewet (redundant) onherroepelijk ingetrokken. Ook komt er onherroepelijk een waarheidsvinding en (vergeving) verzoening naar ongeveer het Zuid-Afrikaans model dat in de plaats zal komen van de zo omstreden amnestiewet.

  Roy Frits Lansdorf


  Maak melding

 4. Op momenten reageren onze leiders zeer verstandig en positief. Na dit bijzondere dag, is alles weer vergeten.

  Alles hangt af aan onze leiders, de parlementariërs moeten leren hoe zich te gedragen tijdens vergaderingen
  .
  De leden moeten meewerken aan een medische keuring en een herscholing.
  DNA moet de voortrekker zijn onder het volk en niet omgekeerd.


  Maak melding

 5. VHP moet niet komen met nonsense boodschappen ter gelegenheid van de religieuze feesten. Men wirdt er moe van.

  Elke moslim kan je vertellen dat hij meedoet aan de Ramadan om vnl 2 redenen: 1. Het is een dictaat van de Islam waarop straf staat als je het niet volgt en 2. Omdat de moslimgelovigen hopen het paradijs te verdienen met het vasten. Niemand maakt mij wijs dat de grote meerderheid van de moslims vast tijdens de Ramadan omdat hij meer compassie, barmhartigheid, tolerantie, eerlijkheid en geweldloosheid wil verkrijgen in zichzelf om het de rest van z’n leven toe te passen.

  De VHP moet beseffen dat zaken als barmhartigheid, compassie, rechtvaardigheid en geweldloosheid geen dingen zijn die zomaar komen en zomaar gaan, maar dat ze eigenschappen zijn die zeer langdurig – decennia lang, hele leven lang – elke dag ontwikkeld en gezuiverd moeten worden.

  De meeste mensen, moslims, christenen, Hindoes, hebben geen boodschap aan deze eigenschappen en soms, tijdens feestdagen, worden ze ermee geconfronteerd en speelt het even om evensnel weer te verdwijnen.

  Dus VHP, als je echte compassie, barmhartigheid enz bij mensen wil losmaken, dan moet je een instituut beginnen en mensen daarin trainen en ondersteunen en niet steeds te pas en te onpas met je boodschappen komen.

  Ook moet je het goede voorbeeld geven. Door bijvoorbeeld NIET een moordverdachte als president te ondersteunen! Alleen al door deze onbarmhartige daad is jullie hele schijnheilige religieuze boodschap in een klap gereduceerd tot generlei waardel!!!! Beseffen jullie daar bij de VHP dit wel???

  Hou voortaan op met het afgeven van dergelijke verklaringen op religieuze dagen en geef ze vooral af op niet-religieuze dagen. En geef vooral zelf het goede voorbeeld door een pure democratische partijpolitiek te voeren waarin de principe ‘one man, one vote’ voor de leden hoog zal worden gehouden. Zo krijg je een echte partijbeslissing ipv een door de top gemanipuleerde beslissing! Dus, VHP, geen ledenmanipulaties in de toekomst en geen priesterachtige toespraken op religieuze feestdagen. Ok? Gewoon hard werken, eerlijk en rechtvaardig zijn en je mond durven openen tegen onrechtvaardigheid is al heel wat! Gruss Gott! Jai Ram Ji Ki.


  Maak melding

 6. Wie moet je hier nog serieus gaan nemen, de ene keer praten ze zus, en de andere keer zo, er zal hier nooit een eenheid komen of ontstaan, eerder verdeeldheid, die door ondeskunige parlementariĕs en ministers en een moordenaar als president geschapen worden.


  Maak melding

 7. respect, eenheid, tolerantie.

  Net zolang als ene Randjiv Ramsonderlall deel uitmaakt van de VHP mag aan deze drie grootheden worden getwijfeld.


  Maak melding

 8. Roy Frits Lansdorf, de gebeurtenissen in Suriname en de gebeurtenissen in Zuid Afrika zijn in de verste verte niet met elkaar te vergelijken; in Zuid Afrika had je een decennialang apartheidssysteem, de twee tegenover elkaar staande bevolkingsgroepen moesten zich met elkaar verzoenen nadat er een groep eeuwenlang systematisch gediscrimineerd en mishandeld was. In Suriname gaat het om ordinaire politieke moorden die in een of twee etmalen gepleegd zijn (de andere misdaden gepleegd tijdens de binnenlandse oorlog moet je apart bekijken), de moordenaars moeten gewoon tijdens een eerlijk proces beoordeeld worden, als ze schuldig worden bevonden, moeten ze gestraft worden, als ze onschuldig blijken te zijn, moeten ze worden vrijgesproken. Wat verzoeningscommissie? Waarom zouden nabestaanden zich moeten verzoenen met de eventuele moordenaars van hun geliefden, terwijl die verdachten niet eens willen toegeven dat ze gemoord hebben en het strafproces dat gaande was onmogelijk maken? Als de verdachten niet toevallig zoveel invloed en macht hadden dat ze het strafproces konden dwarsbomen, waren we al lang van deze ‘leleku’ verlost. Als Lansdorf of Henkes de verdachten waren geweest, denk je dat er iemand zou zeuren over een waarheidscommissie?

  Overigens denk ik dat de Zuid Afrikaanse regering Suriname zal vragen of ze gek zijn geworden in Suriname als Suriname ze serieus om hulp zou gaan vragen om dit juridische probleem in Suriname op te lossen volgens het Zuid Afrikaans model. Ze zullen Suriname zeker vragen of Suriname geen onafhankelijke rechtspraak heeft. Suriname heeft toch ook al om hulp gevraagd bij de OAS en als ik me niet vergis waren er ook Zuid Afrikanen op bezoek bij minister Lackin, toen hij zogenaamd begonnen was met het implementeren van een waarheidscommissie. Wat is daarvan terecht gekomen, hoe ver is Lackin intussen met deze poppenkast opgeschoten?


  Maak melding

 9. @ Roy Frits landsdorf ,
  Het openbaren van ‘ Dossier Suriname ‘ kan van essentieel belang zijn voor een waarheidsvinding .
  Een waarheidsvinding dient het volgende te omhelzen, ‘ de juridische waarheid en de feitelijke waarheid ‘ .
  Het doorgedrukte amnestie-wet in de jaren 80 was een vrijbrief voor individuen / elementen , die zich voor het karretje van de ex-kolonisator lieten spannen , van rechts- en strafvervolging te ontzien.
  Tevens diende het als een rookgordijn voor de actieve betrokkenheid van de ex-kolonisator in het binnenlandse politieke – en militaire aangelegenheden .
  Vervolgens is het toch alom bekend dat de ex – kolonisator het goed uitgevoerde – en de mislukte staatsgrepen , tevens het binnenlandse oorlog had georkestreerd
  Bewust hadden de toenmalige regeerders (Front ) het nagelaten om geen constitutionele hof op te richten / op te zetten .
  Het is niet een vergelijkbare situatie als in Zuid- Afrika maar er is wel een raakvlak nl. ‘ het zijn Ollanders .
  Is het orkestreren en doen uitvoeren van staatsgrepen in een bevriend onafhankelijk land geen grove schending van het Internationaal Rechts Orde ???
  Staat dat ook niet gelijk aan het organiseren en plegen ( bedrijven) van Internationaal Staats Terrorisme ???
  Waren dat geen verwerpelijke schendingen van de rechten van de individuele surinaamse mens en ingezetenen ???
  Amnestie -Wet was een bewuste en bijna goed uitgedachte strategie van de ex- kolonisator met zijn vazallen , maar tot hun pech werden zij ontmaskert door waarachtige surinaamse patriotten !!!
  Op instigatie van Olland blijven de oppositie faliekant tegen het verruimde Amnestie -Wet en blijven hameren voor het voortzetten van de ‘ neppe december gerechtelijke strafproces ‘ .
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ , NU !!!
  Dan pas zien wij wie de ‘ HOOFDVERDACHTE ( N ) ‘ is /zijn .


  Maak melding

 10. ‘ Een tegenstrijdig innerlijk, zal ondanks mooie woorden ook verward naar buiten overkomen, en daarom ook niet serieus worden genomen. ‘

  Message from the Great Spirit of Light!


  Maak melding

 11. De Multiculturele Partij Suriname die voor Rechtvaardigheid is, richt zich op Respect……Eerlijkheid…..Eenheid…….en Goede Samenwerking in Algemeeen belang, en ook internationaal.
  Moraal staat in hun samenwerking centraal.

  Zelfreflectie is waar ze vooral ook regelmatig aan werken, want alleen zo kunnen ze het land goed leiden.

  With the Wisdom and Power from Great Spirit of Light!


  Maak melding

 12. Deze open brief is bestemd voor de heer Sunil Oemrawsingh en de overige nabestaanden m.n. Henri Behr,(oud) woordvoerder van de nabestaanden van de (zogeheten) 8-decembermoorden in Suriname, Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en aanverwanten van de slachtoffers van het 8 december catastrofale, tragische, traumatische incident in FortZeelandia.

  Dit debacle staat bekend als de 8 december moorden.
  http://www.alles-is-liefde.nl/karma/waarom-is-vergeving-toch-zo-belangrijk.html
  Geachte heer Sunil Oemrawsingh, u bent als nabestaande een felle tegenstander van de zo omstreden amnestiewet.
  De vraag aan u is, “staat u open voor een debat met de overheid, middels de stelling om de Zuid-Afrikaanse verzoeningsblauwdruk (waarheidscommissie/ waarheidsvindingblauwdruk) in Suriname te implementeren?”

  youtube voorbeeld; een van de vele Zuid-Afrikaanse wandaden, misdaden tegen de mensheid

  https://www.youtube.com/watch?v=6kXWhHE-0eI


  Maak melding

 13. Religie is heilig.
  Besmet de geloofsovertuiging niet. De gelovige is overtuigd van het geloof. En volgt de principes van het geschrift.

  De politiek legt dwang op om naar de politieke opvattingen te luisteren en te volgen.

  Vergeet niet religie en politiek zijn gescheiden zaken.
  Religie is verheffende. De politiek is vals, leugenachtig, corrupt.

  In het algemeen demoraliserend. Moreel verval bevorderend.

  De gekozen leden halen de geestelijke voorgangers naar parlement en paleis om de eed af te leggen met de hand op de Heilige Geschriften. Echter zijn deze mensen gekozen op grond van bepalingen vd Grondwet.

  Het advies is dan ook dat deze lui hun ambt aanvaarden met de hand op de Grondwet.

  Laat de religie vrij. Geniet van de religie en realiseer de Verlossing.

  Om te beginnen: Lieden vd VHP jullie moet ver weg blijven van misbruik vd religie. De redenen zijn alom bekend.


  Maak melding

 14. Steeds hoor ik toki toki de apostel vrde te verkondigen maar ik bespeur geen vrede en tolerantie in die verenigde hindoestaanse partij.theorie is mooi maar bewijs de praktijk hoe bouterse met praktijk bewijst wat vrde onder elkaar is en betekent .gooi die top van de vhp open door ook andere bevolkings groepen in de top van de vhp te benoemen zoals de ndp dat bewijst .niet in hokjes denken en voor volks en lands belang voorop stellen .


  Maak melding

 15. De VHP heeft in een brief aan Bouterse laten weten gezamenlijk naar oplossingen te willen zoeken voor de 8-decemberkwestie die de samenleving jarenlang bezighoudt. Eigenlijk te idioot voor woorden. Het is toch de onafhankelijke rechter die bepaalt hoe verder in deze zaak. Santhoki is niet de gewezen man om dit met Bouterse te bespreken.

  VHP hoopt op respect, eenheid, tolerantie, samenwerking. Is dit respect naar de nabestaanden ? Wat een naïeve gedachte van de VHP. Kennelijk is de klap van de verkiezingen harder aangekomen dan gedacht.


  Maak melding

 16. VHP en de rest van de oppositie laten degenen die deze financiële en economische rotzooi hebben veroorzaakt dat zelf oplossen. Laat het paarse gepeupel het licht zien, dat hun grote leider een grote misleider een grote LIJDER is. Laten ze LIJDEN. Hoe eerder ze van het toneel verdwijnen hoe beter. Denk nationalistisch, denk groot. Hoe eerder ze van het toneel verdwijnen hoe beter het is voor Suriname. Geen kennis en know how leveren. Hun rotzooi ruimen ze zelf op. Limbo kan ze van advies dienen, ze hebben ook nog Misiekaba, ze hebben ook Simons en Abrahams. Allemaal grote intellectuele denkers.
  En voor iedereen die het goed heeft met Suriname, geen euro meer naar Suriname.


  Maak melding

 17. MET MOORD VALT NIET TE ONDERHANELEN. MOORD IS IN ELKE CULTUUR, ZWART, WIT, BRUIN EN GEEL ONVERGEEFLIJK.
  VALT NIET TE MARCHANDEREN MET MOORD. MOORDERNAARS DIENDEN HUN VERDIENDE STRAF TE KRIJGEN.


  Maak melding

 18. @ Frits Roy Lansdorf,
  Open brief van mij aan u. U heeft het over waarheidsvinding & verzoening als kern.
  Om te beginnen is de volgorde eerst waarheidsvinding an dan pas verzoening als partijen na de waarheidsvinding toe zijn aan het proces van verzoening.
  Hoe doen we waarheidsvinding dan. Het is in Suriname niet mogelijk om een veilige omgeving te creëren zodat iedereen zijn / haar zegje kan doen. U weet zelf ook dat de traditionele ingrediënten zoals List, Bedrog, Verraad, Samenzwering, Verzet, Intimidatie, Liquidatie en meer van dit soort zaken zullen moeten worden verwijderd om plaats te maken voor Dignity, Duty, Discipline & Devotion.
  Dus, we doen het netjes.
  We gaan voor waarheidsvinding gevolgd door Berechting indien nodig, daarna vrijspraak of veroordeling en aan het einde kan worden gewerkt aan Verzoening.
  U slaat enkele stappen over. Mensen zijn vermoord toch of niet soms?
  Was het preventieve opruiming van intellectuele weerstand?
  Zijn de mensen op de vlucht per ongeluk geraakt waarbij de kogels op de een of andere manier die van achter zijn geschoten van voren ingeslagen.
  Ik doe maar een eerste aanzet tot waarheidsvinding.
  Als cluster van 15 vermoordden heeft 8 december een hoge attentiewaarde maar u weet ook wel dat som van de andere mensen die zijn vermoord of per ongeluk dood zijn gegaan onder vreemde omstandigheden uit meer dan 15 personen bestaat toch?
  Als geheugensteuntje enkele namen: Herman Gooding, Guni Mahadew, Roy Horb en nog veel meer die in het binnenland zijn verdwenen.
  Waarheidsvinding zou ook moeten komen over waarom kranten en radiostations zijn vernietigd.
  Gedachte van waarheidsvinding en verzoening alleen is niet genoeg. Zoals eerder hierboven aangegeven is het:
  • Waarheidsvinding, maar dan wel de volledige versie compleet.
  • Berechting, met de mogelijkheid tot veroordeling maar ook vrijspraak.
  • Verzoening, ook hier geldt dat van te voren duidelijk moet zijn wie met wie gaat verzoenen.
  Heeft u ook nagedacht over materiele schadevergoedingen aan de nabestaanden.
  Als DDB en clan zich comfortabel voelen zou dit heel eenvoudig kunnen worden gedaan door een onafhankelijke en internationale hof. Hiermee voorkom je dat de mensen in het land zich ongemakkelijk gaan voelen. Volgens moet het wel lukken om door beide partijen een gezamenlijke partij te benoemen om het proces neutraal en zuiver te houden.
  De geschiedenis leert ons echter dat DDB & Clan niet van plan zijn om aan zo’n proces mee te werken.
  Of u moet kunnen aantonen dat hij tot inkeer dan wel andere gedachten en inzichten is gekomen.
  Wat mij niet praktisch lijkt is om dit proces met de huidige Surinaamse wetgeving te doen en wel om de volgende redenen:
  * Er zijn te veel open eindjes in de wet.
  * geen duidelijke scheiding der machten zowel civiel rechtelijk als onder militaire rechtspraak.
  * gebrek aan ervaren magistraten en vermijden van conflict of interest
  * Door de kleine bevolkingsomvang is iedereen vriend of familie van een betrokkene
  En kom aub niet met opmerkingen zoals koloniale aanpak, redi musugedrag, we doen het op eigen kracht, we doen het met eigen inzichten en dat soort escapes.
  U klinkt serieus dus ben ik het ook.
  Suriname moet verder en als het kan zonder deze Hebi. We zien ook dat DDB er heel veel last van heeft. Hij is ernstig ziek maar hij leeft nu nog en hij kan nu nog e.e.a. rechtzetten voordat het te laat is.
  Daarna is het aan hem en zijn schepper.
  Ik kijk uit naar uw reactie.


  Maak melding

 19. @Rufus,

  Ben benieuwd welke de alom bekende redenen zijn dat jij VHPérs gebied ver van de religie te blijven.
  Kom op, ik ben heel erg nieuwsgierig!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.