Nieuw wapen op Presidentieel Paleis Suriname

55

Het nieuw wapen van het Presidentieel Paleis is woensdag 1 juli tijdens de viering van 152 jaar afschaffing van de slavernij onthuld. De houten beeltenis met daarop het wapen van Amsterdam en van de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, de koloniale onderneming die Suriname in de 17e en 18e eeuw exploiteerde, is vervangen door een kleurrijk wapen van Suriname. Het oud teken zal een plek krijgen een in museum. Het wapen dat is verwijderd is voor sommige Surinamers een pijnlijke herinnering aan de mensonterende slavernij.

Hieronder het oude wapen:
wapen_oid

Op de voorgevel van het presidentieel paleis prijkt voortaan het wapen van Suriname. Het paleis wordt nog steeds gerenoveerd. Er is een bewuste keus gemaakt om vandaag, met Keti Koti, het oude wapen van de kolonisator te vervangen. Het nationale symbool is onthuld door woordkunstenaar en cultuurkenner Celestine Raalte.

Posted by Starnieuws Suriname on woensdag 1 juli 2015


55 REACTIES

 1. Dit vind ik niet terecht, is Suriname een dictatuur waar slechts één persoon beslist wat er gebeurt. Heeft het volk geen medezeggenschap, zo te zien niet. De domme Surinamers hebben niet door dat de moordenaar D Bouterse met hun ziel speelt. Zo’n vervanging moet via een referendum plaats vinden. De Surinaamse vlak werd ook niet door Aron/NPS gedicteerd er kwam een soort inspraak van het volk toen. Men kon gedurende 3 maanden ontwerpen inzenden waarna het beste gekozen werd.
  Moordenaar Bouterse waant zich boven de grondwet en denkt alles naar eigendunk te kunnen beslissen. De tijd dat men met deze rover zal afrekenen komt met rasse schreden.


  Maak melding

 2. Dit had front ,v7 nooit in gedachten ,omdat ze maar bleven bedelen hadden ze de moet niet om dat symbool te verwijderen .en daarom zeg ik,strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mang .en daarom zeg ik tegen die redimusus als mies koosje wees trots om surinamer te zijn zoals pero trots is surinamer te zijn .


  Maak melding

 3. Het is goed om te constateren dat het bewustzijn ook in Suriname steeds meer toeneemt ten aanzien van het koloniale tijdperk. Afrekenen met alle pijnlijke herinneringen uit het koloniale verleden. Dit is een goede stap, hadden ze al lang moeten doen. Hier in NL wordt al tientallen jaren het slavernijverleden van NL doelbewust uit de geschiedenisboekjes gelaten. Heb nooit op de basisschool in Den Haag iets daarover geleerd of aangetroffen. Dit verleden van NL wordt bewust verzwegen.


  Maak melding

 4. Waarom is het NieuwFront 1, 2 & 3 nooit eerder ook op dit briljant idee gekomen terwijl er zoveel geleerden en (academisch)geschoolden in hun partij aanwezig zijn ?

  Heb echter (en helaas) ook al opgevangen dat er stemmen zijn van enkele inheemse broeders die de Indianen op dit nieuw wapen te donker vinden ! Indianen zijn lichtbruin, en niet donkerbruin !

  Anderen vinden zichzelf donkerwit ipv bruin !


  Maak melding

 5. Is dit hetzelfde wapen waarmee 15 onschuldige landgenoten zijn gemarteld, verminkt en standrechtelijk vermoord door de huidige president / moordenaar DESIRE DELANO BOUTERSE ???


  Maak melding

 6. Forummers, od odi.

  Dus eindelijk hebben ze die oude (wapen) veranderd.
  Dit moest eigenlijk reeds op 25-11-1975 zijn gebeurd tijdens de Onafhankelijkheid van Suriname.


  Maak melding

 7. Het zijn allemaal afleidingen van wat er heden daags gebeurt in Su en alle malaise die er nu is zo probeert hij de aandacht van zijn rotzooi af te leiden.
  Hij probeert iets te ontkoppelen wat niet te ontkoppelen valt.
  Suriname en Nederland zullen tot in lengte van dagen aan elkaar gekoppeld blijven Door families die in beide landen wonen en die gekoppeld zijn Door hun familieband.
  Richt de aandacht op de echte problemen I. p.v de mensen zand in de ogen te strooien!


  Maak melding

 8. Ik zie nog tal van foute symbolen op de gevel.
  Eigenlijk moest er een vervanging komen van het wapen inclusief overige symbolen. Dit is lapwerk. Het idee voor vervanging is monumentaal, maar het geheel, de uitvoering, schudt aan alle kanten. De achtergrond straalt nog steeds de militaire macht van de Europese kolonisator. Kanonnen, vaandels en al die andere attributen vertegenwoordigen als symbool het machtsmiddel van de uitbuiter. Ik zie dan liever een paar grote waaiers met duizenden houwers of pijl en bogen.


  Maak melding

 9. Fer. E . heel goed geschreven. Milton j hebt het ook goed beschreven ,omdat ze alleen aan die monie dachten, van de witte man. Het originele is terug


  Maak melding

 10. Gerechtigheid…..vroomheid….. Vertrouwen!

  En het nieuwe monument op het Paleis in Suriname werd ingewijd door de nazaten van de EERSTE bewoners van het land,
  Een Inheemse opperhoofd (van de Arowakken) had de EER gekregen dit monument vanuit zijn taal en een zuivere spirituele ceremonie in te wijden. Dit ten ere van zijn voorouders die het land na de Surinen binnenkwamen. Hij werd met muziek en zang ondersteund door de verschillende bevolkingsgroepen van het land die de Multiculturele Eenheid uitdroegen.

  En er werd afgesproken dat vanaf NU er in het land naar hun belangrijke inzichtrijke boodschappen over Moeder Aarde zou worden geluisterd wat zou leiden naar een Milieuvriendelijk regeerbeleid. Het is een waardevolle cultuur dat in verbinding staat met de Natuurwetten en de Universele wetten ( hoogontwikkelde spiritualiteit).

  En toen was er echt de afsluiting van de Koloniale- slavernij geschiedenis, want de nazaten van de Eerste bewoners van het land waren erbij betrokken, en ook de nazaten van de slaven en contractarbeiders. En het gehele land sloot het koloniale verleden af met veel vreugde en inwijding van het nieuwe monument op het Paleis en er werd met elkaar afgesproken om het land voorgoed nu uit zijn slachtofferrol van zijn koloniaal verleden te bevrijden, maar ook het gehele volk zich geen slachtoffer meer daarvan zou voelden. Natuurlijk is de geschiedenis niet uit te wissen, maar in het verleden te blijven leven blokkeert nieuwe mogelijkheden. Dit kwam ook de jonge generatie vooral ten goede. Het land onderging een tranformatieproces hiermede.
  Daarna was het tijd voor een ander Zuiveringsproces op politiek gebied waar het land eigenlijk ook nog onder leed, en ook aan gewerkt diende te worden, maar dit zuiveringsproces bood veel tegenwerking omdat het grootste deel van het volk deze onrechtvaardige gebeurtenis helaas nog ontkende……

  Message from the GREAT SPIRIT OF LICHT!!
  Zelfreflectie staat in verbinding met het Zuiveringsproces (transformerend naar eerlijkhed en rechtvaardigheid)van de mens……van een volk……van alle volkeren wereldwijd…. wat leidt naar een betere wereld…..een Saamhorige- en Rechtvaardige wereld.’.

  With the POWER FROM GREAT SPIRIT OF LIGHT!!


  Maak melding

 11. Prima, maar Surinamers vergeten dat het wapen van Suriname tijdens de Nederlandse koloniale periode ontworpen was, met andere worden ook het huidige wapen is een Nederlands en koloniaal simbool net als het volkslied.


  Maak melding

 12. Ter informatie:
  Ook weinig bekend is over de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Surinen. Dit ‘ primitief indiaanse volk’ leefde van visvangst en schelpdieren. De naam Suriname is vermoedelijk naar deze stam vernoemd. Dit volk werd echter zowel vanuit het westen als het oosten onder de voet gelopen.
  In de vijfde eeuw van onze jaartelling trokken afstammelingen van de Arowakken, een landbouwvolk dat oorspronkelijk uit het gebied van het huidige Brazilie afkomstig was, vanuit het Westen (Venezuela) de laaglanden van de Guyana’s binnen. De Arowakken vonden hier langs de kuststrook vruchtbare landbouwgrond die zonder boomkap direct bruikbaar was. De Arowakken vestigden zich vooral langs de kust, maar trokken ook via de rivieren het binnenland in, tot aan de stroomversnellingen van Wonotobo, waar overblijfselen van deze stammen zijn gevonden. De Arowakken vormden een goed ontwikkelde beschaving die vanwege de veel voorkomende overstromingen in de moerassen van het kustgebied kleiterpen opwierpen om hun vruchtbare landbouwgrond en woongebied te beschermen. Ze waren vooral landbouwers, vissers en verzamelaars. Ze cultiveerden de cassave, ananas, kalebas, papaja, tabak, katoen en pijlriet en richtten zo een bloeiende samenleving op’ .
  Bron: http://suriname.lingers.eu/EersteBewoners.php
  Helaas wordt heden ten dage nogal veel misbruikt gemaakt van de Heilige spiritualiteit van de Indiaanse cultuur door machtwellustigen die het vaak voor eigen belang en andere onzuivere doeleinden gebruiken. Ook worden sommige Inheemsen vaak misleid voor geld en mooie beloftes, en dwalen ze hierdoor af van cultuurprincipes. Dit gebeurde al tijdens de koloniale tijd en ook in Noord Amerika.

  ‘ Daden die verricht worden vanuit een onzuiver innerlijk zullen vaak geen goede vruchten afwerpen omdat daar geen zegen op rust’ . Een van de belangrijkste Kosmische levenswetten.

  Gelukkig zijn er nog bezorgde Inheemsen en betrokken burgers wereldwijd die de spiritualiteit op een zuivere en Respectvolle manier gebruiken, en zich richten op Algemeen belang en een betere wereld, want al heel lang waarschuwen Inheemsen de wereld voor de gevolgen van onverschilligheid en respectloosheid van de mens naar Moeder Aarde toe.,,,en de gevaren die van daaruit zullen vloeien.

  Respect en Dankbaarheid voor al het leven…is een grote zegen….en zo kunnen we een betere wereld doorgeven.
  With the Power from GREAT SPIRIT OF LIGHT!!


  Maak melding

 13. Hier ut is weer eens gebleken dat ze hier in Suriname alle regels aan hun laars lappen, want het oude wapen hoort bij dat hystorische paleis dat ook op de lijst van Unesco voorkomt, en duidelijk voorschrijft, dat er geen veranderingen aan monumentale panden mogen plaats vinden.


  Maak melding

 14. Dan word het ook de hoogste tijd dat het zogenaamde revo monument verdwijnr, want dat is ook pijnlijk voor bepaalde groepen uit de samenleving, die telkens weer herinnerd worden aan die decembermoorden en aan die militaire periode die dit land vernietigd heeft.


  Maak melding

 15. En, hoelang staat die paleis daar? Is dat gebouw geen symbool van de koloniale tijd??? Als je echt goed wilt doen, moet je dat gebouw naar de museum brengen. Wie is met mij eens???

  Ai Paraman: jullie houden van halve werk.

  Graag zie ik je reactie tegemoet.

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies(Veel Wijsheid!!!)


  Maak melding

 16. 02 juli 2015

  Eindelijk wordt een opmerking van Srika, gedaan in juli 1992, geëffectueerd door een Surinaamse regering !!!

  Nu nog de rechten van de Inheemsen goed regelen; het begrip KETI KOTI bij het beeld van KWAKU waar maken door de kettingen aan de armen van het beeld te verwijderen (pas dan ben je werkelijk geestelijk vrij) en historisch erkennen dat de slavenopstand van 1696 in het Kasewinica gebied (het gebied waar die ‘pikien kasnika ingi’ (Bouta) vandaan komt) gezien moet worden als het moment van bewustwording en samenwerking tussen Marrons en Inheemsen zich vrij te vechten van de witte overheersing.
  Srika


  Maak melding

 17. Eindelijk is het wapen gevonden dat op opsporings verzocht in het jaar 1873 is uitgezonden. Nu gebruikt men een ander wapen die van een indiaan en de president is ook een verkapte indiaan die ook met zijn wapen 15 moorden heeft gepleegd en nu een rustig leven geniet van zijn amnestie.


  Maak melding

 18. “Wie het verleden vergeet, is gedoemd het te herhalen”
  George Santaya

  Je kunt het verleden niet uitpoetsen met nieuwe symbolen.

  Dit is de maximale vernieuwing die dit soort regeerders kunnen bieden. Slechts symbolische vernieuwing


  Maak melding

 19. Ze hadden op de plek waar op het oude wapen de Nederlandse Leeuw staat, DiDiBri en Van der Valk moeten zetten, terwijl ze elkaar een ‘high five’ geven, nu is er op het nieuwe wapen, op die plaats, zo’n lelijk kale plek. Dat komt er na 60 jaar zeker, wanneer de Nederlandse archieven openbaar gemaakt worden.


  Maak melding

 20. Deze actie geeft precies het probleem van suriname aan.
  Land heeft geen uitzicht op een goede toekomst.
  Daardoor ga je je steeds meer richten op het verleden waar zeker zeer traumatische zaken hebben plaats gevonden gedurende de slavernij periode.
  Wordt Nederland door het verwijderen van deze plakaat nou geraakt? Ik denk het niet. Want de Surinamers poetsen alles nu zelf weg. Vreemde ideoligische actie.
  Wat was nu het probleem ook al weer?
  En voor wie was het nou een probleem?
  Welk probleem hebben we nu eigenlijk opgelost?
  Deze actie past volledig in lijn met wat ook in andere afrikaanse landen gaande is.
  Alles van de blanke verwijderen en zogenaamd dekoloniseren, bevrijden, op eigen kracht, met eigen inzichten etc.
  Werkelijkheid is dat men nauwelijks vooruitgang boekt.
  De meeste donkere zuid afrikanen die een stuk land hebben gekregen hebben dit weer doorverkocht om met de cash te feesten.
  Hopelijk gaat het niet zo zijn met de surinamers die in het afgelopen jaar grondbeschikkingen hebben gekregen.


  Maak melding

 21. Hypocriete gel.l. 15 moorden zijn er gepleegd en kijk wat er bij het voormalige hoofdbureau van Politie staat.
  Is dat waar we trots op moeten zijn. Een in de haast aangenomen amnestie regeling moest voorkomen de de hoofdverdachte van 15 moord strafrechtelijk vervolgd zou worden.
  Een voorzitter van een parlement die er zelf de grootst mogelijke spoed achter zette om de nep amnestie aangenomen te krijgen notabene om hindernissen op te werpen dat haar leider vervolgd zou worden.


  Maak melding

 22. Koloniaal!

  Alles in Suriname is koloniaal en zal in de toekomst ook zo blijven. Suriname is een kopie van West-Europa. Columbus ondektte de nieuwe wereld en die hebben daar hun stempel gedrukt. De talen, grondwet, trias politica, godsdienst, zeden en gewoonten, kleding, militairen, politie, infrastuctuur, zie de grachten van amsterdam en zie de grachten in suriname, zie de namen van bepaalde wegen in Paramaribo en zie namen ook deze namen in Amsterdam. Er komen jaarlijks honderden Surinamers naar Nederland, voor zaken, studeren, medicebehandeling, familiebezoek, culturele activiteiten, enz, enz, enz en omgekeerd hetzelfde. Het buitenlands nieuws in Suriname komt ook van de NOS,nieuwsdienst. In Nederland praat men Nederlands in Suriname praat met een dialect van het Nederlands.

  Kort groen of lang groen is Nederlands, kort groen (borstel)snor is geen kleine indiaan van Casewinica, maar gewoon koloniaal europa/Nederland.

  Inrichting van straten, met straatnamen is gewoon uit de franse tijd van Napoleon/Napi, familienamen en voornamen kwam van Napi, huianummers kwam van Napi, kortm er komt heel veel van uit Suriname of de nieuwe wereld uit Europa. Ook kwamen europese zaken ook weer uit azie en afrika en dat zal ook zo blijven dat landen zaken van andere landen en culturen overnemen.

  Suriname kan alles wat uit europa of elders komt, koloniaal gaan noemen en ze kunnen dat dan gaan afschaffen en weer in hun paradijskostuum in de rondte gaan huppelen, zoals toen ze geboren waren.

  Grote delen van het Surinaamse proletariaat heeft nauwelijks enige surinaamse europese scholing en laten zich zand in de ogen strooien door de man die door Hans Valk op gewezen is om dictator te worden, met zijn familie en naaste vrienden een goed leven te hebben. Grote delen van het Surinaamse proletariaat kunnen voor de gek gehouden, dat ze Noordzee hun vijand is. Als dat zo is breek dan alle contanten met de Noordzee/Europese Unie, Frans-Guyana de poort naar Europa, Voer een Suribabwetaal tot nationale taal, neem alle culturel zeden en gewoonten van Suribabwe aan, huppel in de rondte in je paradijskostuum, aanbid die goden, neem al die baden enz, enz, laat je borstelsnor en haren overal op je lichaam groeien, maak Suribabwemuziek, breek alle huzien af in heel Suriname en ga weer in een boom wonen, enz en zie dan wat dat oplevert .

  Blijf in je bananenbomen leven en eet heel veel bananen op en zie Haïti, Equatoriaal Guinee, Noord-Korea, Islam landen, knijt elkaar kelen dicht als jullie in een bananenboom een banaan zien. Sluit luchthaven Zanderij af, want dat is ook koloniaal, sluit alle scholen, banken, stuur alle buitenlandse ondernemingen/Nederlandse en leef dan in je Suribabweland in jullie bananenbomen en spreek jullie Suribabwetaal en maak heel luide Suribabe kreten, die jullie alleen maar weten, wat het inhoudt.

  Breek alles af wat Europese kennis, Aziatische kennis heeft opgebouwd met bloed zweet en tranen van de slaven, contractarbeiders en maak dan jullie eigen Suribabwe dingen, waarvan heel veel voorkomen landen als Noord-Korea, Equatoriaal Guinee, Haïti. Venezuela, islamlanden, dictaturen plaats vinden. Verbiedt de SLM naar USA, Nederland, Brazilië, Guyana, Frans-Guyana te vliegen, want dat is ook allemaal kolonaal. Ga maar in het bosdorp in Casewinca leven in jullie bananenbomen.


  Maak melding

 23. Wel de wapen weghalen maar niet het paleis? Het paleis is toch ook koloniaal gouverneurs residentie. Hoe durft Bouterse om in het huis van de Nederlandse gouverneur te gaan huizen? Is hij niet bang dat ’s nachts de geesten van de gouverneurs hem gaan toespreken en beinvloeden? Om Suriname opnieuw te koloniseren? Dirmaal met Haitianen en Ghanesen?


  Maak melding

 24. Zou het kunnen dat meneer in het koloniale paleis wil gaan wonen vanwege de mooie gouverneursvrouwen die er in hebben gewoond?


  Maak melding

 25. Ik heb alle voorgaande reacties nu gelezen.
  En n.a.v. bovengenoemd artikel, wordt er ook een stuk geschiedenis vermeldt.

  Google even naar: Afbeeldingen van justitia-pietas-fides.

  Het wapenschild van Suriname bestaat uit een schild, geflankeerd door twee Indianen, met daaronder een wimpel met het devies justitia, pietas, fides (gerechtigheid, vroomheid, vertrouwen).

  Maar het volgende artikel kwam ik ook tegen: Stof tot nadenken.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24107894/___Koloniaal_erfgoed_terughalen___.html

  02 juni 2015: ’Koloniaal erfgoed terughalen’

  DEN HAAG – Nederland moet meer doen om erfgoed te redden dat we delen met landen waarmee we een koloniale geschiedenis hebben. Ook landen waarmee we in vroeger tijden alleen handelsbetrekkingen onderhielden kunnen nog stukken hebben die weleens beter bewaard zouden mogen worden. Dat zegt de VVD, die volgens eigen zeggen de PvdA aan haar zijde heeft.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3223303/2012/03/10/Hollands-erfgoed-in-Sri-Lanka-wacht-op-herstel.dhtml

  Hollands erfgoed in Sri Lanka wacht op herstel
  COLOMBO, JAFFNA − 10/03/2012
  Opknappen historische panden met Nederlands geld leidt tot controverse ‘Dit is goed voor wederopbouw’


  Maak melding

 26. Gelukkig had heer Zonder ook nog wat toe te voegen in Star nieuws.. De slavernij heeft volgens Zonder 125 miljard Euro opgebracht. neem je dit gegeven dan was dus de waarde van de slavernij 2 keer zo groot als de economie van de 7 provinciën gedurende die 300 jaar. Sterker nog NA de afschaffing van de slavernij is de economie de pas echt gaan groeien
  heer meneer Zunder dit nieuwe wapen betaald van al het geld wat hij ontvangen heeft voor het monument? Of is dit inmiddels opgegaan aan management fee en kantoor kosten?
  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7934A2DE-B87C-4CDF-8BC7-D34F02225620/0/200jaarstattijdreeksen.pdf
  Of zou het CBS naar goed Surinaams gebruik met gefabriceerde cijfers werken?
  Maar al met al was het de Staat der Nederlanden die de slavernij uiteindelijk heeft afgeschaft. Dat was tenslotte een erfenis van de republiek. En alles dan zien in het tijdsbeeld van toen en niet met de ogen van heden.


  Maak melding

 27. Indonesie heeft bewezen over haar eigen grondgebied autonoom te worden en niet een vreemde macht die niets had te zoeken in de z.g. kolonien die inheemsen vrij verklaarden. Hoe kan je nou vrij over je eigen leven en huis verklaard worden terwijl je geen strafbaar feit gepleegd hebt.


  Maak melding

 28. Ik vind dat nu nog de rest van Paramaribo moet worden afgebroken en vervangen worden door wat we Ingi en Djoeka kampoes noemen.Dan is het Beeld volledig hersteld.
  Hutten is wat we willen zien en verder alles op eigen kracht verder.


  Maak melding

 29. Het is zeer zeker een slim idee van het huidige politiek bestuur in Suriname om met deze minister met een helikopter view in te spelen op de lacunes in de uitvoering van het beleid. De dynamiek en de complexiteit van de modernisering van het huidige Suriname vragen om voortdurende monitoring van de uitvoering.Daarnaast is het belangrijk dat uitvoerende ministers ondersteuning krijgen bij de opsporing van sabotage daden gepleegd door V7 sympathisanten in het ambtenarenapparaat.


  Maak melding

 30. Desi plaatst nieuw wapen op paleis !

  Het bestaat uit twee delen, realistisch, van deze
  moderne tijd, twee electronische weergaven :

  Het ene geeft de STAND van de MEGA-staatschuld
  weer en noteert elke stijging !!

  Het andere geeft aan de DALING per dag van de
  Surinaamse munt de SRD !

  PS : Bezuiniginsplan no de, saneringsplan no de !

  We wait for the Financial DISASTER !

  GELDGEBREK wordt opgelost door een
  VLIEGENDE NDP-Minister zonder portefeuille !


  Maak melding

 31. ik ben met een groep naar Ghana gegaan,oh wat waren wij met z,n
  allen emotioneel dat alles van het verleden bewaard is gebleven.ook in Indonesie heb ik dat ervaren alle standbeelden straatnamen staan er nog.had men de geschiedenis gewist dan had ik niets
  geleerd


  Maak melding

 32. Gewoon half Paramaribo, Nw.Amsterdam, Groningen, Nw. Nickerie en verder alles wat door Nederlanders in het verleden gebouwd is en en aan het kolonlale verleden herinnert met de grond gelijk maken, maar de geschiedenis verander je er niet door, malloten, laat de bedenker van het plan om het wapen te vervangen maar eerst eens naar zijn eigen bloedige geschiedenis kijken, die verandert hij door deze verandering ook niet


  Maak melding

 33. Sluit me aan bij sranangmang,

  Bepaalde figuren dachten dat Suriname cout ke cout onafhankelijk moest worden en dan zou Suriname een 2e Dubai worden volgens misibaka of kaba.


  Maak melding

 34. Heel belangrijk symbool beleid terwijl de economie onder je handen instort.
  zie even artikel in Starnieuws over de rente en het financieringsbeleid van de regering http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30051

  Dat wat men al maanden verzwijgt komt nu boven. De regering heeft haar gaten gedicht met bankpapier. Hierdoor is er krapte aan SRD’s voor de markt en de mensen. Het gevolg is:

  1) geen groei.
  2) hoge rente.
  3) Als de regering geen inkomsten genereert voor aflossingen dan zakt de puding in elkaar en zal devaluatie niet meer te voorkomen zijn.

  Beste Pero, RobG , etc. voor het meer en deel van de NDP stemmer betekend dat een extra gaatje in hun riem maken en weer iets strakker aanhalen zodat Doekhi met z’n Heli View over Suriname kan gaan (v)Liegen.


  Maak melding

 35. Dit zijn geen Indianen meer op het wapen, dit zijn marrons met een Indiaanse tooi. Dus nu discrimineert men de Indianen? Of is de officiele Afrikanisering van Suriname hiermee begonnen?


  Maak melding

 36. eigenlijk moeten alle zielen die ingevoerd zijn in sme verdwijnen uit het land en terug naar hun routs,dat is de beste middel..

  want kijk naar je zelf,,je bent geen inheems,maar een afkomstige van een ander ras,geloof,soort mens die door de hollanders is ingevoerd om het land op te bouwen jou een bestaan te geven je zelf te ontwikkelen en verder niet lullen..

  wil je dat niet,niemand belet jou en de jouwen om te vertrekken..

  dat je tot slaaf bent gemaakt contract arbeider enz enz,,geef jou alleen de moed en durf om verder te leven in alle vrijheid in op het land van die bakra..

  de sme er zelf heeft geen enkel recht op het land,,die heb je gekregen gratis men een zak met geld op ultimo 25 november 1975 om je zelf je familie te ontwikkelen..

  dus no lul moro..


  Maak melding

 37. @ Printa.
  Ik heb geen enkele trauma aan Bouterse overgehouden.
  Ik herhaal alleen wat de grapjassen in Suriname regelmatig roepen.
  Zodra het voor de regering en haar aanhangers moeilijk driegt te worden trekken zij de volgende emotionele kaarten:
  1. Dekolonisatie
  2. Revolutie
  3 Op eigen kracht verder
  4. Met eigen inzichten werken
  5. Mensen te pas en te onpas uitmaken voor Redi Musu
  En ga zo maar verder
  En dat doen ze om de bevolking zogenaamd te beschermen.
  Ik weet dat het vervelend is om geconfronteerd te worden met je eigen woorden.
  De bevolking laat zich te gemakkelijk misleiden door deze geweldige democraten die de grondwet respecteren en toepassen wanneer het hun het beste uitkomt


  Maak melding

 38. PRINT in uw hoofd, in een democratie en rechtsstaat
  worden ALLE Massamoordenaars vervolgd en berecht !

  Dit is geen trauma, dit zijn gewoon de werking en de
  principes in de rechtsstaat !
  Het RECHT geldt voor een ieder in het land, dus ook
  het strafrecht toepassen op EEN IEDER !

  Ook buitenlandse vonnissen uitgesproken door
  rechters in rechtsstaten/bevriende landen, gewoon
  in Sranang TEN UITVOER BRENGEN !

  Sranang moet GEEN TOEVLUCHTSOORD zijn
  voor ZWARE CRIMINELEN ! Gekozen of niet,
  de bak in met hen !

  PS : Ook Nep- amnestiewetten helpen niet bij
  misdaden tegen de menselijkheid zoals
  massaslachtingen 8 december en Moiwana !


  Maak melding

 39. In het Nieuwe wapen van DESi op het koloniale
  gebouw is uitgebeeld hoe BURGERS VAN
  SRANANG op de VLUCHT zijn neergemaaid
  door militairen olv DESI ! LET WEL :
  met kogelgaten in borst, buik, voorhoofd, armen
  en benen !
  Nota bene bleken deze ONSCHULDIGE BURGERS
  te zijn GEMARTELD en VERMINKT voordat zij
  werden doorzeefd (OP DE VLUCHT) !

  Dat is een mooi ANTI-KOLONIAAL wapen,
  meneer de “legerleider” !

  Ps : Heeft u wel eens Indiaanse-Marsmannetjes
  gezien ???


  Maak melding

 40. Zo zo..straks worden de namen van personen die naar hun plantage eigenaren zoals.bouterse, neede, rozendaal enz enz.ook veranderd.hahahaha, ben benieuwd wat de Surinaamse versie wordt.


  Maak melding

 41. tegen de mensen die zo negatief deden over het vervangen van het uit 1683 schild zeg ik we leven nu anno 2015. Die societeit bestaat al lang niet meer. Geen probleem. Vraag de gewoone hollander wat de societeit van suriname is. Ze weten niet eens wat je bedoeld.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.