Wateroverlast in Suriname door zware regen

43

Door zware regens de afgelopen dagen hebben diverse delen van Suriname te maken met hoog water. Niet alleen woonwijken, maar ook bijvoorbeeld percelen van landbouwers, zijn onder water. En voorlopig houdt deze nattigheid wel even aan. De Meteorologische Dienst in Suriname voorspelt voor de komende dagen namelijk perioden met zware regenbuien op sommige plaatsen.

Sommige scholen zijn vandaag ook gesloten:

Beste leerlingen en leerkrachten,Namens de directie deel ik u mede dat vanwege wateroverlast de school genoodzaakt is…

Posted by Prewien Mohan on zondag 31 mei 2015

43 REACTIES

 1. Meer stilstaand water,betekent meer eitjes van maskietas en chikungunya.Blauwgrond is al besmettingsgevaar-gebied.

  Suriname heeft de regering die het verdiend.


  Maak melding

 2. Heel misschien is dit een punt van aandacht, voor de komende 5 jaar! Het is niet meer van deze tijd om scholen te sluiten ivm wateroverlast.

  Veel regen is er niet nodig om bepaalde delen in paramaribo blank te doen staan. Wanneer komt er een plan van aanpak om deze vernederende vertoning uit ons straatbeeld te laten verdwijnen.

  Dit zijn essentiële zaken die voor de ontwikkeling van Suriname broodnodig zijn. Helaas heb ik het gevoel dat de verantwoordelijken bij het ministerie van OW de ernst hiervan niet inzien.


  Maak melding

 3. Jeetje de bouw van 18.000 huizen gaat nu stagneren. Mag hopen dat in de ontwerpen rekening is gehouden met wateroverlast. Binnen 5 jaar 18.000 huizen is a piece of cake voor deze regering. Met 2 vingers in de neus zou ik zeggen. Overigens verwachten velen Bouterse op 30 juni te mogen begroeten in Rotterdam.
  Wij kijken naar hem uit ….


  Maak melding

 4. Knelpunten in kaart brengen en op die punten zorgen voor verbreding van de afvoer. Het lozen van overtollig regenwater stagneert door het verouderd riolering systeem. Er is veel bijgebouwd of verbouwd zonder het systeem adequaat te herzien. Het kan niet zo moeilijk zijn gezien het feit dat Paramaribo langs een rivier ligt. Een grondig endoscopisch onderzoek van het riolering systeem zal klaarheid geven. Mooi speerpunt voor de nieuwe regering!


  Maak melding

 5. Het regent wel vaker in Suriname. De hoeveelheid regen die valt is binnen marges heel goed bekend.

  Niet de regen is de oorzaak maar het slechte onderhoud van de afwateringen en het gebrek aan ruimtelijke ordening. Iedereen doet maar iets zonder aan afvoeren te denken.

  Het zonder ontwateringsplan toevoegen van daken en verharding en het niet onderhouden van bestaande ontwatering leidt tot rampen voor zowel de economie (overstroming van buiten af en van binnen uit) als mede voor de volksgezondheid.

  Een land krijgt de regering die het verdiend,
  * modderpoel ziekenhuizen en
  * bruggen van overstroming naar overstroming en
  * sociale uitkeringen waar men weinig voor kan kopen.


  Maak melding

 6. Zelfs de beste riolering kan een zware regenbui niet aan. Het enigste wat men in Suriname moet doen is het aanleggen van kunstmatige waterbassins, dit zijn opvangplaatsen voor het overtollige water.


  Maak melding

 7. Allen,

  Gewoon probleem zsm oplossen, doen ze in andere landen ook.
  Ik blijf possitief, als je het maar wil kan het allemaal beter worden.

  Suriname SUCCES.


  Maak melding

 8. No spang!

  Er zitten hiero enkele paarse economische vluchtelingen, die vanwege de ‘economische crisis’, gedwongen thuis zitten.

  Sommigen zijn waterbouwkundig Ing., binnenkort zullen ze hun verworven expertise loslaten op suri.

  It’s just a matter of time!


  Maak melding

 9. Suriname/OW hebben geen kaas gegeten van grondinfrastructuur, bodemonderzoek, rivieren, kanalen, dijkenbouw, sluizen, pompen, ingenieurs/ir, waterbouwkundige werken, inpolderen, plan van aanpak, gebieden die als opvangplaats moeten dienen als waterreservoirs om water op te vangen in de natte moessonperiode en gebruikt moet worden om water naar toe te loodsen, omdat de rivieren in Suriname getijrivieren zijn en bij vloed water niet naar toe kan worden geloosd en dit te doen als het eb is, onderzoek van diverse thema’s die te doen te maken hebben om een grond/bodem geschikt te hebben om erop te bouwen ook zware en grote gebouwen op te zetten, alvorens men gaat bouwen, het bouwterrein ter beschikking te stellen voor diverse zaken om op te bouwen, ondernemen, leven, wonen, recreatie, veiligheid, enz. Zijn al deze zaken onderzocht, goed in kaart gebracht, hebben al die specialisten op technisch HBO/Universiteit-niveau, eco, klimaatnivuea, enz, enz hun werkzaam heden volgens plan uitmuntend uitgevoerd.

  In Suriname houdt men geen rekening met dit soort zaken. Men bouwt eerst huizen op bodems zonder de infrastructurele zaken, zoals bodemonderzoek, verval, verhang, inpolderen, kanalen, sluizen, technische personeel, technische onderhoudsmedewerkers, enz rekening houdt. Gevolg is dit gebed zonder einde. Ik heb nog niet een project in Suriname gezien als het om dijken, inpoldering, pompen en gemalen, gezien die goed is uitgewerkt en wordt toegepast. Grote groepen Surinamers hebben meer modder in hun hersenen dan een grijze en witte massa dat gemaakt is om te kunnen leren, denken, en beslissingen te maken.

  He(a)de tranga morro kronto en kunnen niet eens behoorlijk praten.


  Maak melding

 10. Zijn er in Suriname geen waterbouwkundige ingenieurs die dit probleem kunnen oplossen ? Of moeten die uit het buitenland China en India geïmporteerd worden. Ondertussen wel een grote bek naar Chinezen en Indiers toe maar een oplossing ho maar !


  Maak melding

 11. @RobG
  In tropische landen heb je zogenaamde stormwater drainage. Daar maak je plannen mee en reken je de capaciteit uit van de greppels, sloten, buffers en kanalen mee uit.

  Die infrastructuur ligt ook duidelijk herkenbaar in Suriname. kijk maar met Google Earth naar het land.

  Echter onderhoud is geen sexy werk. Geld uitgeven meer sexy projecten levert electoraal meer op.
  Hoewel de vorige regering geen kei was in onderhoud hebben zij nog wel iets gedaan aan verbetering van de afwatering, buffers en gemalen.
  Nu zie je dat alles dicht gegroeid is en gaat stinken.

  Of dat er te kleine buizen aangebracht worden in dammetjes. Het is vrij simpel echter om de juiste diameters te berekenen zal er iemand op OW moeten zijn die weet hoe het werkt en wie de berekeningen kan maken.


  Maak melding

 12. RobG, no spang, waarom zouden we kunstmatige waterbassins aanleggen? We gebruiken gewoon jouw lege waterhoofd en dat van Passant als natuurlijke waterbassins.

  In een laaggelegen gebied met een vochtig klimaat als de Jonge Kustvlakte van Suriname (of Nederland) wil je overtollig water niet opslaan, maar zo snel mogelijk afvoeren. Beste Mr. Passant, in Suriname hebben we geen moessonklimaat, we hebben geen seizoenen waar er geen druppel regenwater valt zoals in India, het komt bij ons haast nooit voor dat het zo droog en zo nat is dat er perioden van schaarste aan water worden afgewisseld met perioden van enorme overvloed, wij hoeven dus geen water op te slaan in bassins om de droge perioden te overbruggen, onze rivieren, zwampen en onderaardse bronnen hebben altijd wel genoeg water. Dat men in de uiterwaarden in Nederland bij een te grote toevoer van water, het water daarin opvangt is een tijdelijke noodoplossing, maar men probeert al het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren, men slaat het niet op in de uiterwaarden.


  Maak melding

 13. Even NETJES en BELEEFD om hulp en advies vragen aan de Noordzee. DE SPECIALISTEN op het gebied van WATERMANAGEMENT.

  De ongeletterde president daar heeft elke Surinamer water beloofd, hij heeft alleen verzuimd om erbij te vermelden dat je er tot aan je kloten in staat.


  Maak melding

 14. Er is maar één volk dat kan helpen het wateroverlastprobleem in Suriname op te lossen: de Nederlanders! Maar nee hoor, we kunnen het zelf, zeggen ze. Kijk naar Commewijne, Coronie en dichterbij de Waterkant. Allemaal zelf gedaan zeker? Delen van de Oost-Westverbinding in Marowijne tot Albina: zelf gedaan? Die grote broek past de Surinamer niet, alleen die grote mond. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Nog 5 jaar ellende zoals deze? Ik denk het wel.


  Maak melding

 15. Vijf jaren terug was Abraham en Ameer Ali in een bootje de situatie van omgeving Lelydorp gaat bekijken.Boi,het was niet mals wat ze aan oplossingen aandroegen.Sur.zou zelfs een oost-west dam krijgen.Eind stand ging Abraham met de begroting van OW vandoor.


  Maak melding

 16. 01 juni 2015

  Beste @ Esmerald en @ Jan Willem,

  Begrijpen jullie wel wat een waterbouwkundig ingenieurs doet?
  Hij/zij bouwt bruggen, sluizen enz. en weet weinig van waterloopkundige processen in het landschap. Hiervoor heb je een andere soort ingenieur of wetenschapper nodig. zij die bijv. het reliëf van het landschap bestuderen en de invloed daarvan op het stromen van het oppervlakte water.

  @Esmerald, jouw intelligentie wordt steeds minder. Vermoedelijk van de stress van de laatste (politieke) weken. ”Yu ne begin fu law toch??? ”
  Srika


  Maak melding

 17. 01 juni 2015

  Aan het klimaat en de daaruit vloeiende weer kans voorlopig nog geen mens echt invloed op uit oefenen.

  Dus een zware regenval is niet te stoppen. Kijk nu maar naar Texas (USA). Door zware regenval is nu Texas nu voor ongeveer 40% onder water.

  Srika heeft in 2008, 2010, 2011, 2012 hier op het forum geschreven over het bouwen in Suriname, zonder daarbij rekening te houden met het (micro) reliëf van dat gebied. Ook verwees Srika naar de publicaties van Ronald King, woonachtig in Suriname. Maar naar deze man wordt ook niet geluisterd.

  Dus zullen vele gebieden in Suriname na een zware regenval nog voor lange tijd wateroverlast behouden.
  Srika


  Maak melding

 18. -Ik dacht dat Parmesser vaak op het podium heeft geroepen dat er NOOIT meer wateroverlast zou zijn.

  Zijn voorganger heeft hij toen flink van langs gegeven. Wat doet hij nu????


  Maak melding

 19. Behalve dat het Suriname aan kennis ontbeert, heeft het land ook niet de financiële middelen om grote bouwprojecten aan te leggen.
  en op klimaatsveranderingen heeft de mens idd geen invloed en laat de natuur zien wie de baas is. De natuur bedwingen om zo natuurrampen te voorkomen zal altijd een utopie blijven. Dit is niet de eerste overstroming waarmee Suriname geconfronteerd wordt. De zoveelste overstroming en half Suriname staat onder water. Opmerkelijk is het dat men nog steeds er niet in is geslaagd om maatregelen tegen de overstromingen te nemen door bijvoorbeeld het aanleggen van goede afvoersystemen.
  Misschien moeten de Surinaamse blaaskaken minder hoog van de toren blazen en Nederlandse technici en wetenschappers inschakelen voor het bedenken van een oplossing. Want geloof mij maar, Nederland heeft het niet slecht voor met Suriname. Wij denken dit omdat de heren en mevrouwen politici en politica dit voor ons hebben bedacht.


  Maak melding

 20. Je moet het water met grote kracht de lucht inspuiten in heel dunne straaltjes (soort douchekoppen) zodat het direct verdampt. Vroeger deden de bomen dit op natuurlijke manier via hun bladeren.


  Maak melding

 21. Er zijn boomsoorten en planten die heel veel water per dag opnemen en verdampen. Misschien een kleine oplossing om deze dan in de overstromingsgebieden te planten. Wat de neveneffecten zijn? I don’t know.


  Maak melding

 22. Wateroverlast in Suriname door zware regen.

  Maar ook ons buurland Guyana heeft het behoorlijk te pakken.
  Er nog erger dan in Suriname. B.v. Georgetown.
  Scholen etc. etc. zijn ook gesloten
  Google even naar (daily news guyana).
  Dan kan men zelf 3 sites uit Guyana raadplegen met foto’s.
  Het is nog erger dan in Suriname.

  Maar ook de verkavelaars moeten flink worden aangesproken.


  Maak melding

 23. @Henkes

  Jouw koebeest. De oplossingen zijn dat er aan inpoldering en dijken in Suriname moet worden gedaan, kanalen, sluizen, pompen en gemalen enz. Paramaribo en vele plaatsen waar veel mensen wonen in deze gebieden liggen de jonge kustvlakte. Er er grote regentijd komt, lopen al deze gebieden onder water, dat is een feit. Een andere bedreiging is ook de stijgende zeespiegel.

  In Suriname heb je ook vele rivieren en de verval en verhang van deze rivieren is van dien aart dat het water niet snel en goed wegstroomt bij de regentijd, maar lang in de gebieden blijft liggen. Er zijn gebieden nodig die als waterbasis moeten dienen en niet volgebouwd dienen te worden, waar water via de kanalen naar toe moet als het vloed is in de rivieren en bij eb naar de rivier worden geloosd.

  Als je van de hoede en rand niets weet, houdt dan je muil dicht.

  Wat ik hier schrijf is niet iets nieuw. In Nederland, dat onder de zeespiegel ligt wordt het ook toegepast en Nederland is het beste land als het gaat om dit soort problemen of dit probleem. Hoewel zaken hier keurig in orde zijn, kan als Duitsland ien andere landen die aan de maas liggen en andere rivieren die door Nederland stromen in regenperiode voor grote problemen komen en onder water lopen. Dat is al ook gebleken. Om dit probleem onder controle te krijgen heeft men dus in Nederland zorgmaatregelen genomen om dit overtollige water te loodsen naar opvanggebieden/basis en via weer via de riiveren naar zee.

  Suriname
  Paramaribo en vele plaatsen liggen in de jonge kustvlakte liggen in laaglang, die net als Nederland onder water kunnen lopen door grote regenperiode of door het zeewater bedreigd worden.

  Om het onder controle te krijgen zal men dezelfde methode moeten toepassen als Laagland/Nederland. Het wiel hoef niet opnieuw te worden uitgevonden. Het is gewoon een methode van overnemen.

  Kokosnoot: compredes!


  Maak melding

 24. Planologie en politicologie zijn universitaire studies, maar niet in Suriname. Hoe denkt men de onmetelijke Atlantische Oceaan tegen te houden met een nooddijkje? Zie Weg naar Zee. A la dol bouwen en geen waterafvoer aanleggen. Ecologische oplossingen, zoals de aanplant van mangrove, worden door hebzuchtige verkavelaars gekapt om op die manier (illegaal) meer grond te bemachtigen. Pompgemalen die niet werken omdat ze kapot zijn of brandstof ontberen. Huur Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs in en laat ze een studie maken. Zelfs na de orkaan Katrina werden er Nederlanders ingehuurd om het probleem in New Orleans op te lossen. Ik zie op het punt van waterbeheersing de laatste 10 jaar geen enkele vooruitgang. Door nepotisme, megalomania en xenofobie is Suriname wat dat betreft tot stilstand gekomen. En je weet: Stilstand is achteruitgang.


  Maak melding

 25. Srika

  ik ben het over het algemeen met u eens. Een waterbouwer of een civiel techicus moet in het algemeen een meer dan normale kennis dragen van hydraulica, grondmechica en geologie (althans van de bovenste lagen van onze aardkloot).
  Ook milieukunde (rioleringen) behoren tot het betreffende vakgebied.

  Het is wel erg breed en er is best veel ruimte voor specialisatie, Edoch voor de leek mag men verwachten dat een Waterbouwkundige er voor kan zorgen dat men schone en droge voeten houd in gebieden waar wateroverlast gewoon is.


  Maak melding

 26. niets bijzonder hoor!! mening surneds zullen het nog heugen, dat in 1968 kwatta met name de hendrik veldkamp straat en omgeving ook met 20/30 cm water in 1 nacht kwam te staan… dus niks klimaat verandering.. de regentijd is inderdaad van mei tot en met augustus en dan begint de vliegertijd en dat ging door tot de school weer begon in oktober…de wonders years zijn altijd fijn….


  Maak melding

 27. Geen enkel land kan het zich peritteren om het land in te richten om maximale wateroverlast het hoofd te bieden. Je kunt wel zorgen voor een maximaal onderhoud van de bestaande afwateringstructuur en regulering van het grondwaterpeil. Daarmee beperk je de overlast. De meeste oude sluizen werken niet meer, de trenzen worden niet meer opgehaald. Zoals al door iemand eerder is gezegd, het levert geen stemmen op. Er moet een systeem van waterschapbeheer komen dat volledig onafhankelijk is van politieke partijen, beheerd door wetenschappers getraind in dit soort zaken. En met voldoende budget.


  Maak melding

 28. NDP of V7 interesseert mij echt niet want ik woon niet in Suriname. Maar ik heb wel een mening.

  Daarom zeg ik tegen al die specialisten hier in Nederland. Als jullie het zo goed weten en begaan zijn met het lot van Suriname, en ook nog eensgezind zijn met het huidige bewind, en ook nog het politieke klimaat voor lief nemen.

  Als jullie je mond vol hebben van jullie o zo geliefde land, dan zijn volgens mij alle ingrediënten aanwezig om in Nederland op te breken en gaan helpen opbouwen. In plaats van de hele dag te googelen en het net te vervuilen met jullie pseudo specialisme.

  Grote regenval gepaard met overstromingen is er altijd al geweest in Suriname. De oplossing is voor mij (als leek) simpel. Surinamers kunnen het niet, dus de kennis zal ingekocht moeten worden. Een groot en duur project, dus is het altijd al een centen kwestie geweest. Gooi hier ook wat geld tegenaan (wat er niet is) en het probleem is opgelost.


  Maak melding

 29. Wateroverlast beperken heeft GEEN PRIORITEIT
  bij BOUTA !

  Prioriteiten Opa DESI zijn :

  1. Niet in Jail belanden (ten koste van giften, land en
  whatever-middelen weer president worden)
  2. Benoemen van zoveel mogelijk verwanten en
  politieke likkers op hoge posten, directeursposten
  3. Familie en NDP-clan begunstigen met concesseis
  4. MEGA-Onproductieve-uitgavenpatroon buiten de
  discussie houden en bestendigen
  5. Staatsschuld bestaat niet, Obama heeft ook
  een staatsschuld
  6. Bij onvoldoende staatsinkomsten (DEZE DALEN
  AL RUIM TWEE JAAR) bankbiljetten BIJDRUKKEN

  PS : De SLIMME NDPers denken dat Desi bij winst
  opeens weer heel veel geld kan uitgeven !


  Maak melding

 30. Aangezien er genoeg land is in Suriname kunnen ze nieuwe wijken op eilandjes bouwen. Graaf een diepe sloot/leiding rondom een stuk land zodat er een eilandje ontstaat, hoog het op met het opgegraven zand en bouw daar de huizen op. Bij zware regen loopt het dan niet over en de sloot kan het water absorberen. Bovendien ook leuk voor de bewoners ivm wateractiviteiten zoals kanovaren enz.


  Maak melding

 31. @jojo, er zijn zoveel prioriteiten in het land waardoor de regering voor een dilemma wordt geplaatst om een keuze moet maken.De afwatering van Paramaribo had de vorige regering onderhanden genomen maar naar nu blijkt is dit geen succes gewest omdat er tot heden overstromingen zijn.Ik heb me laten vertellen dat de pompen uit India die in de pompgemalen waren geplaatst van zeer slechte kwaliteit zijn geweest.Om de haverklap ging het slechte materiaal stuk en ook de levering van onderdelen werd een nachtmerrie .

  Zo zie je maar weer hoe slechte bestuurders continu slechte beslissingen nemen. Watermanagement was niet een sterke kant van de Nieuwfront regeringen die zogenaamd goede contacten hadden met Hollandse deskundigen. In feite is het heel simpel. Suriname moet men Belgie afspraken maken om het watermanagement in Suriname naar een hoger niveau te tillen. de Belgen registreren de waterhoogten met behulp van satellieten. Op verschillende waterwegen zijn sensoren aangebracht en daarmee kan men continu de waterhoogten en waterstromen meten. Hierdoor is men in staat om op tijd maatregelen te treffen om in te spelen op overstromingen.

  @Henkes,

  Je bent een notoire nepper.Kom voor de dag met een intelligent voorstel om een aantal sociaal-economische problemen in Suriname op te lossen. NieuwFront had toegang tot Nederlandse kennisbronnen en zij hebben er geen jota van gebakken.Zeer triest natuurlijk voor mensen die pretenderen beterweters te zijn. Nieuw Front had in de 15 jaren tijd grote onderwaterbassins in Paramaribo kunnen laten aanleggen. Deze bassins kunnen per keer wel honderden miljoenen liters water herbergen bij grote regenval. In Suriname zou men deze buffers kunnen gebruiken voor de watervoorzieningen voor Paramaribo en voor de waterexport.


  Maak melding

 32. Wat Suriname nu meemaakt zijn de voorloper van een krachtige El Nino die al een tijdje actief is boven de grote oceaan. Uitlopers van dit natuurverschijnsel laten zich doen gelden in de Cariben en grote delen van Zuid Amerika, maar ook wereldwijd. De gevolgen kunnen zijn zware regenval of grote droogte.In Nederland zorgt El Nino al voor meer regen in o.a. de lente.


  Maak melding

 33. RobG, jij moet je wel een verschikkelijk miskend talent voelen, al s er door de huidige Surinaamse overheid helemaal geen gebruik wordt door jouw geetaleerde kennis van allerlei onderwerpen, maar het kon ook wel eens zijn dat de door jou aangehaalde El Nino behoorlijk veel negatieve invloed heeft op jouw denkvermogen


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.