Veel speculatie over potentiële partners NDP

71

PARAMARIBO, 27 mei – Over potentiële regeerpartners voor verkiezingsoverwinnaar NDP wordt driftig gespeculeerd. Buiten politieke tegenpool V7 om zijn maar vijf parlementszetels beschikbaar.

Een samenwerking met Palu, A Combinatie en DOE zou de NDP dus een coalitie opleveren met drie en dertig parlementszetels. Dit is net niet genoeg voor het verkiezen van de president in het parlement. De gang naar de Verenigde Volksvergadering is een groot risico. Met de ongeveer gelijke verdeling daar voor NDP en V7 kan het alle kanten op. Een alternatief voor Desi Bouterse is paaien bij V7.

Daar zou dan een partner, de grootste, moeten worden losgeweekt. Dat zou dan de Verenigde Hervormings Partij, VHP, moeten zijn. Nu knijpt het ook bij de VHP. “Wij kunnen niet eeuwig in de oppositie blijven. We moeten eerst overleggen met onze structuren en als er een bepaalde verwachting is van onze achterban moet die uitgevoerd worden”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover Dagblad Suriname.

71 REACTIES

 1. “Wij kunnen niet eeuwig in de oppositie blijven. We moeten eerst overleggen met onze structuren en als er een bepaalde verwachting is van onze achterban moet die uitgevoerd worden”,

  Houdt dit vast!
  Een overeenkomst is maar een vodje papier.


  Maak melding

 2. Als Jogi niet was gekandideerd,zou de V7 ook de 3e zetel in Saramacca krijgen.En nu denkt hij al naar overlopen?Als de Saramaccaners de NDP wilden,zouden ze wel op hun,de NDP, gestemd hebben.Wat Jogi wil is zijn eigen belang dienen.Met NDP samen werken is zo iets in het niets op gaan.


  Maak melding

 3. De VHP moet niet alleen maar met de NDP gaan praten. Als de NDP wil samenwerken, dan alleen met V7. De NDP is een kanibalistische partij. Tot nu toe zijn alle partijen die met de NDP hebben samen gewerkt verzwakt uit de bus gekomen. De NDP gaat nu een moeilijke tijd tegemoet, omdat ze nu niks meer hebben om te verdelen. De staatskas is leeg terwijl honderden miljoenen betaald moeten worden aan ondernemers en leveranciers. Bouta zoekt nu een partner om deze vuile karwei voor hem te laten opknappen. Als de V7 samen met de PALU en de andere partijen plaats neemt in de oppositie kunnen ze ervoor zorgen dat binnen no time Bouterse capituleert.


  Maak melding

 4. Paraman, een overeenkomst volgens paarse begrippen is de loop van een geweer. En als er geschoten is vertonen jullie duikgedrag. Jouw president heeft vergiffenis gevraagd bij die awarie domrie Mey, maar geloof iedereen gaat verantwoording moeten afleggen.


  Maak melding

 5. Hoe dom kan je zijn…

  Zodra de VHP zijn medewerking verleend om Bouterse tot president te laten kiezen, worden ze bedankt voor bewezen diensten.


  Maak melding

 6. 27 mei 2015

  Beste medusa, weer welkom op dit forum !

  @Roy, Srika heeft altijd objectief en inhoudelijk gereageerd naar items op dit forum. Vaak ook een analytische weergave gegeven van items of post van participanten van dit forum en Srika zat er altijd zeer dichtbij de werkelijkheid of waarheid.

  Srika had al sinds 2014 voorspeld dat de NDP bij de verkiezingen weer de grootste partij wordt en Srika wees naar de belangrijke rol van jongeren in Suriname. Wie de jongeren achter zich heeft wint de verkiezingen, En dat is uitgekomen.

  Vandaag, op dit moment in Den Haag (Financieel centrum van VHP) wordt druk overleg gepleegd om strategieën te bedenken uit V7 te stappen om zich te profileren de beste gesprekspartner te worden voor Bouterse. Want de VHP wil niet nog vijf jaren aan de politieke kantlijn blijven staan. Hun economisch belang in Suriname is in gevaar en willen dus regeermacht. Of enkelen stappen uit V7 of uit de VHP en sluiten zich aan bij de NDP.

  Een politieke revolutie in V7 is aanstaande !!!!

  Lees verder mijn post van 26 mei 2015

  Srika
  26 mei 2015

  Beste ‘cabalen’ : Henk Molenaar, Esmerald, Roy, Koos e.a.,

  Binnen V7 (VHP) begint men sterk te denken aan een snelle overlopen naar de NDP. Ja, zo erg zijn een aantal leden van de VHP geschrokken van de overwinning van Bouta/NDP.

  Ja Henk Molenaar, overlopen gaat gepaard met een aantal buiklopen. Straks geef jij nog de regering in Suriname de schuld van een tekort hebben aan pampers. Want jij en jouw ‘cabelen’ piesen nu niet alleen, jullie schijten daarbij ook !!!

  De positie van Santokhi, binnen de VHP, is nu onhoudbaar geworden. De coup wordt nu gesmeed.

  Maar het belangrijkste is dat Bouterse zal uitnodigen voor een samenwerking met alle andere politieke partijen en met alle sranang-mangs.

  Dus Henk Molenaar en ‘cabelen’, jullie worden zeker ook uitgenodigd ! Pak die kans !!!!
  Srika


  Maak melding

 7. VHP had sowieso nooit in een combinatie moeten stappen. Want dan wordt je erg gebonden en beperkt. VHP heeft een redelijke achterban die goed is voor 5 tot 12 zetels . Daar had het bestuur op moeten mikken.
  Ik vraag ne af hoe mensen als Jogi zelfs kunnen nadenken over een samenwerking met de NDP als coalitiepartner. Dan ben je dus de afgelopen 5 jaren alleen maar schijnheilig geweest met je kritiek op de NDP.
  VHP kan zich wel losmaken van V7 na een tijdje (eerst de presidentsverkiezing afwachten) en weer alleen op pad gaan en zich goed profileren. De NPS heeft nooit Santokhi volmondig gesteund als presidentskandidaat maar heeft het overgelaten aan de uitslag van de verkiezingen. Met zulke misselijke partner heb je geen vijanden nodig.
  wijsheid aan de VHP en blijf weg van de NDP, anders raak je ook besmet. Het volk moet wel wat te kiezen hebben indien PaarsII zichzelf straks opblaast.


  Maak melding

 8. Politiek is big business. En het gezegde’ money talks bullshits walks’ zal wederom blijken waar te zijn. Het hart van de mens is en blijft arglistig. Zoals de bladeren van een boom veranderen, zo ook de harten van vele mensen, vooral wanneer het gaat om macht en geld of het delen van een erfenis. Ook kan er gezegd worden dat iemand zijn bedoelingen goed zijn, maar toch is gebleken dat wat uit de mond komt niet altijd uit het hart is. De boom herkend men de vruchten, waat of niet, goed of kwaad. Zoals baas de natie in 2010 heel veel goeds beloofde en weinig is gedaan. Loekoe noh opa taki, efoe joe gi wang japjapie wang scheermes na soso probleem, dat na aanhangers foe baas. Efoe joe gi wang foefoeroe mang wang monie foe kibri na soso lasi, dat na deng aanhanger foe baas. Efoe joe bribi wang leelee mang, dat na wang kirimang. Neks no fout toch, ma toch a fout na neks efoe joe tang bribi didibri, so e denki deng aanhangers foe baas, na so a moest de a lot foe deng dong wang.


  Maak melding

 9. Met verwijzing naar de tekst van Jan Gajentaan.
  Het kiesstelsel verhuld dat de NDP ondanks de spectaculaire sprong in stemmen (plus 20.000) niet de meerderheid aan stemmers acher zich heeft. De NDP heeft ruim 45% van de stemmers achter zich verzameld terwijl V7 ruim 37% van de stemmers heeft weten te trekken.
  Daar waar per zetel V7 en ABOP ruim 5.200 stemmers hebben heeft de NDP door heel slim te opereren op de juiste plaatsen mensen naar zich toe te halen (Commewijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini) slecht 4.400 stemmers per zetel in de Assemblee hoeven te verwerven.

  Het voorgaande is natuurlijk ook het resultaat van een enorme verkeizingsinspanning waarbij niets geschuwd is (taktische overlopers zoals Polak, Kensenhuisen, Hooghart) de etnische agenda, misbruik van staatsmiddelen, tijdelijke werkplekken, enorme aantallen grondbeschikkingen (blijken uit eindelijk niets waard te zijn) enorme aantallen beloften, etc.
  Per stem heeft de NDP enorm geinvesteert. wordt de investering waargemaakt is een interessante vraag.

  V7 heeft uit eindelijk zich zelf verslagen door net als in 2010 een anti Bouterse campagne te voeren. Met z’n allen tegen 1. Een campagne die door veel schreeuwers (somohardjo, gadajien, jogi) met een bevlekt verleden makkelijk als boemerang terug kwam.
  Ook de denkers binnen deze combinatie werden overvleugeld door opportunisme leugen en achterklap. De Ruslands en Waterbergen zijn nu eenmaal denkers en geen populisten. Zij kunnen geen dingen beloven die ze niet na kunnen komen. Miesikaba en Abdoel beloven alles en morgen weer iets nieuws.

  Rationeel gezien is het zaak dat V7 zich zelf uitgaat vinden zonder de mensen met een bevlekt verleden. Het is zaak dat zij zich zelf te blijven en niet mee gaan doen aan een coalitie waarin ze opgevreten worden door Baas Bouterse.

  Zodra de regering echte tegenslag gaat krijgen en duidelijk wordt dat de beloften op drijfzand en dure schulden gebaseerd zijn komt de echte test voor Baas Bouterse. Hij haalt deze 5 jaar niet omdat het geld echt op is.


  Maak melding

 10. Jullie lezen verkeerd. Bouterse zoekt alleen maar ‘eerlijke’ mensen. Waar in godsnaam vindt je die in de Surinaamse politiek? Of heeft hij een andere definitie van het woord ‘eerlijk’?


  Maak melding

 11. welke partij zich ook mocht gaan aansluiten bij deze paarse roversbende, het blijft allemaal eigen belang, kijk maar naar die moraalridder van Breeveld die zich wilt aansluiten.bij deze bende.


  Maak melding

 12. Oom Desi moet wel samenwerken als hij weer president wil worden en het niet laat afhangen van een algemene volksvergadering. Hij zou Doe ,NPS, Palu en AC kunnen polsen waardoor hij op de vereiste meerderheid komt. Eenmaal gekozen kan hij in een later stadium moeilijke lieden altijd eruit trappen. Hij heeft al bepaald dat hij president wordt en ook de vicepresident is bekendgemaakt alvorens er überhaupt gestemd werd.

  Zo zeker was hij van zijn zaak en natuurlijk ook met het voornemen om de Hindoestaanse kiezer te paaien door Adhin te stellen. Ik denk dat Bouterse op meer dan 26 zetels gehoopt had.

  Met zoveel zetels staat de NDP in een sterke onderhandelingspositie waardoor iemand als bijvoorbeeld Breeveld die ook graag president wil worden toch de feiten onder de ogen zal moeten zien. Mocht de NDP de VHP paaien geldt dat ook voor Santokhi die presidentsaspiraties heeft.

  Behalve zijn ambities voor de natie Suriname heeft Bouta een aanmerkelijk belang om weer president te worden. Het heeft te maken met de amnestiewet dat die gehandhaafd blijft. Min of meer is dat zijn grootste probleem. Die man wil op zijn oude dag gewoon de bak niet in en gebruikt alle middelen die hij ten dienste heeft. Als president kan hij dan als een hen op haar eieren broeden. Kortom, geen hervatting van het proces ; ergo geen veroordeling.


  Maak melding

 13. @blaka bakra,

  Zijn definitie van eerlijk is iemand die van z’n eer een lijk heeft gemaakt. Alleen eerloze oppositieleden gaan nog met hem samen (willen) werken. Wie enige fatsoen en eer in z’n donder heeft (waar zit die donder trouwens? Is het de mond?) gaat niet met de NDP, ABOP samen.
  Van de Javanen vrees ik dat die niet zo veel hechten aan eer, dus daar zal meneer waarschijnlijk z’n lijk vandaan halen. Voor enkele Hindoestanen geldt hetzelfde. Bouterse heeft een enorme hekel aan losers. Allemaal van de oppositie (reken ik AC niet bij) zijn losers. Elke loser die zich bij hem aansluit gaat hij na een tijdje met een schop onder de kont opzij zetten. Zo’n eerloze persoon is dan voorgoed beschadigd. En toch, toch zullen enkelen riskeren hun eer te lijk te zetten. A moni ai karie, Manie Dei toch.


  Maak melding

 14. V7 moet gewoon achterover leunen en kijken wat DDB ervan bakt, ik voorspel nu al dat DDB zal worden weggejaagd door dezelfde mensen die voor hem hebben gestemd.

  Indien Salarissen en Uitkeringen niet meer uitbetaald kunnen worden, zullen zijn Aanhangers hem de rug toekeren.

  DDB IS NIET IN STAAT DE STAATSSCHULD TE VERMINDEREN LAAT STAAN DE DEVIEZEN-RESERVE EEN BOOST TE GEVEN.

  DDB ZAL DE CORRUPTIE GEEN HALT KUNNEN TOEROEPEN, WANT HIJ ZELF EEN DER SPELERS.

  HET RESULTAAT ZAL ZIJN, SOCIALE ONRUST: LEGE SCHAPPEN IN DE WINKELS.

  ONKUNDE ZAL DEZE BEDRIEGER-CHARLATAN DE DAS OM DOEN.


  Maak melding

 15. Even voor de duidelijkheid. De uitslag van de verkiezing is dat een deel van de bevolking verdeeld over 27 zetels het eens is met Bouterse. Een ander deel van dus een aanzienlijke minderheid is het niet met hem of het gevoerde beleid eens. Als winnaar heeft de NDP het recht om het initiatief naar zich toe te trekken, maar als de kiezers niet wilden dat NDP met een andere partij moest samenwerken dan hadden ze de NDP aan een 2/3 meerderheid geholpen.
  Het is daarom van groot belang dat men (de NDP) arrogantie en hooghartigheid laat varen en goed de uitslag van de verkiezing tot zich laat doordringen.
  De VHP zou een logische keuze zijn om mee samen te werken, maar je werkt niet met een andere partij alleen samen op basis van zetel aantallen. Er moeten wel overeenkomsten dan wel overbrugbare verschillen zijn anders valt er niet samen te werken. Ik kan niet inschatten als de VHP breekpunten heeft. Ik weet wel dat men in 2010 heeft geweigerd met de NDP samen te werken als Bouterse president zou worden. Die eis kan men nu laten varen anders is samenwerken direct uitgesloten.
  Het pijnpunt zit er niet in het presidentschap. Elke assembleelid die het aandurft tegen te stemmen schiet in eigen voet. Hoe wil je Santokhi boven Bouterse verkiezen? Dat kan een zeer geldverslindende operatie worden waar de kans bestaat dat het volk ingrijpt. Dat risico gaat de VHP niet willen nemen. Het is een gelopen race dus denk ik niet dat er partijen zijn die eerst deel zouden willen uitmaken van de coalitie om Bouterse als president in de Assemblee te steunen. Kortom er is daar geen eer mee te behalen.
  De VHP blijft aantrekkelijk voor de NDP omdat samenwerken met kleine partijen de politiek (het beleid) kan verlammen. Neem een voorbeeld wat er in Nederland gebeurt.
  een tweede keus zou een samenwerking kunnen zijn met zowel AC als met de NPS. Dat levert Bouterse’s NDP minimaal 8 zetels op en verder kan Bouterse gedoogsteun zoeken bij Palu en DOE. Ik verwacht dat zowel Palu als DOE op Bouterse als president gaan stemmen. Is er een alternatief (tegenkandidaat)?

  Ik denk dat een meerderheid van het Surinaamse volk wil dat Bouterse samenwerking zoekt met de VHP maar ik denk dat Bouterse eerst de voorkeur gaat geven aan de partij van Ronnie Brunswijk. Somohardjo???? Ach ja Er is teveel gezegd en gebeurd om een samenwerking tussen PL en NDP nog serieus te nemen.


  Maak melding

 16. de verkiezing winnen is één..

  en nu ,,hoe verder..

  denk aan de schulden,,betaling-achter standen,,kas is al leeg geroofd.., wat valt er verder nog te roven..

  het land is al verdeeld tot de laatste cm.

  na een paar dagen als die dronkenschap is uit gerast uit het lichaam,dan worden de mofinas echt wakker,..

  tijd-perk skeer is aangebroeken..

  broekzak leeg..auto kan niet gereden worden,money no dé ..

  het verhaal gaat gewoon verder,alleen met andere gedachten,maar je komt geen bal verder dan nu..

  time will tell..


  Maak melding

 17. Bouterse zoekt niet alleen in Suriname eerlijke mensen om samen mee te werken, maar ook in het buitenland.

  zie Cuba/Fidel Castro en Raul Castro.
  zie Equatoriaal Guinee, Obiang, zie ook zijn zoon met grote en duren huizen in Parijs/ Frankrijk en in de USA en heel veel dure peperdure bolides/auto’s.
  zie Noord – Korea Kim Jung un,
  zie Venezuela – Hugo Chavez/Nicolas Maduro

  Al deze eerlijke vrienden van DDB zijn stinkend rijk, onderdrukken hun volk, schieten ze dood en plaatsen ze in de gevangenis, het arme volk mag geen eigen mening hebben, moet op commando opstaan en gaan kloppen voor de dictator. Al deze volkeren zijn straatarm, gaan protesteren en worden gearresteerd in het gunstigste geval.

  Andere eerlijke mensen waarmee DDb zaken heeft gedaan voor Suriname/bruggen: Ballast Nedam, DDB en Wijdenbosch hebben veel smeergelden gekregen en dit is nooit aan het Surinaamse volk verteld.

  Deze eerlijke mensen die DDB zoekt, komen niet het Surinaamse volk ten goede, maar zie de smeergelden die DDB en Wijdenbosch hebben ontvangen en in hun eigen zak hebben gestopt.

  DDB strooit het Surinaamse volk zand in de ogen.

  Wie houdt wie voor de gek?

  Ste Def Stre, Wi No Sa Frede

  God Zij Met Ons Suriname(r)s!


  Maak melding

 18. Ik denk dat het goed zou zijn om eens een keer te stoppen met de flauwekul dat het geld op is in Suriname en dat Bouterse er een financiële puinhoop van heeft gemaakt. De enige instantie die inzicht heeft in de financiële situatie van Suriname is de Centrale Bank. Het is zonde om onze tijd te verspillen aan de dingen waar we niks van weten en ook niet de kennis en inzicht over hebben om daar een oordeel over te vellen.
  Het was een leuke verkiezingsissue van V7 (overgenomen van de campagne van Bill Clinton) maar het heeft in Suriname niet geholpen. Over tot de orde van de dag.
  Er is geen enkele politieke partij nu in Suriname die nu nog gaat zeggen dat de staatskas leeg is en dat de economische situatie penibel is. De reden is simpel: Wie dat zegt sluit zichzelf uit van deelname aan de coalitie.


  Maak melding

 19. De beste samenwerking met de NDP ziin:
  optie 1= NDP en AC
  optie2= NDP , doe, palu en AC
  optie3= NDP , nps, AC ,palu en doe

  met de vhp kan er niet gewerkt worden, deze partij heeft te veel scheld woorden, te veel fiovio gemaakt, want zouden ze eerst bij een pandiet moeten gaan om die fiovio weg te halen en poeroe mofo doen.
  zo werkt het , ndp moet niet zomaar met vhp gaan samen werken, ding moesoe poeroe mofo fosie, ze hebben te veel vuil.

  ding dede wang no go tkie vhp, anders gaan ze problemen krijgen met mama sranang en papa sranang.


  Maak melding

 20. Voor de verkiezing negatieve uitspraken toz. van NDP na de verkiezing is het nog niet opgehouden; ben je landslievend aanvaard dan de keuze van het SUR.VOLK.
  Een kwalitie met de vhp.zou leiden naar diezelfde shit van de nps, vhp, en de pl. namelijk Chantage politiek.
  Wat hebben die toen bereikt voor land en volk, NADA ze zijn constant bezig geweest met eigen belang ipv.van lands belang.
  NDP “weet met wie jullie in zee gaan kleine partijen zullen zich zeker aan de afspraken houden.
  Vraag maar aan somo, pl. wat hem is overkomen de volgende verkiezing haalt hij zeker niet meer.


  Maak melding

 21. De NPD behaalde meer zetels dan de hele V7 bij elkaar. Dat is een grote prestatie en het bewijs dat Suriname blij is met haar president. Schelden kan daar niets aan veranderen en geeft alleen maar aan dat velen supergefrustreerd zijn. Het wordt weer vijf jaar blaten op wkn om vervolgens door niemand gehoord te worden en het blijft dus zeer vermakelijk om Jan Stormfront Willem, Henk Molenaar, ziekenverzorgster Esmerald, Koos Wilders, Neus loso en andere debielen de basis te zien leggen voor een vroege dood. Constant onder hoogspanning staan kan namelijk dodelijk zijn voor deze anti-Surinaamse dwazen terwijl de paarsen zijn toch meer ontspannen overkomen.


  Maak melding

 22. Aay….Mi….Pappie….Als er Overlopers zijn ,die eerlijk zijn tegen de Bigi Baas BOUTA dan is er geen probleem meer voor een Coalitie vorming bij de NDP. Alleen moet Baas uitkijken wie hij inlijft.Ik denk niet ,dat Chan Sandooki en Pae Somo op de lijst zullen staan bij de Baas. Die Pae is zo,n onbetrouwbare figuur en Chan Sandooki gaat gelijk met allerlei wettelijke maatregelingen tevoorschijn komen.CHE CHE.


  Maak melding

 23. De KIEZER heeft gesproken!

  Er zijn geen SPECULATIES nodig, maar wel SPECULAAS die Bouterse zou mogen geven aan de coalitiepartners, ABOP, PALU en eventueel DOE. Daarnaast komt hij – als de uitslag zo blijft -, één (1) zetel tekort. Er zal op z’n minst één (1) persoon in die V 6 zitten of in die VIRTUELE V 7, die de WARE DEMOCRATIE een warm hart toedraagt. Om naar de VVV te stappen, zou in wezen meer dan BELACHELIJK zijn, gezien de uitslag.

  De V 6 of beter gezegd die VIRTUELE V 7 is geen EENHEID, maar een V(ergaarbak) van zes (6) partijen, waar zeven (7) in FANTASIE.

  Hoe kun je de politiek die ECHT en WAARACHTIG dient te zijn, opzadelen met FANTASIE? Totaal MISLEIDEND en ON-VOORBEELDIG voor de KIEZER, in het bijzonder de JONGERE KIEZER.

  De NDP c.q. Bouterse, mag nimmer met de VHP samenwerken. Het volk heeft ze duidelijk afgestraft en afgewezen. Ze horen thuis in de OPPOSITIE en nergens anders.

  De President en Vice-President, dienen uit de NDP te komen. Zo liggen de FEITEN politiek gezien.

  De V 6 of die VIRTUELE V 7, die zouden met de REALITEIT moeten leven en aangeven dat een VVV voor het kiezen van de President en Vice-President, een OVERBODIGE ZAAK is.

  Niemand gaat toch een President uit een V(ergaarbak) met acht (8) of hooguit negen (9) zetels accepteren – de VHP -, dan degene die de VERKIEZING OVERDUIDELIJK in haar voordeel heeft weten te beslissen met zes-en-twintig (26) zetels – de NDP -.

  Dit mag geen VRAAGSTUK maar een FEIT dat de KIEZER wil dat de President en de Vice-President, uit de NDP komen. En vooraf heeft de NDP de kiezer dat ook voorgehouden, indien er een AANZIENLIJKE winst zou worden gehaald.

  Er ligt dus geen enkele issue, los van alle theorieën.

  De KIEZER heeft haar WIL, DUIDELIJK kenbaar gemaakt.


  Maak melding

 24. NDP Groei
  Guilliano Snip Guilliano Snip (NDP) zal samen met Rashied Doekhie namens Nickerie zitting nemen in De Nationale Assemblee op 30 juni. Hoewel de paarse partij van drie naar twee zetels is geslonken in het westelijk district, vindt Snip niet dat het een achteruitgang is voor de partij. De NDP is alleen de verkiezing ingegaan en heeft op eigen kracht twee zetels gehaald, zegt Snip aan Starnieuws.

  NDP LOGICA . Daarom is de kas leeg


  Maak melding

 25. De KIEZER heeft gesproken!

  Er zijn geen SPECULATIES nodig, maar wel SPECULAAS die Bouterse zou mogen geven aan de coalitiepartners, ABOP, PALU en eventueel DOE. Daarnaast komt hij – als de uitslag zo blijft -, één (1) zetel tekort. Er zal op z’n minst één (1) persoon in die V 6 zitten of in die VIRTUELE V 7, die de WARE DEMOCRATIE een warm hart toedraagt. Om naar de VVV te stappen, zou in wezen meer dan BELACHELIJK zijn, gezien de uitslag.

  De V 6 of beter gezegd die VIRTUELE V 7 is geen EENHEID, maar een V(ergaarbak) van zes (6) partijen, waar zeven (7) in FANTASIE.

  Hoe kun je de politiek die ECHT en WAARACHTIG dient te zijn, opzadelen met FANTASIE? Totaal MISLEIDEND en ON-VOORBEELDIG voor de KIEZER, in het bijzonder de JONGERE KIEZER.

  De NDP c.q. Bouterse, mag nimmer met de VHP samenwerken. Het volk heeft ze duidelijk afgestraft en afgewezen. Ze horen thuis in de OPPOSITIE en nergens anders.

  De President en Vice-President, dienen uit de NDP te komen. Zo liggen de FEITEN politiek gezien.

  De V 6 of die VIRTUELE V 7, die zouden met de REALITEIT moeten leven en aangeven dat een VVV voor het kiezen van de President en Vice-President, een OVERBODIGE ZAAK is.

  Niemand gaat toch een President uit een V(ergaarbak) met acht (8) of hooguit negen (9) zetels accepteren – de VHP -, dan degene die de VERKIEZING OVERDUIDELIJK in haar voordeel heeft weten te beslissen met zes-en-twintig (26) zetels – de NDP -.

  Dit is geen VRAAGSTUK maar een FEIT dat de KIEZER wil dat de President en de Vice-President, uit de NDP komen. En vooraf heeft de NDP de kiezer dat ook voorgehouden, indien er een AANZIENLIJKE winst zou worden gehaald.

  Er ligt dus geen enkele issue, los van alle theorieën.

  De KIEZER heeft haar WIL, DUIDELIJK kenbaar gemaakt.


  Maak melding

 26. Over het algemeen zijn Surinamers goudeerlijke mensen, zolang zij maar niet belanden bij de vleespotten van het land en niet 1 uitgezonderd. Dit geldt ook u die hier de vrome geest denkt uit te hangen. Ik ken een gewezen ambtsdrager, die zelfs de waarde van een popsicle met bon en al declareerde. Als het eropaankomt zijn wij werkelijk net als hyena’s! Waarschijnlijk is de goudeerlijke Surinamer een dode!


  Maak melding

 27. 28 mei en nog geen 6 maanden en de regering van su zal vallen als een baksteen! Geloof me het volk zal zijn rug toekeren en smeken om genade! Ik hoop dat er nog plaats is ombte vluchten uit dat land!


  Maak melding

 28. Wie zal oordelen of de Surinamers waarmee de NDP een samenwerking wil aangaan wel eerlijk en oprecht zijn?
  De commissie olv R. Abrahams en de leden G. Alibuks, D. Balesar, Poederveen, J. Wijdenbosch ( namens Ballast Nedam), Gopi, J. Sew A Tjon en zoon Dino als adviseur.


  Maak melding

 29. @kunta (lloyd),

  Ben jij het echt?
  Wat leuk dat je vervroegd bent vrijgelaten uit de ‘gesloten’ inrichting.
  Ik heb je niet eens kunnen bedanken, voor de bruikleen van jou cellulair om mijn berichtjes op WKN te plaatsen, dus bij deze.

  Je hebt de hartelijke groetjes van broeder Dimmitri en broeder Klaas; ze missen je heel erg.

  Toedels,
  En vergeet alsjeblief niet, om je pilletjes op tijd in te nemen.

  Hoofdzuster Esmerald.


  Maak melding

 30. NPS heeft inderdaad nooit Santokhi gesteund als presidentskandidaat, Rusland was heel erg arrogant NPS had maar 4 zetels terwijl de VHP er 8 zetels had afgelopen periode.
  Kijk nu het resultaat van de NPS dank zij het infuus van de VHP heeft deze partij nog een paar zetels kunnen halen anders was deze partij opgeheven.

  Maar ja het zij zo, dit heeft de VHP te danken aan venetiaan die was ook zo een r….st.


  Maak melding

 31. VHP gaat het nooit redden begin jaren ’70 VHP/PNP volksopstand nummer direct onafhankelijkheid..Dus met NDP wordt een erger probleem omdat VHP een bolwerk is van eigen mensen die op elkaar moeten lijken…..Zuma law NPS of VHP….wie is zwak NPS of VHP……de NPS’er gaat altijd heel hard weg lopen omdat PL en VHP in het verleden zich als zeer zware geraffineerde boeven hebben gedragen. Dus zij blijven tot de dag van 2015 als onbetrouwbaar.(VHP/PL) Het zijn geen betrouwbare partners voor NPS….NPS achterban neemt geen dia spoor maar dia futu.


  Maak melding

 32. @Patricia ”k ben het 100.000% met je eens. Oeng V7 no kome ma wo kijke fa a san o waka. Want foe riegerie kondre ding ndp boi no njang kaaaaaaas. Odiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 33. Bouterse is een strateeg van de eerste orde dus maak je geen illusies. Van Santokhi tot Somo, ze zijn geen partij voor Desi Delano Bouterse.


  Maak melding

 34. Geen partner kiezen die de regering Bouterse kan laten vallen.
  VHP is een keus maar verraad binnen deze gelederen is groot.
  Coalitie met Palu en A-combinatie lijkt me de beste optie.
  De conditie van NDP gelden.


  Maak melding

 35. @Glenn Pengel

  Gefeliciteerd met de overwinning van de NDP en je nieuwe baantje in Rotterdam met behoud van uitkering. Wij zetten ons hier in voor het Surinaamse volk en lullen niet uit onze nek vanaf de Noordzee. Ik ben een echte Surinamer en ik zit nu even lekker bij te komen op vakantie om me vervolgens weer te storten op mijn taak in Suriname.

  Sranang sa wini.


  Maak melding

 36. Esmerald is weer in quarantaine geplaatst. Is het je niet opgevallen dat ze overdag wanneer ze gaat werken bij de sociale werkvoorziening, ze actief is op het internet. Ze mag koffie rondbrengen voor de mensen op kantoor.Daar heeft ze de mogelijkheid om op het internet te gaan. Na 16.00 uur is het stil rond haar persoon. Ze is dan terug naar de inrichting waar ze voor gedwongen moet wonen.


  Maak melding

 37. Santiki en Somo,..zijn lichtgewichten. voor wat betreft DDB. ,,deze 2 PAJONGWAAIERS,..zijn uitgespeelt in de surinaamse politiek..misschien kunnen ze ergensaan de noordzee aan de bak,Wilders spotten.


  Maak melding

 38. IK WIL DIT NOG ZEGGEN DAT: HET DEEL DAT VOOR DE NDP HEEFT GESTEMD TOTAAL GEEN PROBLEMEN MEE HEEFT DAT RAMON ABRAHAMS VOOR RUIM 100 MILJOEN SRD HEEFT BUITGEMAAKT.

  DDB HEEFT DIT MISDADIG GEDRAG GOED GEKEURD DOOR RAMON TE BENOEMEN ALS STAATSADVISEUR.

  HET NDP ELECTORAAT HEEFT DDB BELOOND MET 26 ZETELS VOOR DEZE MISDADIGE CORRUPTIE, DUS NEKS NO FOUT!!!

  DDB WORDT STEEDS WEER BELOOND VOOR ZIJN WANDADEN. WAT EEN VOLK: MISDAAD LOONT DUIDELIJK IN SURINAME.


  Maak melding

 39. De oppositiepartijen hebben het nog niet door dat zij een graantje mee moeten pikken door de NDP te steunen bij bepaalde projecten. Dit zal hen credits opleveren omdat zij door hun medewerking/bijdrage positieve waardering kunnen claimen bij de kiezers. Dit gegeven maakt de afstand tussen de successen van de de NDP en hun bijdrage tot dit succes ook kleiner. Zij hebben immers ook een bijdrage hebben geleverd voor dit succes. Dit is politieke scholing op hoogniveau.


  Maak melding

 40. De Staatskas is STRATEGISCH LEEG en de Goud-
  en deviezenreserves zijn MEER DAN GAHALVEERD
  door Opa Desi !

  Alles komt goed , monnie de, ik betaal alles !

  SRD wordt al komende maand al sterker !

  PS : In Venezuela van mijn matti MADURO (met een
  zelfde -onzinuitgaven-ziekte) gaat het PRIMA !


  Maak melding

 41. Somo en santhoki kunnen zich overal in de wereld begeven en werken als ze dat zouden willen/mogen, maar een groot deel van de ndp top(DiDiBrie) kan dat niet.

  @Sipali er zal veel werk aan de winkel zijn voor je, want in jou geweldige Su met zo een DiDiBrie aan het hoofd, is kort voor de verkiezingen de 2de voedselbank geopend. Moro o doro gie ding Suries ondro leiding fpe DiDiBrie. A Gratis ziekenzorg(verworvenheid van DiDiBrie) voor de Suries is geldig tot volgend mnd. Je zal dan 18 jr oud zijn en de school niet meer bezoeken om welke reden dan ook; dan moet je zelf je premie 160SRD betalen. Maar als je geen baan hebt hoe dan? Odiii.
  Glenny


  Maak melding

 42. @Srafu,

  De staatskas is niet leeg en de goudreserves zijn in orde. Jullie gedragen zich als papegaaien, praten alles van jullie politieke leiders na. Gebruik toch je eigen hersenen die je van God, vervolgens je vader en je moeder gratis heb gekregen.

  Het is allemaal podiumtalk geweest van de V7 politici die nu de wonden aan het likken zijn. Voor sommigen van de V7 politici en de sympathisanten zijn het stinkende,etterende,jeukende en rottende wonden.Ik vind dat jullie je moeten doodschamen.

  Haat, achterklap, verdachtmakingen,a-sociale talk laster,enz. hebben niet het gewenst resultaat gebracht.Gaan jullie de fouten die jullie gemaakt hebben in eigen kring maar eens goed uitzoeken.


  Maak melding

 43. @mathoe,

  Sang p’sa, krijg je niet genoeg aand8 thuis of zo!
  Waarom moet ik 7x24uur op WKN rondhangen, om jou te entertainen?

  Luister we maken een dealtje;
  Als die tram en het Wanica ziekenhuis in gebruik worden genomen, dan beloof ik plechtig dat ik 7x24uur verslag zal doen.

  Ik heb mijn Internationale OV kaart al gekocht, en wie weet ken ik nog een baantje vinden als ziekenverzorgster in het Wanica Ziekenhuis.
  Ik zal dan ‘live’ verslag doen van mijn tramrit vanuit Para naar Poelepantje en vervolgens met een lantie-bus naar het ziekenhuis.

  I love SU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 44. @RobG,

  De taak van de oppositie is om oppositie te voeren tegen slechte plannen en slecht beleid en niet om met een potje stroop rond te lopen en steeds de monden te smeren ermee.
  De NDP heeft de meerderheid maar ze tonen geen zelfverzekerdheid. Waar zijn ze bang voor?


  Maak melding

 45. @RobG,

  Dus volgens jou is de Staatskas niet leeg en is er voldoende Reserve. In jouw optiek zijn de Staatsschulden 6 MILJARD helemaal niet veel.
  Jij steekt je kop in het zand als het om DDB gaat.

  DDB is feilloos, maakt geen BLUNDERS: HIJ BESTRIJDT CORRUPTIE MET ALLE AAN HEM DIENSTBARE MIDDELEN. HIJ HEEFT EEN PRUDENT BELEID GEVOERD DE AFGELOPEN PERIODE. DDB IS GOUDEERLIJK EN DAAROM WIL HIJ SLECHTS WERKEN MET EERLIJKE MENSEN.

  DE VALUTA/GOUDRESERVES ZIJN OP EEN AANVAARDBAAR NIVEAU GEBRACHT MET EEN LENING, DIE AFGELOST MOET WORDEN. NEKS NO FOUT DUS.

  BINNEN NU EN 3 MAANDEN ZULLEN WE ZIEN OF ER VOLDOENDE VALUTA AANWEZIG IS.


  Maak melding

 46. @Robg,

  Ik zal altijd een FERVENT TEGENSTANDER VAN DDB ZIJN; DDB IS DE GROOTSTE BEDRIEGER DIE IK OOIT HEB GEZIEN.
  MENSEN ALS JIJ, RobG, WINDT HIJ OM ZIJN VINGERS.

  ALS DDB TEGEN JOU ZEGT OM JE MOEDER TE VERMOORDEN DAN DOE JE DAT ZONDER BIJ NA TE DENKEN .

  DAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ONS; VOOR JOU IS DDB EEN HALF OF DRIEKWART GOD.

  VOOR MIJ IS HIJ SLECHTS EEN ORDINAIRE MASSAMOORDENAAR/COCADEALER DIE DE BOEL BELAZERT.


  Maak melding

 47. @RobG,

  DDB heeft bij het leven gegraaid in S`landsKas, Abrahams heeft een deel van die 100 miljoen die hij heeft BUITGEMAAKT op het Ministerie van OW op DDB `s rekening gestort.

  Hoe denk jij dat DDB aan zijn ASTRONOMISCH VERMOGEN IS gekomen?? COCA EN GRAAIEN IN DE POT.

  JIJ ZAL VOOR ALTIJD BLIND BLIJVEN. JOUW PRESIDENT IS EEN ORDINAIRE STAATSBANDIET!!!


  Maak melding

 48. @Esmerald,laat je verliezersgedrag achterwege want daarmee val je direct door de mand als een zeer slechte en ontroostbare verliezer. Al een aantal dagen lees ik jou nietsverhullende commentaren aan het adres van de NDP en de aanhang van de NDP.Ik zou denken dat je en borderliner bent want je de agressie die van je woorden uitstraalt zijn niet mals.

  Ik dacht dat je door de nederlaag van V7, getransformeerd zou worden tot een volwassen persoon /partner /moeder /grootmoeder /propagandiste die tot inkeer is gekomen. Het blijkt vooralsnog ijdele hoop te zijn.

  @Henry,

  De staatsschuld van Suriname stelt echt niet veel voor in vergelijking met andere landen in de regio. Dankzij het beleid van de regering Bouterse is Suriname interessant geworden voor (internationale) ondernemers.Een redelijke staatsschuld mag en kan een land wel hebben, omdat men met het aangetrokken kapitaal hogere rendementen kan halen na aftrek van de rente op het Vreemd Vermogen. Men noemt dit ook wel het hefboom effect. Economen weten wel wat ik hiermee bedoel.

  Een regering met de NDP brengt vooruitgang in het land.
  Ik hoop daarom ook vurig dat de recente woordenwisselingen tussen President Bouterse en Badrisein Sital tot het verleden gaan behoren. Beide heren moeten het geschil bijleggen en gezamenlijk werken aan de vooruitgang van het land.Zij zijn ‘ the right stuff’ voor het land.


  Maak melding

 49. V7, blijf zitten waar je zit!
  Hou vol!
  Ook al betekent het opnieuw oppositie voeren tegen een coalitie die de oppositie niet serieus neemt en niet schroomt deze te vernederen. Hou vol en laat de natuur zijn gang gaan. De tijd is nu je bondgenoot.
  De UITSLAG is nl duidelijk: 26 en geen 34 zetels!
  Het presidentsschap ( belangrijk voor Bouterse en clan) is met deze uitslag nog lang niet beslist!

  De Ndp moet nu intern zaken op orde gaan stellen.
  Gaat het om regeermacht of om het presidentschap?
  Een vraag die binnen de ndp cultuur niet eens aan de orde komt!
  En/en kennen we van de afgelopen 5 jaar, plus de resultaten.
  Door niet samen te werken blijft het probleem waar het thuishoort: Op het bord van de NDP!

  Neem geen verantwoordelijkheid voor datgene waar je de afgelopen 5 jaar tegen hebt gestreden.
  Indien u dat wel doet, dan pas zal Suriname verliezen!


  Maak melding

 50. @RobG,

  Je schrijft dat dankzij het beleid van de regering Bouterse is Suriname interessant geworden voor buitenlandse ondernemers en nog meer van die ONZIN over de Staatsschuld;

  Ik had ook niet anders van jou verwacht RobG dat je dit zou goedpraten.
  Het FES-DEBAT vond je natuurlijk ook NIETS waarbij CALDEIRA belachelijk werd gemaakt met zijn ONZIN zoals jij dat doet.

  Op school HEB je wel degelijk economie gehad maar doordat je DDB zo de Hemel in prijst, gooi je alle Economische Wetmatigheden overboord. DDB heeft in 3 jaar tijd (2012-2015) de Monetaire Reserves met ruim 900 miljoen doen verminderen. Dit noem ik WANBELEID.

  Jij hebt Ramon Abrahams als INTEGER( poosje geleden) genoemd terwijl deze man meer dan 100 miljoen SRD+valuta op klaarlichte dag heeft BUITGEMAAKT met medeweten van jouw driekwart god.
  Ga je Schamen!!!, RobG

  RobG, jouw driekwart God zal Suriname te gronde richten. Hier ben ik vast van overtuigd.


  Maak melding

 51. @RobG,

  Ik vergat je te vertellen dat niet alleen Esmerald bedroefd is dat DDB gewonnen heeft. Jouw DDB zal ik never feliciteren omdat ik hem nooit heb gerespecteerd.

  Ik zal never nooit een Massa moordenaar/Graaier in StaatsKas-veroordeelde Drugstransporteur als DDB de hand toereiken.


  Maak melding

 52. @ Henry,
  Jouw postings fungeren als opstekers voor mij.
  Net zoals de vele andere kritische postings op dit forum.
  Thanks.
  ’t Zou mooi zijn wanneer alle partijen iets van een dialoog met elkaar kunnen voeren, zonder in polarisatie te vervallen.
  We hebben nog een lange weg te gaan!


  Maak melding

 53. Intussen is die verraderlijke javamens van gedachten veranderd, want hij pleit nu voor het kiezen van de president in DNA.
  Wie heeft eigenlijk die afkorting DNA (De Nationale Assemblee) bedacht? Want nu moet je geen ‘de DNA’ zeggen want dan is de ‘de’ dubbel: de De Nationale Assemblee’. Wisten ze niet dat een afkorting nooit begint met een lidwoord?


  Maak melding

 54. NDP- VHP is no go!
  Daarvoor heeft de VHP de NDP op niet mis te verstane wijze door het slijk gehaald. Nog even dan hadden die idiote Amerikanen Paramaribo platgebombardeerd, louter omdat er banden zouden zijn met Hezbollah? Have a heart!


  Maak melding

 55. Glenn Pengel
  Somo en santhoki kunnen zich overal in de wereld begeven en werken als ze dat zouden willen/mogen, maar een groot deel van de ndp top(DiDiBrie) kan dat niet.

  @Sipali er zal veel werk aan de winkel zijn voor je, want in jou geweldige Su met zo een DiDiBrie aan het hoofd, is kort voor de verkiezingen de 2de voedselbank geopend. Moro o doro gie ding Suries ondro leiding fpe DiDiBrie. A Gratis ziekenzorg(verworvenheid van DiDiBrie) voor de Suries is geldig tot volgend mnd. Je zal dan 18 jr oud zijn en de school niet meer bezoeken om welke reden dan ook; dan moet je zelf je premie 160SRD betalen. Maar als je geen baan hebt hoe dan? Odiii.
  Glenny

  ==================
  Ping Ping five more years!!!
  Vijf jaar hier muggeziften heeft er niet toe geleid dat de NPS van je opa Jopie is gaan groeien en bloeien, integendeel!


  Maak melding

 56. Bla bla bla bla bla bla bla……………….daar jullie maar bezig zyn met het afblaffen van de president enzo is het ,denk ik, beter dat jullie zelf in de regeerstoel gaan zitten!jullie weten toch zoveel over hoe een land geregeerd moet worden.politiek is vies,vuil en laag jongens!jullie discusieeren erover maar weten jullie als de verschillende partygenoten nu op dit moment lekker aan het chillen zyn met z’n allen,zippin’ on a blue label whisky?chill out guys…!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.