President Suriname verwacht grote opkomst verkiezingen

28

PARAMARIBO, 25 mei – President Desiré Bouterse verwacht dat zoveel mogelijk kiezers naar de stembusgang. In een publieke toespraak heeft Surinamers opgeroepen om gebruik te maken van hun stemrecht. Na verkiezingsdag is het weer vreedzaam optrekken met elkaar.

Dan wordt verwacht dat de gelederen worden gesloten voor de ontwikkeling van Suriname. Het maakt dan niet uit hoe de uitslag van de verkiezingen is. “Nadat de uitslag bindend is verklaard, verwacht ik, zoals het Suriname eigen is, dat ook deze verkiezingen tot voorbeeld mogen strekken voor de regio. Van iedere Surinamer wordt dan verwacht dat de politieke strijdbijl wordt begraven”, zei Bouterse.

Suriname heeft behoefte aan rust en vrede, meer dan wat ook. Politieke tegenstellingen mogen dan niets meer uit maken. “Als rechtgeaarde Surinamer halen wij dan ons ontwikkelingsgereedschap uit de kast en gaan pal staan achter de leiders, die gekozen zijn om de komende vijf jaar Suriname te leiden. Wij zullen dan een vuist moeten maken voor de welvaart en voor het welzijn van Suriname”, aldus Bouterse.

28 REACTIES

 1. Bijna iedere jongere zal presentie geven. Dat is de groep die de huidige president weer 5 jaar geeft.

  Geef de jeugd brood en spelen en zij zullen je eeuwig dankbaar zijn.

  En deze president met zijn ministers, adviseurs, presidentiële commissies heeft dat aangetoond.

  De lotsverbetering van de toekomst is in handen van U nieuwe President.


  Maak melding

 2. DIE BEDRIEGER: NA DE VERKIEZINGSDAG IS HET WEER VREEDZAAM OPTREKKEN MET ELKAAR.
  VAN IEDERE SURINAMER WORDT VERWACHT DAT DE POLITIEKE STRIJDBIJL WORDT BEGRAVEN.

  DDB, JE LIEGT: ALS JE HEBT VERLOREN WIL IK ZIEN OF DEZE WOORDEN GEMEEND ZIJN.

  VOOR MIJ IS HET MEER DAN DUIDELIJK DAT JIJ DE BOEL BELAZERD!!


  Maak melding

 3. Als Bouta wint dan ga ik mij diep schamen als Surinamer zijnde!
  Want de Surinamers die hem aan een overwinning helpen zijn te dom voor woorden! Mensen haal die oogkleppen een keer af, want het gaat niet zo goed met SU!


  Maak melding

 4. @ Rufus,

  Niks brood en spelen, zouden ze wel willen. Een schop onder hun gat en studeren en werken!! Ben je nou helemaal van lotje getikt


  Maak melding

 5. Leuk dat als je apintie live stream wilt volgen vanuit Suriname, dat het dan niet lukt. Maar een stream als Amor FM of Ujala wel..

  Zegt genoeg.

  nieuw slogan voor bord aankomst Zanderij:

  Sranang, Soso Banaba!

  Houd u portemonnee goed in zicht. Hier lopen dieven en zakkenrollers.


  Maak melding

 6. @Rufus….

  het zijn diezelfde jongeren (paars stemvee) die, zonder enig historisch besef, meteen na hun nachtelijke roof-en strooptochten richting stembus rijden in hun buitgemaakte auto’s. Zo is de situatie momenteel in Su.


  Maak melding

 7. Overal bij de stembureaus zie je de logo van Bouterse zijn partij, terwijl dit helemaal niet mag, omdat het niet eerlijk is.

  Bouterse heeft juist een grote mond dat er geen propaganda meer gemaakt mag worden, maar hij doet dit in stilte.

  Ik wens een ieder heel vel succes.


  Maak melding

 8. De strijd in bij deze verkiezingen gaat tussen de democratische rechtsstaat van V7 of dictatuur van NDP/DDB

  Democratische rechtsstaat”
  Trias Politica:
  – wetgevende macht,
  – uitvoerende macht,
  – rechterlijke macht,
  – de grondwet van de republiek Suriname,
  – internationale verdragen, cq mensenrechten
  grondrechten, mensenrechten, normen en waarden, principes, vrijheid, eigen mening, recht van vergaderen, recht van vereniging, enz

  In een dictatuur, noemt de dictator verantwoording afleggen in de volksvergadering poppenkast en komt nooit opdragen, zijn wil is wet en niemand die hem iets kan verbieden of zeggen, op commando/bevel moet het volk opstaan en voor hem kloppen, ook als hij onzin zegt of niet weet wat hij zegt, Nanan Panday is de VP, terwijl hij iemand anders bedoelt. De dictator leeft boven de grondwet, kan iemand/mensen laten vermoorden of vermoord mensen en niemand die hem iets kan maken of zeggen, hij, familie, naasten vrienden mogen stinkend rijk zijn en de totale volk dat in armoede leeft is niet zijn zorg. Hij belazert het volk en strooit ze zand in de ogen en verkoopt de luchtkastelen, oa, 18000 volkwoningen, gouden kerst, vierbaansweg met fly-overs naar Brazilië, treinverbinding naar Brazilië, diepzeehaven, bruggen over de grensrivieren, graanschuur van het Caribischgebied, alle leerlingen een cel/laptop, enz, enz, enz.

  Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht…

  Landen met dit soort mensen: Cuba, Venezuela, Equatoriaal Guinee, Noord- Korea, Libië, Syrië, Egypte, Zimbabwe, Tsjaad, Liberia, Algerije, moslimlanden, Irak, Iran, Eritrea, Ethiopië, Somalië, enz, enz.
  Landen zonder mensenrechten, landen waar vrouwen geen rechten hebben, geen auto’s mogen rijden, een man niet een hand mogen geven, hun hele lichaam, hoofd,m gezicht overdreven bedekt is van hoor tot de nagel van de voet. vrouwen gestenigd mogen worden, enz. enz.

  DDB wil van Suriname het zelfde soort land maken als Cuba onder Fidel Castro, Venezuela van Maduro, Obiang van Qquatoriaal Guinee, Kim Jung un van Noord-Korea, en de bovengenoemde landen.

  U bent gewaarschuwd. Zie wat er de afgelopen 5 jaar met u gebeurd is, zie de luchtkastelen, zie de volkswijken, zie de ondergelopen trenzen kanalen, sloten, die verstopt zijn, volgroeid zijn met onkruid, buurten/straten, erven, schoolterreinen, enz die onder water zijn.

  Time4Change
  Volk van Suriname stemt u massaal op V7!
  Chan4Pres!
  V7! de kon voor een beter leven!
  V7! da pasi e kon
  25 mei na mi dai foe stem
  Stemt u V7
  V7! foe set Sranangron
  V7 hee, hee
  V7 hoo, hoo
  V7 hee, hee!
  V7 da pasi e kon

  Stemt u massaal op V7 voor verandering de democratische rechtsstaat
  YesWeC(h)an(ge)!, YesWeC(h)an(ge)!, YesWeC(h)an(ge)!
  Chan4Pres!, Chan(ge)!, Chan(ge)! , Chan(ge)!

  Fri, Fri, Fri!
  Sranankondre Fri!
  Sranansma Fri!

  Freedom, Freedom, Freedom, Freedom, Freedom De Kon!

  Free At Last, Thank God Migthy!, We Are Free At Last!

  God zij met ons Suriname
  Hij verheff’ ons heerlijk land
  Hoe wij hier ook samen kwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand
  Werkend houden w’ in gedachten
  Recht en waarheid maken vrij
  Al wat goed is te betrachten
  Dat geeft aan ons land waardij.

  Opo, kondreman un’ opo
  Sranangron e kari un’
  Wans’ ope tata komopo
  Wi mu’ seti kondre bun.
  Strey de f’ strey, wi no sa frede
  Gado de wi fesiman.
  Eri libi, te na dede
  Wi sa feti gi Sranan.

  Stemt u op V7!, V7!, V7!, V7!, V7!, V7!, V7!
  Het gaat om de toekomst van u en uw (klein)kinderen
  Leve de democratische rechtsstaat
  Leve de Grondwet van de Republiek Suriname
  Leve Internationale Verdragen,
  Leve alle democraten in Suriname.
  Hoera, Hoera, Hoera!

  Stemt u massaal op V7!
  Chan4Pres!
  YesWeC(h)an(ge)!, YesWeC(h)an(ge)!, YesWeC(h)an(ge)!
  Chan4Pres!, Chan4Pres!, Chan4Pres!

  Stre, Def Stre, Wi No Sa Frede!

  God Zij Met Ons Suriname(r)s!


  Maak melding

 9. niet hij alleen verwacht een grote opkomst,,maar het hele volk..

  zijn tijd is passee..

  eindelijk wordt er zonder angst en beven gestemd..

  nu de beoordeling nog..


  Maak melding

 10. Boodschap en citaat uit het boek: ‘ Leiderschapslessen van Mandela.’

  ‘ Grote leiders erkennen hun fouten. Inplaats dat men zijn vertrouwen in je kwijtraakt, moet je je fouten en grenzen toegeven, waardoor je mensen zult aantrekken die je willen helpen en voor je willen werken. Als je kunt zeggen dat je iets verkeerds hebt gedaan, laat je zien dat de zoektocht naar goede gedachten en goede daden een gemeenschappelijk iets is.

  ‘ Als je laat zien dat je het mis hebt gehad, is dat geen teken van zwak leiderschap. In wezen wordt je band met mensen alleen maar sterker. Je verontschuldigingen aanbieden is een nederige daad. Nederigheid trekt aan en inspireert. Aarrogantie doet dat niet.’

  ‘ Kweek groot Respect voor iedereen.
  Leiderschap gaat om mensen, en ieder mens doet ertoe. Zowel Nelson Mandela als Mahatma Ghandi hadden geen vooropgezet doel toen ze aan hun missie begonnen. Ze hadden alleen groot Respect voor mensen,
  Je moet jezelf aanleren iedereen met het grootste Respect te behandelen.
  Iedereen die beinvloed wordt door jou positie of ambt verdient jouw onverdeelde aandacht. Dit zou routine voor je moeten zijn,net als een gelijkmatig humeur. ‘

  De Universele boodschappen voor Bewustwording…Waarheid….en Rechtvaardigheid worden uitgedragen….en zullen leiden tot Inzicht… Zuiverheid en Gerechtigheid.

  Message from the Great Spirit of Light.!


  Maak melding

 11. @Recht en Waarheid maken Vrij, Bouterse heeft erkend dat hij moorden heeft gepleegd en hij is ook nooit naar de rechtbank geweest om zijn gelijk te halen. Zijn excuses zijn nooit geuit naar de nabestaanden.
  Bouterse heeft nooit corruptie onderzocht, juist beloond.

  =Echte leiders zijn mensen die integers zijn, transparant werken, eerlijk zijn tegen het volk, niet misleiden, geen corruptie voeden, het volk niet uitspelen en haat zaaien etc etc…,,Dit zijn het tegenovergestelde punten van Bouterse.


  Maak melding

 12. PASSANT,…Ik heb nog nooit zo`n onzin/koeterwaals lang verhaal op internet gelezen,tik wang Valium ,dai go sriebie jere,..weerede!


  Maak melding

 13. Lees hier al dat het niet goed afloopt::

  25 May, 09:01
  Een NDP-propagandist begeleidt een kiezer op stembureau Ballingsoela.

  Niet bij alle stembureaus gaan zaken vlekkeloos. Sommige stembureaus konden niet om zeven uur opengaan. Ondanks alle controle bleken hier en daar toch belangrijke documenten te ontbreken. Zo was er bij een stembureau geen kiezerslijst bij in de stemkit. Dat moest eerst in orde worden gemaakt. Op Ballingsoela in Brokopondo klaagt BEP (V7) over “meten met twee maten”.

  Er is geen eenduidigheid over de begeleiding van kiezers naar het stemhokje. “Op Ballingsoela wordt aan NDP’ers wel toestemming gegeven om mensen te begeleiden, maar wij van de BEP mogen niet”, zegt een vertegenwoordiger van de BEP aan Starnieuws. “Ik heb geklaagd bij de voorzitter van het stembureau en ook bij de toezichthouder van het Onafhankelijk Kiesbureau, maar het heeft niet veel geholpen”.

  De instructie is aan de stembureauvoorzitters gegeven om toe te staan dat kiezers begeleid worden. Het gaat om hulpbehoevende mensen.


  Maak melding

 14. Ik spreek jullie allemaal weer vanavond,na jullie loesbere/diaree ti Bouta wiep oenoe.ha haaaaa.stelletje ezels die contra DDB zijn.


  Maak melding

 15. ” Desiderius ” , tek’ yu bondru da yu HOEPEL OP !!!!!!!

  Daarna moet eerst een begin worden gemaakt met het GRONDIG ONTSMETTEN van de ” Saloon ” ( kabinet van de President )

  Dit vanwege de bende rioolratten, djakti kakalaka’s en kupari’s die jou gedurende 5 jaar in het ZUIPHOL vergezelden onder het mom van kabinetdirecteur, raadadviseur, perschef, etc etc

  Mocht jij, ” Desiderius”, toch nog 5 jaar in voortdurend BENEVELDE toestand het ” ZUIPHOL ” blijven bezetten dan zal dat te danken zijn aan het gros van de IDIOTEN onder de JEUGDIGE kiezers / FIRST voters.
  Niet te vergeten de STOMPZINNIGE Purple birds.

  Moge God mijn geboorteland behoeden van een CATASTROFE.

  Lycka till Suriname !!

  Hälsningar CHAVÉZ


  Maak melding

 16. Ja, Ira, Suriname zal altijd een ontwikkelingsland blijven met waarschijnlijk een rover/ massamoordenaar en Judas en drugsbaron aan het hoofd.


  Maak melding

 17. @Ira als je de boodschappen en inzichten van de afgelopen periode hier heb gelezen..zou u Inzicht moeten hebben verkrijgen waar ze over gaan…..en dat ze allemaal op Eerlijkheid… Zuivering en Rechtvaardigheid gebaseerd zijn in belang van land en volk.


  Maak melding

 18. @Printa,

  Als DDB de verkiezing wint : JOE AI O GO KRING, Je bent nu blind, maar straks ga je lopen SCHREEUWEN; BOUTA MIE NA WAN JOE MORO, GWE

  Als je in Suriname woont, zal je straks aan familieleden vragen een doos voor je te sturen met tandpasta, bruine bonen , want de schappen in de winkels zijn leeg.


  Maak melding

 19. SONNY HIRA (V7) CONSTATEERT ENIGE ONREGELMATIGHEDEN DIE ABSOLUUT NIET DOOR DE BEUGEL KUNNEN OP DIVERSE STEMBUREAU`S

  BIJVOORBEELD: OP KWAMALASAMOETU IS EEN SCHERM GEPLAATST IN HET STEMBUREAU WAARBIJ DDB STEMADVIES GEEFT.

  2)INTIMIDATIE OP DIVERSE STEMBUREAU`S

  3)FAMILIELEDEN WORDT DE MOGELIJKHEID ONTNOMEN OM HUN EIGEN MENSEN BIJ TE STAAN OM TE STEMMEN, NDPÈRS NEMEN DEZE TAAK OVER OM ZELF HET STEMBILJET TE KLEUREN VOOR DEZE MENSEN

  BRON: APINTI TV-LIVE


  Maak melding

 20. Verwacht hij de komende vijf jaar wel te halen? Hij haalt de namen van iedereen, zelfs van zijn ministers, door elkaar. Hij loopt het stemlokaal waar hij zijn stem moet uitbrengen (staat duidelijk op de stemkaart aangegeven) twee keer voorbij, terwijl zijn vrouw en Limbo hem moeten ondersteunen. Als dat geen tekens aan de wand zijn, dan weet ik het ook niet meer.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.