Het woord is nu aan de Surinaamse kiezer

33

PARAMARIBO, 23 mei – Het woord is nu uitsluitend aan het kiezersvolk van Suriname. De grote en kleine sterren met hun kronkels, bokkensprongen en grote mond, gaan voor een moment op stal. Een lotbepalend moment.

Wat wordt het? Het is wat menigeen door het hoofd speelt dezer dagen. Mensen ontmoeten elkaar overal en stellen elkaar steevast deze ene vraag. Al het gewapper, de gemeende en geveinsde aanvalletjes, het maakt nu niets meer uit. Opiniepeilingen doen er niets meer toe. Het maakt dan niet uit of de uitslag voor de ene controversieel was of voor de ander juist goed nieuws. Al de uitsloverij mag het dak op.

Want wie nu besloten heeft naar de stembus te gaan, heeft wellicht al beslist op wie en wat te stemmen. “De verantwoordelijkheid voor uw toekomst en die van uw kinderen, ligt in uw handen.” Het is het meest versleten en gesleten cliché van de afgelopen tijd. Zeker de ‘grootsten’ onder de sterren wrongen zich in de vreemdste bochten om het die kiezer aan het verstand te brengen. Alsof die het niet altijd al wist.

33 REACTIES

 1. 23 mei 2015

  Nog twee dagen te gaan, alvorens het volk van Suriname een keuze mag maken in haar gelijk.

  Henk Molenaar, Roy, Neus, Esmerald e.a., op 25 mei 2015 zal het volk van Suriname over haar eigen waarheid mogen stemmen.

  Velen geven de NDP in hun beeld van eigen beleving de voorkeur.
  Wat de uitslag op 26 mei a.s. ook moge worden, Srika hoopt dat het Surinaamse volk in Suriname blijft begrijpen dat de enige echte waarheid is het samenleven en samenwerken in het belang van de vooruitgang van Suriname.

  Srika


  Maak melding

 2. Het woord is aan de kiezers, dr-en rr-leden, DNA, kandidaten, leiders van de politieke partijen.

  Remember wat er gebeurde na de verkiezingen van 25 mei 2010
  omkoping, zie hoe een aanhanger van ABOB en Ronnie Brunswijk met elkaar vechtend over straat gingen, met wie de ABOB moest samen werken, zie hoe de verhouding was tussen Bravo en Somo, zie hoe deze twee bloedbroeders door DDB uit elkaar gedreven werd en uiteindelijk de kant van hem kozen, zie hoe er gestemd werd in de DNA om president te worden, vice president, DNA-voorzitter, ondervoorzitter.

  Uitslag van de verkiezing als de kiezers gestemd hebben is één, daarna komt er een andere fase van zij die bepalen, list en bedrog, trouw, eigen belangen, triest, de kiezers, achterban staat erbij en kijkt ernaar en hun rol is dan uitgespeeld.

  Laten mij woorden een waarschuwing zijn voor personen die aan hun eigen belang denken en niet naar het algemeen belang, gemakkelijk omkoopbaar zijn, enz, enz, enz.

  Suriname staat voor grote uitdagingen, de democratische rechtsstaat, trias politica, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht, de grondwet van de republiek Suriname, internationale verdragen, cq mensenrechten, de omstreden amnestiewet, veiligheid, vrede, welvaart, welzijn, vooruitgang voor het hele land, de richting die Suriname op moet op lange termijn, maar waarin ook het korte termijn en middellange termijn belangrijk is, zaken als normen en waarden, principes, vrijheid, grondrechten, eerlijk alles verdelen, het nationaal belang en internationaal belang, waarin iedere Surinamer trots is als het gaan om Suriname, Surinamer is, een mooie land, waarin het heerlijk toeven is en dat een voorbeeld mag zijn voor de regio en de wereld. Eenheid in verscheidenheid, een boeket, allerlei geuren en kleuren, diverse bloemen, planten, enz. Samen werken en het beste uit jezelf halen, eerlijk(heid) oprechtheid, rechtvaardigheid,

  God zij met ons Suriname
  Hij verheff’ ons heerlijk land
  Hoe wij hier ook samen kwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand
  Werkend houden w’ in gedachten
  Recht en waarheid maken vrij
  Al wat goed is te betrachten
  Dat geeft aan ons land waardij.

  Opo, kondreman un’ opo
  Sranangron e kari un’
  Wans’ ope tata komopo
  Wi mu’ seti kondre bun.
  Strey de f’ strey, wi no sa frede
  Gado de wi fesiman.
  Eri libi, te na dede
  Wi sa feti gi Sranan.

  Ik heb mijn boodschappen door gegeven. Het is nu aan u de kiezers wat u ervan vindt. Dat was mijn bijdrage. Het gaat u en uw familie goed. Het gaat Suriname goed. Als het met Suriname goed gaat, gaat het met alle Surinamers goed. Werken en op een eerlijke manier je geld verdienen een een democratische rechtsstaat, waar je mogelijkheden krijgt om je te verheffen en er verlichting komt en is voor iedereen. Alles wat verkeerd is en het niet goed is moet aangepakt worden op de daarvoor bestemde wijze. De veiligheid is heel belangrijk. Vertrouwen, respect, eerbied enz,

  Zie het wapen van Suriname
  zie de vlag van Suriname
  zie het volkslied van Suriname
  Zie de grondwet van Suriname en de internationale verdragen.

  Iedere Surinamer moet goed naar zichzelf kijken en er moet ook goed naar de andere gekeken worden. Leeft die naar de regels en wetten van het land, internationaal en maakt u altijd een eerlijke besluit voor u zelf voor wat goed is en wat fout is, op grond van uw heilige boeken, de grondwet, zeden en gewoonten.

  Ste Def Stre, Wi No Sa Frede!
  God Zij Met Ons Suriname(r)s!


  Maak melding

 3. Kleurrijk Harmonisch Samenwerken.

  De nieuwe Wereldwijde harmonische Samenwerking is
  gebaseerd op Respect……Liefde…..Rechtvaardigheid….en Algemeen Belang.

  Samen staan we Sterker… ja Samen staan we Sterker.
  We maken ons vrij van ego, hebzucht, bedrog, afgunst en machtsmisbruik.
  We respecteren en waarderen elkaars kennis, kwaliteiten en talenten.
  En gaan hiermee als groot Geschenk samen aan het werk.

  Samen staan we Sterker…..ja Samen staan we Sterker.
  Kleur, geloof, geslacht en afkomst zijn dingen waar wij niet op letten,
  en discriminatie en racisme is iets dat wij niet kennen.
  ‘ Solidair zijn met elkaar’ is waar wij ons op leggen.

  Samen staan we Sterker….ja Samen staan we Sterker.
  Als Leider maar tevens ook als leerling kunnen opstellen,
  is iets wat wij goed beseffen.
  Ook wordt niemand boven een ander verheven, want dit zou gelijkheid, rechtvaardigheid en een goede samenwerking beletten.

  Samen staan we Sterker… en Samen zijn we aan het werk.
  Soms heel zichtbaar, maar soms ook ongemerkt.
  We beschikken allen over gemeenschappelijke nieuwe denkvisies,o.a. gebaseerd op onze verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde en een Rechtvaardige wereld.
  Ook blijven we aan onszelf werken, want ‘ werken aan een betere wereld’ begint vooral bij onszelf.
  Een van de belangrijke Kosmische Levenswetten .

  Samen zijn we aan het werk…praktisch, mar soms ook geestelijk.
  We voelen ons een Wereldburger en werken in Algemeen belang.
  En openheid en eerlijkheid staan bij ons centraal.

  Kleurrijk Harmonisch Samenwerken voor een betere- en Rechtvaardige wereld maakt Sterker,
  en dit geldt voor een ieder die zich vanuit een oprecht- en liefdevol hart geroepen voelt.
  Daar zijn hoge opleiding, status of rijkdom niet voor nodig.

  Kleurrijk Harmonisch Samenwerken kan nationaal… maar kan vooral ook wereldwijd geschieden met andere Wereldburgers,

  Recht en Waarheid maken Vrij
  Al wat goed is te betrachten …..

  Message From the Spirit of LIGHT!


  Maak melding

 4. Ik heb mijn keus al gemaakt. Voor mij hoeft Suriname geen tweede Dubai te worden. Ik heb er namelijk gewoond en gewerkt.

  Surinaamse vrouwen hoeven niet (verplicht) van kop tot teen gesluierd door het leven te gaan, terwijl ze Gucci schoenen, Prada brillen en handtassen dragen

  Alcohol hoeft niet verboden te worden. Ik wil nog steeds drinken en genieten met me mate(n)

  Drinkwater hoeft niet duurder te zijn dan brandstof. Olie is er in overvloed, maar zelf hebben ze geen druppel drinkwater. Moeten ze importeren.

  Ik wil verplicht niet trouwen voordat ik ga samenwonen.

  Ik wil godsdienst vrijheid.

  Tot slot wil ik welvaart, en dat is niet alleen te meten aan de hand van een overvloed aan financiele middelen, maar de kwaliteit van leven en de zin van het leven spelen ook een belangrijke rol.

  Dat Suriname een tweede Dubai zal worden was namelijk een holle frase van ene meneer “ik heb poep gezien”
  Vergeef het hem, hij is zo dom dat hij niet weet wat hij zegt. Hij, en zovelen met hem, hebben niet eens in de gaten dat die medaille een keerzijde heeft.


  Maak melding

 5. Hopelijk hebben de kiezers voldoende voorbeelden kunnen zien, van deze paarse roversbende, waardoor ze verstandig genoeg zijn om maandag voorgoed af te rekenen met deze zelfverijkers.


  Maak melding

 6. Nog 2 dagen dan wordt Suriname nog 5 jaren in handen van de heer gedragen via Desi Bouterse en zijn apostelen in de regeer team en in de Surinaamse parlement.

  De Duivel V7 komt niet meer, die worden letterlij en figuurlijk afgeschaft op 25mei en daana afgestraft en vernietigd,

  de kacht van God zal deze Duivel van V7 verbranden


  Maak melding

 7. Beste mensen, laten we hopen dat bouta wint! Begrijp mij niet verkeerd!!!! Ik leg het uit. Als hij nu de verkiezingen verliest zit de nieuwe regering met een groot probleem. Deze nieuwe regering kan onmogelijk nog de grote schade oplossen die meneertje B heeft veroorzaakt. Gewoonweg omdat er geen geld meer is. Het land bungelt op het randje van de afgrond. Wat gaat men nu krijgen, omdat de regering het niet op kan lossen gaat men deze ook beschuldigen en zeggen, zie je nou wel!! Ze kunnen er ook niks van. Ze stelen ook!! Enzovoort enzovoort. Het is beter dat die dief van een bouta zelf zijn eigen graf graaft en over een jaar of misschien 2 jaar alsnog op een zijspoor gezet wordt door het volk omdat ze dan wel inzien dat het niet meer gaat zodat een nieuwe regering dan van onderaf opnieuw kan beginnen. Men weet dan dat het land totaal verwoest is en dan kan een nieuwe regering het alleen maar beter doen…
  We zullen zien…nog 2 dagen wachten en dan weten we het…


  Maak melding

 8. Ik roep u allen op om op V7 te STEMMEN 🙂
  Op deze regering was niet gestemd om he tland skeer te maken we willen niet het pad op als Venezuela immers…

  OH NEEEEEEEEEEEEE

  Daarom STEM V7 voor een welvarend leven…
  ZELF STERK SAMEN STERKER
  6 partijen in samenwerkingsverband

  so so TRANGA !

  V7 a pasi e kon , V7 fu set’ Sranan gron !

  Wi sa feti gi Sranan !


  Maak melding

 9. Google : top ten poorest countries in the world.
  Kijk welk land op nr 9 staat.. Binnenkort nr 2

  Overal waar kaphrie banders zijn is er verval, dood en verderf.
  Hindoestanen en Javanen en chinezen zouden zich moeten schamen om deze dieren geen trap onder hun hol te geven.

  Zag op Youtube een filmpje waar Hindoestanen ,Brunswijk die gorilla gingen optillen en poweren.

  goed he? om de leider van de toekomstige verkrachters (aanhang)van jullie dochters op te tillen?

  Al krijg ik een huis met grond in Su, mijn paspoort zou nooit verwisselen, met een paspoort van een derde wereld land vol rovers en verkrachters. Je moet wel gek in je kop zijn.


  Maak melding

 10. hallo mie doro baka1863,,jou verstand is inderdaad blijven steken in die tijd-perk tot heden en nog de komende duizend jaar..

  de gemiddelde jou soorten komen het hele leven land nooit en nimmer verder dan je neus land is..

  jullie blijven in de crime sfeer hangen zolang jullie ademen..

  nog 2 dagen dan weet je het..


  Maak melding

 11. Het volk zal straks bepalen of we nog 5 jaar in de wereld moeten dokken of dat we als trotse Suri’s de wereld met open vizier tegemoed zullen treden.


  Maak melding

 12. Op 25 mei gaat het gebeuren. Is het Surinaams volk zo dom om echt weer op moordenaars te stemmen? Of is het een paars duistere strategie geweest om al die peilingen ten voordele te beinvloeden. Natuurlijk monie lollo ondro a tafra en zoals velen, didibries gave / omkoperijen moeilijk kunnen weerstaan, zoals Somo en Lon in 2010, waarschijnlijk ook hen die deze peilingen hebben verricht. Foeroe sma no denki dat ndp o winie, op de paarse ezels na, soso paarse bluf. Natuurlijk gaan ze niet ondro njang verliezen maar veel zetels gaan naar V7. Vele zwevende kiezers zullen regen of geen regen massaal gaan stemmen, tenzij baas en co zorgen voor obstakels zoals stroomuitval en barricades. Van de huidige paars corrupte machtswellustingen kan men alles verwachten. Oma nang opa takie keba, na didibri e regeri na kondre en na didibri kong meki foeroe sma kong foefoeroemang. Na soso didibri sani o go pasa te baas winnie of go lassie, met dank aan allen die in 2010 stemden op didibri. Hij zal zijn macht niet zonder slag of stoot weggeven. Het verwordt als in Burindi als didibri verliest en als hij wint als in Haïti. Hahahahaha


  Maak melding

 13. ja mensen de leider van de nps en die van de da 91 zijn zo juist uit V7 gestapt, die gaan zicht aansluiten bij de NDP,

  het is dan afgelopen met de vhp, santie tokie zit nu thuis bij Bouta hahahahaaaa


  Maak melding

 14. Hopend dat het gezond verstand mag zegen vieren. En wat het ook moge zijn. Laten wij niet afglijden naar het niveau van bijv Guyana. Wij zijn in vele opzichten een voorbeeld voor deze wereld. Laat het zo blijven.
  Veel wijsheid en succes met het maken van jou keuze.


  Maak melding

 15. 23 mei 2015

  Flash bericht uit Den Haag !!!!!

  Van neef Srika van Den Haag heeft Srika mogen vernemen dat enkele grote leden van VHP-Nederland reeds bepaald hebben dat bij een eventuele nederlaag van V7 de VHP, althans leden daarvan dan samenwerking moeten zoeken met de NDP. Dit voor de verkiezing van de president van Suriname en deelname in de dan te vormen regering. Want deze VHP-leden willen niet nog voor de vijf komende jaren langs de economische kantlijn blijven staan. Santokhie krijgt misschien een coup uit de eigen gelederen.

  Zo-te-zien werkt die 14 duim watrapompu van Bouta nog op volle toeren en willen sommigen zich zonder verzet laten opzuigen.

  Ey spang ini Sranang !!!!!!
  Srika


  Maak melding

 16. Beste kiezers in Suriname ik doe een emotioneel oproep aan u, om u niet te laten omkopen door een portie bruine bonen met zoutvlees. Stem met je volle verstand en als je die niet hebt luister goed om je heen en neem een psycholoog pro deo om je bij te staan. Jullie weten dat de NDP en ABOP ( Alle bonen opslag partij) alle bruine bonen en zoutvlees hebben opgekocht voor 25 mei a.s.

  Vergeet een ding niet op maandag 25 mei kun je vol vreten voor een jaar lang en feesten en beesten maar daarna als je wakker word top 26 mei, zeg je ai boi angrie e kier mie, maar dan is er geen vreten meer maar je hebt wel je ziel verkocht.

  Het is hetzelfde spiegeltjes en kraaltjes tactiek opoh yu eye no kantie dong.


  Maak melding

 17. @ Mie doro baka 1863

  De Leider van V.H.P heet geen santie tokie wel alleenlijk of echter MR.Santokhie d8 ik hahahahaaa yu basale gecastreerde primaat yo go djang santie dalk,dan nog fabeltjes zit te zaaien en verward ben wahahahahaaa en MR.Santokhie op visite bij 1 volksmisdadiger ahahahahaaaa….niet te veel zwijmelen hoor wantie a lasie de ien a skin kaba yu no mang yepi!

  V.H.P soso lobi and the moral Victor!!!


  Maak melding

 18. Ik als Hindoestaan geboren te Nederland, begin kaboela te dansen van blijdschap , als ik de beelden van de AC combinatie massameeting zie. (Bigi Donkey Bravo)

  Ik dans kaboela van blijdschap omdat ik gezegend ben, dat ik daar niet tussen woon, en hoef mee te doen aan deze afrikaanse toestanden.

  Lijken wel beelden uit Rwanda mang.


  Maak melding

 19. Prognose ; NDP – 27 DNA zetels
  VHP – 14 DNA zetels
  De rest is te verwaarlozen , speelt geen noemenswaardige rol .
  Verrassing ??? Een tempel-revolutie bij de Olifant en Santi wordt weggewerkt .
  V-even panja en hervormd VHP gaat samen met de NDP de regering vormen .
  V – even is maar een fake en de VHP heeft de regie .
  Arme Somo , Jesserun , Waterberg en Rusland , hoend doof en ziende blind , allen worden door de VHP misbruikt en gebruikt !!!
  MARK MY WORDS !!!
  Ete 05 moro
  Nek’s no fout
  SOSO LOBI !!!


  Maak melding

 20. HUP, HUP, HUP V7:

  SURINAMERS STEM MASSAAL OP V7, RED SURINAME UIT HANDEN VAN EEN STELLETJE BEDRIEGERS-STAATSKASGRAAIERS

  VOOR NDP KIEZEN, BETEKENT DAT U VOOR RAMON ABRAHAMS HEBT GEKOZEN.


  Maak melding

 21. De kiezer die het niet weet kan beter z’n hart volgen. Het verstand is makkelijker te beinvloeden dan het hart. Het hart is van ons zelf, het verstand wordt mede gevormd door kennis, ervaring, waarneming en analyse van anderen.


  Maak melding

 22. @Recht en waarheid maken vrij
  Samen staan we Sterker…..ja Samen staan we Sterker.
  Kleur, geloof, geslacht en afkomst zijn dingen waar wij niet op letten,
  en discriminatie en racisme is iets dat wij niet kennen.
  ‘ Solidair zijn met elkaar’ is waar wij ons op leggen, aldus de bijdrage van Recht en Waarheid maken vrij.
  Wie houd jij voor de gek ? Zeker jezelf indien u beweert dat Suriname racisme en discriminatie niet kent. De racisme en discriminatie die ik in Nederland meemaak, valt in het niet bij de zwarte racisten en idioten. Jullie zwarten zijn zo gehersenspoeld dat jullie alleen in termen van racisme en discriminatie denken. Weet je wat ook vrij maakt ? ARBEID ! Werken maar daar hebben jullie zwarten een broertje dood aan he ? Jullie zwarten zijn liever moe dan lui en laten anderen werken maar wel met andermans veren gaan pronken. Liegen dat het land dankzij jullie zwarten zo ontwikkeld zijn terwijl het niet zo is.


  Maak melding

 23. Laat iedereen stemmen overeenkomstig de eigen overtuiging en vervolgens afwachten welk geluk of welke shit hij/zij over zich heen krijgt. Succes met uw keuze.


  Maak melding

 24. 25 mei waait er een gigantisch grandioss lengte wind over ons gelief Suriname.

  voor de mensen die niet gelovig zijn, ik laat alles aan de here over, de almachtige en mama foe sranang, en papa foe sranang dotie.

  alla fiofio wat V7 heeft opgebouwd zal terug keren naar hun volgelingen.
  Lang leven onze swietie sranang kondre, so so lobi aan ook de mensen die tegen het feits zijn dan God de leiderschap van het land in Bouta handen heeft gelegd.
  Amen


  Maak melding

 25. als de gemiddelde suri nu niet weet wat de afgelopen 5 jaren is gebeurt met het land/ volk,dan weet hij/zij het nooit meer.

  die zal dan zolang zij ademen,blijven steken in de sfeer van 1-7-1863..

  wat jammer toch..,,de anderen zullen zich herstellen een een beter toekomst opbouwen..

  zie maar in de wereld vooruit gang voor elk ras,maar achter blijven van elk ,,, ze weet wel..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.