Surinaamse kiezer kijkt eerder naar ‘vedettes’

31

PARAMARIBO, 7 apr – Kiezers in Suriname kijken meer naar vedettes dan iets anders. Dit stelt politicoloog en universiteitsdocent Hans Breeveld. Het gaat meer om het gezicht dan om bijvoorbeeld partijprogramma’s.

Wat een kandidaat of politieke partij kan betekenen voor de toekomst van de burger, is van ondergeschikt belang. In de aanloop naar de komende algemene verkiezingen, blijkt dit meer dan ooit de boventoon te voeren. “Je ziet allerlei foto’s van politieke leiders op auto’s en overal. Maar niemand buigt zich over ideeën en partijprogramma’s”, zegt Breeveld tegenover de Ware Tijd. Persoonsverheerlijking is troef.

Doordat ideeën naar de achtergrond schuiven, blijft uiteindelijk de ontwikkeling achter. Een cultuur van het vastleggen van ideeën ontbreekt. Dit maakt ook dat niemand zich druk maakt over de praktijk. Leiders al helemaal niet. “Ideeën komen niet door posters, vlaggen of partijbijeenkomsten”, aldus Breeveld.


31 REACTIES

 1. Ik zou echt niet stemmen op een kandidaat als Santokhi. Ik vind hem heel eng. Hij lijkt me wel een man die alles aan banden wil leggen in Suriname.Hij gaat alle Surinamers de vrijheid ontnemen. Daarnaast ben ik het volkomen eens met Mahawatkan. Deze man gaat Suriname tot een politiestaat maken en dat is niet goed voor het land.

  Santoki zal ook door zijn handelen en denken groot gewapend verzet oproepen bij veel Surinamers. Criminele groepen die hij denkt zwaar denkt te bestrijden zullen met zware wapens zich verzetten tegen de autoriteiten in het land. Het beleid dat Santokhi voor ogen heeft gaat het land naar de afgrond brengen.


  Maak melding

 2. Ik vraag mij af wat Balgoe zal bereiken als lijsttrekker van de NDP in Wanica.Deze meneer kan niet eens behoorlijk nederlands praten.
  Bovendien zijn er veel vragen omtrent zijn diploma dat hij op Cuba heeft behaald.Meneer Bal-goe trek je liever terug!


  Maak melding

 3. @RobG

  Een hond die ziek is is te genezen maar een hond die ziekelijk gedrag vertoont is niet te genezen…

  enne jij bent niet te genezen…


  Maak melding

 4. Behalve dat je geen opbouw ideeen hebt,moet je je gezicht het barbarisme en je woorden het gangsterisme uitstralen.Verbaal je tegenstrever met de grond gelijk maken en op zijn fictieve graf dansen.Beloof daarbij zoveel luchtkastelen als je bedenken kan dan ben je bijna niet te verslaan.En als dat uberhaupt dreigt,zijn er nog altijd kogelbrieven die gebruikt kunnen worden.Er zijn altijd ezels die dat al graag willen bezorgen.

  Misiekaba kan je alles vertellen over van wat er voor de onafhankelijkheid gebeurde.Maar over ’80 en’82 en daarna weet hij niets.Zijn visie is anderen hun grond afpakken en het aan de djoeka’s geven.Dat is een Misiekabiaanse democratie of ontwikkeling.Deze misdaad tot in hoogste college van staat verdedigen,maakt dat het geen misdaad meer is.


  Maak melding

 5. De schrijver heeft gelijk ik kan niemand echt betrappen op ideeen en een programma.
  Het gaat om accommoderen en plaatsen. Niet wat kan ik voor het lan doen maar wat kan ik uit het land knijpen.

  De enige die op voorhand een beetje netjes lijkt is Breeveld. De rest is bezig met afbraak campagne, poppenkast spelletjes en het verzinnen van allerlei slechte dingen over de anderen.

  Zo verzint RobG kort samengevat dat Santohki een Politiestaat ambieert en dat het hard aanpakken van de criminaliteit het land naar de afgrond zal leiden.

  Kolder in het kwadraat mag je zulke gedachten noemen. Wie heeft CTU als paramilitaire eenheid opgericht en wie heeft er zonder proces de meeste criminele geliquideerd. Daarnaast moet Santohki opereren in een kwetsbaar politiek evenwicht dus een heel zware stempel zal hij niet kunnen plaatsen. Zware stempels (dictatoriaal gedrag) is juist deze president goed toe vertrouwd.

  Welke burger die bescherming van de overheid mag verwachten kan tegen stevig aanpakken van de criminaliteit zijn.
  Ofwel kiezers van Suriname als u volgens RobG recht en zekerheid wenst stem op Santohki.

  Tot slot ik hoop dat Breeveld zijn basis kan verbreden en daarmee tussen NDP en V7 een brug kan bouwen en eisen kan stellen dat er een goed functionerende regering komt en geen president met Presidentiele commissies die buiten de democratie om regeert als een dictator.
  Indien Breeveld de zogenaamde spliting vote krijgt zal mijns inziens een brede regering kunnen ontstaan waarin ook de verstandige NDPers kunnen participeren op een wijze dat ook zij van het juk van Bouterse kunnen ontsnappen.


  Maak melding

 6. Ook de politieke commentatoren laten de kiezer vreselijk in de steek. Ook zij belichten niet (genoeg) welke partij welk beleid gaat voeren en of dat beleid gunstig zal zijn voor het land, voor deelgroepen e.d. of niet.


  Maak melding

 7. Ik zou never, nooit, nunca op DDB die nu HEILIGBOONTJE speelt om Suriname op te dragen aan God.
  Ooh, wat vind ik deze MOORDENAAR/COCADEALER toch walgelijk HYPOCRIET.

  Deze SMEERLAP wist terdege waarmee ZOONLIEF bezig was. Deze BANDIET is een SMEERLAP van de ergste soort.

  Kijk wie hij rondom zich heeft in zijn kabinet, Alibaba, Boerenveen die hij op pad had gestuurd.
  De moordenaar van Brunswijk`s lijfwachten, hoe heet hij weer???


  Maak melding

 8. 07 april 2015

  Maar dit verschijnsel is altijd al zo geweest in Suriname. Van Pengel tot Lachman, van Derby tot Arron etc. heeft dit gedrag het bij de stemmers altijd gewonnen. Dit zal zo nog een tijdje doorgaan, want mensen maak je niet bewust (ook politiek niet), ze worden zelf wel eens bewust !!!
  Srika


  Maak melding

 9. -Afrikaanse toestanden in Suriname. Zie waarom Afrika achter blijft met eigen ontwikkeling, dit omdat baas leuk is en geld aan armen geeft tijdens de verkiezingen.
  Zie Mugabe!!!!

  Jammer voor het land en volk die vernietig wordt door een stelletje fraudeurs, oplichters en corruptie.


  Maak melding

 10. @blaka djoeka, het is precies hetzelfde als Brunswijk die haast geen goed gesprek kan voeren.

  @RobG, ik heb geen partij, maar dan stem ik liever voor Santhoki dan voor een moordenaar. Bouterse kan gezien de kwaliteiten en zijn cv niet naast Santhoki staan.


  Maak melding

 11. Ook weer de zoveelste one-liner uit de koker van het samenraapsel V7 (de vuile zeven). “De VHP zal de dienstplicht terugdraaien”………………. Deze malle 7 dwergen zien niet in dat de dienstplicht een belangrijke maatschappelijke functie heeft te vervullen,……….namelijk jongeren moet weer worden bijgebracht dat ze plichten hebben, dat ze zich dienstbaar moeten stellen voor de staat Suriname in tijden van vrede en oorlog en in tijden van nood…………….

  Daarnaast moet men de dienstplicht duidelijk zien als speciale een vorm van opvoeding, het bijbrengen van discipline,waarden en normen.De voordelen voor de jongeren zijn groot……………….. Het is dus noodzakelijk dat de Vuile 7 moeten opkrassen.
  .


  Maak melding

 12. Heer Henry je hebt gelijk, DDB wist niet alleen waar Dino mee bezig was erger DDB is de architect van het plan. Ik vind dat V7 dit voorval moet uitvergroten en nog meer de kiezers erop moeten wijzen hoe gevaarlijk deze moordenaar president is voor Suriname’s soevereiniteit.
  Wat mij betreft moet V7 iedere avond tot na de verkiezingen alle beelden van optredens van DDB op politieke podia laten zien op TV en de kiezers wijzen op zijn opruiende en racistische aanvallen op anderen. V7 wees actiever en vertelt de kiezer openlijk wat DDB van Suriname wil maken en stelt de vraag waar DDB’s 500 miljoen dollar vandaan komt, hoe heeft hij dat bedrag bij elkaar gespaard. V7 vraagt de overeenkomst tussen Justitie in New York en Dino op die publiceren en het volk over vertellen.


  Maak melding

 13. @Barabas

  Ook de politieke commentatoren laten de kiezer vreselijk in de steek.
  ====================
  Ook de journalistiek laat vreselijk afweten. Het is zelfs heel duidelijk aan toon baar dat de media in dit op zich veel slechter presteren dan in 2010 of eerder en de bewuste bedrijven zijn met name te noemen, vooral de door de overheid gecontroleerde media presteren zeer slecht.

  —————————-
  @RobG

  Ik zou echt niet stemmen op een kandidaat als Santokhi
  ===============
  De verwachting is dat ook andere criminelen uit lijfsbehoud niet op Chan willen stemmen dus je reactie verbaast niemand.


  Maak melding

 14. Ik ken een lijder die het volk heel wat mega ideeën had voorgehouden. Uiteindelijk bleken deze loze beloften te zijn om een domme massa voor zich te winnen.
  Dezelfde lijder had toendertijd ook een mooi partijprogramma gepresenteerd, nu zitten we opgescheept met megaleningen en megaschulden aan aannemers en een dollarkoers die we met het oog op deze verkiezing met alle ten dienste staande middelen laag proberen te houden.


  Maak melding

 15. rob g…

  we weten wat militairen in Suriname overhoop kunnen halen…

  15 onschuldige landgenoten gemarteld…verminkt en standrechterlijk vermoord en 39 onschuldige vrouwen en kinderen in Moiwana afgeslacht. En dat allemaal door jouw criminele baas en monster met bloed aan de klauwen Desire Delano Bouterse…van soldaatje tot meest bloeddorstige monster van Zuid-Amerika.


  Maak melding

 16. Het is amusant om te zien hoe de aanhang van de Vuile 7 blijft hangen in het verleden.Het verleden is geschiedenis en in die geschiedenis hebben verschillende mensen die op zoek waren naar macht,aandacht en roem mis gegokt.

  Het ware beter dat lieden als @Jojo,@Neus,@flyer,@henry,@koos,@barabas ten tijde van de revolutie in Suriname ook deelnamen aan de strijd en misschien hadden zij de batle in hun voordeel beslecht.


  Maak melding

 17. @RobbertGMugabe “Het beleid dat Santokhi voor ogen
  heeft gaat het land naar de afgrond brengen.”

  Robje WIJ ZIJN AL IN DE AFGROND ! Financieel en
  staatsrechtelijk !

  Staatskas leeg, schulden niet helder op tafel !

  PG/OM mogen belangrijke zaken niet strafrechtelijk
  onderzoeken : zie misdaden Dino in Sranan en dertigtal
  scalians die ons goud wegstelen !

  Wat wil u nog meer aan wandaden ? Een massamoord-
  proces voorlopig gestaakt vanwege manipulatie van de
  Grondwet door DNA-leden en de president !

  ALLE normen van welke aard ook zijn weggeslagen in
  het huidige Sranan !

  Een kliek ZONDER normen regeert het land en u babbelt
  over afgrond ?????

  Dan deng wan drage Sranan op ?? Den kiriman sang wan
  plei fu Gadu, sang kiri unu egi Sranan Sma, wanni
  DRAGE SRANAN OP ??

  Gado no e sribi, no wan draag’op no e draag’op,
  yu e tang wan KRIMAN fu egi people !


  Maak melding

 18. @RobG,

  Dienstplicht in Suriname is gevaarlijk………..omdat menige jongere er leert om met wapens om te gaan. Vervolgens worden wapens bemachtigd en gebruikt voor overvallen, moord enz.


  Maak melding

 19. De mening van politicoloog en universiteitsdocent Hans Breeveld is te SIMPLISTISCH c.q. AL TE EENVOUDIG, temeer het hier gaat om de mening van een ‘docent’, waar men min of meer tegenop zou mogen kijken, wat in dit geval in de verste verte niet het geval is na zo’n opmerking.

  Een VEDETTE is een VOORAANSTAAND of BEKEND persoon, maar dan is deze aanduiding doorgaans bedoeld in de SPORTWERELD, soms ook in de FILMWERELD.

  De heer Breeveld zegt min of meer terecht in zijn commentaar o.a.:
  “Wat een kandidaat of politieke partij kan betekenen voor de toekomst van de burger, is van ondergeschikt belang. In de aanloop naar de komende algemene verkiezingen, blijkt dit meer dan ooit de boventoon te voeren”.

  Het is totaal geen LOZE OPMERKING van de heer Breeveld en er zit zeker een KERN van WAARHEID in. Juist daarom had hij om die ZWAARWICHTIGE REDEN(EN) met betrekking tot een wijze van OPVOEDING naar de kiezers toe, het woord VEDETTE achterwege moeten laten.

  In dit geval doet het woord VEDETTE overkomen alsof het niet ERNST genoeg is. De POLITIEK is van een heel andere orde dan bijvoorbeeld de SPORTWERELD en vergt om die reden een heel andere AANPAK.

  Of zou het ook zo kunnen wezen dat de heer Hans Breeveld zichzelf eerder thuis voelt als VEDETTE lukraak, dan VEDETTE als politicoloog en universiteitsdocent.

  Volgens mij is VEDETTE als politicoloog en universiteitsdocent eerder op z’n plaats, gezien de ERNST van dit onderwerp.

  Of is hier misschien het gezegde van toepassing: “HET BESTE PAARD STRUIKELT WELEENS”? Dat mogen we met z’n allen van harte hopen, anders zijn we nog verder van huis, dan de heer Breeveld in zijn commentaar zelf stelt.

  DON’T FORGET ONE THING, YOU KEEP STILL MY BROTHER!


  Maak melding

 20. RobG, Santokhi is niet eens president en je begint al te roepen dat hij van Suriname een poltiestaat zal maken.
  De huidige president is op sneaky wijze bezig van Suriname een dictatuur te maken en dat zie je niet.
  Ach ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt.


  Maak melding

 21. RobG
  ik zit niet vast aan het verleden. Echter:

  1) Het verleden laat ons de weg zien die wij afgelegd hebben om te komen waar we zijn. We hebben dus allemaal wortels en een verleden.
  2) Door gebrek aan kennis van het verleden kun je het heden niet duiden en begrijpen met als gevolg;
  3) Dat men de koers naar de toekomst niet kan bepalen. Om doelen te stellen moet men weten wat reëel is en kennis dragen van de methoden hoe men vooruitkomt.

  Beste RobG ik denk na over de toekomst en laat oplossingen (geen zaligmakende) zien. Helaas kan ik op basis van heden verleden en de beperkingen die op ons rusten vaak aangeven dat het Revo geklojo tot niets geleid heeft en tot niets zal leiden.

  Het enige wat de ruim 20 jaar Bouterse gelieerde dictatuur gebracht heeft is leed, te neer gang en grote schulden voor de volgend generatie.
  Bekijk de feiten de bronnen die er zijn.


  Maak melding

 22. Surinamers weten geen moer van politiek, maar praten nergens anders over. Breeveld legt hier de vinger op de zere plek. Men is totaal niet kritisch, laat zich betuttelen en omkopen voor een T-shirt en een vlag. Het is toch ondenkbaar dat deze despoot met z’n criminele nazaat( erfelijke belasting) gewoon door kan gaan met zijn materiële en geestelijke plundering van het volk. De pers doet z’n best maar is snel geïndoctrineerd wat logisch is als je als journalist vogelvrij bent voor de geestelijk labiele en uitermate agressieve aanhang van deze narcistische alleenheerser die nergens voor terug deinst. God was met ons Suriname, hij verliet ons heerlijk land.


  Maak melding

 23. rob g(eestelijk gestoord)…

  hoezo in het verleden blijven hangen….wie lullen er herhaaldelijk over herstelbetalingen…slavernijverleden en zwarte piet discussie. Rot toch op naar je paarse kakkerlakkenhol…dorpsidioot!!!


  Maak melding

 24. Santokhi heeft de capaciteiten niet,de egards niet,de mentaliteit en de houding niet.
  Als je president van een land wil worden dan moet je de Verenigde Hindoestaanse Partij opblazen.
  Je kan geen president van Suriname worden voor een bevolkingsgroep.

  Ik zou hem dus adviseren om tadja te gaan dansen!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.