Ophef binnen politieke partijen over kandidaten

21

PARAMARIBO, 25 mrt – Binnen verschillende politieke partijen borrelt het heftiger naarmate de dag van de kandidaatstelling nadert. Favorieten of favorieten die dachten dat ze dat waren, tuimelen driftig. De grote gevestigde partijen voeren de boventoon.

Binnen de NDP van president Desiré Bouterse is met succes rebellie gevoerd. Robby ‘Mooi weer’ Malhoe heeft het veld moeten ruimen. De partijleiding had misschien anders gewild. Maar de aanhang in Saramacca hield voet bij stuk en de oud-parlementariër/ondernemer mag fluiten naar meer politieke carrière. Bij de VHP van Chandrikapersad Santokhi rommelt het vooral rond de kandidaten in Nickerie. Een aanvankelijke favoriete is afgevoerd.

Nisha Jhakry die door jongeren was voorgedragen is vervangen. “Haar afkomst uit een arm landbouwersgezin en niet gelinkt zijn met de oude VHP- elite, de machtzuchtige generatie van Nickerie heeft als strafmaat mogen dienen”, concluderen de jongeren. Bij de Abop van Ronny Brunswijk is deining ontstaan. Minister Alice Amafo zou onderaan de kandidatenlijst voor Paramaribo zijn geplaatst. Brunswijk krabbelt terug en zegt dat niets nog formeel is.


21 REACTIES

 1. ” Binnen verschillende politieke partijen borrelt het heftiger naarmate de dag van de kandidaatstelling nadert.”
  ================================================
  Als politieke partijen NIET EENS op een behoorlijke manier hun partijstructuren en huishoudelijke regelementen kunnen naleven en organiseren, HOE WILLEN ze een land besturen?

  En La Sombra Del Arbol


  Maak melding

 2. he ira ik ga je hier helpen knippen en plakken.

  ————————————–
  Onenigheid in VHP over DNA-kandidatenlijst groeit

  🕔25.Mar 2015
  Binnen de VHP is onenigheid ontstaan over de DNA-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Meerdere structuren, aspirant-kandidaten, jongerenafdelingen, maar ook individuele VHP’ers hebben kritiek op de opgestelde lijst.
  Vanaf de namen van de kandidaten bekend zijn, wordt de redactie van GFC Nieuws meerdere malen per dag benaderd door ontevreden VHP’ers die die hun verhaal kwijt willen.
  Het hoofdbestuur presenteerde de vorige week de lijst met VHP-kandidaten voor de verkiezingen op 25 mei. Er staan veel nieuwe namen op de lijst.
  Meerdere leden zijn ontevreden over de lijst. Sommige harde werkers voelen zich met een mes in de rug gestoken en verwijten de partijleider, Chandrikapersad Santokhi.
  Hieronder de jongste verklaring van enkele ondernemers die tegen de kandidaatstelling van Harriet Ramdien zijn en Priya Lachmon(foto) ondersteunen:
  “De kandidatenlijst van de VHP in Nickerie is op 22 maart 2015 bekendgemaakt en bestaat uit: Djoties Jaggernath, Jeetendra Kalloe en Harriet Ramdien.
  Diverse ondernemers zijn niet tevreden, omdat men ervan uitgaat dat een DNA- kandidaat betrouwbaar, loyaal, integer, sociaalbewogen, deskundig en politiek en maatschappelijk draagvlak moet hebben om het parlementair werk voor het desbetreffend district naar behoren te kunnen doen.
  De ondernemers hebben het zeer moeilijk en vestigen hun hoop op de nieuwe regering, waarin de VHP zitting zal hebben.
  Gedurende de afgelopen jaren hebben wij ondernemers kunnen constateren dat mevrouw Ramdien Harriet, die ook op de lijst voorkomt, tijdens haar periode in het parlement niets betekent heeft voor de Nickeriaanse gemeenschap.
  Zij heeft de belangen van de Nickeriaanse bevolking die voor ruim 60% uit landbouwers bestaat niet kunnen behartigen, ondanks zij een internationale agrarische conferentie in Zuid-Afrika heeft bijgewoond en daarna te kennen gaf met de opgedane kennis de landbouwers te zullen ondersteunen.
  De ondernemers die actief zijn in het rijstdistrict en die ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie van Nickerie vinden dat Harriet Ramdien niet capabel is. Haar kandidaatstelling is een harde klap in het gezicht van de plaatselijke bevolking daar het alom bekend is dat zij niet betrouwbaar, loyaal en integer is. Ook is ze niet deskundig om adequaat te kunnen functioneren in DNA.
  Het positioneren van Ramdien Harriet op de DNA -kandidatenlijst zal voor de VHP zeker zetelverlies betekenen.
  Aan de VHP- leiding doen wij het verzoek om de voorgestelde lijst in heroverweging te nemen en stellen wij voor Lachmon, Priya Sushma, afgestudeerd als Bachelor of Arts (BSC), te plaatsen op de DNA -kandidatenlijst.
  Wij zijn ervan overtuigd dat met Lachmon de VHP zeker maximale zetelwinst zal behalen in Nickerie.
  Namens diverse ondernemers van Nickerie
  Hussain vastgoed NV Nickerie
  Juwelier Madhar
  Rijsthandel Rigpal.
  Groothandel Raghoebier
  Stg. Vincent Blue
  Groot landbouwers
  Vrouwen uit de westelijke polders die hun stem willen laten horen en diverse rijstbedrijven die nog niet in de publiciteit wensen te treden.


  Maak melding

 3. He ira lees hieronder welke kandidaat je partij heeft. je weet wel de partij die zgn tegen corruptie gaat strijden.

  ————————————
  Protestactie tegen kandidaatstelling Jogi

  🕔24.Mar 2015
  Er is weer een protestactie op touw gezet door VHP-leden, VHP- sympathisanten , V7 -Leden en V7-sympathisanten die tegen de kandidaatstelling van Mahinder Jogi zijn.
  Het hoofdbestuur heeft goedgekeurd dat Jogi nog een keer op de VHP-lijst komt in Saramacca.
  Zoveel mogelijk leden worden opgeroepen de protestbrief te kopiëren en voor 27 maart op te sturen naar voorzitter Chandrikapersad Santokhi. In 2010 was een deel van Saramacca ook tegen de kandidaatstelling van Jogi.
  Hieronder een deel van de protestbrief:
  “Aan : de leden van het Hoofdbestuur van de VHP
  t.a.v de voorzitter, de heer Chan Santhoki
  Onderwerp: DNA kandidaatstelling van de heer Mahinder Jogi
  Geachte leden van het hoofdbestuur VHP, geachte heer Santhoki
  Inmiddels zijn de namen met betrekking tot de kandidaatstelling voor de komende algemene verkiezingen op 25 mei a.s. bekend.
  Ook wij VHP’ers, VHP- sympathisanten , V7-leden en V7 – sympathisanten ondersteunen ten zeerste het model van consensus welke door de leiding van de partij wordt toegepast voor een optimale draagvlak.
  Echter willen wij in het specifieke geval van Mahinder Jogi u op een aantal zaken attenderen:
  1. Wij zijn erg geschokt door het voornemen van het VHP- bestuur om de heer Mahinder Jogi weer als kandidaat van de VHP voor te dragen in het district Saramacca.
  Wij bevestigen dat de heer M.Jogi een zeer slechte naam heeft in Suriname. Hij is een zeer slecht voorbeeld voor een assembleelid.
  In dit kader noemen wij een aantal incidenten waarvan niet bekend is of er ooit onderzoek naar is gedaan, doch die wel zwaar wegen binnen de Surinaamse samenleving:
  1. Matta Gauri ontspanningsoord te Groningen, afgepakt door een familie stichting van de heer M.Jogi.
  2. De kinderspeeltuin te Groningen is ook overgenomen door een andere Stichting van de heer M. Jogi.
  3. Te Jarikaba worden 15 bouwkavels verkocht voor het bedrag van Euro 10.000 per stuk door de heer M. Jogi
  4. Het voetbalveld van Damallangweg te Groningen is verkaveld. Bij de heer M. Jogi moet je zijn om bouwkavels te kopen. Vraagt u het maar aan de Directeur van Tip Top. Deze meneer heeft een ½ deel van een kavel , die toebehoorde aan een andere gekocht voor de prijs van Euro 10.000, aan de Ingibakbaweg. Ook heeft hij 3 kavels aan I.N.R gegeven.
  5. Op het BLO-project, een project van de heer M. Jogi te Jarikabba, zijn er percelen verdeeld onder zijn aanhangers compleet met bereidheidsverklaringen en transport van de percelen tegen betaling van een bedrag groot SRD 1200. Naast deze zijn er 40 stuks percelen onder een stichting van de heer M. Jogi ondergebracht om later daarmee te kunnen speculeren.
  6. De hele onderhoudsstrook langs de weg naar Jarikaba bacovenplan vanaf de rotonde van de Mr.P. Chandishawweg is uitgegeven door de heer M. Jogi aan partijloyalisten.
  7. Een groot terrein van circa 480 ha groot is ook onder beheer van de heer M. Jogi terechtgekomen. Op dit terrein is er al maanden een graafmachine bezig die aangeschaft is met een creditline van India.
  Wij verzoeken de ex-minister van LVV de weledele heer drs. S. Ragoebarsing openheid van zaken hierover te geven. Het volk wil weten hoe het staat met de aflossing van de miljoenen schuld.
  8. Het inpikken van het stuk terrein groot circa 50 ha van de stichting Stibageg die bestemd was voor het aanleggen van een toeristische oord nabij Hamburg.
  9. Een grote bosconcessie met veel cederhout, gelegen te Damboentongweg 1, is eveneens in het bezit van de heer M. Jogi
  10. Thans is het assembleelid M. Jogi ook grootverkavelaar in het Vankgebied nabij Groningen. Honderden hectaren grond worden als koekjes verdeeld aan vrienden. Hierdoor wordt de verdere uitvoering van het middenstandsveeteeltproject Vank verder onmogelijk gemaakt.
  11. Arbeiders van Milieubeheer hebben maandenlang bouwwerkzaamheden verricht voor de heer M.Jogi.
  15. Er is gesjoemeld met meerde percelen in het resort Saramacca/Jarikabba”.
  Er is volgens de briefschrijvers geen rekening gehouden met de inhoud van het VHP -partijprogramma (2015-2020) dat op 31 augustus 2014 door de Partijraad is aangenomen . In het programma is onder meer opgenomen modernisering van de VHP. Ook zouden de kandidaten zorgvuldig worden geselecteerd.
  Daarin is ook opgenomen de zittingsperioden voor alle volksvertegenwoordigende lichamen en hogere functies. De partij zal gaan voor maximaal 2 termijnen voor personen op een specifieke post.
  “In het geval van Saramacca hebben wij nu te maken met een persoon die reeds 3 termijnen heeft aangezeten en nu de wens te kennen heeft gegeven te gaan voor een 4e termijn”, halen de briefschrijvers aan.


  Maak melding

 4. @Sabidirie
  Je zit weer duidelijk met een vertekenende paarse bril te lezen. Ondanks dat het bij de NDP haast onmogelijk is om openlijk kritiek uit te oefenen kan iedereen constateren dat bij deze dictatoriaal geleide partij veel meer stront aan de knikker is. Waarom denk je dat de NDP zo laat is met haar lijsten??


  Maak melding

 5. Hallo,
  Meneer of mevrouw Neus.
  Wat ben jij eigenlijk,een Surinamer of iets anders?
  Ik heb jouw nooit iets goeds zien schrijven alleen maar nonsens.

  Ga beter vissen dat zou goed aan jouw passen.


  Maak melding

 6. @Sabidirie, ga nu maar eens zelfs lezen wat een medewerker van het RGB heeft geschreven over Chantal Doekhie.

  Als dit soort gasten zo’n gedrag vertonen en voor het zeggen hebben is Suriname verder naar de verdoemenis te gaan.

  Wie denkt ze zelfs dat zij is????


  Maak melding

 7. Die Nishya is een mol, dus…

  Hallo sabidirie, doe niet zo kinderachtig, moeten wij ook alle delicten van die criminele beweging van je hier plaatsen?
  De criminele activiteiten van je baas en zijn familie zijn wereldwijd bekend. Zie google, 2 miljoen hits.

  Typisch… het zijn altijd families; de abraham gang, de doekhie gang etc.
  Moet je lezen wat chantal doekhie nu uitvreet op RGB.
  Dus doe jezelf een lol, en hang niet de clown uit, want je maakt jezelf belachelijk.


  Maak melding

 8. =De NDPérs en vooral @Sabidirie wil dit niet inzien. Je begin te leren lezen en ook informatie te plakken.
  Mijn zorg is de ondergang van het land Suriname door Bouterse en zijn mannetjes. @Sabidirie voor jou weer wat info.

  Waarschuwing en de ondergang van Staatsolie:::::een deel::

  =Kalloe geeft aan dat ook de pensioenen van het Staatsolie-personeel in gedrang zullen komen, omdat dit geld als eerst gebruikt zal worden om schulden af te lossen. ‘We hebben altijd Staatolie opgehemeld. Het is net een verwend kind. Enkelen verdienen er wel enorm aan. Ook het personeel verdient goed en weet wat er gaande is, maar houdt zijn mond dicht. Waaldijk doet alsof zijn neus bloedt’, zegt Kalloe, die tot slot aangeeft al enige tijd gewaarschuwd te hebben voor de slechte gang van zaken binnen Staatsolie. ‘Binnenkort zal dit tot de ondergang van dit bedrijf leiden’, aldus Kalloe.


  Maak melding

 9. Als je alleen op het volk moet afgaan dan krijg je alleen maar kopies van Boutje op de verkiezingslijsten. Het volk is niet minder egoistisch en ciorrupt dan de politici.


  Maak melding

 10. Dat de VHP een corrupte bende is weet heel Suriname. Het is deze partij en haar oranje aanhangers die alle ontwikkeling in Suriname belemmerd. Maar er gloort hoop aan de horizon want ze zullen nooit meer in het machtscentrum staan. De toekomst van Suriname ligt in handen van de NDP en haar charismatische grootheid Desi Bouterse.


  Maak melding

 11. @Ira

  Al jaren probeer je een fatsoenlijke reactie te schrijven maar het wil nog niet erg lukken waardoor je gedoemd ben je te bedienen van de knip-en-plak techniek. Om je bakba-hollands te verbeteren zou je ook een cursus bij het LOI kunnen volgen. Doe dat AUB en dan geloven we misschien dat je echt een opleiding hebt genoten.

  liefs

  elooie


  Maak melding

 12. Esmerald
  Koos
  Henk Molenaar, kampen alle drie met een Bouterse Syndroom.
  Deze vijanden van het Surivolk vormen een mooi driehoek om opgenomen te worden voor behandeling voordat zij verder verslijten in hun tegenwoordigheid van geest. De grote verliezers op deze site dromen weer van een verlies van de Nationale Daadkrachtige Partij terwijl zij steeds dromen van een overwinning maar nooit komt of tenonrechte (scenario) overmacht van het buitenland VS en Nederland een stukje hoop koesteren maar weer een nachtmerrie beleven in hun natte dromen. Bouterse de volksleider blijft het symbool van de surinaamse natie.


  Maak melding

 13. ik hoop van gan-ze harte,,dat die moordenaar terug komt als lijder ,dan kunnen we met z’n allen verder in het stront dieper zakken..

  dan pas,dan pas kunnen we onze ogen openen na dat wij jaren ouder zijn geworden,dat wij belazerd dan wel in de maling zijn genomen en onze stront verstand niet hebben gebruikt..,,maar als domboo’s zijn achter gebleven..

  de lachende derde zijn de trotse weg gekomen suris in nederland..,,die een wel verdiende leven leiden..


  Maak melding

 14. @Rambo, er heeft afgelopen 5 jaar geen corruptie plaats gevonden he onder deze regering??? Ben je achterlijk of zwakzinnig??? Wat zal het zijn!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.