Marrons in Suriname vaker prooi misdaad

28

PARAMARIBO, 21 mrt – Marrons zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan andere etnische groepen. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Nikos. In de samenleving wordt vaker de andere richting uit gedacht.

Menigeen zegt het weliswaar niet luidop. Marrons worden vaker schuin aangekeken als het aankomt op wie de meeste grove misdaden pleegt. “Al zou dat zo zijn, dan is de marrongemeenschap niet gevrijwaard slachtoffer te worden van criminaliteit”, zegt cultuurantropoloog Salomon Emanuel tegenover de Ware Tijd. De resultaten van de enquête komen dan ook bijna als een geschenk uit de hemel.

Volgens de resultaten is bijna veertig procent van de geïnterviewde marrons slachtoffer geweest. Bij de geënquêteerden met een andere etniciteit is het zo’n twee procent minder. Emanuel vermoedt dat het hoge slachtoffercijfer bij de Marrons ook te maken heeft met groepskarakteristiek. “Marrons, maar ook stadscreolen, behoren nu eenmaal tot de categorie in de samenleving, die graag pronkt met haar bezittingen.”

28 REACTIES

 1. Wouw 2% meer kans als marron overvallen te worden. Echt weer een onderzoek met een overtuigend resultaat. Een gedegen dader onderzoek zou denk ik een beter beeld vormen. Ben benieuwd of dan hier ook een verschil van 2% zichtbaar is.


  Maak melding

 2. Marrons vormen ook het meest bedotte en berooide deel van de Surinaamse samenleving. Zij zijn stelselmatig dom- en achterlijk gehouden door met name de PSV; NPS; VHP; KTPI; NPK en de PNR, in casu de oude politiek. Hun actieve participatie in de Surinaamse politiek dateert van de laatste decennia. Daarvoor maakten zij geen schijn van kans. Hun misbruik door sommigen uit de kuststrook om tegen het Nationaal Leger te vechten heeft hen slecht windeieren gebracht. Wij uit de kuststrook kijken nu regelrecht in een grote Spiegel met onze BOSLANDONDERWIJSGEZICHT! Die rekening wordt ons nu gepresenteerd.


  Maak melding

 3. aah… het resultaat van dit onderzoek doet de wenkbrauwen fronsen.
  Doch ook niet wanneer men beseft dat marrons binnen de eigen groep slachtoffer zijn van deze handelingen.


  Maak melding

 4. Ik denk dat zij eerder dom worden gehouden door hun eigen mensen en de N.d.p. om zodoende het hele gebied in handen te krijgen voor economisch doeleinden, en als dit niet genoeg en helder is zou ik adviseren een oogarts te raadplegen, geen loekoe-mangs.


  Maak melding

 5. De gemiddelde Surinamer is een gecastreerde racist die zijn arm en dom gehouden landgenoten als inferieur behandelt en op hen neerkijkt. De grondslagen voor deze superioteits beleving van de z.g. gegoede burgerij zijn feilloos aangeven door Paraman.


  Maak melding

 6. Headwich
  De gemiddelde Surinamer is een gecastreerde racist die zijn arm en dom gehouden landgenoten als inferieur behandelt en op hen neerkijkt. De grondslagen voor deze superioteits beleving van de z.g. gegoede burgerij zijn feilloos aangeven door Paraman.

  ====================

  Helemaal mee eens!!!!


  Maak melding

 7. En wie doet hun dat aan??? hun eigen soort.Ik denk niet dat een javaan of hindoestaan hun gaat beroven,dus het moet toch uit je eigen soort komen.


  Maak melding

 8. Ik kan niet beoordelen in hoeverre Paraman ( on)gelijk heeft. Toen ik nog in Su woonde ( jaren 50 en 60) speelde deze bevolkingsgroep ( toen nog Bosnegers geheten) geen rol van betekenis; dus ook niet op het criminele vlak. Ze werden gewoon niet serieus genomen. Ze werden alleen bezocht als verkiezingen aanstaande waren of als er een lid van het Koninklijk Huis op bezoek kwam. In de loop der tijd hebben deze mensen steeds meer van zich laten horen ( vaak lang niet altijd in gunstige zin) maar dat lijkt mij een normaal verschijnsel in een zich ontwikkelende samenleving. Kennelijk laten zij zich geen eieren meer citroenen verkopen en dat lijkt mij een goede zaak. Dat zij ook meegaan in de toenemende criminaliteit is wel jammer maar voor de bestrijding daarvan hebben wij toch wetshandhavers?


  Maak melding

 9. NDP-OUDE-POLITIEK is : Staatsschuld op laten lopen tot

  een MEGA-GIGA-bedrag, tig leningen afsluiten voor

  Onproductieve zaken, NOG MEER schulden maken bij

  China door valuta-deal, Bang voor DEVALUATIE SRD,

  Werken met Nep-staatsbegrotingen, Grondwet schenden,

  Bang voor Screeningswet, NOG Banger voor Anti-

  corruptiewet, ZEER BANG voor Onze Krijgsraad,

  Bang voor Buitenlands Drugsvonnnis, Bang als Dino

  onder de douche moet, Bang zodra USA-straaljagers in

  de buurt van het kustgebied van Sranan komen !

  PS : Wanneer onthult de Surinam-Anti-Witwas-Squad
  de namen van de SURI-EIGENAARS van de honderden-
  miljoenen dallas op de Zwitserse bankrekeningen ????


  Maak melding

 10. “Marrons, maar ook stadscreolen, behoren nu eenmaal tot de categorie in de samenleving, die graag pronkt met haar bezittingen.”

  DUS DAT YERE


  Maak melding

 11. AHAHA……Laat deze Emanuel geen Bullshit vertellen aan de gemeenschap. Juist de Marrons beroven regelmatig bij de Hindostanen en Javanen. Er zullen enkele malen bij een Marrons gebeurt zijn maar de toename is 95 % wel bij de hindostanen en de Javanen. Deze meneer Emanuel moet de boel niet bedonderen.Ik zou hem aanraden om dagelijks de kranten te lezen en goed uit z,n doppen kijken ook. “”” MANG NO BULLSHITS “””.


  Maak melding

 12. Salomon Emanuel onderscheidt een bevolkingsgroep op basis van hun woongebied. Wanneer gaat dit verdeel en heers onzin stoppen. Voor mij zijn alle zwarte mensen in Suriname Marrons.


  Maak melding

 13. Some people are more than other people
  of some animal are more than other animals, George Orwell – Animal farm.

  Op grond van deze uitspraak kan gezegd worden dat er tussen mensen of de soort verschil is, kan zijn, kracht, macht kennis, hoger opgeleiden, lager opgeleiden, (soort) beroep vermogen, inkomsten, man, vrouw, jongen, meisje, oud, jong, jong, oud, stadsmensen, platte landmensen, boeren, koning, keizer, president, adminiraal, sergeant, gezond, ziek/ zwak, slim en dom, kort lang, dik, dun, zwart wit, enz.

  Overal in de wereld waar mensen/dieren, planten zijn, zal hier dus sprake van zijn. Het is zo duidelijk als dag staat tot nacht.

  De mens die niet aangepast is en mee kan gaan met de normen en waarden, de eisen van de maatschappij en tot de besten behoort is ondergeschikt.

  Als men naar kolonien kijk dan zie je dat de normen en de waarden, het systeem uit het westen kwam en die bepaalden hoe het moest zijn en is.

  de taal, cultuur, zeden, gewoonten, klederdracht, geestelijke vorming, eetgewoonten, werktijden, vrije dagen, uren dat gewerkt moest worden en gerust moest worden, verkeer en techniek, inrichting van gebieden, steden, weg en wegenbouw, straten met namen, huisnummers, inschrijving bij een bevolkingsregister, voornamen, familienamen, schoenen, bewapening, leger, politiek medische zorg, ziekenhuizen, scholen, de grondwet, trias politica, democratie, rechtsstaat, welvaart en welzijn kostscholen, weeshuizen, sociale voorzieningen, sport en spel, eetgewoonten, huizenbouw, talrijke verschillenden soorten infrastructuur, enz. enz.

  Hoe minder men van deze zaken kent of weet of niet is aangepast hoe lager men zich op de lader bevindt

  Tijdens de koloniale periode bepaalden de kolonisten en het westen hoe het leven in de kolonie was en alle andere groepen zoals uit Afrika en Azie, inheemsen waren ondergeschikt. Men kon zich verheffen als de blanken je een betere positie gaven binnen je eigen groep, voorbeeld basja, of gids of redimoesoe, awaridomrie, of verheffen door onderwijs, of een relatie met de witte man, witte vrouw, enz. Toen de slavernij in de kolonie ophield kregen de onderdrukten meer rechten. Maar de groep die afkomstig was van de kolonisten, zogenaamde mulatten, zij die scholing hadden genoten, awariedomrie, enz, pasten hetzelfde gedrag toe op de groep en dat gebeurt nu heel duidelijk in Suriname.
  zie de awariedomie, zie de kleine indiaan, zie Bravo, die geld uitdeelt en boekoe doet op het podium. Inheemsen en marrons zijn in Suriname nog net zo kansloos als toen de slavernij werd afgeschaft en zie het onderwijs die ze in de oerwouden ontvangen, zie hun hutten, waarin ze wonen, enz, enz, enz. Het onderwijs biedt wel mogelijkheid om je te verheffen, maar dan zal men naar andere gebieden dan hun dorpen in de oerwouden moeten gaan wonen. De beste omgeving daarvoor is natuurlijk Paramaribo.

  Inheemsen en marrons hebben de grootste achterstand in vergelijking met andere etniciteiten, omdat ze veel in de oerwouden hun eigen zeden engewoonten op na bleven houden, die veel verschilde met de westerse zeden en gewoonten, westerse koloniale systeem in Paramaribo. Met hen werd ook de spot gedreven als men hun gedrag plaatste naast de koloniale van Paramaribo, waar de afstammelingen van de voormalige slaven, mullaten, afstammelingen van contractarbeiders zich al enigszins hadden aangepast aan de zeden en gewoonten van hun vroegere meesters , afstammelingen van joden wonen,

  Door de oorlog van de junglecommando onder leiding van Bravo met het leger van DDB in de 80 jaren van de vorige eeuw is het Bravo gelukt zich te verheffen en hierdoor is het de marrons die door deze binnenlandse oorlog naar Paramaribo gevlucht waren een “betere leven” te hebben. Bravo stapte in de politiek en kwam meer voor zich zelf op dan voor de marrons. Er ontstonden heel veel marron politieke partijen, waarvan de BEP de ALLERBESTE is. Daarom moeten alle marrons in heel Suriname voor de BEP van Celsius Waterberg kiezen om zich verder te verheffen. Bravo is meer goed in dansen op het podium en mensen bang maken net als DDB. Bravo en DDB zijn gewoon vechtersbazen. DDB werd toen hij bij de paters bleef vaak de klas uitgezet voor straf.

  Stem op 25 mei 2015 op V7
  Voor de bevrijding en ontwikkeling van heel Suriname.

  God Zij Met Ons Suriname.


  Maak melding

 14. Waarom is er niet onderzocht uit welke etnicische groep de daders komen?
  Het komt over alsof men wil zeggen, niet klagen want wij zijn ook slachtoffer.
  Het ware beter om de oorzaken die tot de verhoogde criminaliteit hebben geleid te onderzoeken met daaraan gekoppeld oplossingmodellen.


  Maak melding

 15. 95 % van dé dé gevangenen in al die gevangenissen in sme zit vol met al die marrons..

  dat heeft de grote lijder ronny zelf gezegd geconstateerd,toen hij een bezoek bracht in santo boma jail house..

  dus no lul moro..

  alle bijna al misdaden, moorden ,berovingen ,ketting diefstal ,roof in het openbaar door deze gasten gepleegt..

  dus wat verwacht jij van de komende toekomst..

  niets anders dan moord en dood slag,vooral er nu totaal geen zicht is meer is met deze bende aan de macht..


  Maak melding

 16. Er zijn maar weinig mensen op dit forum actief die het denkniveau van Paraman evenaren. Paraman heeft haarfijn in het kort aangegeven wat de oorzaken zijn van de achterstanden van de marons.


  Maak melding

 17. @Vanity

  “Marrons, maar ook stadscreolen, behoren nu eenmaal tot de categorie in de samenleving, die graag pronkt met haar bezittingen.”

  Je kent vast de uitdrukking koeliepaleizen. De Hindustanen zijn de grote pronkers in Suriname. Wereldwijd zijn de bakras de allergrootste pronkers. Het is maar dat je het weet.


  Maak melding

 18. All,
  Ik heb alle reacties gelezen. Iedereen heeft zijn/haar best gedaan om een oordeel eraan te geven.
  Ik vraag mij af waarom GOD verschillende rassen heeft geschapen.
  1.Chinezen
  2.Arabieren
  3.Indiërs,
  4.Afrikanen etc..
  Wij hebben ze weer anders genoemd:Marrons, Creolen,Indianen, Hindoestanen, Javanen, Joden,Hollanders etc..
  Was de bedoeling van God om ons tegenelkaar te laten haten, uitschelden, afmaken of had hij iets anders ermee bedoeld?
  Wij hebben GOD in 5 groepen ingedeeld:
  1.Christendom
  2.Hindoeisme
  3.Islam
  4.Boeddhisme,
  5.Jodendom
  Wij zijn heel goed in om groepen te vormen en vóóroordelen uit te spreken.
  In welk boek staat (geschreven door God) dat de kleur door God is bepaald. Zwart, Wit,Blank, Geel, Rood is door een mens bepaald.Ze zeggen het ook dat het uitgevonden is.


  Maak melding

 19. De racisten roepen dat sommige etnische “groepen” door
  politici zijn “Achtergehouden”, niet door hun partij de NDP,
  maar uiteraard door “de anderen” !
  Jaja Bouta en Ronnie, de reeds veroordeelden voor Harddrugshandel hebben ALLE ZAKEN voor die
  achtergestelde groepen geregeld!
  Die hebben nu welvaart !

  Dus, maak geen beleid voor keiharde terugdringing zware
  criminaliteit onder de Marrons, en maak geen beleid om
  kansen te bieden aan groepen, die om wat voor reden dan
  ook sociale achterstanden hebben opgelopen !

  Vergeet vooral niet ALLEN in de stad en in de buiten-
  gebieden te betrekken bij het optrekken van hun
  welvaartspeil !

  PS : Politieke praatjes/beloften van de afgelopen jaren
  (18.000 woningen, treintjes, goudgeld uit de goudindustrie, highways, cassavefabriek, waterexport, voedselschuur ,Ambassade Parijs, leningziekte) brengen Sranan niet verder !
  Vernieuwing zeer moeilijk omdat er gestart wordt met
  een LEGE, NEGATIEVE STAATSKAS !


  Maak melding

 20. HAARFIJN loopt een deel vd Sranamans achter de veroordeelde criminelen, die gaan Sranan bloei brengen !

  Kijk naar hun “vergaarde” dollarbankegoeden in Zwitserland !

  En de staat sranan is bankroet !

  Tapu nanga den fosten denki, opo yu ai !!

  Mensenrechten terug in Sranan ! Stop de piranha’s in de
  omgeving van Desi !!!


  Maak melding

 21. Meneer Emanuel probeert de rollen om te draaien.Als hij eens een keertje zelf slachtoffer wordt, [dat hoop ik} dan komt hij wel erachter wie de criminelen zijn.


  Maak melding

 22. Ondanks alle waarschuwingen van ‘echte’ Surinamers in 2013 sociale omgang gehad met Marrons. We zijn hartelijk ontvangen door de Marrons, ondanks dat mijn vriendin een blanke is. Dit i.t.t. de ‘echte’ Surinamers, zij die beweren Suriname groot te hebben gemaakt (Hindoestanen en Javanen). In de McDonalds aan de Keizerstraat, zijn we zwaar gediscrimineerd door zowel Hindoestanen als Javanen. Die klojo’s dachten dat we geen Sranang tongo verstonden. Ook al zijn wij opgegroied in Nederland, dat maakt ons geen bakra’s. Zoals in de natuur, zal ook dit tij keren. What goes up must come down!


  Maak melding

 23. Vergeet niet in de jaren 70 de marrons beschaafde mensen waren die gemoedelijk met alle andere bevolkingsgroepn naast elkaar leefde. Maar sinds het aantreden van bravo/lonnie heeft deze groep een slechte naam gekregen, hij was degenie die marron jongeren aanspoorde om zich als gangster te gedragen.

  Alle regeringen hebben zovaak geinvesteerd in het binnenland maar tevergeefs. Men heeft de mensen die in de districten wonen verwaarloosd hun grond liep onder water, kinderen gingen niet naar school maar deze mensen geven niet op.
  Deze volkeren die in de districten wonen hebben veerkracht. Ze geven hun kinderen goede opvoeding en sporen ze niet aan om te gaan roven. Wat bij de marrons van nu niet meer voorkomt.

  Vergeet niet dat dagelijks berovingen worden gepleegd in Suriname en ook de eerbaarheid van dochters en vrouwen worden geschonden. Deze beesten moeten afgemaakt worden voor deze groep mag de doodstraf ingevoerd worden.
  Deze beesten verkrachte je dochten in jou bijzijn als je geen geld en sieraden afgeeft. Hoe haal je het oerwoud gedrag eruit bij deze criminele marrons.

  De gevangenissen puilen uit met overwegend marrons.
  In de stad zie je ze ook rondhangen hee broer wil je puur goud kopen vragen ze?? Die marron vrouwen zie je in de loods op de markt hoe ze een kind vastgebonden aan hun lijf, hun koopwaar aan de man proberen te brengen. Hiervoor mijn diepe respect naar deze vrouwen. Waarom kunnen de marron jongeren niet zo gedragen werken voor je geld. Roven, moorden en verkrachten is geen vrijbrief als je geen werk hebt.

  De marrons houden van bling bling maar ze hebben geen ping ping.

  Als de marrons niet gevlucht waren tijdens de slavernij hadden ze nu beschaving geleerd en goed onderwijs genoten.
  Want als je van het oerwoud in de stad komt wonen is het een hele omslag.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.