maandag, april 15, 2024
HomeNieuws uit SurinameBouterse: “We maken zware tijden door”

Bouterse: “We maken zware tijden door”

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 25 feb – “We maken zware tijden door, we lijden als land een verlies van een miljard dollar aan aardolie en goud. Bauxiet levert niets op.” Dit zei president en NDP-leider Desi Bouterse tijdens zijn toespraak ter herdenking van de militaire coup van 1980. Het kan er bij Bouterse niet in dat tegenstanders de regering werkeloosheid verwijten.

Juist de malaise van het moment brengt het beste naar boven. De exportcijfers vallen erg tegen. “Toch kruipt de Surinaamse economie positief en behoort met 3,6 procent tot de beste in Zuid-Amerika. De minister van Financiën houdt de rem op betalingen, omdat we weten dat de economie pas na 2016 zal aantrekken. We moten eerlijk aan het volk kunnen zeggen dat het moeilijk gaat. Dat er geld is, bewijzen we”, zei Bouterse. De kinderbijslag gaat weer omhoog.

De kinderbijslag of AKB wordt vijftig Surinaamse dollar (ongeveer twaalf euro) per kind per maand. Aan onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur wordt veel meer uitgegeven dan tijdens de vorige regering. “Hoewel we er nog lang niet zijn, is er veel gedaan. Terwijl ze zeggen dat we niets hebben gedaan, is Suriname gestegen van een laag- naar een middeninkomensland. We streven nu naar de positie van hooginkomensland te stijgen.”

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

33 REACTIES
 1. Ieder weldenkend mens weet dat het economisch slecht gaat met Suriname. En dit is niet iets van de laatste jaren, sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is het land verworden tot een 3e wereldland waar armoede, corruptie, politieke verdeeldheid en raciale tegenstellingen heersen. De miljarden ontwikkelingshulp die Suriname van Nederland ontving is als sneeuw voor de zon verdampt. Politici als Arron, Herrenberg, Ferrier en het schorem dat na hen kwam, hebben hun zakken goed gevuld. Er is na de onafhankelijkheid een wanbeleid gevoerd en het land wordt nog steeds geregeerd zonder dat er sprake is van een visie. Men moddert maar wat aan in de hoop eindelijk iets goeds neer te zetten. Geen lange termijnvisie. Resultaat moet op korst mogelijke termijn bereikt worden om het volk te laten zien dat men goed bezig is. En het volk ? Het mort en mort maar durft niet de straat op te gaan en te demonstreren tegen de huidige regering. Waarom zou het volk het ook doen ? De Kinderbijslag is weer verhoogd maar de uitbetaling zal lange tijd op zich laten wachten. Ja ja zo maak je een volk monddood. Want ‘veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugd leven’.


  Maak melding
 2. “We maken zware tijden door”

  Zullen de mensen die daar stonden wel begrepen hebben wat DDB bedoelde te zeggen of zijn ze daar alleen maar het feesten.

  Volgens mij is de bevolking te dom om dat in te zien.

  En meneer Miekaba dankt God dat hij hem heeft gekozen als leider voor Suriname.

  Suriname voorwaarts richting afgrond met nog 5 jaar DDB.


  Maak melding
 3. Ik wil weten wanneer de AKB voor het laatst is uitbetaald!! Volgens DDB lijdt het land een VERLIES van ruim 1 MILJARD DOLLAR aan aardolie en goud.
  Prima dat de AKB wordt verhoogd naar 50 SRD per kind. Hoe zal dit worden gefinancierd.

  Deze Charlatan had het Volk ook een GOUDEN KERST beloofd. Volgens mij wacht het volk nog steeds op deze Gouden Kerst en SPOOKTREIN.
  Deze SPOOKTREIN zou in mei 2015 al gaan rijden naar HET HEILAND van deze GEK!!!!


  Maak melding
 4. Nu moeten de kiezers in Suriname bewijzen dat ze NDP niet meer zien zitten in het land.Het is alleen maar achteruit gaan voor het land.Er is geen visie om het land te besturen.Het zijn alleen maar eigen belangen die een rol spelen.Het land is de laatste paar jaren slecht bestuur.Dat is de conclusie want het land is niet vooruit gegaan.


  Maak melding
 5. “We maken zware tijden door, we lijden als land een verlies van een miljard dollar aan aardolie en goud. Bauxiet levert niets op.” Dit zei president en NDP-leider Desi Bouterse tijdens zijn toespraak ter herdenking van de militaire coup van 1980.

  En ondanks dit verlies en de zware tijden lijkt het alsof de stelende personen dit niet willen weten en willens en wetens een gewetenloos gedrag vertonen door nog eer te stelen en te graaien (EBS, SWM, OW, DC’s, rechterhand van president, geldverslindend gebeuren rondom verdediging van zoon Dino etc etc etc ).
  Hoe wil je dan enige vooruitgang boeken. Zoals een bekend liedje luid: “1 stapje vooruit en 2 stapjes achteruit” dat is wat er in Suriname gebeurt.


  Maak melding
 6. We moten eerlijk aan het volk kunnen zeggen dat het moeilijk gaat. Dat er geld is, bewijzen we”, zei Bouterse. De kinderbijslag gaat weer omhoog.

  Opmerking:
  Als er geld genoeg is dan moet je het ook laten rollen en niet wachten om leveranciers te betalen. Gebruik het geld van de 400 nieuwe personeelsleden van de overheid om de bussen, ziekenhuizen, leraren, leveranciers te betalen.
  Ik denk dat er genoeg papiergeld is want de drukpers draait 1x 24 uur dus monie dé maar wat is de waarde hiervan als alles 2 keer of meer duurder is geworden?


  Maak melding
 7. Ja deze regering heeft wel zeker iets gedaan. Kasten gevuld met niet uitvoerbare wetten, Kasten gevuld met mooie beloften die niet na gekomen zijn, Kasten gevuld met niet betaalde rekeningen en Kasten gevuld met nieuwe Schulden en onder tussen de kluis leeg gemaakt.

  Hoe kan een president die het volgende zegt “we lijden als land een verlies van een miljard dollar aan aardolie en goud” serieus genomen worden door het volk en andere regeringsleiders.

  Het is geen verlies maar minder inkomsten die critici in 2012 reeds begonnen te voorspellen. Een verstandige regering zou geanticipeerd hebben en geen beloften doen die men niet duurzaam kan na komen.

  Suriname krijgt de regering die het verdiend.


  Maak melding
 8. Bouta ,de LIJDER van Suriname!
  Zijn taak is om ons te doen LIJDEN!
  Niks gaat goed en hij zegt letterlijk’laat de MALAISE komen,het is goed,wij hebben MALAISEnodig!!
  En mijn goeie genade!!
  Hij houd betalingen tegen als BLACKMAIL want als de mensen betalingen willen dan moeten ze op hem stemmen en pas in 2016 wanneer hij middelsblackmail weer aan de macht denkt te komen dan zal hij betalingen doen in 2016 !!
  En dit noemt hij streven voor plekje als hooginkomensland ZONDER GELD !!


  Maak melding
 9. De aanstaande verkiezingen in Suriname komen steeds dichterbij. Alle politieke partijen zoeken in dit stadium de samenwerking met elkaar.

  Zo is de V7 beklonken, maar niet eerst voordat een politieke partij zich terug trok, omdat het aandeel van deze partij slechts marginaal zou zijn. We blijven nog even bij deze vereniging.

  “Hypothetisch gesteld”: Als de samenwerkende partijen de verkiezingen winnen, welke gevolgen heeft dit voor Suriname? Welke partij levert de president en welke partijen mogen de sleutelverdelingen op de ministeries gaan innemen?

  Formeren regering

  Bij een te formeren regering, zullen de onderhandelingen veranderen in een veldslag. Het is niet te verwachten, dat de samenwerkende partijen snel overeenstemming bereiken over de in te nemen posities. Het is niet ondenkbaar, dat partijen de samenwerking beëindigen en overlopen naar een andere partij of partijen. Dit zou direct kiezersbedrog opleveren, nu de kiezers hebben gestemd op een combinatie van partijen die de hoop van deze kiezers zouden moeten zijn.

  Ook voormalig coalitiegenoot ABOP heeft in eerste aanleg wederom de samenwerking gezocht met de NDP, welke door de voorzitter en president Bouterse is afgewezen. Nu heeft de ABOP de samenwerking gezocht met twee leden van een andere partij, die zelf ook een ruim aanbod van de V7 op zak hadden. Deze twee leden hebben voor de samenwerking met de ABOP gekozen.

  Strategisch goed nagedacht door deze twee heren. Zoals ik reeds eerder aangaf wordt het een moeilijke zaak om binnen de V7 een regering te vormen mochten ze de verkiezingen winnen, waar veel op het spel staat. Het is niet ondenkbaar, dat machtsverhoudingen binnen de V7 zullen opdoemen en ruzies en beschuldigingen over en weer zullen plaatsvinden.

  De samenwerking tussen deze twee heren en de ABOP heeft iets opmerkelijks. Hoewel de kans klein moet worden geacht dat zij de verkiezingen gaan winnen, kunnen ze voor een belangrijke meerderheid zorgen voor de winnaar van de verkiezingen. Goede strategie!

  De NDP

  Deze partij heeft een onmiskenbaar manier van opereren, een die de taal van het volk spreekt, de samenleving probeert te verbinden en als enige partij solistisch te werk gaat. De partij is de grootste partij dat zelfstandig opereert. In de peilingen staan ze er redelijk goed voor. De partij zou goed zijn voor 27 zetels.

  Er is geen enkele andere politieke partij die deze statistieken evenaart, als zelfstandige. De concurrerende partijen hebben samenwerkingsverbanden nodig, zonder een visie en een boodschap te hebben.

  De voorzitter van de NDP moet als een fenomeen worden gezien. Voor sommige een omstreden leider, maar juist hij maakt de verkiezingen spannender, zorgt voor dynamiek en een zeer samenvattende boodschap aan het volk van Suriname heeft.

  Verbindend leiderschap is nodig in een land met zoveel culturen, een land van etnische verschillen, een land waar samen leven met elkaar mogelijk wordt gemaakt door verworvenheden binnen de samenleving. Een land waar kansen nu rijk zijn en de leider van de NDP zijn volk oproept, waar ook ter wereld om terug te keren naar hun land en deze te helpen opbouwen.

  Met recht mag worden gesteld dat Bouterse een fenomeen is en het beste moet worden vergeleken als een handelsmerk. Zijn populariteit is ongekend groot en heeft hij bewezen, dat hij de onbetwiste leider van Suriname behoort te zijn, vindt u dat ook?

  Jerrel Burleson


  Maak melding
 10. Ik verval toch zo vaak in opperste verbazing wanneer ik bepaalde handelingen van de directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, langs zie komen. Zo was mijn ontslag als onderdirecteur (ODAB) van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) naar informatie van een minister van het kabinet Bouterse/Ameerali, ingegeven en bekokstoofd door deze Van der San, die zelf zeer weinig tot helemaal geen kaas schijnt te hebben gegeten van de relevante ambtenarenwetgeving (de Personeelswet bijvoorbeeld). In de kwestie van mijn ontslag heeft de rechter de Staat veroordeeld tot het terugdraaien van het ontslag en alles wat daarmee gepaard gaat, te herstellen. Verbazingwekkend is dat ondanks bij schrijven van mijn advocaat (herhaaldelijk gestipuleerd) aan het ministerie van Juspol is aangegeven dat ik mijn werkzaamheden wens te hervatten en verdere instructies afwacht, de minister van Justitie en Politie niets van zich laat horen en doodleuk niet reageert. Ik heb recht op de positie van ODAB en ik neem geen genoegen met minder. Wat dat betreft, voel ik mij gesterkt door de wet en zal ik alle juridische middelen inzetten om dat gedaan te krijgen. Inmiddels presteert deze Van der San het om op 2 januari 2015 een brief naar de minister van Juspol te schrijven om mijn loon te blokkeren, die op basis van een rechterlijk vonnis vanaf augustus 2014 werd uitbetaald, onder aanvoering van de reden ‘no work no pay’. Op 6 januari wordt het stuk geaccordeerd door de directeur van Juspol in samenspraak met onderdirecteur Rechtsaangelegenheden, Marian Chin A Fat, en verstuurd voor het hoofd van Salarisadministratie, mw. Biharie op 14 januari 2015, om voor het nodige zorg te dragen.
  Ik ontkom, gezien het feit dat deze Van der San nimmer een rechtszaak heeft gewonnen tot op heden, ook die ene rechtszaak niet, waarbij hij het gehele beoordelingssysteem van Minov wenste aan te passen om zijn eigen kind een diploma te bezorgen, niet aan de indruk dat deze leek ook maar enig kaas heeft gegeten van wetgeving. Zo zat hij een keer een heel raar verhaaltje op te dissen over de bevoegdheden van de vicepresident in het kader van het aantrekken van personeel voor de Staat. Inmiddels heeft mijn advocaat contact opgenomen met de advocaat van Juspol die zelf ook in opperste verbazing naar deze handelwijze heeft gekeken en een gesprek met de directeur van Juspol heeft gehad om te wijzen op het juridisch totaal onbehoorlijk gedrag van het ministerie die buiten alle afspraken om heeft gehandeld. Om te zien op welke gemene en lafhartige wijze deze regering tracht politieke opponenten te pesten. De rancune jegens politiek andersdenkenden is ten hemel schreiend. En dan horen we keer op keer die president praten over ‘u hoeft niet van mij te houden maar ik hou wel van u’- onzin. Hypocrisie, een zeer onprofessionele overheid en politieke rancune voeren de boventoon van het beleid Bouterse/Ameerali. De wijze en het niveau waarmee en waarop bijvoorbeeld deze Eugène van der San handelt als directeur van het kabinet van de president maakt de president een beklagenswaardige president. Met mannen als deze Van der San om hem heen heeft president Bouterse geen vijanden nodig. Tot slot waarschuw ik Van der San om af te blijven van mijn baan.

  Mr. drs. Sharmila Kalidien- Mansaram


  Maak melding
 11. Indien we als land nu een winst maakten van 2 miljard dollar, zouden André, de andere ‘awari domri’ Steve en baas Desi over het plein rollen om te beweren dat het de wil van de grote man daar boven was geweest. Misschien is het ook de wil van de grote man daar boven dat wij nu juist in deze periode 1 miljard dollar verlies lijden, de tijdelijke, niet duurzame cadeautjes van de paarse partij, om het stemvee om te kopen, zouden nu als manna uit de lucht komen vallen en zelfs de paarse, veel geld verslindende vlaggentsunami overtreffen, om na de verkiezingen natuurlijk weer, zonder een spoor na te laten, te verdampen. Deze grappenmakers verhogen namelijk de AKB en maken het ongedaan met het verhogen van de ‘government take’ of het stopzetten van de subsidie op baby melk, ze voeren een ‘gratis’ algemene kostenverzekering in en direct daarna moet je voor medicijnen betalen die je vroeger zonder bijbetaling meekreeg enz. enz.. De grote man daar boven (wie dat ook mag zijn), waar baas bij tij en ontij naar verwijst, weet blijkbaar wat hij doet.


  Maak melding
 12. Ik heb de hele avond gevolgd en het was een beschamende vertoning van clown Bouterse en zijn gevolg. Het had meer weg van een circus voorstelling dan van een serieuze politieke bijeenkomst.

  En het aanwezige publiek had ook niet bepaald de uitstraling van de hoop van Suriname.


  Maak melding
 13. Wat ruik ik? Het stinkt hier! Zeg moordenaar heb je deze
  volle kas van Keizer Bokassa II gekregen?
  Of is het de NF geweest die Suriname uit het dal getrokken
  heeft?!


  Maak melding
 14. De groep zonder naam onder leiding van de Nieuw Suriname-parlementariërs Harish Monorath en Premdew Lachman, heeft na maandenlange onderhandelingen eindelijk besloten om een samenwerking aan te gaan met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop). Dit bevestigt Monorath tegenover Dagblad Suriname. ‘De V7 heeft ons te lang laten wachten. Het komt erop neer dat de combinatie gevraagd heeft om even te wachten, omdat deze nog enkele interne zaken moest regelen. Dit was ten opzichte van het bod van Abop, dat overeind stond. Wij hebben tot het einde gewacht, maar zien nog steeds dat zij ons niet kunnen faciliteren. Dat betekent dat wij richting Abop gaan’, aldus Monorath. Volgens Monorath zijn de zaken nog niet gefinaliseerd, waardoor hij slechts kan praten over een informeel besluit vanuit zijn groep. ‘Voor vandaag zal er een vergadering in Nickerie belegd worden, waarna de zaken officieel naar voren zullen worden gebracht’, stelt de parlementariër.
  De partij van coalitieleider Ronny Brunswijk heeft volgens Monorath ‘een gunstig pakket’ aangeboden. Dit houdt volgens hem in dat de groep Monorath/Lachman alle kandidaten mag voordragen in de districten Nickerie en Saramacca. In Commewijne mag de groep ook de meeste voordrachten doen, terwijl in Paramaribo een aantal plekken, waaronder ook nummer 2 naar de NS-groep gaat. De politicus zegt dat de onderhandelingen zo goed waren, dat zij uiteindelijk ook enkele plekken op de lijst van Wanica zouden kunnen binnenslepen. Besloten is echter om dit niet te doen, omdat de politieke infrastructuur volgens hem enigszins achteruit is gegaan in het district. Nieuw Suriname heeft volgens hem al reeds 10 jaar niet zichtbaar campagne in Wanica gevoerd. In 2005 hadden zij ongeveer 1100 stemmen in het district gehaald, waarna zij in 2010 alle plekken hadden ingeruild, voor de 2 posities in Paramaribo en Nickerie.
  Monorath weet dat de posities die hij verkregen heeft, hem niet verzekert van een tweede termijn in De Nationale Assemblee (DNA). Echter denkt hij toch dat de stap het proberen waard is, omdat een netwerk in Paramaribo en Nickerie behouden blijft. Bij een samenwerking met de V7 zou er geen ruimte zijn om de regionale vertegenwoordigers van NS op te nemen. Dagblad Suriname verneemt dat de V7 (VHP, NPS, PL, BEP, SPA en DA ‘91) de derde plek in Nickerie en elfde in Paramaribo aan Monorath en Lachman had aangeboden. Dit zou niet acceptabel zijn, waardoor verdere onderhandelingen nodig waren. Uiteindelijk is dit toch mislukt. Monorath heeft vaker gesteld dat hij een veilige transitie wil bewerkstelligen voor zijn achterban naar de verkiezingen toe. De bedoeling was daarom om een veilige haven te zoeken. Deze fase heeft erin geresulteerd dat er gesprekken werden gevoerd met NF en Abop. De Abop is de gekozen partner, omdat voorzitter Brunswijk in een vroeg stadium toenadering heeft gezocht. De Abop is aan de andere kant op zoek naar versterking, aangezien de Nationale Democratische Partij (NDP) niet met deze partij de verkiezingen wil ingaan.
  Sinds 2012 zijn Monorath en Nasibdar verwikkeld in een strijd om het voorzitterschap van de partij NS. Ondertussen zegt Nasibdar niet meer open te staan voor een gesprek met zijn partijgenoot. Alle politieke partijen zullen rekening moeten houden met verkiezingstermijnen.

  Dit betekent einde van Manorath en zijn politiek!!!
  Het was toch bekend dat de ABOP op zoek was naar een hindostaanse lijsttrekker . En toen melde Manorath een man van wet en recht zich aan bij de crimineel brunsie!!
  Manorath probeerde DE V7 te blackmailen om een heleboel eruit te krijgen en tde V7 trapte niet erin.
  Rest Manorath du niks meer dan zch aan te melden bij Brunsie. HMMMMmmmmm…waarmee heeft brunsie Manorath dan blij gemaakt?!
  Prive goudmijn ,dollars,hummer, grond,……


  Maak melding
 15. eerst devalueer je de SRD met 20% en vervolgens verhoog je de kinderbijslag met 20 srd. Alleen een megalomane gek naait zijn volk met dergelijke laaghartige streken. Maar die kennen we inmiddels wel van deze volksmenner.


  Maak melding
 16. ” We maken zware tijden mee”
  Ik kan niet meer reizen, je weet wel met 300 man/vrouw
  (daggeld) naar China. kijk ik heb een paar computers mee-
  genomen uit China. Die computers werken heel goed het
  bereik is tot China!!!


  Maak melding
 17. Geen zware tijden voor de familie Bouterse:

  Ingrid verdient 6000 srd per maand als first lady.
  Dat is na 5 jaar toch 360.000 srd.

  Het lijkt mij dat de familie Bouterse zo goed in de slappe was zit dat zij dit salaris niet nodig heeft…….

  Zware tijden…..niet voor de leden van de Paarse Roversbende


  Maak melding
 18. “zware tijden” onze inkomsten dalen drastisch zegt Desi
  en gaat door met Onzin-uitgaven en zegt nu alweer een
  verhoging van de Kinderbijslag toe !

  Nep-revolutie of niet deze massale-uitgavenziekte-van de
  NDP is financieel funest voor Sranan !

  Desi blijkt ECHT niet te weten wat bezuinigen is, en zal pas
  wakker worden wanneer de SRD weer is GEKELDERD !

  De kleine man in Sranan is weer de pineut !

  PS : De Zeeuwse boeroe heeft echt gewoon lak aan de
  belangen van het Sranan Volk !


  Maak melding
 19. Wat voor zware tijden bedoelt hij al weer?Is het dan zo moeilijk om geld uit te geven?Immers,dat heeft hij eenmaal door gedaan al dan niet samen met het kabinet.En hij moet nu niet doen overkomen alsof hij de gelden goed beheerd heeft.In het verleden is hij niet vies geweest om op de pof te leven en dat heeft hij nu weer voort gezet.Over welke zware tijden heeft hij het dan?


  Maak melding
 20. De tekst luid:::We maken zware tijden door!!!

  Dit zegt Bouterse op het podium:::::Ook deelde hij mee nog voor de verkiezingen de kinderbijslag te willen verruimen en eind maart de huizenfabriek op te zullen leveren.

  Dit zegt Misiekeba::::Misiekaba bedankt God voor keuze van
  Bouterse

  Het volk wordt letterlijk en figuurlijk weer voor de gek gehouden. Redenen:::allereerst heb je GEEN geld, maar AKB wordt verhoogd.

  Overal waar men geld gaat uitgeven wordt aan het volk vertelt vanwaar dat geld afkomstig is en hoe het uitbetaald zal worden, maar in Suriname wordt dit op het podium bekend gemaakt.

  Vreemd genoeg wordt er niet eens behoorlijk vergaderd over de begrotingen en nu al praten over geld uitgeven.

  Wel vanaf deze man Bouterse in beeld is gekomen is de IQ van velen beneden de peil en maar juichen voor hem. Zie ook de waarde en normen van velen.

  =Dit staat van Bouterse geschreven::::::Desi Bouterse, de president van Suriname, blijkt het achterachterkleinkind te zijn van de Zeeuwse boerenzoon Kole Jan Bouterse.

  ==Ik zou zeggen dat deze man Kole Jan terug is gekomen op deze aarde en weer mensen in het gareel wil houden om aan de macht te blijven. Wel op een ander manier.===Sommigen houden er ook van dat zij onderdrukt worden gezet.

  De NDP zal nooit alleen de macht krijgen en is verplicht net als toen weer samen te werken. Succes voor een ieder!!!!!


  Maak melding
 21. De zware tijd waar de moordenaar op doelt is de financiële ruine door hem van Suriname. Hij denkt ook alvast aan zijn aanstaande arrestatie door de Amerikanen. 10 maart 2015 is aanstaande en hij weet dat er zwaar weer voor hem aanstaande is.


  Maak melding
 22. Wat een eerlijke man, de Surinaamse President. Niets gelogen, precies zoals het hoort.

  Daar kunnen de gasten van V7 wat van leren. Het gelieg en bedrieg zet geen zoden aan de dijk, ergo je verliest alleen maar stemmen mee.


  Maak melding
 23. Sabidirie
  Wat een eerlijke man, de Surinaamse President. Niets gelogen, precies zoals het hoort.

  Je bedoelt : “Op de vlucht neergeschoten met hun geslachtsdelen in hun mond en al hun ledematen kapot gemaakt? ”

  Precies zoals het hoort Sabidrie?

  Dat is jou Surinaamse Patriot, de man die zonder een dag eerlijk te werken de rijkste man van Suriname is en met een zoon in een USA gevangenis……


  Maak melding
 24. Gevaarlijke gek Misiekabo beweert dat GOD Bouterse heeft aangewezen als leider van Suriname.

  massameeting van de paarse partij dat God (video) president Desi Bouterse heeft uitgekozen. 35 jaar geleden was Bouterse 34 jaar oud. God heeft hem uitgekozen om het land te leiden en verandering te brengen. Misiekaba bedankte Bouterse voor alles wat hij heeft gedaan. Hij bedankte God voor de keuze van Bouterse.

  De volgende mededeling van deze Paarse Gek is dat Bouterse God zelf is……


  Maak melding
 25. We maken zware tijden door. Daar bedoelt hij misschien mee dat de arrestatie en opsluiting van zoonlief een beproeving is waar misschien geen einde aan zal komen. In dat licht bezien is het inderdaad een zware tijd.
  Eerder zegt hij dat de economie groeide en er geld was en is, dan hoe kan het desondanks een zware tijd zijn geweest? Uit z’n woorden blijkt dat slechts 2015 een zware tijd wordt want vanaf 2016 gaat het weer beter.


  Maak melding
 26. Eigenlijk is het schandalig dat die man dit durft zeggen. De eigengegeven weerspreken het.

  Daar zien we dat de inkomsten voor de overheid zich als volgt ontwikkelde;
  Jaar Inkomsten overheid
  2006 1,740.0
  2007 2,367.9
  2008 2,354.7
  2009 2,944.6 totaal 2006 – 2009 9.407
  2010 2,606.2
  2011 3,537.5
  2012 4,024.5
  2013 3,960.2 totaal 2010 – 2013 14.128
  DDB kon dus over 50% meer aan inkomsten beschikken tijdens 4 jaar dat Veni over de voorgaande 4 jaar!! Daarnaast heeft DDB als een gek (hoe toepasselijk die uitdrukking) zitten lenen, de reserves opgemaakt en de schatkist tot op de bodem “uitgelikt”

  En nog idioter is dat hij aan de ene kant stelt dat er geen geld is en aan de andere kant de KB uitgaven verhoogt tot 60 milj SRD / jaar. Dat is 1,5 % van de begroting !!!!


  Maak melding
 27. Bouta

  We maken zware tijden dit moet je aan abraham zeggen en andere zakkenvullers. Waar is die fly-over, snelweg naar Brazilie, nieuwe luchthaven en een treinverbinding naar zanderij?

  Wees blij dat je geen geld heb om deze projecten te betalen anders is suriname hetzelfde lot beschoren als haiti.
  Het enige wat nu telt dat er een nieuwe wind komt aanwaaien na 25 mei om eerst puin te ruimen en daarna het land weer financieel stabiel maken. Vergeet niet dat het nieuw front en vet gevulde staatskas heeft achtergelaten. En zakkenvullers hebben zichzelf en familie in alle gaten voorzien van andersmans geld. Bosriwalla pfff.


  Maak melding
 28. “Zware tijden” , maar de NDP-UITGAVEN-ziekte
  woekert voort !

  Geen geld, maar belofte verhoging Kinderbijslag, wanbeleid !

  Leer van financieel debacle van buurland, gidsland van Bouta, Venezuela : Failissement aanstaande !

  Zie artikel op CNN news, onderdeel Money dd 20 feb 2015 :

  Five reasons why Venezuela may be the world’s worst
  economy Venezuela has the world’s worst inflation as
  it’s fighting a food crisis, falling oil prices and a possible
  default this year.

  PS : En de paddiboeren maar klagen, snappen niets meer
  van de Petro caribe-deal !

  Sranan people un opo un ai ! Moro monni-hebi e doro,
  no wakti moro langa !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES