Parlementariër bij politie om verkeerschaos

16

PARAMARIBO, 21 feb – Parlementariër Sheilendra Girjasing (Nieuw Front/VHP) is bij de politie op bezoek geweest. Volgens de politicus uit Commewijne is er rede tot zorg om de dagelijkse lange rijen vanuit zijn district richting Paramaribo. Alsof er nooit een brug is gebouwd.

De Jules Albert Wijdenbosch brug over de Surinamerivier moest ooit een eind maken aan de frustraties. Daar zaten bewoners en bezoekers van de Oostelijke kant van Suriname dagelijks mee. Een door de tijd en technologie achterhaalde veerdienst voldeed niet. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren met de brug. Girjasing vatte de koe bij de horens en vroeg om de politietop te ontmoeten. Punt is dat de verkeerspolitie er wel vroeg ’s morgens is.

Het gaat dan redelijk totdat de politieagenten het voor gezien houden. De ellende begint dan weer. Girjasing stelt voor dat de agenten net zo lang blijven als nodig is. Ook kan met ijkpunten worden gewerkt. Een andere mogelijke maatregel is het omleiden van het verkeer. Girjasing zal wel de beste bedoelingen en zelfs gelijk hebben, hij blijft een leek. Met een beetje goed bestuur kunnen hij en Commewijne zich druk maken over zoveel andere zaken.


16 REACTIES

 1. De slotzin bevreemd mij. Het is een laffe, ongefundeerde en onterechte steek onderwater die duidelijk bedoeld lijkt om iemand te beschadigen. Wie is hier voor verantwoordelijk??? Komt op mij over dat de schrijver van het artikel onvoldoende sociale en journalistieke vaardigheden had en blijkbaar geen inhoudelijke reactie kon geven. Het gaat om de volgende slotregels:

  “Girjasing zal wel de beste bedoelingen en zelfs gelijk hebben, hij blijft een leek. Met een beetje goed bestuur kunnen hij en Commewijne zich druk kunnen maken over zoveel andere zaken. ”

  Girjasing heeft alle recht om met de politie te bespreken hoe dit probleem aangepakt kan worden. De opmerkingen aan zijn adres zijn dan ook SCHANDALIG.


  Maak melding

 2. Dan is er te hopen dat ze in het vervolg eerst een onderzoek plegen voor ze wat neerzetten.Er moest eerst onderzocht zijn wat er met Commewijne gedaan moest worden en of de brug komen moest waar het nu staat.
  En de brug is niet gekomen om het volk te dienen maar de toenmalige regering wilde daarmee een njang maken.
  Net als met het spooktrein project.Alleen de voorbereiding levert de zoon van Jozef zakken vol geld op als trekker[loco]


  Maak melding

 3. En wat te denken als er helemaal geen brug was geweest meneer Girjasing, dan zouden jullie helemaal in het verkeer verzuipen daar in Commewijne.

  De huidige situatie bevestigd dat de brug over de Surinamerivier een enorme bedrijvigheid c.q mobiliteit met zich heeft meegebracht, en is het nu aan de overheid om een evenzo recipro strategie toe te gaan passen.

  Maw Overheidskantoren & diensten, scholen, etc etc zouden zich naar Commewijne moeten gaan verplaatsen waardoor er een zeker evenwicht in de ochtend en middagspits ontstaat.

  Ergo, ’s morgens rijdt men het centrum uit om er ’s middags terug te keren.
  Op dit moment rijdt een ieder uit elke windstreek van Suriname PBM binnen waardoor er geen files, maar verkeersinfarcten ontstaan rond Paramaribo.

  En sinds 2008 roep ik al dat de Centralemarkt en de Nieuwehaven niet meer passen binnen Paramaribo en dus zsm uit deze stad moeten verdwijnen !


  Maak melding

 4. Men moet serieus plannen maken voor de bouw van een nieuwe stad in zuidelijke richting. Tegelijk met de nieuwe stad kan dan ook een tweede oeververbinding worden ingepland. Vechten tegen de zeespiegelstijging is a.h.w. vechten tegen de bierkaai. Wat vandaag een goede oplossing blijkt, zal binnen de kortste keren weer worden teniet gedaan door nieuwe natuurverschijnselen.


  Maak melding

 5. Girjasing zal wel de beste bedoelingen en zelfs gelijk hebben, hij blijft ook op dit gebied een leek. Met een beetje goed bestuur kunnen hij en Commewijne zich druk maken over zovele andere zaken.


  Maak melding

 6. @Paraman,
  “Girjasing zal wel de beste bedoelingen en zelfs gelijk hebben, hij blijft ook op dit gebied een leek. Met een beetje goed bestuur kunnen hij en Commewijne zich druk maken over zovele andere zaken.”

  Dacht ik het niet!? Het klonk voor mij al heel Paramaniaans.


  Maak melding

 7. Paraman!! Is het oplossen van het fileprobleem is geen belangerijke zaak volgens jou??? Waarschijnlijk ben je werkeloos, anders zou je weten hoeveel tijd en geld je verliest met het fileprobleem!!


  Maak melding

 8. Helemaal mee eens met Girjasing !
  Nu al hebben wij zoveel problemen met het verkeer, en dan de 4 banenweg zijn er nog niet,de flyovers zijn er nog niet, weg naar brazilie is er nog niet de SPOOKTREIN is er nog niet !!
  Wat zal er dan gebeuren als dezen zullen komen ?!!
  Precies alles zal stil komen te staan, het verkeer, wij , de economie en de tijd !!!


  Maak melding

 9. …en dit nog,

  Naar mijn bescheiden mening moeten we de regering beoordelen op basis van wat zij beloofd en dus voorgenomen had te realiseren voor het volk, als zij regeerverantwoordelijkheid zou krijgen, na de Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van 25 mei 2010.

  Op vrijdag 1 oktober 2010 werd plechtig een sociaal contract gesloten met het volk in de vorm van de REGERINGSVERKLARING 2010-2015, uitgesproken in De Nationale Assemblee door de president van de Republiek Suriname. Hierbij werd herhaaldelijk beloofd dat de hiernavolgende beleidspunten onherroepelijk uitgevoerd zullen worden. Ik noem een zestal punten:

  1. Er zal duurzame werkgelegenheid gecreëerd worden door te investeren in de vaardigheden van de laagopgeleiden over het gehele land. Gesteld werd dat daarmee hun participatie in het arbeidsproces aanzienlijk zal worden verhoogd.

  2. Er zal toegewerkt worden naar een voedselschuur voor het Caribisch gebied.

  3. Er zal gezorgd worden aan grotere welvaart en welzijn van de binnenlandse bewoners.

  4. Het economisch beleid van de Regering zal erop neerkomen dat een hoog productieniveau wordt bereikt, mede op basis van omvangrijke particuliere investeringen en voortdurende modernisering en kwaliteitsverbetering van de factor arbeid.

  5. Het sociaal contract met de gemeenschap zal, naast de bevordering van stabiele prijzen, ook tot uiting worden gebracht in de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: de seniorenburgers, burgers met een geestelijke of lichamelijke beperking, kinderen en alleenstaande moeders.

  6. Het jaar 2010 dient de start van een principieel keerpunt te zijn in het beleidspatroon, waarin 1% van de bevolking meer vermogen bezit dan de onderste 90% bij elkaar geteld. De Kruistocht tegen corruptie vormt hiervan een essentieel onderdeel.

  De Regering was verder voornemens om in de komende vijf jaren in de vorm van 8 flats van 250 wooneenheden elk met uitgebreide, moderne voorzieningen te doen bouwen in verschillende ressorten binnen de agglomeratie van Paramaribo. Daarnaast zouden verspreid over het gehele land 18.000 woningen worden gebouwd.

  Wat zien wij anno februari 2015 en wel drie maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode van de regering gebeuren, dat er nu allerlei zaken naar voren worden gebracht door niet-regeringsmensen, om de aandacht van het volk af te leiden van het niet nakomen van het sociaal contract en dus een stukje wanbeleid. Men schroomt niet rassen-sentimenten aan te roeren en het oude stokpaardje van herkolonisering door het buitenland uit de oude doos te halen.

  Wat het volk in het oog moet houden is dat de regering een groot deel van wat zij beloofd had niet is nagekomen, en dus ongeloofwaardig is geworden voor de toekomst. Daar tegenover zijn de financiële middelen van het volk wel opgedroogd.

  Zo een regering moet in het belang van de ontwikkelingskansen van met name de jongeren door dezelfde jongeren worden afgewezen. De economie is weer op hol geslagen en deze regering heeft geen passend antwoord daarop waardoor de prijzen van goederen en diensten verder stijgen. Volk aan u de opdracht om deze neergang een halt toe te roepen ten behoeve van uw kinderen en wel op 25 mei 2015.

  God zij met ons Suriname.

  Harold Pultoo


  Maak melding

 10. Ooit was er een eerste aanbesteding door B.N. Plots volgde een tweede, met vermelding dat er een slordige calculatie was gemaakt. Het ging om enkele miljoenen in NF. Met dat geld kon er een bredere brug, met nog een rijstrook worden gebouwd. Helaas, a monie gwe, a verdwijn in de zakken van enkele stinkend rijke paarse parasieten en poepvliegen. Die hebben er alle belang bij om na mei nog eens vijf jaar regeren. God behoede land en volk voor deze paarse roversbende. Mogen de ogen en oren van de domme paarse aanhangers opengaan, in het stemhokje. WEG MET PAARS,TEGEN DICTATUUR EN UITBUITING.


  Maak melding

 11. Uit de slotzin van dit artikel is te op te merken dat dit door een riooljournalist is geschreven, zeker een ndpleeyer.

  Zou deze riooljournalist ook zo een slotzin over de president schrijven?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.