Kortgeding Bouterse vs. Santokhi sleept voort

52

PARAMARIBO, 29 jan – Het kortgeding dat president Desiré Bouterse heeft aangespannen tegen VHP-leider Chandrikapersad Santokhi blijft zich voortslepen. Nadat Santokhi de rechter vergeefs wraakte, heeft hij een volgende slag gewonnen. Maar de tegenpartij slaat terug.

Nadat Santokhi erin slaagde de VHP als politieke partij in het geding te krijgen, heeft Bouterse’s advocaat ook een extra. “Als de rechter van oordeel is dat Santokhi in de hoedanigheid van VHP-voorzitter gedagvaard moet worden, moet de VHP veroordeeld worden”, zegt advocaat Nailah van Dijk tegenover de Ware Tijd. Zij eist nu dat de VHP veroordeeld moet worden als Santokhi niet schuldig bevonden wordt.

De VHP heeft ook een tegenvordering ingediend als reactie op Bouterse’s vordering. Bouterse wil dat Santokhi veroordeeld wordt voor uitspraken in het openbaar. Santokhi zei tijdens een politieke bijeenkomst dat Bouterse grootschalige drugshandel in Suriname heeft geïntroduceerd. Bouterse eist rectificatie. De tegenvordering houdt in dat Bouterse zich moet verontschuldigen voor ‘laster’ tegen de VHP-leider.

52 REACTIES

 1. Gerold Sewcharan, advocaat van VHP-voorzitter Chan Santokhi, heeft kort gedingrechter Ingrid Chhangur-Lachitjaran en de advocaat van president Desi Bouterse, Nailah van Dijk, woensdag uitgebreid video’s laten zien. Hiermee wilde hij aantonen dat er fouten zijn gemaakt in de vordering. Hij kwam ook met zeker acht verweren om Bouterse niet ontvankelijk te verklaren. Daarnaast diende hij een tegeneis (reconventionele vordering) namens de VHP in, om ook uitspraken die door Bouterse zijn gedaan, te laten corrigeren. De zaak diende van 15.00 tot 17.30 uur.

  Van Dijk heeft na de opening van de zitting de eis van Bouterse toegelicht. Daarnaast heeft zij een aanpassing gepleegd omdat de rechter toegestaan heeft dat de VHP zich mag mengen in dit kort geding. Zij heeft gevraagd om indien niet Santokhi in persoon, maar de VHP wordt veroordeeld, deze dan de rectificatie moet plegen op Starnieuws en de dagbladen. Er is een dwangsom van SRD 100.000 per dag gevraagd, indien bij veroordeling Santokhi of de VHP nalaat om de rectificatie te plegen. Santokhi zei op de vergadering van Pertjajah Luhur op 23 november onder andere dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht en in handen van wapenhandelaren. “En alsof dat nog niet voldoende is, a man e tyar’ wan tra internationaal terrorist kon: a man e tyar’ Hezbollah kon ini a kondre.

  Niet ontvankelijk
  De raadsman van Santokhi en de VHP heeft ervoor gepleit om de vordering van Bouterse niet ontvankelijk te verklaren. Deze zou volgens hem geen feitelijke en juridische grond hebben. VHP, die ook partij is in de zaak, eist dat de publiekelijke uitspraken van Bouterse die de VHP zouden beschadigen worden gerectificeerd. De verzoekschriften zijn op woensdagmiddag ingediend. Het verzoekschrift zorgt volgens de raadsman voor verwarring en zou vol fouten zitten. Zo zou de vordering gedaan zijn tegen Santokhi in de hoedanigheid van parlementariër. Dat strookt niet met de feiten, omdat de uitspraken zijn gedaan als VHP-voorzitter. Ook zijn volgens Sewcharan gewraakte teksten zeer selectief gebruikt en uit hun context gehaald. Met videomateriaal wil de advocaat aantonen dat de gewraakte uitspraken gedaan zijn toen Santokhi het had over de gebeurtenissen uit de jaren tachtig, tijdens het militaire bewind. Volgens hem heeft zijn cliënt op geen enkel moment Bouterse, het ambt van president of zijn kabinet negatief besproken, zoals beweerd wordt in de vordering van Bouterse.

  Sewcharan heeft met literaire werken en artikelen aangegeven dat wat Santokhi op de bewuste avond heeft gezegd over moorden, een verlamde rechtstaat, drugs- en wapenhandel en vernietiging van het binnenland tijdens het militaire bewind, geen nieuwe uitspraken zijn, niet op onwaarheden berusten en algemeen bekend zijn. Sewcharan vertoonde drie video’s om aan te geven dat de VHP niet onrechtmatig Bouterse bespreekt. Bouterse heeft vaker Santokhi en de VHP publiekelijk beledigd en beschuldigd. De uitspraak van Bouterse om de helft van de VHP op te sluiten, wordt ervaren als een zware aantijging. Sewcharan diende een ‘reconventionele’ vordering en eist via de rechter dat Bouterse die uitspraken terugneemt.

  De raadsvrouw van Bouterse zegt aan Starnieuws dat zij met belangstelling gekeken heeft naar de video’s. Ook de vele verzoekschriften om de vordering niet ontvankelijk te verklaren, hoort bij de verdediging. Zij zal het materiaal doornemen en zal, zoals afgesproken, schriftelijk haar repliek indienden. Dit bespaart ook veel tijd. De zaak wordt op 16 februari voortgezet.

  René Gompers

  Hahahaaaaaa wie neemt de rechters in Suriname nog Serieus?!!
  33 jaren lang en de rechters kunnen maar geen vonnis uitspreken tegen de EXECUTOR BOUTA die op 1 nacht 15 burgers voor het vuurpeleton plaatste.Ook hebben ze een BOUTA AMNESTIE niet kunnen veroordelen.
  BANGE, LAFFE RECHTERS VAN SURINAME !!!!
  En miss Piggy die doet hard haar best hoor


  Maak melding

 2. Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, (Amnestiewet)
  die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen.
  Zij verdraaien het recht van de zwakken
  en ontnemen de armen van mijn volk hun deel.
  Weduwen vallen hun ten prooi,
  wezen worden door hen beroofd.

  Een geest van wijsheid en inzicht,
  een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER is ver te zoeken bij al degenen die onberechte moordenaars als leiders dogen.

  Maar wat doen jullie op de dag van de vergelding,
  wanneer ver weg de storm opsteekt?
  Bij wie zoeken jullie dan je toevlucht,
  waar laten jullie je rijke buit
  In gevangenschap zullen zij zuchten,
  sneuvelen in de strijd.


  Maak melding

 3. Kan Santokhi dan geen amnestie krijgen, een paar wel of niet terechte uitspraken zijn toch niet zo erg als de decembermoorden of de slachting in Moiwana.
  Is dit niet een achterbakse “niet” politieke manier, om een “wel” tegenstander, poging buitenspel of in discrediet te brengen, gewoon vuil spel van een crimineel die aan de macht wil blijven


  Maak melding

 4. Als Bouterse nu eens alle rechters, wetten en de grondwet van Suriname zou respecteren en deze niet alleen gebruiken in zijn eigen voordeel ( amnestiewet)

  Wat een farce.


  Maak melding

 5. Nog nimmer heeft in Suriname een dergelijke rechtszaak gespeeld, de hele wereld volgt deze zaak dan ook met argusogen.

  Met de uitbreiding van de eis van de advocaat van de president zal de VHP in grote problemen belanden. De kans is immers heel groot dat de VHP zal worden veroordeeld.

  Nu vraag ik mij af welke consequenties er zullen zijn voor de leden die lid zijn van de VHP. Ook heeft de advocaat nu de mogelijkheid om alle bestuursleden en leden op te roepen als getuigen. Zij zullen dan onder ede staan en moeten dan ook toegeven dat er daadwerkelijk in het openbaar smaad en beledigingen zijn geuit jegens het Staatshoofd en dus de Republiek Suriname. De rechter zal hieraan niet kunnen voorbijgaan.

  Het kan nog verder gaan, want er is ook een ander land genoemd, dus kan de president van Columbia zich voegen in deze rechtszaak. Blijkbaar hebben de prominenten van de VHP er niet bij stilgestaan wat de consequenties zijn om zich te voegen in deze zaak.

  Als ex-minister van Juspol had de heer Santokhi zich wel tweemaal moeten bedenken, alvorens op een podium ongefundeerde uitspraken en beschuldigingen te doen. Het filmpje met de uitspraken staat op YouTube, eenieder kan daarvan kennis nemen. Er is dus overtuigend bewijsmateriaal aanwezig.

  Nu weet ik uit verkregen informatie dat de heer Santokhi in zijn enthousiasme dit heeft gedaan en enorm spijt heeft. Maar het is niet meer terug te draaien. Zelf leden van de VHP kunnen worden opgeroepen als getuigen.

  Santokhi kon rekenen op een behoorlijke aanhang. Zijn kansen heeft hij nu echt verspeeld. Niet alleen in Suriname, ook in het buitenland, in het bijzonder Nederland. Zijn carrière als politicus is dan ook hiermee beëindigd. Deze smet zal hij altijd met zich mee moeten dragen.

  Robbie Mohansingh


  Maak melding

 6. CITAAT:
  “Zij eist nu dat de VHP veroordeeld moet worden als Santokhi niet schuldig bevonden wordt.”

  REACTIE.
  Het lijkt wel een verwend kind dat haar zin moet krijgen. Maar zij gaat voorbij aan het feit dat ZIJ moet bewijzen/aantonen dat er iemand schuldig is.
  Ook is sprake van een onterechte versimpeling. Zij moet bewijzen dat de opmerking van Chan ongepast is in een politieke context waarin men het beleid van anderen beoordeeld.
  Overigens. Chan geeft hiermee aan dat feitelijk het beleid van de NDP niet deugd. DDB ziet dit als een persoonlijke aanval want in de ogen van DDB bestaat de NDp slechts als verlenstuk van zijn belangen. 😉


  Maak melding

 7. Elke nieuws over desie en drugs is goed nieuws, laat de president maar wraken no ka.
  Ach no spang de Amerikaanse DEA heeft een prachtige file over amnestie desie en zijn business partners. En van een sergeantensalaris, paar varkens voeren en groenten exporteren naar Nederland koop je nog geen villa aan de Anton Drachtenweg. Laat de belastingsdienst ook even zijn belastingaangiften overleggen vanaf een jaar of twintig voor de aankoop van deze villa.
  Amnestie desie is ook veroordeeld voor de export van witte poeder naar ptata.
  President commissaris van staatsolie Graanoogst mag ook uitleg komen geven over zijn vakantie in Miami.
  Vooral die Roger Khan mag en kan ook komen uitleggen net als princes dina bouterse (momenteel ook gast van de US).


  Maak melding

 8. Significant!

  ‘Dinges’ heeft een nog openstaande straf van 11 jaar gevangenisstraf, vanwege vermeende drugspraktijken aan zijn pantoffel hangen.

  Onlangs kreeg ‘dinges’ van het International Gerechtshof, nul op het rekest na zijn verzoek tot vernietiging van de uitspraak.

  Maar….als ‘dinges’ zijn grootste oppositionele tegenstander hierover, nog niet bewezen opmerkingen maakt, dan is ‘dinges’ plots ge-pik-eerd.
  Zal wel aan de leeftijd liggen………hihihihi.

  Hr. Santhoki ik zou op mijn beurt, die volksmenner limbo aanklagen vanwege zijn dagelijkse racistische uitspraken.
  Breng hem voor het gerecht, zodat hij de laatste maanden voor de verkiezingen zijn s’mond dichthoud.

  En mocht dhr. Santhoki toch nog veroordeeld worden vanwege de zogenaamde beledigende uitspraken, dan verzamelen we wat euro’s en sturen die op.
  Omgerekend zal het een schijntje zijn, ik neem aan dat de boete in srdees wordt uitgeschreven.


  Maak melding

 9. …zegt Robbie Mohansingh NDP broodjeschrijver. !!!
  Heeft deze Mohansingh niet door dat een rechtszaak tegen zijn baas bouta aan de gang is en reeds 33 jarenlang !?
  Hoe gaat deze ndo broodjesschrijver de amnestie van zijn baas rechtvaardigen?!!
  Is amnestie te rechtvaardigen,valt amnestie goed te praten ?!!
  Wat verdiend deze ndp broodjeschrijver ?!
  Grond,geld goudmijn ,auto…wat ?!…Wat!?


  Maak melding

 10. Trouwens, dit noemen ze Vrijheid van Meningsuiting!

  In een echte democratie ben je vrij om je naar eigen believen te uiten.
  Er is dus niets aan de hand.
  Geen enkele consequentie voor geen enkel VHP lid.

  Die mohansing is er als de kippen bij met zijn zinloze analyse. Je reinste kolderietis!!!
  Was hij maar zo snel om zijn mening te geven m.b.t. de smaad en laster, die wapenhandelaar en drugsdealer dino bouterse Suriname heeft bezorgd, door valse paspoorten aan terroristen te verstrekken.
  Das nou echte Smaad en Schande voor Suriname!

  De pres van suri is bezig met een toespraak als voorzitter van Unasur en op hetzelfde moment wordt zijn zoon, Hoofd Counter Terrorisme Unit, afgevoerd voor vermeende terror activiteiten.
  Dat is echte schande………………………….!


  Maak melding

 11. bosje bribi laat me niet lachen (de hele wereld volgt deze zaak)jullie hebben allemaal het virus grootheidswaanzin bij de ndp.jullie denken allemaal intellectueel te zijn.laten we maar eerst afwachten wat er uit deze rechtzaak komt.en politiek gezien heeft hij volgens jou zijn kansen verspeeld,zal wel mee vallen als een moordenaar,dief leugenaar,ongeschoold iemand president kan worden.laten we 25 mei afwachten en hopen dat de mensen van uit het hart en niet vanuit eigenbelang stemmen dan komt alles goed.


  Maak melding

 12. Beste posters,

  Dit is geen rechtspraak meer, maar pure humor.
  Misschien kan er nog eens een soapserie aan worden gewijd.
  Je gelooft toch niet, wat hier allemaal gebeurt.


  Maak melding

 13. @Bosje Bribiman
  Dat verhaal van Robbie Mohansingh slaat werkelijk nergens op. Laten ze alle VHP-ers als getuigen oproepen. De vragen die gesteld worden moeten in relatie tot het proces staan.

  Die Robbie staat al algemeen bekend als een domme Bouta likker.


  Maak melding

 14. Hahhahahhh 周一件事击败压力 ding sranang mang ien holand 8000 km e stess moro ding sranang mang ien SU….DESS FOR PRESS 2015……….tokie ….somo…dhe ien Bouta zakka…. SUUUUUUU is LEKKER Hooooooooooooooooooorrrrrrrrr
  …我爱苏生活和工作,,,I LOVE SU WOON EN WERK>>>..


  Maak melding

 15. HOOLIGANS, hetgeen Bouterse heeft bewerkstelligd is ONGEKEND. Om dingen te realiseren in het land voor het eerst sinds haar ‘bestaan’ zonder die VERSLAAFDE ONTWIKKELINGSHULP vanuit Nederland mag een eye-opener zijn voor een ieder.

  HOOLIGAN Srafu, hetgeen Bouterse heeft bewerkstelligd is ONGEKEND. Om dingen te realiseren in het land voor het eerst sinds haar ‘bestaan’ zonder die zogenaamde VERSLAAFDE ONTWIKKELINGSHULP vanuit Nederland mag een eye-opener zijn voor een ieder.

  Ja maar Srafu, dat jullie HOOLIGANS DOORSLAAN ALS BLINDE VINKEN oftewel zaken HOOGST ONLOGISCH REDENEREN, maakt jullie GEKNOEI hier op de site meer dan EVIDENT.

  Laconiek OORDELEN ZONDER ENIG INZICHT, wordt door jullie HOOLIGANS haast tot KUNST verheven !

  Vergeet één ding niet BELHAMELS: jullie HOOLIGANS zijn overigens de beste LOLBROEKEN die men zich kan bedenken.

  Santokhi zei tijdens een politieke bijeenkomst dat Bouterse grootschalige drugshandel in Suriname heeft geïntroduceerd.

  Maar wat Santhoki zelf heeft geïntroduceerd is het (laten) VERDONKEREMANEN ofwel STIEKEM INPIKKEN, ACHTEROVERDRUKKEN, VERDUISTEREN van GROTE HOEVEELHEDEN drugs, als Minister van JusPol toentertijd. Over GROOTSCHALIG gesproken.

  Ray vraag Santhokie of hij die LEUGENDETECTOR na zijn ministerschap toen naar huis had meegenomen. Want daarover horen wij helemaal niet meer. Ray jullie HOOLIGANS zouden met Chan, wedstrijdjes kunnen organiseren. Lijkt me dat geen goed idee, DEUGNIETEN?

  Dat jullie HOOLIGANS DOORSLAAN ALS BLINDE VINKEN en zaken willens en wetens HOOGST ONLOGISCH REDENEREN, maakt jullie GEKNOEI hier op de site meer dan EVIDENT.

  OORDELEN ZONDER ENIG INZICHT, wordt door jullie HOOLIGANS haast tot KUNST verheven!

  Vergeet één ding niet BELHAMELS: HOOLIGANS zijn vaak overigens de beste LOLBROEKEN die men zich zou kunnen voorstellen. Over een ‘lichtpuntje’ over jullie syndroom/ziektebeeld gesproken!

  DON’T FORGET ONE THING, YOU’RE STILL MY BROTHER!


  Maak melding

 16. De oppositie heeft de meerderheid in de DNA en hiermee zou Santokhi amnestie ook gemakkelijk kunnen krijgen, was het niet zo dat tigri barba/bullebak of niet moeders mooiste, dit samen met de amnestielijder niet zullen bekrachtigen.

  Tijd voor een andere wind in Suriname, want dat amnestierotzooi moet afgelopen zijn en de rechtsstaat moet weer fier overeind gaan staan.

  DDB moet zijn bundelen nemen en gwe!
  DDB tik joe bondroes dai hoepel op. A sranan people no wan joe morro. Gwai matie Obiang.


  Maak melding

 17. R!@0, je paarse koelvitrine stinkt naar bedorven boko. Boek aub een enkele reis ga naar je china stuk verdriet. Als Desi op je kop schijt zeg je nog dank je wel tegen hem.
  .
  @Freedom2u, jij bent typisch een gevalletje van the shaken baby syndrome. Je infantiele reacties maken geen indruk op ons.


  Maak melding

 18. De hele wereld kijkt mee volgens een schrijver die regelmatig diens analyses geeft. regelmatig zelfs zinvolle analyses.
  Nu slaat hij de plank echter geweldig mis.

  Zelfs in Nederland haalt deze zaak het nieuws niet echt laatst staan in China, India, Indonesie, Brazilie en de VS. Daar hebben ze echt wel iets anders te doen.

  Nu naar de inhoud.
  Indien de rechter de heer Chantohki resp. de voorzitter van de VHP veroordeeld is er echt iets mis met de rechtelijke macht.

  1) je moet bewijzen dat de uitspraken bedoeld zijn om de president (het instituut en niet de persoon) in diskrediet te brengen.
  2) Aangezien het instituut de verwijten. aantijgingen etc. nooit gedaan heeft kan de president (het instituut) van de republiek Suriname nooit door deze uitspraken van een voorzitter van een politieke partij in diskrediet gebracht worden.
  3) Aangezien alle aangehaalde feiten, beschuldigingen of verwijten in het verleden lagen hebben ze geen invloed op de statuur van het president schap. Jan en Alleman weten dat deze zaken spelen en dat de President veroordeeld is en van betrokkenheid bij een veelvoud van min of meer criminele feiten beschuldigd wordt. Zaken waar de president in het algemeen heel relaxed mee omgaat en over heen stapt. Zij raken hem niet, hij heeft wel iets beters te doen en hij slaapt rustig.
  4) De aantijgingen betreft zaken in het verleden toen was de heer Bouterse geen president. Ofwel de aantijgingen heeft hij als erfenis uit zijn eigen verleden mee genomen naar zijn Presidentschap. Door zich verkiesbaar te stellen en het ambt te aanvaarden heeft de heer Bouterse zelf besloten zijn eigen verleden (als verdachte / veroordeelde/ publiek persoon) in directe relatie te brengen tot het Presidentschap.
  5) Volgens velen in de DNA (voor sommigen met tegenzin)was een amnestie wet noodzakelijk om de heer Bouterse het presidentschap te kunnen laten vervullen. Het instituut was volgens de heer Brunswijk in het geding, als dat niet zo was dan zou Brunswijk tegen gestemd hebben (volgens zijn eigen woorden).

  De heer Bouterse kan de functie en de persoon niet uit elkaar houden. Hij ziet het verschil net tussen verleden en heden. de heer Bouterse bezoedeld zelf het presidentschap door met zijn verleden deze functie in te willen vullen. De heer Bouterse bezoedeld het presidentschap door het nu in te zetten voor partij politiek en verkiezing retoriek.

  Laten we beseffen dat de rechter peentjes zweet. Want een logische uitspraak zal heel veel lef en moed vergen.


  Maak melding

 19. Het is over mie boi,a olifant mik asanie toemsielanga a kaba no.
  Ik heb al zolang gezegd dat deze man niet geschikt is voor president,hij mag tadja gaan dansen.


  Maak melding

 20. Sewcharan heeft ook in het buitenland gestudeerd en heeft een behoorlijke CV ten opzichte van mensen die alleen in Suriname zijn afgestudeerd.

  @Neus die citaat::::

  “Zij eist nu dat de VHP veroordeeld moet worden als Santokhi niet schuldig bevonden wordt.” is mij ook opgevallen.
  Die advocaat van Bouterse laat merken dat het een echte bananen republiek is.


  Maak melding

 21. VHP heeft zich in een heel slechte positie gemanouvreerd en zijn nu de pineut, meest logische uitspraak in deze is rectificatie wegens laster en smaad.

  Ik denk dat de Rechterlijke macht de vhp en santokie opzettelijk hebben toegelaten na de flater op de hele rechterlijke macht te wraken om kinderlijke redenen en dat als voormalig Minister van Juspol die alle mogelijkheden had om zaken aangaande de rechterlijke macht te corrigeren.

  De uitspraak van Santokie dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk is, zal blijken zijn eigen graf te zijn als iemand die Presidentiele aspiraties heeft was dit de meest domme uitspraak nochtans gedaan op een receptie binnen in de Nederlandse Ambassade.

  Nederlanders vergeten niet en zullen deze man NOOIT MEER respecteren, he’s done and out, mark my words.


  Maak melding

 22. Off topic of misschien toch wel on-topic.

  Somo zegt vandaag luid en duidelijk;

  ” De rechter wil op de stoel van de uitvoerende macht gaan zitten met dit vonnis. Er is nog steeds scheiding der machten in Suriname. De rechterlijke macht kan niet eisen of bepalen wat de uitvoerende macht moet doen’,

  Santokie zegt dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk is.

  Beide zijn onderdeel van de VEE.


  Maak melding

 23. een luis is van nature veel wijzer dan alle oliedomme aanhangers die misdadigers kiezen en verafgoden als hun lijdsman, hij zal hen warempel doen lijden gaandeweg naar de verdoemenis in verworden Suribabwe als wederom oliedom,stom en hersenloos stemmen……….paars


  Maak melding

 24. @R!@0! Heeft spraak gebrek!!
  SUUUUUUU is LEKKER Hooooooooooooooooooorrrrrrrrr
  …我爱苏生活和工作,,,I LOVE SU WOON EN WERK>>>

  Wacht tot dat jij de stront van je baas in je smoel krijgt! dan is het pas lekker!!!! Gesmolten Pompoentje in je smoeltje!!


  Maak melding

 25. koos jochie, vandaag zien wij wederom een leuke reactie van jou, onze DEUGNIET. Ik vind jou reactie (erectie) een heerlijk in koppertje ofwel een lekker veertje in het Ray(tje) van onze Ray (Charles). Wat weet jij je vriendjes blij te maken. Wat verwachten ze allemaal nog meer van je?

  koos, van jou reactie als HOOLIGAN in hart en nieren had niemand anders verwacht. Zelf vermeende infantiele reacties zeggen jou niks. Niet vreemd hoor KERELTJE, het is welbekend dat HOOLIGANS meestal in hun eigen wereldje vertoeven.

  Laat Ray Chan(drikapersad) vragen of jij/jullie z’n LEUGENDETECTOR mag/mogen gebruiken/lenen om het één en ander omtrent jullie VERSTANDELIJK VERMOGEN bevestigd te krijgen. Ik voorspel je koos dat jij jezelf dan echt tegen het lijf loopt, SCHOFFIE. Die jongens (vieze mannetjes) uit de VS – de VIEZE STATEN zijn wat dat betreft erg “ver”. Alleen waren ze het vergeten te gebruiken in hun eilandje naast Cuba, waar jij echt in je element zou zijn: Guantanamo Bay. Zo’n “aardige plek” gunnen wij je. Dan zou je echt merken waarom ze door VERSTANDIGE MENSEN de VIEZE STATEN worden genoemd.

  koos, jou ouders hebben naar het uitziet je in het wild laten opgroeien. De meeste HOOLIGANS zitten met die last.

  Een aanrader: laat het daarom jou (eventuele) kinderen niet gebeuren dat ze ook in het wild opgroeien ofwel dat je jou kinderen dus geen (of een slechte) opvoeding geeft. Geef dit voor mij door aan je RAKKERS.

  koos, jou SYNDROOM/ZIEKTEBEELD is ons bij deze meer dan EVIDENT. koos ga daarom met je hoofd onder een koude kraan/douche voor minimaal vijf minuten als je de dingen van EERLIJKE mensen niet snapt.

  Daarnaast zou het je niet misstaan om het als therapie uit te gillen: “Je suis Charlie”. Je bent zeker niet de enige camouflage – pop.

  koos HOOLIGANS als jij zijn niet onterecht PSEUDO – TERRORISTEN vandaag de dag, althans worden terecht gekenmerkt.

  koos daarom hier het adres van het PCS Psychiatrisch Centrum Suriname: Letitia Vriesdelaan 1-3. Het is de weg naar het André Kamperveen Stadion. Meldt het jou RAKKERS, de meeste zullen het adres kennen. In Nederland kun je via de huisarts om een verwijzing vragen.

  koos, het heerlijke van Suriname is dat je kunt zeggen wat je wilt. Als je als HOOLIGAN bewust ruzie zoekt word je ook nog begrepen en zal om gelachen worden. We hebben een heerlijk land hè koos, Suriname. Onze President zal je niet zo gauw laten oppakken.

  koos, wij weten hoe idolaat/afgodisch jij bent naar de (blanke) Nederlander toe. Bij het PCS werken er een aantal. Daar ben je dan echt in jou eigen en vertrouwelijke omgeving. De Nederlanders doen echt hun best in Suriname. Ze verrichten er prima werk, BELHAMEL. Wat een aardige mensen zijn het, hè koos.

  koos, we proberen het voor jullie HOOLIGANS niet al te moeilijk te maken. Doe Henkie Molenaar de groeten. Srafu past ook binnen jullie groepje. Wat een DEUGNIETEN bij mekaar zijn jullie.

  Dat HOOLIGANS, “buiten elke realiteit leven” kunnen verkeren, lijkt me zo ZORGELOOS. Wat HEERLIJK moet dat zijn voor jullie!

  DON’T FORGET ONE THING, YOU’RE STILL MY BROTHER!


  Maak melding

 26. Sabidieri, praat voor je ze zelf met hollanders vergeten niet,
  die uitspraken van Santokhi, was niets mis mee, en al zou er iets niet van kloppen dan verdwijnen ze nog helelmaal in het niets vergeleken met de uitspraken en loze beloftes en helemaal met de intimiderende taal van de crimineel die nu voor president speelt.
  Dat jij zo stom bent om zo een figuur te adoreren en al zijn misdragingen goed te praten zegt wel iets over je geestelijke gesteldheid


  Maak melding

 27. Santhoki speelt de grote dappere man, nu Bouterse hem voor het gerecht sleep zegt hij dat hij de uitspraken niet op eigen titel heeft uitgesproken maar namens andere , vervolgens sleep hij de VHP erbij om hem te helpen want Bouterse is hem te machtig. Deze kerel noemt zich zelf een SHERIF de man zijn woorden zijn groot zijn daden spreken voor zich!


  Maak melding

 28. Freedom2u, jouw soort kennen we wel. Overdag snoder rijden, liters bier drinken en ’s avonds bezoekjes brengen naar één van de beruchte Bijlmer kelderboxen, een echte viezerik. Waar haal je het lef vandaan om in deze discussie mengen. Zou haast denken dat je de mytylschool niet eens afgemaakt hebt. En als je toch een discussie wilt beginnen kom dan met inhoudelijke argumenten. Je bent toch niet de broer van Afu Sensie of Pero toch ?


  Maak melding

 29. LAATSTE NIEUWS

  PL partijcentrum staat op onterecht verkregen grond en de rechter stelt n.v. havenbeheer in het gelijk, en dat zijn de mensen die dus eerlijk het land moeten gaan regeren. De alles is geschied tijden front regering. Hmmmmmmm over schone handjes gesproken.


  Maak melding

 30. Ook indien er een rectificatie moet komen, dan nog weet elke Surinamer dat Santokhi de waarheid sprak. De Bouterses hebben zich ingelaten met misdaad en moord en drugs- en wapensmokkel en pogingen om een internationaal veroordeelde terroristische organisatie te faciliteren. Bouterse jr. zit daarvoor al vast in de VS, Pa weet behendig, mbv verraders van het landsbelang, de straf te omzeilen in eigen land, waar hij voor president speelt. Veroordeling vanwege misdaad in het buitenland zit Pa nog steeds dwars. Een echte president is hij natuurlijk niet, die capaciteiten heeft hij niet, maar ja, z’n aanhangers bulken ook niet over van de capaciteiten.
  Pa wil alles eraan doen nog een keer verkozen te worden. Pa, die wel degelijk een crimineel is, denkt dat hij God is en voelt zich in z’n pijp aangetast wanneer iemand hem crimineel noemt ipv God. Pa kan zeer gevaarlijk worden. En dat kan gebeuren wanneer de stoppen bij hem doorslaan na een verkiezingsnederlaag. Derhalve moet de oppositie nu al verzekering vragen aan de legerleider dat ze Pa niet moeten gaan steunen na z’n verkiezingsnederlaag. Ja, ze moeten Pa wel ondersteunen met z’n transport naar Santo Boma, maar niet namens hem vechten of een coup gaan plegen. Pa is ziek , erg ziek, in woord, daad en gedachten. Laat de legerleider deze ziekte niet overnemen.


  Maak melding

 31. Koos, jochie wat ben jij mij een “stoere” Bengel. Ben jij dusdanig in de war dat jou nick-name zelf voor jou moeilijk te schrijven is. Dat jij bekend bent met die HOOLIGAN – plekjes nemen wij VERSTANDIGE mensen ter kennisgeving aan. Koos, dat je in het WILD bent opgegroeid is meer dan EVIDENT. Mijn verzoek is om jou kinderen dat te besparen.

  Een aanrader: laat het daarom jou (eventuele) kinderen niet gebeuren dat ze ook in het WILD opgroeien ofwel dat je jou kinderen dus geen (of een slechte) opvoeding geeft. Geef dit voor mij door aan je RAKKERS.

  Mies Koos(je) dat er iets mankeert in jou BOVENKAMER / dat je niet goed bij jou verstand bent vinden wij geen schande. HOOLIGANS hebben in min of meerdere maten te maken met een VERSTANDELIJK probleem.

  Koos laten wij eerlijk wezen: hoe kan een minister: lees MINI -STER, die drugs VERDONKEREMAANT heeft onder het mom destijds: een ieder kon in de kluis een land leiden. Koos jullie Chan(driKApersad) wist zelf niet dat z’n vrouw een huis had “gekocht” van Segebai. Dat vinden de mensen echt ROEKELOOS.

  Koos hoeveel denk je dat Chan(driKApersad) van dat spul nog over heeft? Ik denk dat hij nog redelijk voorzien is gezien zijn WARRIGE PRAATJES.

  De meeste mensen vinden dat onze President Chan moet verbieden om zich op de kandidatenlijst te plaatsen. Maar onze President zal dat nooit doen Koos, vanwege zijn LIEFDE voor de DEMOCRATIE.

  Koos, plaats de naam en het adres van het PCS Psychiatrisch Centrum Suriname: Letitia Vriesdelaan 1-3 in je telefoon. Als het niet lukt, vraag het aan de buren.

  Koos als HOOLIGAN mag jij voor mijn part drinken hoeveel je wilt. HOOLIGAN moeten hun LEUGENS verdringen, anders is het niet vol te houden, BELHAMEL. Binnen de samenleving hebben de HOOLIGANS geen of nauwelijks VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF. Wat een heerlijk leven hebben je hè Koos samen met jou ZWAKBEGAAFDE SNUITERS.

  Vergeet het veertje van Ray(tje) daarom niet. Vindt hij leuk!

  Jou roti’s en bara’s van Chan liggen morgen klaar bij Roop Ram. Niet vergeten je patta te wassen. Ray is er trouwens ook op zijn slippers. Chan kan er waarschijnlijk morgen niet aanwezig zijn, hij wordt op HET MATJE GEROEPEN door Somo vanwege Commewijne.

  Koos denk aan jou VIJF minuten, bovenkamer onder koude kraan of douche.

  DON’T FORGET ONE THING, YOU’RE STILL MY BROTHER!


  Maak melding

 32. wang, een, uno, one eencellig dietje is van nature veel wijzer dan alle oliedomme paars stommelingen die krijsen……………baas na egte lijdsman.


  Maak melding

 33. Het instinct van een dier is vele malen verder ontwikkeled dan dat van alle moordenaars aanbidders tezamen. Gezien ge reacties van enkele moordenaaraanbidders op dit forum kan een ding geconcludeerd worden………I wc worm is van nature verstandiger.


  Maak melding

 34. Dat van Vene baja,…Bouta schold hem uit voor alles , maar geen moment heeft hij Bouta voor het gerecht gesleept voor smaad.
  Dat is een President!


  Maak melding

 35. Mensen leven we niet in een democratie waarin mensen mogen zeggen wat ze vinden ?
  Vrijheid van meningsuiting dat moet gelden voor politici en burgers.
  Laat een “onafhankelijke” rechter hier ene oordeel over geven.
  Laat ze met bewijs stukken komen van een veroordeling etc..
  Denk niet dat het stand gaat houden.
  En mocht de rechter anders beslissen dan kan je afvragen of die zo onafhankelijk is ..


  Maak melding

 36. @Surinam Patriot, broeder daarmee raak je de spijker op zijn kop. Deze discussie had in de DNA gevoerd moeten worden en niet in de rechtzaal. Vene heeft destijds Bouta in zijn eigen sop gaar laten koken.


  Maak melding

 37. Allen,

  Op 25 mei 2015 zal de bevolking van Su zelf beslissen wie zij als President willen hebben, daarna moeten wij het gewoon accepteren.
  Dat is DEMOCRATIE.
  Ik hoop alleen dat na de verkiezingen er meer possitief wordt geschreven over Suriname.
  Succes !!!!


  Maak melding

 38. de VHP heeft zich ingemengd omdat Santhoki aan het verliezen was en zegt als Santhoki voor de rechter moet komen dan moet de VHP ook voor de rechter worden gedaagd want de Santhoki en VHP zijn 1. Dus als men Santhoki die lid is van de VHP betrapt op corruptie en fraude gaat de VHP ook naar de rechter en eisen dat ze de VHP samen met Santhoki moeten vooroordelen? De VHP en Santhoki spelen gevaarlijk spel men wilt de zaak tot aan de verkiezingen slepen om de aandacht van het volk af teleiden zodat de VHP niet hoef te vertellen wat ze met Suriname gaan doen als ze gaan regeren. Dit is niks anders dan een afleiding manoeuvre van de VHP en Santhoki en ze zullen beide daarvoor flink gestraft worden! We leven in een informatie tijdperk en het volk die mag gaan stemmen is niet dom ze gaan ook op internet lezen de verhalen en trekken hun conclusie. wanneer de Surinamers in Suriname op waterkant website komen en lezen de Reacties van sommige Bouterse Haters die worden dan door de stemgerechtigde Surinamers met minnetjes gestraft.


  Maak melding

 39. Frontliner as ik jou goed begrijp heeft Santhoki zijn uitlatingen over DDB bewust en opzettelijk gedaan dus Santhoki wist precies wat DDB zou doen hoe kom jij nou aan jou theorie heeft Santhoki dat alles aan jou verteld of hebben jij en Santhoki de zelfde glazen bol……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Laat Me rustig met rust.


  Maak melding

 40. Iedere keer als amnestie desie met drugs in verband wordt gebracht door wie dan ook is een goede zaak.

  Onder zijn persoonlijk bevel werd Suriname een narco staat. Vele van die verslaafde thuisloze zwervers die nu rondlopen werden met opzet in hun verslaving geholpen sommigen in zelfs in militaire dienst om gewetenloze diensten te klaren zoals Moiwana.
  De veroordeling van bouterse in Nederland staat ook laat hij dat zelf gaan wraken in Nederland.

  Zijn zoontje princes dino trachte de familie business door te zetten en werd gelukkig door de amerikanen gestopt. Boevenveems bezoek en lange vakantie in Miami was ook voor drugssmokkel. En Muntslag heeft nog niet gesproken maar als ze hem strafvermindering beloven gaat hij zingen als een picolet voor Preet Bharara

  De VHP, de vrije pers, waterkant moeten deze nieuws regelmatig het publiek inlichten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.