Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken naar Nederland

44

PARAMARIBO, 27 jan – Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken brengt binnenkort een bezoek aan Nederland. Hoewel het een politieke doorbraak is en tekenend voor betere relaties, moet er nog veel gebeuren. Politiek contact op het hoogste niveau is er niet bij.

Dat zou dan een ontmoeting moeten worden tussen president Desiré Bouterse en de Nederlandse premier Mark Rutte. “De veroordeling van de persoon Desi Bouterse vormt nog altijd een obstakel voor dat contact”, zegt bestuurskundige August Boldewijn tegenover de Ware Tijd. De universiteitsdocent vindt het tijd worden dat er politiek overleg komt over de veroordeling. Ook moet Nederland uitleg geven van zijn betrokkenheid bij de binnenlandse oorlog.

Overigens is het bezoek van Lackin een ‘goed signaal’. Boldewijn hoopt dat Suriname ook overgaat tot het benoemen van een ambassadeur in Den Haag. Nederland heeft al een ambassadeur aangesteld in Paramaribo. Lackin is uitgenodigd voor het seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. Het seminar wordt georganiseerd door de Surinaamse ambassade en de Internationale Organisatie voor Migratie.


44 REACTIES

 1. Voor dat de front aanhang op waterkant minister Lacking gaan aanvallen leest goed hij is uitgenodigd voor een SEMINAR voor het ontwikkeling van Suriname, minister Lacking gaat niet op BEDELMISSIE bij Nederland zoals de regering NPS en VHP in het verleden deden!


  Maak melding

 2. Minister Lackin komt zijn stilstaande Cassave-fabriek en de
  gefopte en geflopte cassaveboeren promoten !

  Misschien komt hij in het buitenland, op veilige afstand van
  Desi, aangeven wie Veelpleger Dino heeft voorzien van de
  aan Terreurgroep Hezbollah verkochte blanco Surinaamse
  Diplomatieke paspoorten !

  Natuurlijk komt hij niet bedelen, onze staatskas is propvol met onbetaalde rekeningen en declaraties !


  Maak melding

 3. FRONTLINER.Hij is uitgenodigd,omdat jullie geen kennis hebben vandaar dat het in HOLLAND moet.En hoe dan ook! Suriname gaat toch weer bedelen of weer lenen.En lees goed voor de ontwikkeling van Suriname,dat wil zeggen dat men nog niet is ontwikkeld in Su.


  Maak melding

 4. Wat Boldewijn suggereert,is dat de koning van Nederland ABU DADA gratie moet schenken voor zijn veroordeling in Ned.DADA heeft al 3x amnestie en met een gratie er bij wordt hij record houder in absolutie’s.En dat voor iemand die als voorbeeld figuur wil door gaan in het leven.


  Maak melding

 5. Lackin is uitgenodigd voor het seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname.

  Ze bedoelen zeker het seminar How to LOOT the diaspora for the development of Suriname.


  Maak melding

 6. En Bouterse had gezworen nooit en te nimmer zaken met Nederland te doen!! Alweer een bedrog!!! of gaat nu de staart vd hond tussen de poten nu de verkiezing nadert!!

  OOOW!! De universiteitsdocent vindt het tijd worden dat er politiek overleg komt over de veroordeling en Dat zou dan een ontmoeting moeten worden tussen president Desiré Bouterse en de Nederlandse premier Mark Rutte>

  MAAAAR dan wel in Nederland a.u.b.!!!!!


  Maak melding

 7. Hahahaaaaaaa…zo vlak voor de verkiezingen gaat Lackin naar Nederland.Gewoonlijk is Nederland de vijand van de ndp en hun baas bouta enj dit maakt bouta zelf bekend..Maar vlak voor de verkiezingen gaat Lackin naar Nederland om de ZEGEN te vragen voor een verkiezingsoverwining !!!
  Hahahaaaa Lackin jij staat niet op de opsporings lijst van de euro- of Interpol voorlopig,dus jij kan reizen naar Nederland.
  Maar wat is zijn doel eigenlijk?
  Natuurlijk hij is gaan bedelen om Bouta te vergeven en hem uit te nodigen naar Nederland te kome !!!
  Eerst was Nedeland niet belangrijk nu heeft bouta Nederland nodig om de verkiezingen te winnen !!!!!
  Wat een show !!!


  Maak melding

 8. De heer Boldewijn zou toch moeten weten dat de Nederlandse regering geen politiek deal kan maken omtrent een gerechtelijk vonnis. Ondenkbaar.
  De regering moet het vonnis uit doen voeren en daar is nu de heibel over. Veel Surinamers kunnen niet begrijpen dat de regering niets te vertellen heeft over rechters en vonnissen. De regering moet gewoon uitvoeren en daarmee Basta.


  Maak melding

 9. Frontliner,

  Natuurlijk gaat Lackin niet alleen naar Nederland om deel te nemen aan een seminar, kom op zeg.
  Er wordt achter de schermen ook gesproken met Nederlandse politici onder het mom van diplomatiek overleg.
  Misschien vervelend voor voor- en tegenstanders van de regering Bouta, maar zo wordt het politieke spel volgens mij al decennia lang gespeeld.


  Maak melding

 10. Laat Boldewijn stukjes schrijven over rechtsstaat en de
  berechting van massamoordenaars !

  Of over rechtsstaat, Grondwet en NEP-amnestiewet !

  Een mooi onderwerp is ook wat betekent de eerdere nietig-
  verklaring van de oude amnestiewet door het Inter-
  Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten (zie de als
  Samaaka-vonnis bekendstaande uitspraak) voor het lot van
  de nieuwe gewijzigde amnestiewet-Bouta ?

  De meeste echte Srananman hebben hr Boldewijn en zijn belangen al lang door !

  PS : Desi is speelbal van USA en Nederland, en zal gewoon
  zijn straf moeten uitzitten. In Nederland en in andere
  democratieen is er geen sprake van vermenging van bestuur
  en rechtsspraak !


  Maak melding

 11. De Republiek Suriname en het Koninkrijk Der Nederlanden zijn met elkaar verbonden als een ruiten op een paard.

  Suriname was tijdens vanaf 1667 tot 25 november 1975 een wingewest van de Bataafse republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname is een slechte kopie van Nederland met heel veel zaken:

  – De officiele taal van Suriname is (Algemeen Beschaaft)
  Nederlands, soort dialect van Algemeen Beschaaft Nederlands
  uit het Koninkrijk Der Nederlanden,
  – De Grondwet van Suriname is een kopie van Nederland uit de
  koloniale tijd,
  – De Joods Christerlijke Godsdienst, komt ook vanuit de koloniale
  tijd in Suriname met zijn goede en slechte invloeden’
  – De verlichting uit westeuropa is ook vanuit Nederland naar
  Suriname gekomen, vanaf de ronde tafel conferentie 1948,
  autonomie van Suriname;
  – Suriname is deelgenoot geworden van Koninkrijk Der
  Nederlanden op 29 december 1954 ( door het statuut van het
  Koninkrijk Der Nederlanden, Ook de Nederlandse Antillen
  vielen hieronder,
  – De voornaamste wet van Suriname toen was de Staatsregeling
  van Suriname, die bepaalde door wie het land bestuurd werd,
  hoe het land bestuurd werd.
  – Het land werd bestuurd door de regering en de Staten van het
  Land
  – De machten in Suriname:
  – uitvoerende macht,,
  – wetgevende macht,
  – rechterlijke macht
  De Gouverneur was toen het hoofd van de regering tot 25 november 1975. De Gouverneur werd toen benoemd door de koningin
  – je had daaronder de minister president endaaronder de ministers
  -raad van advies
  Staten van Suriname, voorlopen van de huidige DNA, die ook een voorzitter had en volkvertegenwoordigers ( nu DNA-leden), die door het volk van af 23 jaar oud werden gekozen. De kiezer moest 23 jaar oud zijn om te mogen gaan stemmen. Tot statenleden mochten gekozen worden, alle mannen en vrouwen vanaf 23 jaar die niet door het kiesreglement waren uitgesloten

  Ook de USA hebben hun bijdrage geleverd voor de vooruitgang enn ontwikkeling van de kolonie Suriname/deel van het koninkrijk der Nederlanden. Denk aan de bauxietmijnen, een belangrijke grondstof waarvan aluminium werd gemaakt die toen werd gebruikt voor het maken van militaire vliegtuigen. Ook veel Amerikaanse soldaten waren toen in Suriname gevestigd om oa de bauxietmijnen te verdedigen om niet in handen te vallen van de tegenstander, Duitsland. De Amerikanen brachten door hun aanwezigheid toen ook de Amerikaanse way of life in Suriname, kauwgum, coca cola, muziek, film, kleding, die door de Surinamers werden overgenomen.

  Ook de Duitsers hebben in Suriname hun bijdrage geleverd in de koloniale periode had je ook duitse kolonisten in Suriname, zie Berlijn, Hildeshein, Albina, gesticht door de duitse militair August Kappler, enz, Ook in het geloof. Christofer Kersten, een duitse kleermaker die ook de frima Kersten gesticht had en er zijn ook duitsers uit hernutters of moravische broeders in Suriname toen geweerst, die de EBG gescticht hebben.

  Ook engelsen en fransen hebben hun bijdrage geleverd aan Suriname ondanks dat Suriname hun wingewest waren en d.m.v. slavernij de afrikaanse mens tot slaaf hadden gemaakt. Ook Joden hebben hun bijdrage geleverd, ondanks dat zij ook slavenmeesters/houders waren in die koloniale periode.

  De Suriname had voor Nederland de leerplicht
  Suriname was het eerste gebied in het Koninkrijk der Nederlanden waar een wettelijke leerplicht gold. De gouverneur van de kolonie Suriname, jhr. C.A. van Sypesteyn, voerde op 8 december 1876 een algemene leerplicht in voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Tegelijk werd het Nederlands ingevoerd als enige onderwijstaal. Tot dan werd in veel scholen lesgegeven in etnische talen als Surinaams (‘Negerengelsch’) en Saramaccaans. Het Nederlandstalige onderwijs zorgde ervoor dat kennis van het Nederlands niet langer beperkt bleef tot de (blanke) bovenlaag van de bevolking, maar zich verspreidde over de gehele bevolking en kon uitgroeien tot de nationale taal die het vandaag is. Bovendien kreeg de bevolking via het onderwijs toegang tot de Nederlandse cultuur en werd zodoende het hogere doel ‘volksverheffing’ in de praktijk gebracht.

  Sinds de instelling van de leerplichtwet in 1876 heeft deze geen wijzigingen ondergaan. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen echter al vanaf hun vierde jaar naar school en volgen ze onderwijs tot hun zestiende. Bij de meeste lagere scholen bevindt zich ook een kleuterschool./ bron hiervan Wikepedia.
  .
  Nederland heeft ook gezorgd voor de 10-jarenplan en 5 jarenplan in Suriname.

  Vroeger waren duits en frans ook verplichte vreemde talen op de mulo-school, naast het Engels. Het mulo-onderwijs was op een behoorlijk niveau. Het was zelf mogelijk dat men met een mulo-diploma naar de geneeskundige school werd toegelaten. Maar wanneer dit precies was, moeten anderen maar over schrijven.

  Nederland kan heel veel voor Suriname betekenen, alleen moet dat gebeuren op grond van gelijkwaardigheid.

  Nederland heeft de kennis en geld op talrijke zaken:
  infrastructuur: wegen bruggen, land maken in zee, kanalen, treinverbindingen, luchtvaartzaken, zeehaven, diepzeehaven
  – Landbouw, de universiteit van Wageningen is een van de beste van de EU en wellicht toonaangevend in de wereld. Ook Surinamers zijn hierop afgestudeerd als .landbouwkundig ingenieur. Alleen bakken ze er niets van in Suriname.

  Ook zijn er vele gepensioneerde Surinamers en jonge Surinaamse academici in Nederland, Surineds ondernemers, Surineds in Nederland die heel veel voor Suriname kunnen betekenen. Zij beschikken ook over euries. Leraren m/v, arsten/specialisten m/v, specialisten m/v, techinici, advocaten, enz, enz, enz.

  Er zijn ook Nederlandse ondernemers en anderen die ook veel voor Suriname kunnen betekenen.

  Suriname en Nederland zijn met elkaar verbonden door de taal, cutluur, zeden en gewoonten, families, ondernemers enz, enz, enz. als een ruiten op een paard. diasporabeleid en surineds, neds.

  Ook kan Suriname met landen als China, India, Caribischgebied, Brazilie grote sprongen vooruit maken. Maar dan zal er eerst een andere regering moeten komen.

  Rust en Orde, Veiligheid is wel belangrijk, evenals eenheid i.p.v. verdeeldheid. zie hoe er verdeeldheid is ontstaan door eigen belang en van één persoon belang de vooruitgang van Suriname te verhinderen.

  God Zij Met Ons Suriname/rs!


  Maak melding

 12. Ray

  Hahahaaaaaaa…zo vlak voor de verkiezingen gaat Lackin naar Nederland.Gewoonlijk is Nederland de vijand van de ndp en hun baas bouta enj dit maakt bouta zelf bekend..Maar vlak voor de verkiezingen gaat Lackin naar Nederland om de ZEGEN te vragen voor een verkiezingsoverwining !!!
  Hahahaaaa Lackin jij staat niet op de opsporings lijst van de euro- of Interpol voorlopig,dus jij kan reizen naar Nederland.
  Maar wat is zijn doel eigenlijk?
  Natuurlijk hij is gaan bedelen om Bouta te vergeven en hem uit te nodigen naar Nederland te kome !!!
  Eerst was Nedeland niet belangrijk nu heeft bouta Nederland nodig om de verkiezingen te winnen !!!!!
  Wat een show !!!
  >
  >
  RAY
  Bouterse doet Suriname niet in de Uitverkoop aan het Buitenland zoals je Baasje Sandopie.
  Wat Bouterse van Nederland wenst is geen bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden. En ze moeten Suriname met rust laten zodat Suriname zich op eigen benen kan ontwikkelen met de grondstoffen die ze hebben. Nederland geeft geen Moer om het Surinaamse volk in Suriname, Nederland is geïnteresseerd in de Surinaamse grondstoffen en gebruikt het Surinaamse bevolking in Suriname en Nederland om haar doel te bereiken! Nederland wilt zich verreiken met de Surinaamse grondstoffen en de Surinamers in Nederland en haar schoothondjes in Suriname zijn haar hulpmiddelen. Nederland heeft een Trouwe schoothondje die om de halve klap naar Nederland komt en dezelfde schoothondje wilt graag president van Suriname worden!


  Maak melding

 13. Bouterse doet Suriname niet in de Uitverkoop aan het Buitenland zoals je Baasje Sandopie, aldus Frontliner.

  Neen, zeker niet. Bouterse doet Suriname in de uitverkoop aan de Chinezen, aan Abracadbrahams en aan zichzelf.


  Maak melding

 14. Af en Toe!

  Deze dolle boldewijn moet niet zo hoog van de toren blazen.
  Denkt deze oubollige zogenaamde bestuurskundige dat we dom zijn of zo?
  Dit seminar is georganiseerd door de suri-ambassade niets geen Nederlandse bemoeienis.

  Keynote Sprekers:
  – Minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Z. E. Winston Lackin
  – Director General v/d Internationale Organisatie van Migratie, William Lacy Swing
  Gastsprekers : vertegenwoordigers van zowel IOM Nederland en de Nederlandse Overheid, uit Suriname, vertegenwoordigers uit de gezondheidssector en de Centrale Bank.
  Trouwens IOM Nederland zijn de mensen van de Oprotpremie Nederland, hihihihi…

  Datum: Zaterdag 7 februari, 2015
  Tijd: 9:00 tot 13:00
  Plaats: World Hotel Bel Air, Den Haag
  Johan de Wittlaan 30, 2517 JR
  Toegang gratuzzzzzzz

  Ik zal mezelf de moeite besparen om de agenda’s van de Nederlandse politici te kopiëren.
  Hier ken je alles vinden, is namelijk transparant.
  Ze gaan niet, nu niet, nooit niet.

  Eeey lakei vergeet je schaatsen niet…………..

  Dus…


  Maak melding

 15. Meneer August Boldewijn.
  Ik vraag mij af in welk land u bent afgestudeerd.
  Heeft u wel goed opgelet in de klas toen ze het hadden over scheiding der machten???

  Dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden moeten zijn

  Zoek het weer op en ga het goed lezen. Ahuummmm.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding

 16. Wat Lackin komt vertellen,zullen wij NOOOOOOOOOIT weten.

  Maar straks zal je horen dat het SANTOKHIE is die hier komt om te SLIJMEN.

  STRASKS ALS ZE DDB OPPAKKEN, HEEFT CHAN HET GEDAAN, EN DAN LACHT LACKIN STIEKEM.

  Hmmmmmmmmmmmmm WHO TELL THE TRUED?????????


  Maak melding

 17. lackien wat kom je in holland doen,mie gado..

  je had die bakras niet nodig en nu eet je letterlijk dui,poep van die bakra op met j tien vingers..

  je laat je van voren als van achteren nemen..,,,wat een laf-aard ben je toch,schaamteloze dier ..


  Maak melding

 18. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken brengt binnenkort een bezoek aan Nederland. Hoewel het een politieke doorbraak is en tekenend voor betere relaties, moet er nog veel gebeuren. Politiek contact op het hoogste niveau is er niet bij.

  Lackin denkt dat dezelfde houding kan etaleren als in Suriname.
  Welnee Lackin dat kun je niet.
  Wellicht heeft het bezoek van Adhin een link met de naam Lackin.
  Zijn dochter komt misschien in Nederland studeren dus alvast maar eerst smeken, bedelen om financiële bijdrage in de vorm van een studiebeurs Moni keba en coke line word steeds gesnapt waardoor en geen inkomsten zijn dus begi deng ptata djie wang studiebeurs.


  Maak melding

 19. @Frontliner, laten wij even wachten totdat alles gezegd is. Redenen, wat is de rol van de Centrale Bank van Suriname??????

  Minister Lackin op diaspora seminar in Nederland

  =DEN HAAG – Buitenlandse Zaken (Buza) minister Winston Lackin is op zaterdag 7 februari de keynotespreker op een diasporaseminar in Den Haag, Nederland. Het seminar wordt door de Surinaamse ambassade in Nederland georganiseerd en wordt gehouden in Bel Air Hotel.

  Het thema van dit seminar is ‘How to Engage the Diaspora for the Development of Suriname?’. De bijeenkomst is gericht op het identificeren van de Suriname Diaspora-groepen, om samen met hen na te gaan hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname en om ze te informeren over de mogelijkheden en uitdagingen voor terugkeer naar het land van herkomst.

  Het seminar wordt gehouden in samenwerking met de Internationale Organisatie van Migratie (IOM). Naast minister Lackin staat ook ambassadeur William Lacy Swing, directeur generaal van de IOM, op de sprekerslijst.

  Naast deze twee hoofdsprekers wordt in de uitnodiging ook een aantal gastsprekers aangekondigd. Die gastsprekers bestaat uit vertegenwoordigers van IOM Nederland, de Nederlandse overheid, de Surinaamse overheid en de Centrale Bank van Suriname. Lucretia Redan, zaakgelastigde van Suriname in Nederland, zal op dit seminar een stappenplan presenteren. Aan de hand van dit plan kunnen beleidsmakers en organisaties gericht op de diaspora in Nederland een eenduidige strategie ontwikkelen.


  Maak melding

 20. Armand,

  Ik denk, dat 99% van de Nederlandse bevolking precies weet, waar Suriname ligt.
  Het zou ook een beetje vreemd zijn in een land met 350.000 inwoners van Surinaamse komaf, dat je niet zou weten, waar Suriname ligt.
  Iedereen in Nederland weet ook, waar Aruba, Curacao en Bonaire ligt.
  Niet voor niets gaan daar ieder jaar zoveel Nederlanders met vakantie naar toe.
  En als het gaat om bissiness moet je nog maar even terugdenken aan de posting van JoJo, waarin hij stelt, dat Suriname een punaise is in het noorden van Zuid Amerika.
  Suriname heeft Nederland heel veel meer nodig, dan omgekeerd.
  Voor jou erg lastig om te lezen, maar dat is de realiteit.
  Onthoudt het woord punaise vooral heel erg goed.
  Meer zijn we niet.


  Maak melding

 21. Ach, je moet het zo zien, er is geen geld , chinezen zijn het al zat , indiers die proberen het en die nederlanders die willen al te graag naar su, want je moet zien wat voor villa s zij bouwen aan de mooiste plekjen waar geen surinamer meer kan komen. Geloof me ineens zullen er weer nederlansse investeerders zijn die in su weer rijker zulken worden en ook de zakken van o.a. lackin weer gevuld zullen worden. Ik hou ze in de gaten. Wie zegd dat het geen bedel reis wordt. Tang loekoe nomo oen dong cow!


  Maak melding

 22. Mensen mensen wat een gedoe om een bezoek van Lackin aan taata.Willempie en Bert waren pas op bezoek in Saudi Arabie ivm dood koning.Terwiijl de hele wereld weet wat er gebeurt in dat land.Grote nederlandse delegatie op bezoek in china.Zelfde problemen als in Saudi Arabie.IK mag dus zeggen geld stinkt niet.Wake up dit is politiek mensen hebben jullie dat nog niet in de gaten

  odi odi Mundo


  Maak melding

 23. Tijdens de slavernij waren er ook strijders natuurlijk die hadden gevochten voor hun vrijheid en waren gevlucht. Enkelen werden verraden door hun eigen broeders of zusters die witte voetjes wilden halen bij hun baasje, hopende op een beter behandeling, of dat hun baas ze als gelijkwaardig zou zien.

  Nu heb je zwarte mensen die hun eigen mensen zwartmaken, als zij het willen hebben over gelijke rechten en dat racisme nog bestaat. Op social media vindt je bij zulke onderwerpen tussen allerlei racistische commentaar altijd wel een paar zwarte mensen die andere zwarte mensen komen uit leggen dat zij te ver gaan. Ze bedoelen eigenlijk ‘laat onze baasjes met rust’ en het verbaast mij niet eens meer dat deze zwarte mensen ook nog vinden dat je uit het land moet oprotten als het je niet bevalt. En dan heb ik het nog niet over de mensen gehad die hun mond vol hebben van racisme, maar als dan een witte man of vrouw hun mening daarover vraagt, doen zij ineens alsof zij er geen problemen mee hebben. En dan heb je nog de mensen die een heel ander accent schijnen te hebben als zij in gesprek gaan met een witte man of vrouw. Het gebeurt vaak onbewust, maar in hun onbewust zijn zeggen deze zwarte mensen eigenlijk ’kijk, ik klink net als jou, goed hé’. Het willen laten zien dat je je hebt aangepast en de taal machtig bent.

  Ik denk dat velen op deze site de slavenmentaliteit in zich zullen herkennen.


  Maak melding

 24. @ Rudinho,
  Die 99% moet denk ik wel wat naar beneden afgesteld worden, er is ook een behoorlijke ploeg in Nederland die niet het verschil weten tussen A buitelander B asielzoeker C Antilliaan D Surinamer. En ze wijzen Oostenrijk aan als je vraagt waar de Canarische eilanden ongeveer liggen. Heel Suriname spreekt volgens hen ook Papiamento en ga zo maar door. En als je thuis komt van een vakantie in Suriname vragen ze hoe t was in Indonesie. Dat zijn dan wel weer vaak die mensen die zich zelf als het centrum van het universum zien maar daar heeft Nederland ook heel veel van rondlopen.


  Maak melding

 25. Weer zo’n voorbeeld van een typische walgelijke NDP reactie waarbij Abaisa maar weer ff een nieuwe nickname aanmaakte
  =================================

  Boojoo

  @Esmerald

  Maak eens een einde aan je slavenmentaliteit. Hou op met het ‘we zijn ziek’ als je meester ziek is.


  Maak melding

 26. Mundo, nopiet, Boojoo, Armand, eyc
  Allemaal posting die net geplaats zijn en gelijk al extreem veel plusjes hadden.

  Het toont hoe kinderachtig de gestoorde NDP-ers zijn.


  Maak melding

 27. Hallo dommie maak me niet boos, want dan kom ik je tot in Bel Air rekken/klappen!
  Hoe achterlijk ben je niet om deze info te ‘minnen’, ik vul juist de ontbrekende info aan.

  “Af en Toe!
  Deze dolle boldewijn moet niet zo hoog van de toren blazen.
  Denkt deze oubollige zogenaamde bestuurskundige dat we dom zijn of zo?
  Dit seminar is georganiseerd door de suri-ambassade niets geen Nederlandse bemoeienis.

  Keynote Sprekers:
  – Minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Z. E. Winston Lackin
  – Director General v/d Internationale Organisatie van Migratie, William Lacy Swing
  Gastsprekers : vertegenwoordigers van zowel IOM Nederland en de Nederlandse Overheid, uit Suriname, vertegenwoordigers uit de gezondheidssector en de Centrale Bank.
  Trouwens IOM Nederland zijn de mensen van de Oprotpremie Nederland, hihihihi..

  Datum: Zaterdag 7 februari, 2015
  Tijd: 9:00 tot 13:00
  Plaats: World Hotel Bel Air, Den Haag
  Johan de Wittlaan 30, 2517 JR
  Toegang gratuzzzzzzz

  Ik zal mezelf de moeite besparen om de agenda’s van de Nederlandse politici te kopiëren.
  Hier ken je alles vinden, is namelijk transparant.
  Ze gaan niet, nu niet, nooit niet.

  Eeey lakei vergeet je schaatsen niet…………..

  Dus……………..”


  Maak melding

 28. @bojoo de slaaf.

  Denk eerder dat jij de slaaf bent van tripple b; baas boko bouta whahahahahaha

  FYI, Ik ben geen afstammeling van geen enkele slaaf.
  Comprendes!!!! Stupid ass!


  Maak melding

 29. @Neus

  Hoeveel srd zou ‘ze’ krijgen voor het geven van min 10?
  Hmmm, 10 srd, whahahahahaha.

  Minni-meisje je bent zielughhhhhh hoor.
  Nog effe, en je ligt eruit.
  En gezien je intellectuele vermogen/onkunde, kom je never nooit meer aan een baan.

  Trouwens zijn jullie aan het oefenen voor de verkiezing?

  U.S. beware!
  This is a great example of how they plan to mess up the election.
  Please stay tune!!!!
  S.O.S.


  Maak melding

 30. Nopiet@,

  Er zijn ook wel Limburgers of Friezen die hun accent verbergen als ze met Nederlanders praten (al lukt ’t niet altijd goed) is dat dan ook verraad of noem je dat gewoon omgang met elkaar?
  Als blank en zwart elkaar in dezelfde taal toespreken is dat dan een probleem?


  Maak melding

 31. Nicolas,

  Ben het helemaal met je eens.
  99% is inderdaad (veel) te hoog aangezet.
  Laten we het erop houden, dat een bepaalde leeftijdklasse – toen aardrijkskunde nog een echt vak was op school – doorgaans heel goed weet, waar Suriname ligt en wat de Beneden- en Bovenwindse eilanden inhouden.


  Maak melding

 32. Hallo,
  Kom met je 40 miljoen en blijf de zaak niet rekken tot 2017!
  Als je iemand voor nep veroordeeld dan moet je aflossen.
  Als ik zeg dat jou land de grootste pedo land ter wereld is dan moet je geen wraak nemen met een nep veroordeling.

  Bouta go,go,go!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.