vrijdag, december 8, 2023
HomeNieuws uit SurinameOppositie bezint, wil vergaderen over begroting

Oppositie bezint, wil vergaderen over begroting

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 21 jan – De oppositie komen terug op haar besluit om het parlement te boycotten. In een brief aan parlementsvoorzitter Jennifer Simons wordt samen met coalitiepartij Nieuw Suriname gevraagd om te vergaderen.

Het gaat de aanvragers overigens alleen om de begroting van de regering voor 2015. De begroting is ruim drie maanden geleden ingediend door president Desiré Bouterse. Sindsdien is het parlement niet meer bijeengekomen, vanwege gebrek aan quorum. De oppositie voelt zich niet verplicht mee te werken, waardoor steeds onvoldoende leden formeel aanwezig zijn. Volgens de heren en dames moet de coalitie genoeg leden op de been brengen.

Als dit niet lukt, is het alleen maar bewijs dat de regering niet meer op een parlementaire meerderheid steunt. Intussen gaat de tijd wel dringen. De verkiezingen voor een nieuw parlement zijn al in mei en de begroting is nog niet goedgekeurd. In een kennelijke omslag vragen de oppositieleden en Nieuw Suriname om ‘zo snel mogelijk’ te vergaderen.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

43 REACTIES
 1. Zo werkt het natuurlijk niet in een democratie. De verliezers van de verkiezing mag en kan niet bepalen hoe of wat, wanneer er vergaderd word en waarover er vergaderd mag worden, vooral als de verliezers in de minderheid zijn, en dat is nogsteeds zo in de DNA.

  Er is een Agenda aangenomen in de DNA en daar zal eerst over vergaderd worden en daarna de rest.

  Deze domme frotteren weten totaal niet hoe het werkt in een democratie, wat hun rechten en plichten zijn in een democratie of binnen de Surinaamse grondwet, ze schermden eerst met de regering of President naar huis sturen, toen ze achter kwamen dat het niet zo werkt binnen de grondwet, gaven ze aan dat het geen prioriteit heeft en nu willen ze vergaderen.

  het volk van Suriname weet inmiddels al hoe front hun belangen niet behartigd door steeds weg te lopen van hun grondwettelijke verplichting en zal deze groep zodanig straffen 25 Mei 2015, ze zullen met de helft in de DNA komen.


  Maak melding

 2. Natuurlijk willen zij vergaderen, maar niet op het punt om baas Bouterse vrij te pleiten voor de amnestie en dat hij vrij rond kan lopen voor zijn daden die hij verricht heeft.

  De oppositie beschermd tenminste het volk voor meer ellende.


  Maak melding

 3. @Sabinotti Democratie betekent ook Grondwet en wetten respecteren ! Dus GRONDWETTELIJK VERBOD tot
  inmenging in zaken die onder de rechter zijn, KAN NIET
  ongedaan worden gemaakt met een gewoon wetje, bijv
  een Bouta-amnestiewetje !

  Om dit doel (boven de wet staan en strafbaarheid ontlopen)
  te bereiken hadden DESI en deskundigen de Grondwet
  moeten wijzigen/het VERBOD moeten schrappen !

  Helaas zal nu Inter Amerik Hof vd Mensenrechten die ONZIN-
  Nep-amnestiewet van Bouta naar de prullenbak verwijzen !

  Niemand in Sranang MOET vergaderen op BEVEL van Bouta
  of Bouta-poptji Simons ! Ook DNA-leden zijn VRIJ om WEL
  of NIET aan vegaderingen deel te nemen. Sranan is geen
  CUBA, RUSLAND, CHINA of NOORD-KOREA !

  Sabiman : Start in een democratie alvast met het straffen van veelvuldige massamoordenaars van het VOLK !


  Maak melding

 4. Hebben jullie het kefjuffertje van DDB gezien in de Branding uitzending????????
  Daar geeft het aan dat de wet Constitutioneel hof nog blijft op de agenda, ondanks het verzoek van de oppositie.

  Hoe halsstarrig en arrogant kun je nog overkomen, dit terwijl de oppositie met de meerderheid kan opkomen heeft in het parlement.
  Een dom uitziende gerimpelde antroea die op de tv zich afwent van het volk en de oppositie.


  Maak melding

 5. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad,
  die van het duister licht maken en van het licht duisternis,
  van bitter zoet en van zoet bitter, die voor een geschenk de schuldige in het gelijk stellen
  en de rechtvaardige van zijn recht beroven.
  Wee het paarse deel van het volk voor wat komen gaat, indien zij oliedom doofhorend en blindziende blijven geloven in de paarse misleiding…soso lobi, maar de vruchten van de leiders zijn paars bitter gebleken. Zolas hun zonen zijn verworden misdadigers, zo ook vele paarse aanhangers. Neks no fout, zoals de lijders zo het paarse deel van het volk, oliedomme paarse stommelingen.


  Maak melding

 6. Die arrogante Jenny Simons die altijd een grote mond had om op te komen voor het volk is 180 graden gedraaid vanaf zij de rechterhand van Bouterse is.
  Zij willen ook een verandering in wetten behandelen zodat deze Bouterse zijn hele leven lang president van suriname mag blijven.

  Via de branding heb ik al kunnen horen dat Suriname naast Haitie kan staan. Volg het maar zelf.

  Zie wat onder deze regering gebeurt, een stukje tekst::::::

  20 Jan, 08:00

  ‘Wanordelijke situatie op OW’

  Assembleelid Asiskumar Gajadien
  Op het ministerie van Openbare Werken (OW) heerst er volgens assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) geruime tijd een onoverzichtelijke en wanordelijke situatie over projecten die voorbereid en uitgevoerd worden. Hoofdoorzaak van dit probleem is volgens hem de financiële chaos in de toestand van ’s lands financiën.

  Aannemers, leveranciers en dienstverleners kunnen volgens Gajadien niet of slechts bij mondjesmaat betaald worden, waardoor velen hun werkzaamheden en leveringen hebben opgeschort of teruggedraaid tot een laag pitje, in afwachting op betere tijden. Een andere oorzaak van deze situatie is het ontbreken van een gedegen beleid bij dit ministerie, hetgeen echter typerend is voor deze regering, meent hij. Zo worden projecten in uitvoering genomen, terwijl deze niet eens in de begroting zijn opgenomen.


  Maak melding

 7. Domme slaaf jullie soort zullen nooit begrijpen dat de amnestiewet niet tegen de grondwet is aangenomen. De DNA oftewel het hoogste orgaan van de Staat is volgens de grondwet bevoegd Amnestiewet ten aller tijden af te kondigen, hoe kan het dan tegen diezelfde grondwet zijn. Suriname heeft maar EEN Grondwet hoor, volgens jullie stommeriken bestaat er een front grondwet en een grondwet voor de rest.

  Brada de oppositie is in de meerderheid noh, waarom zijn ze dan nogsteeds oppositie en geen coalitie, jullie zijn schaamteloos dom hier man.


  Maak melding

 8. Dre je hebt gelijk, ik wil een stapje verder gaan en stel dat Suriname in het geheel de huidige front oppositie niet nodig heeft, die gasten zijn waardeloos.

  Ze kosten de staat alleen maar geld, ze willen niet vergaderen maar wel elke maand het geld bij de bank ophalen, dat is nou corruptie.


  Maak melding

 9. @Sabidieri

  “Zo werkt het natuurlijk niet in een democratie. De verliezers van de verkiezing mag en kan niet bepalen hoe of wat, wanneer er vergaderd word en waarover er vergaderd mag worden”

  U vergist zich. Zo gaat het wel in een democratie. Om iets voor elkaar te krijgen moet je voldoende stemmen hebben. De voorzitter kan niet bepalen wat op de agenda staat dat bepaald de DNA en de DNA heeft haar eigen spelregels en die zijn geen Quorum geen vergadering.
  Als je dan geen meerderheid meer hebt en je wilt vooruit dan zul je coalities moeten vormen om vooruit te kunnen. Ook OBAMA moet dealen met afvalligen in zijn eigen partij en sympathisanten bij zijn tegenstanders.
  Heeft u wel eens van de splitting vote gehoord waardoor een heel kleine partij bepaald wat er gaat gebeuren en veel van haar programma kan afdwingen omdat zij de linker of de rechterzijde aan een meerderheid kan helpen. Dat is democratie.

  Er is geen agenda aangenomen want dan moet er gestemd worden. De voorzitter legt tegen alle democratische beginselen in de agenda op aan de DNA. Ik hoop dat u inziet dat het gedrag van de voorzitter er toe leidt dat de opositie geen quorum verleend. Ze zijn immers telkens genegeerd met allerlei nare gevolgen van dien

  Tot slot winnaars of verliezers is een heel rekbaar begrip.
  NF en PL hebben in 2010 meer stemmen gehaald dan Mega Combinatie (106.000 versus 95.500). Door dat Bouterse iets slimmer was, door wat rare effecten van het kiesstelsel en door opportunistisch gedrag (Somo en Rony) is roept men dat Mega de winnaar is. Schijn bedriegt. Omdat Mega de grootste geworden is heeft zij de meeste restzetels opgevist (er zijn minimaal 18.000 stemmen verloren gegaan bij DOE en BVD).

  Indien er in 2010 geen 2 of 3 DNA leden omgekocht waren bij de stemming voor de DNA voorzitter dan was de heer Bouterse geen president geworden. Ook dat is democratie. Het lid mag stemmen zonder last of ruggespraak. Dat verraad geeft natuurlijk wel een heel ander licht op winnen of verliezen.

  Beste Sabidieri. Het Surinaamse kiesstelsel kan met heel kleine verschuivingen alles op de kop zetten.
  Wat u domme fronters vind zijn wel mensen, waar van ook ik vind, dat zij jaren misbruik gemaakt hebben van de parlementaire mogelijkheden. Ik hoop dat zij hun lesje geleerd hebben aangezien er helaas geen alternatief is. Het zijn helaas wel de mensen die nog enige nuancering bezitten en over enig overzicht beschikken en niet helemaal voor de waan van de dag gaan.


  Maak melding

 10. @ Sabidieri

  “De DNA oftewel het hoogste orgaan van de Staat is volgens de grondwet bevoegd Amnestiewet ten aller tijden af te kondigen, hoe kan het dan tegen diezelfde grondwet zijn.”

  Ook de wetgever mag geen weten maken die tegen de grondwet in gaan. De amnestiewet gaat tegen de grondwet, de internationale wettelijk kaders en de rechten van de mens in.
  Indien de wetgever dan toch iets wil regelen dat tegen de Grondwet en andere weten ingaat zal zij eerst de grondwet moeten wijzigen. Een grondwet wijziging vergt een 2/3 meerderheid en gaat in het algemeen pas tijdens een volgende regeer periode in zodat het volk zich er tijdens verkiezingen ook nog eens over uit kan spreken.

  beste Sabidieri. Niet alles kan maar zo. Het volk wordt middels de grondwet beschermd tegen te veel opportunisme en ondeskundigheid in de regering en DNA.


  Maak melding

 11. Het volk zal een ieder in de oppositie een behoorlijke ‘pai pai ‘ geven op 25 mei 2015, want die sukkels nemen het geld van het volk maar doen er niets voor.
  De oppositie bestaat alleen maar uit dieven en boeven en die zullen zeker gestraft worden !


  Maak melding

 12. En met open ogen loopt die kenau in de val van de oppositie en krijgt de ultieme vernedering te verwerken.De oppositie gaat het volk in de assemblee bewijzen dat de regering niets meer te brokkelen heeft in het beleid en ook niet bij machte is om haar eigen begroting goed te keuren.

  Van middag komt Abdoel op de radio en TV uitleggen hoe goed de regering het financieel doet en hoeveel zij nog kan en mag lenen.[RAPAR]


  Maak melding

 13. jojo zoals we van je gewend zijn een mond vol waarvan ik 100% weet dat je geen bal van begrijpt. In geen van beide reacties geef je blijk kennis van zaken te hebben, ergo je bevestigd overduidelijk een schaamteloze leugenaar en fantast te zijn

  Dit is jouw niveau “Indien er in 2010 geen 2 of 3 DNA leden omgekocht waren bij de stemming voor de DNA voorzitter dan was de heer Bouterse geen president geworden.”

  Is er enig bewijs hiervoor, nee en nogmaals nee, maar jij kleine vieze vuile leugenaar weet het wil, ga lekker op een koude dak zitten met je blote leugenachtige bek in het ijs.


  Maak melding

 14. “Tot slot winnaars of verliezers is een heel rekbaar begrip.
  NF en PL hebben in 2010 meer stemmen gehaald dan Mega Combinatie (106.000 versus 95.500). Door dat Bouterse iets slimmer was, door wat rare effecten van het kiesstelsel en door opportunistisch gedrag (Somo en Rony) is roept men dat Mega de winnaar is. Schijn bedriegt. Omdat Mega de grootste geworden is heeft zij de meeste restzetels opgevist (er zijn minimaal 18.000 stemmen verloren gegaan bij DOE en BVD).”

  De fronters zijn duidelijke knettergek geworden. In feite beweerd deze ezel dat Front de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen. Misschien dat de Kieswet met 2/3 meerderheid in de DNA aangepast moet worden toch, zodat we altijd voor kunnen zorgdragen dat front wint.

  het is dezelfde kieswet die ervoor heeft gezorgd dat front bijna 20 jaar lang kon regeren, toen was het wel goed. Die rare effecten van het kiesstelsel en front opportunistisch gedrag mochten we voor lief nemen aldus de zwakzinnigen.

  Trouwens voor de ezels en zwakzinnigen die het niet weten. NDP is de enige partij in Suriname die de laatste twee verkiezingen in elke district zetels heeft gewonnen.

  vhp bijvoorbeeld heeft niet eens in elke district een kieslijst, hoe willen ze President leveren. Een President moet toch wel in elke district een behoorlijke achterban hebben en dat heeft de NDP wel.

  Trouwens ik wacht al sinds de Amnestiewet op die ene artikel in onze Surinaamse Grondwet die duidelijk aangeeft dat de DNA de amnestiewet niet mocht aannemen. Trouwens ik vraag mij wel af waarom de fronters in de DNA wel met de discussies hebben meegedaan en hebben gestemd voor iets wat al niet mocht en illegaal was in de DNA. Jullie frontjes zijn echt ziek.


  Maak melding

 15. “De oppositie komen terug op haar besluit om het parlement te boycotten”

  Wat een afgang, niets wil deze kleuter oppositie lukken, eerst met een grote bek willen boycotten en nu met hangende pootjes terug willen krabbelen. De voorzitter lkaat zich niet chanteren door die kleine kleuters die zich oppositie noemen, jullie mogen wel meedoen maar alleen volgens de agenda die al een hele tijd geleden is uigeschreven.


  Maak melding

 16. Ik denk dat mevr Simons haar artsenbul te danken heeft aan de massamoordenaar D. Bouterse. Heel veel NDP zgn doctorrandussen hebben in de jaren tachtig gewoon een universiteitsdiploma/bul ten onrechte ontvangen op voorwaarde dat zij D. Bouterse trouw zullen blijven.
  Zie het gedrag van mevr Simons, zelfs als zij praat vraag ik mij of zij ooit een academische opleiding heeft genoten, zo hersen loos.


  Maak melding

 17. Onderstaande wil ik jullie niet onthouden.

  Lezen jullie maar en huiver dit zijn partijen binnen de maggieblok, Girsjasingh van de etnische vhp het het gewoon over 2 Javaanse partijen die elkaar gaan steunen, alsof ze niet tot dezelfde maggieblok behoren.

  Ja mensen en dit wil het land Suriname gaan ontwikkelen, stel je eens voor er is genoeg geld voor 1 school die gebouwd kan worden en Girjasingh moet de keuze maken waar die gebouwd moet worden, zijn keuze lijkt mij heel snel gemaakt.

  ————————————————————————
  “VHP Commewijne accepteert KTPI niet als lijsttrekker

  21-01- 2015

  ‘Het is onredelijk en niet rechtvaardig ten opzichte van de VHP dat de KTPI nu op de nummer 1 positie zal komen. Als de PL erbij blijft de haar toekomende positie te zullen afstaan aan de KTPI, dan zullen wij weigeren dit te accepteren.’ Dit zegt Shailendra Girjasing, VHP-vertegenwoordiger voor Commewijne en parlementslid vanuit dit district. Tijdens onderhandelingen heeft de PL haar positie als lijsttrekker in Commewijne afgestaan aan de KTPI. Zelf zal de partij de 4de plaats op de lijst innemen. ‘Het bepalen van de positie op de lijst moet volgens afspraak binnen Front-verband geschieden met de behaalde resultaten van deelnemende partijen bij de vorige verkiezingen als uitgangspunt. Volgens die verdeling zou de volgorde moeten zijn: 1. PL, 2.VHP, 3. NPS en 4. KTPI. Nu is deze volgorde echter een totaal andere’, legt Girjasing uit. ‘Bij onderhandelingen gaat het om geven en nemen en water bij de wijn doen, maar wij kunnen niet alleen maar water bij de wijn blijven doen, anders blijft er alleen maar water over’, aldus Girjasing. Zoals bekend zat noch de KTPI noch de PL bij de vorige verkiezingen in het Nieuw Front.
  Girjasing vindt dat hij bij de vorige verkiezingen met 2.200 stemmen is binnengekomen, terwijl de KTPI niet eens een zetel haalde en op 1.100 stemmen bleef steken. Als de 2 Javaanse partijen elkaar gaan steunen, kan dit ten koste gaan van de VHP -kandidaat. De VHP-kandidaat is niet van plan dit te accepteren. Ook de kernen zijn in rep en roer en willen een spoedbijeenkomst. “


  Maak melding

 18. @Sabinotti De hoogste wet, de Grondwet is geen gewone
  wet. Hij is van een hogere orde dan een gewone wet.
  Daarom kun je een regel in de Grondwet niet ongedaan
  maken of omzeilen met een lagere, gewone DNA-wet !

  De Grondwet is van een hogere orde dan gewone wetten,
  die worden bij gewone meerderheid in DNA aangenomen.
  Wijziging van de Grondwet vereist een 2/3 meerderheid in
  de DNA !

  De adviseurs van Bouta verzwijgen veel, zo verzwijgen zij
  internationaal recht/ mensenrechten wanneer zij met de
  president babbelen en hun plannen smeden !

  Duidelijk blijkt ook dat de president geen kaas heeft gegeten
  van het het Samaaka-vonnis ! Desi no habi a verstan datti !

  Vrijwel de gehele wereld is het erover eens dat er geen AMNESTIE wordt verleend voor ernstige mensenrechten-schendingen zoals de 8 dec Massamoord en de Moiwana- massamoord !

  Binnenkort zal het mensenrechten hof van de OAS, Sranan
  en Desi wakker schudden !
  Tenminste als de “fall out” van de strafzaak Dino, er niet al
  eerder toe leidt dat de president vanSranan in een ONHOUDBARE POSITIE komt te verkeren !


  Maak melding

 19. Om de een of andere rede heeft iemand paars wijsgemaakt dat hun president een alleenheersende iets is. Het concept van democratie en iedereen heeft rechten zelfs wanneer hij niet coalitie is, is eruit gestampt. Ik weet niet of sommige mensen onder een domme wolk hebben gestaan.
  De president is niet gekozen als popster of zo. Iemand moet gedacht hebben dat hij een land verantwoordelijk kon besturen. Nu dat niet zo is, moet er een nieuwe definitie worden gezocht voor president. Dat moeten wij niet willen. Zijn job is wack en weg ermee!


  Maak melding

 20. @Sabirieri
  Waarom heeft Brunswijk een foto gemaakt van zijn stem biljet om te kunnen aantonen dat hij geen verraad gepleegd had ten aanzien van de gemaakte afspraken om Somo tot parlementsvoorzitter te kiezen.
  Er waren stem afspraken tussen NF, VA en ACombinatie en die zijn bij de stemming voor de parlementsvoorzitter geschonden waardoor Bouterse uit eindelijk VA en ACombinatie aan zijn coalitie heeft kunnen toevoegen. Het is onomstotelijk de geschiedenis.

  @ Afu Sensie
  Ik zeg niet dat NF en VA/PL de verkiezingen gewonnen hebben. Ik stel slechts vast dat zij samen meer stemmen hadden dan de Megacombinatie.
  Indien NF en VA/PL niet een beetje dom geweest waren hadden zij in combinatie een grotere kans gehad zogenaamde rest zettels. Omdat DOE en BVD samen 24.000 stemmen hadden en uit eindelijk slechts 1 zetel hebben veroverd.

  Het is jammer dat Sabidieri en Afu Sensie ten aanzien van begrijpend lezen gehandicapt zijn.

  Verder stel ik slechts dat door het kiesstelsel er heel vreemde verhoudingen ontstaan. ACombinatie heeft met ongeveer 11.000 stemmen 7 zetels. De BVD met 12.000 stemmen geen.

  Coronie krijg je met 1.600 stemmen 2 zetels.

  Het is daarom dat winnen en verliezen van heel kleine verschuivingen kan afhangen. Ik stel verder slechts dat Bouterse slimmer gemanouvreerd heeft maar in de zogenaamde popular vote niet de meerderheid.
  U heeft ook gelijk dat de jaren daarvoor de Front partijen voordeel gehad hebben door dit systeem en met minder dan de helft van de stemmen toch met een meerderheid konden regeren.

  Beste Sabidieri en Afu Sensie het gaat er nu om dat de regeringscoalitie door weg jagen of weg lopen (NS/BEP/PL/Pahlad/Cheung) geen meerderheid heeft in de DNA en dus niet meer alleen kan bepalen hoe de agenda er uit ziet. Dat is Democratie.

  Naar de toekomst toe zal de coalitie onderogen moeten zien dat grote steun pilaren (Mangli en Pahlad) publiekelijk problemen aan de orde gesteld hebben en weg gegaan zijn. Het zal ook niemand ontgaan zijn dat het binnen de NDP in het algemeen en in Saramacca in het bijzonder geen koek en ei is. Bij het samenstellen van de kieslijsten zullen er nog meer ontevreden zijn met als gevolg dat zij en hun achterban ergens anders hun heil gaan zoeken. Hoe die schuifpartij afloopt. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat een kleine verschuiving grote gevolgen kan hebben en de NDP en ABOP kan weg vagen. Gezien de positie waaruit de Mamoet partijnen zijn gaan samenwerken lopen zij juist minder risico op negatieve effecten omdat er veel mensen die weg gezet zijn en niet gefaciliteerd zijn een nieuw huis gevonden hebben en wat stemmen mee gaan nemen.

  Hoeveel Ex VHPers zullen er terug gaan en Hoeveel ex NPSers zullen er terug gaan. of hoeveel VHPers en NPSers maken een oversteek de andere kant uit.

  Aan gezien de gemiddelde Surinamer best goed in de gaten heeft hoe de zaak er bijstaat ben ik bang dat de President na nog een paar onbeheerste uit spraken en de toelichting bij het vonnis tegen Dino er geen kleine maar een grote verschuiving plaats zal gaan vinden. PRAATJES vullen immers geen GAATJES


  Maak melding

 21. Dit noem ik echte surinaamse Drey Ai (droge ogen). De oppositie heeft Jenny laten weten waarover ze willen vergaderen en ze plaatst het agenda punt dat ervoor zorgt dat er al maanden niet is vergaderd als nummer 1 op de lijst.
  Wel miss Jenny, dan kan je samen met Bouva, Panka, Awarie domri in de toilet van de DNA je normale vergadering gaan houden zoals jullie het al maanden doen.
  AUB breng veel rubbers mee want die 3 moeten goed zijn voor iets. Zeker, net als jouw niet voor parlementair werk.


  Maak melding

 22. Zoals ik op het forum aangaf:

  En wie is de grootste, stomste en meest achterbakse schoft die expres tot heel laat zit te wachten om zijn smerige mensonterende walgelijke bagger te posten?? JA PARAMAN DE LOSER VAN WKN


  Maak melding

 23. @Parasma Denk om de bloeddruk ! De Amnestiewet sneuvelt automatisch bij het Inter Amerik Mensenrechtenhof (zie ook
  hetgeen in het Samaaka vonnis is vermeld over de eerdere amnestiewet, NIETIG)

  Dus behandeling schijn-Constitutioneel Hofwet-van-Desi , is
  niet nodig en zal ook nutteloos zijn in de Amnestie-case van Bouta !

  Een wet, zoals de Nep-amnestiewet, in strijd met Grondwet
  en de internationale mensenrechtenverdragen zal het NOOIT redden !

  Bouta mist een MEERDERHEID in DNA door eigen schuld
  en politieke domheid. Wegjagen van Somo blijkt de grootste blunder allertijden van Bouta, na de decembermassamoorden
  en de Moiwanana-massamoorden !

  Nu kan Boutje door vele individuele leden uit zijn gelederen worden gechanteerd om een meerderheid te verkrijgen !

  Oppositie handelt democratisch tegenover een president
  die denkt dat hij dictator is, die het parlement boycot en
  NOOIT in debat durft te treden met parlementsleden.

  De DNA, die door Desi wordt beschouwd als POPPENKAST,
  laat hem nu zien wat democratische macht is !

  PS : Obama komt via Dino-proces binnenkort met de lijst van medeplichtigen in Sranan van de Veelpleger Dino !
  Bloedrukmeter en pampers gereed houden !


  Maak melding

 24. Wat ik niet begrijp, hoe kan een voorzitter van een parlement medewerking verlenen aan wetgeving wat indruist tegen de Grondwet (nep – amnestie) en waarom wordt er geen strafvervolging tegen ingezet dien het toch gebeurd.
  Een parlementsvoorzitter is m.i de beschermer van de Grondwet.
  Het gedoe rond het Hof is toch geen algemeen belang maar meer een verankering van de straffeloosheid van een hoofdverdachte van moord en dus een voort beduring op een basis wat de Grondwet verbiedt.


  Maak melding

 25. Jongeren van de afdeling Flora van de NPS hebben aan hun voorzitter een dringend beroep gedaan om in het vervolg bij alle bijeenkomsten van de NPS de huidige president ‘grote Dino’ te noemen zolang hij Remy Polack ‘kleine Pengel’ blijft noemen.

  NDP-voorzitter Desi Bouterse vergeleek ex-NPS’er Pollack afgelopen zaterdag tijdens een massameeting van de NDP met de oud-voorzitter Johan Adolf Pengel, van de Nationale Partij Suriname (NPS).

  Deze uitspraak viel niet in goede aarde bij grote delen van de NPS, die vinden dat Pollack met zijn stap naar de NDP, verraad heeft gepleegd.

  Voor de NPS is wijlen Pengel een bijzondere Surinamer en zou die nooit verraad hebben gepleegd

  Pollack landverrader no 1 op dit moment !!
  Wat heft deze verrader in ontvangst Mogen nemen voor het plegen van verraad,?
  Goudmijn ,auto,perceel,geld…
  The hell with Pollack,hij is gewoon de zoveelste verrader en niets t meer .


  Maak melding

 26. De behandeling van de ontwerpwet ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de Grondwet van de Republiek Suriname; Wet Constitutioneel Hof, blijft het eerste agendapunt van de openbare vergadering die parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voor vandaag, donderdag 22 januari, heeft uitgeschreven.

  Juist op dit punt kunnen coalitie en oppositie elkaar niet vinden. De oppositie blijft erbij geen quorum te zullen verlenen als de agenda niet wordt gewijzigd.

  De oppositie wil dat de begrotingsbehandeling nu eens moet aanvangen. Enkele parlementariërs hebben Simons in een schrijven gevraagd om zo snel mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven, maar dan wel met als agendapunt de benadeling van de begroting voor het dienstjaar 2015.

  De agenda van de openbare vergadering ziet er verder als volgt uit:
  – Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting

  – Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Advocatenwet

  – Behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het herziene Handvest van de “Organisation of Islamic Cooperation (OIC)”

  – Behandeling van de ontwerpwet houdende regelen met betrekking tot het bestrijden van onrechtmatig bezetten of in gebruik nemen van percelen en gebouwen en nadere wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht (Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en Gebouwen)

  – Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht en regels ter preventie en bestrijding van corruptie (Anticorruptiewet)

  – Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht

  GEEN QUORUM VERLENEN OM EEN MOORDENAAR VRIJHEID TE SCHENKEN !!!
  WIJ REKENEN OP JULLIE OPPOSITIE !!!
  VERRAAD HET VOLK NIET !!


  Maak melding

 27. Redimusu Ray, Bouta blijft de komende jaren president. De man is ongekend populair in Suriname. Maggieblok kan daar niet tegen op. Ga lekker verder huilie huilie doen. Daaaag redimusu Ray


  Maak melding

 28. @ Ray gefeliciteerd, je bent volgens Parbo net als Desi een
  redimusu ! Desi-de-Hoofdredimusu pleegde namelijk een
  militaire coup tegen de rechtmatige regering van Sranan, in SAMENWERKING en met ADVIES van de Koloniale
  Hollanders ! Leve de Ned MID !

  De Hoofdredimusu denkt nog steeds dat zijn nietige NEP-
  amnestiewet door Sranang en de rest van de wereld erkend
  zal worden !

  Inter-Amerikaanse Hof vd Mensenrechten no e plei !

  Troost : Obama zendt namens de USA-justitie een dezer
  dagen een lijst met de mede-verdachten van Dino-de-
  Veelpleger aan de PG in Sranan !


  Maak melding

 29. -Een president van Suriname genaamd Bouterse die zijn eigen isolatie heeft gecreëerd. Internationaal gaan Obama en Rutte overal en komen ook wereldsterren tegen met wie ze in gesprek gaan en zelfs naast elkaar zitten.

  Bouterse heeft zijn eigen landgenoten in de steek gelaten zoals Surinamers die in Amerika, de Antillen en Nederland woonachtig zijn. Nooit een bezoek gebracht aan die groep.

  Waar Bouterse wel naar toe gaat is bij zijn vrienden in Afrika aan wie hij een gouden sleutel heeft gegeven en niets betekent voor Suriname. Zijn corrupte vriend in Guyana, Haïti Venezuela. Is Bouterse bij al die ambassades geweest die geopend zijn in het buitenland????
  Al zijn vrienden en adviseurs leven groot van belasting geld van het volk.

  -Ik hoop ooit dat het model van Trinidad ingevoerd wordt in Suriname dan kan niemand meer zeggen dat de president dit of dat gedaan heeft, omdat het al op papier staat. Handhaven dus.
  Zie maar de dc van Commewijne die 5 maanden daar werkte en men vertelt nu al dat hij wegen heeft aangelegd en goten heeft opgehaald en nog veel meer, dit terwijl de staat geen geld heeft.

  Succes met Bouterse, maar ik hoop dat het volk zich zelfs moet redden voor ergere ellende net als Venezuela en Haïti.


  Maak melding

 30. “Sabidirie
  Zo werkt het natuurlijk niet in een democratie. De verliezers van de verkiezing mag en kan niet bepalen hoe of wat, wanneer er vergaderd word en waarover er vergaderd mag worden, vooral als de verliezers in de minderheid zijn, en dat is nogsteeds zo in de DNA.”

  Ik kom niet ophouden met lachen na bovenstaand te vergelijken
  met onderstaand;

  Quote

  Meerderheid DNA wil begrotingsbehandeling
  22 Jan, 16:00

  26 leden van De Nationale Assemblee (DNA) – de meerderheid – hebben vandaag een brief geschreven aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij vragen haar om op zeer korte termijn “een aanvang te maken met de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2015”.

  De ondertekenaars van de brief, onder wie ook Noreen Cheung, Charles Pahlad, Harish Monorath en Premdew Lachman, vinden dat conform de grondwet en het reglement van orde Simons de plicht heeft de aangevraagde vergadering uit te schrijven. Acht assembleeleden hadden Simons eerder gevraagd om zo snel mogelijk te beginnen met de begrotingsbehandeling.

  Met de brief, ondertekend door 26 assembleeleden, wordt duidelijk gemaakt dat de regering geen ondersteuning heeft van de meerderheid van het parlement.

  Unquote

  Met dank aan StarNieuws.

  Sabidirie
  Zo werkt het natuurlijk WEL in een democratie.


  Maak melding

 31. Beste Sabidieri

  De voorzitter van de DNA heeft haar eigen poep gegeten en een niet behandeling gerede wet voor het constitutionele hof aangehouden en gemompeld dat de wet legitiem op de agenda geplaatst was.

  Door al haar gedoe is tijd verloren en aanzien verloren. Het gevolg is natuurlijk wel dat deze wet nu niet meer rond te krijgen is voor dat de DNA met verkiezingsverlof gaat. Dat is niet leuk voor de president.

  Veel geschreeuw en weinig wol.

  Zo werkt de democratie.In de DNA de helft plus een half = 26 zetels. De voorzitter kan die som ook maken en wat minder dictatoriaal of slaafs (voor Baas) optreden.

  Wij zullen het van uit verschillende invalshoeken/ standpunten beide walgelijk vinden.


  Maak melding

 32. Sabidieiri
  Kijk naar de live stream van de DNA en zie dat Simons aan de leiband van Monorath loopt.
  Hij is vandaag de baas van de DNA want hij heeft het vergaderen mogelijk gemaakt. Zo werk democratie


  Maak melding

 33. jaja, Boutapoptji Jenny weet nu hoe een chinees telraam werkt,

  1 boutaDNAlid telt niet voor 1,5 , dus webben een MINDERHEID !

  PS : wanneer gaat DNA het Samaaka Vonnis bespreken, met
  name hoe er op toe te zien/er voor zorg te dragen dat dit vonnis loyaal en volledig wordt uitgevoerd door de regering.


  Maak melding

 34. Cheung heeft haar moment of Glory gehad en heeft de Coalitie ontdaan van haar macht. Zelfs met DOE er bij is er geen meerderheid meer. Dus nu stoppen of overal instemming van de oppositie voor vragen. Dat is de realiteit na 21 januari 2015.


  Maak melding

 35. Allen, (Ben geen voor of tegenstander van DDB)
  MAAR:
  Hoe zullen jullie reageren als DDB weer president van Suriname wordt ?
  Het volk beslist.

  Ik wacht het af.

  Sterkte.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES