Hoge Raad: geen herziening drugsvonnis Desi Bouterse

71

Het Nederlandse vonnis waarbij Desi Bouterse is veroordeeld wegens drugshandel wordt niet herzien. De straf van elf jaar gevangenisstraf blijft gehandhaafd. De Hoge Raad oordeelt het verzoek tot herziening ongegrond.

Onder meer had de advocaat van Bouterse, mr. Inez Weski, aangehaald dat de getuige was terug gekomen op zijn verklaring. De verklaring is eerder doorslaggevend geweest bij de vonniswijzing. “Bij de beoordeling van deze stelling dient te worden vooropgesteld dat een aanvrager bij zijn aanvraag tot herziening aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op een hem belastende verklaring terugkomt”, stelt de Hoge Raad

“Nu de bij de aanvraag gevoegde verklaring, in de aanvraag aangeduid als de “notariële verklaring”, geen opgave van redenen bevat voor het terugkomen op zijn eerder afgelegde verklaringen, levert deze “notariële verklaring” geen grond op om aan te nemen dat de door het Hof tot het bewijs gebezigde verklaringen onjuist zijn”, aldus de Hoge Raad. Het verzoek tot herziening is dan ook afgewezen.


71 REACTIES

 1. Deze zaak is en blijft de grote schandvlek van de Nederlandse rechtsspraak.

  Op basis van 1 Kroongetuige berecht worden, en wat nu als de kroongetuige zijn belastende verklaring terugtrekt. Het grote gezichtsverlies zou Nederland niet aankunnen, zoveel is duidelijk, maar de rest van de wereld weet het inmiddels wel.

  De kroongetuige heeft officieel zijn verklaring teruggetrokken, en binnen elke objectieve en democratische rechtsstaat zou de uitspraak teniet worden gedaan, behalve in Nederland ten opzichte van de Grootstse Surinaamse volksleider.


  Maak melding

 2. Deze lafhartige, gewetenloze meervoudig moordenaar en terecht veroordeeld voor drugstransporten moet zo strijdbaar zijn in de rechtszaal te Boxel. Maar in Nederland maken ze geen grappen met megacriminelen als de Bouta-clan. Kwestie van tijd en deze schoft met bloed aan zijn klauwen zit in het hok. Mark my words.


  Maak melding

 3. @ Afu Sensi,

  De enige schandvlek is door je baasje zelf veroorzaakt. Terugkomen op een verklaring via een notariele akte zonder opgaaf van redenen is voor de rechtbank ontverteerbaar. Gaat een notaris tegenwoordig op de stoel van de rechter zitten? Dat zou wat moois zijn. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft in deze groot gelijk.


  Maak melding

 4. @Afu sensie
  Een rechter doet een uitspraak op basis van alle bewijs waaronder een uitspraak van een kroongetuige en niet alleen 1 kroongetuige.

  De kroongetuige heeft zijn verklaring ingetrokken dat is een feit Mevrouw Weski is een heel slimme advocaat die niet maar zo een fout maakt. Een fout waarom nu deze zaak door de president verloren is. De kroongetuige heeft zijn verklaring wel ingetrokken maar NOOIT verklaard waarom. Nu mevrouw Weski die zo noodzakelijke verklaring niet kon overleggen is de zaak afgewezen. Mislukte missie en wellicht een kansloze missie.

  Beste Afu Sensie. De kroongetuige heeft gewoon gedaan wat een DOMME Surinamer gevraagd heeft na wellicht enige drang of enige verleidingskracht. Alleen de kroongetuige is slim genoeg geweest niet te verklaren WAAROM hij de verklaring in getrokken heeft.
  Afu Sensie: Graag alle feiten onder ogen zien. Weer een mislukte missie van de President. Hij is nog steeds welkom in Nederland voor de executie van het vonnis.


  Maak melding

 5. Afu Sensie

  Deze zaak is en blijft de grote schandvlek van de Nederlandse rechtsspraak.

  Op basis van 1 Kroongetuige berecht worden, en wat nu als de kroongetuige zijn belastende verklaring terugtrekt. Het grote gezichtsverlies zou Nederland niet aankunnen, zoveel is duidelijk, maar de rest van de wereld weet het inmiddels wel.

  De kroongetuige heeft officieel zijn verklaring teruggetrokken, en binnen elke objectieve en democratische rechtsstaat zou de uitspraak teniet worden gedaan, behalve in Nederland ten opzichte van de Grootstse Surinaamse volksleider.

  ————————————————————————————-

  De slachttoffers van de decembermoordenzijn zonder enige vorm van proces eerst gemarteld en daarna geexecuteerd. Daarnaast heeft Bouterse zonder aarzelen genocide gepleegt op een Surinaamse dorp. En nu probeert hij met een amnestiewetje zijn bruine reet te redden. Vrouwe justitia is zo vaak door hem verkracht dat ze van slag is geraakt. Kijk dat noem ik nu een schandvlek op de Surinaame rechtspraak.

  PS je kan er vanuit gaan dat onze rechters te goede trouw zijn, kundig zijn en zich niet laten omkopen voor een bordje bruine bonen. Dat kun je echt van mij aannemen.


  Maak melding

 6. @afoe sensie,

  Je bent niet consequent. Je baasje verkracht de rechtstaat en manipuleert de rechtsgang in Su en daar heb jij geen moeite mee. Maar now the tables are turned en dan zit je te janken als een loopse teef. Verhuis aub naar noord korea. Daar zal je goed gedijen.


  Maak melding

 7. DD Bouterse mag wel een ieder loopt om te kopen maar de rechters in Nederland zijn niet naiëf.
  De getuige die zijn verklaring nu introk is simpel weg omgekocht waarom trok hij dat niet in tijdens de rechtzitting toen.
  De moordenaar president denkt iedereen te kunnen omkopen zoals hij dat openlijk doet in Suriname met staatsmiddelen en drugsgelden.
  Deze crimineel moet te verstaan worden gegeven dat aan alles een eind komt, heeft hij door wat er in Argentië is gebeurd met Videla en bende.
  Ik vind het heel goed het besluit van de Hoge Raad.
  Bouterse, hadden de 15 van dec. 1982, Moi Wana slachtoffers en inspecteur Gooddings de kans gehad naar de rechter te stappen? Geef eens antwoord op deze vraag.


  Maak melding

 8. Wanneer zwakbegaafden reageren zonder belemmering of schaamte dan mag je de meest onzinnige en banale reacties verwachten.

  Feit is en blijft dat er recht is gesproken op basis van 1 kroongetuige die een verklaring heeft afgelegd en daarna naar huis mocht. Deze kroongetuige heeft nu duidelijk aangegeven dat hij op zijn verklaring terugkomt. De reden is ons allen bekend, de Nederlandse staat heeft zich niet gehouden aan de afspraken met de getuige.

  Feit is en blijft dat niemand in nederland op basis van deze ene getuigenis gestraft zou worden.

  De grootste schandvlek binnen de Nederlandse rechtspraak is dus een feit. De wereld weet dit en dit maakt de Nederlandse rechtsspraak tot een lachertje.


  Maak melding

 9. Su je bent maar een simpele ziel.

  Afro kan je ons ook vertellen in welke rechtsztting van toen de kroongetuige zijn verklaring moest terugtrekken.

  Om te zien hoe dom en achterlijk jullie zin.

  Ter informatie, deze kroongetuige heeft zijn verklaring afgelegd en mocht zgn. voor een begrafenis naar Belgie, hij is nooit meer teruggekeert. De tweede getuige heeft altijd verklaard dat hij Bouterse nooit heeft gezien of gesproken in Suriname en hij mocht zijn straf helemaal uitzitten. De vrije kroongetuige mocht of heeft geen enkele advocaat toen ondervraagd of wat dan ook.

  Deze kroongetuige heeft achteraf wel gezegd dat hij de waarheid zou vertelleen als de Nederlandse staat hem zou arresteren en weer opsluiten.


  Maak melding

 10. @Afu Sensie
  Ik lees net dat deze zaak ook al eens voor gelegd is aan het Europese hof met de zelfde uitspraak.
  Volgens een meneer de Miranda zou de toenmalige advocaat de zaak niet goed onderbouwd hebben.

  Nu moet ik vast stellen dat de heer Bouterse gebruik maakt van zeer geslepen en bekwame advocaten die er alles aan zullen doen om voor hun cliënt te winnen.

  Afu Sensie het is een soort terug komende kwaal van de zaken van Bouterse:
  1) Anderen doen het fout.
  2) Anderen onderbouwen niet goed.
  3) Het is een schandvlek voor het rechtsysteem van Nederland.
  4) ik zal maar aanvullen het is nu ook een Schandvlek van het rechtssysteem van Europa.

  Beste Afu Sensie. Zie nu eens in dat er geen motivatie is waarom de verklaring in getrokken is en dat zegt genoeg.
  Mevrouw Weski had dit haar cliënt voor moeten houden of wellicht heeft ze gedaan en heeft de cliënt (zo als gewoon) niet geluisterd.

  Mevrouw Weski plundert de rekening van de staat Suriname met bedragen van pakweg euro 500/uur (incl reistijd).


  Maak melding

 11. jojo als je niet zwakbegaafd was had je het misschien wel begrepen.

  Nogmaals dit is een politieke rechtszaak, in Nederland zou niemand met zo’n verklaring berecht kunnen worden. De zaak zou door de eerste de beste rechter als niet ontvankelijk uit de rechtszaal worden gedonderd.

  Men eist nu dat de kroongetuige had moeten motiveren waarom hij terugkomt op zijn verklaring. Wat nu als die goede man morgen komt vertellen dat hij zijn verklaring vanwege gewetenswroeging terugtrekt.??

  Dit is dus een precedent, iedereen die een verklaring bij de notaris neerlegt zal zijn verklaring moeten motiveren voor de zekerheid, want zonder motivatie zou het niet rechtsgeldig hoeven te zijn. Ik weet dat jullie soort dit soort ingewikkelde zaken nooit zullen kunnen begrijpen.


  Maak melding

 12. De zaak terug trekken,dat kunnen ze niet waarom?
  Omdat de grote schande die de rechters en de regering in Nederland gaan krijgen om een man te veroordelen door politieke macht!
  Maar zij kunnen doen wat ze willen in de pap komen ze niet meer in Suriname het is over mie boi.(na Desie misschien).

  Suriname voorwaarts.


  Maak melding

 13. @Afu Sensie
  Met mijn intelligentie zit het wel goed. Ik heb alleen maar een beetje last van dyslexie.

  Er kan veel van Nederland gezegd worden maar de rechtelijke macht laat zich door de politiek niet de wet voor schrijven en is bij dwalingen ook bereid haar verantwoordelijkheid te nemen.

  Het truckje van een verklaring bij een Notaris is bekend. Er is geen eis gesteld er is vastgesteld dat de eiser niet voorzien heeft in een motivering. Die motivering is voor de rechtbank noodzakelijk om te kunnen begrijpen waarom/ onder welke omstandigheden iemand terug komt op diens getuigenis.
  Afus Sensie iedereen zelfs iemand met het een beperkt IQ kan weten dat de motivatie er toe doet. Mevrouw Weski weet dat de motivatie door de rechtbank getoetst gaat worden.
  Mevrouw Weski weet dat verdachtmakingen tegen het onderzoek onderbouwd moeten worden. Het vonnis zegt dat de verdachtmakingen niet onderbouwd zijn. U kunt er vergif op innemen dat indien een Nederlandse rechter op zulke basale aspecten een zaak afwijst de zaak helemaal fout is en dat zelfs een schrandere advocaat als Inez Weski (mr, Gothic) er geen koek van heeft kunnen bakken.

  200% verloren zaak, alleen maar voor de buhne van aanhangers met een heel korte neus en die zo bijziende zijn dat ze het eind van die korte neus niet kunnen zien.

  Afu Sensie u heeft een boven maats gevoel van inzicht maar u vergeet de feiten die op tafel liggen te beschouwen en blijft geloven in uw eigen droomwerk.


  Maak melding

 14. President Desi Bouterse heeft toestemming gegeven aan zijn advocaten om zijn drugsveroordeling voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Op dit moment wordt deze mogelijkheid bestudeerd, zei Bouterse ’s boezemvriend Roy de Miranda daarnet aan Cliff Limburg in Bakana Tori.

  Vanmorgen werd bekend dat de Hoge Raad het herzieningsverzoek van Bouterse heeft afgewezen. Bouterse werd in 2000 bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel. Hij moet een celstraf van 11 jaar uitzitten. De laatste mogelijkheid voor Bouterse is om de zaak nu te leggen bij het Europees Hof.

  De Hoge Raad zegt nu:

  “Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen. Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.” In de herzieningsaanvraag wordt verder gesteld dat de veroordeling berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal en worden twijfels opgeworpen over de integriteit van het politieonderzoek. Deze aannames zijn niet gemotiveerd. De Hoge Raad volstaat daarom met de vaststelling dat de rechter destijds bekend was met het dossier waarvan het politieonderzoek deel uitmaakt.

  Andere ook nu weer aangedragen gronden voor herziening werden in de eerdere verzoeken al afgewezen.
  Eerder had het Europees Hof reeds een verzoek van Bouterse afgewezen. Volgens de Miranda was de zaak door de toenmalige advocaat van Bouterse niet goed onderbouwd en was dat ook nog zonder toestemming van Bouterse. Een compleet nieuwe case zal gedeponeerd worden bij het Europees Hof.

  ————————————————————————————-

  Wederom wordt er roofbouw gepleegt op de belastingbetaler.


  Maak melding

 15. bouta heeft de zoveelste dreun te verwerken..

  het beste wat deze man kan doen is vluchten voordat hij voor altijd achter slot en grendel komt te zitten..

  zijn zoon zit al op de plee.


  Maak melding

 16. @W. Whome,

  Wie zal de advocaat van Bouterse, mr. Inez Weski betalen?

  ————————————————————————————-

  Bouterse Sr in iedergeval niet. Ook de rechtzaak voor Jr. wordt niet door hem en zijn familie betaald. De bevolking is de sjaak en goed ook. Deze mevr. Weski vraagt de hoofdprijs. Een gemiddelde advocaat vraagt tussen de Eur. 200,- / Eur. 250,- per uur. Een top advocaat als Weski vraagt zeker het dubbele.

  Waarschijnlijk komen wij er nooit achter want op schriftelijke vragen reageert de wolf niet en debatten mijdt hij. Ook biggie Moffo Limburg heeft het lef niet om hem kritisch te intervieuwen.


  Maak melding

 17. Afu Sensie,

  Laten we het erop houden, dat jij de enige hoogbegaafde bent op dit forum.
  Ik geloof niet dat het zo is, maar zo gedraag je je wel.
  Ik zou niet graag met je ruilen.


  Maak melding

 18. @Abaisa, misschien moet je je messias Bouterse maar adviseren om een gratie verzoek in te dienen bij onze koning. Zo dat scheelt wat belastingcenten, kosten niet meer dan Eur. 2,50. Baaprebaap Tjoetia… Blijf lachen om jullie paupers.


  Maak melding

 19. Afu Sensie,

  Laten we het er maar op houden, dat jij de enige hoogbegaafde bent op dit forum, die alles goed ziet.
  Ik zou overigens niet graag met je ruilen.


  Maak melding

 20. In Nederland gelden niet de wetten van Suriname noch de regelgeving.
  Ook de kans dat een parlement, DNA in Suriname, dit op de agenda zal plaatsen is nihil.

  Er zal nimmer inmenging door een regering in de rechtspraak plaatsvinden zoals in Suriname.
  De voorzitster van het parlement, Simons in het DNA, zal zich nimmer laten gebruiken / misbruiken door de president.

  Dus is de hoop van DDB de grond ingeboord en dat had DDB van te voren kunnen weten.
  Dit vertoont de verkwisting van valuta omdat de uitspraak allang vaststond en toch maar als een hersenloze door procederen.


  Maak melding

 21. @afu sens i
  Hoe is onze president eraan toe? Huilt hij een beetje? Hij kent alleen maar bajesklanten inclusief hemzelf? Ben jij hem zelf of ken jij hem alleen maar heel goed? Doe hem de groeten en vertel maar dat ik me vermaak over zijn leed. Ik heb leedvermaak zo te zeggen!!


  Maak melding

 22. De appel valt, zoals we weten, niet ver van de stam. Uitgaande van de CTU appel en de bazige stamvader had de hoge raad een reden te meer om de uitspraak niet te herzien.


  Maak melding

 23. En ze weten ook dat deze zaak over twee jaar afgelopen is en dat men geen schade vergoeding kan opeisen!
  Dus ze spelen het spelletje heel mooi.
  Maar ze zullen een keertje afgestraft worden dat is zeker.


  Maak melding

 24. DDB wringt zich in alle bochten om zijn veroordeling ongedaaan te krijgen, nu nog naar het europeese hof voor de rechten van de mens, over een paar maanden is hij president af en verliest hij zijn beschermde status en is hij weer een gevangene in eigen land,
  en Afu Sensie die iedereen maar uitmaakt voor zwakbegaafd en simpele ziel en meer van dat fraais als er goed onderbouwd commentaar leest die hem niet uitkomt, maar ik heb nog wel een leuke voor hem en die wel van toepassing is op hem nl.
  “iedereen is gek, behalve ik” zei de idioot, hoe serieus moet je zo,n verwrongen ziel nog nemen


  Maak melding

 25. President Desi Bouterse heeft toestemming gegeven aan zijn advocaten om zijn drugsveroordeling voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

  Op dit moment wordt deze mogelijkheid bestudeerd, zei Bouterse ’s boezemvriend Roy de Miranda daarnet aan Cliff Limburg in Bakana Tori.

  Vanmorgen werd bekend dat de Hoge Raad het herzieningsverzoek van Bouterse heeft afgewezen. Bouterse werd in 2000 bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel. Hij moet een celstraf van 11 jaar uitzitten. De laatste mogelijkheid voor Bouterse is om de zaak nu te leggen bij het Europees Hof.

  De Hoge Raad zegt nu:
  “Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen. Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.”

  In de herzieningsaanvraag wordt verder gesteld dat de veroordeling berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal en worden twijfels opgeworpen over de integriteit van het politieonderzoek. Deze aannames zijn niet gemotiveerd. De Hoge Raad volstaat daarom met de vaststelling dat de rechter destijds bekend was met het dossier waarvan het politieonderzoek deel uitmaakt.

  Andere ook nu weer aangedragen gronden voor herziening werden in de eerdere verzoeken al afgewezen.

  Eerder had het Europees Hof reeds een verzoek van Bouterse afgewezen. Volgens de Miranda was de zaak door de toenmalige advocaat van Bouterse niet goed onderbouwd en was dat ook nog zonder toestemming van Bouterse.

  Een compleet nieuwe case zal gedeponeerd worden bij het Europees Hof.

  Wat een land wat een chaos,!
  Nu moeten wij ,de belastingbetalers ook nog advocaat kosten voor pappie gaan betalen alsof de advocaat kosten van zoonlief dino niet genoeg was.


  Maak melding

 26. Brada nanga s’a, alweer een vd VERTRAGINGSTACTIEKEN
  van Boutje aan gruzelementen ! Hoge Raad verwerpt herzieningsverzoek Desi !
  Veroordeling van ELF jaar blijft staan !

  Nu gaat de zaak opnieuw voorgelegd worden aan het Europese
  Hof. Dan kan Boutje nog steeds volhouden dat de zaak “in behandeling is” en dat nog kan blijken dat hij onschuldig is !

  Zelfde tactiek bij de Nep-amnestiewet ! Strafproces vertraagd,
  doch de amnestie zal niet standhouden bij de OAS, Inter
  Amerik Hof Mensenrechten ! Ondertussen maakt Boutje
  vrienden/bekenden en kiezers wijs dat hij nooit is veroordeeld voor moord, dat het gaat om een politieke strafzaak, en dat het proces niet doorgaat !

  Als Dino dezelfde kunstjes als papa Desi flikt, zal hij vanaf
  nu elke maand de naam van een hooggeplaatste mede-
  verdachte prijsgeven, in ruil voor meer strafvermindering !

  Moro hebi o doro ! Criminelen weg uit het landsbestuur !


  Maak melding

 27. of seng-sang Nederland nu wel of niet geloofwaardig vind, is totaal niet belangrijk, wat wel belangrijk is dat Su. nog steeds met een regeringsleider opgescheept zie die wel verschillende moorden op zijn geweten heeft


  Maak melding

 28. ok , ddb is veroordeeld .
  hoelang geleden ook alweer ?
  zat hij vast en is hij al vrij ?
  heb ik iets gemist ?
  of heeft hij nooit gezeten en gaat hij ook nooit zitten.?
  dus wat voor nut heeft een veroordeling ?
  je kan zeggen wat je wilt over ddb , maar tot nu toe is zijn leven een succesverhaal……..zo je wilt de sumerican dream.

  en als toegift voor de ddb haters ….
  wanneer gaat het tot jullie doordringen dat die december moorden verleden tijd is ?
  ned kan desie niet vast zetten laat staan suriname.
  als je ruzie zoekt met een bakker , dan gooit hij een brood op je kop.
  zoek je ruzie met een schilder , dan steekt hij zn kwast in je reet.
  zoek je ruzie met millitairen , dan krjg je de kogel.
  dit zijn de facts of live.
  blijven jullie maar zitten met jullie ddb trauma
  de rest van de wereld leeft verder met en zonder ddb obsessie in zn hoofd.


  Maak melding

 29. Voor iemand die verklaard heeft: mi ede bradi moro deng rechters (1982), loopt hij nu wel heel erg hard hun brain te pikken en achter hun aan te hollen. Nederlands, europees, surinaams, amerikaans. Welke smaken hebben we nog meer?


  Maak melding

 30. @ hans

  en Afu Sensie die iedereen maar uitmaakt voor zwakbegaafd en simpele ziel en meer van dat fraais als er goed onderbouwd commentaar leest die hem niet uitkomt…

  De pot verwijdt de ketel..!!!!!


  Maak melding

 31. Tjek deze NDP-redeneringen : Politiek proces tegen Desi !
  Politiek proces tegen Dino !
  Poltiek proces tegen stiefzoon ! (Desi heeft hem gratie gegeven)

  Brada nanga Sa, wij gaan oorlogsschepen zenden, onze
  luchtmacht staat paraat, onze landmacht is reeds ter plekke !

  Wij steunen wie wij willen, ook onze mattis van FARC en van
  HEZBOLLAH ! Mek USA kong !

  PS : Binnenkort brada nanga sa, gaan wij het door het westen geteisterde Venezuelaanse volk FINANCIEEL ondersteunen,
  ik heb Andy dringend gevraagd om veel doekoe vrij te maken !
  W’o soor ding !


  Maak melding

 32. Nailah van Dijk, zei aan Starnieuws verbaasd te zijn over de wraking. Van Dijk vindt dat haar collega een vertragingstactiek toepast. “Hij wilde al zes weken uitstel, maar hiertegen heb ik geprotesteerd. Het gaat om de president van het land tegen wie ernstige beschuldigingen zijn gedaan.

  En deze president, die niet eens waard is om president te zijn van knippa verkopers, heeft tijdens het 8 december proces niets maar dan ook niets nagelaten om zijn veroordeling tactisch en misselijk te vertragen.
  En het gaat m de president van het land tegen wie ernstige beschuldigingen zijn gedaan.

  Van Dijk, doe dicht je mond want de geur van een beerput zweeft in de lucht.


  Maak melding

 33. Irvin Kanhai, de Surinaamse advocaat van de president vindt dat de uitkomst van deze zaak onderstreept dat er een politieke lading aan zit. Hij overweegt daarom het hele dossier openbaar te maken. Dit moet hij echter naar eigen zeggen nog wel met Bouterse zelf bespreken.

  Zoooo dus meneer Kanhai is dus nu van de transparantie, waarom geen transparantie inzake de decembermoorden dossier. Waarom legt Bouterse geen verklaring af bij de krijgsraad. In Nederland kennen wij trias politica, die Kanhai lult maar in de wilde weg rond. Onze rechtelijke macht staat goed aangeschreven, het is geen Suribabwe.


  Maak melding

 34. beste dre en consorten.
  word het geen tijd om de feiten onder ogen te zien?
  ddb is tot nu toe iedereen te slim af .
  hij is zelfs weer pres van su geworden en omdat front bestaat uit lijkenpikkers zal hij dit jaar weer pres worden.
  ddb is oud en ziek …..zn nieren functioneren niet naar behoren.
  zn natuurlijke leven loopt al op zn eind .
  wanneer ddb zn graf induikt maakt hij een dikke vinger naar ned. amerika en naar al degenen die hem achter de tralies wensten .
  hij zal begraven worden met zn uitgetrekte arm hand en een uitgestrekte middelvinger met een wreed lachje om zn mond.
  jullie blijven achter met een ddb trauma .

  15 jaar front met tokkie als min van justitie .
  resultaat ….hij is aangehouden met coca …..90 kilo coca is onder zijn beheer verdwenen…. hij heeft geen enkele moeite gedaan om bouta senior te vervolgen voor wat dan ook.
  tokkie was een arme agent en nu is hij zelfs mede eigenaar van o.a tulip , hij heeft goud concessies , vele huizen , verschillende supermarkten enz.
  hier in su is een ieder corrupt en misdadig bezig …..niet alleen bouta.


  Maak melding

 35. DESI van Oranje kan, gezien zijn staatsgreep tegen de
  Surinaamse democratie, die gepleegd is in samenwerking met
  de Koloniale Hollanders, snel een GRATIE-verzoek indienen bij koning Willem-Alexander !


  Maak melding

 36. Alles zal aan het licht komen, alle vermoedens zullen op waarheid berusten, zoals bij zijn criminele zoon die het hoogstwaarschijnlijk heeft overgenomen van niemand anders dan zijn pa. Ma kut, ondanks de vreselijke mensenrechtenschendingen en onderdrukking van grote delen van het volk in de Jaren tachtig, blijven oliedomme paarse aanhangers stofdoof en blind voor de waarheid en krijsen zich paars……….stree de foe stree didibri na oenoe lijdsman, wiens we ka, baas na mang. Tang ka dang. Jaren tachtig zullen zich wederom herhalen, zevnmaal verger zal het verworden, en geen land,niemand zal helpen, want het was de keuze van oliedomme aanhangers te krijsen……..soso lobi oenoe lijdsman. Welkom in Suri Babwe onze misdaadstaat. Geregeerd door onberechte misdadigers, waar of niet?


  Maak melding

 37. Zien jullie het, lezen jullie het goed????

  Dus Nederland heeft flink aan de getuige betaald en nu de getuige op de verklaringen terug wil komen, wordt je terug gewerkt….Dit zijn nou de rechters in Nederland.

  Ik ben benieuwd waarom niemand zich druk maakt om de oud topman van Justitie Demmink. Ik ben benieuwd hoe de rechter over hem zak oordelen gezien het feit dat het verleden heeft uitgewezen dat je op moet passen voor die blanke rechter omdat eentje in het verleden met medeweten van zijn collega’s een minderjarige mocht misbruiken wat echt jaren heeft geduurd.

  Nederlandse rechters en rechtspraak veeg ik mijn reet mee af.


  Maak melding

 38. wel.. deze harde teckel moet je goed kunnen doorstaan,want één nog grotere pak slag komt er aan binnen kort..en wel uit de u.s.a.

  als je eigen gelederen binnenshuis al staan te schreeuwen,dat je het zinkende schip moet verlaten,dan is het erg genoeg..

  Holland heeft de man letterlijk van voren en van achteren genomen gewoon door de voordeur ..

  vergeet de waarde van de Ned.ambassade niet in sme..

  nu lult men niet meer over kolonialisme in sme..en helemaal niet meer over de slavernij verleden of nog iets van die pieterbaas..


  Maak melding

 39. welke idioot zal nog achter deze drugs dealer,handelaar vader en zoon lopen ondersteunen..

  miesie-kaba,panka,simons,waar zijn jullie protesten jullie aanhang..

  hoe nu verder..

  aller eerst de tent z.s.m. verlaten en nooit meer je zelf laten zien op openbare aangelegenheden..

  ten tweede lever alles wat jullie hebben gejat,gestolen,van de staat sme terug..

  anders wordt het opgehaald.


  Maak melding

 40. -Met de dag wordt het erg en is het erg gesteld met de fanaten van DDBouterse de NDPérs.
  -Lees dit stukje maar::
  President Desi Bouterse heeft toestemming gegeven aan zijn advocaten om zijn drugsveroordeling voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

  Zie maar waar het fout is gegaan::::

  =Roy Raymond de Miranda schrijft:::: Nederlandse rechtsstaat een farce, Hoe zit het dan met die van Suriname??

  Dit staat geschreven:::::De Hoge Raad stelt in de uitspraak in deze zaak dat de redenen niet gegeven zijn, waarom de eerdere belastende verklaringen die zijn afgelegd tegen Bouterse onjuist zijn.-Dit betekent dat mevr. Inez Weski een fout heeft gemaakt en haar werk niet goed heeft gedaan.

  Wat ik vreemd vind is het feit dat vele Surinamers het niet erg vinden dat Bouterse niet naar de rechtbank gaat om te vertellen over die 15 moorden.

  ==Er wordt nu bonu ontdekt voor het paleis!!!!


  Maak melding

 41. @Resto, als je in nederland woont zou ik zeggen snel terug naar je land om erger te voorkomen.
  Ik heb veel gereisd en kom mensen tegen die zoals jou reageren.
  Als je bedlegerig zou worden in het buitenland, wie denk je dat je zou komen helpen om je “reet” schoon te maken? Niet de buitenlanders.

  =Bij vele van jullie is de waarheid hard om aan te horen of te zien. Ik zou zeggen, voeg je zelfs maar Bij Brunswijk, Bouterse, Doekie, Belfort, Camiel en nog vele waardeloze Surinamers die zogenaamd een heel goed voorbeeld geven aan land en volk.


  Maak melding

 42. @IRA,

  Weet je waar ik bang voor ben en dat is dat deze BOUTA-FANATEN in staat zijn om het hele land te ontwrichten door middel van BRANDSTICHTINGEN-MOORDEN her en der, mocht DDB geen pres.meer zijn.

  Deze KLOOTZAK van een pres. gaat daartoe subtiel opdracht geven, denk aan politie inspecteur Herman Gooding.

  Deze KLOOTZAK gedijt helemaal bij DJUGU-DJUGU


  Maak melding

 43. De first familie van Suriname spaart geld nog moeite om gerechtigheid voor zichzelf te bewerkstelligen in Washington en den Haag, maar tegelijkertijd ontzeggen ze de nabestaanden van slachtoffers van hals misdrijven in Suriname decennia lang gerechtigheid. Al zouden vader en zoon, wat de aanklachten in het buitenland betreft, zo onschuldig zijn als pasgeboren baby’s, dan nog is het goed dat ze daar geen gerechtigheid vinden, kunnen ze mooi ervaren hoe prettig dat is.


  Maak melding

 44. Sinds enkele jaren is deze Henry op WKN voor degenen die het niet weten. Ik ben de SUPER ANTI BOUTISTA op Waterkant.net.

  Ik ben er alleen niet elke dag te vinden op WKN. Laat Paraman, DIEP IN BOUTA`S REET het vertellen of MALLOOT Pero.


  Maak melding

 45. @Henry, ik ben het 1000% met jou eens, omdat dit ook al eerder is gebeurd. Zo zul je maar zien hoe men echt van land en volk houdt.

  Ik hoop het beste voor land en volk van Suriname en hoop ook dat deze gasten aan hun eigen toekomst en die van hun kinderen zullen gaan denken.


  Maak melding

 46. er komt binnen kort een conferentie in New York en bouterse is uitgenodigd om als gast heer te verschijnen..

  zal hij verschijnen..liefst in zijn smoking..of te wel indjie panjie.


  Maak melding

 47. De postings van onze paarse Pipo’s, Afu Sensie, Sabidieri en Resto, worden steeds korter en bestaan voornamelijk nog uit Tokkietaal, bij gebrek aan zinnige en onzinnige argumenten om het niet (meer) functioneren van de huidige regering en de opperboef te verbloemen


  Maak melding

 48. Op de schoen,

  DDB is niemand te slim af !!
  Er lopen zo langzamerhand zoveel processen tegen Bouta, dat anderen hem te slim af zijn.
  Ik denk, dat hij dat zelf ook heel goed door heeft, alleen jij niet.


  Maak melding

 49. DERDE Herzieningsverzoek Bouta afgewezen en de
  NEP-adviseur-Bouta, ene Miranda (GEEN JURIST) vindt
  dat Nederland geen rechtsstaat is !

  Sranan volgens hem wel ??

  What about de vrij loslopende massamoordenaars, de vrij
  rondlopende corrupte politici, de ongescreende politieke top
  van het land, de ernstige schending van de Grondwet via
  een NEP-amnestiewet met het doel de Rechterlijke Macht
  uit te schakelen, de vrij rondlopende Mede-daders van Dino
  de veelpleger/terrorist, het NIET-erkennen van strafvonnissen
  die in het buitenland zijn uitgespoken ! etc etc

  Miranda, sribi go moro fara, u blijkt ook een SribiSrafu te zijn !

  PS Bij zware straf Dino voor zijn MEGA-misdaden zal Bouta/
  Miranda ook tav de USA roepen dat het land geen rechtsstaat
  is !

  Jammer dat in onze geschonden rechtsstaat de Staatskas
  en de reserves volledig zijn leeggeroofd, geplunderd !


  Maak melding

 50. hans hopelijk is mijn minachting naar jullie soort overduidelijk met mijn korte reacties, ze zullen voor jullie minderwaardige racisten, geboren hypocrieten en gasten die mijn geliefde land op een beestachtige wijze schade proberen te berokkenen op een site als deze NOOIT langer worden. Jullie mensonwaardige wezens verdienen het gewoon niet.


  Maak melding

 51. Typisch Surinaams; een noorman binnenlaten in de hoop een herziening van een drugsvonnis – als vriendendienst – te bewerkstelligen.
  Tje poti, a no luk; alles werkt averechts.
  Het zit Baas niet mee.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.